Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες"

Transcript

1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018

2 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Επιμέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018

3 3 Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Βασικός σκοπός ύπαρξης και αποστολή μιας Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης είναι η ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής κοινότητας που εξυπηρετεί και η προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης. Ο ΣΕΑΒ και οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας επιδιώκουν την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους χρήστες τους. Η έρευνα αυτή της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. αποσκοπεί στην καταγραφή των υποδομών και των υπηρεσιών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σχετικά με τα Συστήματα Ελέγχου Λογοκλοπής, το Σύστημα ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα. Η Ηλεκτρονική Έρευνα πραγματοποιήθηκε από 16/05/2018 μέχρι την 01/06/2018. Ευχαριστώ τον Δρ. Βασίλη Πολυχρονόπουλο για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, την επιμέλεια και τη σύνταξη της έκθεσης, τον ειδικό πληροφορικής Σάββα Δημητριάδη για τη συμβολή του στην ορθή λειτουργία της Ηλεκτρονικής Βάσης, με την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνα, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Δρ. Γιώργος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνος ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.

4 4 Το Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους υπεύθυνους βιβλιοθηκονόμους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελείται από 31 ερωτήσεις. Το Ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε πέντε ενότητες : Α. Αρχικά περιλαμβάνει στοιχεία για το Ίδρυμα και τη Βιβλιοθήκη. Οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι υπεύθυνοι ήταν οι ακόλουθες: Q1. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα του Ιδρύματος και της Βιβλιοθήκης σας (π.χ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης) Β. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα Συστήματα Ελέγχου Λογοκλοπής. Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : Q2. Υπάρχει στο ίδρυμά σας Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής; Αν η απάντηση είναι καταφατική προχωρήστε στην απάντηση και των υπόλοιπων ερωτήσεων ξεκινώντας από την ερώτηση 4. Αν η απάντηση είναι αρνητική απαντήστε μόνο στην ερώτηση 3 και στην ερώτηση 14 Q3. Για ποιο λόγο δεν έχει το ίδρυμά σας Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής; Q4. Η διαχείριση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής ανήκει στη Βιβλιοθήκη σας ή σε κάποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματός σας; Προχωρήστε στην απάντηση της ερώτησης 5 μόνο αν η διαχείριση ανήκει σε κάποια άλλη υπηρεσία του ιδρύματός σας. Προχωρήστε στην απάντηση των ερωτήσεων 6 και εξής μόνο εάν η Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής ανήκει στη Βιβλιοθήκη σας; Q5. Σε ποια Υπηρεσία του ιδρύματός σας ανήκει η διαχείριση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής; Q6. Ποιο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη σας;

5 5 Q7. Πόσο εύκολες θεωρείτε τις διαδικασίες δημιουργίας λογαριασμού στο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες; (π.χ. α) δημιουργία λογαριασμών χρηστών από διαχειριστή που μπορεί να ολοκληρώνεται (με αποδοχή) από τον χρήστη, β) δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη, γ) δημιουργία λογαριασμού μέσω συνδεδεμένης πλατφόρμας e-learning (π.χ. Moodle); Q8. Πόσο εύκολη θεωρείτε τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες; Q9. Παρέχει η Βιβλιοθήκη σας υποστήριξη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής; Αν η απάντηση είναι καταφατική προχωρήστε στην απάντηση και της ερώτησης 10, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 11 Q10. Αν ναι, ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες προσφέρει; Υποστήριξη από το προσωπικό Ενημερωτικά φυλλάδια Ιστοσελίδα με αναλυτικές οδηγίες και ηλεκτρονικούς συνδέσμους Αρθρογραφία σχετικά με τη Λογοκλοπή Βιβλιογραφία σχετικά με τη Λογοκλοπή Q11. Διοργανώνει η Βιβλιοθήκη σας εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής; Q12. Έχει λάβει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ειδική κατάρτιση για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής; Q13. Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής; Q14. Σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη σας την παροχή πρόσβασης σε κάποια Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής στο μέλλον; Γ. Ακολούθως η τρίτη ενότητα αφορά το Σύστημα ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων - Radio Frequency Identification (RFID). Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα : Q1. Διαθέτει η Βιβλιοθήκη σας Σύστημα RFID; Αν η απάντηση είναι καταφατική προχωρήστε στην απάντηση και των υπόλοιπων ερωτήσεων

6 6 ξεκινώντας από την ερώτηση 3. Αν η απάντηση είναι αρνητική απαντήστε μόνο στην ερώτηση 2 και την ερώτηση 13. Q2. Για ποιο λόγο δεν έχει αποκτήσει η Βιβλιοθήκη σας Σύστημα RFID; Q3. Για ποιους λόγους απέκτησε η Βιβλιοθήκη σας το Σύστημα RFID; Q4. Πόσα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη σας για τους χρήστες; Q5. Πόσα Συστήματα Επιστροφής Βιβλίων υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη σας για τους χρήστες; Q6. Πόσο εύκολη θεωρείτε τη χρήση του Συστήματος RFID από τους χρήστες; Q7. Παρέχει η Βιβλιοθήκη σας ενημέρωση για το Σύστημα RFDI; Αν η απάντηση είναι καταφατική προχωρήστε στην απάντηση και της ερώτησης 8, διαφορετικά προχωρήστε στην ερώτηση 9. Q8. Αν ναι, ποιες από τις ακόλουθες υπηρεσίες προσφέρει; Υποστήριξη από το προσωπικό Ενημερωτικά φυλλάδια Ιστοσελίδα με αναλυτικές οδηγίες και ηλεκτρονικούς συνδέσμους Αρθρογραφία σχετικά με το Σύστημα RFDI Βιβλιογραφία σχετικά με το Σύστημα RFDI Q9. Διοργανώνει η Βιβλιοθήκη σας εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος RFDI; Q10. Έχει λάβει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σας ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση του Συστήματος RFID; Q11. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το Σύστημα RFDI από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης; Q12. Πόσοι περίπου δανεισμοί πραγματοποιούνται από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματου Δανεισμού σε ετήσια βάση; Q13. Σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη σας την απόκτηση του Συστήματος RFDI;

7 7 Δ. Η τέταρτη ενότητα σχετίζεται με την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα : Q1. Διαθέτει το ίδρυμά σας κάποια Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (π.χ. moodle) ή ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου. Q2. Ποια Πλατφόρμα χρησιμοποιείται στο ίδρυμά σας για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων; Q3. Η διαχείριση της Πλατφόρμας ανήκει στη Βιβλιοθήκη ή σε κάποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματός σας; Απαντήστε στην ερώτηση 4 μόνο εάν η διαχείριση της Πλατφόρμας ανήκει σε κάποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματός σας. Q4. Σε ποια Υπηρεσία του ιδρύματός σας ανήκει η διαχείριση της Πλατφόρμας; Ε. Στην πέμπτη ενότητα οι υπεύθυνοι των Βιβλιοθηκών μπορούσαν να συμπληρώσουν σχόλια αναφορικά με τα στοιχεία της έρευνας.

8 8 Α. Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Στην έρευνα συμμετείχαν 35 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες από τα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας. Ειδικότερα συμμετείχαν 24 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και 11 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Τεχνολογικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον Πίνακα 1, αλλά και στο Γράφημα 1 : Πίνακας 1 : Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Πανεπιστήμια ΤΕΙ Βιβλιοθήκες Το Γράφημα 1 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 1 : Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

9 9 Q2. Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής στο Ίδρυμα Η ερώτηση αφορά το αν υπάρχει στο ίδρυμα Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής. Το 57,14% απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 42,86% επέλεξε το «όχι». Πίνακας 2 : Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής στο Ίδρυμα Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 57,14% 42,86% 0% Το Γράφημα 2 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 2 : Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής στο Ίδρυμα

10 10 Q3. Αίτια έλλειψης Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Η ερώτηση Q3 αφορά τους λόγους που δεν υπάρχει Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής. Οι απαντήσεις των Βιβλιοθηκών μοιράστηκαν κυρίως μεταξύ τριών απαντήσεων. Η «έλλειψη οικονομικών πόρων» συγκέντρωσε 52,94%, ακολούθησε η «έλλειψη ενδιαφέροντος» με 17,65%, ενώ η «έλλειψη πολιτικής Βιβλιοθήκης» έλαβε 11,76%. Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει αναλυτικά τα δεδομένα: Πίνακας 3: Αίτια έλλειψης Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Έλλειψη οικονομικών πόρων Έλλειψη ενδιαφέροντος Έλλειψη Πολιτικής Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκες 52,94% 17,65% 11,76% 17,65% Άλλο Το Γράφημα 3 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 3 : Αίτια έλλειψης Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής

11 11 Q4 και Q5. Διαχείριση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Η ερώτηση αφορά το αν η διαχείριση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής ανήκει στη Βιβλιοθήκη ή σε κάποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματος. Το 42,86% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι ανήκει στη Βιβλιοθήκη, το 11,43% επέλεξε το «Άλλη υπηρεσία», ενώ άλλο ένα 45,71% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 4 : Διαχείριση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής Βιβλιοθήκη Άλλη υπηρεσία Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 42,86% 11,43% 45,71% Το Γράφημα 4 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 4 : Διαχείριση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής

12 12 Η ερώτηση Q5 αφορά σε ποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματος ανήκει η Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής. Οι Βιβλιοθήκες δήλωσαν υπηρεσίες όπως το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, Μονάδα Δικτυακού Τόπου και Ηλεκτρονικά Μαθήματα, Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Course Office.

13 13 Q6. Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη Η ερώτηση αφορά το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη. Το 45,71% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε το turnitin, το 2,86% επέλεξε το «ephorus», ενώ άλλο ένα 51,43% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 5 : Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη turn it in ephorus Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 45,71% 2,86% 51,43% Το Γράφημα 5 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 5 : Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη

14 14 Q7. Ευκολία διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού στο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής Η ερώτηση αφορά το πόσο εύκολες θεωρούνται οι διαδικασίες δημιουργίας λογαριασμού στο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες (π.χ. α) δημιουργία λογαριασμών χρηστών από διαχειριστή που μπορεί να ολοκληρώνεται (με αποδοχή) από τον χρήστη, β) δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη, γ) δημιουργία λογαριασμού μέσω συνδεδεμένης πλατφόρμας e-learning (π.χ. Moodle). Το 51,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν έδωσε απάντηση, το 25,71% απάντησε «πολύ», το 14,29% επέλεξε το «αρκετά», ενώ άλλο ένα 8,57% «πάρα πολύ». Πίνακας 6 : Ευκολία διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού στο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 0,00% 0,00% 14,29% 25,71% 8,57% 51,43% Το Γράφημα 6 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 6 : Ευκολία διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού στο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής

15 15 Q8. Ευκολία χρήσης του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες Η ερώτηση αφορά το πόσο εύκολη θεωρείται η χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες. Το 54,29% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν έδωσε απάντηση, το 20% απάντησε «αρκετά», το 17,14% επέλεξε το «πολύ», ενώ άλλο ένα 8,57% «πάρα πολύ». Πίνακας 7 : Ευκολία χρήσης του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 0,00% 0,00% 20,00% 17,14% 8,57% 54,29% Το Γράφημα 7 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 7 : Ευκολία χρήσης του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες

16 16 Q9 και Q10. Υποστήριξη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής από τη Βιβλιοθήκη Η ερώτηση αφορά το αν παρέχει η Βιβλιοθήκη υποστήριξη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 42,86% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 5,71% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 51,43% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 8 : Υποστήριξη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής από τη Βιβλιοθήκη Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 42,86% 5,71% 51,43% Το Γράφημα 8 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 8 : Υποστήριξη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής από τη Βιβλιοθήκη

17 17 Η ερώτηση Q10 αφορά το ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Βιβλιοθήκη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 35% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι παρέχεται «υποστήριξη από το προσωπικό», το 30% επέλεξε την «Ιστοσελίδα», το 15% επέλεξε τα «ενημερωτικά φυλλάδια», ενώ από 10% έλαβαν οι επιλογές «αρθρογραφία» και «βιβλιογραφία». Πίνακας 9 : Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής Προσωπικό Φυλλάδια Ιστοσελίδα Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Βιβλιοθήκες 35,00% 15,00% 30,00% 10,00% 10,00% Το Γράφημα 9 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 9 : Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής

18 18 Q11. Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής Η ερώτηση αφορά το αν διοργανώνει η Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 37,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 14,29% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 48,57% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 10 : Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 37,14% 14,29% 48,57% Το Γράφημα 10 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 10 : Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής

19 19 Q12. Κατάρτιση προσωπικού για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής Η ερώτηση Q12 αφορά το αν έχει λάβει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ειδική κατάρτιση για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 57,89% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, ενώ το 42,11% επέλεξε το «όχι». Πίνακας 11 : Κατάρτιση προσωπικού για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 57,89% 42,11% 0,00% Το Γράφημα 11 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 11 : Κατάρτιση προσωπικού για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής

20 20 Q13. Συχνότητα χρήσης του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής Η ερώτηση αφορά το πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 60% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών επέλεξε το «καμία απάντηση/δεν γνωρίζω», το 17,14% επέλεξε το «Μια φορά στις 10 μέρες», το 8,57% «καθημερινά». Από 5,71% έλαβαν οι απαντήσεις «1-2 φορές την εβδομάδα» και «άλλο». Πίνακας 12 : Συχνότητα χρήσης του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής Καθημερινά 3-5 φορές την εβδομάδα 1-2 φορές την εβδομάδα Μια φορά στις 10 μέρες Μια φορά τον μήνα Άλλο Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 8,57% 0,00% 5,71% 17,14% 2,86% 5,71% 60% Το Γράφημα 12 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 12 : Συχνότητα χρήσης του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής

21 21 Q14. Πρόθεση δημιουργίας Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής το προσεχές διάστημα από τη Βιβλιοθήκη Η ερώτηση αφορά το αν σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη την παροχή πρόσβασης σε κάποια Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής στο μέλλον. Το 37,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 2,86% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 60% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 13 : Πρόθεση δημιουργίας Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής το προσεχές διάστημα από τη Βιβλιοθήκη Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 37,14% 2,86% 60,00% Το Γράφημα 13 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 13 : Πρόθεση δημιουργίας Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής το προσεχές διάστημα από τη Βιβλιοθήκη

22 22 Q1. Διαθεσιμότητα Συστήματος RFID στη Βιβλιοθήκη Αναφορικά με τα Συστήματα RFID η πρώτη ερώτηση αφορά το αν διαθέτει η Βιβλιοθήκη Σύστημα RFID. Το 48,57% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, άλλο ένα 48,57 επέλεξε το «όχι», ενώ το 2,86% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 14 : Διαθεσιμότητα Συστήματος RFID στη Βιβλιοθήκη Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 48,57% 48,57% 2,86% Το Γράφημα 14 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 14 : Διαθεσιμότητα Συστήματος RFID στη Βιβλιοθήκη

23 23 Q2. Αίτια μη απόκτησης Συστήματος RFID Η ερώτηση αφορά τους λόγους που δεν έχει αποκτήσει η Βιβλιοθήκη Σύστημα RFID. Το 88,89% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε την «Έλλειψη οικονομικών πόρων» και το υπόλοιπο 11,11% επέλεξε το «Άλλο». Πίνακας 15 : Αίτια μη απόκτησης Συστήματος RFID Έλλειψη οικονομικών πόρων Έλλειψη ενδιαφέροντος Έλλειψη Πολιτικής Βιβλιοθήκης Άλλο Βιβλιοθήκες 88,89% 0,00% 0,00% 11,11% Το Γράφημα 15 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 15 : Αίτια μη απόκτησης Συστήματος RFID

24 24 Q3. Αίτια απόκτησης Συστήματος RFID Η ερώτηση αφορά τους λόγους για τους οποίους απέκτησε η Βιβλιοθήκη Σύστημα RFID. Το 48,48% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε την «Καλύτερη διαχείριση των συλλογών», ποσοστό 15% έλαβαν οι απαντήσεις «Χρήση των συλλογών χωρίς την παρουσία υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης» και «Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων», 12,12% το «Δυνατότητα επιστροφής υλικού και εκτός ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης» και 9,09% επέλεξε το «Έλλειψη προσωπικού». Πίνακας 16 : Αίτια απόκτησης Συστήματος RFID Έλλειψη προσωπικού. Καλύτερη διαχείριση των συλλογών Χρήση των συλλογών χωρίς την παρουσία υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης Δυνατότητα επιστροφής υλικού και εκτός ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων Βιβλιοθήκες 9,09% 48,48% 15,15% 12,12% 15,15% Το Γράφημα 16 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 16 : Αίτια απόκτησης Συστήματος RFID

25 25 Q4. Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού Η ερώτηση αφορά το πόσα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες. Το 57,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν απάντησε στο ερώτημα, το 31,43% δήλωσε ότι έχει «1» Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού, ενώ ποσοστό 5,71% έλαβαν οι απαντήσεις «Κανένα» και «2». Πίνακας 17 : Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού Κανένα Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 5,71% 31,43% 5,71% 0,00% 0,00% 0,00% 57,14% Το Γράφημα 17 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 17 : Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού

26 26 Q5. Αριθμός Συστήματων Επιστροφής Βιβλίων στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες Η ερώτηση αφορά το πόσα Συστήματα Επιστροφής Βιβλίων υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες. Το 57,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν απάντησε στο ερώτημα, το 20% δήλωσε ότι έχει «1», το 11,43% «Κανένα», ενώ ποσοστό 8,57% και 2,86% έλαβαν αντίστοιχα οι απαντήσεις «2» και «3». Πίνακας 18 : Αριθμός Συστήματων Επιστροφής Βιβλίων στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες Κανένα Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 11,43% 20,00% 8,57% 2,86% 0,00% 0,00% 57,14% Το Γράφημα 18 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 18 : Αριθμός Συστήματων Επιστροφής Βιβλίων στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες

27 27 Q6. Ευκολία χρήσης του Συστήματος RFID από τους χρήστες Η ερώτηση αφορά το πόσο εύκολη είναι η χρήση του Συστήματος RFID από τους χρήστες. Το 65,71% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν απάντησε στο ερώτημα, το 17,14% επέλεξε το «πάρα πολύ», το 8,57% το «αρκετά», το 5,71% το «πολύ» και το 2,86% «λίγο». Πίνακας 19 : Ευκολία χρήσης του Συστήματος RFID από τους χρήστες Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 0,00% 2,86% 8,57% 5,71% 17,14% 65,71% Το Γράφημα 19 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 19 : Ευκολία χρήσης του Συστήματος RFID από τους χρήστες

28 28 Q7 και Q8. Eνημέρωση για το Σύστημα RFID Η ερώτηση αφορά το αν παρέχει η Βιβλιοθήκη ενημέρωση για το Σύστημα RFID. Το 28,57% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 14,29% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 57,14% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 20 : Eνημέρωση για το Σύστημα RFID Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 28,57% 14,29% 57,14% Το Γράφημα 20 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 20 : Eνημέρωση για το Σύστημα RFID

29 29 Η ερώτηση Q8 αφορά το ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Βιβλιοθήκη για το Σύστημα RFID. Το 56,25% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι παρέχεται «υποστήριξη από το προσωπικό», το 25% επέλεξε τα «ενημερωτικά φυλλάδια», ενώ το 18,75% επέλεξε την «Ιστοσελίδα». Πίνακας 21 : Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής Προσωπικό Φυλλάδια Ιστοσελίδα Αρθρογραφία Βιβλιογραφία Βιβλιοθήκες 56,25% 25,00% 18,75% 0,00% 0,00% Το Γράφημα 21 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 21 : Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής

30 30 Q9. Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος RFDI Η ερώτηση αφορά το αν διοργανώνει η Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος RFID. Το 11,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 34,29% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 54,29% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 22 : Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος RFDI Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 11,43% 34,29% 54,29% Το Γράφημα 22 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 22 : Εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος RFDI

31 31 Q10. Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση του Συστήματος RFID Η ερώτηση αφορά το αν έχει λάβει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση του Συστήματος RFID. Το 40% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 5,71% επέλεξε το «όχι», ενώ το 54,29% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 23 : Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση του Συστήματος RFID Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 40,00% 5,71% 54,29% Το Γράφημα 23 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 23 : Εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση του Συστήματος RFID

32 32 Q11. Συχνότητα χρήσης του Συστήματος RFID Η ερώτηση αφορά το πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες το Σύστημα RFID. Το 60% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών επέλεξε το «καμία απάντηση/δεν γνωρίζω», το 25,71% επέλεξε το «καθημερινά» και το 5,71% το «Μια φορά στις 10 μέρες». Πίνακας 24 : Συχνότητα χρήσης του Συστήματος RFID Καθημερινά 3-5 φορές την εβδομάδα 1-2 φορές την εβδομάδα Μια φορά στις 10 μέρες Μια φορά τον μήνα Άλλο Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 25,71% 2,86% 0,00% 5,71% 2,86% 2,86% 60,00% Το Γράφημα 24 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 24 : Συχνότητα χρήσης του Συστήματος RFID

33 33 Q12. Δανεισμοί μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματου Δανεισμού σε ετήσια βάση Η ερώτηση αφορά το πόσοι περίπου δανεισμοί πραγματοποιούνται από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματου Δανεισμού σε ετήσια βάση. Οι Βιβλιοθήκες που απάντησαν στην ερώτηση ήταν πολύ λίγες. Τα νούμερα που δηλώθηκαν ήταν (για το 2017), 10000, 825, 3616 και 30. Q13. Πρόθεση απόκτησης Συστήματος RFDI από τη Βιβλιοθήκη Η ερώτηση αφορά το αν σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη να αποκτήσει Σύστημα RFDI στο μέλλον. Το 25,71% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 11,43% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 62,86% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 25 : Πρόθεση απόκτησης Συστήματος RFDI από τη Βιβλιοθήκη Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 25,71% 11,43% 62,86% Το Γράφημα 25 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 25 : Πρόθεση απόκτησης Συστήματος RFDI από τη Βιβλιοθήκη

34 34 Q1. Ύπαρξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στο ίδρυμα Οι τελευταίες ερωτήσεις αφορούν τις Πλατφόρμες Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που ανήκουν στα ιδρύματα. Η πρώτη ερώτηση αφορά το αν διαθέτει το ίδρυμα κάποια Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (π.χ. moodle) ή ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου. Το 94,29% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 2,86% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 2,86% δεν έδωσε απάντηση. Πίνακας 26 : Ύπαρξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στο ίδρυμα Ναι Όχι Κ/Α Δεν γνωρίζω Βιβλιοθήκες 94,29% 2,86% 2,86% Το Γράφημα 26 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 26 : Ύπαρξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στο ίδρυμα

35 35 Q2. Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Η δεύτερη ερώτηση αφορά το ποια Πλατφόρμα χρησιμοποιείται στο ίδρυμα για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 31,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε «moodle», το 62,86% το «eclass», ενώ από 2,86% έλαβαν τα «claroline» και «compus». Πίνακας 27 : Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων moodle e-class Claroline compus Βιβλιοθήκες 31,43% 62,86% 2,86% 2,86% Το Γράφημα 27 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 27 : Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

36 36 Q3. Διαχείριση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Η ερώτηση αφορά το αν η διαχείριση της Πλατφόρμας ανήκει στη Βιβλιοθήκη ή σε κάποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματός σας;. Το 11,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι η διαχείριση ανήκει στη Βιβλιοθήκη, το 85,71% δήλωσε ότι ανήκει σε κάποια άλλη Υπηρεσία «1-10» άτομα, το 5% «11-30», το 3,33% 31-50, ενώ 40% επέλεξε το «καμία απάντηση». Πίνακας 28 : Διαχείριση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Βιβλιοθήκη Άλλη Υπηρεσία ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Βιβλιοθήκες 11,43% 85,71% 2,86% Το Γράφημα 28 αποτυπώνει τα στοιχεία σχεδιαγραμματικά : Γράφημα 28 : Διαχείριση της Πλατφόρμας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

37 37 Q4. Υπηρεσία του ιδρύματoς που διαχειρίζεται την Πλατφόρμα Η ερώτηση αφορά το σε ποια Υπηρεσία του ιδρύματoς η διαχείριση της Πλατφόρμας. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι στα περισσότερα ιδρύματα το Κέντρο Δικτύου ή Πληροφορικής διαχειρίζεται την Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Άλλες απαντήσεις που δόθηκαν είναι: Course Office, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, Ηλεκτρονικά Μαθήματα σε συνδιαχείριση με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γραμματειακή, Βιβλιοθήκη, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων (ΚΕΓΕΠ), Τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ και Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

38 38 Σχόλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Βιβλιοθήκη ΑΠΘ προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ΑΠΘ από το 2003 τη δυνατότητα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 2014 αποφασίστηκε η μετάβαση στο ελεύθερο λογισμικό Moodle σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικά για το RFID να αναφέρω ότι υπάρχει πλάνο απόκτησης συστήματος και μάλιστα είναι σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας για μια εκ των 8 Βιβλιοθηκών Σχολών του ΕΚΠΑ. Επιπλέον για το λογισμικό λογοκλοπής έχουν δρομολογηθεί να διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΤΕΙ Αθήνας Η διαχείριση της Πλατφόρμας στο νεοσυσταθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όταν ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα, πιθανόν θα ανήκει στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Προσωρινή ιστοσελίδα Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (TEIATH Open eclass): Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Σχετικά με το Σύστημα Ταυτοποίησης RFID έχει αποκτηθεί από το Ίδρυμα Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για τη Βιβλιοθήκη μας. Η πρώτη φάση του έργου που έχει υλοποιηθεί είναι η τοποθέτηση των RFID ετικετών στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Βρισκόμαστε στη δεύτερη φάση της εφαρμογής του, για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε στις παραπάνω σχετικές ερωτήσεις

39 39 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ο βιβλιοθηκονόμος και οι τεχνικοί δημιουργούν λογαριασμό στα ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ. To λογισμικό που χρησιμοποιούμε είναι το turnitin Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχετικά με τις υπηρεσίες RFID επισημαίνεται ότι τα μέλη της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιούν ελάχιστα έως καθόλου το σύστημα αυτόματου δανεισμού, αλλά αρκετά το 24ωρο σύστημα επιστροφής βιβλίων. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η πλατφόρμα moodle χρησιμοποιείται για τα μαθήματα που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και η πλατφόρμα CoMPUs για τα μαθήματα του πανεπιστημίου (προπτυχιακό & μεταπτυχιακό) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου RFID διαθέτουν μόνο δύο από τα επτά Παραρτήματα της ΒΙΚΕΠ χωρίς να διαθέτουν Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού και συστήματα επιστροφής βιβλίων. Το Openeclass δε συνεργάζεται με το Turnitin. Το Turnitin δεν υποστηρίζει ταυτοποίηση χρηστών μέσω Shibboleth..

40 40 Συμπεράσματα Η Ηλεκτρονική Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την καταγραφή των υποδομών και των υπηρεσιών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σχετικά με τα Συστήματα Ελέγχου Λογοκλοπής, το Σύστημα ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα από 21/05/2018 μέχρι την Παρασκευή 01/06/2018 οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: Αναφορικά με τα Συστήματα Ελέγχου Λογοκλοπής, το 57,14% απάντησε καταφατικά, το 42,86% επέλεξε το «όχι» στο ερώτημα αν υπάρχει στο ίδρυμα Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής. Η «έλλειψη οικονομικών πόρων» με 52,94%, η «έλλειψη ενδιαφέροντος» με 17,65% και η «έλλειψη πολιτικής Βιβλιοθήκης» με 11,76% είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής. Το 42,86% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι ανήκει στη Βιβλιοθήκη, το 11,43% επέλεξε το «Άλλη υπηρεσία», ενώ άλλο ένα 45,71% δεν έδωσε απάντηση στο αν η διαχείριση της Υπηρεσίας Ανίχνευσης Λογοκλοπής ανήκει στη Βιβλιοθήκη ή σε κάποια άλλη Υπηρεσία του ιδρύματος. Οι Βιβλιοθήκες δήλωσαν υπηρεσίες όπως το Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, Μονάδα Δικτυακού Τόπου και Ηλεκτρονικά Μαθήματα, Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Course Office αναφορικά με το ποια είναι η Υπηρεσία αυτή. Το 45,71% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε το turnitin, το 2,86% επέλεξε το «ephorus», ενώ άλλο ένα 51,43% δεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής που χρησιμοποιείται στη Βιβλιοθήκη. Το 51,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν έδωσε απάντηση, το 25,71% απάντησε «πολύ», το 14,29% επέλεξε το «αρκετά», ενώ άλλο ένα 8,57% «πάρα πολύ» στην ερώτηση για το πόσο εύκολες θεωρούνται οι διαδικασίες δημιουργίας λογαριασμού στο Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες.

41 41 Το 54,29% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν έδωσε απάντηση, το 20% απάντησε «αρκετά», το 17,14% επέλεξε το «πολύ», ενώ άλλο ένα 8,57% «πάρα πολύ» στην ερώτηση για το πόσο εύκολη θεωρείται η χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής από τους χρήστες. Το 42,86% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά, το 5,71% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 51,43% δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα αν παρέχει η Βιβλιοθήκη υποστήριξη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 35% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι παρέχεται «υποστήριξη από το προσωπικό», το 30% επέλεξε την «Ιστοσελίδα», το 15% επέλεξε τα «ενημερωτικά φυλλάδια», ενώ από 10% έλαβαν οι επιλογές «αρθρογραφία» και «βιβλιογραφία» για το ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Βιβλιοθήκη για το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 37,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 14,29% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 48,57% δεν έδωσε απάντηση για το αν διοργανώνει η Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 57,89% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, ενώ το 42,11% επέλεξε το «όχι» για το αν έχει λάβει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ειδική κατάρτιση για τη χρήση του Συστήματος Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 60% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών επέλεξε το «καμία απάντηση/δεν γνωρίζω», το 17,14% επέλεξε το «Μια φορά στις 10 μέρες», το 8,57% «καθημερινά». Από 5,71% έλαβαν οι απαντήσεις «1-2 φορές την εβδομάδα» και «άλλο» αναφορικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες το Σύστημα Ελέγχου Λογοκλοπής. Το 37,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 2,86% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 60% δεν έδωσε απάντηση στο αν σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη την παροχή πρόσβασης σε κάποια Υπηρεσία Ανίχνευσης Λογοκλοπής στο μέλλον.

42 42 Αναφορικά με τα Συστήματα RFID το 48,57% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά, άλλο ένα 48,57 επέλεξε το «όχι», ενώ το 2,86% δεν έδωσε απάντηση στο αν διαθέτει η Βιβλιοθήκη Σύστημα RFID. Το 88,89% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε την «Έλλειψη οικονομικών πόρων» και το υπόλοιπο 11,11% επέλεξε το «Άλλο» σχετικά με τους λόγους που δεν έχει αποκτήσει η Βιβλιοθήκη Σύστημα RFID. Το 48,48% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δήλωσε την «Καλύτερη διαχείριση των συλλογών», ποσοστό 15% έλαβαν οι απαντήσεις «Χρήση των συλλογών χωρίς την παρουσία υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης» και «Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων», 12,12% το «Δυνατότητα επιστροφής υλικού και εκτός ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης» και 9,09% επέλεξε το «Έλλειψη προσωπικού» σχετικά με τους λόγους που απέκτησε η Βιβλιοθήκη Σύστημα RFID. Το 57,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν απάντησε στο ερώτημα, το 31,43% δήλωσε ότι έχει «1» Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού, ενώ ποσοστό 5,71% έλαβαν οι απαντήσεις «Κανένα» και «2» για το πόσα Μηχανήματα Αυτόματου Δανεισμού υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες. Το 57,14% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν απάντησε στο ερώτημα, το 20% δήλωσε ότι έχει «1», TO 11,43% «κανένα», ενώ ποσοστό 8,57% και 2,86% έλαβαν αντίστοιχα οι απαντήσεις «2» και «3» για το πόσα Συστήματα Επιστροφής Βιβλίων υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη για τους χρήστες. Το 65,71% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δεν απάντησε στο ερώτημα, το 17,14% επέλεξε το «πάρα πολύ», το 8,57% το «αρκετά», το 5,71% το «πολύ» και το 2,86% «λίγο» αναφορικά με το πόσο εύκολη είναι η χρήση του Συστήματος RFID από τους χρήστες. Το 28,57% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 14,29% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 57,14% δεν έδωσε απάντηση στο αν παρέχει η Βιβλιοθήκη ενημέρωση για το Σύστημα RFID. Το 56,25% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι

43 43 παρέχεται «υποστήριξη από το προσωπικό», το 25% επέλεξε τα «ενημερωτικά φυλλάδια», ενώ το 18,75% επέλεξε την «Ιστοσελίδα» για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη για το Σύστημα RFID. Το 11,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 34,29% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 54,29% δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα αν διοργανώνει η Βιβλιοθήκη εκπαιδευτικά σεμινάρια χρηστών για τη χρήση του Συστήματος RFID. Το 40% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 5,71% επέλεξε το «όχι», ενώ το 54,29% δεν έδωσε απάντηση στο αν έχει λάβει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ειδική εκπαίδευση για τη διαχείριση του Συστήματος RFID. Το 60% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών επέλεξε το «καμία απάντηση/δεν γνωρίζω», το 25,71% επέλεξε το «καθημερινά» και το 5,71% το «Μια φορά στις 10 μέρες» στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες το Σύστημα RFID. Οι Βιβλιοθήκες που απάντησαν στην ερώτηση για το πόσοι περίπου δανεισμοί πραγματοποιούνται από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης μέσω των Μηχανημάτων Αυτόματου Δανεισμού σε ετήσια βάση ήταν πολύ λίγες. Τα νούμερα που δηλώθηκαν ήταν (για το 2017), 10000, 825, 3616 και 30. Το 25,71% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 11,43% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 62,86% δεν έδωσε απάντηση στο αν σχεδιάζει η Βιβλιοθήκη να αποκτήσει Σύστημα RFDI στο μέλλον. Αναφορικά με τις Πλατφόρμες Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που ανήκουν στα ιδρύματα το 94,29% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε καταφατικά στο ερώτημα, το 2,86% επέλεξε το «όχι», ενώ άλλο ένα 2,86% δεν έδωσε απάντηση στο αν διαθέτει το ίδρυμα κάποια Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (π.χ. moodle) ή ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου.

44 44 Το 31,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε το «moodle», το 62,86% το «e-class», ενώ από 2,86% έλαβαν τα «claroline» και «compus» στην ερώτηση για το ποια Πλατφόρμα χρησιμοποιείται στο ίδρυμα για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων. Το 11,43% των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών απάντησε ότι η διαχείριση ανήκει στη Βιβλιοθήκη, το 85,71% δήλωσε ότι ανήκει σε κάποια άλλη Υπηρεσία «1-10» άτομα, το 5% «11-30», το 3,33% 31-50, ενώ 40% επέλεξε το «καμία απάντηση». Οι απαντήσεις δείχνουν ότι στα περισσότερα ιδρύματα το Κέντρο Δικτύου ή Πληροφορικής διαχειρίζεται την Πλατφόρμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Άλλες απαντήσεις που δόθηκαν είναι: Course Office, Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων, Ηλεκτρονικά Μαθήματα σε συνδιαχείριση με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γραμματειακή, Βιβλιοθήκη, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων (ΚΕΓΕΠ), Τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ και Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για το Ωράριο στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στις Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΠΑΙΤΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για τις υποδομές και υπηρεσίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος

Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση των Σεμιναρίων εκπαίδευσης των πρωτοετών φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2919 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Ι. Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής. Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής. Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Οδοντιατρικής Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας Ικανοποίησης Χρηστών Σπουδαστηρίου Οδοντιατρικής Αθήνα 2018 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ

Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα στην υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών του ΣΕΑΒ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΑΝΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΑΒ, GVERANIS@SEAB.GR ΣΕΑΒ και Ανοιχτό Λογισμικό > 50 Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ /2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2014 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2018 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2018 έως 31-12-2018 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-01-2018 Αρ. πρωτ.: 4900 ΠΡΟΣ: τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2017 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2016 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 i ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων 2015 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Μέση Τιμή Ελληνικών Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 3 Αξιολόγηση του 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006

«ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ»  Διάρκεια έργου: 01/01/01 έως 31/12/2006 «ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» http://www.mopab.gr Διάρκεια έργου: 1/1/1 έως 31/12/26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 4511 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 8η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2017 έως 31-12-2017 Η παρούσα αναφορά αποτελεί προϊόν συνεργασίας του συνόλου των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ

Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ Βασίλης Τσιάντος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Μέλος της ΑΔΙΠ ΠΑΤΡΑ 12 ΜΑ ΙΟΥ 2014 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π) Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 7η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Ερωτηματολόγιο Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δρ. Όλγα Χρ. Σίσκου Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική διάρκεια: Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: 50 ώρες (4 εβδομάδες)

Συνολική διάρκεια: Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: 50 ώρες (4 εβδομάδες) Αρ. Πρωτ.: 14/26-02-2018 Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Καρφή 52, Τ.Κ. 41334, Λάρισα Τηλ.: 6932078466-6972038117 Fax: 211 800 1167 E-mail: info@eepek.gr URl: www.eepek.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS 299959 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 1.Κύριο Περιεχόμενο 1.1 Φοιτητές 1.1.1 Ασκούμενοι φοιτητές (Κατανομή ανά τμήμα/κατανομή σε ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημητριάδης Σωτήριος «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας» Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS

Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS Σαρακατσιάνου Δήμητρα, ell16060@uom.edu.gr Φαχαντίδης Νικόλαος, nfachantidis@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MIS 299959 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 1.Κύριο Περιεχόμενο 1.1 Φοιτητές 1.1.1 Ασκούμενοι φοιτητές (Κατανομή ανά τμήμα/κατανομή σε ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα