ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Παρασκευή ρυθµιστικών διαλυµάτων και υπολογισµός της ρυθµιστικής ικανότητας. NH 3 + HCI NH 4 CI πεχάµετρο διάλυµα CH 3 COOH 1M πρότυπα buffers µε ph = 7,00 και ph = 4,01 διάλυµα NaOH 1M ογκοµετρικοί κύλινδροι των 10, 25 και 50 ml διάλυµα NH 3 1M ποτήρια ζέσεως των 100 και 250 ml διάλυµα HCI 1M προχοΐδα Αρχικά ρυθµίζεται το πεχάµετρο µε χρησιµοποίηση πρότυπων ρυθµιστικών διαλυµάτων µε ph = 7,00 και ph = 4,01. Στη συνέχεια από πρότυπα διαλύµατα συγκέντρωσης 1Μ λαµβάνονται 20 ml διαλύµατος οξικού οξέος και 10 ml διαλύµατος υδροξειδίου του νατρίου. Τα διαλύµατα αναµιγνύονται και το διάλυµα που προκύπτει αραιώνεται έως τελικό όγκο 100 ml, οπότε παρασκευάζεται ισοµοριακό ρυθµιστικό διάλυµα CH 3 COOH / CH 3 COONa, συγκέντρωσης 0,1 Μ. Το ph του διαλύµατος µετράται και συγκρίνεται µε τη θεωρητική τιµή (4,74), ενώ σε 50 ml του παραπάνω διαλύµατος προστίθεται στάγδην και υπό ανάδευση, µέσω προχοΐδας, πρότυπο διάλυµα NaOH 1Μ µε παράλληλη µέτρηση της τιµής ph του διαλύµατος. Μόλις πραγµατοποιηθεί µεταβολή της τιµής του ph κατά µία µονάδα, καταγράφεται ο όγκος του καταναλωθέντος διαλύµατος NaOH, υπολογίζονται τα απαιτούµενα mol για 1 L ρυθµιστικού και συγκρίνεται το αποτέλεσµα µε τη θεωρητική τιµή. Με ανάλογο τρόπο παρασκευάζεται ρυθµιστικό διάλυµα NH 3 / NH 4 CI 0,1 Μ και µετριέται η τιµή ph του και η ρυθµιστική ικανότητα του. 2. ΑΛΚΑΛΙΜΕΤΡΙΑ Υπολογισµός περιεκτικότητας ξυδιού σε οξικό οξύ, µε ογκοµέτρηση µε πρότυπο διάλυµα βάσης. προχοΐδα µεταλλικό στήριγµα λαβίδα στήριξης κωνική φιάλη των 100 ml γυάλινο χωνί σιφώνιο των 10 ml λευκό ξύδι του εµπορίου διάλυµα NaOH 1Μ Σε κωνική φιάλη των 100 ml εισάγονται 10 ml λευκού ξυδιού και αραιώνονται µε νερό έως όγκου ~ 50 ml. Προστίθεται σταγόνα ς και το άγνωστης συγκέντρωσης διάλυµα οξικού οξέος ογκοµετρείται µε πρότυπο διάλυµα NaOH, το οποίο προστίθεται µέσω προχοΐδας, στάγδην και υπό ανάδευση. Ως ισοδύναµο σηµείο λαµβάνεται τα σηµείο αλλαγής χρώµατος του διαλύµατος, η διαδικασία επαναλαµβάνεται (2-3 φορές) και από το µέσο όρο του καταναλισκόµενου διαλύµατος καυστικού νατρίου, υπολογίζεται η ποσότητα του αντιδρώντος οξικού οξέος στα αρχικά 10 ml διαλύµατος και τελικά η 0 / 0 w / v περιεκτικότητα του ξυδιού σε οξικό οξύ.

2 3. ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΩΝ - ΑΛ ΕΫ ΩΝ Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 5 CH 3 CH 2 OH + 4 KMnO H 2 SO 4 5 CH 3 COOH + 4 MnSO K 2 SO H 2 O 3 CH 3 CH 2 OH + K 2 Cr 2 O H 2 SO 4 3 CH 3 CHO + K 2 SO 4 + Cr 2 (SO 4 ) H 2 O 3 CH 3 CH 2 OH + 2 K 2 Cr 2 O H 2 SO 4 3 CH 3 COOH + 2 K 2 SO Cr 2 (SO 4 ) H 2 O CH 3 CH 2 OH + CuO CH 3 CHO + Cu + H 2 O ( Cu + ½ O 2 CuO ) δοκιµαστικοί σωλήνες αιθανόλη 95 0 ποτήρι ζέσεως των 250 ml διάλυµα KMnO 4 0,2 Μ διάλυµα K 2 Cr 2 O 7 0,5 Μ τρίποδας θέρµανσης µεταλλικό πλέγµα π. H 2 SO 4 κάψα πορσελάνης - µεταλλική λαβίδα έλασµα χαλκού Σε δύο δοκιµαστικούς σωλήνες εισάγονται 2-3 ml διαλυµάτων KMnO 4 0,2 Μ και K 2 Cr 2 O 7 0,5 Μ αντίστοιχα και οξινίζονται µε προσθήκη σταγόνων π. H 2 SO 4. Σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα προσθέτονται 1-2 ml αιθανόλης 95 0 και στη συνέχεια θερµαίνονται σε υδατόλουτρο. Στον πρώτο σωλήνα παρατηρείται αποχρωµατισµός λόγω κατανάλωσης του υπερµαγγανικού καλίου ενώ στον δεύτερο µεταβολή του χρώµατος από πορτοκαλί σε πράσινο λόγω σχηµατισµού ιόντων Cr 3+. Σε κάψα πορσελάνης τοποθετούνται ~ 20 ml αιθανόλης 95 0 ενώ µε µεταλλική λαβίδα θερµαίνεται σε λύχνο έλασµα χαλκού. Μόλις µαυρίσει επιφανειακά, λόγω σχηµατισµού CuO, βυθίζεται στην αιθανόλη και ανασύρεται αφού αποκτήσει το αρχικό του χρώµα. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται ορισµένες φορές και η σχηµατιζόµενη αιθανάλη µπορεί να ανιχνευτεί µέσω της οσµής της ( δεν συνίσταται, τοξική) ή µέσω οξείδωσης από ήπια οξειδωτικά µέσα. Β. ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΑΙΘΑΝΑΛΗΣ CH 3 CHO + 2 AgNO NH 3 + H 2 O CH 3 COOΝH Ag + 2 NH 4 NO 3 CH 3 CHO + 2 CuSO NaOH CH 3 COONa + Cu 2 O + 2 Na 2 SO H 2 O δοκιµαστικοί σωλήνες ποτήρι ζέσεως των 250 ml τρίποδας θέρµανσης µεταλλικό πλέγµα διάλυµα αιθανάλης αντιδραστήριο Tollens αντιδραστήριο Fehling Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml από το περιεχόµενο της κάψας του προηγούµενου πειράµατος και προσθέτονται 2 ml αντιδραστηρίου Tollens ( διάλυµα AgNO 3 0,1 Μ στο οποίο προστίθενται σταγόνες π. ΝΗ 3 έως επαναδιάλυσης του αρχικά σχηµατιζόµενου ιζήµατος ). Ο θερµαίνεται σε υδατόλουτρο (µε το νερό σε θ.β.) και αφήνεται, οπότε στα τοιχώµατα επικάθεται µεταλλικός άργυρος σχηµατίζοντας χαρακτηριστικό κάτοπτρο. 2-3 ml του περιεχοµένου της κάψας, επίσης, τοποθετούνται σε άλλο δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτονται 2 ml αντιδραστηρίου Fehling ( σχηµατίζεται µε ανάµειξη ίσων όγκων πρότυπων διαλυµάτων Fehling A και Fehling B). Το µίγµα θερµαίνεται σε υδατόλουτρο και παρατηρείται αποχρωµατισµός και σχηµατισµός καστανέρυθρου ιζήµατος οξειδίου του µονοσθενούς χαλκού.

3 4. ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ Α. ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ φαινόλη Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml νερού και προστίθεται σταγόνα ς, οπότε το διάλυµα εµφανίζει κίτρινο χρώµα. Στο σωλήνα προσθέτονται σταγόνες φαινόλης και το χρώµα του διαλύµατος µετατρέπεται σε κόκκινο, λόγω µεταβολής του ph του διαλύµατος σε τιµή ph < 3. Β. ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ φαινόλη αραιό διάλυµα NaOH Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml διαλύµατος καυστικού νατρίου και προστίθεται σταγόνα ς, οπότε το διάλυµα εµφανίζει ιώδες χρώµα. Στο σωλήνα προσθέτονται σταγόνες φαινόλης και το διάλυµα αποχρωµατίζεται, λόγω µεταβολής του ph του διαλύµατος σε τιµή ph < 8,3. 5. ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Α. ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Ηλιανθίνη

4 Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml νερού και προστίθεται σταγόνα ς, οπότε το διάλυµα εµφανίζει κίτρινο χρώµα, λόγω της τιµής ph, η οποία καθορίζει τη θέση της χηµικής ισορροπίας στην αµφίδροµη αντίδραση πρωτονίωσης του ανιόντος της ς. Στο σωλήνα προσθέτονται σταγόνες οξικού οξέος και το χρώµα του διαλύµατος µετατρέπεται σε κόκκινο, λόγω µετατόπισης της παραπάνω ισορροπίας σε τιµή ph < 3. Β. ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ Φαινολοφθαλεΐνη αραιό διάλυµα NaOH Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml διαλύµατος καυστικού νατρίου και προστίθεται σταγόνα ς, οπότε το διάλυµα εµφανίζει ιώδες χρώµα. Στο σωλήνα προσθέτονται σταγόνες οξικού οξέος και το διάλυµα αποχρωµατίζεται, λόγω µεταβολής του ph του διαλύµατος σε τιµή ph < 8,3. Γ. ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ 2 CH 3 COOH + Zn (CH 3 COO) 2 Zn + H 2 2 CH 3 COOH + Pb (CH 3 COO) 2 Pb + H 2 (CH 3 COO) 2 Pb + 2 ΚΙ CH 3 COOK + PbΙ 2 δοκιµαστικοί σωλήνες τεµάχια Zn, Pb διάλυµα ΚΙ Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml οξικού οξέος και βυθίζεται σ αυτό τεµάχιο ψευδαργύρου. Παρατηρείται αφρισµός, λόγω έκλυσης αέριου υδρογόνου. Ο αφρισµός γίνεται εντονότερος αν στο δοκιµαστικό σωλήνα προστεθεί νερό, οπότε λόγω ιοντισµού του οξικού οξέος και σχηµατισµού οξωνίων αυξηθούν τα ευκίνητα πρωτόνια στο διάλυµα. Η παραπάνω αντίδραση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε χρησιµοποίηση µολύβδου και ανίχνευση των σχηµατιζόµενων ιόντων Pb 2+ καταβύθιση χαρακτηριστικού κίτρινου ιζήµατος (PbΙ 2 ). µε προσθήκη σταγόνων διαλύµατος ΚΙ και

5 . ΑΝΤΙ ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ 2 CH 3 COOH + Na 2 CO 3 2 CH 3 COONa + CO 2 + H 2 O Na 2 CO 3 (s) Σε δοκιµαστικό σωλήνα εισάγονται 2-3 ml οξικού οξέος και προστίθεται ποσότητα ανθρακικού νατρίου. Παρατηρείται αφρισµός, λόγω έκλυσης αέριου διοξειδίου του άνθρακα. Ε. ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ποτήρια ζέσεως των 100 ml, 250 ml ογκοµετρικοί κύλινδροι των 10 ml αιθανόλη 95 0 διαχωριστική χοάνη των 100 ml π. H 2 SO 4 µεταλλικό στήριγµα δακτύλιος τρίποδας θέρµανσης µεταλλικό πλέγµα Na 2 CO 3 (s) γυάλινη ράβδος διάλυµα NaOH 30 0 / w 0 / v Σε ποτήρι ζέσεως των 100 ml εισάγονται 5 ml οξικού οξέος, 10 ml αιθανόλης 95 0 (περίσσεια) και 1 ml πυκνού θειικού οξέος (0,018 mol). Το µίγµα θερµαίνεται σε υδατόλουτρο και από τη χαρακτηριστική οσµή διαπιστώνεται ο σχηµατισµός του εστέρα. Μετά την πάροδο λίγων min το µίγµα αποµακρύνεται από το υδατόλουτρο και προσθέτονται σ αυτό 20 ml νερού και 40 ml διαλύµατος NaOH 1M (0,04 mol), οπότε παρατηρείται η δηµιουργία διπλοστοιβάδας, ενώ µε προσθήκη σταγόνων ς η υδατική (κάτω) στοιβάδα αποκτά κόκκινο χρώµα, καθώς το οξικό οξύ δεν καταναλώθηκε πλήρως (αµφίδροµη αντίδραση). Στο ποτήρι προστίθεται ανθρακικό νάτριο και µετά από ανάδευση το µίγµα µεταφέρεται σε διαχωριστική χοάνη, όπου εκχειλίζεται η οργανική στοιβάδα και µετά από πλύσεις µε νερό παραλαµβάνεται ο οξικός αιθυλεστέρας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργαστ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια:

Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ. Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ. Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ B' ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Εργαστηριακή άσκηση: Ο Ξ Ε Ι Δ Ω Σ Η Α Ι Θ Α Ν Ο Λ Η Σ Θωμάς Kρεμιώτης 1 από 6 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ α/α ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Χημείας. 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. http://ekfe.chi.sch.gr

Πειράματα Χημείας. 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. http://ekfe.chi.sch.gr http://ekfe.chi.sch.gr 9 η - 10 η Συνάντηση ΜΑΡΤΙΟΣ 011 Πειράματα Χημείας Ανίχνευση αμύλου με διάλυμα Lugol ή βάμμα ιωδίου Αλογονοφορμική αντίδραση Παρασκευή και ανίχνευση αιθινίου Ανίχνευση αλδεϋδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Πέµπτη, 8 Ιουνίου 2006 7:30-10:30 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ. Α.2 β. Α.3 β. Α.4 γ. A.5 α) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 13. β) Ορισμός σχολικού βιβλίου σελίδα 122. ΘΕΜΑ Β B.1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: Χημεία Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2013 7:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) EL 14/05/2003 Κοινή θέση 2003 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ (1) Με αυτούς διαπιστώνεται η καθαρότητα του φαρµάκου µε δοκιµασίες για την ύπαρξη προσµείξεων, δηλ. ουσιών που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα