ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας"

Transcript

1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες πληροφορίες κανονισμών για τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία web dell.com/regulatory_compliance. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες πληροφορίες χρήστη για τον εξοπλισμό σας (όπως μονάδες δίσκου αποθήκευσης, κάρτες PC και άλλα περιφερειακά) μπορεί να είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Manuals» (Εγχειρίδια) στη διεύθυνση support.dell.com. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα τροφοδοτικά του συστήματός σας μπορεί να παράγουν υψηλές τάσεις και να ευθύνονται για σχετικούς κινδύνους με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη πρόκληση σωματικής βλάβης. Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από την Dell, μόνο εκπαιδευμένοι τεχνικοί σέρβις έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν τα καλύμματα και να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία εντός του συστήματος. Αυτή η προειδοποίηση ισχύει για προϊόντα της Dell σε rack. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το σύστημα μπορεί να διαθέτει περισσότερα από ένα καλώδια τροφοδοσίας. Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ισχύος ενδεχομένως να πρέπει να αποσυνδεθούν από εξειδικευμένο τεχνικό, πριν την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο σύστημα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Τα προϊόντα της Dell δεν είναι ιατρικές συσκευές και δεν είναι καταχωρημένα σύμφωνα με το UL ή IEC (ή αντίστοιχο). Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη από 6 πόδια από ασθενείς ή με τρόπο που επιδρά άμεσα ή έμμεσα σε ασθενείς. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι εξοπλισμοί μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητες συσκευές ή σε rack ως στοιχείο ενός συστήματος. Ελέγξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας αν ο εξοπλισμός σας είναι κατάλληλος μόνο για τοποθέτηση σε rack. Ανατρέξτε στις πρόσθετες οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας του παρόντος σχετικά με την τοποθέτηση σε rack.

2 Κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού σας για χρήση: Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σας σε εντοιχισμένο έπιπλο ή επάνω σε κρεβάτι, καναπέ ή χαλί. Αφήστε ελάχιστη απόσταση 10,2 cm (4 in) σε όλες τις αεριζόμενες πλευρές του εξοπλισμού, ώστε να επιτρέπετε την απαιτούμενη ροή αέρα για σωστό αερισμό. Ο περιορισμός της ροής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό ή πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν πατάει επάνω στα καλώδια του εξοπλισμού σας και ότι τα καλώδια δεν είναι τοποθετημένα σε μέρος όπου μπορούν να πατηθούν ή να σκοντάψει κάποιος. Φυλάξτε τον εξοπλισμό σας μακριά από σώματα θέρμανσης και πηγές θερμότητας. Φυλάξτε τον εξοπλισμό σας μακριά από πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείται εντός της καθορισμένης περιοχής λειτουργίας. Μην στοιβάζετε ή τοποθετείτε τα διάφορα μέρη του εξοπλισμού πολύ κοντά μεταξύ τους, γιατί ο αέρας θα επανακυκλοφορεί ή θα είναι ζεστός. Μετακινείτε τον εξοπλισμό με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ροδάκια ή/και οι σταθεροποιητές έχουν συνδεθεί καλά στο σύστημα. Αποφύγετε τις απότομες στάσεις και τις ανώμαλες επιφάνειες. Η παρακάτω δήλωση αφορά μόνο προϊόντα για τοποθέτηση σε rack της μάρκας GS: Ο εξοπλισμός αυτός δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους εργασία με μονάδες οπτικής προβολής, σύμφωνα με την παρ. 2 του Γερμανικού κανονισμού για χώρους εργασίας με μονάδες οπτικής προβολής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα όρια βάρους που αναφέρονται στην τεκμηρίωση του εξοπλισμού σας πριν τοποθετήσετε μια οθόνη ή άλλες συσκευές πάνω στον εξοπλισμό σας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό σας, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής τάσης (εάν υπάρχει) στο τροφοδοτικό έχει ρυθμιστεί στην τάση που συμφωνεί όσο το δυνατόν περισσότερο με την τροφοδοσία AC που είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η οθόνη σας και οι συνδεδεμένες συσκευές είναι κατάλληλες για λειτουργία με την ισχύ που διατίθεται στην περιοχή σας.

3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ξεσπάσματος πυρκαγιάς, φυλάτε πάντα κεριά ή άλλες ακάλυπτες φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν. Κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού σας: ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην λειτουργείτε τον εξοπλισμό σας αν κάποιο κάλυμμα (όπως π.χ. το κάλυμμα του υπολογιστή, τα πλαϊνά, τα στηρίγματα μονάδων, οι θήκες της πρόσοψης, κ.λπ.) δεν είναι στη θέση του. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με τον εγκεκριμένο εξοπλισμό. Θέστε σε λειτουργία τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας μόνο τον τύπο εξωτερικής πηγής ισχύος που υποδεικνύεται στην ετικέτα ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τον τύπο της απαιτούμενης πηγής ισχύος, συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο συντήρησης ή τη ΔΕΗ. Μην λειτουργείτε τον εξοπλισμό σε ξεχωριστό περίβλημα εκτός κι αν εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός εισόδου και εξόδου, ώστε να τηρούνται οι οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω. Μην περιορίζετε τη ροή του αέρα στον εξοπλισμό φράσσοντας διόδους ή εισόδους αέρα. Μην τοποθετείτε χαρτιά κάτω από τον εξοπλισμό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στους αεραγωγούς ή σε ανοίγματα του εξοπλισμού σας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος των εσωτερικών εξαρτημάτων. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον. Για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή σε ένα υγρό υπόγειο. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια τροφοδοσίας. Εάν δεν διαθέτετε καλώδιο τροφοδοσίας για τον εξοπλισμό σας ή για οποιοδήποτε εξάρτημα που τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα και το οποίο προορίζεται για τον εξοπλισμό σας, προμηθευτείτε καλώδιο τροφοδοσίας εγκεκριμένο για χρήση στη χώρα σας. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλο για τον ίδιο τον εξοπλισμό, για την τάση και τον τύπο ρεύματος που αναφέρονται στην ετικέτα ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος του εξοπλισμού. Η ονομαστική τάση και το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από τις ονομαστικές τιμές που αναγράφονται στον εξοπλισμό.

4 Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του εξοπλισμού και των περιφερειακών σε κατάλληλα γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. Αυτά τα καλώδια είναι εξοπλισμένα με φις τριών ακίδων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη γείωση. Μην χρησιμοποιείτε βύσματα μετασχηματιστή και μην αφαιρείτε την ακίδα γείωσης από το φις του καλωδίου. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε καλώδιο 3 συρμάτων με κατάλληλα γειωμένα φις. Τηρείτε τις ονομαστικές τιμές του καλωδίου επέκτασης και του πολύπριζου. Βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπέρ όλων των εξοπλισμών που είναι συνδεδεμένοι στο καλώδιο επέκτασης ή στο πολύπριζο δεν υπερβαίνει το 80% του ορίου της ονομαστικής τιμής αμπέρ του καλωδίου επέκτασης ή του πολύπριζου. Για να προστατέψετε τον εξοπλισμό σας από απότομες αυξομειώσεις ηλεκτρικής ισχύος, χρησιμοποιήστε μια συσκευή προστασίας από υπέρταση, έναν σταθεροποιητή τάσης ή ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής (UPS). Τοποθετήστε τα καλώδια του εξοπλισμού και τα καλώδια τροφοδοσίας προσεκτικά. Περάστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην μπορεί να τα πατήσει κανείς ή να σκοντάψει σε αυτά. Βεβαιωθείτε ότι κανένα αντικείμενο δεν βρίσκεται επάνω σε καλώδια. Μην τροποποιείτε τα καλώδια τροφοδοσίας ή τα φις. Συμβουλευθείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τη ΔΕΗ σχετικά με τροποποιήσεις της εγκατάστασης. Να τηρείτε πάντα τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε την τροφοδοσία σε/από τροφοδοτικά άμεσης σύνδεσης με τον υπολογιστή, τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες: Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν αφαιρέσετε το τροφοδοτικό. Εάν ο εξοπλισμός διαθέτει πολλαπλές πηγές ισχύος, διακόψτε την τροφοδοσία στο σύστημα αποσυνδέοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά. Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό με τροφοδοσία AC κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής καταιγίδας. Οι συσκευές που τροφοδοτούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν έχουν αποσυνδεθεί όλα τα καλώδια. Πριν καθαρίσετε τον εξοπλισμό, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Καθαρίστε τον εξοπλισμό με ένα απαλό ύφασμα, νοτισμένο με νερό. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι, τα οποία μπορεί να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες.

5 Καθαρίστε τους αεραγωγούς στην μπροστινή πλευρά, στην πίσω πλευρά και στα πλαϊνά του συστήματος με ένα καθαρό, υγρό πανί. Χνούδια, σκόνη και άλλα ξένα υλικά μπορούν να αποφράξουν τις διόδους και να περιορίσουν τη ροή του αέρα. Φροντίστε να μην πέφτουν τροφές ή υγρά στα εξαρτήματα του εξοπλισμού σας και ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό σε περιβάλλον με υγρασία. Αν το σύστημα βραχεί, ανατρέξτε στην ενότητα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εάν βραχεί το σύστημά σας». Εάν προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις, αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την ηλεκτρική πρίζα και αντικαταστήστε το εξάρτημα ή επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης: Το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο επέκτασης ή το βύσμα έχει καταστραφεί. Ένα αντικείμενο έχει πέσει μέσα στον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός έχει εκτεθεί σε νερό. Ο εξοπλισμός έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά. Ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί σωστά ακόμα και όταν τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εσφαλμένη εγκατάσταση μιας μπαταρίας ή η χρήση μη συμβατής μπαταρίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης. Απορρίψτε κατάλληλα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες (δείτε «ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόρριψη μπαταριών»). Χειρίζεστε τις μπαταρίες με προσοχή. Μην αποσυναρμολογείτε, σπάτε ή τρυπάτε τις μπαταρίες. Μην βραχυκυκλώνετε, μην πετάτε στη φωτιά ή στο νερό τις μπαταρίες και μην τις εκθέτετε σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60 βαθμούς Κελσίου (140 βαθμούς Φαρενάιτ). Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να επιδιορθώσετε μια μπαταρία. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες που ενδείκνυται για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εξαρτήματα μόντεμ, τηλεπικοινωνιών ή τοπικού δικτύου Εάν το σύστημά σας διαθέτει μόντεμ, το καλώδιο που χρησιμοποιείται με το μόντεμ θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί με ελάχιστο μέγεθος σύρματος 26 AWG (American wire gauge) και υποδοχή RJ-11 συμβατή με FCC.

6 Μην συνδέετε ή χρησιμοποιείτε μόντεμ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. Μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό. Ποτέ μην συνδέετε ή χρησιμοποιείτε μόντεμ σε υγρό περιβάλλον. Μην συνδέετε καλώδιο μόντεμ ή τηλεφώνου στην υποδοχή του ελεγκτή διεπαφής δικτύου (NIC). Αποσυνδέστε το καλώδιο του μόντεμ, πριν ανοίξετε το περίβλημα ενός εξοπλισμού, πριν αγγίξετε ή εγκαταστήσετε εσωτερικά εξαρτήματα ή πριν αγγίξετε ένα καλώδιο ή μια υποδοχή μόντεμ χωρίς μόνωση. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εξοπλισμός με συσκευές λέιζερ ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός κι ορίζεται διαφορετικά στην τεκμηρίωση της Dell, μόνο εκπαιδευμένοι τεχνικοί σέρβις έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το κάλυμμα και να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία εντός του συστήματος. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να περιέχει μονάδες οπτικών δίσκων (ODD), όπως CD- ROM, CDR/W, DVD κ.ο.κ., με ενσωματωμένες συσκευές λέιζερ. Προς αποφυγή του κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ, μην απενεργοποιείτε ή ανοίγετε τη μονάδα ODD για κανέναν απολύτως λόγο. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει ένα Host Bus Adapter (HBA), το οποίο μπορεί να έχει μια ενσωματωμένη συσκευή λέιζερ. Αυτές οι μονάδες ODD και HBA συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας και ανήκουν στην Κατηγορία 1 προϊόντων λέιζερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Πρότυπο DHHS και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο IEC/EN περί ασφάλειας προϊόντων λέιζερ. Αυτές οι συσκευές ODD δεν περιλαμβάνουν ειδικές προσαρμογές, ούτε εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν από το χρήστη. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Κατά την εργασία στο εσωτερικό του εξοπλισμού Μην επιχειρήσετε να κάνετε μόνοι σας συντήρηση στον εξοπλισμό, πέρα από αυτά που εξηγούνται στην τεκμηρίωση Dell ή στις οδηγίες που σας παρέχονται από την Dell. Να τηρείτε πάντα σχολαστικά τις οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ανοίξετε ή αφαιρέσετε καλύμματα που φέρουν τη σήμανση τριγωνικού σύμβόλου με την αστραπή μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συντήρηση των εξαρτημάτων που βρίσκονται εντός αυτών των περιβλημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης.

7 Αφήστε τον εξοπλισμό να κρυώσει πριν αφαιρέσετε τα περιβλήματα ή αγγίξετε τα εσωτερικά εξαρτήματα. Οι κάρτες PC ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αφαιρείτε με προσοχή τις κάρτες PC μετά από περίοδο συνεχούς λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μονάδες μνήμης μπορεί να αναπτύξουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αφήστε τις μονάδες να κρυώσουν πριν τις πιάσετε. Προς αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ηλεκτρονική πλακέτα του συστήματος, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα αφού απενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό πριν αφαιρέσετε κάποιο εξάρτημα από την πλακέτα του συστήματος ή πριν αποσυνδέσετε κάποια περιφερειακή συσκευή από τον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια ή εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή επαναδιαμόρφωσης στον εξοπλισμό σας κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εάν βραχεί ο εξοπλισμός σας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες σε αυτή την ενότητα, ανατρέξτε στην ενότητα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας». ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μόνο αφού είστε βέβαιοι ότι είναι ασφαλές να το κάνετε αυτό. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε μια ηλεκτρική πρίζα, κλείστε την τροφοδοσία AC στον ασφαλειοδιακόπτη του κυκλώματος (αν είναι δυνατόν) πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αφαιρείτε υγρά καλώδια από μια ενεργή πηγή τροφοδοσίας. 1 Αποσυνδέστε την οθόνη, τον υπολογιστή ή το μετασχηματιστή AC από την ηλεκτρική πρίζα. Αν υπάρχει μετασχηματιστής AC, αποσυνδέστε τον από τον εξοπλισμό. 2 Απενεργοποιήστε όλες τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές, αποσυνδέστε τις από την πηγή τροφοδοσίας τους και κατόπιν αποσυνδέστε τις από τον εξοπλισμό. 3 Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Dell (ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη του προϊόντος σας για τα κατάλληλα στοιχεία επικοινωνίας).

8 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε την ενότητα «Περιορισμένες εγγυήσεις και πολιτική επιστροφών» ή το ξεχωριστό έγγραφο εγγύησης που έχει αποσταλεί μαζί με την οθόνη ή τον υπολογιστή σας, για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη σας από την εγγύηση. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Τοποθέτηση σε rack των στοιχείων του συστήματος Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες προφυλάξεις για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του rack. Ανατρέξτε επίσης στην τεκμηρίωση εγκατάστασης rack που συνοδεύει τον εξοπλισμό και το rack για συγκεκριμένες πληροφορίες και διαδικασίες προφύλαξης. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο εξοπλισμός σας διαθέτει πιστοποίηση ασφάλειας ως αυτοτελής μονάδα και ως στοιχείο για τοποθέτηση σε rack της Dell. Τα συστήματα θεωρούνται συστατικά μέρη ενός πλαισίου. Επομένως, με τον όρο «συστατικό μέρος» νοείται κάθε σύστημα καθώς και τα διάφορα περιφερειακά ή το υλισμικό υποστήριξης. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σας και του εξοπλισμού rack σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο rack δεν έχει εγκριθεί από κανέναν οργανισμό ασφαλείας. Είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε ότι ο τελικός συνδυασμός εξοπλισμού και rack συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και τις τοπικές απαιτήσεις παροχής ηλεκτρικής ισχύος. Η Dell δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη και εγγύηση όσον αφορά τους εν λόγω συνδυασμούς. Οι εξοπλισμοί rack συστημάτων προορίζονται για εγκατάσταση σε rack από εξειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Εγκατάσταση στοιχείων συστήματος σε rack ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την εγκατάσταση συστημάτων σε ένα rack, τοποθετήστε τον μπροστινό και τον πλευρικό σταθεροποιητή σε ανεξάρτητα rack ή τον μπροστινό σταθεροποιητή σε rack που είναι ενωμένα με άλλα rack. Η εγκατάσταση συστημάτων σε rack χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι σταθεροποιητές μπορεί να προκαλέσει την ανατροπή του rack, με αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο τραυματισμό, υπό ορισμένες συνθήκες. Επομένως, θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τους σταθεροποιητές πριν εγκαταστήσετε οποιαδήποτε στοιχεία στο rack. Πάντα να γεμίζετε το πλαίσιο από κάτω προς τα πάνω, τοποθετώντας στο πλαίσιο πρώτα το βαρύτερο αντικείμενο.

9 Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή θέση πριν επεκτείνετε ένα μέρος από το πλαίσιο. Προσέξτε ιδιαίτερα, όταν πιέζετε τις ασφάλειες του οδηγού του στοιχείου και όταν γλιστράτε ένα στοιχείο μέσα ή έξω από το rack. Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν τα δάχτυλά σας στους οδηγούς ολίσθησης. Μετά την εισαγωγή του μέρους στο πλαίσιο, επεκτείνετε προσεκτικά τον οδηγό στη θέση ασφάλισης και έπειτα σύρετε το μέρος μέσα στο πλαίσιο. Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα διακλάδωσης παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος που τροφοδοτεί το πλαίσιο. Το συνολικό φορτίο πλαισίου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό 80 % της ονομαστικής τιμής του κυκλώματος διακλάδωσης. Βεβαιωθείτε ότι εξασφαλίζεται η κατάλληλη ροή αέρα στα συστατικά μέρη μέσα στο πλαίσιο. Μην πατάτε και μην στέκεστε πάνω σε οποιοδήποτε μέρος, κατά τη συντήρηση των υπόλοιπων μερών του πλαισίου. Εργασία στο rack ή στα στοιχεία που είναι τοποθετημένα σε rack ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην μετακινείτε τα rack μόνοι σας. Λόγω του ύψους και του βάρους του rack, απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα για την εργασία αυτή. Πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στο rack, βεβαιωθείτε ότι οι σταθεροποιητές έχουν ασφαλιστεί στο rack που είναι εκτεταμένο στο δάπεδο ή ότι το πλήρες βάρος του rack στηρίζεται στο δάπεδο. Τοποθετήστε τους μπροστινούς και πλευρικούς σταθεροποιητές σε ένα πλαίσιο ή τους μπροστινούς σταθεροποιητές για ενιαία πολλαπλά πλαίσια πριν εκτελέσετε οποιεσδήποτε εργασίες στο πλαίσιο. Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού/στοιχείων σε ένα rack, ποτέ μην τραβάτε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα στοιχεία από το rack στα συγκροτήματα ολίσθησής τους. Το βάρος περισσότερων από ένα εκτεταμένων μερών θα μπορούσε να προκαλέσει την ανατροπή του πλαισίου και επομένως σοβαρό τραυματισμό. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Εξοπλισμός με τροφοδοσία -48V DC Εξοπλισμός με τροφοδοσία -48V DC προορίζεται για χώρους περιορισμένης πρόσβασης (δωμάτια εξοπλισμού, ερμάρια εξοπλισμού κ.λπ.) σύμφωνα με τα Άρθρα 110-5, 110-6, 110-

10 11, και του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα, American National Standards Institute (ANSI)/National Fire Protection Association (NFPA) 70. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε ένα τροφοδοτικό 48-V συνεχούς ρεύματος (DC), το οποίο διαθέτει ηλεκτρική μόνωση από την πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Το τροφοδοτικό 48-VDC πρέπει να γειωθεί με αξιόπιστο τρόπο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι συνδέσεις συνεχούς ρεύματος (DC) και γειώσεων ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Όλες οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τοπικούς ή εθνικούς κώδικες και πρακτικές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνδέσετε τη γείωση ασφαλείας ή τα καλώδια τροφοδοσίας στη θύρα, βεβαιωθείτε ότι έχει αποσυνδεθεί η τροφοδοσία από το κύκλωμα συνεχούς ρεύματος (DC). Για να βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει διακοπεί, εντοπίστε τον ασφαλειοδιακόπτη στο κύκλωμα πηγής DC (συνήθως στον πίνακα διανομής του τμήματος ασφάλειας διανομής μπαταρίας). Γυρίστε τον ασφαλειοδιακόπτη στη θέση off και, εάν είναι εφικτό, εγκαταστήστε μια εγκεκριμένη συσκευή ασφαλείας που κλειδώνει στον ασφαλειοδιακόπτη ή στο διακόπτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τεχνικές γείωσης μπορεί να διαφέρουν, ωστόσο απαιτείται θετική σύνδεση σε γείωση ασφαλείας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, η γείωση θα πρέπει να συνδέεται πρώτη και να αποσυνδέεται τελευταία προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην αποσυνδέετε τον αγωγό γείωσης και ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό εάν δεν υπάρχει κατάλληλα εγκατεστημένος αγωγός γείωσης. Επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή ηλεκτρολογικού ελέγχου ή με ηλεκτρολόγο, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι διατίθεται κατάλληλη γείωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περίβλημα του συστήματος πρέπει να γειωθεί ασφαλώς στο περίβλημα της θήκης πλαισίου. Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε το σύστημα με την τροφοδοσία ισχύος πριν συνδέσετε τα καλώδια γείωσης. Η ολοκληρωμένη καλωδίωση παροχής ισχύος και γείωσης ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εάν το καλώδιο γείωσης ασφαλείας παραλειφθεί ή αποσυνδεθεί, θα υπάρξει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Συνδέστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας μόνο χάλκινο σύρμα και, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, σύρμα 14 AWG (American Wire Gauge) και συνδέστε το με προστατευτική συσκευή 7,2 αμπέρ (A) τουλάχιστον έως 20-A το μέγιστο ή προστατευτική συσκευή 25-A το μέγιστο, εάν έχετε χρησιμοποιήσει σύρμα 90ºC.

11 ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν απαιτείται πολύκλωνη καλωδίωση, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη απόληξη καλωδίωσης, όπως κλειστού βρόχου ή διχαλωτού τύπου με ανεστραμμένες ωτίδες. Αυτές οι απολήξεις θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος για τα καλώδια και να είναι διπλής σύσφιξης, με μια σύνδεση στον αγωγό και μια σύνδεση στη μόνωση. Προστασία από ηλεκτροστατική εκκένωση ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε το προϊόν από την τροφοδοσία σύμφωνα με τις συγκεκριμένες για το προϊόν σας οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Safety Information» της τοποθεσίας web. Φαινόμενα ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να συγκεντρωθεί ESD στο σώμα σας ή σε ένα αντικείμενο, όπως ένα περιφερειακό, και στη συνέχεια να εκφορτιστεί σε κάποιο άλλο αντικείμενο, όπως τον υπολογιστή σας. Για την αποφυγή καταστροφών από ESD, θα πρέπει να εκφορτίζετε τον ηλεκτρισμό από το σώμα σας πριν αγγίξετε κάποιο από τα εσωτερικά ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή σας, όπως π.χ. μια μονάδα μνήμης. Μπορείτε να προστατευθείτε από ESD και να αποφορτίσετε τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας αγγίζοντας ένα μεταλλικό γειωμένο αντικείμενο (όπως μια άβαφη μεταλλική επιφάνεια στο πλαίσιο I/O του υπολογιστή σας) πριν αγγίξετε οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Όταν συνδέετε ένα περιφερειακό (συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών συσκευών χειρός) στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να γειώνετε πάντα τον εαυτό σας και το περιφερειακό πριν το συνδέσετε στον υπολογιστή. Επιπλέον, όσο εργάζεστε στο εσωτερικό του υπολογιστή, αγγίζετε ένα μεταλλικό γειωμένο αντικείμενο, ώστε να διώχνετε τυχόν στατικό φορτίο που μπορεί να έχει συγκεντρώσει το σώμα σας. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε και τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε βλάβες από την ηλεκτροστατική εκκένωση: Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία ενός εξαρτήματος που είναι ευαίσθητο στον στατικό ηλεκτρισμό, μην απομακρύνετε το εν λόγω εξάρτημα από την αντιστατική συσκευασία έως ότου είστε έτοιμοι να το εγκαταστήσετε. Λίγο πριν αφαιρέσετε την αντιστατική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποφορτίσει τον στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας.

12 Όταν μεταφέρετε ένα ευαίσθητο εξάρτημα, τοποθετήστε το πρώτα σε αντιστατική θήκη ή συσκευασία. Μεταχειρίζεστε όλα τα εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό σε ασφαλή περιοχή. Εάν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε αντιστατικά υποθέματα και επιφάνειες εργασίας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόρριψη μπαταρίας Στο σύστημά σας μπορεί να χρησιμοποιείται μπαταρία νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH), μπαταρία κερματοειδών στοιχείων λιθίου ή/και ιόντων λιθίου. Οι μπαταρίες NiMH, κερματοειδών στοιχείων λιθίου κα ι ιόντων λιθίου είναι μπαταρίες μακράς διαρκείας και είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να τις αντικαταστήσετε ποτέ. Ωστόσο, εάν χρειαστεί να τις αντικαταστήσετε, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του συστήματός σας για οδηγίες. Μην απορρίπτετε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για τη διεύθυνση του πλησιέστερου σημείου απόρριψης μπαταριών, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημά σας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάρτες κυκλωμάτων ή λοιπά εξαρτήματα που περιέχουν μπαταρίες. Αυτές οι μπαταρίες θα πρέπει επίσης να απορρίπτονται σε ειδικό χώρο απόρριψης μπαταριών. Για πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες αυτές, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συγκεκριμένης κάρτας ή εξαρτήματος.

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5920G/5920. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5920G/5920. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5920G/5920 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Aspire Σειρά 5920G/5920 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A EL EL Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A 7023123 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προσοχή Η χρήση χειριστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0)

ENGLISH. Οδηγίες χρήσης User Guide. www.lg.com MFL68043814 (1.0) ENGLISH Οδηγίες χρήσης User Guide MFL68043814 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Ο οδηγός βίντεο (Video Guide) σας παρουσιάζει τις νέες βασικές λειτουργίες του G2. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H

ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο : 210 4800564 Οδηγός χρήσης LG-P700 P/NO : MFL67482902 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Περιεχόμενα Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης...2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 Καλώς ήρθατε...5 Πρώτα η ασφάλεια...5 Προσδιορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης

Cordless Skype Dual Phone Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης R46.1830.00 rev 2.5 06/07 Περιεχόµενα Προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια................................................. 7 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια... 8 Εισαγωγή..............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα