Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου"

Transcript

1 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 10 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 19/ Αριθ.Απόφασης:686/2014 Στη Ρόδο σήµερα 10 η Νοεµβρίου 2014 ηµέρα ευτέρα και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική ηµόσια Συνεδρίαση, το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ηµάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/120453/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δηµοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πρόεδρος 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ ΩΡΟΣ- 30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- 31. ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 32. ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 33.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ 9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραµµατέας 11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 39.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 40. ΑΤΣΙ Η ΕΛΠΙ Α 41. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- 42.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΗΜΟΣ 45. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ- Ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος 17. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 46.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ηµοτική Σύµβουλος 1

2 18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- 22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.ΞΕΠΑΠΑ ΑΚΗ-ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.ΠΑΡ ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) ηµοτικών συµβούλων παρίστανται και οι σαράντα έξι (46), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου κ. ηµήτρης Σαλαµαστράκης καθώς και ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Μιλτιάδης Παγκάς. Θ Ε Μ Α 5.3: ιατύπωση άποψης του ηµοτικού Συµβουλίου για το έργο «Προσωρινή αποθήκευση µή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και ηλεκτρικών συσκευών ιαλυτήριο αυτοκινήτων και διαχείριση (Μεταφόρτωση, Προσωρινή αποθήκευση) συσσωρευτών οξέος-µολύβδου στην ΚΜ 186 Γαιών Καλυθιών ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νοµού ωδεκανήσου, για λογαριασµό της εταιρείας ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Στέφανος Κυριαζής εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη του Σώµατος την υπ αριθ. πρωτ. 2/115260/2014 εισήγηση της /νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής: Με το µε αρ. πρωτ. (.Ρ.) 49170/ έγγραφο, η Επιτροπή Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής και Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ζήτησε την άποψη του ηµοτικού Συµβουλίου γενικά για το έργο του θέµατος, προκειµένου εκείνη ακολούθως να γνωµοδοτήσει για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. ιευκρινίζεται καταρχήν ότι µε το παραπάνω έγγραφο η Περιφέρεια ζητά την άποψη του ήµου, συνολικά για το έργο και για όλες τις πτυχές του (πολεοδοµικές, περιβαλλοντικές, οικονοµικές, εµπορικές κλπ.). 2

3 Σηµειώνεται επίσης ότι ο ήµος και οι Υπηρεσίες του, σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ., δεν έχουν την αρµοδιότητα να γνωµοδοτούν για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων, είτε ιδιωτικών είτε δηµοσίων αλλά το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Απόφαση Υπουργών και ΠΕ.Κ.Α. µε αριθµ. Οικ. 1649/45, ΦΕΚ 45Β/2014) προβλέπει τη δυνατότητα αιτήµατος της Περιφέρειας για γνωµοδότηση από το ηµοτικό Συµβούλιο. Ως εκ τούτου, η συνοπτική περιγραφή του εν λόγω έργου σύµφωνα µε τη Μ.Π.Ε. του έργου- καθώς και η γενική µας άποψη για τα περιβαλλοντικά και µόνο θέµατα τα σχετικά µε το έργο, αναφέρονται παρακάτω. Η επιχείρηση ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων µε αντικείµενο το Κέντρο Συλλογής και Επεξεργασίας Οχηµάτων στο Τέλος Κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Προσωρινή αποθήκευση στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων και ηλεκτρικών συσκευών. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονήθηκε λόγω της επιθυµίας της επιχείρησης να επεκτείνει τη δραστηριότητά της ως προς την προσωρινή αποθήκευση συσσωρευτών. Η επιχείρηση έχει άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων καθώς και Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ετών 2011 και 2013 και άδεια εγκατάστασης έτους 2012 για ίδρυση ιαλυτηρίου Ο.Τ.Κ.Ζ. και Προσωρινής Αποθήκευσης Στερεών µη Επικίνδυνων Αποβλήτων. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο υπ αριθµ. ΚΜ 1876 αγρ/χιο, Γαιών Καλυθιών, Ρόδος, συνολικού εµβαδού ,00 m2 από το οποίο χρησιµοποιούνται τα m2. Η επιχείρηση ασχολείται προς το παρόν µε την προσωρινή αποθήκευση ενώ το κτίριο όπου θα γίνεται η διάλυση οχηµάτων (υπ αριθµ. 221/12 άδεια δόµησης), είναι ισόγειο επιφάνειας 399 τ.µ. Σε αυτό στεγάζονται τα γραφεία της επιχείρησης, ο χώρος απορρύπανσης και αποσυναρµολόγησης καθώς και οι χώροι υγιεινής. Στο κτίριο αυτό θα στεγαστεί και ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών. Αναλυτικότερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι οι εξής: Τµήµα 1 (Eσυνολικό=71,25m2): Γραφεία επιχείρησης και χώρος υποδοχής ιδιοκτητών. Στο χώρο αυτό στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης και στις οποίες εκδίδεται το πιστοποιητικό καταστροφής. Επίσης θα υπάρχει χώρος αναµονής των πελατών και χώροι υγιεινής. Τµήµα 2 (Eσυνολικό=225m2): Τµήµα επεξεργασίας (απορρύπανση και αποσυναρµολόγηση και διάλυση). Ο χώρος αυτός είναι καλυµµένος και µε επαρκή εξαερισµό, αδιαπέραστος από τυχόν απόβλητα. Ο χώρος αυτός θα κατασκευαστεί ώστε να στεγάζει µια γραµµή απορρύπανσης, µια θέση προσωρινής απόθεσης και µια θέση διάλυσης. Θα επιτρέπει επίσης την ανεµπόδιστη κίνηση περονοφόρου οχήµατος. Στο χώρο αυτό υπάρχουν και οι δεξαµενές αποθήκευσης υγρών αποβλήτων 1000 λίτρων έκαστη. Τµήµα 3 (Eσυνολικό=102,75m2): Τµήµα προσωρινής αποθήκευσης ανταλλακτικών και αποθήκευσης συσσωρευτών. Ο χώρος αυτός είναι καλυµµένος και επιστρωµένος µε σκυρόδεµα και θα διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισµό. 3

4 Στο οικόπεδο θα υπάρχουν νοητά χωρισµένοι υπαίθριοι χώροι που θα εξυπηρετούν τις υπόλοιπες διεργασίες. Συγκεκριµένα θα δηµιουργηθούν: Χώρος υποδοχής ΟΤΚΖ Χώρος προσωρινής αποθήκευσης Χώρος συµπίεσης Χώρος αποθήκευσης κουφαριών Στον υπαίθριο χώρο γίνεται και η προσωρινή αποθήκευση στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων. Πιο αναλυτικά: Το υπό µελέτη έργο αφορά τη διαχείριση (µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή) και επεξεργασία (απορρύπανση, αποσυναρµολόγηση, συµπίεση) Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τη διαχείριση (µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή) στερεών µη επικινδύνων αποβλήτων και τη διαχείριση (µεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και διαλογή) και χρησιµοποιηµένων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών από την εταιρία Φρουζάκη Ελένη και ΣΙΑ Ε.Ε. Η επιχείρηση επιθυµεί την προσθήκη δραστηριότητας διαχείρισης (µεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης) συσσωρευτών οξέος - µολύβδου. Παρακάτω αναλύεται η κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά: Στερεά - µη επικίνδυνα απόβλητα Όσον αφορά τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα στερεά απόβλητα έρχονται στη κατοχή του φορέα µέσα από διαδικασίες µειοδοτικών διαγωνισµών των ηµοσίων Υπηρεσιών, από παραγωγούς των αποβλήτων αλλά και από εταιρίες συλλογής και µεταφοράς στερεών-µη επικινδύνων αποβλήτων. Ο τόπος προέλευσης των στερεών αποβλήτων είναι κυρίως οι αποθήκες των παραπάνω υπηρεσιών που µπορεί να βρίσκονται σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας. Τα υλικά φτάνουν στον χώρο της επιχείρησης όπου ζυγίζονται ή καταµετρούνται και παραλαµβάνονται. Η εκφόρτωση τους γίνεται σε δάπεδο από οπλισµένο σκυρόδεµα είτε µε απευθείας ανατροπή είτε µε την βοήθεια κλάρκ. Ακολουθεί διαχωρισµός των µετάλλων χειρωνακτικά και µεταφορά τους σε άλλη θέση µέσα στο ίδιο οικόπεδο από εκεί µεταφέρονται µε φορτηγό της εταιρίας σε βιοµηχανίες ανακύκλωσης µετάλλων. Εξοπλισµός περιγραφή Κλαρκ µε κουβά 2.5 tn 1 ποσότητα Κινητήρια Ισχύς (kw) Φορτηγό µε γερανό 1 47,81 Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές Η επιχείρηση συλλέγει ηλεκτρικές συσκευές και τις αποθηκεύει προσωρινά σε ένα κοντέινερ. Όταν το κοντέινερ γεµίσει η εταιρία επικοινωνεί µε την αδειοδοτηµένη εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. όπου παραλαµβάνει το κοντέινερ το αδειάζει και το επιστρέφει στην 4

5 επιχείρηση. Επισυνάπτεται στο παράρτηµα της µελέτης η σύµβαση συνεργασίας µε την παραπάνω επιχείρηση. Για τα ΑΗΗΕ που παρουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια στην επιχείρηση λόγω ρύπανσης ή µόλυνσης θα γίνεται επιστροφή στους παραγωγούς. ιαλυτήριο Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής Τα ΟΤΚΖ µεταφέρονται από ιδιώτες-κατόχους των οχηµάτων είτε από συνδέσµους Ο.Τ.Α., οι οποίοι εκτελούν την εργασία συλλογής των οχηµάτων αυτών. Τα ΟΤΚΖ αρχικά ζυγίζονται σε γεφυροπλάστιγγα και στη συνέχεια οδηγούνται σε υπαίθριο χώρο προσωρινής αποθήκευσης µέχρι να οδηγηθούν στο χώρο αποθήκευσης και αποσυναρµολόγησης. Στον χώρο αυτό, αποµακρύνονται όλα τα επιβλαβή υγρά και τα αξιοποιήσιµα τµήµατα των οχηµάτων (τα τµήµατα που δεν είναι µεταλλικά και δίνονται σε εταιρίες ανακύκλωσης). Το υπόλοιπο τµήµα του οχήµατος, το οποίο είναι κυρίως µεταλλικό, µεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο συµπίεσης παλαιοσίδηρων και παλαιών µετάλλων, όπου και συµπιέζεται µε τη βοήθεια πρέσας. Τα συµπιεσµένα κοµµάτια (scrap) µεταφέρονται µε περονοφόρο όχηµα σε υπαίθριο χώρο αποθήκευσης εωσότου πωληθούν σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης µετάλλου. Η µεταφορά των συµπιεσµένων κοµµατιών µετάλλου από την επιχείρηση στις εταιρίες ανακύκλωσης γίνεται µε γερανοφόρο όχηµα της επιχείρησης. Τα διαχωρισµένα, µη αξιοποιήσιµα υλικά µεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. Ρόδου. Πρώτες ύλες Η επιχείρηση εποµένως προβλέπεται να φτάσει σταδιακά στην επεξεργασία 1000 οχηµάτων ανά έτος µέσα στα επόµενα 5 έτη. Αυτό σηµαίνει ότι στο διαλυτήριο θα εισέρχονται ηµερησίως κατά µέσο όρο 4 οχήµατα. (300 ηµέρες λειτουργίας ετησίως). Η επιχείρηση εκτός από Ι.Χ. θα αναλαµβάνει και τη διάλυση φορτηγών οχηµάτων. Επισυνάπτεται στη µελέτη πίνακας µηχανολογικού εξοπλισµού του διαλυτηρίου. Περιγραφή διαχείρισης και επεξεργασίας ΟΤΚΖ (διαλυτήρια ΟΤΚΖ) α. Παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση β. Απορρύπανση και συµπίεση ΟΤΚΖ Τα στάδια απορρύπανσης του οχήµατος είναι: Αφαίρεση συσσωρευτή και απενεργοποίηση αεροσάκων Αφαίρεση επιβλαβών υγρών και ελαστικών Τα στάδια ανακύκλωσης του απορρυπασµένου πλέον οχήµατος είναι: 1. Αφαίρεση καταλύτη: Η αφαίρεση του καταλύτη γίνεται χειρωνακτικά µε τοποθέτησή του σε κιβώτια αποθήκευσης προς αναµονή παραλαβής από αδειοδοτηµένους συλλογείς. 2. Αφαίρεση χαλκού, αλουµινίου, µαγνησίου. 3. Αφαίρεση πλαστικών: Η αφαίρεση πλαστικών γίνεται χειρωνακτικά. Τα πλαστικά κοµµάτια που προκύπτουν τοποθετούνται σε κάδο µέχρι τη µεταφορά τους σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης προς αναµονή περεταίρω αποθήκευσης. 5

6 4. Αφαίρεση γυαλιού: Η αφαίρεση των γυάλινων επιφανειών γίνεται επίσης χειρωνακτικά. Τα γυάλινα κοµµάτια που προκύπτουν οδηγούνται επίσης σε κάδο µέχρι τη µεταφορά τους σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης προς αναµονή περεταίρω αποθήκευσης. Ακολούθως το υπόλοιπο του οχήµατος µεταφέρεται στον υπαίθριο χώρο αναµονής για συµπίεση σε πρέσσα. Τα συµπιεσµένα κουφάρια των ΟΤΚΖ αποθηκεύονται στον υπαίθριο χώρο αποθήκευσης της επιχείρησης µέχρι να γίνει η µεταφορά τους προς τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης µετάλλου. Τα υπόλοιπα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητα (ελαστικά, υαλοπίνακες, πλαστικά και γυάλινα µέρη) που προκύπτουν από την απορρύπανση αποθηκεύονται προσωρινά στον υπαίθριο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της επιχείρησης και διατίθενται στις κατάλληλες εταιρίες ανακύκλωσης, αξιοποίησης και διάθεσης τέτοιων υλικών. Οι συσσωρευτές και οι καταλύτες αποθηκεύονται προσωρινά στο κτίριο του διαλυτηρίου προς αναµονή προώθησής τους σε εταιρίες διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. Τα καλώδια παραµένουν επίσης στο χώρο του διαλυτηρίου µέχρι να οδηγηθούν σε περεταίρω επεξεργασία. Τα επικίνδυνα υγρά αποθηκεύονται στις δεξαµενές εκτός του κτιρίου µέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτηµένους συλλογείς. Συσσωρευτές µολύβδου Οι συσσωρευτές θα αποθηκεύονται σε ειδικά κιβώτια που θα παρέχονται από το αντίστοιχο εγκεκριµένου Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης (ΣΥ ΕΣΥΣ). Η επιχείρηση θα παραλαµβάνει τους συσσωρευτές από ιδιώτες (για παράδειγµα, ηλεκτρολογεία-συνεργεία), οι οποίοι θα µεταφέρουν οι ίδιοι τους συσσωρευτές στην επιχείρηση Φρουζάκη Ελένη & Σία Ο.Ε. Οι συσσωρευτές θα φυλάσσονται σε ειδικά στεγανά δοχεία εντός κτιρίου. Σε αυτά τα δοχεία θα αποθηκεύονται και οι συσσωρευτές που εξάγονται από τα ΟΤΚΖ. εν θα πραγµατοποιείται καµία επεξεργασία ή πλύση δοχείων. Θα πραγµατοποιείται µόνο προσωρινή αποθήκευση και τα εν λόγω απόβλητα θα παραδίδονται για περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτηµένους φορείς. (ΣΥ ΕΣΥΣ ΑΕ, ΒΙ ΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ) Η παραπάνω µονάδα πρόκειται να διαθέσει στεγασµένο χώρο έκτασης 5,80 µ2 εντός βιοµηχανικού κτιρίου για την αποθήκευση των επικίνδυνων συσσωρευτών µολύβδου οξέος µε κωδικό ΕΚΑ: Η συγκεκριµένη δραστηριότητα αποτελεί εγκατάσταση δευτερογενούς προσωρινής αποθήκευσης, λαµβάνοντας υπ όψη ότι τα υλικά θα µεταφέρονται σε αδειοδοτηµένο αποδέκτη για περαιτέρω επεξεργασία και διαχείρισή τους. Οι χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου οξέος θα αποθηκεύονται συνήθως σε παλετοκιβώτια τα οποία θα είναι σε καλή κατάσταση χωρίς σηµεία διάβρωσης ή άλλες επιφανειακές παραµορφώσεις και θα παρέχονται από το αντίστοιχο εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης. Στην υπό µελέτη µονάδα προβλέπεται να εισέρχονται χρησιµοποιηµένοι συσσωρευτές µολύβδου οξέος και να αποθηκεύονται κατ εκτίµηση 195 ΤΝ/ΕΤΟΣ ή 650 κιλά /ηµέρα. Με µέσο όρο βάρους µπαταρίας τα 13 kg θα αποθηκεύονται ηµερησίως 50 συσσωρευτές την ηµέρα (250/εβδοµάδα). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα προκύπτει ότι η εταιρεία θα χρειαστεί περίπου 4 παλετοκιβώτια του 1m3 ανά δύο εβδοµάδες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα θα γίνεται και η παραλαβή τους. Η χωροθέτηση της µονάδας αποθήκευσης των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος έχει επιλεγεί σε ασφαλές µέρος ώστε να 6

7 είναι αποµονωµένη από εύφλεκτα υλικά και σε απόσταση ασφαλείας από την παραγωγική διαδικασία (την διαχείριση των µη επικινδύνων υλικών και τη διάλυση ΟΤΚΖ). Επιπλέον, ο χώρος αποθήκευσης των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος προβλέπεται να διαθέτει όλα τα απαιτούµενα µέτρα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας καθώς και συστήµατα ελέγχου και έγκυρης ειδοποίησης τυχόν διαρροής ή ατυχήµατος. Οι κωδικοί όλων των αποβλήτων που συλλέγει και µεταφέρει η επιχείρηση αναγράφονται αναλυτικά σε πίνακα της Μ.Π.Ε. Επίσης αναγράφονται οι εκτιµώµενες καταναλώσεις νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε τη Μελέτη, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας και η αντιµετώπισή τους, είναι οι παρακάτω: ιαφυγή σκόνης και µικροαντικειµένων: Το συγκεκριµένο πρόβληµα θεωρείται αµελητέο διότι τα µεταφερόµενα υλικά δεν περιέχουν αξιόλογες ποσότητες µικροσωµατιδίων σκόνης που θα µπορούσαν να διαφύγουν στο περιβάλλον. Αύξηση επιπέδων θορύβου: Αύξηση επιπέδων θορύβου στο άµεσο περιβάλλον στο σηµείο φόρτωσης των παλαιοσιδήρων και των παλαιών µετάλλων. Η αύξηση αυτή θα προκαλείται από τους κινητήρες των οχηµάτων και από τη λειτουργία του γερανού µε αρπάγη κατά τη διαδικασία φόρτωσης των παραπάνω υλικών. Επειδή η επιβάρυνση αυτή θα είναι παροδική και µε µικρή διάρκεια και επειδή τα επίπεδα θορύβου δε θα ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια (65 Db A) η όχληση αυτή δε θα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή. Για την αντιµετώπιση των προκαλούµενων θορύβων από τις εργασίες της µονάδος έχουν ληφθεί τα παρακάτω µέτρα: -Έδραση των µη κινούµενων µηχανών σε ειδικές σκληρές πλάκες για την απορρόφηση κραδασµών και θορύβων. -Σωστή συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της εγκατάστασης για την όσο το δυνατό αθόρυβη λειτουργία του. Η προσωρινή αποθήκευση παλαιοσιδήρων, παλαιών µετάλλων και ΟΤΚΖ γίνεται σε υπαίθριο χώρο της επιχείρησης µε κατάλληλη κλίση (περίπου 2%) για τη συγκέντρωση των όµβριων υδάτων τα οποία είναι πιθανόν να παρασέρνουν υγρά απόβλητα (κυρίως ορυκτέλαια) από τα αποθηκευµένα υλικά. Τα όµβρια ύδατα συγκεντρώνονται µε σχάρα και οδηγούνται σε σύστηµα ελαιολασποσυλλέκτη (για την κατακράτηση των ορυκτελαίων) και κατόπιν σε σύστηµα σηπτικού βόθρου. Από το σηπτικό βόθρο συλλέγονται και οδηγούνται στο βιολογικό της Ρόδου. Εκτός από τα προαναφερθέντα µέτρα προστασίας σηµαντική βαρύτητα θα δοθεί στον ορθολογικό τρόπο λειτουργίας µέσα από την πιστή εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, τον τακτικό καθαρισµό του χώρου, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντα χώρου. Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στην εγκατάσταση θα ενηµερώνεται και θα εκπαιδεύεται σχετικά µε το αντικείµενο ενασχόλησής του και θα του παρέχονται όλα τα µέσα ατοµικής προστασίας. Τέλος η εταιρεία θα φροντίσει τα οχήµατά της να είναι σε καλή κατάσταση και να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό που θα διασφαλίσει µια ασφαλή και σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) µεταφορά των προς ανακύκλωση υλικών. 7

8 Οι αέριοι ρύποι από τη λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου θέρµανσης θα είναι εντός των προβλεποµένων από την ΚΥΑ ΦΕΚ 264/Β/ και Π /81 ΦΕΚ 293Α/ λόγω της τακτικής συντήρησης του που θα γίνεται από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Οι αέριοι ρύποι από τα οχήµατα είναι µη σηµειακοί ρύποι και θα ελέγχονται από το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). Σε ότι αφορά την πρόσθετη δραστηριότητα διαχείρισης συσσωρευτών µολύβδου, στη Μ.Π.Ε. αναφέρονται οι παρακάτω δεσµεύσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: α) Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης είναι κατασκευασµένο µε βιοµηχανικού τύπου - κάλυψη (βιοµηχανικό σκυρόδεµα) µε επάρκεια στην αντιδιαβρωτική προστασία, στον οποίο χώρο θα τοποθετηθούν τα παλετοκιβώτια µε τους χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές µολύβδου οξέος. β) Τα παλετοκιβώτια µε τους χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές µολύβδου οξέος χωρητικότητας γύρω στο 1m3 θα σκεπάζονται µε ανθεκτικό δίκτυ-µουσαµά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) ώστε τα υλικά να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες (βροχές, φωτιές κ.ο.κ) και να αποφευχθούν κάθε είδους διαρροές στο έδαφος και στις υπάρχουσες υποδοµές. γ) Τα παλετοκιβώτια θα είναι στεγανά και δεν αναµένεται µε κανέναν τρόπο να υπάρχουν διαφυγές εκπλυµάτων στο χώρο αποθήκευσης της εγκατάστασης καθώς το υλικό κατασκευής τους είναι από προπυλένιο υψηλής πυκνότητας (σκούρο HDPE) για την προφύλαξη του περιεχοµένου από τις ακτίνες UV, πρωτογενές λαµβάνοντας υπόψη ότι, οι µπαταρίες έχουν µεγάλο βάρος και εµπεριέχουν ισχυρά διαβρωτικά οξέα. δ) Σε περίπτωση τυχόν διαρροής εντός της εγκατάστασης η εταιρεία θα προβλέψει απορροφητικά µέσα π.χ. (χαρτί χηµικών ουσιών, άµµος ή ξηρός ασβέστης) για την συλλογή του ηλεκτρολύτη καθώς θα υπάρχει και ειδική σκάφη στο κάτω µέρος για τη συλλογή των υγρών διαρροών τα οποία θα οδηγούνται σε πλαστικούς κατάλληλους πιστοποιηµένους περιέκτες. Τα υγρά των διαρροών πλέον θα διαχειρίζονται σαν ειδικά απόβλητα και θα διατίθενται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων. ε) Ο χρόνος παραµονής στην εγκατάσταση των παλετοκιβωτίων - συσκευασία µε τους χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές µολύβδου - οξέος εκτιµάται σε maximum 2 εβδοµάδες. ζ) Η χωροθέτηση της µονάδας αποθήκευσης των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος έχει επιλεγεί σε ασφαλές µέρος ώστε να είναι αποµονωµένη από εύφλεκτα υλικά και σε απόσταση ασφαλείας από την παραγωγική διαδικασία (την διαχείριση των µη επικινδύνων υλικών). η) Η εταιρεία θα δηµιουργήσει τµήµα περιβάλλοντος - υγιεινής και ασφάλειας για τον έλεγχο της εγκατάστασης την επιτήρηση του χώρου σε τακτά χρονικά διαστήµατα, την διατήρηση του χώρου καθαρού, την επιµεληµένη συντήρηση των χώρων αποθήκευσης και της παραγωγικής διαδικασίας και ιδιαιτέρα των επικίνδυνων χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου. θ) Η πλύση απορρύπανση των συσκευασιών (κάδων µεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης συσσωρευτών) θα γίνεται στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών µολύβδου οξέος στον εξουσιοδοτηµένο αποδέκτη της εταιρείας και η οποία αναλαµβάνει την διαχείριση των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος. 8

9 ι) Στους χώρους της εγκατάστασης της εταιρείας δεν αναµένεται να υπάρξει κανένα είδος εκπλυµάτων από την προσωρινή αποθήκευση των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος. κ) Η εταιρία θα πρέπει να αναθέσει εξουσιοδοτηµένο άτοµο για τον έλεγχο των παλετοκιβωτίων και την επιτήρηση του χώρου αποθήκευσης των χρησιµοποιηµένων συσσωρευτών µολύβδου οξέος. λ) Ο αποθηκευτικός χώρος θα πρέπει να φέρει σήµανση για τους συσσωρευτές µολύβδου οξέος, αντίστοιχη µε τη σήµανση των εµπορευµατοκιβωτίων που µεταφέρουν τους επικίνδυνους συσσωρευτές καθώς και την καταγραφή των επικίνδυνων αποβλήτων. Στη Μελέτη επίσης αναγράφονται οι θετικές συνέπειες της ανακύκλωσης και της λειτουργίας της επιχείρησης: Η επιχείρηση συµβάλει στην ανακύκλωση υλικών όπως σίδηρος, ελαστικά αλλά και υγρών όπως λιπαντικών. Συµβάλλει στη µείωση των αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους ήµους και να µεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής ενώ συγκεκριµένα η εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων θα µειώσει σηµαντικά τον αριθµό αυτών που είναι εγκαταλελειµµένα. Συνεισφέρει στη εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι µη ανανεώσιµες (µεταλλεύµατα κλπ.) παρέχοντας και οικονοµικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε µεγάλο µέρος εισάγει πρώτες ύλες και ενέργεια. ηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Επίσης σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται και επισυνάπτονται στη Μ.Π.Ε., για το έργο υπάρχουν µεταξύ άλλων και τα εξής έγγραφα: 1. Η υπ αριθµ. 2850/ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας ωδεκανήσου. 2. Η υπ αριθµ. 2791/Φ / άδεια εγκατάστασης 3. Η υπ αριθµ. 8474/ Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού της Αποκεντρωµένης διοίκησης Αιγαίου, /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού. 4. Η υπ αριθµ /3827/ Τροποποίηση άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων αποβλήτων καθώς και οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. 5. Η υπ αριθµ. 1198/ άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων της ΕΥΑ ήµου Ρόδου. 6. Βεβαίωση παραλαβής σκραπ από την επιχείρηση Καθέρης ΑΒΕΕ. 7. Πρόθεση συνεργασίας µε την ΕΛΤΕΠΕ ΚΞ (διαχείριση απόβλητων λιπαντικών ελαίων). 8. Πρόθεση συνεργασίας µε την ECOELASTIKA (διαχείριση παλαιών ελαστικών). 9. Πρόθεση συνεργασίας µε το ΣΥ. Ε.ΣΥΣ. (διαχείριση Ο.Τ.Κ.Ζ. και συσσωρευτών). 10.Βεβαίωση συνεργασίας µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 11.Βεβαίωση δήλωσης συµµετοχής στο σύστηµα Ε ΟΕ (διαχείριση Ο.Τ.Κ.Ζ.). 9

10 12. Βεβαίωση από το ασαρχείο. 13.Γνωµοδότηση ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 14.Βεβαίωση χρήσης γης. 15.Πλήρης αρχιτεκτονική µελέτη 16.Βεβαίωση υδροδότησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Όπως προκύπτει από το µε αρ. πρωτ. 3683/ έγγραφο το Τµήµα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ωδεκανήσου της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ως αρµόδια αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έχει ήδη ξεκινήσει την σχετική διαδικασία. Η Υπηρεσία µας µε το µε αρ. πρωτ. 2/69067/ έγγραφο ζήτησε από τη ηµοτική Ενότητα Καλλιθέας τη διατύπωση γνώµης σχετικά µε το θέµα. Το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Καλυθιών γνωµοδότησε µε τη µε αρ. 47/2014 απόφαση της συνεδρίασής του στις , η οποία µας διαβιβάστηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7/112420/3437/ έγγραφο και η οποία έχει ως εξής: «Αποφασίζει Οµόφωνα Γνωµοδοτεί θετικά για λειτουργία επιχείρησης «Προσωρινή αποθήκευση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και ηλεκτρικών συσκευών ιαλυτήριο αυτοκινήτων και διαχείριση (Μεταφόρτωση, Προσωρινή αποθήκευση) συσσωρευτών οξέος-µολύβδου στην ΚΜ 1876 Γαιών Καλυθιών ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νοµού ωδεκανήσου για λογαριασµό της εταιρείας «ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». Η /νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, έχει χορηγήσει τη µε αρ. πρωτ. 220/ σχετική βεβαίωση χρήσεων γης. Λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερόµενα και ειδικά: (α) Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας ιδιοχείρως την ). (β) Την απόφαση 47/ της ηµοτικής Κοινότητας Καλυθιών. (γ) Το έγγραφο µε αρ. πρωτ. 3683/ του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού ωδεκανήσου της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου εισηγούµαστε θετικά επί του ερωτήµατος µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Να τηρηθούν γενικά τόσο οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας οι σχετικές µε τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων όσο και όλες οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις εκ µέρους του κυρίου του έργου, οι οποίες αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 2. Στα πλαίσια τήρησης των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη ρύπανσης από τα υγρά απόβλητα (π.χ. επιστρώσεις µε επάρκεια στην αντιδιαβρωτική προστασία). Η ποιότητα των υγρών αποβλήτων προς διάθεση στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυµάτων πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους περιορισµούς που θέτει η ΕΥΑΡ. Οι συσσωρευτές θα πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες διαδικασίες. Επίσης πρέπει να υπάρξει δέσµευση της επιχείρησης για τη διάθεση του συνόλου των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων σε αδειοδοτηµένους συλλογείς. Σε ότι αφορά στην οπτική ρύπανση θα πρέπει να 10

11 υλοποιηθεί η προβλεπόµενη περιµετρική φύτευση. Στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απαγορεύεται να λαµβάνει χώρα δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. 3. Να διασφαλιστεί αρµοδίως ότι η πρόσθετη δραστηριότητα διαχείρισης συσσωρευτών είναι συµβατή µε τις χρήσεις γης της περιοχής. 4. Να διασφαλιστεί αρµοδίως η δυνατότητα του Χ.Υ.Τ.Α. για την παραλαβή των διαχωρισµένων µη αξιοποιήσιµων υλικών, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητά τους. 5. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασµένο χώρο σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 6. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για τη ζωή και την ασφάλεια των εργαζόµενων και των συναλλασσόµενων µε την επιχείρηση. 7. Να εξακολουθήσει αυστηρά η µέριµνα εκ µέρους του κυρίου του έργου για την τήρηση του συνόλου των περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν στην αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση µε την Απόφαση 2850/ του Γεν. Γραµ. Νοτίου Αιγαίου. 8. Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της επιχείρησης στον συγκεκριµένο χώρο, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση αυτού και η νόµιµη αποµάκρυνση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων. Μετά τα παραπάνω ζητείται: Η διατύπωση θετικής άποψης από το ηµοτικό Συµβούλιο για το έργο «Προσωρινή αποθήκευση µή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και ηλεκτρικών συσκευών ιαλυτήριο αυτοκινήτων και διαχείριση (Μεταφόρτωση, Προσωρινή αποθήκευση) συσσωρευτών οξέος- µολύβδου στην ΚΜ 186 Γαιών Καλυθιών ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νοµού ωδεκανήσου, για λογαριασµό της εταιρείας ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ε.Μανδρακός, κάλεσε το Σώµα να λάβει σχετική απόφαση. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.ε.παναή, Α.Παπουράς, Ε.Ατσίδη, Μ. ράκος, Χ.Χατζηευθυµίου και Γ.Γιαννακάκης απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, µετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στην υπ αριθ.684/2014 απόφαση του.σ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Μειοψηφούντων των µελών της παράταξης «ΡΟ ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» µε επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «κατά» 11

12 ιατυπώνει θετική άποψη για το έργο «Προσωρινή αποθήκευση µή επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και ηλεκτρικών συσκευών ιαλυτήριο αυτοκινήτων και διαχείριση (Μεταφόρτωση, Προσωρινή αποθήκευση) συσσωρευτών οξέος-µολύβδου στην ΚΜ 186 Γαιών Καλυθιών ήµου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νοµού ωδεκανήσου, για λογαριασµό της εταιρείας ΦΡΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ ΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 12

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 151 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 74η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 74/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2013 Αθήνα 3 ος 2013 Σελ. 2/59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήµατος... 7 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα