ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΑΝΤΙΑ. ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΑΝΤΙΑ. ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΓΑΝΤΙΑ. ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ Α.Ι. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ε. Γαλαρινιώτου, Κ. Σπάγου Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρατήρηση και το πείραµα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της διδασκαλίας της Χηµείας. Η ανάγκη για υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας είναι πρωταρχικής σηµασίας για οποιοδήποτε εργαστήριο, καθώς ποικίλοι κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και απειλούν την σωµατική ακεραιότητά τους, εγκυµονούν κάθε στιγµή. Η εξάλειψη των κινδύνων είναι πρακτικά αδύνατη. Στη δεοντολογία όµως της πρόληψης ατυχηµάτων ο καλύτερος τρόπος εξασφάλισης συνθηκών υγείας και ασφαλείας είναι ο µελετηµένος σχεδιασµός και η µεθοδική πρόνοια, παρά η εκ των υστέρων αντιµετώπισή τους. Προκειµένου να αποτραπεί η έκθεση στις επιβλαβείς χηµικές ουσίες, χρησιµοποιούµε τα εργαστηριακά γάντια. Ένα κατάλληλο προστατευτικό εργαστηριακό γάντι πρέπει να εµποδίζει τη χρησιµοποιούµενη ουσία, να έρθει σε επαφή µε το δέρµα. Λανθασµένη επιλογή εργαστηριακών γαντιών κατά τη διεξαγωγή πειραµάτων µε τοξικές ουσίες µπορεί να αποβεί µοιραία, όπως αποδεικνύεται από τον τραγικό θάνατο της Karen Wetterhahn (Dartmouth College, ΗΠΑ, 1996). Πρέπει να επισηµανθεί ότι κανένα γάντι δεν παρέχει προστασία από όλες τις χηµικές ουσίες. Ακατάλληλη επιλογή γαντιών µπορεί να οδηγήσει στην έκθεση των εργαζοµένων σε χηµικά αντιδραστήρια. Τα πιο δηµοφιλή εργαστηριακά γάντια είναι τα γάντια latex (φυσικό καουτσούκ) και νιτριλίου, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε πειράµατα ρουτίνας. Στην αγορά υπάρχει µεγάλη ποικιλία γαντιών τα οποία είναι κατασκευασµένα από φυσικά ή και συνθετικά υλικά, όπως το φυσικό καουτσούκ (2- µεθυλο-1,3 βουταδιένιο, γνωστό ως ισοπρένιο), το νεοπρένιο (πολυχλωροπρένιο), το βουτύλιο, το πολυβίνυλο χλωρίδιο (PVC), η πολυβινυλική αλκοόλη (PVA), το νιτρίλιο (συµπολυµερές του ακρυλονιτριλίου και του 1,4-βουταδιενίου, 1:2), καθώς

2 επίσης και ποικίλα µίγµατα των παραπάνω µονοµερών. Κάθε κατηγορία έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τα οποία πρέπει να λαµβάνονται προσεκτικά υπόψη πριν από κάθε χρήση. Τα πειράµατα που σχεδιάσαµε και εκτελέσαµε για να δείξουµε πόσο απαραίτητη είναι η πρόληψη και η σωστή επιλογή των κατάλληλων µέσων προστασίας του δέρµατος καταδεικνύουν ότι κανένα εργαστηριακό γάντι δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά είναι απαραίτητη η προσεκτική επιλογή τους όταν πρόκειται να εργαστούµε µε χηµικές ενώσεις. Συγκεκριµένα εξετάσαµε πόσο αποτελεσµατικά µας προστατεύουν εργαστηριακά γάντια τύπου latex, PVC και νιτριλίου έναντι µιας κατηγορίας χηµικών ενώσεων, που χρησιµοποιούνται κατά κόρον στο χηµικό εργαστήριο. Οι χηµικές ενώσεις που διαπερνούν τα γάντια ανιχνεύονται µέσω γνωστών χηµικών αντιδράσεων ταυτοποίησης είτε µέσω τεχνικών ανίχνευσης που χρησιµοποιούνται στη χηµεία. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται στα πειράµατα αποτελείται από ένα µικρό γυάλινο µπουκαλάκι, ένα λαστιχάκι συσκευασίας, ένα γύψινο ορθογώνιο πλακίδιο και φυσικά ένα κοµµάτι από το γάντι το οποίο εξετάζεται κάθε φορά. Η χηµική ένωση της οποίας εξετάζεται η διαπερατότητα στις συγκεκριµένες κατηγορίες γαντιών, εισάγεται στο µπουκαλάκι και έπειτα αυτό κλείνεται µε το λάστιχο όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες (Εικόνα 1). Εικόνα 1: Πειραµατική διάταξη Επάνω στο γύψο δηµιουργούµε δυο όµοιες κηλίδες ρίχνοντας τα αντιδραστήρια ταυτοποίησης (Εικόνα 2). Στη συνέχεια αναποδογυρίζουµε το µπουκαλάκι που περιέχει τη χηµική ένωση επάνω στο γύψο τοποθετώντας το στη µια κηλίδα. Η

3 δεύτερη κηλίδα χρησιµεύει ως κηλίδα αναφοράς, για να µας βοηθήσει να δούµε την αλλαγή που υφίσταται η άλλη, γεγονός που δηλώνει ότι η χηµική ουσία διαπερνά το γάντι. Εικόνα.2: Πειραµατική διάταξη Στην περίπτωση που επιθυµούµε το πείραµα να γίνει πιο εντυπωσιακό αντικαθιστούµε το γύψινο πλακίδιο µε γύψινο οµοίωµα ανθρώπινου χεριού. Επάνω στο οµοίωµα τοποθετούνται οι κηλίδες µε τα αντιδραστήρια ταυτοποίησης και έπειτα εφαρµόζουµε το γάντι που εξετάζεται. Η χηµική ένωση της οποίας µελετούµε τη διαπερατότητα τοποθετείται σε ένα ποτήρι ζέσεως στο οποίο εµβαπτίζεται το χέρι (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Πειραµατική διάταξη Επάνω στο γύψινο οµοίωµα χεριού πραγµατοποιείται η αντίδραση ταυτοποίησης και σε περίπτωση που η χηµική ένωση διαπερνά το γάντι παρατηρείται αλλαγή στο χρώµα της κηλίδας.

4 Μέθοδοι Ταυτοποίησης Η ταυτοποίηση της ακετόνης (CH 3 CCH 3 ) επιτυγχάνεται µε νιτροπρωσσικό νάτριο, a 2 Fe(C) 5. Όταν η ακετόνη διαπεράσει το γάντι και έρθει σε επαφή µε το νιτροπρωσσικό νάτριο σε αλκαλικό περιβάλλον, η κηλίδα από κίτρινη χρωµατίζεται κόκκινη. Η κυκλοεξανόνη (C 6 H 10 ) ανιχνεύεται χρησιµοποιώντας πλακίδιο TLC µε την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας. Η χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας χρησιµοποιείται για την ποιοτική ανάλυση µη πτητικών ενώσεων όπως η κυκλοεξανόνη, εξαιτίας της συντοµίας και της απλότητας της µεθόδου. Όταν η πλάκα εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία (ακτινοβολία µήκους κύµατος nm), όλη η επιφάνεια της φωταυγάζει εκτός από τις περιοχές που αντιστοιχούν στις κηλίδες των υπό εξέταση ουσιών. Οι τελευταίες εµφανίζονται σκοτεινές καθώς απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία και έτσι αποσβένουν τοπικά τον φθορισµό. Το 1,3-διοξάνιο (C 4 H 8 2 ) ανιχνεύεται χρησιµοποιώντας γύψινο πλακίδιο, το οποίο έχει διαβραχεί µε φλουοροσκεΐνη, µε την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας. Όταν η πλάκα εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία, όλη η επιφάνεια της φωταυγάζει, εκτός από τις περιοχές που αντιστοιχούν στις κηλίδες των ουσιών, οι οποίες εµφανίζονται σκοτεινές. Το Ιώδιο (I 2 ) δεν είναι ευδιάλυτο στο νερό. Για να παρασκευασθεί διάλυµα ιωδίου το ιώδιο συνήθως διαλυτοποιείται σε µετρίως πυκνά διαλύµατα ιωδιούχου καλίου. Σ αυτό το µέσο το ιώδιο διαλυτοποιείται ως συνέπεια σχηµατισµού τριατοµικού σύµπλοκου ιόντος. Για την ταυτοποίηση του Ιωδίου χρησιµοποιούµε δείκτη αµύλου. Το τριατοµικό σύµπλοκο ιόντος µαζί µε το άµυλο σχηµατίζουν ένα σύµπλοκο µπλε χρώµατος που ονοµάζεται σύµπλοκο Έγκλεισης. I 2 + I I 3 I 3 + Άµυλο Σύµπλοκο Έγκλεισης (µπλε χρώµα)

5 Το Υποχλωριώδες Νάτριο (acl) είναι το βασικό συστατικό των προϊόντων λεύκανσης και καθαρισµού (χλωρίνες, σκόνες). Τα ιόντα Cl -, που είναι το ενεργό συστατικό, ανάγονται ποσοτικά µε περίσσεια Ι - σε όξινο περιβάλλον και σχηµατίζεται το τριατοµικό σύµπλοκο I - 3. Για την ταυτοποίηση του υποχλωριώδους νατρίου στην περίπτωση που αυτό διαπερνά το υπό εξέταση εργαστηριακό γάντι χρησιµοποιούµε δείκτη αµύλου. Το άµυλο µε το τριατοµικό σύµπλοκο ιωδίου σχηµατίζει σύµπλοκο έγκλεισης µπλε χρώµατος. Cl + 3I + 2H 3 Cl + I 3 + 3H 2 Οξέα- Βάσεις I 3 + Άµυλο Σύµπλοκο Έγκλεισης (µπλε χρώµα) Για την ταυτοποίηση των οξέων και των βάσεων χρησιµοποιούµε δείκτες. Ένας δείκτης οξέος- βάσης είναι ένα ασθενές οργανικό οξύ ή µια ασθενής οργανική βάση, όπου το αδιάστατο µόριο τους παρουσιάζει διαφορετικό χρώµα από την συζηγή βάση ή το συζυγές οξύ αντίστοιχα που βρίσκεται σε ιονική µορφή. Εποµένως, οι δείκτες ανάλογα µε τη χηµική τους σύσταση διακρίνονται σε ασθενή οξέα και ασθενείς βάσεις. Επίσης ανάλογα µε τη µεταβολή του χρώµατος σε δείκτες όπου παρουσιάζουν δύο διαφορετικά χρώµατα και σε αυτούς του τύπου έγχρωµος άχρωµος, δηλαδή η µια µορφή παρουσιάζει κάποιο χρώµα ενώ η άλλη µορφή είναι άχρωµη. Για την ταυτοποίηση των οξέων: Οξικό οξύ (CH 3 C), Θειϊκό οξύ (H 2 S 4 ), Υδροχλωρικό οξύ (HCl) χρησιµοποιούµε δείκτη ηλιανθίνη του οποίου η περιοχή ph αλλαγή χρώµατος είναι 3,1-4,0 και από κόκκινο γίνεται κίτρινο (Εικόνα 4). S 3 H S 3 S 3 H H H (CH 3 ) 2 (CH 3 ) 2 (CH 3 ) 2 Ηλιανθίνη (πορτοκαλί του µεθυλίου- Methyl orange) Εικόνα 4: είκτης ηλιανθίνη

6 Για την ταυτοποίηση της βάσης υδροξειδίου του νατρίου χρησιµοποιούµε το δείκτη φαινολοφθαλεΐνη του οποίου η περιοχή ph αλλαγής χρώµατος είναι 8,2 10,0 και από άχρωµος γίνεται ερυθρός. C H C C Άχρωµη C Ερυθρή Φαινολοφθαλεΐνη (Phenolphtalein) Εικόνα 5: είκτη φαινολοφθαλεΐνη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα πειραµατικά αποτελέσµατα (διαπερατότητα ή µη διαπερατότητα της ουσίας) συγκεντρώνονται στον παρακάτω πίνακα. Εργαστηριακά Γάντια Χηµική Ένωση atural Latex PVC itrile CH 3 CCH 3 Κ Α Α C 6 H 10 Α Α Κ 1,3-διοξάνιο Α Α Α I 2 A A K acl Κ Κ Κ CH 3 C K K K H 2 S 4 K K A HCl K K K a K K K Α (ακατάλληλο): εν παρέχει επαρκή προστασία κατά τη χρήση της συγκεκριµένης χηµικής ένωσης. Κ (κατάλληλο): Παρέχει επαρκή προστασία κατά τη χρήση της συγκεκριµένης χηµικής ένωσης

7 Εκπονήσαµε επίσης ένα πρότυπο εργαστηριακής αναφοράς, καθώς και µια σειρά προεργαστηριακών και µεταεργαστηριακών ερωτήσεων µαζί µε τις απαντήσεις τους. Κατά την επιλογή των εργαστηριακών γαντιών πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και κάθε φορά είναι φρόνιµο να αξιολογούνται οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη χρησιµοποιούµενη χηµική ουσία καθώς και οι συνθήκες χρησιµοποίησής της. Ακόµη και στο πιο ανθεκτικό γάντι µετά από επαναλαµβανόµενη χρήση θα υποβαθµιστούν οι ιδιότητες και η ανθεκτικότητά του. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κανένα γάντι δεν αποτελεί πανάκεια προστασίας για όλες τις χηµικές ενώσεις. Κάθε γάντι θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά πριν από τη χρήση του σε συγκεκριµένο πείραµα. Με κατάλληλο σχεδιασµό των πειραµάτων, επιδιώξαµε τη διεξαγωγή τους µε ασφάλεια, ευκολία, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση ακριβών σκευών και αντιδραστηρίων, αλλά ταυτόχρονα µε θεαµατικότητα ώστε να διασφαλίζεται ο ενθουσιασµός και το ενδιαφέρον των µαθητών/φοιτητών. Τα τεστ διαπερατότητας µε κατάλληλες αντιδράσεις ταυτοποίησης είναι απλά πειράµατα και µπορούν εύκολα να εκτελεστούν σε κάποιο σχολικό εργαστήριο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Pasto, Daniel J., Johnson, Carl R.: Laboratory text for organic chemistry: a source book of chemical and physical techniques, Prentice Hall, Steere, Safety Manuals and Handbooks, Journal of Chemical Education, P.A. Carson and C.J. Munford: Hazardous Chemicals Handbook, Butterworth- Heinemann, Mellstrom, G.A., Wahlberg, J.E., and Maibach, H.I. "Protective Gloves for ccupational Use" CRC Press, Boca Raton, Florida, American Chemical Society, Safety in Academic Chemistry Laboratories, Dartmouth Toxic Metals Research Program,A Tribute to Karen Wetterhahn: 7. Personal Protective Equipment:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. 2.1. Επιλογή µεθόδου παρασκευής όζοντος ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ: Η ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΕΘΥΛΕΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΟΓΟΝΟΜΕΝΟΥΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος

Θέση Εικόνας Εξώφυλλου. Το πείραµα στη διδασκαλία της Χηµείας Χηµεία και Καθηµερινή Ζωή. Τσιοµλεκτσής Αλέξανδρος Χρηστίδης Σταύρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔιΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Το πείραµα στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ιχηνετ) ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ Α.Ι. Μαρούλης, Κ.Π. Χατζηαντωνίου, Θ.Δ. Σφέτσας, Δ.Τσόνης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, Θεσσαλονίκη 54124 apm@chem.auth.gr, conm@chem.auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιατρικής Εργαστήριο Χημείας / Βιοχημείας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ IATΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. Μπονάνου Τζεδάκη, A. Tσακάλωφ Λάρισα 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «Η ΙΤΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Α. Παπαδοπούλου, E. Ρίζος, Α. Αγγελή apapadoc@auth.gr, aggeli@auth.gr Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη AΠΟΙΚΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΩΣ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΟΛΟΓΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. Πράσινη Χηµεία & Αειφόρος Εκπαίδευση ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟΔΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. Μαρούλης Απόστολος 1, Χατζηαντωνίου Μαρούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Aνάλυση ιχνοστοιχείων με εκλεκτική ακινητοποίηση σε ανακλαστήρες ακτίνων Χ. Επιβλέπων: Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ-ΝΙΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟ ΝΑΝΤΙΜΑ Εξάµηνο: 5ο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRELLCHEM SPLASH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 3 Ευρετήριο...Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!...5 Πιστοποιητικά και εγκρίσεις...6 Περιγραφή των στολών... 6 Έγκριση τύπου EC... 6 Ενδείξεις στη στολή...6 Σύμβολα/Εικονοδιαγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος»

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου και Υπεροξικού Οξέος» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Φωτοκαταλυτική Απολύµανση Νερού παρουσία ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β.

Αγαπητοί συνάδελφοι N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Μ. Βικεντίου. Μ. Γαροφαλάκη. Α. Γρηγοράτου. Ε. Κώνστα. Κ. Κωνσταντινάκου. Β. 1 N EWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 2 Αγαπητοί συνάδελφοι Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα- τηλ. επικοινωνίας: 2103645751, fax. no: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Αλωπεκής 47, 10676 Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 5ο ΒΙΟΜΟΡΙΑ και ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-53) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Βιοµόρια είναι: α. τα µόρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 2013 Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα Χημικές Αντιδράσεις στο εργαστήριο...4 1.Αντιδράσεις με ιόντα χαλκού...5 2.Ψευδάργυρος και υδροχλώριο...8 3.Ανίχνευση ιόντων χλωρίου και ιωδίου

Διαβάστε περισσότερα