Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/31-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 38912/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 31 η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ / πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ. ««4. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ. ««5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. Αν. Μέλος της Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. Μέλος της Ο.Ε. 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. ««3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. ««4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. ««ΑΠΟΦΑΣΗ 251 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 13 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την έγκριση εισηγητικών της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου». Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ αριθμ / έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σας στέλνουμε τα εισηγητικά της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου», τη με αρ. πρωτ / επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ», την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών), με την οποία προσφέρεται έκπτωση επί της οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε, καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως κατωτέρω: Α. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Για την προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου (τεχνικές προσφορές) Στο Ίλιον σήμερα την 6 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 50), η επιτροπή αξιολόγησης προμηθειών, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 104/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του 46 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, έχοντας υπόψη: α) Τη με αριθμό 53880/ Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Αττικής, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τη με κωδικό Π50/2011 αντίστοιχη μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, β) τη με αριθμό 241/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, γ) το από 02/12/2011 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού του οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό την 01/02/2012, 1

2 δ) τη με αριθμό 053/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, ε) τη με αρ. πρωτ /21224/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει της οποίας απορρίπτεται η προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε» κατά της με αριθμό 053/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, συνήλθε και εξέτασε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα δείγματα προσφερόμενων ειδών των προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών: «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει του από 30/11/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού) και «GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για τον ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου και διαπίστωσε ότι: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει του από 30/11/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού), γίνεται δεκτή για όλα τα είδη που προσφέρεται να μας προμηθεύσει, εκτός από το αδιάβροχο νάιλον (Νο 84), που δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης λόγο του ότι το δείγμα που κατατέθηκε δε φέρει ανακλαστική ταινία όπως ρητά προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής με κωδικό Π50/2011 μελέτης του Δήμου Ιλιου. Όσον αφορά την τεχνική προσφορά, κατόπιν του έλεγχου των δειγμάτων, της υποψήφιας εταιρείας με την επωνυμία «GOLDEN SAFETY ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», γίνεται δεκτή για όλα τα είδη που προσφέρεται να μας προμηθεύσει, εκτός από κάτωθι που δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της Υπουργικής Απόφασης ΟΙΚ.55572/2005 για του λόγους οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: Το γυναικείο σακάκι της επίσημης εμφάνισης (Νο 26) δεν είχε κουμπότρυπες. Στο πουκάμισο το κοντομάνικο χρώματος (Νο 23) δε υπάρχει ωμίτης και επομένως δεν υπάρχει εξώγαζο, δεν υπάρχει πλακοραφή στην ραφή μασχάλης όπως και στην πλαϊνή ραφή. Η γραβάτα δεν έχει σύνθεση και δείχνει ότι είναι πολυεστερική και όχι 45% μαλλί και 55% μετάξι (Νο 9). Η φούστα η μάλλινη (Νο 28) δεν έχει πατιλέτα με δύο κουμπιά στο άνοιγμα της πλαϊνής ραφής. Το γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια (Νο 35) δεν είχε μεταλλικό φερμουάρ (Αλουμίνιο Νο 5). Σε ότι αφορά την στολή δικυκλιστών τα γάντια (χειρόκτια μακριά) (Νο 93) δεν είναι δερμάτινα αλλά συνθετικά και το μπουφάν (Νο 94) δεν συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της στολής δικυκλιστών της Ελληνικής Αστυνομίας (όπως προβλέπεται από το 3 ο άρθρο της με αριθμό ΟΙΚ /ΦΕΚ 1648/ ) με βασικότερες διαφορές στο φερμουάρ μπροστά είναι στο κέντρο του μπουφάν και όχι στα πλάγια, οι δύο μπροστινές τσέπες πρέπει να κλείνουν με φερμουάρ που πρέπει να είναι κάθετα και όχι οριζόντια, στα ζωνάκια σύσφιξης. Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του διαγωνισμού, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, με τις προσφορές των υποψηφίων εταιρειών για όσα από τα είδη συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της Π50/2011 μελέτης. Β. Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Για την προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου (οικονομικές προσφορές) Στο Ίλιον σήμερα την 20 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή, η επιτροπή αξιολόγησης προμηθειών, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 104/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του 46 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, έχοντας υπόψη: α) Τη με αριθμό 53880/ Διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού Αττικής, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 2

3 και τη με κωδικό Π50/2011 αντίστοιχη μελέτη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, β) τη με αριθμό 241/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Στολών Ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, γ) το από 02/12/2011 πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού του οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό την 01/02/2012, δ) τη με αριθμό 053/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε» κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, ε) τη με αρ. πρωτ /21224/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, βάσει της οποίας απορρίπτεται η προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «L.N. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε» κατά της με αριθμό 053/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, στ) το Πρακτικό Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό την 10/07/2012. ζ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 35628/ ένσταση που υπέβαλλε στο Δήμο Ιλίου στις 11/07/2012 ο υποψήφιος προμηθευτής «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής, η) τη με αριθμό 232/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την απόρριψη της ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής, συνήλθε και εξέτασε τις οικονομικές των υποψήφιων προμηθευτών: «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει του από 30/11/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού) και «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ» για τον ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου και διαπίστωσε ότι: Κατόπιν του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ» διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε προσφορά μόνο για την 1 η και 3 η ομάδα ειδών από τις έξι (6) ομάδες ειδών της σχετικής μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη το από 06/06/2012 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής το οποίο κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό την 10/07/2012 και την με αριθμό 232/ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία αφορά την απόρριψη της ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ» κατά του Πρακτικού Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της αρμόδιας Επιτροπής, διαπιστώσαμε οι η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ» δεν μπορεί να συμμετέχει στην διεκδίκηση καμίας από τις ομάδες ειδών. Αναλυτικότερα, σε αυτή την απόφαση οδηγούμαστε λόγο αποκλεισμού από την 1 η ομάδα ειδών (Ιματισμός Δημοτικής Αστυνομίας πλην δερμάτινων ειδών, αδιάβροχου και κράνους) των κάτωθι προς προμήθεια ειδών: α) πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος (Νο 23), β) λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος γκρί - (Νο 9), γ) φούστα μάλλινη (Νο 28), και δ) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια (Νο 35) και από την 3 η ομάδα ειδών (Δερμάτινα μπουφάν και γάντια) α) τα γάντια (χειρόκτια μακριά) (Νο 93) και β) μπουφάν δικυκλιστών (Νο 94) και βάσει της με αρ. πρωτ / διακήρυξης στην οποία αναφέρεται ρητά ότι «οι υποψήφιοι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν φάκελο προσφοράς είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε μόνο μία από τις ομάδες, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική μελέτη, την οποία και θα διεκδικήσουν, είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμπεριλαμβάνονται σε περισσότερες από μία ομάδες ή και σε όλες τις ομάδες ειδών, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική μελέτη, τις οποίες και θα διεκδικήσουν, την καθεμιά όμως ξεχωριστά. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο τουλάχιστον της μίας από τις ομάδες ειδών της προμήθειας ). Συνεπώς, προτείνεται η προμήθεια των ειδών της 1 ης, 2 ης, 3 ης, 4 ης και 6 ης ομάδας ειδών να γίνει 3

4 από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών βάσει του από 30/11/2011 ιδιωτικού συμφωνητικού) που κατέθεσε οικονομική προσφορά, αξίας ,37 συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 23 %, και συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π 50/2011 σχετικής μελέτης, όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο παρακάτω πίνακα: α/α Περιγραφή Μονάδα Τιμή Μονάδος Συνολική Τιμή Ποσότητα Μέτρησης Προσφοράς ( ) Προσφοράς ( ) 1η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥ Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ α) Στολή Ανδρική Χειμερινή 1 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,80 2 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ. 7 69,30 485,10 3 Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος τεμ. 7 39,60 277,20 4 Κασκόλ μάλλινο χρώματος τεμ. 7 24,75 173,25 6 Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 7 21,70 151,90 7 Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου ζεύγος 7 7,90 55,30 9 Λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος γκρι - τεμ. 7 19,80 138,60 β) Στολή Γυναικεία Χειμερινή 10 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,20 11 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ ,30 900,90 12 Φούστα μάλλινη χρώματος τεμ ,40 772,20 13 Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος τεμ ,60 514,80 14 Μπλούζα μακό - ανφόρμ χρώματος γκρι - τεμ ,75 321,75 16 Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ ,70 282,10 17 Κασκόλ μάλλινο χρώματος τεμ ,75 321,75 18 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος ζεύγος 13 7,90 102,70 20 Φουλάρι χρώματος τεμ ,80 257,40 γ) Στολή Ανδρική Θερινή 21 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,50 22 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ. 7 54,45 381,15 23 Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος τεμ. 7 34,65 242,55 24 Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου ζεύγος 7 7,90 55,30 δ) Στολή Γυναικεία Θερινή 26 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,50 27 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ ,45 707,85 28 Φούστα μάλλινη χρώματος τεμ ,50 643,50 29 Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος τεμ ,65 450,45 30 Μπλούζα μακό - ανφόρμ χρώματος γκρι - τεμ ,75 321,75 32 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος ζεύγος 13 7,90 102,70 Β) ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α) Στολή Ανδρική Χειμερινή 4

5 33 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,80 35 καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ. 7 99,00 693,00 36 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ ,30 970,20 37 Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος τεμ ,60 554,40 38 Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια τεμ. 7 54,45 381,15 39 Φανέλα κοντομάνικη χρώματος τεμ ,75 346,50 40 Κασκόλ μάλλινο χρώματος τεμ. 7 24,75 173,25 41 Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ. 7 21,70 151,90 42 Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου ζεύγος 28 7,90 221,20 β) Στολή Γυναικεία Χειμερινή 44 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,20 46 καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ , ,00 47 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ , ,80 48 Φούστα μάλλινη χρώματος τεμ ,40 772,20 49 Πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος τεμ , ,60 50 Φανέλα κοντομάνικη χρώματος τεμ ,75 643,50 51 Κασκόλ μάλλινο χρώματος τεμ ,75 321,75 52 Μπερές μάλλινος χρώματος μαύρου τεμ ,70 282,10 54 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος ζεύγος 52 7,90 410,80 γ) Στολή Ανδρική Θερινή 55 καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ. 7 99,00 693,00 56 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ ,45 762,30 57 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,50 58 Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος τεμ ,60 554,40 60 Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου ζεύγος 28 7,90 221,20 δ) Στολή Γυναικεία Θερινή 61 Σακάκι μάλλινο χρώματος τεμ , ,50 62 Φούστα μάλλινη χρώματος τεμ , ,00 63 Παντελόνι μάλλινο χρώματος τεμ ,45 707,85 64 Πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος τεμ , ,60 65 καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ , ,00 67 Καλσόν στο χρώμα του δέρματος ζεύγος 52 7,90 410,80 68 Μπλούζα μακό - ανφόρμ χρώματος γκρι - τεμ ,75 321,75 5

6 Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α) Ανδρική - Γυναικεία Χειμερινή 69 Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ , ,00 70 Πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια τεμ , ,00 71 Φανέλα κοντομάνικη χρώματος τεμ ,75 990,00 73 Τζόκεϊ χρώματος τεμ ,89 217,80 74 καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ , ,00 76 Κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύρου ζεύγος 80 7,90 632,00 β) Ανδρική - Γυναικεία Θερινή 77 Παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ , ,00 78 Φανέλα κοντομάνικη χρώματος τεμ ,75 990,00 79 Μπλούζα μακό χρώματος γκρι - τεμ ,75 990,00 80 καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος τεμ , ,00 81 Τζόκεϊ χρώματος τεμ ,89 217,80 82 Κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύρου ζεύγος 80 7,90 632,00 ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ 95 Παντελόνι χρώματος μαύρου τεμ ,00 594,00 Σύνολο 1ης Ομάδας Ειδών ,05 2η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος 8 μαύρου ανδρικής χειμερινής επίσημης ζεύγος 7 64,35 450,45 στολής 19 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου γυναικείας χειμερινής επίσημης στολής ζεύγος 13 64,35 836,55 Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος 25 μαύρου ανδρικής θερινής επίσημης ζεύγος 7 64,35 450,45 στολής 31 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου γυναικείας θερινής επίσημης στολής ζεύγος 13 64,35 836,55 Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος 43 μαύρου ανδρικής χειμερινής στολής ζεύγος 14 64,35 900,90 υπηρεσίας 53 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου γυναικείας χειμερινής στολής υπηρεσίας ζεύγος 26 64, ,10 Παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος 59 μαύρου ανδρικής θερινής στολής ζεύγος 7 64,35 450,45 υπηρεσίας 6

7 66 Γόβες δερμάτινες χρώματος μαύρου γυναικείας θερινής στολής υπηρεσίας ζεύγος 26 64, ,10 72 Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου χειμερινής στολής ειδικών εργασιών ζεύγος 40 79, ,00 83 Μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύρου θερινής στολής ειδικών εργασιών ζεύγος 20 79, ,00 Μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου, οι 90 οποίες θα φέρονται με τη στολή ζεύγος 20 89, ,00 υπηρεσίας 91 Μπότες δερμάτινες τριών τετάρτων (3/4) χρώματος μαύρου, οι οποίες θα φέρονται ζεύγος 20 89, ,00 με τη στολή υπηρεσίας 92 Γόβες δερμάτινες (μπαλαρίνα) χρώματος μαύρου, οι οποίες θα φέρονται με τη ζεύγος 13 59,40 772,20 στολή υπηρεσίας 96 Μπότες δερμάτινες χρώματος μαύρου ζεύγος 2 198,00 396,00 Σύνολο 2ης Ομάδας Ειδών ,75 3η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου ανδρικής χειμερινής επίσημης στολής Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου γυναικείας χειμερινής επίσημης στολής Μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύρου ανδρικής χειμερινής στολής υπηρεσίας Μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύρου γυναικείας χειμερινής στολής υπηρεσίας Δερμάτινο μπουφάν χρώματος μαύρου χειμερινής στολής ειδικών εργασιών Μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύρου στολής δικυκλιστών Γάντια δερμάτινα χρώματος μαύρου στολής δικυκλιστών ζεύγος 7 39,60 277,20 ζεύγος 13 39,60 514,80 τεμ , ,90 τεμ , ,10 τεμ , ,00 τεμ ,00 990,00 ζεύγος 2 69,30 138,60 Σύνολο 3ης Ομάδας Ειδών ,60 4η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ (ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ) 85 Δερμάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώματος μαύρου τεμ. 7 49,50 346,50 86 Ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου τεμ ,60 792,00 87 Δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος μαύρου, η οποία θα φέρεται με την τεμ ,40 772,20 επίσημη στολή 88 Δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος μαύρου, η οποία θα φέρεται με τη στολή τεμ ,40 772,20 υπηρεσίας 89 Δερμάτινη τσάντα γυναικεία χρώματος μαύρου, η οποία θα φέρεται με τη στολή ειδικών εργασιών ή τη στολή υπηρεσίας τεμ ,40 772,20 7

8 93 Ζώνη ασυρμάτου δερμάτινη χρώματος μαύρου τεμ ,60 792,00 Σύνολο 4ης Ομάδας Ειδών 4.247,10 6η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ: ΚΡΑΝΟΣ ΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ 97 Κράνος λευκό (με αντανακλαστικά) τεμ ,00 594,00 Σύνολο 6ης Ομάδας Ειδών 594,00 Σύνολο ,50 Φ. Π. Α. 23 % ,87 Γενικό Σύνολο ,37 Τέλος, για την 5 η ομάδα ειδών (Αδιάβροχο νάιλον) για την οποία δεν κατατέθηκε αποδεκτή προσφορά, προτείνουμε, λόγο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (1.200,00 χωρίς Φ.Π.Α.) την συνέχιση της διαδικασίας με βάσει την αναζήτηση προσφορών στα πλαίσια την απευθείας ανάθεσης.» προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω και τη με αρ. πρωτ / επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ», την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών), με την οποία προσφέρεται έκπτωση επί της οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε Αποφασίζει Ομόφωνα Εγκρίνει τα εισηγητικά της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια στολών ειδικής Υπηρεσίας του Δήμου», την οποία και αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. και ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ» (ένωση προμηθευτών), που κατέθεσε προσφορά ποσού ,05 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, που ήταν οικονομικότερη και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε. Τα Μέλη Κανελλόπουλος Γ., Μπαρμπαγιάννης Χ. Γκιώνης Ι., Πετρόπουλος Χ., Βομπιράκη Ν. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 8

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30149/26.06.2015 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 20947/08-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 02-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35189/27.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35189/27.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35189/27.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.07.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-04-2014 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21274/04-04-2014 12 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 6.12.2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20000 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ-ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29-09-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29-09-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 49457/04-10-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 29-09-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 52148/15-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-10-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

46 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.03 13:08:10 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6520/11-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10-02-2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13-12-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 72112/24.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 72112/24.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 72112/24.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 23.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013».

Θέμα: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. περιόδου 2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 07 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ειδών Ένδυσης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Ένστολου προσωπικού για τις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6103/03-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9453/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-02-2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35866/30.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35866/30.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35866/30.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27.07.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:57335/10.10.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 09.10.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 847/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα