Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον"

Transcript

1 Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον

2

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κοινοτική Πρωτοβουλία Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ Άξονας Προτεραιότητας Μέτρο 002 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 001 «Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Τίτλος Έργου Ευρυζωνικότητα: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική, Βέλτιστες Πρακτικές Ενέργεια 1.3: Καταγραφή Διακρατικών Διασυνοριακών και Διεθνών Στοιχείων Παραδοτέο Π1.3.1: Καταγραφή στοιχείων για περιφέρειες, Ελλάδα και σύγκριση με διεθνές περιβάλλον ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

4

5 Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Στα πλαίσια της συνεργασίας Ελλάδας Ιταλίας κρίνεται αναγκαία η σύγκριση συγκεκριμένων δεικτών που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους παράγοντες και τους δείκτες που επηρεάζουν σημαντικά την διείσδυση της ευρυζωνικότητας, τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις. Τέτοιοι δείκτες μπορεί να είναι: α) το κόστος 1 Kbps /, β) ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας τα τρία τελευταία χρόνια (%), γ) η διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε εκατοστιαίο ποσοστό (%), δ) η διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου σε εκατοστιαίο ποσοστό (%), ε) ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου (%) τα τρία τελευταία χρόνια, στ) οι επενδύσεις σε ΤΠΕ, ζ) το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, η) ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας (στο σύνολο της οικονομίας) τα τρία τελευταία χρόνια, θ) η βαθμολογία ως προς την κατάσταση e readiness και ι) η κατάταξη όσον αφορά το δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενέργειας το ΕΑΙΤΥ κατέγραψε στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΑΙΤΥ, κατέγραψε, από την βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους μεγάλων οργανισμών, στοιχεία και δείκτες στην Ελλάδα ειδικότερα, τα οποία θα συγκρίνει και με το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σημασία και την πιθανή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Επιπρόσθετα, το ΕΑΙΤΥ επεξεργάστηκε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3) και Λευκάδας (Ενέργεια 4.3) και τις Περιφέρειες στις οποίες εντάσσονται (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντίστοιχα) και τα ενσωμάτωσε στην αναφορά του.

6 - 6 - Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, και σε συνεργασία με την Επαρχία Λέτσε (Ενέργεια 5.3), συγκρίθηκαν και μελετήθηκαν προκειμένου να προκύψει μια συνολική καταγραφή των διακρατικών, διαπεριφερειακών και διεθνών δεικτών.

7 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΊΝΤΕΡΝΕΤ Διείσδυση και ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα Είδος σύνδεσης για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ Διείσδυση και ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους Διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) Διείσδυση της ευρυζωνικότητας σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 60

8 - 8 - Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΕΠ Κατά κεφαλήν εισόδημα Κατανομή ΑΕΠ στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα Προφίλ χρηστών Οι επενδύσεις σε ΤΠΕ Συμπεράσματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Networked Readiness Index (NRI) E readiness ranking (Economist Intelligence Unit) ICT Opportunity (ICT OI) Συμπεράσματα BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΛΙΑΣ

9 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Η ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10

11 Λ ΙΣΤΑ Σ ΧΗΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 2: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 3: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΕΙΚΟΝΑ 4: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 5: ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΊΝΤΕΡΝΕΤ (ΠΗΓΗ: ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ) ΕΙΚΟΝΑ 6: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ, 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 (ΠΗΓΗ: COCOM) 52 ΕΙΚΟΝΑ 7: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ, 1 Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 (ΠΗΓΗ: COCOM) ΕΙΚΟΝΑ 8: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) ΕΙΚΟΝΑ 9: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΕΙΚΟΝΑ 10: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΕΙΚΟΝΑ 11: ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ) ΕΙΚΟΝΑ 12: ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 (ΠΗΓΗ: COCOM) ΕΙΚΟΝΑ 13: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 [310] ΕΙΚΟΝΑ 14: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 15: ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 16: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 17: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ MBITS/S ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 18: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005) [58] ΕΙΚΟΝΑ 19: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005) [58] ΕΙΚΟΝΑ 20: ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007)

12 Λ ΙΣΤΑ Σ ΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 21: ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007) ΕΙΚΟΝΑ 22: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ E GOVERNMENT ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΑΥΓ. 2007) ΕΙΚΟΝΑ 23: REGULATORY SCORECARD (Α) 2007, (Β) 2006 ΚΑΙ (Γ) 2005 (ΠΗΓΗ: ECTA) ΕΙΚΟΝΑ 24: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ, 2007 (ΠΗΓΗ: ECTA) ΕΙΚΟΝΑ 25: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΑ 26: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 27: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 28: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 31: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 32: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΕΙΚΟΝΑ 33: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑ 34: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ISDN ΓΡΑΜΜΕΣ, DSL ΓΡΑΜΜΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΕΙΚΟΝΑ 35: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ 36: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΤΠΕ ΑΓΑΘΑ, 2004, USD ΕΚ ΕΙΚΟΝΑ 37: ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΠΕ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ) ΕΙΚΟΝΑ 38: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΤΟ 2006 (ΠΗΓΗ: [183]) ΕΙΚΟΝΑ 39: ΑΠΛΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΑ 40: Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ E READINESS ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΧΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΑ 41: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚ. 2006) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ NRI (2006), E READINESS (2007) ΚΑΙ ICT OI (2007) ΕΙΚΟΝΑ 42: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

13 Λ ΙΣΤΑ Σ ΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 43: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 44: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 45: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 46: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 47: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 48: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 49: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 50: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 51: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 52: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 53: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΗΓΗ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ΕΙΚΟΝΑ 54: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ > 2MBPS) ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΕΙΚΟΝΑ 55: ΚΑΛΥΨΗ ADSL ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΜΑΡΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 56:ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ CST (ΠΟΣΟΣΤΟ %, ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΕΙΚΟΝΑ 57: ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ/ΑΠΟΥΣΙΑ DSLAM, ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 58: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 59: ADSL ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

14

15 Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΕΚ 2007 [ΠΗΓΗ: INTERNET WORLD STATS] ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΠΗΓΗ: COCOM).. 51 ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ 22 ) ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2007 [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ25, ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ( ) [ΠΗΓΗ: EUROSTAT] ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2007, ΠΗΓΗ ΟΟΣΑ 22 ) ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ [311] ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΟ PPP USD, ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΟΣΑ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006) ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΟΚΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΔΕΙΚΤΕΣ I2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΔΕΙΚΤΕΣ I2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ

16 Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» ΠΙΝΑΚΑΣ 27: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 "ΑΓΟΡΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΙΣ ΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΕΠ) ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ (ΠΗΓΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ [ΠΗΓΗ] ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. 164 ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2005 ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟ 2006 ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 40: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ USD (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΟΣΤΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (GROSS FIXED CAPITAL FORMATION GFCF) ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΤΟ 2006, ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007, 2006, ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΟ 2004 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

17 Λ ΙΣΤΑ Π ΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 44: ΔΕΙΚΤΗΣ E READINESS (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT ΓΙΑ ΤΟ 2004, ΤΟ 2005, ΤΟ 2006 ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ICT OI 2007 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΔΙΚΤΥΑ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ TSC ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ε ΙΣΑΓΩΓΗ

20

21 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση δεικτών που είναι χρήσιμη για την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΑΙΤΥ, κατέγραψε, από την βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους μεγάλων οργανισμών, στοιχεία και δείκτες στην Ελλάδα ειδικότερα, τα οποία θα συγκρίνει και με το διεθνές περιβάλλον προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σημασία και την πιθανή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Επιπρόσθετα, το ΕΑΙΤΥ επεξεργάστηκε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3 σχετικά με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3 σχετικά με την Περιφέρεια Ηπείρου) και από το Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας (Ενέργεια 4.3 σχετικά με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) και τα ενσωμάτωσε στην αναφορά του. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, και σε συνεργασία με την Επαρχία Λέτσε (Ενέργεια 5.3), συγκρίθηκαν και μελετήθηκαν προκειμένου να προκύψει μια συνολική καταγραφή των διακρατικών, διαπεριφερειακών και διεθνών δεικτών. 1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μεθοδολογία υλοποίησης διαιρείται στα επόμενα τρία (3) κύρια στάδια: Καθορισμός δεικτών που σχετίζονται με την ευρυζωνικότητα. Συλλογή στοιχείων από το διεθνές περιβάλλον τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3) και Λευκάδας (Ενέργεια 4.3)

22 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ την περιοχή της Απουλίας Για το στάδιο αυτό, η μελέτη βασίστηκε σε πηγές όπως οι επόμενες: Μελέτες άλλων οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, της ITU, της Eurostat κ.λπ. Κείμενα των Στρατηγικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας των εξεταζόμενων χωρών. Επίσημοι δικτυακοί τόποι των εξεταζόμενων χωρών. Εξειδικευμένες μελέτες, άρθρα και λοιπά δημοσιεύματα. Σύγκριση στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το παραδοτέο αυτό είναι δομημένο ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι δείκτες και τα στοιχεία που πρόκειται να διερευνηθούν στο παρόν παραδοτέο. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν το διεθνές περιβάλλον Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η σύντομη επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν τις Νομαρχίες Ηλείας (Ενέργεια 2.3), Πρεβέζης (Ενέργεια 3.3) και Λευκάδας (Ενέργεια 4.3) και τις Περιφέρειες στις οποίες εντάσσονται (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντίστοιχα). Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η επισκόπηση των στοιχείων που αφορούν την περιοχή της Απουλίας. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η σύγκριση στοιχείων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων

23 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Δ ΕΙΚΤΕΣ

24

25 Δ ΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 2.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους δείκτες που προτείνεται να παρακολουθηθούν. Πιο αναλυτικά: στην στήλη «Όνομα δείκτη» αναγράφεται το όνομα του δείκτη στην «Περιγραφή»: ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του δείκτη στην στήλη «Διεθνώς»: επιλέγεται ή όχι το αν ο δείκτης θα ανασκοπηθεί σε διεθνές επίπεδο στην στήλη «Περιφέρεια»: επιλέγεται ή όχι το αν ο δείκτης θα ανασκοπηθεί σε περιφερειακό (ή νομαρχιακό) επίπεδο Δ:Διεθνώς, Ε: Ελλάδα, Ι: Ιταλία, Π:Περιφέρεια Ονομα δείκτη Περιγραφή Δ Ε Ι Π Η ικανότητα αγοράς ευρυζωνικότητας του πολίτη Το [ποσό Kbps]* [Κατά κεφαλήν εισόδημα]/ [1 USD (PPP)] v v v Κόστος / Kbps v v v Διείσδυση της ευρυζωνικότητας ανά 100 κατοίκους v v v v σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο ν v v ν σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) v v ν σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα ν v v ν Αύξηση της ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας τα τρία (3) τελευταία ν v v ν

26 Δ ΕΙΚΤΕΣ ευρυζωνικότητας χρόνια (%), Διείσδυση (χρήση) του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους v v v v σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο ν v v ν σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) v v ν σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα ν v v ν Αύξηση του ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του ν v v ν Διαδικτύου Διαδικτύου (%) τα τρία τελευταία χρόνια Ρυθμιστικό πλαίσιο Το επίπεδο ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες Η βαθμολογία του ρυθμιστικού πλαισίου (regulatory scoreboard) ν v v ν v v Πλήθος παρόχων που δραστηριοποιούνται ν Τεχνολογικό επίπεδο Ο δείκτης ετοιμότητας δικτυακών τεχνολογιών του World Economic Forum Networked Readiness Index). Η κατάταξη ηλεκτρονικής ετοιμότητας (ereadiness ranking) του Economist Intelligence Unit. ν v v ν v v Ευρυζωνικές τεχνολογίες πρόσβασης Μερίδιο της αγοράς για κάθε τεχνολογία πρόσβασης (DSL, LAN, Satelllite, FTTH, κλπ.) v v v v Ευρυζωνικές υπηρεσίες Διάθεση multiplay υπηρεσιών ν v v ν Duble play v v v v

27 Δ ΕΙΚΤΕΣ Triple play v v v v Quard play v v v v Multiplay υπηρεσίες ανά τεχνολογία πρόσβασης ν v v ν οι επενδύσεις και Υποδομές σε ΤΠΕ ο αριθμός των ασύρματων δικτύων που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια ο αριθμός των δικτύων οπτικών ινών που έχουν υλοποιηθεί στην Περιφέρεια ο αριθμός των ενεργειών προώθησης της ευρυζωνικότητας που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια ο αριθμός των σημείων παρουσίας του ΕΔΕΤ στην Περιφέρεια η σχέση της Περιφέρειας με το Μεγάλο Έργο των Ευρυζωνικών v v ν v v ν v v ν v v ν v v ν κάλυψη έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ v v ν η σχέση της Περιφέρειας με το Σχολικό Δίκτυο v v ν Χρήση Ευρυζωνικών Υποδομών από φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Περιφέρειας Διαθέσιμες ευρυζωνικές υποδομές στην Περιφέρεια και Επέκταση τους v v v v Υπηρεσίες/Πρόσβαση σε δημόσιο τομέα και επιχειρήσεις Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά v v v ν

28 Δ ΕΙΚΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ (Go Online) v v v ν αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται από την Περιφέρεια αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται από τις νομαρχίες της Περιφέρειας αριθμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που παρέχονται από τους Δήμους της Περιφέρειας αριθμός και είδος πληροφοριακών συστημάτων στους φορείς του Δημοσίου Τοπική Αυτοδιοίκηση ν ν ν ν Παρούσα Κατάσταση σχετικά με τις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες από τους Κατοίκους της Περιφέρειας Προφίλ χρηστών Διαδικτύου v v v ν Γνώση της έννοιας «ευρυζωνική πρόσβαση» και της παροχής Υπηρεσιών μέσω ADSL Βαθμός γνώσης διαφήμισης/προώθησης για την ευρυζωνικότητα Βαθμός γνώσης διεξαγωγής συνεδρίων για την ευρυζωνικότητα Λόγοι μη διάθεσης DSL σύνδεσης Βαθμός ενημέρωσης για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες Ικανοποίηση από χρήση Ευρυζωνικών ν ν ν ν ν v

29 Δ ΕΙΚΤΕΣ Υπηρεσίων Ευρυζωνικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ν Πίνακας 1: Δείκτες

30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τ ΟΥ Δ ΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

32

33 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επισκόπηση του διεθνούς περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνει τα συγκριτικά αποτελέσματα της επισκόπησης του διεθνούς περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν με βάση τους επόμενους άξονες: Διείσδυση του Ίντερνετ. Διείσδυση της Ευρυζωνικότητας. Τεχνολογίες Πρόσβασης. Ανταγωνισμός. Κόστος. Υπηρεσίες. Υπηρεσίες σε δημόσιο τομέα και επιχειρήσεις Τα αποτελέσματα της σύγκρισης θα παρουσιαστούν με τη μορφή συγκεντρωτικών πινάκων και εικόνων για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. 3.2 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥ ΊΝΤΕΡΝΕΤ Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει τα στοιχεία που αφορούν την χρήση του Διαδικτύου. Οι επιμέρους δείκτες που παρουσιάζονται είναι οι παρακάτω: Διείσδυση του Ίντερνετ ανά 100 κατοίκους Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με τον τύπο της περιοχής (αστική, ημιαστική αγροτική) Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα

34 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου (%) τα τελευταία χρόνια ( ) Σύμφωνα με σχετικό άρθρο 1 το εισόδημα και παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο παρόμοιο με αυτό της απόκτησης υπολογιστών. Επιπλέον συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει πως οι άνεργοι, οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ψηφιακού αποκλεισμού Διείσδυση και ρυθμός αύξησης της διείσδυσης του Διαδικτύου ανά 100 κατοίκους Ο αριθμός των χρηστών Διαδικτύου και η διείσδυση του Διαδικτύου αποτελούν ένα βασικό δείκτη για την ευρυζωνικότητα, καθώς οι χρήστες αυτοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μετακινηθούν σε ευρυζωνικές συνδέσεις. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η διείσδυση του Διαδικτύου σε μια χώρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα για την ταχύτερη μετάβαση στην ευρυζωνικότητα. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τη διείσδυση του Διαδικτύου για τις εξεταζόμενες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της χώρας, καθώς επίσης και την αύξηση των χρηστών για το διάστημα Όνομα Χώρας Πληθυσμός (Εκτίμηση 2007) Χρήστες Ίντερνετ Διείσδυση (% Πληθυσμού) Αύξηση Χρηστών ( ) Νορβηγία ,00% 85,20% Ολλανδία ,80% 272,90% Ισλανδία ,40% 53,60% Σουηδία ,30% 72,50% 1 María Rosalía Vicente and Ana Jesús Lópeza, Patterns of ICT diffusion across the European Union, Economics Letters, Volume 93, Issue 1, October 2006, Pages

35 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όνομα Χώρας Πληθυσμός (Εκτίμηση 2007) Χρήστες Ίντερνετ Διείσδυση (% Πληθυσμού) Αύξηση Χρηστών ( ) Αυστραλία ,90% 134,90% Νέα Ζηλανδία ,90% 285,50% Πορτογαλία ,10% 211,30% ΗΠΑ 3,01E+08 2,15E+08 71,40% 125,60% Κορέα ,20% 83,40% Λουξεμβούργο ,60% 239,00% Ελβετία ,20% 145,10% Δανία ,80% 92,90% Ιαπωνία 1,27E ,70% 85,90% Ην. Βασίλειο ,40% 162,10% Γερμανία ,60% 121,80% Καναδάς ,50% 68,00% Φινλανδία ,70% 70,50% Σλοβενία ,20% 316,90% Εσθονία ,80% 107,30% Ιταλία ,00% 151,10% Αυστρία ,70% 121,40% Ισπανία ,50% 324,00% ΕΕ27 4,9E+08 2,7E+08 55,70% 189,50% Γαλλία ,70% 310,00% Βέλγιο ,80% 174,50% Ιρλανδία ,10% 162,80% Τσεχία ,90% 410,00% Λετονία ,40% 613,90% Σλοβακία ,40% 247,00% Πολωνία ,60% 403,00% Ελλάδα ,50% 280,00% Ουγγαρία ,20% 389,50% Λιθουανία ,20% 443,00%

36 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Όνομα Πληθυσμός Χρήστες Διείσδυση Αύξηση Χώρας (Εκτίμηση Ίντερνετ (% Χρηστών ( ) Πληθυσμού) 2007) Κύπρος ,60% 171,70% Μάλτα ,70% 218,00% Ρουμανία ,40% 775,00% Βουλγαρία ,00% 411,60% Τουρκία ,50% 700,00% ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ 100 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΕΚ 2007 [ΠΗΓΗ: INTERNET WORLD STATS 2 ] Ο Πίνακας 2 δίνει στοιχεία, λοιπόν, από τα οποία προκύπτει ότι οι 5 πρώτες χώρες, όσον αφορά το ποσοστό διείσδυσης του Διαδικτύου (% του πληθυσμού) είναι η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, και η Αυστραλία (ενώ τον Ιούνιο 2007 ήταν η Ισλανδία, η Σουηδία, η Νέα Ζηλανδία, η Πορτογαλία και η Ολλανδία). Οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες χώρες παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά διείσδυσης και στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Στην σχετική κατάταξη η Ελλάδα κατέχει την 31 η θέση και η Ιταλία την 20 η. Μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 ενώ η Ιταλία μόλις τρεις θέσεις πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 Αναφορικά με την αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου για την περίοδο , παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν χώρες που είχαν πολύ μικρή διείσδυση του Διαδικτύου τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Τουρκία, η Λετονία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Βουλγαρία. Στην σχετική κατάταξη η Ελλάδα κατέχει την 14 η θέση (από την 12 η τον Ιούνιο 2007) και η Ιταλία την 24 η (από την 25 η τον Ιούνιο 2007). Μάλιστα η Ιταλία βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27. Αντίθετα η Ελλάδα εμφανίζεται πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 2 Internet World Stats,

37 Ε ΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίνακας 3 (τα δεδομένα αυτά διαφέρουν σε σχέση με τις τιμές που παρουσιάζει ο Πίνακας 2, λόγω της διαφορετικής πηγής που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και της ημερομηνίας συλλογής τους) για το ποσοστό των κατοίκων της ΕΕ που έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο συνολικά και ανά μορφωτικό επίπεδο 2007 μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ιταλία. Είναι προφανές ότι οι χρήστες όλων των χωρών της ΕΕ με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν σε μεγάλο ποσοστό το Διαδίκτυο ακολουθούμενοι από αυτούς με μέσο και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Ωστόσο οι αποκλίσεις στις κατηγορίες μορφωτικού επιπέδου διαφοροποιούνται σε κάθε χώρα. Ειδικότερα για την Ελλάδα και την Ιταλία θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υφίσταται ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και τους χρήστες του Διαδικτύου με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ27. Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Πίνακας 4 και η Εικόνα 1 φαίνεται ότι το ψηφιακό χάσμα τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία παραμένει σχεδόν στάσιμο τα τελευταία τρία χρόνια. Χώρα/Μορφωτικό Σύνολο [1] Χαμηλό [2] Μέσο [3] Υψηλό[4] επίπεδο ΕΕ ΕΕ ΕΕ Βέλγιο Βουλγαρία Τσεχία

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Τίτλος Μελέτης: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008

10 ο Greek ICT Forum. Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αθήνα Οκτώβριος 2008 10 ο Greek ICT Forum Ευρυζωνικότητα και Ψηφιακή Στρατηγική Μοχλός Ανάπτυξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αθήνα Οκτώβριος 2008 Μιχάλης Ταμήλος Δήμαρχος Τρικκαίων Η παρούσα κατάσταση ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ανθή Πατσιαούρα, Χρήστος Πετρόπουλος, Αγγελική Σκορδίλη, Μαίρη Τζεβελέκη (ΕΕΤΑΑ)

Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Ανθή Πατσιαούρα, Χρήστος Πετρόπουλος, Αγγελική Σκορδίλη, Μαίρη Τζεβελέκη (ΕΕΤΑΑ) Αθήνα 2012 Copyright ΕΕΤΑΑ Ζ Αναθεωρημένη Έκδοση Επιμέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Υπεύθυνος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης της ΕΕΤΑΑ Συνεργάστηκαν: Αθανασία Μπάκα, Ελένη Παπαδοπούλου, Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «COSMOTE Business Mobile προς Όλους» συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: Ανακοινώνεται η από 09/11/2015 εμπορική διάθεση οκτώ (8) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Όλους» και τριών (3) νέων Επαγγελματικών Οικονομικών Προγραμμάτων «Mbile Value». Τα νέα Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Τιμοκατάλογος Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη

Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Η ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband) στην Ελλάδα και τη. Ευρώπη Αυτό το White Paper της Strategic International SA εξηγεί τι σηµαίνουν οι υπηρεσίες Broadband και κατά πόσο οι τηλεπικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ

Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ - 1 - Αθήνα 2011 Copyright ΚΕ ΚΕ: Παρατηρητήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕΤΑΑ ΣΤ Αναθεωρηµένη Έκδοση Επιµέλεια: Μαρίνος Σκολαρίκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc Στατιστικής, Υπεύθυνος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς «Οπτική ίνα στο σπίτι - Fiber To The Home» Γιατί θέλουμε την Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής να γίνουμε πρωτοπόροι Στόχος του Έργου «Οπτική Ίνα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λονδίνο, Μάρτιος 2013 Στοιχεία της αγοράς τυριού στο Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με σχετική έρευνα της οργάνωσης DiaryCo, η οποία μελετά την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ελληνικός Κόµβος Επαγρύπνησης για ένα Ασφαλέστερο ιαδίκτυο Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτάσεις σχετικές µε το θέµα «Ηλεκτρονικό παιχνίδι και Internet Café» όπως κατατέθηκαν στην Ειδική Μόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας

Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Restart Λαθρεμπόριο Καπνού: Βόμβα στην Καρδιά της Ελληνικής Οικονομίας Γιάννης Αθανασιάδης τής Χρημ/κών& Τελωνειακών Θεμάτων Νοέμβριος 2015, Θεσσ κλάδος των καπνικών στην ελληνική οικονομία θαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας

Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ, http://infostrag.gr/ Βιώσιμα Ευρυζωνικά Δίκτυα:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα