ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32/2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης παροχής υπηρεσιών Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 2.661,72, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε εξασφαλισµένη πίστωση µέσω του προϋπολογισµού του ήµου Αλεξανδρούπολης για το Η εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη µελέτη της εργασίας Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο ήµο το αργότερο µέχρι την ηµέρα Τετάρτη 3/7/2013 και ώρα 12:30 π.µ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή µε εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ιαγωνισµού τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ α) Υπεύθυνη δήλωση ότι µελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της µελέτης της εργασίας. β) Οικονοµική προσφορά (σε κλειστό φάκελο). γ) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους για έλεγχο, συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων καθώς και για συντήρηση εγκαταστάσεων συστηµάτων πυρανίχνευσης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32 / 2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Προβλέπεται να γίνει αναγόµωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων όλων των δηµοτικών κτιρίων, των οχηµάτων και µηχ/των έργων του ήµου καθώς και εργασίες συντήρησης του συστήµατος πυρανίχνευσης του ηµαρχιακού Μεγάρου. Συγκεκριµένα θα γίνει συντήρηση ή αναγόµωση των πυροσβεστήρων, που υπάρχουν σε όλα τα δηµοτικά κτίρια και σε όλα τα οχήµατα και µηχ/τα του ήµου καθώς και συντήρηση έλεγχος λειτουργίας µόνιµης εγκατάστασης του συστήµατος πυρανίχνευσης (16 έως 64 ζωνών) του ηµαρχιακού Μεγάρου. Οι ποσότητες και τα είδη των πυροσβεστήρων που θα συντηρηθούν ή αναγοµωθούν φαίνονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Τα είδη και οι ποσότητες των πυροσβεστήρων που αναφέρονται στο Β τµήµα του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης ελήφθησαν µετά από σχετική υπόδειξη των υπαλλήλων του αρµόδιου Τµήµατος Εποπτείας και Σχεδιασµού Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ήµου Αλεξ/πολης. Η θέση των πυροσβεστήρων στα δηµοτικά κτίρια, ανά είδος, φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση: Στο κτίριο του ηµαρχείου (επί της οδού Λ. ηµοκρατίας) Λεβητοστάσιο: ύο (2) αυτοδιεγειρόµενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg ύο (2) φορητοί διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), των 5 kg Υπόγειο (Αρχείο Πολεοδοµίας): έκα (10) αυτοδιεγειρόµενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 6 kg Τέσσερις (4) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Υπόγειο ( ηµαρχιακού Μεγάρου): Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg Ισόγειο : Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg ηµοτικό Θέατρο : Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg Έξι (6) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Αποθήκη ηλεκτρικών µετρητών ΕΗ : Αίθουσα κινηµατογραφικής µηχανής : Ένας (1) φορητός ξηράς σκόνης (Ρα), των 6kg Ηµιόροφος : 1 ος όροφος : Τρεις (3) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg 2 ος όροφος : Τρεις (3) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg ύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg (ο ένας στην αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) Στο κτίριο του Παλιού ηµαρχείου (επί της οδού Κύπρου) Λεβητοστάσιο: ύο (2) αυτοδιεγειρόµενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg Υπόγειο : 1 ος όροφος (Πολεοδοµία ): Τέσσερις (4) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg 2 ος όροφος ( ιάδροµος ) : ύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Ισόγειο (ΚΕΠ) :

3 Στο κτίριο της Πρόνοιας ηµοτικής Αστυνοµίας ύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Στην Κατασκήνωση Μάκρης (της Πρόνοιας): εκαπέντε (15) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Τρεις (3) τροχήλατοι πυροσβεστήρες αφρού, των 50kg ύο (2) συστήµατα τοπικής εφαρµογής µε sprinkler Στα κτίρια της ηµοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης Στα γραφεία των υπαλλήλων του Νέου Σχολείου : ύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Λεβητοστάσιο (Νέο Σχολείο): Ένας (1) αυτοδιεγειρόµενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg Στο γραφείο Αντιδηµάρχου : Στο ΚΕΠΑΚΥ Λουτρά : Στα κτίρια της ηµοτικής Ενότητας Φερρών Στο ηµοτικό κτίριο Φερρών (αποθήκες): Τρεις (3) αυτοδιεγειρόµενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg Στα γραφεία των υπαλλήλων: ύο (2) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 12 kg Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Πέπλου: ύο (2) αυτοδιεγειρόµενοι ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg Στο ηµοτικό κτίριο Αρδανίου (πρώην ΚΕΚ): Εννέα (9) φορητοί ξηράς σκόνης (Ρα), των 6 kg Ένας (1) αυτοδιεγειρόµενος ξηράς σκόνης (Ρα), οροφής, των 12 kg Οι πυροσβεστήρες των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων που διαθέτει ο ήµος είναι : 32 τεµάχια ξηράς σκόνης (Ρα) των 6 kg. Επίσης, στο χώρο του συνεργείου του Γραφείου κίνησης οχηµάτων είναι ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (Ρα) των 50 kg και στο χώρο του Σκουπιδότοπου ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (Ρα) των 50kg. Το κόστος της εργασίας θα ανέλθει στο ποσό των 2.661,72 µε το ΦΠΑ. Αλεξ/πολη 30 / 05 / Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32 / 2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων»

4 Α/ Α Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ( ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ) Είδος Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Τιµή Εργασιών Ανάλυσης Μέτρησης Μονάδας 1. Συντήρηση έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης του συστήµατος πυρανίχνευσης 2. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα, βάρους 5 κιλών 3. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 12 κιλών 4. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 6 κιλών 5. Συντήρηση ή αναγόµωση αυτοδιεγειρόµενου πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς σκόνης, βάρους 6 κιλών 6. Συντήρηση ή αναγόµωση αυτοδιεγειρόµενου πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς σκόνης, βάρους 12 κιλών 7. Συντήρηση ή αναγόµωση τροχήλατου πυροσβεστήρα, αφρού, βάρους 50 κιλών 8. Συντήρηση έλεγχος λειτουργίας συστήµατος τοπικής εφαρµογής µε sprinkler A. Aναγόµωση ή συντήρηση πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων απάνη Α.Σ. Τεµ. 1,00 80,00 80,00 Α.Σ. Τεµ. 8,00 12,00 96,00 Α.Σ. Τεµ. 12,00 18,00 216,00 Α.Σ. Τεµ. 50,00 12,00 600,00 Α.Σ. Τεµ. 10,00 12,00 120,00 Α.Σ. Τεµ. 11,00 18,00 198,00 Α.Σ. Τεµ. 3,00 80,00 240,00 Α.Σ. Τεµ. 2,00 20,00 40,00 Σύνολο Α : 1.590,00 Β. Aναγόµωση ή συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων Α.Σ. Τεµ. 32,00 12,00 384,00 1. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 6 κιλών 2. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 1 κιλού 3. Συντήρηση ή αναγόµωση τροχήλατου πυροσβεστήρα, ξηράς σκόνης, βάρους 50 κιλών Α.Σ. Τεµ. 6,00 5,00 30,00 Α.Σ. Τεµ. 2,00 80,00 160,00 Σύνολο Β : 574,00 Σύνολο Α+Β : 2.164,00 Φ.Π.Α. 23 % : 497,72 Συνολική απάνη : 2.661,72 Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΕ Η - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

5 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32 / 2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ A. Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων δηµοτικών κτιρίων 1. Συντήρηση έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης του συστήµατος πυρανίχνευσης Η εργασία ελέγχου και συντήρησης της εγκατάστασης συστήµατος πυρανίχνευσης θα πραγµατοποιείται από αναγνωρισµένη εταιρεία ελέγχου - συντήρησης µόνιµων συστηµάτων πυρανίχνευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα των άρθρων της υπ αριθµ. 12/2007 Πυροσβεστικής ιάταξης. Στο τέλος των εργασιών ελέγχου συντήρησης η εταιρεία θα παραδίδει στον υπεύθυνο του Ηλεκτροµηχανολογικού Τµήµατος την προβλεπόµενη από τη Νοµοθεσία Υπεύθυνη ήλωση ελέγχου της καλής λειτουργίας του µόνιµου συστήµατος πυρανίχνευσης. Οι προβλεπόµενες εργασίες ελέγχου και συντήρησης της εγκατάστασης είναι : - Ελέγχονται τυχόν σφάλµατα στους πίνακες πυρανίχνευσης. - οκιµάζεται η σωστή λειτουργία των συσσωρευτών, ελέγχονται οι συνδέσεις τους και εάν απαιτηθεί γίνεται αντικατάσταση των συσσωρευτών. - Ελέγχονται επιλεκτικά ανιχνευτές και κοµβία συναγερµού και διαπιστώνεται η κατάστασή τους και η κανονική λειτουργία τους. - ιαπιστώνεται εάν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλµατος µε τεχνικό τρόπο. Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 80,00 Ολογράφως : Ογδόντα ευρώ 2. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα, βάρους 5 κιλών Η εργασία συντήρησης - αναγόµωσης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα των άρθρων της υπ αριθµ. 618/43/2005 ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και ηµόσιας Τάξης και της Τροποποιητικής αυτής µε αριθµό 17230/671/2005. Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 12,00 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ

6 3. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 12 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 18,00 Ολογράφως : εκαοχτώ ευρώ 4. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 6 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 12,00 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ 5. Συντήρηση ή αναγόµωση αυτοδιεγειρόµενου πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς σκόνης, βάρους 6 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 12,00 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ 6. Συντήρηση ή αναγόµωση αυτοδιεγειρόµενου πυροσβεστήρα οροφής, ξηράς σκόνης, βάρους 12 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 18,00 Ολογράφως : εκαοχτώ ευρώ 7. Συντήρηση ή αναγόµωση τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 50 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 80,00 Ολογράφως : Ογδόντα ευρώ 8. Συντήρηση έλεγχος λειτουργίας πυροσβεστικού συστήµατος τοπικής εφαρµογής µε sprinkler Η εργασία ελέγχου και συντήρησης θα πραγµατοποιείται από αναγνωρισµένη εταιρεία ελέγχου - συντήρησης µόνιµων συστηµάτων πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα των άρθρων της υπ αριθµ. 12/2007 Πυροσβεστικής ιάταξης. Στο τέλος των εργασιών ελέγχου συντήρησης η εταιρεία θα παραδίδει στον υπεύθυνο του Ηλεκτροµηχανολογικού Τµήµατος την προβλεπόµενη από τη

7 Νοµοθεσία Υπεύθυνη ήλωση ελέγχου της καλής λειτουργίας των µόνιµων πυροσβεστικών εγκαταστάσεων. Οι προβλεπόµενες εργασίες ελέγχου και συντήρησης της εγκατάστασης είναι : - οκιµάζεται η σωστή λειτουργία του συστήµατος, ελέγχονται οι συνδέσεις του και εάν απαιτηθεί γίνεται αποκατάσταση και επισκευή βλαβών, στο πλαίσιο µικροπαρεµβάσεων και µικροϋλικών. Τιµή κατ αποκοπή : Αριθµητικώς : 20,00 Ολογράφως : Είκοσι Β. Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων 1. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 6 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 12,00 Ολογράφως : ώδεκα ευρώ 2. Συντήρηση ή αναγόµωση φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 1 κιλού Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 5,00 Ολογράφως : Πέντε ευρώ 3. Συντήρηση ή αναγόµωση τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης, βάρους 50 κιλών Τιµή εφαρµογής ανά τεµάχιο: Αριθµητικώς : 80,00 Ολογράφως : Ογδόντα ευρώ * Όλες οι συντηρήσεις και αναγοµώσεις θα γίνουν από αναγνωρισµένη εταιρεία ελέγχου- συντήρησης και αναγόµωσης πυροσβεστήρων, η οποία θα διαθέτει άδεια λειτουργίας από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η αναγνωρισµένη εταιρεία υποχρεούται στην επικόλληση επί του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου, στην οποία θα αναγράφονται η ηµεροµηνία ελέγχου- συντήρησης ή αναγόµωσης (έτος και µήνας), η ηµεροµηνία (έτος και µήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόµενη διαδικασία και το όνοµα και διεύθυνση της αναγνωρισµένης εταιρείας. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ

8 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32 / 2013 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΜΙΚΕ Η - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Με την παρούσα προβλέπεται να γίνει συντήρηση ή αναγόµωση των πυροσβεστήρων όλων των δηµοτικών κτιρίων και οχηµάτων µηχανηµάτων έργου του ήµου καθώς και εργασίες συντήρησης - ελέγχου του συστήµατος πυρανίχνευσης του ηµαρχιακού Μεγάρου. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του N.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του Π 28/80 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β ) Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Το τιµολόγιο µελέτης

9 β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Τεχνική περιγραφή µελέτη Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου ώδεκα µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 2.661,72 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

10 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΙΚΕ Η - ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β β ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ENCLOSE (Μετάφραση Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 71/ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.250 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350106 FAX: 2465023270 Σιάτιστα 15/07/2014 Αριθµός Μελέτης: 15688 Κ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / /2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ 14565 ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΛ.: 2132030638 FAX.: 2132030630 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α" ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403

Καβάλα 4. Αρ. Πρωτ.10222. α ) BUSINESSS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ. ο Ελλάδος. - Τμήμα. Ανατολικής. Βότση 2-65403 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ. : 251.0227430 / Fax: 251.0224624 4 E-mail: libteeam@tee.gr Καβάλα, 24 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.10222 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ιενέργειας της εργασίας «ΣΤΕΙΡΩΣΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2014» µε τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 02/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 61477 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 2 /2015 Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων (Χρηματαποστολές) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 10.391,04 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. ΟΜΟΡΟΥ ΗΜΟΥ» AΡΙΘ.MΕΛΕΤΗΣ 3/2014 ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα