ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 1083/2014 ΘΕΜΑ: 40 ο Υποβολή Εισήγησης για ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΔΕ, Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία 5. Λιακούλη Ευαγγελία 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1977/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 40 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μπαχτσεβάνος Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.2401/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος Το συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα η Συλλογική Απόφαση 0068 αποτελεί το κυριότερο εργαλείο ανάπτυξης της Περιφέρειας καθώς περιλαμβάνει τα έργα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ενδεικτικά, κατηγορίες των έργων που περιλαμβάνονται είναι: 1

2 -Έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της προσπελασιμότητας, ήτοι έργα στον τομέα των Υποδομών και Συγκοινωνιών (διανομαρχιακές οδικές συνδέσεις, εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο κ.α.) -Έργα που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας, όπως : -Έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος (έργα ύδρευσης, αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, αντιπλημμυρικά έργα, έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης κλπ) -Έργα Πολιτισμού και Τουρισμού -Έργα στον τομέα της Εκπαίδευσης (όπως κατασκευή σχολικών μονάδων και εξοπλισμός σχολείων). -Έργα βελτίωσης κοινωνικών Υποδομών προς τους πολίτες (όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.α.) - Υποστηρικτικές δράσεις υλοποίησης του ΕΣΠΑ, δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Προγράμματος (δημοσιότητα κ.α.) -Τέλος, στην ΣΑΕΠ 0068 έχουν ενταχθεί : -τα 31 Τοπικά Σύμφωνα για την Απασχόληση, που υπάγονται μεν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινοι Πόροι, αλλά υλοποιούνται με διαχειριστική ευθύνη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας και με Δικαιούχους συμπράξεις τοπικών Φορέων, καθώς και -έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι ενταγμένα σε Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (όπως Ψηφιακή προβολή Μετεώρων και Ολύμπου) Πληροφοριακά, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος », ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, είναι προϋπολογισμού ευρώ Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη. Η συγχρηματοδότησή του, με ποσοστό 85%, είναι από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Εκ του Συνολικού αυτού του Προϋπολογισμού, το μέρος που αφορά τη Θεσσαλία, ανέρχεται σε ποσό ύψους ευρώ (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) και επιμερίζεται σε τέσσερεις Άξονες που περιλαμβάνουν δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις: -Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας - Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας -Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας -Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας Η διαχείριση των πόρων γίνεται από «Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης», με κύριο Φορέα την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τα καταχωρημένα στοιχεία στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) η πορεία του Προγράμματος μέχρι σήμερα έχει ως εξής: - Εντάξεις Έργων: 157% - Νομικές Δεσμεύσεις: 104% - Δαπάνες: 74% Η υπερδέσμευση (overbooking) του Προγράμματος αναμένεται να διορθωθεί στο πλαίσιο εξυγίανσης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που έχει ήδη ξεκινήσει. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρμόδιο για την παρακολούθηση Υπουργείο Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας αναμένεται να περαιωθεί πλήρως με τη λήξη του ΕΣΠΑ τον Δεκέμβριο του 2015, χωρίς απώλεια κονδυλίων. Σύμφωνα και με τα προηγούμενα, αναφέρουμε ότι δεν προβλέπονται νέες εντάξεις στο Πρόγραμμα, εξαιρουμένων των έργων που είχαν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, των έργων της Πρόσκλησης που εκδόθηκε προσφάτως και αφορά στα Υποβρύχια Μουσεία και Χώρους Κατάδυσης στις Β.Σποράδες και Δυτικό Παγασητικό (έργο «προτεραιότητας»), όπως και οι απαιτούμενες και προβλεφθείσες δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος. 2

3 Στις λήγει η περίοδος επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του. Κάθε έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ πρέπει να έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έως το χρόνο αυτό, ενώ κάθε περαιτέρω δαπάνη δεν θα βαρύνει στο ΕΣΠΑ. Πιθανή δε αστοχία έργου λόγω καθυστέρησης, οδηγεί σε επανέλεγχο παραμονής του στο Πρόγραμμα. Για την ομαλότερη λειτουργία του Προγράμματος και κατόπιν διερεύνησης των χρηματοοικονομικών αναγκών των έργων, προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές στις πιστώσεις των ενταγμένων έργων: MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔ ΠΔΕ Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014 (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ +/- ΠΡΟΤΑΣΗ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ) ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΌ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΩΣ Γ ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (π.κ. 2005ΕΠ , 2005ΕΠ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ο. ΝΈΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ - ΣΟΦΑΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ ,59 (ΓΕΦΥΡΙΑ) ΩΣ Χ.Θ ,35 (π.κ.2005επ , 2005ΕΠ ) ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ ΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Χ.Θ ,50) π.κ. 2005ΕΠ , 2005ΕΠ ) ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (π.κ. 2006ΕΠ , 2005ΕΠ , 2000ΕΠ ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2009ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , ,00 0, ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , ,00 3

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΧΘ ,18 ΜΕΧΡΙ ΧΘ ,16 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΒΟΠΟΡΟΥ ΕΩΣ ΛΥΓΑΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τ1 & ΟΔΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Β ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ) ΑΝΕΓΕΡΣΗ 33OY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ 1ου ΚΑ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου & 2ου Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ Δ. ΠΥΛΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2010ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , ,30 4

5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑμεΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΟΤΑΜΟ ΛΗΘΑΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιομονάστηρου - Γόμφων Βελτίωση δικτύων ύδρευσης δήμου Αγιάς ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. Θ-Η- ΣΤ.Ε. Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών Πεζοδρόμηση ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από ξενοδοχείο Ελένη έως Αγ. Ρηγινάκη στη Σκόπελο Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στο Δ.Δ Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου Kατασκευή γέφυρας μετά προσβάσεων στον Πορτα'ι'κό ποταμό επί της επαρχιακής οδού Πύλης Αγίου Βησσαρίωνα ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΟΞΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ" 2011ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ ,00 12,50 0, ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ ,00 235,02 0, ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , ,00 5

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ 2012ΕΠ , , ,00 ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ 2012ΕΠ , , ,00 ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ / ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 2012ΕΠ , , ,00 /ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Θ-Η-ΣΤ.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΙΚΟΣΑΡΙΑ 2013ΕΠ , , ,04 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της 2013ΕΠ , , ,00 ΠΕ Καρδίτσας Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της 2013ΕΠ , , ,00 Επιχειρηματικής Γεωργίας και της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 2013ΕΠ , , ,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Δράσεις Απασχόλησης και Ανάπτυξης του Θεσσαλικού Αγροτικού 2013ΕΠ , , ,00 Χώρου Δράσεις επιχειρηματικής καινοτομίας και 2013ΕΠ , , ,00 απασχόλησης Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους 2013ΕΠ , , ,00 Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών, Τουριστική ανάπτυξη σε βουνό και Θάλασσα 2013ΕΠ , , , Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης 2013ΕΠ , , ,00 του Δήμου Πύλης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2013ΕΠ , , ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ ΕΠ , , ,58 ΚΑΡΥΤΣΑΣ Νηπιαγωγείο Τερψιθέας 2013ΕΠ , , ,00 6

7 Προσθήκη του 2ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων, Δήμου Φαρσάλων, ΠΕ Λάρισας, με τη Μέθοδο της Προκατασκευής ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" 3/θεσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο της Προκατασκευής Ανέγερση 1ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας Κατασκευή 6ου Δημοτικού Σχολειού Τρικάλων Κατασκευή Σχολικού Κτιρίου ΕΠΑΛ Βελεστίνου Κατασκευή Αιθουσών στο 1ο Δημοτικό Σχολειό Παλαμά Κατασκευή 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Γυμνάσιο - Λύκειο Πλατυκάμπου: Στατική Ενίσχυση και Προσθήκη κατ' Επέκταση 22ο 2/θεσιο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας με τη Μέθοδο της Προκατασκευής Εγκατάσταση & Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Λιμένος Βόλου Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του Κώδικα ISPS Κατασκευή Νέου Κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου 2013ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , ,00 7

8 ΑΝΟΡΥΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΘΕΑ - ΠΙΛΟΤΟΣ" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 19 ΑΠΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑ) ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΝΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΙΣΙΕΣ (ΑΛΟΝΗΣΟΣ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΧΥΤΑ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Δ.Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ- ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 2013ΕΠ , , , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,23 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, ,00 8

9 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΚΟΠΕΛΟΥ & ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΥΡΑΝΙΤΣΗΣ 5 ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "ΑΛΩΝΙΑ" ΠΡΟΣ ΒΡΥΣΙΤΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗ ΓΙΑΛΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΓΙΑΛΙΑ 2014ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΕΠ ,00 0, , ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2010ΜΠ , , , ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΛΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΕΛΛΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΔΟΣ ΒΛΑΣΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΡΑΓΑΖΙΑ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ) ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 2010ΝΑ , , , ΝΑ , , , ΝΑ , , , ΝΑ , , , ΝΑ , ,01 0, ΝΑ , , , ΝΑ ,00 0, , ΝΑ , , ,00 9

10 ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 2010ΝΑ , , , ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 2010ΝΑ , , , ΝΑ , ,89 0, ΝΑ , , , ΝΑ , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 2009ΝΑ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β) (π.κ.2009eπ ) ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ Κατασκευή Ε.Ο. Ν. Μοναστήρι - Σοφάδες στο τμήμα από Χ.Θ ,59 (Γεφύρια) ως Χ.Θ ,35 ΕΠΙΧ. ΔΕΥΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Βελτίωση δικτύων ύδρευσης δήμου Αγιάς 2011ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠ , , , ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ 2005ΕΠ , ,64 10

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ π.κ.(2005επ ) ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2005ΕΠ , ,86 ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ π.κ.(2005επ ) ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2005ΕΠ , ,05 ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ π.κ.(2005επ ) ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ 2005ΕΠ , ,34 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ π.κ.(2005επ ) ΕΠΙΧ/ΣΗ ΤΗΣ ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2005ΕΠ , ,05 ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ π.κ.(2005επ ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΤΡΟ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ 2005ΕΠ , ,43 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ π.κ.(2005επ ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ , ,25 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ 0062 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚ.ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 11

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ISISEMD ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ INDEPENDENT ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ SUSTAINS ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ UNITEDFORHEALTH ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ SMARTCARE ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ CITYMOBIL2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ TEAM ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ e- trikala Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ MYWAY ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.Cities Net A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ UNITEDFORHEALTH ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ISISEMD ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50,00 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,50 0,00 50,00 12

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ INDEPENDENT ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ 0062 ΝΈΟ ΕΡΓΟ ,00 0,00 50, ,50 0,00 550,00 13

14 Εθνικό Σκέλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Μ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 017 Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2013ΕΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΕΒ ΡΑΨΑΝΗΣ , ,00 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ - ΚΑΣΤΡΟ , ,00 3 ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΛΕΥΚΗ , ,00 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ (Η/Μ) , ,00 5 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ , ,00 6 ΔΡΟΜΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΡΙΑ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , ,00 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ,00 8 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , ,00 9 ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ , , , , , ,00 13 ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ , ,36 14 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , ,00 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ , ,00 16 ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ , ,00 17 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ -ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ , ,00 14

15 18 19 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΚΑΝΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (11820) , , , ,00 20 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΚΩ(11655) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,36 ΚΑΠ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: Στο έργο με Α.Μ «Δρόμος Καλλιπεύκη Όρια Ν. Πιερίας Π.Ε. Λάρισας» τροποποιείται ο προϋπολογισμός από ,00 σε ,00. Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΑΕΠ 017 Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Στο έργο με Α.Μ , κωδ. ΠΔΕ 2013ΕΠ και τίτλο «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός, αποχιονισμοί και προμήθεια για την σήμανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή ολοκλήρωση έργων ΠΕ Τρικάλων», προστίθεται το υποέργο «Κατασκευή Γέφυρας Γκολφαρίου επί του Αχελώου Ποταμού», με προτεινόμενο προϋπολογισμό και πίστωση ,00 και ο προϋπολογισμός του υποέργου «Διαμόρφωση πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας για εγκατάσταση ψηφιακής προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού των Μετεώρων» διαμορφώνεται από σε Στο έργο με Α.Μ και τίτλο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ο προϋπολογισμός αυξάνεται από σε Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Μ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 017 Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2013ΕΠ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΡΗΣΗ , ,00 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ , ,00 3 ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ , , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,13 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΥ Ι. Μ. ΠΕΤΡΑΣ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ , ,00 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ , ,40 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,72 8 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ , ,00 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Π.Ε , ,00 15

16 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,01 11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ-ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,00 12 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΓΕΦΥΡΑ , ,00 13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟ 14 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 16

17 17

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Κωδικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. Τίτλος Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Προτεινόμενος Προϋπολογισμός Πληρωμές Προηγούμενων Ετών Πληρωμές Τρέχοντος Έτους Σύνολο Πληρωμών πίστωση 2014 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Αγροτική Οδοποϊία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,47 0, ,47 688, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,42 0, ,42 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , ,89 0, ,89 738,42 Αποστραγγιστικά Αρδευτικα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ - ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,38 0,00 0, , , , , , , ,48 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΑΛΙΑ - ΠΑΛΙΟΤΣΕΦΛΙΚΟ) , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ , , , , , ,48 18

19 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Διάφορα ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΤΕ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , , ,00 0, ,00 50, , , ,91 0, , , ΜΕΛΕΤΗ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ 5.000, , ,00 0, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SOFTWARE Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ , , ,16 0, , , , , ,77 0, ,77 50, , ,00 307,50 0,00 307,50 50, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ , , ,00 0, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΕΛΤΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΒΙ.ΠΕ" ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ" ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΠΡΟΣ ΚΕΔΡΟ (ΤΜΗΜΑ ΖΑΙΜΙ -ΚΕΔΡΟΣ)" ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ" , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 50,00 19

20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Φ.Α.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗ 2014 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0, , , , , ,51 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 NEO ΕΡΓΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙΣΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΑΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ 0, ,85 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΟΜΕΑ , , , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ , , , , , ,29 ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Εγγειοβελτιωτικά 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /18-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ Π.Δ.Ε 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 02/19-02-2015 Λάρισα 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ: 164 ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης η/5-7-4 Αριθμ. Απόφασης : 74/4 ΘΕΜΑ o. «Έκθεση Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2013 Δεκέμβριος 2013 Λάρισα, Ιανουάριος 2014 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Μετά από τρία χρόνια στο θεσμό της αιρετής Περιφέρειας πραγματοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή

Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος Ο Αντιπρόεδρος κ. Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης) Η Γραμματέας κ. Βρύνα Φωτεινή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ

Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Απολογιστικά Στοιχεία Γενικών Διευθύνσεων ΠΙΝ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Φεβρουάριος 2013 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργιάς... 4 Διεύθυνση Διοίκησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 06/ 30-06-2015 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση της Α Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασµός) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.210-3332733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 2008 ΦΟΡΕΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 29/26-11-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9/6-11-01 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 649/01 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 2014 ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡ- ΧΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2014 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513

Τ.Κ. 84 100 Τηλ: 22813-61512 / 22813-61513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τµήµα Συλλογικών Οργάνων Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου Ταχ. /νση : Πλ. Τσιροπινά Ερµούπολη, Σύρος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /27-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /27-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /27-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασµός).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας.

Η εισαγωγή του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία λιγότερων και μεγαλύτερων Δήμων, άλλαξαν το διοικητικό χάρτη της χώρας. Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για να διαχειριστούμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, μέσα από τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 1 Αγαπητοί Θεσσαλοί, Πριν από δύο χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλίας μάς εμπιστεύθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΑΧΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΝΕΑ/ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ /ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ & ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα