Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003"

Transcript

1 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε. Γκότοβος, Γ. Μάρκου Αθήνα 23 1

2 1. Αλλοδαποί μαθητές στα σχολεία: πλήθος και ποσοστό Στην πρώτη ενότητα του Μέρους Α του παρόντος τόμου περιγράφονται δύο μεγέθη σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές: το ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές μονάδες της χώρας και το πλήθος των αλλοδαπών μαθητών στις ίδιες σχολικές μονάδες. Στην πρώτη περίπτωση ενδιαφέρει η αναλογία αλλοδαπών μαθητών-συνόλου μαθητών στη σχολική μονάδα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ενδιαφέρει ο αριθμός (πλήθος) των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο, ανεξαρτήτως του ποσοστού το οποίο ο αριθμός αυτός εκφράζει σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των μαθητών στο σχολείο. Ενώ το ποσοστό των αλλοδαπών επί του συνόλου των μαθητών της σχολικής μονάδας είναι μέγεθος σχετικό, οι τιμές του οποίου είναι ευαίσθητες στη διακύμανση του συνολικού αριθμού μαθητών στη σχολική μονάδα, το πλήθος εκφράζει τον πραγματικό αριθμό αλλοδαπών μαθητών. Η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο χώρας, διοικητικής περιφέρειας και νομού και αφορά τόσο το σύνολο των μαθητών ανά επίπεδο ανάλυσης, όσο και κάθε βαθμίδα ξεχωριστά (προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη δευτεροβάθμια, μεταγυμνασιακή). Από την μελέτη των πινάκων Α1.1 έως Α1.17 προκύπτει ότι σε πανελλαδικό επίπεδο και σε όλες τις βαθμίδες πάνω από το 1/3 των σχολείων δεν έχουν αλλοδαπούς μαθητές, ενώ τέσσερα στα δέκα σχολεία έχουν αλλοδαπούς μαθητές σε ποσοστό μέχρι 1%. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται όταν προστεθεί στην ανάλυση η παράμετρος βαθμίδα (πίνακας Α1.2), περιφέρεια (πίνακας Α1.3) και νομός (πίνακας Α1.17). Σε επίπεδο περιφέρειας η Αττική, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος είναι οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά σχολείων χωρίς αλλοδαπούς, ενώ σε επίπεδο νομού οι νομαρχίες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λασιθίου εμφανίζουν ποσοστά σχολείων χωρίς αλλοδαπούς μαθητές κάτω από 2%. Πηγαίνοντας από το ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο πλήθος αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο (πίνακες Α1.18 έως Α1.34), παρατηρούμε ότι πάνω από τα 2/3 των σχολείων (7.7%) έχουν από έως 5 αλλοδαπούς μαθητές, ενώ τα σχολεία που έχουν πάνω από 5 αλλοδαπούς μαθητές αποτελούν το 1.5% του συνόλου των σχολείων της χώρας από τα οποία έχουν αντληθεί τα στοιχεία του παρόντος τόμου. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι οι αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά σχολεία είναι πλέον μια πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα διαψεύδουν τις απόψεις που εκφράζονται κατά καιρούς για «εισβολή» των αλλοδαπών στα σχολεία και ανατροπή των δημογραφικών δεδομένων μέσα στα σχολεία. Τα ελληνικά σχολεία με υψηλά ποσοστά ή με μεγάλο πλήθος αλλοδαπών μαθητών είναι ελάχιστα στο σύνολο των σχολείων σε όποιο επίπεδο και αν αναφερθούμε: είτε πανελλαδικά, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε επίπεδο νομού. 2

3 Πίνακας Α1.1 Κατανομή των σχολείων της χώρας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Γράφημα Α1.1 Κατανομή των σχολείων της χώρας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Σύνολο σε όλες τις βαθμίδες ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Ν % %.1-1% 35,6 41,5 % ,6,1-1% ,5 1-2% ,8 1-2% 2-3% 4,6 14,8 2-3% 691 4,6 3-4% 287 1,9 4-5% 126,8 3-4% 4-5% 1,9,8 5-6% 47,3 6-7% 29,2 7-8% 16,1 5-6% 6-7%,3,2 8-9% 1,1 9-1% 16,1 Σύνολο % 8-9%,1,1 9-1%,1 3

4 Πίνακας Α1.2: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά βαθμίδα με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , , , , ,6,1-1% , , , , ,5 1-2% 81 14, , , 11 5, ,8 2-3% 269 4, ,8 65 3,5 1, ,6 3-4% 19 2, 141 2,4 26 1,4 11, ,9 4-5% 57 1, 6 1, 9,5 126,8 5-6% 24,4 21,4 1,1 1,1 47,3 6-7% 11,2 12,2 2,1 4,2 29,2 7-8% 3,1 1,2 2,1 1,1 16,1 8-9% 1 5,1 4,2 1,1 9-1% 8,1 6,1 1,1 1,1 16,1 Σύνολο

5 Γράφημα Α1.2: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά βαθμίδα με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 47,5 % 3,7 % 2,8 % 3,1,1-1% 29,3,1-1% 41,4,1-1% 58,3,1-1% 62,5 1-2% 14,5 1-2% 17,8 1-2% 15, 1-2% 5,7 2-3% 4,8 2-3% 5,8 2-3% 3,5 2-3%,6 3-4% 2, 3-4% 2,4 3-4% 1,4 3-4%,6 4-5% 1, 4-5% 1, 4-5%,5 4-5% 5-6%,4 5-6%,4 5-6%,1 5-6%,1 6-7%,2 6-7%,2 6-7%,1 6-7%,2 7-8%,1 7-8%,2 7-8%,1 7-8%,1 8-9% 8-9%,1 8-9%,2 8-9% 9-1%,1 9-1%,1 9-1%,1 9-1%,1 5

6 Πίνακας Α1.3: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά περιφέρεια με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά περιφέρεια %.1-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-1% Σύνολο % % % % % % % % % % % Ν Αν. Μακεδονία-Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο

7 Γράφημα Α1.3: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά περιφέρεια με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Αν. Μακεδονία-Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη %.1-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-1% 7

8 Πίνακας Α1.4: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , ,9 39 4, , ,4,1-1% 58 15, , , 38 41, ,5 1-2% 26 7,1 16 3,1 8 8,3 3 3,3 53 4,9 2-3% 2,5 5 1, 1 1,1 8,7 3-4% 2,5 1,2 3,3 4-5% 1,3 1,1 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-1% Σύνολο

9 Γράφημα Α1.4: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 75,6 % 66,9 % 4,6 % 53,8,1-1% 15,9,1-1% 28,9,1-1% 51,,1-1% 41,8 1-2% 7,1 1-2% 3,1 1-2% 8,3 1-2% 3,3 2-3%,5 2-3% 1, 2-3% 2-3% 1,1 3-4%,5 3-4%,2 3-4% 3-4% 4-5%,3 4-5% 4-5% 4-5% 5-6% 5-6% 5-6% 5-6% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1% 9-1% 9-1% 9-1% 9

10 Πίνακας Α1.5: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , ,4 65 2, , ,,1-1% , , , , ,3 1-2% , ,6 27 8,5 1, ,1 2-3% 22 2,2 31 3,6 12 3,8 1,3 66 2,7 3-4% 12 1,2 14 1,6 2,6 2,7 3 1,2 4-5% 5,5 3,3 8,3 5-6% 2,2 1,3 3,1 6-7% 2,2 2,1 7-8% 1,1 1,3 2,1 8-9% 9-1% 1,1 1 Σύνολο

11 Γράφημα Α1.5: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 48,1 % 23,4 % 2,6 % 31,8,1-1% 34,4,1-1% 57,4,1-1% 66,1,1-1% 66,4 1-2% 12,9 1-2% 13,6 1-2% 8,5 1-2%,3 2-3% 2,2 2-3% 3,6 2-3% 3,8 2-3%,3 3-4% 1,2 3-4% 1,6 3-4%,6 3-4%,7 4-5%,5 4-5%,3 4-5% 4-5% 5-6%,2 5-6% 5-6% 5-6%,3 6-7%,2 6-7% 6-7% 6-7% 7-8%,1 7-8% 7-8%,3 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1%,1 9-1% 9-1% 9-1% 11

12 Πίνακας Α1.6: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , , 33 41,3 15 3, ,1,1-1% 63 24, , 42 52, , , 1-2% 22 8,5 2 8,3 4 5, 1 2, 47 7,5 2-3% 5 1,9 3 1,2 8 1,3 3-4% 3 1,2 3,5 4-5% 1,4 1,4 2,3 5-6% 6-7% 1 2, 1,2 7-8% 8-9% 1 1,3 1,2 9-1% Σύνολο

13 Γράφημα Α1.6: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 63,7 % 45, % 41,3 % 3,6,1-1% 24,3,1-1% 45,,1-1% 52,5,1-1% 65,3 1-2% 8,5 1-2% 8,3 1-2% 5, 1-2% 2, 2-3% 1,9 2-3% 1,2 2-3% 2-3% 3-4% 1,2 3-4% 3-4% 3-4% 4-5%,4 4-5%,4 4-5% 4-5% 5-6% 5-6% 5-6% 5-6% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% 2, 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 1,3 8-9% 9-1% 9-1% 9-1% 9-1% 13

14 Πίνακας Α1.7: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Ηπείρου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , , , , ,4,1-1% 59 21, , , , ,7 1-2% 42 15, ,7 8 9,6 3 4, ,4 2-3% 7 2,5 13 4,3 3 3,6 1 1,5 24 3,3 3-4% 9 3,3 4 1,3 1 1,2 2 3,1 16 2,2 4-5% 2,7 3 1, 5,7 5-6% 6-7% 1,4 1,3 2,3 7-8% 1,3 1,1 8-9% 1 1,2 1,1 9-1% 2,7 1,3 1 1,2 1 1,5 5,7 Σύνολο

15 Γράφημα Α1.7: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Ηπείρου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 55,6 % 42,5 % 31,3 % 33,8,1-1% 21,5,1-1% 35,1,1-1% 51,8,1-1% 55,4 1-2% 15,3 1-2% 14,7 1-2% 9,6 1-2% 4,6 2-3% 2,5 2-3% 4,3 2-3% 3,6 2-3% 1,5 3-4% 3,3 3-4% 1,3 3-4% 1,2 3-4% 3,1 4-5%,7 4-5% 1, 4-5% 4-5% 5-6% 5-6% 5-6% 5-6% 6-7%,4 6-7%,3 6-7% 6-7% 7-8% 7-8%,3 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 1,2 8-9% 9-1%,7 9-1%,3 9-1% 1,2 9-1% 1,5 15

16 Πίνακας Α1.8: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % 36 62, , , , ,5,1-1% , , , , ,5 1-2% 47 8, ,5 1 8,2 13 9,3 2-3% 17 3, 25 4,3 42 3, 3-4% 9 1,6 6 1, 15 1,1 4-5% 2,3 3,5 5,4 5-6% 1,2 1,1 6-7% 7-8% 8-9% 2,3 2,1 9-1% Σύνολο

17 Γράφημα Α1.8: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Θεσσαλίας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 62,6 % 37,4 % 33,6 % 37,6,1-1% 24,2,1-1% 43,9,1-1% 58,2,1-1% 62,4 1-2% 8,2 1-2% 12,5 1-2% 8,2 1-2% 2-3% 3, 2-3% 4,3 2-3% 2-3% 3-4% 1,6 3-4% 1, 3-4% 3-4% 4-5%,3 4-5%,5 4-5% 4-5% 5-6%,2 5-6% 5-6% 5-6% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9%,3 8-9% 8-9% 9-1% 9-1% 9-1% 9-1% 17

18 Πίνακας Α1.9: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % 6 39, ,2 5 1,2 1 22,7 9 24,5,1-1% 37 24, , ,1 3 68, ,8 1-2% 3 19, , ,5 4 9, ,4 2-3% 14 9,2 11 8,9 3 6,1 28 7,6 3-4% 6 3,9 9 7,3 2 4,1 17 4,6 4-5% 3 2, 3 2,4 6 1,6 5-6% 1,7 1,3 6-7% 1,7 1,3 7-8% 8-9% 9-1% Σύνολο

19 Γράφημα Α1.9: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 39,5 % 12,2 % 1,2 % 22,7,1-1% 24,3,1-1% 37,4,1-1% 53,1,1-1% 68,2 1-2% 19,7 1-2% 31,7 1-2% 26,5 1-2% 9,1 2-3% 9,2 2-3% 8,9 2-3% 6,1 2-3% 3-4% 3,9 3-4% 7,3 3-4% 4,1 3-4% 4-5% 2, 4-5% 2,4 4-5% 4-5% 5-6%,7 5-6% 5-6% 5-6% 6-7%,7 6-7% 6-7% 6-7% 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1% 9-1% 9-1% 9-1% 19

20 Πίνακας Α1.1: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , , 46 3, , ,7,1-1% , , , , ,2 1-2% 47 1, ,7 12 7, ,8 2-3% 14 3,1 18 3,1 32 2,4 3-4% 5 1,1 1 1,7 15 1,1 4-5% 2,4 4,7 6,5 5-6% 1,2 1,1 6-7% 1,2 1,1 7-8% 8-9% 9-1% 1,2 1,2 2,2 Σύνολο

21 Γράφημα Α1.1: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 57,1 % 38 % 3,1 % 48,1,1-1% 27,3,1-1% 39,4,1-1% 62,1,1-1% 51,9 1-2% 1,4 1-2% 16,7 1-2% 7,8 1-2% 2-3% 3,1 2-3% 3,1 2-3% 2-3% 3-4% 1,1 3-4% 1,7 3-4% 3-4% 4-5%,4 4-5%,7 4-5% 4-5% 5-6%,2 5-6% 5-6% 5-6% 6-7% 6-7%,2 6-7% 6-7% 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1%,2 9-1%,2 9-1% 9-1% 21

22 Πίνακας Α1.11: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , , , , ,4,1-1% 16 3, ,4 87 7, , , 1-2% 69 19,8 9 21, ,1 2 1, ,5 2-3% 23 6,6 39 9,3 3 2,4 65 6,5 3-4% 4 1,1 8 1,9 12 1,2 4-5% 2,6 5 1,2 7,7 5-6% 1,3 1,2 2,2 6-7% 1,2 1,9 2,2 7-8% 2,5 2,2 8-9% 9-1% 1,2 1,1 Σύνολο

23 Γράφημα Α1.11: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 41,3 % 29,4 % 15,3 % 34,5,1-1% 3,4,1-1% 35,4,1-1% 7,2,1-1% 62,8 1-2% 19,8 1-2% 21,5 1-2% 12,1 1-2% 1,8 2-3% 6,6 2-3% 9,3 2-3% 2,4 2-3% 3-4% 1,1 3-4% 1,9 3-4% 3-4% 4-5%,6 4-5% 1,2 4-5% 4-5% 5-6%,3 5-6%,2 5-6% 5-6% 6-7% 6-7%,2 6-7% 6-7%,9 7-8% 7-8%,5 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1% 9-1%,2 9-1% 9-1% 23

24 Πίνακας Α1.12: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Αττικής με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % 22 21,7 89 8,2 45 8, , ,9,1-1% , , , , ,2 1-2% ,6 33 3, , , ,2 2-3% 91 9, 113 1,4 36 7,1 7 1, ,8 3-4% 39 3,8 63 5,8 2 3,9 7 1, ,1 4-5% 27 2,7 24 2,2 8 1,6 59 1,9 5-6% 15 1,5 17 1,6 1,2 33 1, 6-7% 7,7 5,5 2,4 2,4 16,5 7-8% 2,2 4,4 1,2 1,2 8,3 8-9% 1,1 1,1 2,4 4,1 9-1% 1,1 1,1 2,1 Σύνολο

25 Γράφημα Α1.12: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Αττικής με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 21,7 % 8,2 % 8,8 % 15,5,1-1% 38,8,1-1% 4,7,1-1% 5,7,1-1% 66,9 1-2% 21,6 1-2% 3,2 1-2% 26,7 1-2% 14,4 2-3% 9, 2-3% 1,4 2-3% 7,1 2-3% 1,3 3-4% 3,8 3-4% 5,8 3-4% 3,9 3-4% 1,3 4-5% 2,7 4-5% 2,2 4-5% 1,6 4-5% 5-6% 1,5 5-6% 1,6 5-6%,2 5-6% 6-7%,7 6-7%,5 6-7%,4 6-7%,4 7-8%,2 7-8%,4 7-8%,2 7-8%,2 8-9%,1 8-9%,1 8-9%,4 8-9% 9-1%,1 9-1%,1 9-1% 9-1% 25

26 Πίνακας Α1.13: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Πελοποννήσου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % , , , , ,9,1-1% 86 24, , , , ,8 1-2% 78 22, 17 25, ,5 3 2, , 2-3% 26 7,3 39 9,2 3 2,5 68 6,7 3-4% 5 1,4 9 2,1 14 1,4 4-5% 4 1,1 8 1,9 12 1,2 5-6% 2,6 1,2 3,3 6-7% 2,5 2,2 7-8% 1,2 1,1 8-9% 1,2 1,1 9-1% 1,3 2,5 3,3 Σύνολο

27 Γράφημα Α1.13: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Πελοποννήσου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 43,1 % 24,1 % 12,4 % 28,8,1-1% 24,2,1-1% 35,7,1-1% 63,6,1-1% 68,6 1-2% 22, 1-2% 25,3 1-2% 21,5 1-2% 2,5 2-3% 7,3 2-3% 9,2 2-3% 2,5 2-3% 3-4% 1,4 3-4% 2,1 3-4% 3-4% 4-5% 1,1 4-5% 1,9 4-5% 4-5% 5-6%,6 5-6%,2 5-6% 5-6% 6-7% 6-7%,5 6-7% 6-7% 7-8% 7-8%,2 7-8% 7-8% 8-9% 8-9%,2 8-9% 8-9% 9-1%,3 9-1%,5 9-1% 9-1% 27

28 Πίνακας Α1.14: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % ,4 6 21, ,2,1-1% 41 26, ,6 2 71, ,9 1-2% 16 1, ,6 2 7,1 4 1,1 2-3% 3 1,9 4 2,3 7 1,8 3-4% 2 1,3 1,6 3,8 4-5% 5-6% 1,6 1,3 6-7% 7-8% 8-9% 9-1% Σύνολο

29 Γράφημα Α1.14: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 6 % 39,4 % 21,4 % 5,1-1% 26,5,1-1% 44,6,1-1% 71,4,1-1% 5 1-2% 1,3 1-2% 12,6 1-2% 7,1 1-2% 2-3% 1,9 2-3% 2,3 2-3% 2-3% 3-4% 1,3 3-4%,6 3-4% 3-4% 4-5% 4-5% 4-5% 4-5% 5-6% 5-6%,6 5-6% 5-6% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1% 9-1% 9-1% 9-1% 29

30 Πίνακας Α1.15: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % 9 43, , , , ,5,1-1% 55 26, , , , ,1 1-2% 36 17, ,7 1 12,3 5 5, ,4 2-3% 2 9,7 2 9,9 4 4,9 44 7,6 3-4% 5 2,4 4 2, 1 1,2 1 1,7 4-5% 1,5 1 1,2 2,3 5-6% 6-7% 2 1, 2,3 7-8% 8-9% 9-1% Σύνολο

31 Γράφημα Α1.15: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 43,5 % 31,5 % 32,1 % 42,,1-1% 26,6,1-1% 36,9,1-1% 48,1,1-1% 52,3 1-2% 17,4 1-2% 18,7 1-2% 12,3 1-2% 5,7 2-3% 9,7 2-3% 9,9 2-3% 4,9 2-3% 3-4% 2,4 3-4% 2, 3-4% 1,2 3-4% 4-5%,5 4-5% 4-5% 1,2 4-5% 5-6% 5-6% 5-6% 5-6% 6-7% 6-7% 1, 6-7% 6-7% 7-8% 7-8% 7-8% 7-8% 8-9% 8-9% 8-9% 8-9% 9-1% 9-1% 9-1% 9-1% 31

32 Πίνακας Α1.16: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Κρήτης με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά ποσοστό αλλοδαπών μαθητών επί του συνόλου των μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % % 25 47, , , 26 29, ,1,1-1% , , ,5 6 69, ,4 1-2% 5 11, , 9 8,6 1 1, ,8 2-3% 25 5,8 26 6, 1 1, 52 4,9 3-4% 8 1,8 12 2,8 2 1,9 4-5% 7 1,6 6 1,4 13 1,2 5-6% 1,2 1,2 2,2 6-7% 7-8% 2,5 2,2 8-9% 1,2 1,1 9-1% 2,5 2,2 Σύνολο

33 Γράφημα Α1.16: Κατανομή των σχολείων στην περιφέρεια Κρήτης με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ % 47,3 % 32,3 % 21, % 29,9-1% 31,2-1% 41,7-1% 69,5-1% 69, 1-2% 11,5 1-2% 15, 1-2% 8,6 1-2% 1,1 2-3% 5,8 2-3% 6, 2-3% 1, 2-3% 3-4% 1,8 3-4% 2,8 3-4% 3-4% 4-5% 1,6 4-5% 1,4 4-5% 4-5% 5-6%,2 5-6%,2 5-6% 5-6% 6-7% 6-7% 6-7% 6-7% 7-8% 7-8%,5 7-8% 7-8% 8-9% 8-9%,2 8-9% 8-9% 9-1%,5 9-1% 9-1% 9-1% 33

34 Πίνακας Α1.17: Κατανομή των σχολείων ανά νομό με βάση το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά νομός %.1-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-1% νομός %.1-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-1% Αθηνών 13,6 47,3 22,6 7,4 4,3 2,3 1,4,6,3,1 Κεφαλληνίας 16,9 43,1 24,6 6,2 7,7 1,5 Ανατ. Αττικής 13,5 36, 3,7 11,2 4,8 2,5,3,8,3 Κιλκίς 37,3 49,3 11,3,7 1,4 Δυτ. Αττικής 8,4 58, 26,6 4,9 2,1 Κοζάνης 47,3 46,5 3,7 1,5,4,4,4 Πειραιά 16,6 46,1 24,6 7,8 3,3,2,7,2,2,2,2 Κορινθίας 22,5 37,3 28,8 1,6,8 Αιτωλοακαρνανίας 51,1 38,6 7,8 1,6,9 Κυκλάδων 35,3 32,7 17,7 11,7 2,6 Αργολίδας 28,5 39,5 22,7 7, 1,2,6,6 Λακωνίας 33,9 33,3 21,2 6,3 2,6 1,1,5,5,5 Αρκαδίας 46,7 38,2 1,3 2,4 1,8,6 Λάρισας 43, 38,3 12,2 4,4 1,6,5 Άρτας 55,1 34,7 6,8 1,4 2, Λασιθίου 17,6 49,6 24,4 4,2,8 1,7,8,8 Αχαϊας 37,6 43, 14,7 2,9,8,4,2,2,2 Λέσβου 45,4 39,3 12,8 2,,5 Βοιωτίας 21,8 42,7 2,5 1,9 1,8 1,4,5,5 Λευκάδας 38,5 4,4 17,3 3,8 Γρεβενών 54,9 29,6 12,7 2,8 Μαγνησίας 26,7 5,6 14,4 4,9 1,8 1,5 Δράμας 51,1 39,9 7,3 1,1,6 Μεσσηνίας 23,9 44,3 19,6 5,9 2, 2,4,4,4,4,8 Δωδεκανήσου 39,3 4,9 13,4 4,2 1,,6,6 Ξάνθης 78,4 18,3 2,3,5,5 Έβρου 8,9 17,8 1,3 Πέλλας 5,3 39,7 8,6 1,4 Εύβοιας 35,4 44, 15,9 3,6,8,3 Πιερίας 39,1 45, 11,4 2,5 2, Ευρυτανίας 82,8 12,5 1,6 1,6 1,6 Πρέβεζας 35,8 34,3 26,3 2,9,7 Ζακύνθου 19,2 29,5 28,2 11,5 6,4 3,8 1,3 Ρεθύμνης 48,5 36,8 9,4 2,9 1,8,6 Ηλείας 46,8 34,1 12,7 2,9 2, 1,2,3 Ροδόπης 83, 15,3 1,3,4 Ημαθίας 29,7 61,7 7,2,5,9 Σάμου 53, 38, 5, 3, 1, Ηρακλείου 4,2 43,3 8,5 3,6 2,4 1,2,2,2,2,2 Σερρών 59,5 31,7 7,3,6,6,3 Θεσπρωτίας 39, 33,3 17,1 3,8 2,9 1, 1, 1,9 Τρικάλων 59,4 33,5 5,8,6,6 Θεσσαλονίκης 22,7 59,5 12,2 3,6 1,,4,2,2,2,1 Φθιώτιδας 27,8 45,3 2 5,7,8,4 Ιωαννίνων 47,1 33, 9,9 4,2 2,7 1,2,3,3,3,9 Φλώρινας 57,2 27,7 12,6 1,9,6 Καβάλας 33,2 5,5 13,6 1,9,9 Φωκίδας 22, 33, 22, 14,3 3,3 3,3 1,1 1,1 Καρδίτσας 63,5 3,9 3,6 1,6,3 Χαλκιδικής 26,3 39,5 2 7,4 4,7 1,6,5 Καστοριάς 49,6 42,5 6,3,8,8 Χανίων 32,7 41, 13,9 9, 1,5 1,5,4 Κέρκυρας 25,4 38,7 22,5 7,5 4, 1,2,6 Χίου 45,1 43,1 9,8 1, 1, Σύνολο 35,6 41,5 14,8 4,6 1,9,8,3,2,1,1,1 34

35 Πίνακας Α1.18 Κατανομή των σχολείων της χώρας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Γράφημα Α1.18 Κατανομή των σχολείων της χώρας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Ν % Σύνολο σχολικών μονάδων ,6 35, , , , , , , ,3 1,7 9, , , ,5 41-5, ,4 51-6, , , ,1 >1 34, ,4,2,1 Σύνολο >1,1,2 35

36 Πίνακας Α1.19: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά βαθμίδα με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 19 1, , , , ,8 63 3, , , ,9 97 5,2 41 2, , ,6 34 1,8 14,8 143, ,8 18 1, 8,5 75, ,6 15,8 6,3 55, ,4 6,3 1,1 28, ,2 11,6 22, ,1 6,3 2,1 14,1 >1 18,3 13,7 3,2 34,2 Σύνολο

37 Γράφημα Α1.19: Κατανομή των σχολείων της χώρας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 47,5 3,7 2,8 3, , , , , , , , , , , , ,8 21-3, , , ,6 31-4, , , , , ,8 41-5, , , 51-6, ,6 61-7,8 61-7, ,4 71-8,3 71-8, ,2 81-9, ,1 91-1,3 91-1,1 >1 >1,3 >1,7 >1,2 37

38 Πίνακας Α1.2: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά περιφέρεια με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά >1 σύνολο περιφέρεια % % % % % % % % % % % % % Ν Αν. Μακεδονία-Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο

39 Γράφημα Α1.2: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά περιφέρεια με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά % 2% 4% 6% 8% 1% Αν. Μακεδονία-Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο >1 39

40 Πίνακας Α1.21: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , ,9 39 4, , , , , 37 38,5 3 33, , ,8 34 6,5 8 8,3 6 6,6 51 4, ,4 1 1,4 4 4,4 37 3, , 1 1, 2 2,2 8, ,2 1 1, 2, >1 Σύνολο

41 Γράφημα Α1.21: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 75,6 66,9 4,6 53,8-5 23,6-5 21, -5 38,5-5 33, 5-1, , , , , , , , 2-3 1, 2-3 2, , , >1 >1 >1 >1 41

42 Πίνακας Α1.22: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , ,4 65 2, , , , ,6 97 3, , , , ,8 7 22,2 26 9, , , ,6 5 15,8 2 7, 215 8, ,7 12 3,8 6 2,1 67 2, ,6 8 2,5 3 1, 25 1, , 4 1,3 13, ,6 4 1,3 9, ,5 4 1,3 1,3 9, , ,1 1,3 2, >1 1,1 1,3 2,1 Σύνολο

43 Γράφημα Α1.22: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 48,1 23,4 2,6 31, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 61-7, , ,1 81-9, >1 >1,1 >1,3 >1 43

44 Πίνακας Α1.23: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , , 33 41,3 15 3, , , , , , , ,2 3 12, ,3 3 6,1 49 7, ,6 2 2,5 1 2, 19 3, ,8 1 2, 3, ,4 1, ,3 1, >1 Σύνολο

45 Γράφημα Α1.23: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 63,5 45, 41,3 3, , , , , , , , , , , , , , , , >1 >1 >1 >1 45

46 Πίνακας Α1.24: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Ηπείρου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , , , , , , , , , , , 6 7,2 7 1,8 49 6, , ,1 9 13,8 59 8, , 1 1,2 2 3,1 6, ,7 1 1,2 1 1,5 4, ,2 1, ,2 1, >1 Σύνολο

47 Γράφημα Α1.24: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Ηπείρου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 55,6 42,3 31,3 33, , , , , , 6-1 7, , , , , , , , , , , , , >1 >1 >1 >1 47

48 Πίνακας Α1.25: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Θεσσαλίας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 36 62, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 8 7,3 89 6, ,1 3 2,5 15 1, ,3 3 2,5 5, ,3 2, ,2 1, ,2 1, >1 Σύνολο

49 Γράφημα Α1.25: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Θεσσαλίας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 62,6 37,4 33,6 37, , , , , , , , ,8 11-2, , , , , , , , , , , >1 >1 >1 >1 49

50 Πίνακας Α1.26: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Ιονίων νήσων με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 6 39, ,2 5 1,2 1 22,7 9 24, ,9 3 24,4 1 2, , , ,6 2 16,3 6 12,2 8 18, , , ,5 5 11, , ,4 7 14,3 3 6,8 24 6, ,5 5 1,2 4 9,1 17 4, ,3 1 2, 5 1, ,1 2, ,8 1, >1 Σύνολο

51 Γράφημα Α1.26: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Ιονίων Νήσων με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 39,5 12,2 1,2 22, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , >1 >1 >1 >1 51

52 Πίνακας Α1.27: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , , 46 3, , , , 24 35,4 62 4, , , , , ,1 13 9, , ,7 61 1,6 15 9,8 12 9,2 91 6, ,1 7 4,6 4 3,1 23 1, ,7 4 2,6 1,8 9, ,3 2 1,3 4, ,3 2, >1 Σύνολο

53 Γράφημα Α1.27: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 57,1 38, 3,1 48, , , , , 6-1 4, , , ,9 11-2, , , , , , , , ,6 31-4, , , , >1 >1 >1 >1 53

54 Πίνακας Α1.28: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , , , , , , , , , 42 41, , , , 1 8, , , , ,4 3 2,7 88 8, ,3 26 6,2 3 2,4 3 3, ,2 9, ,2 1, ,2 1, >1 Σύνολο

55 Γράφημα Α1.28: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 41,3 29,4 15,3 34, , , , , 6-1 5, , , 6-1 8,8 11-2, , , ,7 21-3, , , , , , >1 >1 >1 >1 55

56 Πίνακας Α1.29: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Αττικής με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 22 21,7 89 8,2 45 8, , , ,8 96 8,8 44 8, , , , , 71 13, , , , , , , , , , ,5 4 7, , ,3 13 9, ,4 29 5, , ,1 63 5,8 19 3,7 14 2,6 97 3, ,3 12 2,4 8 1,5 56 1, ,3 1 2, 5,9 4 1, ,2 6 1,2 1,2 2, ,8 1 2, 19, ,5 5 1, 2,4 13,4 >1 16 1,5 12 2,4 3,6 31 1, Σύνολο

57 Γράφημα Α1.29: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Αττικής με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 21,7 8,2 8,8 15, , , , , , , , , , , , , , , , ,4 31-4, , , ,4 41-5, , , , , , , , , 61-7, , ,2 71-8, , , , , 91-1,4 >1 >1 1,5 >1 2,4 >1,6 57

58 Πίνακας Α1.3: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % , , , , , , , , ,9 49 4, , , , , , , , ,5 8 6, ,2 11 9,1 2 1,7 52 5, ,8 5 4,1 2 1,7 19 1, ,5 4 3,3 6, ,2 1, ,2 1, ,5 2, ,2 1, >1 Σύνολο

59 Γράφημα Α1.3: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 43,1 24,1 12,4 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , >1 >1 >1 >1 59

60 Πίνακας Α1.31: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % ,4 6 21, , , , , , , ,6 18 1,3 7 25, 1 2,5 27 6, ,3 3 1,7 1 2,5 22 5, ,4 6 1, >1 Σύνολο

61 Γράφημα Α1.31: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 6 39,4 21, , , , , 6-1, , , 6-1 2, , , , , >1 >1 >1 >1 61

62 Πίνακας Α1.32: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 9 43, , , , , , , ,9 36 4, , ,7 17 8, ,6 9 1,2 55 9, , , ,6 2 2,3 46 7, ,4 5 6,2 3 3,4 25 4, ,9 5 6,2 1 1,1 16 2, , 1 1,2 7 1, ,5 3, ,5 1, ,2 1,2 >1 1,5 1,2 Σύνολο

63 Γράφημα Α1.32: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 43,5 31,5 32,1 42, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , >1 >1,5 >1 >1 63

64 Πίνακας Α1.33: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Κρήτης με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο αριθμός αλλοδαπών μαθητών του σχολείου Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 25 47, , , 26 29, , , ,6 3 28, , , , , ,8 14 9, , , ,2 6 6,9 84 7, ,2 31 7,1 7 6,7 39 3, ,8 7 6,7 15 1, ,2 1 1, 6, ,9 4, ,5 2, >1 Σύνολο

65 Γράφημα Α1.33: Κατανομή των σχολείων της περιφέρειας Κρήτης με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτά Νηπ ιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ 47,3 32,3 21, 29, , , , , , , ,8 11-2, , , ,9 21-3, , , , , , , , , >1 >1 >1 >1 65

66 νομός Πίνακας Α1.34: Κατανομή των σχολείων της χώρας ανά νομό με βάση τον αριθμό των αλλοδαπών που φοιτούν σε αυτά >1 σύν >1 σύν. % % % % % % % % % % % % % Ν νομός % % % % % % % % % % % % % Ν Αθηνών 13,6 25,4 14,5 19,1 1,5 5,9 3,5 2,1 1,7,8,8,5 1,4 271 Κεφαλληνίας 16,9 36,9 21,5 12,3 9,2 3,1 65 Ανατ. Αττικής 13,5 27,2 15,7 15,7 12,7 6,6 3,3 2,8,8,3,5,5,5 394 Κιλκίς 37,3 47,2 9,2 6,3 142 Δυτ. Αττικής 8,4 34,3 17,5 18,2 11,2 9,8,7 143 Κοζάνης 47,3 41, 8,1 2,9,4,4 273 Πειραιά 16,6 29,5 13,5 19,1 12,9 5,5 1,8,2,4,5 549 Κορινθίας 22,5 37,7 12,7 1,6 9,3 3,4 2,1,4,4,8 236 Αιτωλ/νανίας 51,1 36,8 7,1 4,,7,2 448 Κυκλάδων 35,3 37,2 9,4 8,6 3,4 2,6 1,9,4,4,4,4 266 Αργολίδας 28,5 36, 12,8 12,2 5,8 3,5,6,6 172 Λακωνίας 33,9 44,4 9,5 9, 2,6,5 189 Αρκαδίας 46,7 37, 6,1 5,5 3,6 1,2 165 Λάρισας 43, 35,8 1,2 9,5 1,4,2 433 Άρτας 55,1 34,7 7,5 2,7 147 Λασιθίου 17,6 49,6 13,4 8,4 5, 2,5 1,7 1,7 119 Αχαϊας 37,6 36,2 11,2 1,1 2,5 1,4,8,2 516 Λέσβου 45,4 41,3 7,7 4,1 1,5 196 Βοιωτίας 21,8 47,3 17,7 7,7 3,2 1,4,5,5 22 Λευκάδας 38,5 4,4 9,6 3,8 3,8 3,8 52 Γρεβενών 54,9 33,8 8,5 1,4 1,4 71 Μαγνησίας 26,7 41,4 16,9 9,8 2,8 1,5,6,3 326 Δράμας 51,1 34,3 6,2 7,3,6,6 178 Μεσσηνίας 23,9 44,3 15,7 11,8 3,5,8 255 Δωδεκανήσου 39,3 34,5 9,6 7,3 5,1 2,9,6,6 313 Ξάνθης 78,4 19,3 2,3 218 Έβρου 8,9 17,8,8,4 236 Πέλλας 5,3 33,8 9, 6,2,3,3 29 Εύβοιας 35,4 39,6 11,2 1,2 2,9,8 384 Πιερίας 39,1 36,1 1,9 7,9 4,5 1,5 22 Ευρυτανίας 82,8 12,5 1,6 3,1 64 Πρέβεζας 35,8 44,5 4,4 11,7 1,5 2,2 137 Ζακύνθου 19,2 39,7 7,7 11,5 5,1 1,3 2,6 2,6 1,3 78 Ρεθύμνης 48,5 33,3 5,3 8,2 2,9,6,6,6 171 Ηλείας 46,8 35,5 9, 6,1 2,,6 346 Ροδόπ ης 83, 14,4 2,2,4 229 Ημαθίας 29,7 51,4 12,6 5,4,5,5 222 Σάμου 53, 31, 5, 9, 2, 1 Ηρακλείου 4,2 38,8 9,5 6,8 3, 1,2,4,2 53 Σερρών 59,5 36, 3,9,6 331 Θεσπ ρωτίας 39, 4 8,6 1,5 1, 1, 15 Τρικάλων 59,4 33,5 2,8 4,3 325 Θεσσαλονίκης 22,7 4,7 14,8 12,4 4,6 1,8 1,,6,8,1,2,2 185 Φθιώτιδας 27,8 46,1 11, 9,4 4,5 1,2 245 Ιωαννίνων 47, 36,2 6,9 8,4,9,3,3 334 Φλώρινας 57,2 32,1 7,5 1,9,6,6 159 Καβάλας 33,2 39,7 13,1 1,3 3,3,5 214 Φωκίδας 22, 47,3 22, 7,7 1,1 91 Καρδίτσας 63,5 33,2 2,6,7 37 Χαλκιδικής 26,3 41,1 14,7 12,1 3,2,5 1,1 1,1 19 Καστοριάς 49,2 38,3 7, 5,5 128 Χανίων 32,7 38, 11,7 9,8 4,9 1,9,4,4,4 266 Κέρκυρας 25,4 34,7 11, 17,3 6,9 4,,6 173 Χίου 45,1 42,2 6,9 4,9 1, 12 Σύνολο 35,6 35,1 1,7 9,8 4,3 2,1,9,5,4,2,1,1,

67 2. Φύλο των αλλοδαπών μαθητών Στη δεύτερη ενότητα του Μέρους Α παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί σχετικά με το φύλο των αλλοδαπών μαθητών. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, η ανάλυση γίνεται πανελλαδικά, σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας και σε επίπεδο νομού. Η αριθμητική βάση στην οποία στηρίχθηκε η ανάλυση είναι αλλοδαποί μαθητές που ήταν εγγεγραμμένοι και φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία στην αρχή του σχολικού έτους 22/3 και για τους οποίους διαθέτουμε στοιχεία για το φύλο. Σε όλες τις βαθμίδες πλην της μεταγυμνασιακής, τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια, με ποσοστό 52% προς 48% περίπου. Μόνον στη μεταγυμνασιακή βαθμίδα η αναλογία ανατρέπεται υπέρ των κοριτσιών (53.2% προς 46.8%). Η πρόωρη έξοδος των αγοριών από το σχολείο και η αντίστοιχη πρόωρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας αφενός, οι καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών στη γυμνασιακή και μεταγυμνασιακή βαθμίδα αφετέρου, συνδέονται πιθανότατα με την αποτυπούμενη ασυνέχεια στην εκπροσώπηση αγοριών και κοριτσιών στη μεταγυμνασιακή βαθμίδα σε σχέση με την εκπροσώπησή τους στις προηγούμενες βαθμίδες. 67

68 Πίνακας Α2.1: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και βαθμίδα σε όλη τη χώρα Γράφημα Α2.1: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και βαθμίδα σε όλη τη χώρα % 25% 5% 75% 1% βαθμίδα αγόρια κορίτσια σύνολο Ν % Ν % Ν % Νηπιαγωγεία Νηπιαγωγεία Δημοτικά Δημοτικά αγόρια κορίτσια Γυμνάσια Γυμνάσια Λύκεια & ΤΕΕ Λύκεια & ΤΕΕ Σύνολο

69 Πίνακας Α2.2: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και περιφέρεια Γράφημα Α2.2: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και περιφέρεια αγόρια κορίτσια Περιφέρεια % % Αν. Μακεδονία-Θράκη 54,3 45,7 Κεντρική Μακεδονία 52,6 47,4 Δυτική Μακεδονία 51,5 48,5 Ήπειρος 54,8 45,2 Θεσσαλία 53,9 46,1 Ιόνιο 49,9 5,1 Δυτική Ελλάδα 53,2 46,8 Στερεά Ελλάδα 51,6 48,4 Αττική 51,5 48,5 Πελοπόννησος 52,6 47,4 Βόρειο Αιγαίο 55,6 44,4 Νότιο Αιγαίο 51,6 48,4 Κρήτη 51,9 48,1 Σύνολο 52, 48, % 25% 5% 75% 1% Αν. Μακεδονία-Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Αττική Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη αγόρια κορίτσια 69

70 Πίνακας Α2.3: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και νομό νομός αγόρια κορίτσια νομός αγόρια κορίτσια % % % % Αθηνών 51,4 48,6 Κεφαλληνίας 48,7 51,3 Ανατ. Αττικής 51,2 48,8 Κιλκίς 55,5 44,5 Δυτ. Αττικής 54,5 45,5 Κοζάνης 54,9 45,1 Πειραιά 51, 49, Κορινθίας 55,1 44,9 Αιτωλοακαρνανίας 5,9 49,1 Κυκλάδων 5,5 49,5 Αργολίδας 5,7 49,3 Λακωνίας 53,3 46,7 Αρκαδίας 52,5 47,5 Λάρισας 52,3 47,7 Άρτας 56, 44, Λασιθίου 52,9 47,1 Αχαϊας 54,3 45,7 Λέσβου 55,2 44,8 Βοιωτίας 52,3 47,7 Λευκάδας 5 5 Γρεβενών 57,6 42,4 Μαγνησίας 55,4 44,6 Δράμας 52, 48, Μεσσηνίας 5,8 49,2 Δωδεκανήσου 52,8 47,2 Ξάνθης 51,3 48,7 Έβρου 57,3 42,7 Πέλλας 55,9 44,1 Εύβοιας 51,8 48,2 Πιερίας 51,4 48,6 Ευρυτανίας 48,6 51,4 Πρέβεζας 5,9 49,1 Ζακύνθου 51,5 48,5 Ρεθύμνης 48,3 51,7 Ηλείας 52,8 47,2 Ροδόπης 51,5 48,5 Ημαθίας 51,4 48,6 Σάμου 52,9 47,1 Ηρακλείου 52,6 47,4 Σερρών 53,4 46,6 Θεσπρωτίας 57,5 42,5 Τρικάλων 53,3 46,7 Θεσσαλονίκης 52,3 47,7 Φθιώτιδας 5,7 49,3 Ιωαννίνων 55,5 44,5 Φλώρινας 43,9 56,1 Καβάλας 55,9 44,1 Φωκίδας 52,4 47,6 Καρδίτσας 55,4 44,6 Χαλκιδικής 53,5 46,5 Καστοριάς 49,6 5,4 Χανίων 52,1 47,9 Κέρκυρας 49,2 5,8 Χίου 59,4 4,6 Σύνολο 52, 48, 7

71 Γράφημα Α2.3 : Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και νομό Αθηνών Ανατ. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιά Αιτωλοακαρνανίας Αργολίδας Αρκαδίας Άρτας Αχαϊας Βοιωτίας Κεφαλλην ίας Κιλκίς Κοζάν ης Κοριν θίας Κυκλάδων Λακων ίας Λάρισας Λασιθίου Λέσβου Λευκάδας αγόρια % κορίτσια % Γρεβενών Δράμας Δωδεκανήσου Έβρου Εύβοιας Ευρυτανίας Ζακύνθου Ηλείας Ημαθίας Ηρακλείου Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Καβάλας Καρδίτσας Καστοριάς Κέρκυρας αγόρια % κορίτσια % Μαγν ησίας Μεσσην ίας Ξάν θης Πέλλας Πιερίας Πρέβεζας Ρεθύμν ης Ροδόπης Σάμου Σερρών Τρικάλων Φθιώτιδας Φλώριν ας Φωκίδας Χαλκιδικής Χαν ίων Χίου 71

72 3. Ηλικία των αλλοδαπών μαθητών Στην ενότητα 3 (πίνακες Α3.1 έως Α3.7) παρουσιάζονται τα διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με την ηλικία των αλλοδαπών μαθητών που ήταν εγγεγραμμένοι και φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία το έτος 22/3. Η αριθμητική βάση της ανάλυσης είναι αλλοδαποί μαθητές για τους οποίους τα σχολεία στα οποία φοιτούσαν έδωσαν στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε στοιχεία γύρω από την ηλικία. Τα έτη γεννήσεως κυμαίνονται ανάμεσα στο 1982 (που σημαίνει: 1982 ή νωρίτερα) και το 1998 (που σημαίνει: 1998 ή αργότερα). Από τον πίνακα Α3.2 προκύπτει ότι ο μεγάλος όγκος των αλλοδαπών μαθητών γεννήθηκε ανάμεσα στο 1988 και το Οι αλλοδαποί μαθητές που γεννήθηκαν στην Ελλάδα (πίνακας Α3.4) έχουν μέση ηλικία πολύ μικρότερη (7.1) από τη γενική μέση ηλικία όλων των αλλοδαπών μαθητών (1.7). Η Αττική και η Ήπειρος είναι οι περιφέρειες με την υψηλότερη μέση ηλικία αλλοδαπών μαθητών. Οι νομαρχίες Ξάνθης, Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Αθηνών είναι αντίστοιχα οι νομοί με την υψηλότερη μέση ηλικία αλλοδαπών μαθητών. 72

73 Πίνακας Α3.1: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά έτος γεννήσεως σε όλη τη χώρα Γράφημα Α3.1: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά έτος γεννήσεως σε όλη τη χώρα έτος γεννήσεως Ν % ,4 1,1 2,3 3, , , 7, , ,1 8, , , 8, , Σύνολο ,1 8, ,3 73

74 Πίνακας Α3.2: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και έτος γεννήσεως σε όλη τη χώρα Γράφημα Α3.2: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά φύλο και έτος γεννήσεως σε όλη τη χώρα έτος γεννήσεως αγόρια κορίτσια σύνολο Ν % Ν % Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2952 Σύνολο , , % 25% 5% 75% 1% αγόρια κορίτσια Σύνολο 74

75 Πίνακας Α3.3: Μέσος όρος ηλικίας αλλοδαπών μαθητών σε όλη τη χώρα φύλο μέσος όρος τυπική απόκλιση N Αγόρια 1,7 3,9 N=526 Κορίτσια 1,7 3,9 N=46282 Σύνολο 1,7 3,9 N=96488 Γράφημα Α3.3: Μέσος όρος ηλικίας αλλοδαπών μαθητών σε όλη τη χώρα 68% 6,8 1,7 14,6 75

76 Πίνακας Α3.4: Κατανομή των αλλοδαπών μαθητών ανά χώρα γεννήσεως Χώρα Μ.Ο. Τ.Α. Ν Χώρα Μ.Ο. Τ.Α. Ν Αίγυπτος 9,8 4, 216 Ιταλία 11,6 4,4 75 Αιθιοπία 13,7 3,7 38 Καζακστάν 12,8 3,4 293 Αλβανία 11,1 3, Καναδάς 13, 3,6 68 Αρμενία 12, 3,4 144 Κύπρος 13,2 4,6 65 Αυστραλία 12,9 3,3 52 Λευκορωσία 1,4 3,1 37 Βέλγιο 12,6 3,4 22 Λίβανος 1,7 4,4 41 Βιετνάμ 1,3 2,6 16 Μολδαβία 11,4 3,3 686 Βουλγαρία 11, 3, Νιγηρία 11,2 3,2 98 Βραζιλία 12,7 4,1 56 Νότια Αφρική 14,6 2,8 2 Γαλλία 1,7 4,1 58 Ολλανδία 1,5 4,3 54 Γερμανία 11, 4,2 36 Ουζμπεκιστάν 13,1 3,1 118 Γεωργία 12,1 3,4 213 Ουκρανία 11,7 3, Γιουγκοσλαβία 1,9 3,6 369 Π.Γ.Δ.Μ. 1,4 3,6 69 Δομίνικα 14,5 2,8 27 Πακιστάν 11, 3,8 56 Ελβετία 1,4 4,1 27 Πολωνία 12,6 4,2 543 Ελλάδα 7,1 2, Ρουμανία 1,7 3, Ηνωμένο Βασίλειο 1,7 4, 246 Ρωσία 11,7 3,5 249 Η.Π.Α 12,4 3,8 261 Σουηδία 12,1 4,6 31 Ινδία 8,5 3, 49 Συρία 9,7 3,6 254 Ιορδανία 12,5 4,4 3 Τουρκία 11,8 4,1 114 Ιράκ 1,1 3, 414 Τσεχία 13,4 4,1 21 Ιράν 11,7 3,9 47 Φιλιππίνες 11,9 4,2 17 Ισραήλ 9,9 4,3 19 άλλη χώρα 12, 4,2 67 Σύνολο 1,7 3,

77 Γράφημα Α3.5: Μέσος όρος ηλικίας αλλοδαπών μαθητών ανά περιφέρεια Πίνακας Α3.5: Μέσος όρος ηλικίας αλλοδαπών μαθητών ανά περιφέρεια Αν. Μακεδονία-Θράκη 1,6 Κεντρική Μακεδονία 1,5 Περιφέρεια μέσος όρος ηλικία τυπική απόκλιση Δυτική Μακεδονία Ήπειρος 1,4 11,1 Αν. Μακεδονία-Θράκη 1,6 3,7 Κεντρική Μακεδονία 1,5 3,9 Θεσσαλία 1,3 Δυτική Μακεδονία 1,4 4, Ήπειρος 11,1 4,1 Θεσσαλία 1,3 3,9 Ιόνιο Δυτική Ελλάδα 1,4 1,7 Ιόνιο 1,7 3,9 Δυτική Ελλάδα 1,4 4, Στερεά Ελλάδα 9,9 Στερεά Ελλάδα 9,9 3,7 Αττική 11,1 Αττική 11,1 3,9 Πελοπόννησος 1 3,6 Πελοπόννησος 1 Βόρειο Αιγαίο 9,5 3,5 Βόρειο Αιγαίο 9,5 Νότιο Αιγαίο 1,1 3,8 Κρήτη 1 3,6 Νότιο Αιγαίο 1,1 Σύνολο 1,7 3,9 Κρήτη 1 Σύνολο 1,7 77

78 Έτος γεννήσεως Αν. Μακεδονία- Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνιο Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Σύνολο Πίνακας Α3.6: Ποσοστά αλλοδαπών μαθητών ανά έτος γεννήσεως και περιφέρεια ,6,9 1,4 1,1,7 1,3,8 1,8,4,1,5,4 1, ,1,9 1,,7,9 1,1,5 1,3,5,5,5,6 1, , 2,3 3,2 1,8 2,3 2,4 1,5 2,9 1,1 1,6 1,5 1,3 2, , 3,9 4,9 3, 3,9 3,3 2, 4,3 2,2 2, 3,2 2, 3, , 4,5 5,9 4, 4,9 4,1 3, 5,2 3,3 2,1 3,8 3, 4, ,6 5,9 7,8 5,4 6,3 4,7 4,5 6,6 4,4 2,8 5,3 5,3 6, ,7 6,6 8,9 6,3 7,7 6,8 5,8 7,6 6,5 4,9 6,8 6,4 7, ,8 7, 7,6 6,8 8, 6,8 7,4 7,8 7,7 5, 6,7 7,7 7, ,1 7,5 7,4 7,7 8,8 8,2 8,1 8,1 8,9 8,6 7,7 7,7 8, ,6 7,8 7,4 9,4 7,7 8,1 8,8 8,2 9,4 9,9 8,2 8,9 8, ,9 8,3 6,9 8, 7,3 7,7 8, 8, 9,2 9,9 8,1 8,6 8, ,2 7,3 6,2 8, 7,7 8,4 9,1 7,7 8,8 8,4 7,9 8,5 8, ,1 1,1 6,2 8,5 8,6 8,8 9,4 8,4 9,1 1,2 9,6 9,2 8, ,6 7,5 8,4 9,2 8, 9,4 1,3 8,7 9,8 11,7 9,8 1,3 9, ,1 7,6 6,6 8,8 7,9 9, 8,7 7,7 8,1 9,7 9,2 8,8 8, ,9 6, 5,9 7,1 5,9 6, 7, 3,7 6,7 8,7 7,5 7,4 5, ,6 6, 4,2 4,2 3,5 4,1 5,1 2,1 4, 4,1 3,9 4, 3,1 Σύνολο

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ )

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ/ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ) ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1

Πίνακας 1 Εξέταση αιτημάτων 1Α και 1Β ανά υπηρεσία 1 Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΙ και ΤΙ) ως προς την εξέταση των αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ (Πίνακας 1), το πλήθος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης προς έναν (1)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1: Πλήθος εκκρεμοτήτων ανά υπηρεσία (κατάσταση διαδικασία καταχώρησης+δικαιολογητικά) 1. Άρθρο 1Β ΚΕΙ

Πίνακας1: Πλήθος εκκρεμοτήτων ανά υπηρεσία (κατάσταση διαδικασία καταχώρησης+δικαιολογητικά) 1. Άρθρο 1Β ΚΕΙ Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι εκκρεμότητες αιτημάτων με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ ανά υπηρεσία, καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε υπηρεσία (ΔΑΚ και ΤΑΚ) ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη μοναδιαία αξία

Ελάχιστη μοναδιαία αξία ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Εύρος διακύμανσης Κωδικός Περιφέρεια Ελάχιστη μοναδιαία αξία Μέγιστη μοναδιαία αξία 1 Βοσκότοπος 29,59 13.302,06 2 Αρόσιμη έκταση 36,02 25.039,94 3 Δενδρώνες- Αμπελώνες 44,21 14.591,53 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 212-213

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ 12.00-14.00

Διαβάστε περισσότερα

Πέρκας Στέλιος Τηλ

Πέρκας Στέλιος Τηλ Οι βάσεις των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων Έτη 2010,2009, 2008, 2007 και 2006. Πέρκας Στέλιος Τηλ. 6976865548 2341022276 email: sperkas@sch.gr Οι βάσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

:20/06/2007 sed01pin10 : 10:16:52 10: )- IT0688

:20/06/2007 sed01pin10 : 10:16:52 10: )- IT0688 : Ώρα: 10:16:52 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - Σελίδα 1 από 5 - Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3629 3464 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 208 203 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 50 50 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 38 38 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 76 76 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν Ώρα: 10:52:54 Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12240 6751 3831 2003 2852 1279 314 170 4192 2647 940 609 111 43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 459 207 36 10 205 75 18 7 170 100 23 14 7 1 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 66 27 18 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

:06/06/ : - ) sed01pin12 : 11:04: , IT1489

:06/06/ : - ) sed01pin12 : 11:04: , IT1489 : Ηµ/νία:06/06/2008 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) sed01pin12 Ώρα: 11:04:22 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 Νοµός ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑ.Κ.Ε.)

A. ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑ.Κ.Ε.) Πράξη: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» A. ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ 8 ΘΑΣΟΥ 8 8 8. ΚΑΒΑΛΑΣ 8. ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 8 8...8... Πηγή: Ξενοδοχειακό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ I: Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες

Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ I: Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ενδεικτικιί περιγραφή μέτρων πρόληψης λαθροϋλοτομιών (ανήκει στην αριθμ. 135445/413/29.01.16 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας & Αγροπεριβάλλοντος) Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 223 68 49 586 Κλίνες 147 365 453 121 92 1.178 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β /

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Μαρούσι, 27/7/2018 Αρ. Πρωτ /ΓΔ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 3233 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ

3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 05-06 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο : ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 05 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι Ειδικής Κατηγορίας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι. 17.

Όλοι Ειδικής Κατηγορίας Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι. 17. ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Περιοχή Μετάθεσης (26101) Α Αθήνας (Δ.Ε.) Ομάδα Ειδικότητας (017) ΧΗΜ.ΜΗΧΑΝ- Μόρια Τελευταίου Μετατεθέντα Όλοι Ειδικής Κατηγορίας 119.88 Όχι 139.11 Όχι 67.77 Όχι 99.50 Όχι 105.04 Όχι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές εκλογές. 26 ης Μαΐου Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων. περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου

Περιφερειακές εκλογές. 26 ης Μαΐου Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων. περιφερειακών εκλογών. Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου Περιφερειακές εκλογές 26 ης Μαΐου 2019 Μορφή και περιεχόμενο ψηφοδελτίων περιφερειακών εκλογών Σύντομος οδηγός- Υπόδειγμα ψηφοδελτίου Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Η ταυτότητα της ελληνικής πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα