ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ"

Transcript

1 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) 9 Μαΐου 2013

2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. Οι έρευνες αποτελούν µέρος του κοινού εναρµονισµένου προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECFIN) και τα αποτελέσµατά τους χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του δείκτη οικονοµικού κλίµατος σε Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ δηµοσιεύονται αναλυτικά στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλύσεις που δηµοσιεύονται κάθε µήνα µε τη µορφή αυτής της έκδοσης στηρίζονται στα πρωτογενή, αναλυτικά στοιχεία για πάνω από 1000 επιχειρήσεις και αντιπροσωπευτικό δείγµα 1500 καταναλωτών, όπως προκύπτουν από τις έρευνες που διεξάγει αποκλειστικά και µόνο το ΙΟΒΕ για την Ελλάδα για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόµενο δελτίο: 3 Ιουνίου2013 2

3 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: EE-27, ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΕΛΛΑ Α Ε.Ε ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΕΠΙ ΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Το οικονοµικό κλίµα επιδεινώνεται τον Απρίλιο, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην ΕΕ 1, µε το σχετικό δείκτη να χάνει 1,5 και 1,8 µονάδες αντίστοιχα, υποχωρώντας στις 88,6 και 89,7 µονάδες. Ως αποτέλεσµα, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος υπολείπεται και στις δύο ζώνες σηµαντικά του µακροχρόνιου µέσου όρου του. Στην Ευρωζώνη, η επιδείνωση του κλίµατος εκπορεύεται από την έντονη εξασθένηση των επιχειρηµατικών προσδοκιών σε όλους τους τοµείς, κυρίως στις Υπηρεσίες (-4,1 µονάδες) και στη Βιοµηχανία (-1,5 µονάδες). Ελαφρώς µικρότερη ήταν η υποχώρηση του σχετικού δείκτη σστις Κατασκευές (-1,3) και στο Λιανικό Εµπόριο (-1). Στον αντίποδα, η καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώθηκε (+1,2 µονάδες). Το οικονοµικό κλίµα επιδεινώθηκε τον Απρίλιο σε τρεις από τις πέντε µεγαλύτερες χώρες της Ευρωζώνης, στην Γερµανία (-2,3), στην Γαλλία (-2) και στην Ιταλία (-1,9). Στην Ισπανία (+0,9) καταγράφεται µικρή βελτίωση, ενώ το κλίµα παρέµεινε σχετικά σταθερό στην Ολλανδία (-+0,2). Στην ΕΕ, η εντονότερη πτώση του δείκτη οικονοµικού κλίµατος σε σχέση µε την Ευρωζώνη εκπορεύεται σε επίπεδο τοµέων από τη µεγάλη κάµψη των προσδοκιών στη Βιοµηχανία (-5,4) και στις Κατασκευές (-3,5). Μεταξύ των χωρών της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης, το οικονοµικό κλίµα επιδεινώθηκε στις δύο µεγαλύτερες εξ αυτών, ήτοι στο Ην. Βασίλειο (-2) και στην Πολωνία (-1,7). Αναλυτικότερα: Στη Βιοµηχανία, οι δείκτες επιχειρηµατικών προσδοκιών διαµορφώνονται στις -12,9 και -13,8 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής υποχωρούν οριακά και στις δύο ζώνες. Όµως οι εκτιµήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης, καθώς και οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα χάνουν πάνω από 3 µονάδες σε αµφότερες ΕΕ και Ευρωζώνη. Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών κινούνται στις -10,6 και τις -11,1 µονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους υποχωρούν 5-6 µονάδες και στις δύο ζώνες, ενώ στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση σηµειώνεται πτώση 9 και 7 µονάδων σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Τέλος, στις αρνητικές προβλέψεις των επιχειρήσεων για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης καταγράφεται µικρή εξασθένιση και στις δύο ζώνες. Στο Λιανικό Εµπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαµορφώθηκαν στις -13,5 στην ΕΕ και στις -18,1 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα µεταβάλλονται θετικά στην ΕΕ και οριακά αρνητικά στην Ευρωζώνη, ενώ στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα σηµειώνεται µικρή διόγκωση και στις δύο ζώνες. Τέλος, σηµαντική πτώση 4 µονάδων καταγράφει ο δείκτης των προβλέψεων για τις πωλήσεις τους επόµενους µήνες στην ΕΕ, µε την αντίστοιχη µείωση στην Ευρωζώνη να είναι οριακή. 1 Σηµείωση DG-ECFIN: Τα στοιχεία για τον τοµέα των Υπηρεσιών στην Γερµανία αναθεωρήθηκαν τον Απρίλιο, ενσωµατώνοντας τις αναθεωρηµένες σταθµίσεις ανά χώρα. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε µικρές αναθεωρήσεις των προηγούµενων στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ/Ευρωζώνης. Ενώ τα αποτελέσµατα του Μαρτίου έµειναν σχετικά σταθερά, τα αντίστοιχα του Φεβρουαρίου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω. Ως εκ τούτου, οι µειώσεις των δεικτών του Μαρτίου µεταβλήθηκαν. Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος τον Μάρτιο παρέµεινε σταθερός στην ΕΕ και µειώθηκε οριακά στην Ευρωζώνη, κατά 0,3 µονάδες. 3

4 Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών κινείται στις -33,7 µονάδες στην ΕΕ και στις -31,8 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών υποχωρούν οριακά στην Ευρωζώνη και κατά 4 µονάδες στην ΕΕ, ενώ πτώση 4 και 2 µονάδων καταγράφεται και στις προβλέψεις για την απασχόληση σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Ο είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης διαµορφώνεται στις -20,4 στην ΕΕ και στις -22,3 µονάδες στην Ευρωζώνη. Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους αµβλύνονται οριακά και στις δύο ζώνες, εξέλιξη παρόµοια µε τις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση για αποταµίευση παραµένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, ενώ τέλος, ο δείκτης προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας αµβλύνεται κατά 4 µονάδες και στις δύο ζώνες. Τέλος, ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες (δεν περιλαµβάνεται στο δείκτη οικονοµικού κλίµατος) κερδίζει έδαφος σε αµφότερες ΕΕ (+11,1 από +6,3 µονάδες) και Ευρωζώνη (+1,5 από -3,5 µονάδες). Από τα επιµέρους στοιχεία, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται κατά 4 και 6 µονάδες αντίστοιχα ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ και στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης σηµειώνεται ανάκαµψη των 7-8 µονάδων και στις δύο ζώνες. Ανοδικά κινούνται και οι προβλέψεις της ζήτησης στο επόµενο τρίµηνο, κυρίως στην ΕΕ. Πίνακας 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος ( =100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 1 Περιοχή Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max ΕΕ-27 67,2 114,1 Μαρ-09 Ιουν-07 99,1 93,9 79,8 101,7 101,0 90,7 Ευρωζώνη 69,8 113,5 Μαρ-09 Ιαν-01 98,5 94,1 80,8 101,1 101,7 90,2 Ελλάδα 74,4 111,9 Μαρ-09 Απρ-04 96,1 98,6 82,0 82,0 80,6 80,0 Περιοχή 2012 ΕΕ-27 93,8 95,0 94,4 94,5 91,6 91,3 89,9 87,9 87,0 87,2 89,4 89,3 Ευρωζώνη 94,6 95,7 95,9 94,4 91,8 90,9 88,9 87,2 86,1 85,7 87,2 88,0 Ελλάδα 78,2 78,2 79,0 80,4 79,2 77,3 79,4 80,2 79,4 79,2 82,1 86,9 Περιοχή 2013 ΕΕ-27 90,9 91,5 91,5 89,7 Ευρωζώνη 89,7 90,4 90,1 88,6 Ελλάδα 85,8 86,9 88,1 89,2 1 Ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος είναι το σταθµισµένο άθροισµα των εικτών Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εµπόριο, τις Υπηρεσίες και του είκτη Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 4

5 ιάγραµµα 1: είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-27 και Ελλάδα ( =100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Απρ-00 Οκτ-00 Απρ-01 Οκτ-01 Απρ-02 Οκτ-02 Απρ-03 Οκτ-03 Απρ-04 Οκτ-04 Απρ-05 Οκτ-05 Απρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Οκτ-07 Απρ-08 Οκτ-08 Απρ-09 Οκτ-09 Απρ-10 Οκτ-10 Απρ-11 Οκτ-11 Απρ-12 Οκτ-12 Απρ-13 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin EΕ Ευρωζώνη Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας ( ) 5

6 ΕΛΛΑ Α: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙ ΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Η έρευνα οικονοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Απρίλιο καταδεικνύει ότι ορισµένοι από τους ευνοϊκούς παράγοντες που καταγράφηκαν τους τελευταίους µήνες στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες τείνουν να παγιωθούν, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή σταθεροποίηση των δυνάµεων αναστροφής των πτωτικών τάσεων του παρελθόντος Έτσι ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα διαµορφώθηκε τον Απρίλιο στις 89,2 µονάδες από 88,1 µονάδες το Μάρτιο φθάνοντας στην υψηλότερη τιµή των τελευταίων 3 ½ ετών. Η νέα βελτίωση εκπορεύεται κυρίως από τις προσδοκίες που δηµιούργησε η επανεκκίνηση των οδικών αξόνων στον τοµέα των κατασκευών δηµόσιων έργων αλλά και από τη ρευστοποίηση αποθεµάτων στη Βιοµηχανία. Στο Λιανικό Εµπόριο καταγράφεται ήπια υποχώρηση της απαισιοδοξίας ενόψει του Πάσχα. Οι εκτιµήσεις φαίνεται να επηρεάστηκαν θετικά από την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα, καθώς και από ορισµένες καλές ειδήσεις που αφορούν σε πιθανά οφέλη που βραχυπρόθεσµα θα ωφελήσουν την οικονοµία (π.χ. τουριστικές κρατήσεις). Η κρίση της Κύπρου δεν φαίνεται να επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό την ελληνική οικονοµία, αν και ακόµα είναι µάλλον πρόωρη η εξαγωγή συµπερασµάτων από τις επιχειρήσεις για το µέγεθος των επιπτώσεών της. Πάρα ταύτα, οι ευνοϊκές εξελίξεις και προβλέψεις σε ορισµένους επιχειρηµατικούς τοµείς δεν έχουν ακόµα θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση των νοικοκυριών, οι προσδοκίες των οποίων χειροτερεύουν τον Απρίλιο υπό τις ισχυρές πιέσεις της ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας και των επιπτώσεών της. Αναλυτικότερα: στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής παραµένουν στα ίδια επίπεδα, µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να βελτιώνονται αλλά και τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα να αποκλιµακώνονται ελαφρά. στις Υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους παραµένουν αµετάβλητες, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη των πωλήσεων, µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση να βελτιώνονται ήπια. στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις δεν µεταβάλλονται, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τα αποθέµατα αυξάνονται οριακά και οι προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές των πωλήσεων κερδίζουν ελαφρά έδαφος. στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων αµβλύνονται ελαφρά, ενώ οι χαµηλές προσδοκίες για την απασχόληση του τοµέα καταγράφουν σηµαντική άνοδο. στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού δεν µεταβάλλονται, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες για την οικονοµική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται, όπως συµβαίνει και µε τις ήδη υποτονικές προθέσεις για αποταµίευση το επόµενο 12µηνο. Τέλος, οι εξαιρετικά δυσµενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας αµβλύνονται ήπια. 6

7 Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ, ΜΙΚΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία κερδίζει ελαφρά έδαφος τον Απρίλιο, φθάνοντας στις 90,3 (από 87,1) µονάδες, όσο περίπου είναι ο µακροχρόνιος µέσος όρος. Μάλιστα είναι η υψηλότερη επίδοση από τον Σεπτέµβριο του Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, είναι κυρίως η µικρή αποκλιµάκωση των αποθεµάτων και η ήπια βελτίωση στις έντονα αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση που ωθούν το συνολικό δείκτη προς τα πάνω, αφού οι προβλέψεις για την παραγωγή της επόµενης περιόδου σταθεροποιούνται στα επίπεδα του Μαρτίου. Αναλυτικότερα: α) Σε επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, ο σχετικός δείκτης ανακόπτει την πτωτική του πορεία και διαµορφώνεται κατά 5 µονάδες υψηλότερα, στις -39, µε το 42% των επιχειρήσεων του τοµέα πάντως (από 46%) να δηλώνει χαµηλές για την εποχή παραγγελίες και µόλις το 3% να αναφέρει το αντίθετο. β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 µήνες, ο σχετικός δείκτης κινείται στις +17 µονάδες, στα ίδια σχεδόν επίπεδα µε τον προηγούµενο µήνα, µε το 15% (από 13%) των επιχειρήσεων να προβλέπει πτώση της παραγωγής στο επόµενο τρίµηνο και το 32% (από 28%) να αναµένει άνοδο. γ) Οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα έτοιµων προϊόντων κινούνται πτωτικά και αυτόν το µήνα, µε το σχετικό ισοζύγιο να υποχωρεί στις +2 µονάδες (από +6). Το 14% των επιχειρήσεων (από 17%) αναφέρει το τελευταίο τρίµηνο υψηλά για την εποχή αποθέµατα, ενώ το 12% εκτιµά το αντίθετο. δ) Οι δείκτες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων καταγράφουν όλοι µικρή αρνητική µεταβολή τον Απρίλιο: οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές το τελευταίο τρίµηνο και οι προβλέψεις για τις εξαγωγές τους προσεχείς µήνες χάνουν από 6 και 3 µονάδες αντίστοιχα, µε τα σχετικά ισοζύγια να διαµορφώνονται στις +18 και -2 µονάδες. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες, µε το σχετικό ισοζύγιο να κινείται στις -23 µονάδες. ε) Ανοδικά κινείται και πάλι ο δείκτης στις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς µήνες, καταγράφοντας άνοδο των 7 µονάδων (στις +21 µον.), ενώ και οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αµβλύνονται ελαφρά (-23 από -27 µονάδες ο σχετικός δείκτης). Τα 2/5 των επιχειρήσεων εκτιµούν πτώση των πωλήσεών τους το τελευταίο διάστηµα (από 43%), έναντι ενός 17% που αναµένει άνοδο. στ) Οι µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής, διαµορφώνονται στους 4,2 µήνες, µε το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού να κινείται για τρίτο κατά σειρά µήνα στα επίπεδα του 64%. ζ) Μικρή πτώση σηµειώνει όµως ο δείκτης προβλέψεων για την απασχόληση, ο οποίος χάνει 3 µονάδες, στις -10 µονάδες. Το 1/5 των επιχειρήσεων του τοµέα προβλέπει µείωση θέσεων εργασίας το επόµενο διάστηµα, µε µόλις το 1/10 να αναµένει άνοδο. 7

8 η) Αµετάβλητες παραµένουν οι πληθωριστικές προσδοκίες των επιχειρήσεων του τοµέα, µε το σχετικό δείκτη στις προβλέψεις για τις µεταβολές των τιµών να διατηρείται στα ίδια, αρνητικά επίπεδα, στις -5 µονάδες. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (85%) προβλέπει πάντως σταθερότητα τιµών το επόµενο τρίµηνο. Πίνακας 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Βιοµηχανία 62,8 109,5 ( =100) 90,9 91,9 72,1 75,8 76,9 77,2 Φεβ-09 Απρ ,4 71,6 75,7 81,6 77,1 74,1 73,5 75,8 80,9 81,0 80,4 83, ,7 84,4 87,1 90,3 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις παραγωγής, τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων και τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 2: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία ( =100) Απρ-00 Οκτ-00 Απρ-01 Οκτ-01 Απρ-02 Οκτ-02 Απρ-03 Οκτ-03 Απρ-04 Οκτ-04 Απρ-05 Οκτ-05 Απρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Οκτ-07 Απρ-08 Οκτ-08 Απρ-09 Οκτ-09 Απρ-10 Οκτ-10 Απρ-11 Οκτ-11 Απρ-12 Οκτ-12 Απρ-13 Σύνολο Βιοµηχανίας Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE θ) Σχετικά µε τα ερωτήµατα που τίθενται ανά τρίµηνο, οι εκτιµήσεις για τις νέες παραγγελίες κινούνται πτωτικά, µε το σχετικό ισοζύγιο να υποχωρεί στις -13 µονάδες (από -2). Το ¼ των επιχειρήσεων του τοµέα (από 18%) αναφέρει πτώση των νέων παραγγελιών του και το 12% (από 18%) δηλώνει αντίθετα αυξηµένες νέες παραγγελίες. ι) Σε ό,τι αφορά τους λόγους που παρεµποδίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, και πάλι το 31% των επιχειρήσεων εκτιµά απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 46% δηλώνει ως σηµαντικότερο εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 16% την κεφαλαιακή ανεπάρκεια και ένα 6% τους παράγοντες που συνδέονται µε την ύφεση και την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία. 8

9 κ) Τέλος, στο τριµηνιαίο ερώτηµα σχετικά µε τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον προορισµό των εξαγωγών τους στους προσεχείς µήνες, καταγράφεται πτώση σε σχέση µε την µέτρηση Ιανουαρίου ως προς τους προορισµούς της ΕΕ και των Βαλκανικών χωρών (οι σχετικοί δείκτες στις +9 και +3, από +19 και +12 µον. αντίστοιχα), ενώ αντίθετα ως προς τον υπόλοιπο κόσµο σηµειώνεται άνοδος στο σχετικό ισοζύγιο (+21 από +10 µονάδες). Σε επίπεδο βασικών τοµέων, οι επιχειρηµατικές προσδοκίες βελτιώνονται τον Απρίλιο σηµαντικά στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά και λιγότερο στα Καταναλωτικά, παραµένοντας αµετάβλητες στα Ενδιάµεσα Αγαθά. Αναλυτικότερα: Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα Καταναλωτικά Αγαθά αυξάνεται στις 94,8 µονάδες (από 88,5). Η άνοδος εκπορεύεται από τη θετική µεταβολή και στις τρεις µεταβλητές του δείκτη: οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να κινείται στις +27 µονάδες (από +24), ενώ στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα και εκείνες των παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης καταγράφεται βελτίωση κατά 10 και 6 µονάδες αντίστοιχα (στις 28 και +4 µονάδες αντίστοιχα οι σχετικοί δείκτες). Οι εκτιµήσεις για τις εξαγωγές αυτής της περιόδου, αλλά και οι προβλέψεις για το επόµενο τρίµηνο δεν µεταβάλλονται (+17 και +23 µονάδες οι αντίστοιχοι δείκτες), ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση κερδίζουν έδαφος, φθάνοντας στις +8 µονάδες. Στις τιµές, ο σχετικός δείκτης καταγράφει σταθερότητα πέριξ των -4 µονάδων, ενώ τέλος, στα ερωτήµατα τριµήνου, πτωτικά κινούνται οι νέες παραγγελίες (-10 από - 4 µονάδες το σχετικό ισοζύγιο), µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρει απρόσκοπτη δραστηριότητα να παραµένει στο 36%. Ως προς τις οι προβλέψεις για τις εξαγωγές βάσει προορισµού, αυτές προς την ΕΕ και τα Βαλκάνια βελτιώνονται, ενώ αντίθετα επιδεινώνονται προς τις λοιπές αγορές. Ήπια άνοδο σηµειώνει ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά, κινούµενος στις 85,2 (από 83,2) µονάδες. Ο δείκτης των προβλέψεων για την παραγωγή κερδίζει 2 µονάδες και διαµορφώνεται στις +9, ενώ ως προς τα αποθέµατα καταγράφεται εκ νέου έντονη αποκλιµάκωση (-20 από -9 µον. ο δείκτης). Αντίθετα, οι εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση κινούνται και πάλι πτωτικά, µε το σχετικό δείκτη να κατρακυλά στα εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα των -70 µονάδων (από -63). Από τους εξαγωγικούς δείκτες, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εξαγωγές και τις παραγγελίες εξωτερικού υποχωρούν σηµαντικά, αλλά οι προβλεπόµενες εξαγωγές διαφαίνονται αισιόδοξες, διατηρώντας θετικό πρόσηµο. Οι δυσµενείς προβλέψεις για την απασχόληση εντείνονται (-52 από -30 µον. το ισοζύγιο), ενώ ως προς τις τιµές, 4 στις 5 επιχειρήσεις αναµένουν σταθερότητα, µε το σχετικό ισοζύγιο να µειώνεται στις -5 µονάδες (από +3). Από τα ερωτήµατα τριµήνου, το ποσοστό των επιχειρήσεων που κρίνει ως απρόσκοπτη την παραγωγική δραστηριότητά του «πέφτει» στο 2% (από 16%), ενώ στις νέες παραγγελίες, ο σχετικός δείκτης υποχωρεί επίσης σηµαντικά, στις -16 µονάδες (από +8). Τέλος, σε συνέχεια των θετικών προβλέψεων για τις εξαγωγές, σε όλους τους βασικούς προορισµούς, η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων εµφανίζεται βελτιωµένη. Στα ίδια επίπεδα παραµένουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Ενδιάµεσα Αγαθά για τρίτο κατά σειρά µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 86,3 µονάδες. Η ελαφρά πτώση στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής (+8 από +11 µον. το σχετικό ισοζύγιο), αντισταθµίζεται από την αντίστοιχη άνοδο στο αρνητικό ισοζύγιο των προβλέψεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση (-44 από -46 µον. το ισοζύγιο), µε το δείκτη των αποθεµάτων να διατηρείται αµετάβλητος στις +4 µονάδες. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, η τάση στους εξαγωγικούς δείκτες, αλλά και στις προβλέψεις για την απασχόληση είναι και πάλι πτωτική 9

10 (στις -24 από -14 µονάδες το ισοζύγιο της απασχόλησης), µε το 27% (από 15%) των επιχειρήσεων να αναµένει απώλειες στις θέσεις εργασίας και µόλις το 2% να προβλέπει το αντίθετο. Στις προβλεπόµενες τιµές, ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται εκ νέου στις -5 µονάδες, ενώ τέλος, στα ερωτήµατα τριµήνου, οι νέες παραγγελίες χάνουν έδαφος (-16 από -6 µονάδες το ισοζύγιο), µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι δεν αντιµετωπίζουν προσκόµµατα στη λειτουργία τους να παραµένει στο 35%. Στις τριµηνιαίες προβλέψεις για τις εξαγωγές, καταγράφεται πτώση στους σχετικούς δείκτες µε προορισµό την ΕΕ και τις Βαλκανικές χώρες και αντίθετα άνοδος προς τους υπόλοιπους γεωγραφικούς προορισµούς. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΑΙΣΘΗΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές, κερδίζει έδαφος τον Απρίλιο και διαµορφώνεται στις 61,5 µονάδες (από 47,1), επίδοση ανώτερη µάλιστα έναντι της αντίστοιχης περυσινής (40,8 µονάδες). Οι δυσµενείς προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις προγραµµατισµένες εργασίες τους αµβλύνονται, εξέλιξη η οποία οφείλεται στην άνοδο των σχετικών προσδοκιών στα ηµόσια Έργα. Είναι προφανές ότι προεξοφλούνται εδώ οι θετικές εξελίξεις στην επανέναρξη των εργασιών στους αυτοκινητόδροµους, καθώς αρκετές εταιρείες και υπεργολάβοι πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε αυτούς. Τις θετικές αυτές προβλέψεις συνεπικουρούν και οι λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις για την απασχόληση του τοµέα. Αναλυτικότερα, ο δείκτης του προγράµµατος εργασιών των επιχειρήσεων κερδίζει 8 µονάδες τον Απρίλιο και διαµορφώνεται στις -72 µονάδες, αν και παραµένει βέβαια εξαιρετικά χαµηλά. Άλλωστε τα 4/5 των επιχειρήσεων διατυπώνουν απαισιόδοξες προβλέψεις για τα επίπεδα των εργασιών τους το επόµενο τρίµηνο και µόλις 8% αναµένει βελτίωση. Όµως οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση αµβλύνονται σηµαντικά, µε το σχετικό δείκτη να ανέρχεται στις - 11 µονάδες (από -30) και το ¼ των επιχειρήσεων να αναµένει άνοδο. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών επανέρχονται κοντά στα επίπεδα του πρώτου διµήνου του έτους (στις -15 µονάδες το ισοζύγιο), ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας διαµορφώνονται στους 10,6 µήνες. Σε επίπεδο τιµών, σηµειώνεται αισθητή πτώση στο σχετικό δείκτη, ο οποίος κατρακυλά στις -34 µονάδες (από -4), υποδηλώνοντας αποκλιµάκωσή τους, ενώ τέλος, ένα 9% (από 3%) αναφέρει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 36% των επιχειρήσεων να επισηµαίνει την ανεπαρκή χρηµατοδότηση, το 30% τη χαµηλή ζήτηση και το 23% την ύφεση και τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες, τις καθυστερήσεις πληρωµών, τα γραφειοκρατικά εµπόδια, τις οφειλές του ηµοσίου, την υψηλή φορολογία κ.α. ως τα κυριότερα λειτουργικά κωλύµατα. Στους επιµέρους κλάδους σηµειώνονται τα εξής: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Ιδιωτικές Κατασκευές χάνει έδαφος και διαµορφώνεται στις 39,9 µονάδες (από 43,6), σε καλύτερη πάντως επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (20,9 µονάδες). Η πτώση οφείλεται στην άνοδο των αρνητικών προσδοκιών στην απασχόληση (-41 από -32 µονάδες ο σχετικός δείκτης), όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναµένει µείωσή της φθάνει σχεδόν το ½ των ερωτηθέντων, µε µόλις το 7% (από 2%) να προβλέπει άνοδο. Ο αρνητικός δείκτης του επιπέδου των προγραµµατισµένων εργασιών αµβλύνεται οριακά (-77 µονάδες), µε τα 4/5 των επιχειρήσεων να αναµένουν εκ νέου µειωµένες εργασίες. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να κερδίζει 7 µονάδες (στις -33), ενώ οι µήνες εξασφαλισµένης δραστηριότητας διαµορφώνονται στους 5,6 (από 4,2). Στις τιµές, οι 10

11 έντονα αποπληθωριστικές προσδοκίες διατηρούνται, αν και εξοµαλύνονται (-37 από -48 µονάδες το ισοζύγιο). Τέλος, σχεδόν καµία επιχείρηση δεν αναφέρει λειτουργικά εµπόδια, όταν το 57% δηλώνει ως βασικότερο πρόσκοµµα στη λειτουργία του τη χαµηλή ζήτηση και από ένα 21% αµφότερα τη χαµηλή χρηµατοδότηση και τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. Πίνακας 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Κατασκευές ( =100) Min Max ,3 123,8 79,7 95,3 65,5 47,4 34,2 43,2 Μαρ-11 Σεπ ,4 43,4 33,2 40,8 36,5 40,0 46,3 52,0 44,4 58,3 51,1 35, ,5 55,0 47,1 61,5 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις για το πρόγραµµα των εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση. Πηγή: ΙΟΒΕ 160 ιάγραµµα 3: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές ( =100) Απρ-00 Οκτ-00 Απρ-01 Οκτ-01 Απρ-02 Οκτ-02 Απρ-03 Οκτ-03 Απρ-04 Οκτ-04 Απρ-05 Οκτ-05 Απρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Οκτ-07 Απρ-08 Οκτ-08 Απρ-09 Οκτ-09 Απρ-10 Οκτ-10 Απρ-11 Οκτ-11 Απρ-12 Οκτ-12 Απρ-13 Πηγή: IOBE Σύνολο Κατασκευών Μέσος Όρος ( ) Αισθητή άνοδο λόγω της αναµενόµενης επανεκκίνησης στους αυτοκινητόδροµους καταγράφει ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις Κατασκευές ηµοσίων Έργων, φθάνοντας στις 72,7 µονάδες (από 48,9 µονάδες), στην υψηλότερη επίδοσή του από τα τέλη του Στις προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες, ο σχετικός δείκτης κερδίζει έδαφος, κινούµενος στις -69 µονάδες (από τις -81), ενώ στις προβλέψεις της απασχόλησης, το σχετικό ισοζύγιο σκαρφαλώνει στις +3 µονάδες, καταγράφοντας άνοδο άνω των 30 µονάδων σε σχέση µε τη µέτρηση Μαρτίου. Στις εκτιµήσεις για τις τρέχουσες εργασίες των επιχειρήσεων, σηµειώνεται επίσης σηµαντική βελτίωση στο σχετικό αρνητικό δείκτη (στις -11 από -59 µονάδες), ενώ ως προς τις τιµές, καταγράφεται σηµαντική πτώση του σχετικού ισοζυγίου (-33 από +9 µονάδες). Τέλος, διευρύνεται στο 12% (από 3%) το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να επισηµαίνουν τη χαµηλή χρηµατοδότηση (42%), τη χαµηλή ζήτηση (18%) και την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση (24%) ως τα βασικότερα επιχειρηµατικά τους προσκόµµατα. 11

12 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ, ΥΠΟΤΟΝΙΚΕΣ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο σταθεροποιείται στις 65,4 µονάδες, πάντα κινούµενος σε ανώτερη επίδοση έναντι της αντίστοιχης περσινής (52,4 µονάδες). Ο τοµέας έχει πληγεί σηµαντικά βεβαίως από την ύφεση, µε τις τρέχουσες πωλήσεις να παραµένουν υποτονικές, ενώ και η απαισιοδοξία στις προβλέψεις για τις προσδοκώµενες πωλήσεις, µπορεί να αµβλύνεται ελαφρώς, αλλά παραµένει ισχυρή. Συγκεκριµένα, οι αρνητικές εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις τους εµµένουν, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -58 µονάδες και τα 7/10 των επιχειρήσεων να αναφέρουν πτωτικές πωλήσεις. Σχεδόν αµετάβλητες είναι οι εκτιµήσεις για τα αποθέµατα, στις -7 µονάδες (από -9), µε το 22% των επιχειρήσεων να κρίνει ως χαµηλά για την εποχή τα αποθέµατά του και το 15% να δηλώνει το αντίθετο. Οι αρνητικές προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων το επόµενο τρίµηνο µεταβάλλονται θετικά, µε το σχετικό δείκτη να κερδίζει 4 µονάδες, φθάνοντας στις -33. Από τα υπόλοιπα στοιχεία δραστηριότητας, το ισοζύγιο στις παραγγελίες προς προµηθευτές κερδίζει ελαφρά έδαφος, παραµένοντας όµως πολύ αρνητικό (-46 από -50 µονάδες), ενώ στις προβλέψεις για την απασχόληση στον τοµέα καταγράφεται µικρή βελτίωση, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -28 από -34 µονάδες και τα 3/10 των επιχειρήσεων (από 36%) να αναµένουν µείωση στις θέσεις εργασίας. Τέλος, στις τιµές, ο σχετικός δείκτης παραµένει αποπληθωριστικός (-25 από -28 µονάδες), µε τα 3/10 των επιχειρήσεων να αναµένουν πτώση και το 4% άνοδο. Οι εξελίξεις σε επιµέρους κλάδους του Λιανικού εµπορίου είναι οι εξής: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Τρόφιµα Ποτά Καπνός κινείται ελαφρώς πτωτικά, στις 56,3 µονάδες (από 58,5), χαµηλότερα και σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (68,0 µονάδες). Η αισθητή υποχώρηση του σχετικού δείκτη στις τρέχουσες πωλήσεις κατά 20 µονάδες (στις -75), σε συνδυασµό µε την πτώση του ισοζυγίου των προβλεπόµενων πωλήσεων (-49 από -40 µονάδες), έλκουν το συνολικό δείκτη προς τα κάτω. Η ισχυρή ρευστοποίηση αποθεµάτων (- 24 από -3 µονάδες ο δείκτης) αντισταθµίζει εν µέρει τις αρνητικές εξελίξεις, ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, το χαµηλό ισοζύγιο στις προβλέψεις παραγγελιών προς τους προµηθευτές κερδίζει ελαφρά έδαφος (-30 από -36 µονάδες), όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (-26 από -30 µονάδες ο δείκτης). Πτωτική είναι τέλος η τάση στις τιµές, αφού πάνω από τις µισές επιχειρήσεις αναµένουν πτώση τους και µόλις το 6% (από 11%) προβλέπει αντίθετα άνοδο. Μικρή βελτίωση για πέµπτο κατά σειρά µήνα σηµειώνουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Υφάσµατα Ένδυση Υπόδηση, όπου ο σχετικός δείκτης διαµορφώνεται στις 72,4 µονάδες (από 69,0), ανώτερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή επίδοσή του (53,9 µονάδες). Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις πωλήσεις αµβλύνονται ελαφρά (-69 από -73 µονάδες ο δείκτης), ενώ και οι έντονα υποτονικές βραχυπρόθεσµες προβλέψεις των πωλήσεων κερδίζουν έδαφος (-49 από -63 µονάδες), αποτέλεσµα το οποίο αντισταθµίζεται µερικώς από την προς τα πάνω διόρθωση στον πολύ χαµηλό δείκτη των αποθεµάτων (-38 από -45 µον.). Ως προς τις παραγγελίες προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο, ο σχετικός δείκτης ανακάµπτει ελαφρά στις -61 µονάδες (από -68), ενώ σε επίπεδο απασχόλησης, το αρνητικό ισοζύγιο διευρύνεται στις -72 µονάδες (από -64). Τέλος, στις τιµές, τα 3/5 των λιανεµπόρων αναµένουν µείωσή τους (από 56%), ενώ σταθερά, για περισσότερο από ένα χρόνο, καµία επιχείρηση δεν υιοθετεί πληθωριστικές προβλέψεις. 12

13 Πτωτικά κινούνται οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Είδη Οικιακού Εξοπλισµού τον Απρίλιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται 20 µονάδες χαµηλότερα, στις 47,0 µονάδες, σε καλύτερη πάντως επίδοση από την αντίστοιχη περσινή (46,0 µονάδες). Είναι η σηµαντική επιδείνωση των εκτιµήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις που επηρεάζει το συνολικό δείκτη (-78 από -45 µον. το ισοζύγιο), αλλά και ο δείκτης των προβλεπόµενων πωλήσεων, ο οποίος χάνει τη δυναµική του και επανέρχεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα (-37 µονάδες). Στα αποθέµατα καταγράφεται σχετική σταθερότητα (+29 από +31 µον. ο δείκτης), ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, κατακόρυφη είναι η πτώση στις προβλέψεις των παραγγελιών προς προµηθευτές το επόµενο τρίµηνο (-60 από -32 µον. το ισοζύγιο), παρόλο που οι έντονα αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση αµβλύνονται (-20 από -50 µον. ο δείκτης). Τέλος, στις τιµές, οι αποπληθωριστικές προσδοκίες εκφράζονται από το 1/5 των επιχειρήσεων, µε τα υπόλοιπα 4/5 να αναµένουν σταθερότητα. Πίνακας 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Λιανικό Εµπόριο ( =100) 50,8 Ιούλ ,3 Μαι-07 89,9 102,5 80,4 59,2 58,9 57, ,0 52,7 51,9 52,4 58,2 58, ,5 58,4 51,1 56,2 59, ,6 60,3 64,2 65,4 Σηµείωση: Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για τις πωλήσεις και τις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων. Πηγή: ΙΟΒΕ ιάγραµµα 4: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο ( =100) 40 Απρ-00 Οκτ-00 Απρ-01 Οκτ-01 Απρ-02 Οκτ-02 Απρ-03 Οκτ-03 Απρ-04 Οκτ-04 Απρ-05 Οκτ-05 Απρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Οκτ-07 Απρ-08 Οκτ-08 Απρ-09 Οκτ-09 Απρ-10 Οκτ-10 Απρ-11 Οκτ-11 Απρ-12 Οκτ-12 Απρ-13 Σύνολο Λιανικού Εµπορίου Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στα Οχήµατα Ανταλλακτικά κινείται ανοδικά τον Απρίλιο, στις 77,1 µονάδες (από 64,2), υψηλότερα σε σχέση µε την ίδια περίοδο πέρυσι (61 µον.). Οι πολύ χαµηλές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και οι προβλεπόµενες πωλήσεις του κλάδου βελτιώνονται, µε τους σχετικούς δείκτες να κερδίζουν περί τις 20 µονάδες αµφότεροι, φθάνοντας στις -51 και -9 µονάδες αντίστοιχα. Τα αποθέµατα καταγράφουν οριακή θετική 13

14 µεταβολή και ο σχετικός δείκτης ισοσκελίζεται, ενώ στα υπόλοιπα στοιχεία, σταθερός σε χαµηλά επίπεδα παραµένει ο δείκτης για τις προβλέψεις απασχόλησης (-39 µον.), µε το αρνητικό ισοζύγιο παραγγελιών προς προµηθευτές να βελτιώνεται στις -42 µονάδες (από -59). Τέλος, στις τιµές, το σχετικό ισοζύγιο παραµένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα (-16 από -18 µον.), µε τις προβλέψεις αποκλιµάκωσης να υιοθετούνται από το 22% των επιχειρήσεων και ένα 6% να αναµένει άνοδό τους. Επιδείνωση παρουσιάζουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στα Πολυκαταστήµατα, µε το σχετικό δείκτη να κινείται κατά 10 µονάδες χαµηλότερα, στις 43,5, στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα αντίστοιχα περσινά (40,4 µονάδες). Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, σχεδόν καθολικά οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 97% (από 94%) εκτιµούν και πάλι µείωση των τρεχουσών πωλήσεων, ενώ ένα 94% (από 91%) αναµένει πτώση των βραχυπρόθεσµων πωλήσεών τους. Ο δείκτης των αποθεµάτων ενισχύεται κατά 30 µονάδες, παραµένοντας όµως έντονα αρνητικός (-37 µον.), ως απόρροια της µη ανανέωσής τους, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία, το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει µειωµένες παραγγελίες προς προµηθευτές, αγγίζει επίπεδα χαµηλού ρεκόρ (93% από 63%). Στην απασχόληση του κλάδου το επόµενο τρίµηνο, ο σχετικός δείκτης παραµένει στις -18 µονάδες για τρίτο µήνα κατά σειρά, µε τα 4/5 των επιχειρήσεων να αναµένουν σταθερότητα, ενώ τέλος στις τιµές, το 56% των επιχειρήσεων αναµένει εκ νέου µείωσή τους και µόλις το 3% άνοδο (από 6%). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ, ΑΝΑΙΜΙΚΗ Η ΖΗΤΗΣΗ Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κινείται ελαφρά ανοδικά τον Απρίλιο και διαµορφώνεται στις 61,9 µονάδες (από 60,4 τον Μάρτιο), υψηλότερα σε σχέση µε τo αντίστοιχο περσινό του επίπεδο (56,1 µονάδες). Οι µεταβολές στα επιµέρους στοιχεία του δείκτη δεν είναι σηµαντικές, µε τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της να παραµένουν υποτονικές. Αναλυτικότερα, ο δείκτης των εκτιµήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διαµορφώνεται εκ νέου στις -37 µονάδες, ενώ και στις προβλέψεις για τη ζήτηση του επόµενου τριµήνου καταγράφεται σταθερότητα για τρίτο διαδοχικό µήνα (-9 µονάδες το ισοζύγιο). Η ήπια άνοδος στο ισοζύγιο εκτιµήσεων για τη ζήτηση του τρέχοντος τριµήνου (-23 από -26 µον.) είναι αυτή που ωθεί το συνολικό δείκτη οριακά προς τα πάνω. Από τα υπόλοιπα στοιχεία, στην απασχόληση, ο σχετικός δείκτης χάνει έδαφος (-25 από -17 µον.), µε τα 3/10 (από ¼) των επιχειρήσεων να αναµένουν µείωση των θέσεων εργασίας το προσεχές τρίµηνο και το 6% να προβλέπει το αντίθετο. Ως προς τις τιµές, οι αποπληθωριστικές προβλέψεις εξοµαλύνονται ελαφρά, µε το σχετικό ισοζύγιο να κερδίζει 7 µονάδες (-23), ενώ επιστρέφει στο 8% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα 2/5 επισηµαίνουν την ανεπάρκεια ζήτησης ως το βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία τους, το 28% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 1/5 παράγοντες όπως η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και η ύφεση, η καθυστέρηση εισπράξεων ηµοσίου, οι έκτακτες εισφορές, η έλλειψη ρευστότητας, οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι υπερβολικές ασφαλιστικές εισφορές, οι τιµές των καυσίµων, η καθυστέρηση του ΕΣΠΑ κ.α. Σε επίπεδο βασικών κλάδων των Υπηρεσιών επισηµαίνονται τα εξής: Ελαφρώς πτωτικά κινείται τον Απρίλιο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στον κλάδο Ξενοδοχεία Εστιατόρια Τουριστικά Πρακτορεία, τις 67,6 µονάδες (από 69,6), βρίσκεται 14

15 ωστόσο λίγο υψηλότερα έναντι της αντίστοιχης περσινής τιµής του (63,5 µονάδες). Από τις βασικές µεταβλητές του δείκτη, είναι κυρίως οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση των επιχειρήσεων που ωθούν το δείκτη σε µείωση (-46 από -35 µον. το σχετικό ισοζύγιο), µε τις αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση να παραµένουν στα ίδια επίπεδα (-43 µον. ο δείκτης) και τις βραχυπρόθεσµες προβλέψεις της ζήτησης να βελτιώνονται ήπια, εν όψει έναρξης της θερινής περιόδου (+13 από +7 µον. το ισοζύγιο). Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι προβλέψεις για την απασχόληση δεν µεταβάλλονται, µε το σχετικό δείκτη να παραµένει στις +9 µονάδες, ενώ στις τιµές, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου (88%) αναµένουν σταθερότητα. Τέλος, µόλις το 6% των επιχειρήσεων δηλώνει ακώλυτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 63% να κρίνει ως το βασικότερο επιχειρηµατικό εµπόδιο την ανεπάρκεια ζήτησης, το 1/5 την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 9% τους λοιπούς συγκυριακούς παράγοντες. Υποχώρηση κατά 9 µονάδες σηµειώνει τον Απρίλιο ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών στις ιάφορες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες, κινούµενος στις 52,6 µονάδες, χαµηλότερα σε σχέση µε πέρυσι (58,8 µονάδες). Σε επίπεδο βασικών δεικτών δραστηριότητας, το αρνητικό ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διευρύνεται στις -54 (από -42) µονάδες, ενώ και η τρέχουσα ζήτηση επιδεινώνεται (-17 από -10 µον. το ισοζύγιο). Έντονα αρνητική είναι η µεταβολή στην προβλεπόµενη ζήτηση του επόµενου τριµήνου, µε το σχετικό δείκτη να χάνει το έδαφος που κέρδισε τον προηγούµενο µήνα (-25 από -9 µον.), ενώ από τις υπόλοιπες µεταβλητές, οι µισές επιχειρήσεις (από 40%) διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση και µόλις το 3% αναµένει άνοδο. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τις τιµές κινείται στις -32 µονάδες (από -44), ενώ µόνο το 1/10 των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία. Από τις υπόλοιπες, το 34% αναφέρει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 38% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 17% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως τα βασικότερα λειτουργικά κωλύµατα. Στα ίδια σχεδόν επίπεδα παραµένουν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στους Ενδιάµεσους Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς τον Απρίλιο (δεν περιλαµβάνονται οι Τράπεζες), µε το σχετικό δείκτη να χάνει οριακά έδαφος και να διαµορφώνεται στις 74,5 µονάδες, αισθητά ανώτερα πάντως από την αντίστοιχη περσινή τιµή του (51,2 µονάδες). Από τις βασικές συνιστώσες, η άνοδος του δείκτη στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση (+5 από -5 µον.) υπεραντισταθµίζεται από την πτώση των ισοζυγίων στις προβλέψεις για τη µελλοντική ζήτηση και τις εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων (-3 από +7 και -6 από 0 µον. αντίστοιχα). Οι προσδοκίες για την απασχόληση µεταβάλλονται αρνητικά (-10 µον. από ισοσκελισµένο ισοζύγιο) και οι προβλέψεις για τιµές θετικά (-10 από -17 µον. ο δείκτης). Τέλος, αυξάνονται στο ¼ (από 9%) οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ακώλυτη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 46% να αναφέρει την ανεπαρκή ζήτηση ως σηµαντικότερο εµπόδιο, το 12% την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και το 17% άλλους παράγοντες. Αµετάβλητες παραµένουν οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισµικού, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται και πάλι στις 60,9 µονάδες, επίπεδο όµως που είναι διπλάσιο του αντίστοιχου περυσινού. Οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα σηµειώνουν ήπια άνοδο, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις -35 µονάδες (από -38), ενώ και στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση το σχετικό ισοζύγιο κερδίζει έδαφος (-13 από -21 µον.). Τις εξελίξεις αυτές αντισταθµίζει πλήρως η πτώση του δείκτη στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση (-3 από +7 µον.), ενώ στα υπόλοιπα µεγέθη, εντείνονται οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου (-16 από -3 µον. ο δείκτης) και παραµένει στα ίδια, αρνητικά επίπεδα ο 15

16 δείκτης των προβλεπόµενων µεταβολών στις τιµές (-35 µον.). Σταθερά το τελευταίο τρίµηνο το 1/5 των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηµατική λειτουργία, ενώ το 31% και 33% επισηµαίνουν αντίστοιχα την ανεπάρκεια ζήτησης και κεφαλαίων κίνησης ως τα βασικότερα προσκόµµατα στην οµαλή δραστηριότητά τους, µε το 1/10 των επιχειρήσεων να αναφέρει τη δύσκολη τρέχουσα συγκυρία ως κυριότερο λειτουργικό κώλυµα. Πίνακας 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες Τοµέας Ακραίες τιµές Μέσος όρος Min Max Υπηρεσίες ( =100) 53,4 Φεβ ,5 γ τρίµ ,1 97,8 70,1 63,6 61,7 54, ,2 53,4 55,2 56,1 57,4 53,0 52,9 55,0 59,9 52,2 52,5 55, ,9 62,3 60,4 61,9 Σηµειώσεις:. Ο δείκτης επιχειρηµατικών προσδοκιών υπολογίζεται µε βάση την κατάσταση της επιχείρησης, καθώς και τις εκτιµήσεις και τις προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης. Πηγή: IOBE ιάγραµµα 5: είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες ( =100) Απρ-02 Οκτ-02 Απρ-03 Οκτ-03 Απρ-04 Οκτ-04 Απρ-05 Οκτ-05 Απρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Οκτ-07 Απρ-08 Οκτ-08 Απρ-09 Οκτ-09 Απρ-10 Οκτ-10 Απρ-11 Οκτ-11 Απρ-12 Οκτ-12 Απρ-13 Σύνολο Υπηρεσιών Μέσος Όρος ( ) Πηγή: IOBE Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες στον κλάδο των Χερσαίων Μεταφορών βελτιώνονται τον Απρίλιο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις 67,8 µονάδες (από 59,0), σε σηµαντικά καλύτερη επίδοση έναντι της αντίστοιχης περσινής (39,4 µονάδες). Από τις κύριες µεταβλητές του δείκτη, το ισοζύγιο των εκτιµήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητα και αυτό για τη ζήτηση του κλάδου κερδίζουν έδαφος (-17 από -49 και -26 από -41 µον. αντίστοιχα), ενώ αντίθετα υποχωρεί στις -13 µονάδες (από +2) το ισοζύγιο της προβλεπόµενης ζήτησης. Στα υπόλοιπα στοιχεία, οι προβλέψεις για την απασχόληση επιδεινώνονται σηµαντικά (-33 από -2 µον. ο δείκτης), ενώ στις τιµές, το 8% διατηρεί προσδοκίες αποκλιµάκωσής τους και το υπόλοιπο 92% αναµένει σταθερότητά τους. Τέλος, µόλις το 2% των επιχειρήσεων δηλώνει απρόσκοπτη λειτουργία, µε ένα 32% να επισηµαίνει την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ζήτησης και ένα 23% την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση ως τα βασικά επιχειρηµατικά προσκόµµατα. 16

17 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙ ΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, Ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης επιδεινώνεται οριακά τον Απρίλιο, κινούµενος στις -71,8 µονάδες (από -71,2), ωστόσο γενικά από την αρχή του χρόνου ο δείκτης έχει σταθεροποιηθεί, στα επίπεδα των µονάδων. Η κρίση της Κύπρου δεν φαίνεται να επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό τους έλληνες πολίτες, ενώ ορισµένες καλές ειδήσεις που αφορούν σε πιθανά οφέλη που βραχυπρόθεσµα θα ωφελήσουν την οικονοµία (π.χ. τουριστικές κρατήσεις) δεν έχουν ακόµα θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση των νοικοκυριών. Άλλωστε οι ισχυρές πιέσεις της ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας και των επιπτώσεών της εµµένουν. Έτσι οι Έλληνες είναι σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι ευρωπαίοι, ωστόσο αυτόν τον µήνα ακολουθούν µε µικρή διαφορά οι καταναλωτές της Κύπρου, όπου ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης σηµείωσε κατακόρυφη πτώση (-64,4 από -40,0 µονάδες). Απαισιοδοξία κυριαρχεί ακόµα σε Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουµανία ενώ συνολικά η καταναλωτική εµπιστοσύνη κινείται ανοδικά σε 15 χώρες τον Απρίλιο. Θετικοί δείκτες καταγράφονται σταθερά στις σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Φινλανδία και ανία). Αναλυτικότερα για την Ελλάδα: Στα ίδια επίπεδα οι δυσµενείς προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών Οι προβλέψεις των πολιτών τον Απρίλιο για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12 µήνες παραµένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, µε το σχετικό δείκτη να διατηρείται στις -63,3 µονάδες. Το 72% των ερωτηθέντων κρίνει ότι το επόµενο διάστηµα η οικονοµική τους κατάσταση θα επιδεινωθεί ελαφρά ή αισθητά, ενώ ένα 4% αναµένει το αντίθετο. Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται αντίστοιχα στις - 9,2 και -11,0 µονάδες. Επιδείνωση στις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας Πτωτικά κινούνται οι προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12- µηνο, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -67,9 µονάδες (από -63,8). Το ποσοστό των καταναλωτών που προβλέπουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση αυξάνεται στο 79% (από 74%), ενώ το 10% (από 15%) κρίνει ότι η κατάσταση θα παραµείνει αµετάβλητη. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαµορφώνονται στις -25,0 και -26,4 µονάδες. Πτωτική τάση στην πρόθεση για αποταµίευση Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταµίευση τους προσεχείς 12 µήνες χάνει έδαφος τον Απρίλιο και διαµορφώνεται στις -77,9 (από -74,7) µονάδες, µε τα 9/10 (από 88%) των ελληνικών νοικοκυριών να θεωρούν µη πιθανή ή καθόλου πιθανή την αποταµίευση το επόµενο 12µηνο. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις 12,9 και -13,8 µονάδες. Άµβλυνση των εξαιρετικά απαισιόδοξων προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας τους προσεχείς 12 µήνες αµβλύνεται τον Απρίλιο, κινούµενος στις 77,9 µονάδες (από 83,0). Το ποσοστό των πολιτών που προβλέπει ότι η ανεργία θα αυξηθεί ελαφρά ή αισθητά µειώνεται στο 88% (από 91%), µε το 5% να αναµένει ελαφρά µείωση (από 3%). Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη περιορίζονται οριακά στις +34,6 και +37,9 µονάδες. Εντείνονται οι αρνητικές προβλέψεις για µείζονες αγορές Η πρόθεση των καταναλωτών για σηµαντικές αγορές τους προσεχείς 12 µήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.) επιδεινώνεται τον Απρίλιο, µε το σχετικό δείκτη να κινείται στις 73,8 (από 69,5) µονάδες. Το 71% (από 66%) των καταναλωτών προβλέπει ότι θα προβούν σε πολύ 17

18 λιγότερες δαπάνες, ενώ παραµένει στο 3% το ποσοστό εκείνων που αναµένουν οι δαπάνες τους θα αυξηθούν λίγο ή πολύ. Οι ευρωπαϊκοί αρνητικοί δείκτες περιορίζονται ελαφρά στις -22,3 και - 23,0 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Πίνακας 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) Περιοχή Ακραίες τιµές Μέσοι όροι Min Max ΕΕ-27-31,9 0,8 Μαρ-09 Ιαν-01-13,0-17,7-23,1-13,1-15,5-21,4 Ευρωζώνη -34,2 1,0 Μαρ-09 Ιαν-01-14,2-18,4-24,8-14,2-14,5-22,3 Ελλάδα -83,8-16,9 Οκτ-11 Απρ-04-43,2-46,0-45,7-63,4-74,1-74,8 Περιοχή 2012 ΕΕ-27-20,6-20,0-19,1-20,1-19,2-19,5-20,1-22,6-23,8-24,2-23,6-23,9 Ευρωζώνη -20,6-20,1-18,9-19,7-19,1-19,6-21,3-24,4-25,7-25,5-26,7-26,3 Ελλάδα -80,1-83,5-79,3-78,7-75,8-70,4-64,7-65,2-75,6-77,5-74,1-72,1 Περιοχή 2013 ΕΕ-27-21,9-21,6-21,6-20,4 Ευρωζώνη -23,9-23,6-23,5-22,3 Ελλάδα -71,9-71,4-71,2-71,8 Σηµείωση: ο είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών υπολογίζεται µε βάση τις προβλέψεις για τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας, την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους, την πρόθεση αποταµίευσης και την πρόβλεψη για την ανεργία. Οι προβλέψεις κινούνται στο διάστηµα +100 (όλοι προβλέπουν αύξηση) έως 100 (όλοι προβλέπουν µείωση) και εµφανίζονται ως διαφορές των θετικών-αρνητικών απαντήσεων. Αρνητική διαφορά σηµαίνει ότι το ποσοστό αυτών που προβλέπουν µείωση του συγκεκριµένου µεγέθους είναι υψηλότερο του ποσοστού όσων προσδοκούν αύξηση και αντίστροφα. Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin ιάγραµµα 6: είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών (εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) -90 Απρ-00 Οκτ-00 Απρ-01 Οκτ-01 Απρ-02 Οκτ-02 Απρ-03 Οκτ-03 Απρ-04 Οκτ-04 Απρ-05 Οκτ-05 Απρ-06 Οκτ-06 Απρ-07 Οκτ-07 Απρ-08 Οκτ-08 Απρ-09 Οκτ-09 Απρ-10 Οκτ-10 Απρ-11 Οκτ-11 Απρ-12 Οκτ-12 Απρ-13 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin E.E Ευρωζώνη Ελλάδα Μέσος Όρος Ελλάδας ( ) 18

19 ιάγραµµα 7: Βασικοί είκτες έρευνας καταναλωτών το επόµενο 12µηνο ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ δεν γνωρίζω 1% πολύ πιθανή 1% αρκετά πιθανή 8% όχι πιθανή 12% ελαφρά µείωση αµετάβλητη 5% 4% ελαφρά αύξηση 14% δεν γνωρίζω 3% καθόλου πιθανή 78% αισθητή αύξηση 74% ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ µείωση 8% δεν γνωρίζω 13% αύξηση µε ταχύτερο ρυθµό 12% αύξηση µε τον ίδιο ρυθµό 24% δεν γνωρίζω 1% λίγο περισσότερες 3% σχεδόν αµετάβλητες 13% λίγο λιγότερες 12% σχεδόν αµετάβλητες 37% αύξηση µε βραδύτερο ρυθµό 6% πολύ λιγότερες 71% Πηγή: ΙΟΒΕ Ελαφρώς κυρίαρχες οι προσδοκίες αποκλιµάκωσης των τιµών Ο δείκτης πρόβλεψης µεταβολών των τιµών τους προσεχείς 12 µήνες εξασθενεί και τον Απρίλιο κατά 2 µονάδες και διαµορφώνεται σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα, στις -2,5 µονάδες. Το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν αύξηση τιµών µε τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθµό παραµένει στο 36%, ενώ αυξάνεται στο 45% (από 42%), το ποσοστό όσων θεωρούν ότι οι τιµές θα µειωθούν ή θα παραµείνουν αµετάβλητες. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη κινούνται στις +17,7 και +15,8 µονάδες. Αυξάνεται το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν ότι «µόλις τα βγάζουν πέρα» Στις εκτιµήσεις για την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα» αυξάνεται και επανέρχεται στα επίπεδα Ιανουαρίου, στο 59% (από 52%), ενώ το αντίστοιχο εκείνων που αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταµιεύσεις τους διαµορφώνεται στο 16% (από 18%). Το 8-9% των καταναλωτών το τελευταίο τρίµηνο δηλώνει ότι αποταµιεύει λίγο ή πολύ, ενώ τέλος, το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι έχουν χρεωθεί περιορίζεται στο 17% (από 22%). Τον Απρίλιο, στην έρευνα καταναλωτών εξετάζονται τρία επιπρόσθετα ζητήµατα, σε τριµηνιαία βάση, τα οποία εξειδικεύουν ακόµα περισσότερο την πρόθεση για µείζονες αγορές διαρκών 19

20 καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδροµοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση. Αναλυτικότερα: Άνοδο από το ιστορικά χαµηλό ρεκόρ του Ιανουαρίου καταγράφει στη µέτρηση Απριλίου η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου εντός των επόµενων 12 µηνών, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -93,8 (από -98,7) µονάδες. Οι σχετικοί δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά από τις -75,0 και -78,1 µονάδες αντίστοιχα. Μόλις το 1% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει εκ νέου ότι είναι αρκετά πιθανό να αγοράσει αυτοκίνητο εντός 12µήνου. Μικρή ανάκαµψη από το σχεδόν ιστορικό χαµηλό του Ιανουαρίου καταγράφει τον Απρίλιο και η πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας εντός των επόµενων 12 µηνών, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -95,5 µονάδες (από -97,9). Η επίδοση αυτή είναι δυσµενέστερη από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι οποίοι διαµορφώνονται στις - 88,8 και -90,1 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Και εδώ, µόλις το 1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ίσως προβεί σε αγορά/ κατασκευή κατοικίας τον επόµενο χρόνο. Η πρόθεση πραγµατοποίησης σηµαντικών δαπανών για βελτίωση / ανανέωση της κατοικίας εντός των επόµενων 12 µηνών ανακάµπτει επίσης ελαφρά από τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα του Ιανουαρίου, µε το σχετικό δείκτη να διαµορφώνεται στις -90,1 µονάδες (από -93,8). Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαµορφώνονται αντίστοιχα στις -59,6 και -61,2 µονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών που δηλώνουν ότι δεν είναι πιθανό να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές σχετικές δαπάνες το επόµενο διάστηµα περιορίζεται στο 96% (από 98%). 20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ IANOYAΡΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Χορηγός: 8 Μαΐου 2018 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 218 Χορηγός: 18 Απριλίου 218 1 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 218 Χορηγός: 8 Νοεμβρίου 218 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 Χορηγός: 8 Φεβρουαρίου 2018 1 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-27 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΙΟΣ 2009 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 218 Χορηγός: 18 Ιανουαρίου 219 2 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα από το 1981 Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο του 2008 ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 17 Χορηγός: 22 Ιανουαρίου 18 1 Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν

Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε µήνα Έρευνες Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τοµείς της οικονοµίας και, από τον Μάιο, και στους καταναλωτές. Οι έρευν ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 7 ΙΙουλί ίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΙΙ ΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΙΑΣ ΜΑΡΤΙΙΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 3 Απριλλί

Διαβάστε περισσότερα