Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον"

Transcript

1 Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον

2

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοτική Πρωτοβουλία Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο 002 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 001 «Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Τίτλος Έργου Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές Ενέργεια 1.3: Καταγραφή Διακρατικών Διασυνοριακών και Διεθνών Στοιχείων Παραδοτέο Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

4

5 Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Στα πλαίσια της συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας κρίνεται αναγκαία η σύγκριση συγκεκριμένων δεικτών που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες και τους δείκτες που επηρεάζουν σημαντικά την διείσδυση της ευρυζωνικότητας, τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις. Τέτοιοι δείκτες μπορεί να είναι: α) το κόστος 1 Kbps /, β) ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας τα τρία τελευταία χρόνια (%), γ) η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε εκατοστιαίο ποσοστό (%), δ) η διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου σε εκατοστιαίο ποσοστό (%), ε) ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου (%) τα τρία τελευταία χρόνια, στ) οι επενδύσεις σε ΤΠΕ, ζ) το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, η) ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας (στο σύνολο της οικονομίας) τα τρία τελευταία χρόνια, θ) η βαθμολογία ως προς την κατάσταση e readiness και ι) η κατάταξη όσον αφορά το δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας το ΕΑΙΤΥ κατέγραψε στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΑΙΤΥ, κατέγραψε, από την βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους μεγάλων οργανισμών, στοιχεία και δείκτες στην Ελλάδα ειδικότερα, τα οποία θα συγκρίνει και με το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σημασία και την πιθανή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Επιπρόσθετα, το ΕΑΙΤΥ επεξεργάστηκε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3) και Λευκάδας (Ενέργεια 4.3) και τις Περιφέρειες στις οποίες εντάσσονται (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντίστοιχα) και τα ενσωμάτωσε στην αναφορά του.

6 - 6 - Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, και σε συνεργασία με την Επαρχία Λέτσε (Ενέργεια 5.3), συγκρίθηκαν και μελετήθηκαν προκειμένου να προκύψει μια συνολική καταγραφή των διακρατικών, διαπεριφερειακών και διεθνών δεικτών.

7 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΊΝΤΕΡΝΕΤ Διείσδυση και ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα Είδος σύνδεσης για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Διείσδυση και ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους Διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) Διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 60

8 - 8 - Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΕΠ Κατά κεφαλήν εισόδημα Κατανομή ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα Προφίλ χρηστών Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ Συμπεράσματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Networked Readiness Index (NRI) E readiness ranking (Economist Intelligence Unit) ICT Opportunity (ICT OI) Συμπεράσματα BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

9 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Η ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10

11 Λ ΙΣΤΑ Σ ΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 2: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 3: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΕΙΚΟΝΑ 4: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 5: ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΊΝΤΕΡΝΕΤ (ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ) ΕΙΚΟΝΑ 6: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 (ΠΗΓΗ: COCOM) 52 ΕΙΚΟΝΑ 7: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ, 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 (ΠΗΓΗ: COCOM) ΕΙΚΟΝΑ 8: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) ΕΙΚΟΝΑ 9: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 10: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΕΙΚΟΝΑ 11: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) ΕΙΚΟΝΑ 12: ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 (ΠΗΓΗ: COCOM) ΕΙΚΟΝΑ 13: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 [310] ΕΙΚΟΝΑ 14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 15: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 16: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 17: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ MBITS/S ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 18: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005) [58] ΕΙΚΟΝΑ 19: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005) [58] ΕΙΚΟΝΑ 20: ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007)

12 Λ ΙΣΤΑ Σ ΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 21: ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007) ΕΙΚΟΝΑ 22: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ E GOVERNMENT ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΑΥΓ. 2007) ΕΙΚΟΝΑ 23: REGULATORY SCORECARD (Α) 2007, (Β) 2006 ΚΑΙ (Γ) 2005 (ΠΗΓΗ: ECTA) ΕΙΚΟΝΑ 24: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, 2007 (ΠΗΓΗ: ECTA) ΕΙΚΟΝΑ 25: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΑ 26: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 27: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 28: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 31: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 32: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΙΚΟΝΑ 33: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑ 34: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ISDN ΓΡΑΜΜΕΣ, DSL ΓΡΑΜΜΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΕΙΚΟΝΑ 35: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ 36: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΤΠΕ ΑΓΑΘΑ, 2004, USD ΕΚ ΕΙΚΟΝΑ 37: ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΠΕ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ) ΕΙΚΟΝΑ 38: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΤΟ 2006 (ΠΗΓΗ: [183]) ΕΙΚΟΝΑ 39: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΑ 40: Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ E READINESS ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΧΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΑ 41: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚ. 2006) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ NRI (2006), E READINESS (2007) ΚΑΙ ICT OI (2007) ΕΙΚΟΝΑ 42: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

13 Λ ΙΣΤΑ Σ ΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 43: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 44: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 45: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 46: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 47: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 48: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 49: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 50: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 51: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 52: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 53: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 54: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ > 2MBPS) ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΑ 55: ΚΑΛΥΨΗ ADSL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΜΑΡΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 56:ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ CST (ΠΟΣΟΣΤΟ %, ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΕΙΚΟΝΑ 57: ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ DSLAM, ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 58: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 59: ADSL ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

14

15 Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΕΚ 2007 [ΠΗΓΗ: INTERNET WORLD STATS] ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΗΓΗ: COCOM).. 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ 22 ) ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ 22 ) ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ [311] ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟ PPP USD, ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006) ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΟΚΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΔΕΙΚΤΕΣ I2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΔΕΙΚΤΕΣ I2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ

16 Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 "ΑΓΟΡΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΙΣ ΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΕΠ) ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΠΗΓΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ [ΠΗΓΗ] ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. 164 ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ USD (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (GROSS FIXED CAPITAL FORMATION GFCF) ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΤΟ 2006, ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007, 2006, ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

17 Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΔΕΙΚΤΗΣ E READINESS (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT ΓΙΑ ΤΟ 2004, ΤΟ 2005, ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ICT OI 2007 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΔΙΚΤΥΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ TSC ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

20

21 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση δεικτών που είναι χρήσιμη για την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΑΙΤΥ, κατέγραψε, από την βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους μεγάλων οργανισμών, στοιχεία και δείκτες στην Ελλάδα ειδικότερα, τα οποία θα συγκρίνει και με το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σημασία και την πιθανή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Επιπρόσθετα, το ΕΑΙΤΥ επεξεργάστηκε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3 σχετικά με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3 σχετικά με την Περιφέρεια Ηπείρου) και από το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας (Ενέργεια 4.3 σχετικά με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και τα ενσωμάτωσε στην αναφορά του. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, και σε συνεργασία με την Επαρχία Λέτσε (Ενέργεια 5.3), συγκρίθηκαν και μελετήθηκαν προκειμένου να προκύψει μια συνολική καταγραφή των διακρατικών, διαπεριφερειακών και διεθνών δεικτών. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία υλοποίησης διαιρείται στα επόμενα τρία (3) κύρια στάδια: Καθορισμός δεικτών που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα. Συλλογή στοιχείων από το διεθνές περιβάλλον τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3) και Λευκάδας (Ενέργεια 4.3)

22 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ την περιοχή της Απουλίας Για το στάδιο αυτό, η μελέτη βασίστηκε σε πηγές όπως οι επόμενες: Μελέτες άλλων οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, της ITU, της Eurostat κ.λπ. Κείμενα των Στρατηγικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας των εξεταζόμενων χωρών. Επίσημοι δικτυακοί τόποι των εξεταζόμενων χωρών. Εξειδικευμένες μελέτες, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα. Σύγκριση στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το παραδοτέο αυτό είναι δομημένο ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι δείκτες και τα στοιχεία που πρόκειται να διερευνηθούν στο παρόν παραδοτέο. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν το διεθνές περιβάλλον Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η σύντομη επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3) και Λευκάδας (Ενέργεια 4.3) και τις Περιφέρειες στις οποίες εντάσσονται (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντίστοιχα). Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν την περιοχή της Απουλίας. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η σύγκριση στοιχείων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων

23 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Δ ΕΙΚΤΕΣ

24

25 Δ ΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους δείκτες που προτείνεται να παρακολουθηθούν. Πιο αναλυτικά: στην στήλη «Όνομα δείκτη» αναγράφεται το όνομα του δείκτη στην «Περιγραφή»: ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του δείκτη στην στήλη «Διεθνώς»: επιλέγεται ή όχι το αν ο δείκτης θα ανασκοπηθεί σε διεθνές επίπεδο στην στήλη «Περιφέρεια»: επιλέγεται ή όχι το αν ο δείκτης θα ανασκοπηθεί σε περιφερειακό (ή νομαρχιακό) επίπεδο Δ:Διεθνώς, Ε: Ελλάδα, Ι: Ιταλία, Π:Περιφέρεια Ονομα δείκτη Περιγραφή Δ Ε Ι Π Η ικανότητα αγοράς ευρυζωνικότητας του πολίτη Το [ποσό Kbps]* [Κατά κεφαλήν εισόδημα]/ [1 USD (PPP)] v v v Κόστος / Kbps v v v Διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους v v v v σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο ν v v ν σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) v v ν σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα ν v v ν Αύξηση της ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας τα τρία (3) τελευταία ν v v ν

26 Δ ΕΙΚΤΕΣ ευρυζωνικότητας χρόνια (%), Διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους v v v v σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο ν v v ν σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) v v ν σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα ν v v ν Αύξηση του ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του ν v v ν Διαδικτύου Διαδικτύου (%) τα τρία τελευταία χρόνια Ρυθμιστικό πλαίσιο Το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες Η βαθμολογία του ρυθμιστικού πλαισίου (regulatory scoreboard) ν v v ν v v Πλήθος παρόχων που δραστηριοποιούνται ν Τεχνολογικό επίπεδο Ο δείκτης ετοιμότητας δικτυακών τεχνολογιών του World Economic Forum Networked Readiness Index). Η κατάταξη ηλεκτρονικής ετοιμότητας (ereadiness ranking) του Economist Intelligence Unit. ν v v ν v v Ευρυζωνικές τεχνολογίες πρόσβασης Μερίδιο της αγοράς για κάθε τεχνολογία πρόσβασης (DSL, LAN, Satelllite, FTTH, κλπ.) v v v v Ευρυζωνικές υπηρεσίες Διάθεση multiplay υπηρεσιών ν v v ν Duble play v v v v

27 Δ ΕΙΚΤΕΣ Triple play v v v v Quard play v v v v Multiplay υπηρεσίες ανά τεχνολογία πρόσβασης ν v v ν οι επενδύσεις και Υποδομές σε ΤΠΕ ο αριθμός των ασύρματων δικτύων που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια ο αριθμός των δικτύων οπτικών ινών που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια ο αριθμός των ενεργειών προώθησης της ευρυζωνικότητας που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια ο αριθμός των σημείων παρουσίας του ΕΔΕΤ στην Περιφέρεια η σχέση της Περιφέρειας με το Μεγάλο Έργο των Ευρυζωνικών v v ν v v ν v v ν v v ν v v ν κάλυψη έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ v v ν η σχέση της Περιφέρειας με το Σχολικό Δίκτυο v v ν Χρήση Ευρυζωνικών Υποδομών από φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Περιφέρειας Διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές στην Περιφέρεια και Επέκταση τους v v v v Υπηρεσίες/Πρόσβαση σε δημόσιο τομέα και επιχειρήσεις Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά v v v ν

28 Δ ΕΙΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (Go Online) v v v ν αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται από την Περιφέρεια αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται από τις νομαρχίες της Περιφέρειας αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται από τους Δήμους της Περιφέρειας αριθμός και είδος πληροφοριακών συστημάτων στους φορείς του Δημοσίου Τοπική Αυτοδιοίκηση ν ν ν ν Παρούσα Κατάσταση σχετικά με τις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες από τους Κατοίκους της Περιφέρειας Προφίλ χρηστών Διαδικτύου v v v ν Γνώση της έννοιας «ευρυζωνική πρόσβαση» και της παροχής Υπηρεσιών μέσω ADSL Βαθμός γνώσης διαφήμισης/προώθησης για την ευρυζωνικότητα Βαθμός γνώσης διεξαγωγής συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα Λόγοι μη διάθεσης DSL σύνδεσης Βαθμός ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Ικανοποίηση από χρήση Ευρυζωνικών ν ν ν ν ν v

29 Δ ΕΙΚΤΕΣ Υπηρεσίων Ευρυζωνικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ν Πίνακας 1: Δείκτες

30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τ ΟΥ Δ ΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

32

33 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει τα συγκριτικά αποτελέσματα της επισκόπησης του διεθνούς περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν με βάση τους επόμενους άξονες: Διείσδυση του Ίντερνετ. Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας. Τεχνολογίες Πρόσβασης. Ανταγωνισμός. Κόστος. Υπηρεσίες. Υπηρεσίες σε δημόσιο τομέα και επιχειρήσεις Τα αποτελέσματα της σύγκρισης θα παρουσιαστούν με τη μορφή συγκεντρωτικών πινάκων και εικόνων για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. 3.2 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΊΝΤΕΡΝΕΤ Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει τα στοιχεία που αφορούν την χρήση του Διαδικτύου. Οι επιμέρους δείκτες που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω: Διείσδυση του Ίντερνετ ανά 100 κατοίκους Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα

34 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου (%) τα τελευταία χρόνια ( ) Σύμφωνα με σχετικό άρθρο 1 το εισόδημα και παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο παρόμοιο με αυτό της απόκτησης υπολογιστών. Επιπλέον συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει πως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ψηφιακού αποκλεισμού Διείσδυση και ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους Ο αριθμός των χρηστών Διαδικτύου και η διείσδυση του Διαδικτύου αποτελούν ένα βασικό δείκτη για την ευρυζωνικότητα, καθώς οι χρήστες αυτοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μετακινηθούν σε ευρυζωνικές συνδέσεις. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση του Διαδικτύου σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα για την ταχύτερη μετάβαση στην ευρυζωνικότητα. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τη διείσδυση του Διαδικτύου για τις εξεταζόμενες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της χώρας, καθώς επίσης και την αύξηση των χρηστών για το διάστημα Όνομα Χώρας Πληθυσμός (Εκτίμηση 2007) Χρήστες Ίντερνετ Διείσδυση (% Πληθυσμού) Αύξηση Χρηστών ( ) Νορβηγία ,00% 85,20% Ολλανδία ,80% 272,90% Ισλανδία ,40% 53,60% Σουηδία ,30% 72,50% 1 María Rosalía Vicente and Ana Jesús Lópeza, Patterns of ICT diffusion across the European Union, Economics Letters, Volume 93, Issue 1, October 2006, Pages

35 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όνομα Χώρας Πληθυσμός (Εκτίμηση 2007) Χρήστες Ίντερνετ Διείσδυση (% Πληθυσμού) Αύξηση Χρηστών ( ) Αυστραλία ,90% 134,90% Νέα Ζηλανδία ,90% 285,50% Πορτογαλία ,10% 211,30% ΗΠΑ 3,01E+08 2,15E+08 71,40% 125,60% Κορέα ,20% 83,40% Λουξεμβούργο ,60% 239,00% Ελβετία ,20% 145,10% Δανία ,80% 92,90% Ιαπωνία 1,27E ,70% 85,90% Ην. Βασίλειο ,40% 162,10% Γερμανία ,60% 121,80% Καναδάς ,50% 68,00% Φινλανδία ,70% 70,50% Σλοβενία ,20% 316,90% Εσθονία ,80% 107,30% Ιταλία ,00% 151,10% Αυστρία ,70% 121,40% Ισπανία ,50% 324,00% ΕΕ27 4,9E+08 2,7E+08 55,70% 189,50% Γαλλία ,70% 310,00% Βέλγιο ,80% 174,50% Ιρλανδία ,10% 162,80% Τσεχία ,90% 410,00% Λετονία ,40% 613,90% Σλοβακία ,40% 247,00% Πολωνία ,60% 403,00% Ελλάδα ,50% 280,00% Ουγγαρία ,20% 389,50% Λιθουανία ,20% 443,00%

36 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όνομα Πληθυσμός Χρήστες Διείσδυση Αύξηση Χώρας (Εκτίμηση Ίντερνετ (% Χρηστών ( ) Πληθυσμού) 2007) Κύπρος ,60% 171,70% Μάλτα ,70% 218,00% Ρουμανία ,40% 775,00% Βουλγαρία ,00% 411,60% Τουρκία ,50% 700,00% ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΕΚ 2007 [ΠΗΓΗ: INTERNET WORLD STATS 2 ] Ο Πίνακας 2 δίνει στοιχεία, λοιπόν, από τα οποία προκύπτει ότι οι 5 πρώτες χώρες, όσον αφορά το ποσοστό διείσδυσης του Διαδικτύου (% του πληθυσμού) είναι η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, και η Αυστραλία (ενώ τον Ιούνιο 2007 ήταν η Ισλανδία, η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία). Οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες χώρες παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά διείσδυσης και στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Στην σχετική κατάταξη η Ελλάδα κατέχει την 31 η θέση και η Ιταλία την 20 η. Μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 ενώ η Ιταλία μόλις τρεις θέσεις πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 Αναφορικά με την αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου για την περίοδο , παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν χώρες που είχαν πολύ μικρή διείσδυση του Διαδικτύου τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Τουρκία, η Λετονία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Βουλγαρία. Στην σχετική κατάταξη η Ελλάδα κατέχει την 14 η θέση (από την 12 η τον Ιούνιο 2007) και η Ιταλία την 24 η (από την 25 η τον Ιούνιο 2007). Μάλιστα η Ιταλία βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27. Αντίθετα η Ελλάδα εμφανίζεται πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 2 Internet World Stats,

37 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίνακας 3 (τα δεδομένα αυτά διαφέρουν σε σχέση με τις τιμές που παρουσιάζει ο Πίνακας 2, λόγω της διαφορετικής πηγής που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και της ημερομηνίας συλλογής τους) για το ποσοστό των κατοίκων της ΕΕ που έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο συνολικά και ανά μορφωτικό επίπεδο 2007 μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ιταλία. Είναι προφανές ότι οι χρήστες όλων των χωρών της ΕΕ με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό το Διαδίκτυο ακολουθούμενοι από αυτούς με μέσο και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο οι αποκλίσεις στις κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου διαφοροποιούνται σε κάθε χώρα. Ειδικότερα για την Ελλάδα και την Ιταλία θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υφίσταται ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τους χρήστες του Διαδικτύου με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ27. Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίνακας 4 και η Εικόνα 1 φαίνεται ότι το ψηφιακό χάσμα τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία παραμένει σχεδόν στάσιμο τα τελευταία τρία χρόνια. Χώρα/Μορφωτικό Σύνολο [1] Χαμηλό [2] Μέσο [3] Υψηλό[4] επίπεδο ΕΕ ΕΕ ΕΕ Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχία

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007

Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 2 η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Οκτώβριος 2007 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Υποέργο 1: Μελέτες ζήτησης, δικτυακός τόπος, γραμμή βοήθειας και προώθηση ευρυζωνικότητας Π1.1.1: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς

Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, στην Ελλάδα και διεθνώς 1 Σφάλμα! Χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Κεντρική σελίδα", για να εφαρμόσετε το Subtitle στο κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται εδώ. Π1.5.1: Καταγραφή εμπειρίας και μοντέλων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα

Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα «Ταυτότητα χρηστών Internet στην Ελλάδα» Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 URL: http://www.observatory.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη για τη διαµόρφωση της Στρατηγικής Υλοποίησης της ανάπτυξης και αξιοποίησης Ευρυζωνικών Υποδοµών από τους ήµους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ως φορείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας μετά την κρίση της Κωνσταντίνας

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό

Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Οι συνέπειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον Ευρωπαϊκό Τουρισμό Παρουσιάστηκε για την: Η χρηματοδότηση για την εργασία αυτή παρέχεται από την Google. Όλες οι απόψεις που περιέχονται στην παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015

Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Γραφείου Συνεδρίων & Επισκεπτών Δήμου Αθηναίων 2013-2015 Σεπτέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιτελική Σύνοψη ΕΝΟΤΗΤΑ Α- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στο νέο περιβάλλον Δεκέμβριος 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιχειρησιακό Σχέδιο. Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου

Ε ιχειρησιακό Σχέδιο. Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου Ε ιχειρησιακό Σχέδιο Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου Εκ ονήθηκε α ό: Innovatia Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα