Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα."

Transcript

1 Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Εκφράζει εποµένως τη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί λένε πως Βουλή και ηµοκρατία είναι απόλυτα συνδεδεµένες η µία µε την άλλη; Οι σύγχρονες δηµοκρατίες σε ολόκληρο τον κόσµο είναι αντιπροσωπευτικές ή αλλιώς έµµεσες: ο λαός ψηφίζει τους αντιπροσώπους του, που νοµοθετούν και ελέγχουν την κυβέρνηση. Πρωταρχικό κριτήριο για το αν υπάρχει δηµοκρατία σε µια χώρα είναι το αν γίνονται ελεύθερες εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του λαού. εν είναι τυχαίο το ότι η πρώτη ενέργεια µιας δικτατορίας όταν καταλαµβάνει την εξουσία και καταλύει τη δηµοκρατία είναι να καταργήσει τη Βουλή. Εποµένως, ποια είναι η αξία της Βουλής; Αντιπροσωπεύει τον λαό, ψηφίζει τους νόµους, αναδεικνύει και ελέγχει την κυβέρνηση. Μπορούµε να καταλάβουµε καλύτερα την αξία της Βουλής, αν φανταστούµε ότι δεν υπάρχει: τους νόµους θα τους έφτιαχνε όπως ήθελε ένας ή κάποιοι ισχυροί, που θα κυβερνούσαν χωρίς κανέναν έλεγχο. Από πότε υπάρχει η Βουλή; Στην Ελλάδα, από τα µέσα του 19 ου αιώνα. Η πρώτη Βουλή του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ψηφίστηκε στις εκλογές που έγιναν το 1844, ύστερα από την επανάσταση της 3 ης Σεπτεµβρίου Οι επαναστάτες ζήτησαν να υπάρξουν Σύνταγµα, Βουλή και εκλογές, προκειµένου να περιοριστεί η απόλυτη µοναρχία του βασιλιά Όθωνα. Ουσιαστικά, διεκδίκησαν ό,τι και όλες οι µεγάλες επαναστάσεις του 18 ου αιώνα στην Ευρώπη και την Αµερική. Από πόσα µέλη αποτελείται η Βουλή; Η Βουλή σήµερα αποτελείται από 300 βουλευτές. Όπως ορίζει το Σύνταγµα, οι βουλευτές δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από 200 ούτε περισσότεροι από 300. Ο ακριβής αριθµός ορίζεται µε νόµο. Ποιος έχει δικαίωµα να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής; Όποιος έχει ελληνική ιθαγένεια, δικαίωµα ψήφου, συµπληρωµένο 25 ο έτος ηλικίας κατά την ηµέρα της εκλογής και δεν εµπίπτει στα κωλύµατα εκλογιµότητας που προβλέπει το Σύνταγµα. Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Ποιος ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής; Το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της: σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Βουλή ορίζει τον τρόπο ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε Κανονισµό που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76. Ο Κανονισµός αυτός καθορίζει, επίσης, την οργάνωση των υπηρεσιών της αλλά και όλα όσα αφορούν το προσωπικό της.

2 Τι είναι βουλευτική περίοδος; Βουλευτική περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δύο εκλογικές αναµετρήσεις. Αριθµείται µε ελληνική αρίθµηση και συνεχή σειρά από το Σήµερα διανύουµε την ΙΕ (δέκατη Πέµπτη) Βουλευτική Περίοδο. Τακτική Σύνοδος - Τµήµα ιακοπής Εργασιών: σε τι διαφέρουν; Κατά τη διάρκεια µιας βουλευτικής περιόδου, η Ολοµέλεια της Βουλής συνέρχεται σε τακτικές συνόδους που ξεκινούν την πρώτη ευτέρα του Οκτώβρη κάθε έτους και δεν µπορούν να έχουν διάρκεια µικρότερη από πέντε µήνες (από το Σύνταγµα προβλέπεται επίσης και η σύγκληση της Βουλής σε έκτακτες και ειδικές Συνόδους). Κάθε χρόνο µεταξύ δύο συνόδων, δηλαδή κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Βουλής, συγκροτούνται τρεις διαδοχικές συνθέσεις του Τµήµατος ιακοπής Εργασιών της Βουλής. Σε κάθε Τµήµα µετέχει το ένα τρίτο του όλου αριθµού των Βουλευτών, ενώ η σύνθεσή του αλλάζει περιοδικά, µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισόχρονη, κατά το δυνατό, συµµετοχή όλων των Βουλευτών. Μετά από εκλογές, η Ολοµέλεια συγκαλείται σε τακτική Σύνοδο µέσα σε διάστηµα τριάντα ηµερών από τη διεξαγωγή τους. Κάθε πότε συνεδριάζει η Βουλή; Σε τακτική σύνοδο, η Ολοµέλεια της Βουλής συνεδριάζει τρεις φορές την εβδοµάδα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη) για τη διεξαγωγή νοµοθετικού έργου και δύο φορές την εβδοµάδα ( ευτέρα και Παρασκευή) για την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου (κατ εξαίρεση µπορεί να συνεδριάσει και άλλες µέρες της εβδοµάδας). Τη ευτέρα και την Τρίτη οι συνεδριάσεις γίνονται το απόγευµα, ενώ την Τετάρτη, την Πέµπτη και την Παρασκευή οι συνεδριάσεις είναι πρωινές. Το Τµήµα ιακοπής Εργασιών της Βουλής συνεδριάζει τρεις τουλάχιστον ηµέρες της εβδοµάδας, όπως ορίζει σχετικά µε απόφασή του ο Πρόεδρος της Βουλής. Οι Επιτροπές της Βουλής συνεδριάζουν ευτέρα έως και Πέµπτη, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο Πρόεδρος της Βουλής. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες της Βουλής; Η Βουλή ασκεί κατεξοχήν τις αρµοδιότητες του νοµοθετικού έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζουν το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής. Πιο συγκεκριµένα: Νοµοθετικό έργο: Η Βουλή συζητά, επεξεργάζεται και ψηφίζει τους νόµους, αναθεωρεί το Σύνταγµα, ψηφίζει τον Κανονισµό της, ψηφίζει τον προϋπολογισµό, τον απολογισµό και το γενικό ισολογισµό του κράτους και της Βουλής αποφασίζει για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση ανάγκης (πολιορκίας) εγκρίνει προγράµµατα κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Η Βουλή:

3 παρέχει ψήφο εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση ή καταθέτει πρόταση δυσπιστίας ελέγχει την Κυβέρνηση για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της (κατάθεση αναφορών, ερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων, επερωτήσεων, επίκαιρων επερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων) µπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση ειδικών ζητηµάτων δηµόσιου ενδιαφέροντος Άλλες αρµοδιότητες: Η Βουλή: εκλέγει τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας ή διαπιστώνει την αδυναµία του να ασκήσει τα καθήκοντά του διαπιστώνει την αδυναµία του Πρωθυπουργού να ασκήσει τα καθήκοντά του εκλέγει το προεδρείο της και µπορεί να διατυπώσει µοµφή κατά του προέδρου ή κατά µέλους του προεδρείου, καθώς επίσης και να διαπιστώσει αδυναµία κάποιου µέλους του προεδρείου να ασκήσει τα καθήκοντά του αποφασίζει για άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Προέδρου της ηµοκρατίας, στις περιπτώσεις που ορίζει το Σύνταγµα και κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν µέλη της κυβέρνησης για αδικήµατα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχει άδεια για την ποινική δίωξη βουλευτή για οποιοδήποτε αδίκηµα κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου Νοµοθετικό έργο: πώς ψηφίζονται οι νόµοι; Η νοµοθετική πρωτοβουλία ασκείται είτε από την Κυβέρνηση (µε την κατάθεση νοµοσχεδίων) είτε από τους βουλευτές (µε την κατάθεση προτάσεων νόµων). Τα νοµοσχέδια και οι προτάσεις νόµων συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση (η οποία αναλύει τους σκοπούς των προτεινόµενων ρυθµίσεων) και από το κείµενο των ισχυουσών διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται. Επίσης, εάν το νοµοσχέδιο ή η πρόταση νόµου συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισµού, συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία καθορίζει το ύψος της δαπάνης, καθώς και από έκθεση του Υπουργού Οικονοµικών και του προτείνοντος Υπουργού για τον τρόπο µε τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη αυτή (ή η τυχόν ελάττωση των εσόδων). Τέλος, τα νοµοσχέδια αποστέλλονται στην Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία συντάσσει έκθεση µε τις παρατηρήσεις της. Τροπολογίες ή προσθήκες (δηλαδή διατάξεις µε άλλη διατύπωση ή νέες διατάξεις) σε υπό ψήφιση νοµοσχέδια και προτάσεις νόµου µπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές. Κάθε νοµοσχέδιο παραπέµπεται στην αρµόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτή, εάν µεν πρόκειται για νοµοσχέδιο αρµοδιότητας της Ολοµέλειας της Βουλής, το επεξεργάζεται και το παραπέµπει στην Ολοµέλεια για ψήφιση. Εάν το νοµοσχέδιο δεν ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία, τότε η επιτροπή το επεξεργάζεται και το ψηφίζει. Και στην περίπτωση αυτή το νοµοσχέδιο (ή η πρόταση νόµου) εισάγεται στη συνέχεια στην Ολοµέλεια, η οποία όµως το συζητά και το ψηφίζει ενιαία, σε µία συνεδρίαση. Η ψήφιση ενός νοµοσχεδίου περιλαµβάνει, κατά γενικό κανόνα, τρεις ψηφοφορίες. Μια πρώτη φορά το νοµοσχέδιο ψηφίζεται κατ αρχήν (όταν η Βουλή λαµβάνει θέση επί της αναγκαιότητας και των γενικών κατευθύνσεών του), στη συνέχεια κατ άρθρο (µετά από την εξέταση κάθε άρθρου ξεχωριστά), και τέλος, στο σύνολο. Η

4 τελευταία αυτή ψηφοφορία έχει την έννοια ότι η Βουλή εγκρίνει το νοµοσχέδιο έτσι όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη συζήτηση και την ψήφιση κατ άρθρο. Υπάρχουν βέβαια και άλλες µορφές νοµοθετικής διαδικασίας, που καλούνται συνοπτικές, γιατί συντοµεύουν κατά πολύ τον χρόνο συζήτησης και ψήφισης ενός νοµοσχεδίου. Από πότε ισχύει ένας νόµος; Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ίδιος ο νόµος προβλέπει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, συνήθως από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ο νόµος αρχίζει να ισχύει µέσα σε δέκα µέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Γιατί οι νόµοι δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης; Γιατί όλοι οι πολίτες πρέπει να ενηµερώνονται και να γνωρίζουν τους νόµους. Τι είναι και τι ακριβώς κάνουν οι ιαρκείς Επιτροπές της Βουλής; Πώς λειτουργούν; Στις αρχές κάθε τακτικής συνόδου ή κατά την έναρξη λειτουργίας του Τµήµατος ιακοπής Εργασιών, η Βουλή συνιστά από τα µέλη της έξι (6) διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάζουν και να επεξεργάζονται τα νοµοσχέδια και τις προτάσεις νόµων που υποβάλλονται όπως ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής. Συγκροτούνται ανάλογα µε τη δύναµη των κοινοβουλευτικών οµάδων και των ανεξαρτήτων βουλευτών, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των βουλευτών και να διατηρείται η κατ αναλογία εκπροσώπηση όλων των κοινοβουλευτικών οµάδων. Κάθε επιτροπή συζητά και ψηφίζει νοµοσχέδια και προτάσεις νόµων αρµοδιότητας των κατά περίπτωση υπουργείων. Ποιες είναι: Επιτροπή µορφωτικών υποθέσεων Επιτροπή εθνικής άµυνας και εξωτερικών υποθέσεων Επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων Επιτροπή δηµόσιας διοίκησης, δηµόσιας τάξης και δικαιοσύνης Επιτροπή παραγωγής και εµπορίου Υπάρχουν άλλες κατηγορίες επιτροπών; Ναι: οι Ειδικές και Ειδικές ιαρκείς επιτροπές, Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές, Επιτροπές για εθνικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήµατα, Επιτροπές εσωτερικών θεµάτων της Βουλής, Επιτροπές ιεθνών Σχέσεων της Βουλής κ.ά. (περισσότερες πληροφορίες στο Κοινοβουλευτικός έλεγχος: τι είναι και πώς ασκείται; Είναι ο έλεγχος που ασκεί η Βουλή στην Κυβέρνηση και περιλαµβάνει την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση ή την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, τον έλεγχο στην κυβέρνηση για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της µε διάφορα µέσα όπως αναφορές, ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις κ.λπ. και τη δυνατότητα σύστασης εξεταστικών επιτροπών για ειδικά ζητήµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος (διαβάστε περισσότερα για τα µέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου στο

5 Τηρούνται πρακτικά; Όλα όσα συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης καταγράφονται λέξη προς λέξη από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Βουλής στα πρακτικά, τα οποία δηµοσιεύονται. Μπορούν οι πολίτες να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της Βουλής και πώς; Οι συνεδριάσεις της Ολοµέλειας, των Τµηµάτων ιακοπής και των διαρκών επιτροπών είναι δηµόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά. Οι πολίτες µπορούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις από τα γενικά θεωρεία της αίθουσας συνεδριάσεων, αλλά και από το κανάλι της Βουλής. Βουλή και Κυβέρνηση είναι το ίδιο; Παρά το γεγονός ότι τα µέλη της κυβέρνησης (πρωθυπουργός και υπουργοί) συνήθως είναι και βουλευτές, Βουλή και Κυβέρνηση είναι δύο διαφορετικοί θεσµοί. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της χώρας µε βάση την πολιτική απόφαση του εκλογικού σώµατος. Ασκεί την εκτελεστική εξουσία, δηλαδή διοικεί µε βάση το Σύνταγµα και τους νόµους. Η εκτελεστική εξουσία ασκείται επίσης από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Η Βουλή ασκεί τη νοµοθετική εξουσία δηλαδή συζητά και ψηφίζει τους νόµους και ελέγχει την Κυβέρνηση. Η νοµοθετική εξουσία ασκείται επίσης από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. Κάθε όργανο της Πολιτείας ασκεί τις αρµοδιότητές του όπως αυτές ορίζονται στο Σύνταγµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Συντάγµατος «οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος». Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. εν εκπροσωπούν µόνο τους πολίτες που τους ψήφισαν ή µόνο τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας, αλλά αντιπροσωπεύουν το λαό στο σύνολό του.

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10.

Θέση σε ισχύ: 25.06.2002 Τροποποιήθηκε με τους εξής νόμους: Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α 102/24.5.2004), Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ Α 195/19.10. NOMOΣ 3023/2002 (ΦΕΚ Α 146 20020625) Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. 'Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα