ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα αστικά απόβλητα. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων γίνεται ξεχωριστά, για την απαραίτητη επεξεργασία τους. Απαγορεύεται να πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψή τους, υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες: Α) Ο κάθε δήμος έχει καθιερώσει συστήματα περισυλλογής, όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να συλλεχθούν χωρίς χρέωση για τον χρήστη. Β) Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν χωρίς χρέωση. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για απόρριψη χωρίς χρέωση στον χρήστη. Δ) Όπως όλα τα χρησιμοποιημένα προϊόντα που περιλαμβάνουν πολύτιμα ανταλλακτικά, έτσι και μέρη αυτής της συσκευής, μπορούν να διατεθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης.. Η αλόγιστη απόρριψη των αποβλήτων στα δάση και το ελεύθερο περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αφού οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και καταλήγουν στο νερό και τελικά στην τροφική αλυσίδα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση.. 2 Προσοχή. 2 Συνδεσμολογία... 3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Λυχνίες ένδειξης... 4 Λυχνίες ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Προσδιορισμός εξαρτημάτων.. 5 Τοποθέτηση της μονάδας. 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Χρήση.. 6 Απόρριψη του συλλεγόμενου νερού... 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής... 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές.. 9 Ανάγνωση του εγχειριδίου Μέσα στο εγχειρίδιο θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της συσκευής. Η ελάχιστη φροντίδα από μέρους σας θα σας βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό. Στο εγχειρίδιο θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή δίνονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να γίνεται η κατανόηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία. (Ισχύει μόνο για τις χώρες της Ευρώπης). Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

4 εκτός εάν τυγχάνουν επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Ισχύει για άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από άλλο καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την κάθε χώρα. Η συσκευή πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από καύσιμα υλικά. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή ή συντήρηση αυτής της συσκευής. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποτροπή τραυματισμού από τον χρήστη ή άλλα άτομα και την καταστροφή περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Η σοβαρότητα των περιπτώσεων διαχωρίζεται από τα ακόλουθα σύμβολα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή καταστροφή περιουσίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Ποτέ να μην κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. Πάντα να κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερβαίνετε τα όρια της τάσης του δικτύου ή της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της υπερβολικής παραγωγής θερμότητας.) Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος ή να συνδυάσετε την υποδοχή και με άλλες συσκευές. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράξενους ήχους, οσμές ή καπνό να προέρχονται από τη χρήση της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

5 Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή άλλα καύσιμα, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά κ.ά.(μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.) Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή την κλείνετε, ανοίγοντας ή κλείνοντας την παροχή ρεύματος.(εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Μην βάζετε ή βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή με βρεγμένα χέρια (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.) Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.) Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται στη συσκευή. (Περιέχει προσμείξεις που βλάπτουν την υγεία.) Μην καταστρέφετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας. (Τα πλαστικά μέρη μπορεί να λιώσουν και να προκληθεί πυρκαγιά.) Πριν τον καθαρισμό, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.) Μην βγάζετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία) ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους. (Η έλλειψη εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσουν νερά πάνω στη συσκευή. (Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να διαπεράσει τη μόνωση προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο σημείο στο δάπεδο.(αν η συσκευή πέσει κάτω, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού προκαλώντας ζημιά σε αντικείμενα ή ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου με υφάσματα ή πετσέτες. (Η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες ή στα άλλα ανοίγματα. Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα παιδιά για τους κινδύνους αυτούς. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη της συσκευής.) Να εισάγετε πάντα τα φίλτρα με προσοχή. Να γίνεται καθαρισμός των φίλτρων κάθε δύο εβδομάδες. (Η χρήση χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα ευαίσθητα στην υγρασία Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος και φροντίστε αυτό να μην είναι συμπιεσμένο. (Υπάρχει ο κίνδυνος της φωτιάς ή της ηλεκτροπληξίας) Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. (Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή ατύχημα) Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου γίνεται χρήση χημικών προϊόντων. (Αυτό θα προκαλέσει διάβρωση της συσκευής λόγω των χημικών και των διαλυτών που αιωρούνται στον αέρα.) Μην σκαρφαλώνετε στην συσκευή και μην κάθεστε πάνω της. (Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού εάν πέσετε ή εάν πέσει η συσκευή) Μην τοποθετείται βάζα με λουλούδια ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στη συσκευή. (Υπάρχει πιθανότητα να μπει το νερό μέσα στη συσκευή, προκαλώντας πρόβλημα στη μόνωση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Πληροφορίες Συνδεσμολογίας 1. Η επωνυμία του κατασκευαστή βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά στοιχεία και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, είναι σημαντική η σωστή γείωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα τριών προεξοχών για προστασία από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας. 3. Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα στον τοίχο. Εάν η πρίζα στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 4. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

7 5. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ή π με αυτή τη μονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε κάποιο εγκεκριμένο καλώδιο προέκτασης αποκλειστικά για «Αφυγραντήρα» (το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα). 6. Για τη αποφυγή τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν από την εγκατάσταση ή την συντήρησή της. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι όπως στις εικόνες. Ενδεικτικές λυχνίες 1. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 2. Λυχνία ένδειξης πλήρους γεμίσματος δοχείου (κόκκινο) 3. Λυχνία συνεχούς λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 4. Οθόνη Ρυθμίζει το ποσοστό % της υγρασίας που θέλετε να ρυθμίσετε και κατόπιν δείχνει το πραγματικό ποσοστό επιπέδου υγρασίας του δωματίου (+5% ακρίβεια). Κωδικοί σφαλμάτων: E1-Σφάλμα στον αισθητήρα υγρασίας Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Ε2-Σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας - Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Κωδικοί προστασίας: P1-Η συσκευή κάνει απόψυξη Η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη παύει να εμφανίζεται ο κωδικός. P2-Το δοχείο είναι γεμάτο ή το δοχείο δεν είναι στη σωστή θέση. Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε στη σωστή θέση.

8 Μπουτόν ελέγχου: 5. Μπουτόν λειτουργίας Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη συσκευή. 6. Μπουτόν ρύθμισης ποσοστού υγρασίας Το επίπεδο της υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στο ακόλουθο εύρος: από 35%RH (Σχετική υγρασία) έως 80% (Σχετική υγρασία) με 5% ποσοστό απόκλισης. Σε περίπτωση που είναι στεγνός ο αέρας, πιέστε το «-» και χαμηλώστε το ποσοστό. Στην αντίθετη περίπτωση, πιέστε το «+» και ανεβάστε το ποσοστό. 7. Μπουτόν συνεχόμενης λειτουργίας Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα για συνεχόμενη λειτουργία, ώστε να γίνεται η μέγιστη αφύγρανση του χώρου μέχρι να γεμίσει το δοχείο. Το μπουτόν ρύθμισης της υγρασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο έχουμε τη συνεχή λειτουργία σε ισχύ. Πιέστε αυτό το μπουτόν ξανά για να ακυρώσετε τη συνεχή λειτουργία. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άλλα χαρακτηριστικά Λυχνία πλήρους γέμισης δοχείου Ανάβει όταν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν δεν είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση. Αυτόματη απενεργοποίηση Ο διακόπτης που ελέγχει τη στάθμη του νερού, απενεργοποιεί τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Όταν φτάσει η υγρασία στο επιθυμητό ποσοστό, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Αναμονή 3 λεπτών πριν την επαναφορά της λειτουργίας Εάν σταματήσει η λειτουργία της συσκευής, δεν μπορεί να ξεκινήσει ξανά για τα πρώτα 3 λεπτά. Αυτό γίνεται για την προστασία της συσκευής. Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Αυτόματη απόψυξη Όταν συγκεντρωθεί πάγος στα στοιχεία που γίνεται η εξάτμιση, ο συμπιεστής συμπιεστής θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εξαφανιστεί ο πάγος. Αυτόματη επανεκκίνηση (σε κάποιους τύπους) Εάν γίνει διακοπή ρεύματος τότε η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία της με την επαναφορά του ρεύματος, με τις ρυθμίσεις που είχε ήδη.

9 Ταυτοποίηση των επιμέρους τμημάτων 1. Πίνακας ελέγχου 2. Περσίδα εισόδου αέρα 3. Δοχείο συλλογής νερού 4. Φίλτρο αέρα (πίσω από την γρίλια εισαγωγής αέρα) 5. Εσοχή μεταφοράς 6. Περσίδα εξόδου αέρα 7. Σημείο αποθήκευσης καλωδίου (χρησιμοποιείται μόνο κατά την αποθήκευση της μονάδας.) 8. Σημείο σύνδεσης για σωληνάκι αποχέτευσης 9. Καλώδιο παροχής ρεύματος 10. Φις ρεύματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες που περιέχονται στο εγχειρίδιο είναι για σκοπούς επεξήγησης και μόνο. Η συσκευή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Το πραγματικό σχήμα είναι αυτό που επικρατεί αλλά οι λειτουργίες είναι οι ίδιες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθέτηση της συσκευής Ο αφυγραντήρας που λειτουργεί στο υπόγειο, θα έχει ελάχιστο ή καθόλου αποτέλεσμα από ότι εάν δούλευε σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως ντουλάπα, εκτός εάν υπάρχει επαρκής ανανέωση του αέρα. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή ενδείκνυται μόνο για χρήση σε οικιακούς εσωτερικούς χώρους και όχι για εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους.

10 Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ομαλό, επίπεδο πάτωμα και αρκετά στιβαρό ώστε να συγκρατεί τη συσκευή όταν το δοχείο είναι γεμάτο νερό. Αφήστε τουλάχιστον 20 cm απόσταση σε όλες τις πλευρές της συσκευής για την καλή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα πτώση κάτω από 5οC (41οF). Το στοιχείο του αφυγραντήρα μπορεί να καλυφθεί από πάγο σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC (41οF), ο οποίος μπορεί να μειώσει απόδοση. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από στεγνωτήριο ρούχων, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για την αποτρέψετε τη δημιουργία πλεονάζουσας υγρασίας που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, εκεί όπου αποθηκεύονται βιβλία ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα σε υπόγειο για να βοηθήσετε στην πρόληψη της υγρασίας. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε καλά κλεισμένη περιοχή για να είναι πιο αποτελεσματική. Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα εξωτερικά ανοίγματα του δωματίου. Ροδάκια (Η εγκατάστασή τους γίνεται στα τέσσερα σημεία στο κάτω μέρος της συσκευής) Με τα ροδάκια η συσκευή μπορεί μόνο να κινηθεί πλευρικά Μην πιέζετε ροδάκια για να κινηθεί η συσκευή πάνω σε χαλί, ούτε να μετακινήσετε τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο με νερό. (Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να χυθεί το νερό.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ροδάκια είναι προαιρετικά. Σε ορισμένα μοντέλα δεν υπάρχουν. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα, το ιδανικό είναι να λειτουργεί συνεχόμενα η συσκευή για 24 ώρες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνθήκες περιβάλλοντος μεταξύ 5οC (41οF) και 35οC (95οF). Εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι γρήγορα, αφήστε να περάσουν περίπου τρία λεπτά προτού επαναλάβετε τη διαδικασία. Μην συνδέσετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζο, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρική πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σε ηλεκτρικά γειωμένη πρίζα V 50Hz (ανατρέξτε στο ταμπελάκι που βρίσκεται στα πλαϊνά ή στο πίσω μέρος της συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλιώς η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά

11 Απομάκρυνση του νερού που έχει συλλεχθεί Υπάρχουν δύο τρόποι για να απομακρύνετε το συλλεγόμενο νερό. 1. Χρησιμοποιήστε το δοχείο Όταν το δοχείο είναι πλήρες, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα, και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τραβήξτε έξω το δοχείο αργά. Κρατήστε τη συσκευή με ασφάλεια από την αριστερή και τη δεξιά εγκοπή, και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω ώστε να μην χυθεί το νερό. Μην τοποθετείτε το δοχείο στο πάτωμα επειδή ο πάτος του δεν είναι ίσιος. Διαφορετικά, το δοχείο θα πέσει και θα χυθεί το νερό. Αδειάστε το νερό και επανατοποθετήστε το δοχείο. Ο κάδος πρέπει να ξαναμπεί στη θέση του και να τοποθετηθεί καλά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι όταν ο κάδος έχει τοποθετηθεί στη σωστή του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρέσετε τον κάδο, μην αγγίζετε τη συσκευή εσωτερικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι ωθείτε απαλά το δοχείο σε όλη τη διαδρομή μέσα στη συσκευή. Σπρώχνοντας το δοχείο με δύναμη υπάρχει πιθανότητα να βρει κάπου αντίσταση και εάν δεν το σπρώξετε με ασφάλεια υπάρχει η πιθανότητα να μην λειτουργήσει η συσκευή. 2. Μόνιμη αποχέτευση Το νερό μπορεί αυτόματα να οδηγείται στη μόνιμη αποχέτευση συνδέοντας τη συσκευή με σωληνάκι νερού (Φ12mm), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα από το πίσω μέρος της συσκευής και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος. Τοποθετήστε το σωληνάκι του νερού στη συσκευή στην έξοδο αποχέτευσης στο πίσω μέρος της συσκευής όπως φαίνεται στις Εικ.8a και Εικ.8b. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το σωληνάκι του νερού και με το σωληνάκι της αποχέτευσης είναι

12 σφιχτή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού. Κατόπιν οδηγείστε το σωληνάκι του νερού στη μόνιμη αποχέτευση. Η εγκατάσταση της αποχέτευσης πρέπει να είναι χαμηλότερα από την έξοδο αποχέτευσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι έχει κλίση προς τα κάτω και αφήστε το νερό να κυλίσει ομαλά. Μην τοποθετείτε το σωληνάκι του νερού όπως φαίνεται στις Εικ.9a και Εικ.9b. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται η συνεχής αποχέτευση της συσκευής, αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης από την έξοδο στο πίσω μέρος της συσκευής και επανατοποθετήστε το πλαστικό πώμα. 1. Τραβήξτε λίγο έξω το δοχείο. (Εικ.5) 2. Κρατήστε το δοχείο και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το από τη συσκευή. (Εικ.6) 3. Αφαιρέστε τυχόν νερό που υπάρχει. (Εικ.7) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8a Υπόδειγμα Α) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8b Υπόδειγμα Β) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού δίνοντας ανοδική κλίση στο σωληνάκι. (Εικ.9a) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού περιελίσσοντας το σωληνάκι. (Εικ.8b) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός του αφυγραντήρα Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 1. Καθαρίστε τις γρίλιες και το περίβλημα Χρησιμοποιήστε νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή διαλυτικά.

13 Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, να διαβρώσει τη μόνωση ή να δημιουργήσει σκουριά στα μεταλλικά μέρη του αφυγραντήρα. Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα σκονίζονται εύκολα οπότε χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα με το ειδικό βουρτσάκι ή μια απλή βούρτσα για να τις καθαρίσετε. 2. Καθαρίστε το δοχείο Ανά λίγες εβδομάδες καθαρίστε τον κάδο με σκοπό την πρόληψη της μούχλας και την ανάπτυξη άλλων βακτηριδίων. Γεμίστε μερικώς τον κουβά με καθαρό νερό και προσθέστε λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με αυτό τα τοιχώματα του δοχείου, αδειάστε και ξεπλύνετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείται τον κάδο σε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρίσετε. Μετά τον καθαρισμό, ο κάδος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα Το φίλτρο αέρα που βρίσκεται πίσω από τη μπροστινή γρίλια, θα πρέπει να είναι ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του φίλτρου σε πλυντήριο πιάτων. Για να αφαιρέσετε το δοχείο: Τραβήξτε τον κάδο του νερού έξω όπως φαίνεται στην Εικ.10. Κρατήστε το φίλτρο από τις άκρες που εξέχουν και πιέστε τες ελαφρά ώστε αυτό να βγει από τη θέση του. Στη συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο προς τα κάτω. (βλέπε Εικ.11 ~ 13). Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε ξανά. Μην καθαρίζετε το φίλτρο στο πλυντήριο πιάτων. Για να επανατοποθετήσετε: Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη συσκευή, και στη συνέχεια πιέστε τις άκρες του φίλτρου και σπρώξτε το ελαφρά προς τα πάνω. (βλ. Εικ.14 και Εικ.15). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα χωρίς το φίλτρο γιατί μπορεί να εισέλθουν βρωμιά και χνούδια που θα φράξουν τις γρίλιες και θα μειώσουν

14 την απόδοση του. 4. Μη χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, περιμένετε μία ημέρα πριν από το άδειασμα του δοχείου. Καθαρίστε το κυρίως τμήμα της συσκευής, το δοχείο και το φίλτρο του αέρα. Τυλίξτε το καλώδιο και στερεώστε το στον ιμάντα σύσφιξης (βλ. Εικ.16). Καλύψτε τη συσκευή με μία πλαστική σακούλα. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ξεβιδώσετε ελαφρά τη βίδα στο κάλυμμα του δοχείου πριν τον καθαρισμό και στη συνέχεια να το εγκαταστήσετε ξανά. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πριν καλέσετε τον τεχνικό, δείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν ξεκινάει. Τι να ελέγξετε: Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του αφυγραντήρα είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια/ διακόπτη κυκλώματος του σπιτιού. Ο αφυγραντήρας έχει φτάσει σε επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας ή το δοχείο είναι γεμάτο. Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν κάνει σωστή αφύγρανση του αέρα όπως θα έπρεπε. Τι να ελέγξετε: Δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για να αφαιρεθεί η υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες ή έπιπλα που εμποδίζουν το μπροστινό ή πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Το επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας δεν είναι αρκετά χαμηλό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα είναι κλειστά. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή, κάτω από 5οC (41οF). Πιθανόν υπάρχει θερμάστρα κηροζίνης στο δωμάτιο ή κάποια άλλη συσκευή που εκλύει υδρατμούς. Πρόβλημα: Η μονάδα κάνει ένα δυνατό θόρυβο κατά τη λειτουργία Τι να ελέγξετε: Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Η συσκευή έχει κλίση και δεν είναι όρθια όπως θα έπρεπε να είναι. Η επιφάνεια του δαπέδου δεν είναι λεία.

15 Πρόβλημα: Δημιουργήθηκε πάγος στο στοιχείο. Τι να ελέγξετε: Αυτό είναι φυσιολογικό. Η συσκευή έχει λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Πρόβλημα: Παρατηρήσατε νερά στο πάτωμα. Τι να ελέγξετε: Το σωληνάκι της αποχέτευσης μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο σωστά. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον κάδο για τη συλλογή νερού, αλλά το πώμα για τη σύνδεση με την αποχέτευση έχει απομακρυνθεί. Πρόβλημα: Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει 5 φορές το δευτερόλεπτο. Τι να ελέγξετε: Μπορεί να υπάρχει σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ή στον αισθητήρα υγρασίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, κρατάμε το δικαίωμα για οποιαδήποτε τροποποίηση των τεχνικών λειτουργικών ή αισθητικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Καλωσορίσατε! EL Αγαπητέ ιδιοκτήτη του irobot Roomba, Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα ρομπότ σκούπας καθαρισμού irobot Roomba. Είστε τώρα ένας από τους εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

M-488A Ρομποτ Καθαρισμού Οδηγίες Χρήσης

M-488A Ρομποτ Καθαρισμού Οδηγίες Χρήσης M-488A Ρομποτ Καθαρισμού Οδηγίες Χρήσης Αγαπητέ ιδιοκτήτη, Ευχαριστούμε που αγοράσατε το νέο Ρομποτ Καθαρισμού της Vileda. Το νέο Ρομποτ Καθαρισμού κατασκευάστηκε από τους ειδικούς μηχανικούς μας μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα