3 ο Κεφάλαιο_Από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ο Κεφάλαιο_Από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους ( )"

Transcript

1 3 ο Κεφάλαιο_Από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους ( ) [Ερωτήσεις ανάπτυξης] [14367] 2.α. Πώς διαμορφώθηκε η ιδέα των Σταυροφοριών, τι χαρακτήρα απέκτησε ο πόλεμος αυτός και ποια κύρια πολιτική σκοπιμότητα εξυπηρετούσε; [14369] 2.α. Ποιος είναι ο ρόλος των πόλεων στην προώθηση οικονομικών μεταβολών στη Δυτική Ευρώπη; [15620] 2.β. Να καταγράψετε τα βασικά στοιχεία της οικονομικής πολιτικής του Αλεξίου Α Κομνηνού. [15622] 2.α. Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής του Αλεξίου Α Κομνηνού. [15698] 2.β. Με ποιον τρόπο η ίδρυση των πόλεων στη Δυτική Ευρώπη συνέβαλε στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. [15699] 2.β. Ποιες ήταν οι βαθύτερες αιτίες των Σταυροφοριών; [15729] 2.β.Ποιο ρόλο έπαιξαν οι εμποροπανηγύρεις στην οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης στα τέλη του 12 ου αιώνα; [15786] 2.β. Να εκθέσετε τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκδηλώθηκε η Τέταρτη Σταυροφορία και ειδικότερα τον ρόλο που διαδραμάτισε η Βενετία στον σχεδιασμό της. [15793] 2.β. Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Κομνηνού (11ος αι.); [15833] 2.α. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στη γέννηση της ιδέας των Σταυροφοριών κατά τον 11ο αιώνα; [15834] 2.α. Πώς επιτεύχθηκε η γεωργική επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ιταλία κατά τον 11ο αιώνα; [15851] 2.β. Ποια οικονομική πολιτική ακολούθησε ο Αλέξιος Α Κομνηνός και ποιες οι συνέπειές της στις λαϊκές τάξεις; [15853] 2.β. Να παρουσιάσετε την οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α' Κομνηνού και τα αποτελέσματά της. [15858] 2.β. Ποιοι ήταν οι θρησκευτικοί λόγοι για τους οποίους εκδηλώθηκαν οι Σταυροφορίες; [15859] 2.α. Σε ποια στοιχεία βασίστηκε η αρχόμενη ακμή στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ιταλία στα μέσα του 11ο αιώνα; 2.β. Ποιες συνέπειες είχε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους; [15869] 2.α. Να παρουσιάσετε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α Κομνηνού και τα αποτελέσματά της. [15875] 2.β. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά των εμποροπανηγύρεων στη Δυτική Ευρώπη από τα τέλη του 12ου αιώνα. [15883] 2.β. Ποιες μεταβολές στις αγροτικές πρακτικές συνιστούν τη γεωργική επανάσταση κατά τον 11ο αι. στη Δυτική Ευρώπη και ποιες είναι οι συνέπειες των μεταβολών αυτών για τον πληθυσμό; [15898] 2.β. Γιατί η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού χαρακτηρίζεται κερδοσκοπική; [15900] 2.β. Από ποιους αποτελούνταν η μεσαία τάξη στη βυζαντινή κοινωνία στη διάρκεια του 10ου και 11ου αι. και ποια η σχέση τους με την πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας; [15915] 2.β. Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλεξίου του Α του Κομνηνού; [17210] 2.β. Να περιγράψετε το μεταρρυθμιστικό έργο του Ανδρόνικου Α Ανδρόνικου και να εξηγήσετε τον λόγο της αποτυχίας του. [17212] 2.α. Να κατονομάσετε τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επανάστασης που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, επισημαίνοντας και τα αποτελέσματά της. [17215] 2.β. Ποιος ήταν ο ρόλος των θεσμών των εμποροπανηγύρεων στην ανάπτυξη του εμπορίου από τα τέλη του 12ου αι.; [17269] 2.β. Ποιο ρόλο αναλαμβάνουν οι πόλεις στη Δυτική Ευρώπη τον 12 ο αι., [17274] 2.α. Ποια τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επανάστασης τον 11 ο αι. Και ποια τα αποτελέσματά της; [17327] 2.α. Να περιγράψετε το σύστημα της πρόνοιας όπως αυτό εφαρμόστηκε στην εποχή του Αλεξίου Α Κομνηνού. [17328] 2.α. Ποιοι ήταν οι οργανωτές και επικεφαλής των Σταυροφόρων κατά τη Δ Σταυροφορία; [17407] 2.α. Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού και ποιες συνέπειες είχε αυτή η πολιτική; [17408] 2.β. Ποιος ο ρόλος των πόλεων στη Δ. Ευρώπη τον 11ο και 12ο αιώνα; [17459] 2.α. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της ανερχόμενης ακμής που σημειώθηκε στον πληθυσμό και τη γεωργία της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Ιταλίας στα μέσα του 11ου αι. [17460] 2.α. Να παρουσιάσετε τον τρόπο οργάνωσης του βυζαντινού στρατού στα χρόνια της βασιλείας του Αλέξιου Α Κομνηνού και τα αποτελέσματά της σχετικά με τη θέση του στρατού στη βυζαντινή κοινωνία της εποχής. [17462] 2.α. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επανάστασης που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη από τα μέσα του 11 ου αι. μ.χ.; [17467] 2.α. Ποια τα χαρακτηριστικά της «γεωργικής επανάστασης» στη Δυτική Ευρώπη κατά τα μέσα του 11ου αιώνα και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη δημιουργία της; [17477] 2.α. Ποια είναι τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των νέων πόλεων στη Δυτική Ευρώπη τον 11ο και 12ο αιώνα; [17514] 2.α. Να παρουσιάσετε τον θεσμό των εμποροπανηγύρεων στη Δυτική Ευρώπη από τα τέλη του 12ου αιώνα. [17517] 2.α. Σε ποια ενέργεια προχώρησαν οι σταυροφόροι στα τέλη Μαρτίου του 1204 και ποιες ήταν οι άμεσες συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204; [17519] 2.α. Τι επιδίωξε με τη μεταρρύθμισή του ο Ανδρόνικος Α Κομνηνός και για ποιους λόγους απέτυχε η προσπάθειά του; [17578] 2.α. Πώς εκφράζεται η γεωργική επανάσταση στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη και στη Β. Ιταλία και ποιες οι συνέπειές της; [17579] 2.β. Να περιγράψετε και να αξιολογήσετε την οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α Κομνηνού. 1

2 [17580] 2.α. Να περιγράψετε τον ρόλο των προνοιαρίων στα χρόνια των Κομνηνών. [17637] 2.α. Ποιοι παράγοντες γέννησαν την ιδέα των Σταυροφοριών στη Δυτική Ευρώπη του 11ου αιώνα; [17642] 2.α. Για ποιους λόγους ο Αλέξιος Α Κομνηνός δέχτηκε με δυσπιστία τους σταυροφόρους στην Κωνσταντινούπολη; [17647] 2.α. Ποια συμπεριφορά επέδειξαν οι σταυροφόροι από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1203 μέχρι την άλωσή της το 1204; [17658] 2.α. Που αποσκοπούσε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α Κομνηνού και γιατί απέτυχε; [17940] 2.α. Να εκθέσετε τους τρόπους με τους οποίους εκφράστηκε η γεωργική επανάσταση στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. [17975] 2.β. Τι ήταν οι πρόνοιες και πώς συνέβαλαν στην οργάνωση του βυζαντινού στρατού κατά την περίοδο των Κομνηνών; [17976] 2.β. Ποιες οικονομικές μεταβολές προκαλούνται στη Δυτική Ευρώπη με την ίδρυση των πόλεων; [17977] 2.α. Ποια ήταν η σημασία των εμποροπανηγύρεων από τα τέλη του 12ου αι. για την ανάπτυξη του εμπορίου στη Δυτική Ευρώπη; [17981] 2.α. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι συνέπειες της γεωργικής επανάστασης στην Ευρώπη από τα μέσα του 11ου αιώνα; [18075] 2.α. Για ποιους λόγους η οικονομική πολιτική που ακολούθησε ο Αλέξιος Α ο Κομνηνός μπορεί να χαρακτηριστεί κερδοσκοπική; [18077] 2.β. Ποιοι παράγοντες προκάλεσαν την οικονομική κρίση που παρουσίασε η Δυτική Ευρώπη από το 1270 περίπου ως το 1330 (ύστερος Μεσαίωνας); [18082] 2.β. Από πού προήλθε η πρωτοβουλία για την οργάνωση των Σταυροφοριών, τι χαρακτήρα απέκτησε ο πόλεμος αυτός και ποια απώτερη επιδίωξη εξυπηρετούσε; [18321] 2.β. Ποιες μεταβολές πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της διοίκησης στα χρόνια της βασιλείας του Αλεξίου Α Κομνηνού και ποια ήταν η οικονομική πολιτική του ίδιου αυτοκράτορα; [18342] 2.α. Σε ποιες περιοχές της Ευρώπης ξεκίνησε η διάδοση του θεσμού των εμποροπανηγύρεων από τα τέλη του 12ου αι και τι είδους συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε αυτές; [18509] 2.β. Να αιτιολογήσετε γιατί η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού χαρακτηρίζεται ως κερδοσκοπική. [18632] 2.α. Να παρουσιάσετε την προσπάθεια για μεταρρύθμιση από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Α Κομνηνό και να εκθέσετε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του. [18676] 2.α. Να εξηγήσετε τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των πόλεων στη Δυτική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 11ου και 12ου αιώνα. [18718] 2.α. Ποια οικονομικοκοινωνικά και πνευματικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις κατά τη διάρκεια του 11ου -12ου αιώνα; [18751] 2.α. Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση της Κωνσταντινούπολης στα τέλη του 12ου αιώνα; Πώς συνδέεται με την Τέταρτη Σταυροφορία; [18843] 2.α. Να παρουσιάσετε τη λειτουργία και τη σημασία του θεσμού των εμποροπανηγύρεων από τα τέλη του 12ου αιώνα. [18844] 2.α. Να παρουσιάσετε τα οφέλη που προσδοκούσε να αποκομίσει ο παπισμός από την ιδέα των σταυροφοριών και τους λόγους που ο Αλέξιος Α Κομνηνός την αντιμετώπιζε με δυσπιστία. [18846] 2.α. Να παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής πολιτικής του Αλέξιου Α Κομνηνού και τις συνέπειές της. [19703] 2.α. Να παρουσιάσετε τους παράγοντες που διαμόρφωσαν την ιδέα των Σταυροφοριών στη Δυτική Ευρώπη τον 11ο αιώνα. [19746] 2.α. Ποιες προσπάθειες κατέβαλε ο Ανδρόνικος Α Κομνηνός για τη μεταρρύθμιση της βυζαντινής κοινωνίας και ποια τα αποτελέσματά τους; [19747] 2.α. Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α Κομνηνού; [19816] 2.β. Ποιοι παράγοντες γέννησαν την ιδέα των Σταυροφοριών στη Δυτική Ευρώπη κατά τον 11ο αιώνα; [20202] 2.α. Ποιοι στελέχωναν τον βυζαντινό στρατό την εποχή των Κομνηνών ( μ. Χ.) και από τι εξαρτιόταν η αριθμητική τους δύναμη; [20385] 2.α. Ποιες ήταν οι συνέπειες των εμποροπανηγύρεων του τέλους του 12ου αι. ως προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα; [20402] 2.α. Ποια ήταν η στάση του Αλεξίου Α Κομνηνού απέναντι στους Σταυροφόρους της Α Σταυροφορίας; [20404] 2.α. Να παρουσιάσετε τον τρόπο οργάνωσης του βυζαντινού στρατού με την εισαγωγή του θεσμού της πρόνοιας την περίοδο των Κομνηνών. [20406] 2.α. Να παρουσιάσετε τους τρόπους με τους οποίους εκφράστηκε η γεωργική επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη από τα μέσα του 11ου αιώνα κατά αποτελέσματά της. [20410] 2.α. Να παρουσιάσετε την κατάσταση των πόλεων της Δυτικής Ευρώπης στα μέσα του 11ου αιώνα. [20471] 2.α. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ισαάκιου Β Αγγέλου στην εξέλιξη της Δ Σταυροφορίας και ποιες συνέπειες είχε για τον ίδιο η παρέμβαση των δυτικών στα πολιτικά πράγματα του Βυζαντίου; της γεωργικής επανάστασης τον 11 ο αιώνα και ποια τα αποτελέσματά της; [20561] 2.α. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πόλεων, κατά τη διάρκεια της γεωργικής επανάστασης (από τα μέσα του 11ου αιώνα); [20565] 2.α. Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού και ποια τα αποτελέσματά της; 2

3 [20567] 2.α. Να εξηγήσετε την σημασία της ίδρυσης των πόλεων για την οικονομία της Δυτικής Ευρώπης από τα μέσα του 11 ου αιώνα και μετά. [20570] 2.α. Για ποιον λόγο οι εμποροπανηγύρεις του 12ου αι. θεωρούνται ως οι πρώτες εκδηλώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος; [20630] 2.α. Ποιες οικονομικές μεταβολές προκαλούνται στη Δυτική Ευρώπη με την ίδρυση των πόλεων; [21068] 2.α. Ποια ήταν η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α Κομνηνού ; [Ιστορικοί όροι] Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: προνοιάριοι πρόνοιες τριζωνική καλλιέργεια [Σωστό-Λάθος] Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 1) Η πρωτοβουλία για την οργάνωση των Σταυροφοριών προήλθε από τους ισχυρούς φεουδάρχες της Δυτικής Ευρώπης. 2) Η φορολογική πολιτική του Αλεξίου Κομνηνού επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τη θέση του λαού και ιδίως των αγροτών. 3) Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας ανέλαβε, έναντι αμοιβής, να μεταφέρει με τον στόλο της στην Ανατολή και να εφοδιάζει με τρόφιμα τους Σταυροφόρους επί ένα έτος. 4) Την Τέταρτη Σταυροφορία κήρυξε ο πάπας Ιννοκέντιος Γ. 5) Οι σταυροφόροι εκπορθητές της Κωνσταντινούπολης δεν επέβαλαν το δίκαιο του κατακτητή και δεν προχώρησαν σε σφαγές και λεηλασίες. 6) Οι Σταυροφορίες ήταν μία κίνηση που εκδηλώθηκε τον 9ο αι. και αποσκοπούσε στην απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. 7) Ο θεσμός της πρόνοιας στο Βυζάντιο ταυτίζεται με τον θεσμό της φεουδαρχίας στη Δύση. 8) Από τα τέλη του 12ου αι. μ. Χ. αρχίζει να διαδίδεται ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων. 9) Στα χρόνια του Αλεξίου Α Κομνηνού αυξήθηκε ο αριθμός των θεμάτων και μειώθηκε η σημασία τους. 10) Από τα τέλη του 12ου αιώνα αρχίζει να διαδίδεται στην Ευρώπη ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων. 11) Στα χρόνια των Κομνηνών ο στρατός έγινε η πιο υποβαθμισμένη τάξη στο Βυζάντιο. 12) Το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη, μετά την Δ Σταυροφορία, ιδρύθηκε στη δυτική Μικρά Ασία με κέντρο τη Νίκαια. 13) Η ιδέα της σταυροφορίας, κατά την επικρατέστερη άποψη, ήταν ξένη στο Βυζάντιο. 14) Οι θεσμοί της πρόνοιας και της φεουδαρχίας σε κάποια σημεία συγκλίνουν. 15) Η ακτίνα δράσης των εμπορικών δραστηριοτήτων τον 12ο αιώνα περιοριζόταν στη Μεσόγειο θάλασσα. 16) Στα μέσα του 11ου αιώνα η Δυτική Ευρώπη εμφανίζει τα πρώτα σημάδια παρακμής. 17) Η Τέταρτη Σταυροφορία έλαβε χώρα τον 10ο αιώνα. 18) Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους έλαβε χώρα το ) Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους έλαβε χώρα το ) Οι πρόνοιες αποτελούσαν ιδιοκτησία του προνοιαρίου. 21) Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους αρχίζει η μακρά περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο. 22) Η φορολογική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού έπληξε τους δυνατούς. 23) Την Πρώτη Σταυροφορία κήρυξε ο καρδινάλιος Ουμβέρτος. 24) Για τον αγροτικό κόσμο ενδιαφέρθηκε μόνο ένας από τους Κομνηνούς, ο Αλέξιος Α'. 25) Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον πάπα Ουρβανό Β'. 26) Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Α Σταυροφορία. 27) Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Α Σταυροφορία προβάλλοντάς την ως θεϊκή επιθυμία. 28) Επί Αλεξίου Α Κομνηνού αυξάνεται υπερβολικά ο αριθμός των αξιωμάτων. 29) Τα «θέματα» αποτέλεσαν τη βάση της οργάνωσης του Μεσοβυζαντινού κράτους. 30) Η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α Κομνηνού ήταν κερδοσκοπική. 31) Στα χρόνια του Αλέξιου Α Κομνηνού μειώθηκε ο αριθμός των αξιωμάτων. 32) Ο αριθμός των θεμάτων αυξήθηκε στα χρόνια του Αλεξίου Α. 33) Από τα μέσα του 11ου αιώνα στο εμπόριο της Δυτικής Ευρώπης πρωταγωνιστούν κυρίως μουσουλμάνοι και χριστιανοί έμποροι από την Τεργέστη και τη Βουδαπέστη. 34) Από τα τέλη του 12ου αιώνα αρχίζει να διαδίδεται στη Δυτική Ευρώπη ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων. 35) Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον φιλόδοξο και δυναμικό πάπα Ουρβανό Β. 36) Το τροχοφόρο άροτρο είναι μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες της γεωργικής επανάστασης. 37) Το 12ο αι. η εμπορική δραστηριότητα περιορίζεται στις ναυτικές πόλεις της Ιταλίας. 38) Μετά την αποκατάσταση στον βυζαντινό θρόνο του αυτοκράτορα Ισαακίου Β Αγγέλου, οι σταυροφόροι εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη. 3

4 39) Η περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. 40) Στους προνοιάριους ο βυζαντινός αυτοκράτορας παραχωρούσε το άλογο και τον οπλισμό τους. 41) Στα χρόνια των Κομνηνών ο στρατός έγινε η κυρίαρχη τάξη στο Βυζάντιο και ζούσε εις βάρος του εξαθλιωμένου πληθυσμού. 42) Μεγάλα εμπορικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης κατά τον 12ο αι. είναι οι ιταλικές ναυτικές πόλεις, ενώ στο Βορρά ακμάζουν η Βαρκελώνη και η Βρέμη. 43) Η έντονη ανάπτυξη των πόλεων κατά τον 11ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη δεν επηρεάζει την ύπαιθρο. 44) Η περίοδος της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα αρχίζει το 1204, με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 45) Στην περίοδο του Αλεξίου Α του Κομνηνού η οικονομική κατάσταση του λαού και ιδιαίτερα των αγροτών επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα. 46) Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον πάπα Ιννοκέντιο Γ. 47) Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον φιλόδοξο πάπα Ουρβανό Β. 48) Η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού ήταν κερδοσκοπική. 49) Οι πρόνοιες αποτελούσαν ιδιοκτησία του προνοιαρίου. 50) Οι πρόνοιες αποτελούσαν ιδιοκτησία του κράτους. 51) Αφορμή για την εμφάνιση των σταυροφόρων μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης ήταν η αποκατάσταση του Ισαάκιου Β Αγγέλου στον βυζαντινό θρόνο. 52) Η Διανομή της Ρωμανίας ήταν μια από τις βασικότερες επιπτώσεις που είχε η άλωση της Κωνσταντινούπολης το ) Στο σύστημα της τριζωνικής καλλιέργειας καλλιεργούνταν τρία διαφορετικά είδη προϊόντων διαφορετικά κάθε χρόνο. 54) Ο νερόμυλος αποτέλεσε την κύρια πηγή ενέργειας των πόλεων στην Ευρώπη κατά τον 11ο αιώνα. 55) Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Α Σταυροφορία. 56) Επί Αλεξίου Α Κομνηνού αυξήθηκε η σημασία των θεμάτων. 57) Οι Λατίνοι κατά την παραμονή τους στην Κωνσταντινούπολη επέβαλλαν βαρύτατη φορολογία προκαλώντας αντιδράσεις. 58) Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι σταυροφόροι επέδειξαν ιδιαίτερο σεβασμό στα έργα τέχνης της. 59) Οι πρόνοιες αποτελούσαν ιδιοκτησία του προνοιαρίου. 60) Ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Τέταρτη Σταυροφορία. 61) Οι Σταυροφόροι έγιναν δεκτοί από τον Αλέξιο με δυσπιστία. 62) Οι πρόνοιες ήταν ιδιοκτησία του προνοιάριου και μεταβιβάζονταν από τον πατέρα στον πρωτότοκο γιο. 63) Στα χρόνια των Κομνηνών ο στρατός έγινε η πιο εξαθλιωμένη τάξη στο Βυζάντιο. 64) Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας ανέλαβε το 1201 έναντι αμοιβής να μεταφέρει τους σταυροφόρους στην Ανατολή. 65) Η εξωτερική πολιτική του Ανδρόνικου Α Κομνηνού βελτίωσε τις σχέσεις του Βυζαντινού Κράτους με τη Δύση. 66) Η πρωτοβουλία των Σταυροφοριών προήλθε από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες. 67) Την εποχή του Αλεξίου Α Κομνηνού μειώθηκε ο αριθμός των θεμάτων. 68) Ο θεσμός της πρόνοιας ταυτίζεται με το φεουδαρχικό σύστημα. 69) Οι πρόνοιες αποτελούσαν ιδιοκτησία του προνοιαρίου. 70) Οι προνοιάριοι ήταν έφιπποι πολεμιστές που συμμετείχαν στον πόλεμο επικεφαλής ομάδας. 71) Στα χρόνια των Κομνηνών ο στρατός έγινε η κυρίαρχη τάξη στο Βυζάντιο. 72) Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός επιδίωξε τη νομισματική σταθερότητα. 73) Στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη ιδρύονται νέες πόλεις. 74) Στα τέλη του 12ου αιώνα ο Γερμανός αυτοκράτορας σχεδίαζε την επέκτασή του κράτους του σε βάρος του Βυζαντίου. 75) Ο αριθμός των αξιωμάτων αυξήθηκε υπερβολικά στα χρόνια του Αλεξίου Α' Κομνηνού. 76) Ο νερόμυλος υπήρξε η κύρια πηγή ενέργειας στη Δύση κατά τον 11ο αιώνα. 77) Στα χρόνια των Κομνηνών ο βυζαντινός στρατός στελεχώνεται κυρίως από προνοιάριους. 78) Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων διαδίδεται στη Δυτική Ευρώπη τον 8ο αιώνα. 79) Η ιδέα των Σταυροφοριών γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του 11ου αι. 80) Η περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο αρχίζει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. 81) Μετά την αποκατάσταση στον βυζαντινό θρόνο του αυτοκράτορα Ισαακίου Β Αγγέλου, οι σταυροφόροι εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη. 82) Στα χρόνια των Κομνηνών ο στρατός έγινε η κυρίαρχη τάξη στο Βυζάντιο 83) Ο ανεμόμυλος ως πηγή ενέργειας εμφανίστηκε τον 12ο αιϊνα. 84) Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ιννοκέντιος Γ κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία. 85) Η εμποροβιοτεχνική τάξη κατά τον 11ο αιώνα στο Βυζάντιο είχε ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωής της αυτοκρατορίας. 86) Η ακτίνα δράσης των εμπορικών δραστηριοτήτων τον 12ο αιώνα περιορίζεται στη Μεσόγειο θάλασσα. 87) Η φορολογική πολιτική που εφάρμοσε ο Αλέξιος Α Κομνηνός ανακούφισε την τάξη των αγροτών. 88) Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α Κομνηνός προσπάθησε να προστατεύσει τους χωρικούς από τις καταχρήσεις των δυνατών. 89) Από τα τέλη του 16ου αιώνα στην Ευρώπη άρχισε να διαδίδεται ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων. 90) Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ιννοκέντιος Γ κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία. 91) Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ιννοκέντιος Γ κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία. 92) Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α Κομνηνός ενδιαφέρθηκε για τον αγροτικό κόσμο. 4

5 93) Οι Σταυροφόροι, όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, δεν προέβησαν σε σφαγές και λεηλασίες. 94) Η ιδέα για την οργάνωση των Σταυροφοριών προήλθε από τους ισχυρούς φεουδάρχες της Δυτικής Ευρώπης. 95) Η φορολογική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού βελτίωσε τη θέση του λαού και ιδίως των αγροτών. 96) Ο Αλέξιος ο Α Κομνηνός εγκαινίασε μια πολιτική παραχώρησης προνομίων στο ιταλικό, ιδίως το βενετικό, εμπορικό κεφάλαιο. 97) Η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού βελτίωσε τη θέση των αγροτών. 98) Στα χρόνια του Αλεξίου Α Κομνηνού επιδιώχθηκε η νομισματική σταθερότητα. 99) Στα χρόνια του Αλεξίου Α Κομνηνού ο βυζαντινός στρατός στελεχώνεται κυρίως από προνοιάριους. 100) Στη διάρκεια των Σταυροφοριών οι πάπες συμμάχησαν με τον γερμανό ηγεμόνα Ερρίκο Δ. 101) Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους έγινε τον Μάρτιο του ) Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους πραγματοποιήθηκε το ) Στα χρόνια του Αλεξίου Α Κομνηνού αυξήθηκε ο αριθμός των θεμάτων με συνέπεια να αυξηθούν η έκταση και η σημασία τους. 104) Η φορολογική πολιτική του Αλεξίου Α Κομνηνού επιδείνωσε κυρίως τη θέση των δυνατών. 105) Τον Μάρτιο του 1204, λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι σταυροφόροι υπέγραψαν συμφωνία για τη «Διανομή της Ρωμανίας». 106) Στις εμποροπανηγύρεις του Μεσαίωνα διακινούνταν αποκλειστικά και μόνο εμπορεύματα. 107) Το 1095 ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία. 108) Ο Αλέξιος Α ο Κομνηνός εφάρμοσε πολιτική μείωσης των φόρων. 109) Αρχηγός των φεουδαρχών κατά την Τέταρτη Σταυροφορία ορίστηκε ο Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός. 110) Ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Τέταρτη Σταυροφορία. 111) Ο Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός ορίστηκε αρχηγός των φεουδαρχών στην Τέταρτη Σταυροφορία. 112) Επί Αλεξίου Α Κομνηνού μειώνεται η έκταση και η σημασία των θεμάτων. 113) Για τον αγροτικό κόσμο ενδιαφέρθηκε μόνο ένας από τους Κομνηνούς, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α'. 114) Οι Λατίνοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη στις 17 Ιουλίου του ) Η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α Κομνηνού ήταν κερδοσκοπική. 116) Στα χρόνια των Κομνηνών, ο στρατός έγινε η κυρίαρχη τάξη στο Βυζάντιο. 117) Αρχηγός των φεουδαρχών κατά την Τέταρτη Σταυροφορία ήταν ο Βονιφάτιος Μομφερρατικός. 118) Στα χρόνια του Αλεξίου Α Κομνηνού μειώθηκε ο αριθμός των θεμάτων της αυτοκρατορίας. 119) Την εποχή των Κομνηνών ο στρατός στελεχώνεται κατά κύριο λόγο από μισθοφόρους. 120) Ο έκπτωτος αυτοκράτορας Ισαάκιος Β Άγγελος κάλεσε τους σταυροφόρους να τον αποκαταστήσουν στον θρόνο. 121) Το πρόγραμμα του Ανδρονίκου Α Κομνηνού για ριζική αλλαγή πέτυχε. 122) Στα τέλη του 12ου αιώνα η πολιτική και οικονομική αδυναμία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν εμφανής. 123) Το 1203 επικρατούσε η εντύπωση πως οι Σταυροφόροι θα αναχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την ενθρόνιση του Βασιλείου Β Μακεδόνα. 124) O Ερρίκος Δ ορίστηκε αρχηγός της Τέταρτης Σταυροφορίας. 125) O πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Τέταρτη Σταυροφορία. 126) Η γεωργική επανάσταση της Δυτικής Ευρώπης του 11ου αιώνα εκφράζεται με αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τεχνολογικές καινοτομίες. 127) Η περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο δεν είχε μεγάλη διάρκεια. 128) Γενική ήταν η εντύπωση ότι η παραμονή των σταυροφόρων της Τέταρτης Σταυροφορίας στην Κωνσταντινούπολη θα ήταν προσωρινή. 129) Από τα τέλη του 12ου αιώνα στην Ευρώπη αρχίζει να διαδίδεται ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων. 130) Για τον αγροτικό κόσμο, από τους Κομνηνούς, ενδιαφέρθηκε μόνο ο Ανδρόνικος Α. 131) Στα χρόνια των Κομνηνών ο βυζαντινός στρατός στελεχωνόταν αποκλειστικά από μισθοφόρους. 132) Οι προνοιάριοι ήταν στρατιωτικοί στους οποίους ο αυτοκράτορας παραχωρούσε εκτάσεις γης ή το δικαίωμα είσπραξης φόρων. 133) Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκει στον πάπα Νικόλαο. 134) Στις εμποροπανηγύρεις του 12ου αι. παρουσιάζονται οι πρώτες εκδηλώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 135) Στο σύστημα της τριζωνικής καλλιέργειας καλλιεργούνταν τρία διαφορετικά είδη προϊόντων διαφορετικά κάθε χρόνο. 136) Ο νερόμυλος αποτέλεσε την κύρια πηγή ενέργειας των πόλεων στην Ευρώπη κατά τον 11ο αιώνα. 137) Στα χρόνια του Αλέξιου Α Κομνηνού η διοίκηση χαρακτηρίζεται από μια άκαμπτη συγκεντρωτική γραφειοκρατία. 138) Ο Αλέξιος Α Κομνηνός εφήρμοσε οικονομική πολιτική που στόχευε στη νομισματική σταθερότητα. 139) Οι πόλεις που ιδρύθηκαν στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη διαδραμάτιζαν τον ίδιο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό ρόλο με τις μονές του Πρώιμου Μεσαίωνα. 140) Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων βρίσκεται σε μαρασμό στα τέλη του 12ου αιώνα. 141) Η ιδέα των σταυροφοριών ήταν οικεία στους Βυζαντινούς. 5

6 142) Η εμποροβιοτεχνική τάξη κατά τον 11ο αιώνα στο Βυζάντιο δεν είχε καμία συμμετοχή στην πολιτική ζωής της αυτοκρατορίας. 143) Ο ρόλος της Βενετίας στην υλοποίηση της Τέταρτης Σταυροφορίας ήταν κομβικός. 144) Οι εμποροπανηγύρεις αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 145) Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός ακολούθησε κερδοσκοπική πολιτική στον τομέα της οικονομίας. 146) Η κήρυξη της Τέταρτης Σταυροφορίας έγινε από τον φιλόδοξο πάπα Ουρβανό Β. 147) Από τα τέλη του 12ου αιώνα στην Ευρώπη άρχισε να διαδίδεται ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων. 148) Το εμπόριο στα μέσα του 11ου αιώνα και στη διάρκεια του 12ου αιώνα στην Ευρώπη είχε ευρεία ακτίνα δράσης. 149) Η κήρυξη της Πρώτης Σταυροφορίας έγινε από τον φιλόδοξο πάπα Ιννοκέντιο Γ. 150) Η κήρυξη της Τέταρτης Σταυροφορίας έγινε από τον φιλόδοξο πάπα Ιννοκέντιο Γ. 151) Η συγκρότηση ναυτικών εταιρειών που επενδύουν στο θαλάσσιο εμπόριο γενικεύεται από τον 12 ο αιώνα. 152) Την πρώτη Σταυροφορία κήρυξε ο Ερρίκος Δ το ) Την πρωτοβουλία των Σταυροφοριών είχε η καθολική εκκλησία. 154) Η ιδέα των Σταυροφοριών γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη και ήταν ξένη στο Βυζάντιο. 155) Ο πάπας Ιννοκέντιος Γ κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία το ) Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Σταυροφόροι δεν προέβησαν σε βιαιότητες. 157) Η ιδέα των Σταυροφοριών γεννήθηκε στο Βυζάντιο. 158) Ο πάπας Ουρβανός Β κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία το ) Για τον αγροτικό κόσμο από τη δυναστεία των Κομνηνών ενδιαφέρθηκε μόνο ο Αλέξιος Α. 160) Την Τέταρτη Σταυροφορία κήρυξε ο πάπας Ιννοκέντιος Γ. 161) Η γεωργική επανάσταση προκαλεί πρόοδο του εμπορίου, αφού το αγροτικό πλεόνασμα διατίθεται στις πόλεις. 162) Μετά την Άλωση οι Σταυροφόροι επέδειξαν μεγάλο σεβασμό απέναντι στον πληθυσμό και στα έργα τέχνης της Βασιλεύουσας. 163) Η ιδέα των Σταυροφοριών γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του 11ου αι. 164) Ο Αλέξιος Α Κομνηνός προσπάθησε να προστατεύσει τους χωρικούς από τις καταχρήσεις των δυνατών. 165) Στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την εξασφάλιση περισσότερης και καλύτερης ποιότητας τροφής του πληθυσμού. 166) Η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας ανέλαβε να μεταφέρει και να εφοδιάζει με τρόφιμα τους Σταυροφόρους έναντι αμοιβής για ένα χρόνο. 167) Ο θεσμός των εμποροπανηγύρεων βρίσκεται σε μαρασμό στα τέλη του 12ου αιώνα. [Πολλαπλής επιλογής] Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Αρχικός προορισμός των σταυροφόρων της Δ Σταυροφορίας ήταν η: α. Ιερουσαλήμ β. Αίγυπτος ή η Συρία γ. Θεσσαλονίκη δ. Κωνσταντινούπολη 2. Ο Αλέξιος Α Κομνηνός: α. κατάργησε τον θεσμό των θεμάτων στην αυτοκρατορία β. καθιέρωσε τον θεσμό της πρόνοιας γ. μείωσε τον αριθμό των αξιωμάτων δ. εφάρμοσε πολιτική μείωσης των φόρων 3. Η ιδέα της σταυροφορίας: α. προήλθε από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες β. γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του 15ου αιώνα γ. προσέφερε στον παπισμό την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του έναντι των Γερμανών ηγεμόνων δ. προσέφερε στον παπισμό την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του έναντι των βυζαντινών αυτοκρατόρων. 4. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους πραγματοποιήθηκε στις: α. 17 Ιουλίου 1203 β. 13 Απριλίου 1204 γ. 25 Ιουλίου 1261 δ. 29 Μαΐου

7 5. Κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων του Βυζαντίου, μετά την Άλωση από τους Τούρκους, φιλοδόξησε να γίνει: α. η Ρωσία β. η Ρώμη γ. η Ήπειρος δ. η Νίκαια 6. Η ιδέα των σταυροφοριών προήλθε από τον/τους: α. φεουδάρχες της Δύσης β. Βυζαντινό αυτοκράτορα γ. Γερμανό αυτοκράτορα δ. πάπες 7. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννήθηκε: α. από τον πάπα β. από τους Βυζαντινούς γ. από τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως δ. από τον τουρκικό φανατισμό 8. Την Πρώτη Σταυροφορία κήρυξε o: α. καρδινάλιος Ουμβέρτος β. πάπας Ουρβανός Β γ. πάπας Ιννοκέντιος Γ δ. πάπας Νικόλαος 9. Αρχικός προορισμός της Τέταρτης Σταυροφορίας ήταν η: α. Κωνσταντινούπολη β. Βενετία γ. Ιερουσαλήμ δ. Αίγυπτος ή η Συρία 10. Στα μέσα του 11ου αιώνα πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ιταλία μια: α. αστική επανάσταση β. γεωργική επανάσταση γ. εμπορική επανάσταση δ. βιομηχανική επανάσταση 11. Τον Νοέμβριο του 1095 κήρυξε την Α Σταυροφορία: α. ο στρατηγός Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός β. ο πάπας Ιννοκέντιος Γ γ. ο Αλέξιος Α Κομνηνός δ. ο πάπας Ουρβανός Β 12. Στους προνοιάριους ο βυζαντινός αυτοκράτορας παραχωρούσε: α. αγροτικές εκτάσεις ή το δικαίωμα είσπραξης φόρων β. ιδιοκτησία γης την οποία μπορούσαν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους γ. μισθό για τις υπηρεσίες τους στον στρατό δ. το άλογο και τον οπλισμό τους. 13. Στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματός του απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας: α. ο Θεόδωρος Λάσκαρης β. ο Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας γ. ο Ιωάννης Βατάτζης δ. ο Μιχαήλ Παλαιολόγος 14. Η ιδέα των Σταυροφοριών γεννήθηκε: α. στο Άαχεν β. στη Δυτική Ευρώπη γ. στους Αγίους Τόπους 7

8 δ. στη Ρωσία 15. Η ιδέα των Σταυροφοριών γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη και προήλθε από: α. την ανάγκη εξεύρεσης νέων εδαφών β. τις επεκτατικές βλέψεις του πάπα γ. την αναβίωση της αρχαίας παράδοσης των προσκυνημάτων στους Αγίου Τόπους δ. τη σύγκρουση ανατολικής και δυτικής εκκλησίας 16. Οι εμποροπανηγύρεις προσφερονται: α. μόνο για εμπορικές συναλλαγές β. μόνο για τραπεζικές συναλλαγές γ. για εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές δ. για προϊόντα που παράγονταν σε μονές 17. Μια από τις κυριότερες αιτίες εκδήλωσης των Σταυροφοριών ήταν και η εξής: α. η Βενετία εποφθαλμιούσε τις κτήσεις του Βυζαντίου β. οι Πάπες ήθελαν να ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των Γερμανών ηγεμόνων γ. υπήρχε στην Ευρώπη σοβαρή οικονομική κρίση δ. ήταν ένας λόγος να απασχολείται ο στρατός 18. Ο καρδινάλιος Ουμβέρτος πρωταγωνίστησε: α. στο Πρώτο Σχίσμα (867) β. στο Σχίσμα του 1054 γ. στην κήρυξη της Πρώτης Σταυροφορίας δ. στην κήρυξη της Τέταρτης Σταυροφορίας 19. Οι παροχές που παρείχε ο αυτοκράτορας σε στρατιωτικούς με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας ονομάζονταν: α. κτήματα β. πρόνοιες γ. μισθοί δ. φέουδα 20. Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός κήρυξε: α. την Πρώτη Σταυροφορία β. την Τέταρτη Σταυροφορία γ. τον Ιερό πόλεμο δ. το Σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών 21. Στους προνοιάριους ο βυζαντινός αυτοκράτορας παραχωρούσε: α. αγροτικές εκτάσεις ή το δικαίωμα είσπραξης φόρων β. ιδιοκτησία γης την οποία μπορούσαν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους γ. μισθό για τις υπηρεσίες τους στον στρατό δ. το άλογο και τον οπλισμό τους 22. Επικεφαλής της Δ Σταυροφορίας ορίστηκε ο: α. Ιωάννης Ιουστινιάνης β. Βονιφάτιος Μομφερατικός γ. Ερρίκος ΣΤ δ. Ιωάννης Βατάτζης 23. Με την οικονομική του πολιτική ο Αλέξιος Α Κομνηνός προώθησε: α. τη νομισματική σταθερότητα β. την αύξηση των φόρων γ. τη φοροελάφρυνση των αγροτών δ. μια δίκαιη φορολογική πολιτική 24. Σε ποιες από τις παρακάτω περιοχές συγκροτούνταν κατά κύριο λόγο ναυτικές εταιρείες κατά τον 12ο αιώνα; α. Μπρυζ και Βρέμη 8

9 β. Φλάνδρα και γαλλική Καμπανία γ. Φλωρεντία και Μιλάνο δ. Βενετία και Γένουα 25. Από τη δυναστεία των Κομνηνών έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αγρότες: α. ο Αλέξιος Α β. ο Ιωάννης Β γ. ο Μανουήλ Α δ. ο Ανδρόνικος Α 26. Η πρωτοβουλία των Σταυροφοριών προήλθε: α. από τους Γερμανούς ηγεμόνες β. από τους πάπες γ. από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες δ. από τους φεουδάρχες της Δυτικής Ευρώπης 27. Η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α Κομνηνού ήταν: α. σταθεροποιητική β. προνοιακή γ. σπάταλη δ. κερδοσκοπική 28. Οι εμποροπανηγύρεις αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις: α. της γεωργικής επανάστασης β. της τεχνολογίας γ. του χρηματοπιστωτικού συστήματος δ. της βιοτεχνίας 29. Κατά την περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών ο βυζαντινός στρατός στελεχωνόταν κυρίως από: α. αριστοκράτες β. φεουδάρχες γ. προνοιάριους δ. χωρικούς 30. Από τα τέλη του 12ου αιώνα της Δυτικής Ευρώπης αρχίζει να διαδίδεται ο θεσμός: α. της πρόνοιας β. των εμποροπανηγύρεων γ. των τραπεζών δ. των θεμάτων 31. Αρχηγός των φεουδαρχών στη Δ Σταυροφορία ήταν ο: α. Βονιφάτιος Μομφερρατικός β. Ουρβανός Β γ. Γουλιέλμος Βιλεαρδουίνος δ. Αλέξιος Α Κομνηνός 32. Κατά την Τέταρτη Σταυροφορία οι σταυροφόροι αποδέχθηκαν την πρόταση του: α. Αλεξίου Α Κομνηνού β. Ανδρονίκου Α Κομνηνού γ. Ισαακίου Β Αγγέλου δ. Αλεξίου Ε Δούκα Μούρτζουφλο 33. Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον: α. Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό β. πάπα Ουρβανό Β γ. Ερρίκο τον Δ δ. πάπα Ιννοκέντιο Γ 9

10 34. Ο θεσμός της πρόνοιας καθιερώθηκε από: α. τους Ισαύρους β. τους Κομνηνούς γ. τους Παλαιολόγους δ. τους Μακεδόνες 35. Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον πάπα: α. Νικόλαο β. Ουρβανό Β γ. Ιννοκέντιο Γ δ. Λέοντα Ι 36. Την εποχή των Κομνηνών ο στρατός στελεχώνεται κυρίως από: α. μισθοφόρους β. προνοιάριους γ. φεουδάρχες δ. γαζήδες 37. Στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη πραγματοποιείται μια: α. γεωργική επανάσταση β. βιομηχανική επανάσταση γ. τεχνολογική επανάσταση δ. πολιτιστική επανάσταση 38. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολη το 1204, αρχίζει στο ελλαδικό χώρο η μακρά περίοδος: α. της τουρκοκρατίας β. του Μεσαίωνα γ. της φραγκοκρατίας δ. της Αναγέννησης 39. Όταν οι Σταυροφόροι έγιναν κύριοι της Κωνσταντινούπολης: α. εκτέλεσαν τον αυτοκράτορα Αλέξιο Ε Δούκα Μούρτζουφλο β. επιδόθηκαν σε σφαγές και λεηλασίες γ. στράφηκαν εναντίον των δυνατών δ. σεβάστηκαν τα μνημεία της Πόλης και τις περιουσίες των κατοίκων 40. Αρχηγός των φεουδαρχών στη Δ Σταυροφορία ήταν ο: α. Βονιφάτιος Μομφερρατικός β. Ουρβανός Β γ. Γουλιέλμος Βιλεαρδουίνος δ. Αλέξιος Α Κομνηνός 41. Πρόνοιες ήταν οι αγροτικές εκτάσεις που: α. προέρχονταν από κατακτήσεις β. παραχωρούνταν σε στρατιωτικούς, αλλά ανήκαν στο κράτος γ. αποτελούσαν ιδιοκτησία των προνοιαρίων δ. παραχωρούνταν σε ακτήμονες αγρότες 42. Η βασιλεία του Ανδρόνικου Α Κομνηνού εξελίχθηκε σε τυραννία: α. εξαιτίας των πιέσεων που του ασκούσαν οι δυνατοί β. στην προσπάθειά του να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση γ. εξαιτίας των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων δ. στην προσπάθειά του να εξαλείψει τη διαφθορά και τις καταχρήσεις στη δημόσια διοίκηση 43. Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον: α. Ερρίκο ΣΤ β. Ιννοκέντιο Γ γ. Ισαάκιο Β Άγγελο 10

11 δ. Βονιφάτιο Μομφερατικό 44. Ο θεσμός της πρόνοιας: α. ήταν αντίστοιχος θεσμός με αυτόν της φεουδαρχίας β. περιόρισε τη δύναμη της τάξης των στρατιωτικών γ. αφορούσε αποκλειστικά την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας δ. ενίσχυσε τη δύναμη της τάξης των στρατιωτικών 45. Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε: α. στον Βοννιφάτιο τον Μομφερρατικό β. στον πάπα Ουρβανό Β γ. στον πάπα Ιννοκέντιο Γ δ. στον γερμανό ηγεμόνα Ερρίκο Στ 46. Η οικονομική πολιτική του Αλέξιου Α του Κομνηνού: α. οδήγησε σε νομισματική σταθερότητα β. ενίσχυσε τη θέση των χαμηλών οικονομικοκοινωνικών στρωμάτων γ. επιβάρυνε τη θέση του λαού και ιδίως των αγροτών δ. επιβάρυνε τη θέση των «δυνατών» 47. Κύρια αιτία των Σταυροφοριών, σύμφωνα με τους δυτικούς χρονογράφους του 12ου αιώνα, ήταν: α. η πρόθεση της παπικής εκκλησίας να επιβληθεί στους γερμανούς ηγεμόνες β. η πρόθεση των γερμανών ηγεμόνων να ενισχύσουν τη θέση τους απέναντι στον πάπα γ. η στρατολόγηση μισθοφόρων από τη Δύση από τον Αλέξιο Α δ. ο φανατισμός των Τούρκων 48. Από τα μέσα του 11ου αιώνα και ιδιαίτερα στη διάρκεια του 12ου το εμπόριο στην Ευρώπη: α. είχε περιορισμένη ακτίνα δράσης β. διεξαγόταν αποκλειστικά στην ξηρά γ. είχε ευρεία ακτίνα δράσης δ. είχε ως πρωταγωνιστές μόνο χριστιανούς εμπόρους 49. Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους: α. αρχίζει η μακρά περίοδος της φεουδαρχίας στο Βυζάντιο β. η Κωνσταντινούπολη μετονομάζεται σε «Ρωμανία» γ. η Κωνσταντινούπολη μετονομάζεται σε «Γαληνοτάτη Δημοκρατία» δ. αρχίζει η μακρά περίοδος της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα 50. Για τον αγροτικό κόσμο από τη δυναστεία των Κομνηνών ενδιαφέρθηκε μόνο: α. ο Ανδρόνικος Α β. ο Αλέξιος Α γ. ο Ιωάννης Β δ. ο Μανουήλ Α 51. Την Πρώτη Σταυροφορία κήρυξε ο πάπας: α. Ιννοκέντιος Γ β. Ουρβανός Β γ. Λέων Γ δ. Λέων Ι 52. Η συγκρότηση ναυτικών εταιρειών γενικεύεται από τον 12ο αιώνα : α. στην Κωνσταντινούπολη β. στη Βενετία και στη Γένουα γ. στην Κύπρο δ. στη Λισαβόνα 11