«Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης»"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ.: 101/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης» Πίστωση : 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΑΡ. ΜΕΛ.: 101/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.586,20 ΠΙΣΤΩΣΗ : 3.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες πυρόσβεσης αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου κατά το έτος Οι προδιαγραφόμενοι αυλοί εκτόξευσης νερού, οι σωλήνες και τα υλικά, θα εξοπλίσουν τα υδροφόρα οχήματα του Δήμου Λέσβου και θα χρησιμοποιηθούν στην κατάσβεση πυρκαγιών. Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται πλήρη, έτοιμα προς χρήση. Όλα τα προϊόντα υποχρεωτικά θα διέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 9001 και θα φέρουν την σήμανση CE. Η συνολική πίστωση της προμήθειας θα ανέρχεται, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, σε τρεις χιλιάδες ευρών (3.000 ) μαζί με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε ) Η συνολική πίστωση της προμήθειας θα καλυφθεί από τους πόρους της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου. Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

3 ΑΡ. ΜΕΛ.: 101/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.586,20 ΠΙΣΤΩΣΗ : 3.000,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜ. ΜΕΡ. ΣΥΝ 1 Σωλήνας μήκους 25μ.,D25mm, με STORZ ,71 515,97 2 Σωλήνας μήκους 15μ.D45mm,με STORZ Σωλήνας μήκους 15μ.,D65mm,με STORZ Πυροσβεστικός αυλός Φ25 με STORZ Πυροσβεστικός αυλός Φ45 με STORZ Συστολή Φ45ΧΦ Συστολή Φ65ΧΦ45ΧΦ Φτυάρι σπαστό Τσάπα 12 6,52 78,24 10 Φτέρες κατάσβεσης ΣΥΝΟΛΟ 2.586,21 ΦΠΑ 16% 413,79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.999,99 Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

4 ΑΡ. ΜΕΛ.: 101/2015 «Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.586,20 ΠΙΣΤΩΣΗ : 3.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΥΛΟΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Όλοι οι αυλοί πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, ανθεκτικοί σε οξείδωση και διάβρωση. Να είναι κατασκευασμένοι από εργοστάσια αναγνωρισμένα με μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένα στην κατασκευή πυροσβεστικών αυλών. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία και την αξιοπιστία του κατασκευαστή. Όλοι οι αυλοί, για τη σύνδεσή τους στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις θα φέρουν στο ένα άκρο τους ημισυνδέσμους τύπου STORZ. Οι ημισύνδεσμοι αυτοί να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράμα ελαφρού μετάλλου, χωρίς πόρους,με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση. Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ημισυνδέσμων να είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά Πρότυπα 764.1, 764.4, του ΕΛΟΤ5 ή με αντίστοιχα εθνικά πρότυπα άλλων χωρών (DIN 14301, NE3374). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 ΑΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ STORZ-25 Οι αυλοί να καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΕΝ 671. Το σώμα του αυλού να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό ανθεκτικό σε οξείδωση και διάβρωση. Πρέπει να φέρουν προστόμιο 8mm τουλάχιστον, εύκολα ρυθμιζόμενο, για συμπαγή βολή και βολή προπετάσματος. Το προστόμιο να είναι αυτοκαθαριζόμενο. Το ρυθμιζόμενο προστόμιο (κεφαλή) να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ελαστικό ή πλaστικό,με αντιολισθητική επιφάνεια,με μεγάλη αντοχή σε κρούσεις και μηχανικές καταπονήσεις και να περιλαμβάνει την βαλβίδα ρύθμισης βολής και διακοπής παροχής. Το ίδιο προστόμιο να ανοίγει και να κλείνει την παροχή νερού, αποκλειόμενης της ύπαρξης δικλείδας. Στην βολή προπετάσματος, η διασπορά της βολής να είναι ομοιογενής σε όλες τις μεταβολές της γωνίας. Το άκρο του αυλού να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό μέταλλο ανθεκτικό σε οξείδωση και διάβρωση, στο οποίο να είναι προσαρμοσμένος στεγανά ένας άριστης ποιότητας τυποποιημένος ταχυσύνδεσμος τύπου STORZ ΑΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ STORZ-45 Οι αυλοί πρέπει να φέρουν προστόμιο εύκολα ρυθμιζόμενο, για συμπαγή βολή και προπετάσματος. Το ίδιο προστόμιο να ανοίγει και να κλείνει την παροχή νερού, αποκλειόμενης της ύπαρξης δικλείδας. Οι αυλοί πρέπει να έχουν παροχή τουλάχιστον 200 lit/min σε πίεση 6bar και μήκος βολής 25 μέτρα.

5 Στην βολή προπετάσματος, η διασπορά της βολής να είναι ομοιογενής σε όλες τις μεταβολές της γωνίας μέχρι 90 μοίρες. Τα προστόμια των αυλών να είναι αυτοκαθαριζόμενα. Το σώμα του αυλού να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό ανθεκτικό σε οξείδωση και σε διάβρωση και να καλύπτεται με επένδυση από ελαστικό ή πλαστικό υλικό με αντιολισθητική επιφάνεια. Το ρυθμιζόμενο προστόμιο (κεφαλή) να είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ελαστικό με μεγάλη αντοχή σε κρούσεις και μηχανικές καταπονήσεις και να περιλαμβάνει την βαλβίδα ρύθμισης βολής και διακοπής παροχής. Το άκρο του αυλού να είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό μέταλλο ή άλλο υλικό ανθεκτικό σε οξείδωση και διάβρωση στο οποίο να είναι προσαρμοσμένος στεγανά ταχυσύνδεσμος τύπου STORZ-45. Το μήκος των αυλών με ταχυσύνδεσμο να είναι μέχρι 400 mm και το βάρος τους μέχρι 2Kgr. 2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα πρέπει: Να είναι κατασκευασμένοι από υλικά άριστης ποιότητας με μεγάλη αντοχή σε πιέσεις, μηχανικές καταπονήσεις και μακροχρόνια χρήση, από εργοστάσια παραγωγής πυροσβεστικών σωλήνων. Οι σωλήνες να είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811:2008, ή BS 6391:2009 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο. Να είναι ανθεκτικοί στο νερό και στη σήψη. Να προσφερθούν οι ακόλουθοι τύποι σωλήνων: α)σωλήνας 25mm με ημισυνδέσμους STORZ -25 σε κάθε άκρο και μήκος 25m. β)σωλήνας 45mm με ημισυνδέσμους STORZ-45 σε κάθε άκρο και μήκος 15 m. γ)σωλήνας 65mm με ημισυνδέσμους STORZ-65σε κάθε άκρο και μήκος 15m. Οι σωλήνες 25mm να ζυγίζουν με τους ημισυνδέσμους στα άκρα μέχρι 5,5kg, ενώ το βάρος ανά μέτρο σωλήνα να είναι μέχρι 200 gr. Οι σωλήνες 45mm να ζυγίζουν με τους ημισυνδέσμους στα άκρα μέχρι 6kg., ενώ το βάρος ανά μέτρο σωλήνα 350gr. Οι σωλήνες 65mm να ζυγίζουν με τους ημισυνδέσμους στα άκρα μέχρι 9Kg., ενώ το βάρος ανά μέτρο σωλήνα να είναι μέχρι 600 gr. Οι σωλήνες θα είναι χρώματος κόκκινου με επένδυση πολυουρεθάνης. Για όλους τους τύπους σωλήνων θα υποβληθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 14811:2008, ή BS 6391:2009 Type 2, ή άλλο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ή Εθνικό πρότυπο Οι σύνδεσμοι STORZ να είναι αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι από χυτοπρεσσαριστό κράμα ελαφρού μετάλλου χωρίς πόρους, με μεγάλη αντοχή σε μηχανική καταπόνηση. Τα ακριβή υλικά κατασκευής και οι απαιτήσεις των ημισυνδέσμων να είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα 764.1,764.4,764.6 του ΕΛΟΤ ή με αντίστοιχα πρότυπα άλλων χωρών (DIN14301,NENN3374). θα υποβληθεί βεβαίωση πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας για την συμφωνία κατασκευής των υλικών σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα Ο μαστός των ημισυνδέσμων: STORZ-25 να έχει μέγιστο μήκος 53mm με απόκλιση +-10%,με ελαστικό παρέμβυσμα. STORZ-45 να έχει μέγιστο μήκος 72mm με απόκλιση +- 10% με ελαστικό παρέμβυσμα. STORZ-65 να έχει μέγιστο μήκος 90mm με απόκλιση +- 10% με ελαστικό παρέμβυσμα. 2.4 Η προσαρμογή των σωλήνων στους ημισυνδέσμους να γίνεται με σύρμα χαλύβδινο ανοξείδωτο ή επαργυρωμένο, πάχους τουλάχιστον 1,4mm, ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο έτσι που να ανταποκρίνονται στις πιέσεις λειτουργίας.

6 2.5 Η περιέλιξη του σύρματος να γίνει σε τουλάχιστον: μια ζώνη για σωλήνες με STORZ-25, δύο ζώνες για σωλήνες με STORZ-45, και τρεις ζώνες για σωλήνες με STRORZ-65.Το ξεκίνημα της ζώνης να αρχίζει από την πλευρά του σωλήνα. Μετά την συμπλήρωση της πρώτης ζώνης το σύρμα δεν αποκόπτεται αλλά συνεχίζει την περιέλιξη της επόμενης ζώνης κ.ο.κ. Ώστε να εξασφαλίζεται στερά η πρόσδεση. Στο σημείο πρόσδεσης των σωλήνων με τους ημισυνδέσμους, οι συρμάτινες σπείρες να καλύπτονται σε όλο τους το μήκος από ελαστικό επίδεσμο, για την προστασία των χεριών των χρηστών Το εξωτερικό στρώμα των σωλήνων να αποτελείται από 100% πολυεστερικές ανελαστικές ίνες άριστης ποιότητας σε κυκλική πυκνή και ομοιόμορφη ύφανση χωρίς κόμπους, ποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης ακρυλικού, σε κόκκινη απόχρωση, με πάχος τόσο όσο χρειάζεται για να μην ραγίζει όταν ο σωλήνας τσακίζει σε οξεία γωνία και ταυτόχρονα να μην περιορίζεται η ευκαμψία του σωλήνα όταν τυλίγεται σε ρολό Η εσωτερική επένδυση του σωλήνα να είναι από συνθετικό ελαστικό 100% EPDM,το πάχος της οποίας να είναι άνω του 0,5 mm με ομοιόμορφη λεία επιφάνεια χωρίς μπαλώματα. Το υλικό να είναι πρόσφατης παραγωγής σε στερεά συμπαγή σύνδεση με το εξωτερικό στρώμα των συνθετικών ινών με τρόπο που να αποκλείει την αποκόλληση. Οι σωλήνες δεν πρέπει να φέρουν μπαλώματα ούτε να παρουσιάζουν εξογκώματα και άλλες τυχόν παραμορφώσεις. 2.8 Κάθε σωλήνας εξωτερικά να φέρει ελεύθερα δύο τεμάχια σωλήνα, μήκους 150mm έκαστο, τα οποία να εφαρμόζουν σε οποιοδήποτε σημείο του σωλήνα για να τον στεγανοποιούν σε ενδεχόμενη περίπτωση διάτρησης του. Δύναται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη προτεινόμενη λύση που διασφαλίζει τη στεγανοποίηση σε περίπτωση διαρροής, η οποία να περιγράφεται σαφώς στην προσφορά. 3. Φτέρες Κατάσβεσης Φτέρες κατάσβεσης από ατσάλι (ST12), συνολικού μήκους 1.5m, διαστάσεις μεταλλικού ελάσματος 36Χ5 εκ. και κλίση ελάσματος 30 ο. Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 7/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.586,20 ΠΙΣΤΩΣΗ : 3.000,00 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών, όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες πυρόσβεσης αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου κατά το έτος Ισχύουσες διατάξεις Άρθρο 2 ο Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 1. της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 2. του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 3. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/ ) κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 4. του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 5. του άρθρου 72, παρ.1δ του Ν.38/2010, 6. της εγκυκλίου 38, αριθ.πρ.26932/ του Υφυπουργού ΥΠΕΣΔΑ, 7. της 27319/ ΚΥΑ «Εφαρμογή διατάξεων της παρ.3, άρθρο 13, Ν.2503/1997» και 8. της 35130/739/ Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1291 Β / ). Άρθρο 3 ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η τεχνική περιγραφή. β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων.

8 Άρθρο 4 ο Τεχνικά χαρακτηριστικά Όλα τα υλικά που θα προμηθευθεί ο Δήμος θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου υπουργείου και θα παραδίδονται πλήρη προς τοποθέτηση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διέπονται από τα ισχύοντα πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 9001 και να φέρουν την σήμανση CE. Επίσης, όλα τα προϊόντα πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων. Άρθρο 5 ο Προσφερόμενη τιμή Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα μεταφορικά έξοδα, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση -εκτός Φ.Π.Α.- για παράδοση των υλικών έτοιμα για εγκατάσταση στο Δήμο Λέσβου. Άρθρο 6 ο Δασμοί Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν υπ όψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Άρθρο 7 ο Χρόνος και τόπος παράδοσης Τα υλικά πλήρη, με όλα τα εξαρτήματα τους, αμεταχείριστα και έτοιμα για λειτουργία θα παραδίνονται στην έδρα του Δήμου, στην Μυτιλήνη Λέσβου και στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της υπηρεσίας. Τα μεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Τα υλικά θα παραδίδονται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέσα σε χρόνο το ανώτερο πέντε (5) ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του αναδόχου. Προσφορές που ορίζουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 8 ο Πλημμελής κατασκευή Αν η κατασκευή των υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή τα υλικά έχουν χτυπηθεί κατά την μεταφορά τους, τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9 Άρθρο 9 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους (εκτός ΦΠΑ), τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της παραλαβής των υλικών. Επίσης, τα μεταφορικά των υλικών ως τις αποθήκες του Δήμου επιβαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας. Τρόπος πληρωμής Άρθρο 10 ο Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα καταβληθεί ύστερα από την παράδοση και προσωρινή παραλαβή. Η υπηρεσία πριν προχωρήσει προς οποιαδήποτε εξόφληση οφείλει να προβεί στον έλεγχο των εμπορευμάτων. Σπασμένα και κατεστραμμένα υλικά δεν θα αποζημιωθούν αλλά θα αντικατασταθούν με καινούργια από τον προμηθευτή. Μυτιλήνη, Απρίλιος 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΚΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΟΣ : ΠΙΣΤΩΣΗ : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/10-3-2014 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ 1 ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα