ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΓ5465ΦΘΘ-ΠΚΛ Πυθαγόρειο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1261 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες : Α.Γιουβρή Τηλέφωνο: FAX: ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΜΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΑΙ Χαµηλότερη τιµή ΙΑ ΙΚΤΥΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΗΜΟΣ ΣΑΜΙΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΟΡΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/149/ ( Α Α: ΩΛΖΓ1-Α Ε ) ΑΠΟΦΑΣΗ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε Ευρώ ( ) για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης τριών (3) ανελκυστήρων του αεροσταθµού του Κρατικού Αερολιµένα Σάµου «Αρίσταρχος ο Σάµιος» για το έτος Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π ΟΥΡΓΟΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.. 714/70 (ΦΕΚ 238/Α/1970) Περί Ιδρύσεως ιευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Π.. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) <<Περί Οργανισµού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας>> του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.. 439/89 (ΦΕΚ 190/Α/89) και το Π.. 35/93 (ΦΕΚ13/Α/93) και ισχύουν. 3. Την 10/Α/18466/1052/ οδηγία. 4. Τις διατάξεις του Νόµου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/ ) περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 5. Τις διατάξεις του Νόµου 4146/2013 ( ΦΕΚ Α/90/ ). 6. Τις διατάξεις της µε αριθ.2105/ (ΦΕΚ/Β/2230/ ) απόφασης του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή 1

2 Υπουργού» στους ιοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς ιευθυντές και λοιπούς προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ. 7. Τα Π.. 23 περί «Αποδοχής παραίτησης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/19/ ), π.δ.24,περί «Σύστασης και µετονοµασίας Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α/20/ ), Π.. 25 ΠΕΡΊ «ιορισµού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/21/ ), Π.. 27 περί «ιορισµού Αναπληρωτών Υπουργών» (ΦΕΚ Α/31/ ). 8. Τις αποφάσεις των άρθρων 21 και 22 Α του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικος ηµοσίου Λογιστικού» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (Α.141). 9. Τις διατάξεις του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 10. Το Π.. 187/09 (Α.214) και η αριθµ 2876/09 απόφαση (Β.2234). 11. Τις διατάξεις του N.2286/95 «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών Θεµάτων» ( ΦΕΚ 19/Α/ ). 12. Την υπ. αριθµ. Π1/622/ Απόφαση του Υπουργού Εµπορίου «Περί ορισµού Χρηµατικών ποσών» του άρθρου 2 ( παρ.12 εφ.γ και 13 εδ VII) του Ν.2286/ Το Π 113/2010 ( ΦΕΚ Α/194/ ) περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες 14. Την ΥΠΑ/ 11/Α/4361/18952/ οδηγία µε θέµα «Οδηγία Υποβολής Αιτήµατος Πίστωσης προς 11». 15. Τις διατάξεις του Νόµου 4013/2011 ( ΦΕΚ Α/204/ ). 16. Τις διατάξεις του Νόµου 3861/2010 ( ΦΕΚ Α/115/ ) Πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ. 17. Την 11/Ε/3729/1345/ οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων». 18. Την 11/Ε/6776/2411/ οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων». 19. Την 11/Ε/10145/3825/ οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «Κοινοποίηση της εγκυκλίου Π1/678/ περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων». 20. Την 11/Ε/16287/8188/ οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων». 21. Το 11/Α/13248/8471/ έγγραφο στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων ( ΚΗΜ Σ )». 22. Το ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/39/ πρωτογενές αίτηµα ΑΕ ποσού 4.200,00 µε ΦΠΑ 23% για την εκτέλεση εργασιών µηνιαίας συντήρησης των τριών (3) ανελκυστήρων του ΚΑΣΜΑ και την υπ αριθ. ΤΥ/ 8/323/ σύµφωνη γνώµη της εν λόγω υπηρεσίας για τη διάθεση του ποσού. 23. Το ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/37/ πρωτογενές αίτηµα ΑΕ ποσού 1.670,40 µε ΦΠΑ 16% για την πιστοποίηση των τριών (3) ανελκυστήρων ΚΑΣΜΑ και την ΤΥ/ 8/321/ σύµφωνη γνώµη της εν λόγω υπηρεσίας για τη διάθεση του ποσού. 24. Την 11/Α/4436/ απόφαση (µε Α/Α:1127) δέσµευσης πίστωσης ποσού ύψους ,00 ευρώ οικονοµικού έτους 2015, για την πληρωµή της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία ετήσιας συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων Αερολιµένων,(ΚΑΕ:5183, Υ Ε:23470, Α Α:Ω 22465ΦΘΘ-ΜΘ8). 25. Το εισερχόµενο έγγραφο µε αριθ. πρωτ. 799/ , 11/Α/ 918/5695 σήµα στον ΚΑΣΜΑ µε το οποίο από την δεσµευθείσα πίστωση ,00 ευρώ του ανωτέρω 24 του σκεπτικού, διατέθηκε πίστωση 3.400,00 στον ΚΑΣΜΑ για την πληρωµή προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία ετήσιας συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων ΚΑΣΜΑ και µε τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 26. Την από ανάρτηση από τον ΚΑΣΜΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων του ΑΕ πρωτογενούς αιτήµατος ανωτέρω 22, µε Α ΑΜ: 15REQ και CPVS Ανελκυστήρες (Κωδικός Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών). 27. Την από ανάρτηση από τον ΚΑΣΜΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων του ΑΕ πρωτογενούς αιτήµατος ανωτέρω 23, µε Α ΑΜ: 15REQ και CPVS Ανελκυστήρες (Κωδικός Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών). 28. Την από ανάρτηση από τον ΚΑΣΜΑ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων της απόφασης του ανωτέρω 24 δέσµευσης πίστωσης το οποίο εγκρίνει τα πρωτογενή αιτήµατα ανωτέρω 22 και 23 µε Α ΑΜ: 15REQ Την 12/Γ/8271/1012/ οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή δαπανών της Υπηρεσίας για προµήθειες, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση εργασιών, ανάλογα µε το ύψος των δαπανών». 30. Την 11/Ε/31339/13163/ οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «ιαβίβαση απόφασης για την αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95». 2

3 31. Την υπ.αριθµ.35130/739 απόφαση Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του Νόµου 2362/95, για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση έργων» και ειδικότερα τις παραγράφους 1.β και 2 αυτής ( ΦΕΚ Β/1291/ ). 32. Την οδηγία κ. ιοικητή ΥΠΑ /ΥΠΑ/2270/ στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα «ηµοσιότητα των διαδικασιών συνάψεως συµβάσεων µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός) ή διαπραγµάτευση ( εξαιρετική η απευθείας ανάθεση )». 33. Την 11/Ε/29517/12933/ Οδηγία στον ΚΑΣΜΑ µε θέµα«συγκροτήσεις Επιτροπών». 34. Την ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/149/ (Α Α:ΩΛΖΓ1-Α Ε) απόφαση συγκρότησης επιτροπής αγορών-προµηθειών πάσης φύσεως αγαθών, υλικών, εξοπλισµού και εργασιών-υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθµη, οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Κρατικού Αερολιµένα Σάµου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» για το Την ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/150/ (Α Α:70ΨΛ1-Ξ28) απόφαση συγκρότησης επιτροπής ποσοτικής ποιοτικής παραλαβής πάσης φύσεως αγαθών, υλικών, εξοπλισµού και εργασιών-υπηρεσιών, απαραίτητων για την εύρυθµη, οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Κρατικού Αερολιµένα Σάµου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» για το Την ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/152/ (Α Α:ΨΖΡ81-769) απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του Κρατικού Αερολιµένα Σάµου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ», για το Την ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/3625/ απόφαση Συγκρότηση Επιστασίας ιαχείρισης ιοικητικών ιαδικασιών ΚΑΣΜΑ, τοποθέτηση προσωπικού στην Επιστασία και Ορισµός Προϊσταµένης της Επιστασίας ( Α Α: ΒΛΓΩ1-ΕΩ5). 38. Την υπ αριθ.κασμα/υπ/907/ απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης των τριών (3) ανελκυστήρων του αεροσταθµού ΚΑΣΜΑ για το έτος Τις ανάγκες του ΚΑΣΜΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο µειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης των τριών (3) ανελκυστήρων του αεροσταθµού του Κρατικού Αερολιµένα Σάµου «Αρίσταρχος ο Σάµιος» ( ΚΑΣΜΑ) για το έτος Τόπος Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Τόπος ιαγωνισµού Ηµεροµηνία ιαγωνισµού Ηµέρα Ώρα ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή στην παραπάνω διεύθυνση, ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία µας. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 2. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι κατωτέρω οι οποίοι είναι ή έχουν το απαιτούµενο από το νόµο αδειοδοτηµένο προσωπικό (Ηλεκτρολόγοι Ειδικότητας): α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 3

4 5.1 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙ ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 5.2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 5.3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 5.4 «ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 5.5 «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 4. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού Το τεύχος της ιακήρυξης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΙΑΥΓΕΙΑΣ Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που θα εκτυπώσουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του εκτυπωµένου αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 2 περ. α του Π.. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή «Κρατικός Αερολιµένας Σάµου». Κανένας υποψήφιος Προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 6. ιευκρινήσεις για τεχνικά θέµατα θα παρέχονται από τo Γραφείο Ηλεκτρολόγων στο τηλ επιπρόσθετα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Αεροσταθµού του ΚΑΣΜΑ για δική τους περαιτέρω ενηµέρωση για τα τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων. 7. Τα έξοδα δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού βαρύνουν τον µειοδότη του διαγωνισµού. 8. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από την Επιτροπή του ανωτέρω 34 του σκεπτικού και ειδικότερα από τον κ. Ι. Κοζολίνο στο τηλ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΚΑΣΜΑ, 2. Επιτροπή ΚΑΣΜΑ ( ανωτέρω 32 του σκεπτικού ), 3. Επιτροπή ΚΑΣΜΑ ( ανωτέρω 33 του σκεπτικού ), 4. Επιτροπή ΚΑΣΜΑ ( ανωτέρω 34 του σκεπτικού ), ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ /ΥΠΑ,Υ/ΥΠΑ ( κ. Β.Αλευρά ), Γ ΑΜ, Γ Υ, 11/Α, ΤΥ/ 8/Γ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΣΜΑ/ΥΠ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Με Εντολή Υπουργού Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Π. ΜΑΝΟΥΚΑΣ 4

5 5

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Τ Ω Ν ΠΡ ΟΣ Π Ρ ΟΜΗΘΕΙΑ Κ Α Ι Ε Κ Τ ΕΛΕΣΗΣ Ε Ι Ω Ν ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ (ΚΑΣΜΑ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΜΑ ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΑΕ 5183 ΕΙ ΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ANΤΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ EMBOΛOY ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚW KLEEMAN S/N: S/N: ΚW ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΞΕΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ 90 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ 450 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΟ (2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑ (10) ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΙ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 750 kg ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ω ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥMΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. - Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: - Η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά, - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου Η Επιτροπή Αγορών Προµηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Αγορών Προµηθειών του ανωτέρω 34 του σκεπτικού. 7

8 1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής και µε ηµεροµηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία θα δηλώνονται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, οι προσφέροντες: α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 2 άρθρου 6 του Π.. 118/07, ήτοι : i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α 305), v) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. vi) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του εδαφίου α του παρόντος υποβάλλουν : α) οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. - Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου α, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. - Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδαφίου α. του παρόντος, αφορά κάθε µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. β. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπο άλλη ανάλογη διαδικασία. 8

9 γ. εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδαφίου γ της 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά, τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς), -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. στ. εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π.. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. ζ. δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (νυν Οικονοµίας, Υποδοµών Ναυτιλίας και Τουρισµού) κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). θ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ιατάγµατος. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία υπογραφής του δηλούντος της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι αυστηρώς η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ηµέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρµόδια Αρχή για θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη ήλωση Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 1 περίπτωση γ του Π.. 118/07, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 9

10 προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 1.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι : - Η Τεχνική Προσφορά 1.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται κατωτέρω: ΤΙΜΕΣ Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία) Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες συµπληρωµατικά στοιχεία αν το κρίνει απαραίτητο, πριν το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών Τρόπος Πληρωµής 10

11 Η έκδοση εντάλµατος πληρωµής θα γίνεται ανά µήνα µετά την έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών µηνιαίας συντήρησης και τεχνικού ελέγχου των ανελκυστήρων, ενώ για την πιστοποίησή τους µετά την έκδοση και υποβολή της πιστοποίησης των τριών (3) ανελκυστήρων στον ΚΑΣΜΑ Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/07) και την µε αρ /601/0026/ απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. 1.9 Επισηµαίνεται ότι: Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών Ο χρόνος παράδοσης των υλικών και εργασιών που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I & V της παρούσας αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο εν γίνονται δεκτές στο διαγωνισµό εναλλακτικές προσφορές. 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η Επιτροπή Αγορών και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Αγορών & προηθειών. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. - Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 2.2 Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραµένει στα χέρια της επιτροπής προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 11

12 2.4 Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, µε υπουργική απόφαση, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 2.5 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 3.2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της του παρόντος Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσµίας στην Υπηρεσία (Κρατικό Αερολιµένα Σάµου στην Α.Γιουβρή) που διενεργεί τον διαγωνισµό Η Υπηρεσία, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός των εποµένων δύο (2) ωρών από την περαίωση της διαδικασίας αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών. Η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να παρατείνει το χρόνο αυτό µέχρι δύο (2) ώρες ικαιολογητικά που προσκοµίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: Οι Έλληνες πολίτες : α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από τα αδικήµατα της 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, ήτοι: - συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), 12

13 - νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α 305), ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. iii) το προβλεπόµενο από τον Αγορανοµικό Κώδικα αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α Οι αλλοδαποί : α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παραγρ έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 13

14 δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των και αντίστοιχα. - Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) - Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. - Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης Οι συνεταιρισµοί : α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ & δ της , εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων β και γ της , εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της γ. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις της του παρόντος, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 14

15 υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 3.3 ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ Ο προµηθευτής ο οποίος έχει προσφέρει τη χαµηλότερη προσφορά και δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 ή, στην σχετική διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου ιατάγµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.1 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/07 και του Ν. 3886/10 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων κ.λ.π.» 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.. 118/07. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι είναι ή έχουν το απαιτούµενο από το νόµο αδειοδοτηµένο προσωπικό (Ηλεκτρολόγοι Ειδικότητας) το οποίο θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση της αντίστοιχης πιστοποίησης. 2. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Στα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες συντήρησης όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ιακήρυξης (Ν ο 2/2015.). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ (ΚΑΣΜΑ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΜΑ ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ANΤΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ EMBOΛOY ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚW KLEEMAN S/N: S/N: ΚW ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΕΥΞΕΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ 90 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ 450 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΥΟ (2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑ (10) ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΙ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 750 kg ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥMΒΑΣΗΣ Βασική προϋπόθεση για την συντήρηση των ανελκυστήρων του αεροσταθµού του ΚΑΣΜΑ είναι η εφαρµογή της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1245 (ΦΕΚ2604/Β/ ), τα διαλαµβανόµενα στο πρότυπο ΕΝ και το εγκεκριµένο από το ΕΚΕΠΙΣ Επαγγελµατικό Περίγραµµα του Τεχνικού των Ανελκυστήρων του ΚΑΣΜΑ. Ο συντηρητής οφείλει να εξειδικεύσει το Πρόγραµµα Συντήρησης µε βάση το Επαγγελµατικό Περίγραµµα του Τεχνικού των Ανελκυστήρων του ΚΑΣΜΑ. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Υ Π Ο Ε Ι Γ ΜΑ Σ Χ Ε ΙΟ Υ Σ Υ ΜΒΑΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΣΜΑ Στο Πυθαγόρειο σήµερα την.. του µηνός του έτους 2015, οι υπογράφοντες το παρόν Συµφωνητικό, αφ ενός µεν, 1) η ΥΠΑ και ειδικότερα ο Κρατικός Αερολιµένας Σάµου «Αρίσταρχος ο Σάµιος» (ΚΑΣΜΑ) µε Α.Φ.Μ Ο.Υ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ., εκπροσωπούµενη νοµίµως από τον Παναγιώτη Μανούκα µε την ιδιότητα του Αερολιµενάρχη, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού ηµοσίου και 2) ο εκπρόσωπος της εταιρείας. που εδρεύει στην.και επί της οδού.µε Α.Φ.Μ..της.Ο.Υ, προέβησαν στη σύνταξη της παρούσας σύµβασης και συµφώνησαν τα εξής : Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την παραπάνω ιδιότητά του αφού έλαβε υπόψη του την από. έγγραφη οικονοµική και τεχνική προσφορά του αναδόχου, την µε αριθµό πρωτ. έγκριση της σχετικής δαπάνης ποσού. για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης των τριών (3) ανελκυστήρων ΚΑΣΜΑ αναθέτει στο δεύτερο των συµβαλλοµένων.. νόµιµο εκπρόσωπο τις εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης των τριών (3) ανελκυστήρων ΚΑΣΜΑ για το ποσό των.. συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ µε τους παρακάτω όρους: : ΑΡΘΡΟ 1 Η χρονική περίοδος ισχύος του παρόντος συµφωνητικού είναι. µήνες, δηλαδή αρχίζει την.../.../2015 και λήγει την / /2015. ΑΡΘΡΟ 2 Ηµεροµηνία έναρξης της συµφωνίας, από την επόµενη της ηµεροµηνίας της υπογραφής της Σύµβασης από αµφότερους τους συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει την πιστοποίηση καθώς και την Πλήρη συντήρηση των τριών (3) ανελκυστήρων του ΚΑΣΜΑ δύο φορές το µήνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Παραρτήµατος V. ΑΡΘΡΟ 4 Για τις εργασίες συντήρησης και των τριών (3) ανελκυστήρων δύο (2) φορές τον µήνα και για την ασφάλιση των ανελκυστήρων ο ΚΑΣΜΑ αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον συντηρητή το ποσό των Ευρώ τον µήνα συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16% Η συνολική ετήσια αµοιβή του µειοδότη για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των.... συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται από τον πρώτο των συµβαλλοµένων στον δεύτερο των συµβαλλοµένων, βάσει του ηµόσιου λογιστικού (Π 118/07), ύστερα από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του Παραρτήµατος ΙV των τριών (3) ανελκυστήρων σε µηνιαία βάση καθώς και της πιστοποίησης αυτών. 19

20 ΑΡΘΡΟ Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δηλώνει ότι α) διαθέτει το απαιτούµενο από το νόµο αδειοδοτηµένο προσωπικό (Ηλεκτρολόγοι Ειδικότητας), β) Ο ίδιος βαρύνεται µε την καταβολή των ηµεροµισθίων και όλων των άλλων συναφών υποχρεώσεών του προς το απασχολούµενο τεχνικό προσωπικό και τους φορείς ασφάλισης αυτών, ο δε πρώτος των συµβαλλοµένων δεν υπέχει καµία απολύτως ευθύνη για το λόγο αυτό απέναντι στην εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες Νόµους, ιατάγµατα, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνοµικές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων του και να ασφαλίζει αυτούς σε αναγνωρισµένη Ασφαλιστική Εταιρεία καλύπτοντας αστική ευθύνη για µεµονωµένο ατύχηµα, για οµαδικό και για υλικές ζηµιές. Το συµβόλαιο ασφάλισης των ανελκυστήρων θα κατατεθεί στον αερολιµένα εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης Καµία έννοµη σχέση δεν συνδέει το τεχνικό και εργατικό προσωπικό του συντηρητή µε τον υπεύθυνο του κτιρίου. Κατά συνέπεια ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των αµοιβών του προσωπικού, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και γενικά την καταβολή κάθε δυνατής δαπάνης που κατά τον νόµο ή κατά συνήθεια βαρύνει τους εργοδότες. Σε περίπτωση προκλήσεως ατυχήµατος κατά την διάρκεια των επισκευών υπέχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη, υποχρεούµενη παράλληλα να λαµβάνει κάθε µέριµνα για την διασφάλιση της σωµατικής ακεραιότητας του προσωπικού του. 5.4 Κατά τη διεξαγωγή των ανωτέρω εργασιών δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας σε αναρµόδιους ή άτοµα που δεν έχουν εργασία να παρευρίσκονται στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων. ΑΡΘΡΟ 6 Ο συντηρητής αναλαµβάνει µε το παρόν συµφωνητικό την µηνιαία FULL συντήρηση των τριών (3) ανελκυστήρων του ΚΑΣΜΑ. ΑΡΘΡΟ Η συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονισµών περί ανελκυστήρων και ιδιαίτερα µε τις διατάξεις του ΦΕΚ/1797/ που αναφέρεται στην συντήρηση των ανελκυστήρων.οι εργασίες της µηνιαίας συντήρησης περιλαµβάνονται στο σχετικό βιβλιάριο το οποίο βρίσκεται στο κουτί συντήρησης µόνιµα στερεωµένο δίπλα στον ανελκυστήρα και στο οποίο γράφονται από τον τεχνίτη συντηρήσεως οι τυχόν παρατηρήσεις. 7.2 Ο συντηρητής αναλαµβάνει την υποχρέωση της προµήθειας των λιπαντικών και υλικών καθαρισµού ο οποίος και εγγυάται για την καλή τους ποιότητα. εν έχει υποχρέωση για αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτηµάτων υποκείµενα σε φθορά από συνήθη ή κακή χρήση. Ο συντηρητής επίσης δεν έχει υποχρέωση αντικατάστασης εξαρτηµάτων, υποκείµενων σε φθορά από χρήση βίας, βανδαλισµού σαµποτάζ ή άλλη ανώτερη βία. 7.3 Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα ή ανωµαλίας στη λειτουργία του, ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να στείλει µε δικά του έξοδα ειδικό τεχνίτη, εντός µίας ώρας για αποκατάσταση της βλάβης. 7.4 Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δύο (2) φορές τον µήνα κάθε ένα ανελκυστήρα (ΦΕΚ 1797/ άρθρο 4), ο δε χρόνος συντήρησης δεν πρέπει να είναι κατώτερος των σαράντα πέντε (45) λεπτών ανά 20

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ044691ΩΓ-Ι73 ΑΔΑΜ: 14PROC002002634 2014-04-22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα