Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:19279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:19279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:19279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9 η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ / πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ Αντιπρόεδρος Ο.Ε 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ Μέλος της Ο.Ε. 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ ««4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. ««5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. ««6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. Αν. Μέλος της Ο.Ε ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος της Ο.Ε 2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. ««3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ««ΑΠΟΦΑΣΗ 209 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 14 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών». Αφού θέτει υπ όψιν της Επιτροπής το υπ αριθμ / έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: «Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών» καθώς και το σχετικό φάκελο, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.». ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Στο Ίλιον σήμερα την 7 η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα π. μ. έως 10:30 π. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 039/3417/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 1

2 Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α.:62ΤΖΩΕΒ-ΨΕ1), αποτελούμενη από τους : 1. ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έχοντας υπόψη: α) Τη με αριθμό 12991/ Διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου. β) Τη με αριθμό 122/12585/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, που αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών» και γ) Τη σχετική με κωδικό Π.61/2017 μελέτη του Δήμου Ιλίου που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, συνήλθε για την διενέργεια του ανωτέρου συνοπτικού διαγωνισμού. Στην αρχή η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της Δημοπρασίας. Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο διεύθυνση: «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΦΥΤΩΡΙΟ-ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ, ΤΗΛ.-ΦΑΞ Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα Δεύτερος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο διεύθυνση : «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ, Τ.Κ , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ ΦΑΞ Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα Τρίτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο διεύθυνση : «ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΜΟΥ 14 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ 175, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ , , ΦΑΞ Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα Τέταρτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο διεύθυνση : «T-FITTINGS Ε.Π.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ, ΑΓΑΠΗΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ, Τ.Κ ΤΗΛ , ΦΑΞ Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα 2

3 Πέμπτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο διεύθυνση : «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, Τ.Κ , ΑΡΡΙΑΝΟΥ 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ , ΦΑΞ Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (5) και μονογράφεται από όλα Έκτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση : «ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ.&Ζ. ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11, ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ ΤΗΛ , , , - ΦΑΞ , Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (6) και μονογράφεται από όλα Έβδομος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή αίτηση συμμετοχής και φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση : «ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ - ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - Ν.ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.13671, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ ΦΑΞ ΚΙΝ Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την Επιτροπή με τον αριθμό (7) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής : Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (1) φάκελος του ενδιαφερομένου: «ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΦΥΤΩΡΙΟ-ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ, ΤΗΛ Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- δηλώσεις - Άρθρο Παρατηρήσεις Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής (Σε 2 αντίγραφα) 3,4. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (2) φάκελος του ενδιαφερομένου: «ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 83 & ΦΛΑΒΙΑΝΩΝ, Τ.Κ , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΤΗΛ ΦΑΞ

4 Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- Άρθρο Παρατηρήσεις δηλώσεις - Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής(σε 2 3,4. αντίγραφα) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 9001/2008 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (3) φάκελος του ενδιαφερομένου: «ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΜΟΥ 14 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ 175, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ , , ΦΑΞ Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- δηλώσεις Άρθρο Παρατηρήσεις - Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής(σε 2 αντίγραφα) 3,4. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Τέταρτος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (4) φάκελος του ενδιαφερομένου: «T-FITTINGS Ε.Π.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΙΑ, ΑΓΑΠΗΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ, Τ.Κ ΤΗΛ , ΦΑΞ Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- δηλώσεις Άρθρο Παρατηρήσεις - Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής(σε 2 αντίγραφα) 3,4. 4

5 Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Πέμπτος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (5) φάκελος του ενδιαφερομένου: «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, Τ.Κ , ΑΡΡΙΑΝΟΥ 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ , ΦΑΞ Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- Άρθρο Παρατηρήσεις δηλώσεις - Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής(σε 2 3,4. αντίγραφα) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Έκτος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (6) φάκελος του ενδιαφερομένου: «ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ.&Ζ. ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11, ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ ΤΗΛ , , , - ΦΑΞ , Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- Άρθρο Παρατηρήσεις δηλώσεις - Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής(σε 2 3,4. αντίγραφα) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. 5

6 α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Έβδομος αποσφραγίζεται ο υπ αριθμ. (7) φάκελος του ενδιαφερομένου: «ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ - ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - Ν.ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.13671, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ ΦΑΞ ΚΙΝ Δικαιολογητικά Φάκελος Προσφοράς- Άρθρο Παρατηρήσεις δηλώσεις - Δείγματα Αίτηση συμμετοχής - Παραστατικά εκπροσώπησης 3,4. Φάκελος Προσφοράς 3,4. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής(σε 2 3,4. αντίγραφα) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 2. ΠΑΡ.Β. α) Δείγματα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ β) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του συμμετέχοντα 2. ΠΑΡ.Β. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 6. ΠΑΡ.Α. Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, όλων των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής : Προσφορές προσήλθαν και υπέβαλαν επτά (7) υποψήφιοι προμηθευτές. Η επιτροπή προτείνει να περάσουν οι επτά (7) υποψήφιοι προμηθευτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προδιαγραφών, αφού υπέβαλαν πλήρεις φάκελους δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά από αυτό, η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών προδιαγραφών των διαγωνιζόμενων, κατά τη σειρά με την οποία δόθηκαν αντίστοιχα οι κυρίως φάκελοι προσφορών στην επιτροπή, ελέγχοντας παράλληλα, τα δείγματα των υλικών που κατατέθηκαν, τις τεχνικές προδιαγραφές των δειγμάτων και των υπολοίπων προσφερόμενων υλικών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 12991/ Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. Μετά το άνοιγμα των φακέλων και κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι: Ο υποψήφιος προμηθευτής, «ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ Ε.Π.Ε. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΜΟΥ 14 & ΜΕΝΕΛΑΟΥ 175, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ , ΤΗΛ , , ΦΑΞ δεν κατέθεσε: α)τεχνικές πληροφορίες αναγνωρισμένων κατασκευαστικών εταιριών για τα προς προμήθεια είδη της ομάδας Α με αύξοντες αριθμούς :2,3,4,5,6,9,14,15,16,19,εως και 56. β) Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς, ως απαιτούνται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Α και άρθρου 2 του παραρτήματος Β της παρούσας. 6

7 Ο υποψήφιος προμηθευτής, «RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, Τ.Κ , ΑΡΡΙΑΝΟΥ 3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ , ΦΑΞ δεν κατέθεσε: α)τεχνικές πληροφορίες αναγνωρισμένων κατασκευαστικών εταιριών για όλα τα προς προμήθεια είδη της ομάδας Α και ομάδας Β. β) Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς, για όλες τις ομάδες, ως απαιτούνται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Α και άρθρου 2 του παραρτήματος Β της παρούσας. γ) δείγματα, ως απαιτούνται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Α και άρθρου 2 του παραρτήματος Β της παρούσας. Ο υποψήφιος προμηθευτής, «ΑΓΡΟΔΟΜΗ Μ.&Ζ. ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 11, ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ ΤΗΛ , , , - ΦΑΞ , δεν κατέθεσε: α) δείγμα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της ομάδας Α με αύξοντα αριθμό 13, ως απαιτείται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Α και άρθρου 2 του παραρτήματος Β της παρούσας. β) το πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 της εταιρίας GALCON BAKARIM έχει ημερομηνία λήξης , Ο υποψήφιος προμηθευτής, «ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ - ΓΕΩΤ/ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - Ν.ΖΙΧΝΗΣ, Τ.Κ.13671, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ ΦΑΞ ΚΙΝ δεν κατέθεσε: α) δείγμα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της ομάδας Α με αύξοντα αριθμό 7, ως απαιτείται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Α και άρθρου 2 του παραρτήματος Β της παρούσας. β)τεχνικές πληροφορίες αναγνωρισμένων κατασκευαστικών εταιριών για τα προς προμήθεια είδη της ομάδας Α με αύξοντες αριθμούς :2,3,4,5,6,9,14,15,16,19,εως και 56. γ) Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμα από διαπιστευμένους φορείς, ως απαιτούνται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Α και άρθρου 2 του παραρτήματος Β της παρούσας, εκτός του πιστοποιητικού της εταιρίας EURODRIP που είναι σε ισχύ και αφορά το είδος με α/α 1. Ως εκ τούτου, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με άρθρο 5 του παραρτήματος Α «Γενικοί όροι Διαγωνισμού» και άρθρου 2 του παραρτήματος Β «ειδικοί όροι διαγωνισμού» και παραγράφου α) «Τεχνικές Προδιαγραφές», της του παρόντος διαγωνισμού, εισηγήθηκε τον αποκλεισμό των ανωτέρω τεσσάρων υποψήφιων προμηθευτών από τη συνέχιση της διαδικασίας και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τους. Για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι προκρινόμενοι στη δεύτερη φάση, (με α/αριθμούς 1,2,4) υποψήφιοι προμηθευτές θα ενημερωθούν από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ιλίου.» Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, Η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος και υδραυλικών υλικών», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 7

8 ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα Μέλη Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν., Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 8