ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα αστικά απόβλητα. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων γίνεται ξεχωριστά, για την απαραίτητη επεξεργασία τους. Απαγορεύεται να πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψή τους, υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες: Α) Ο κάθε δήμος έχει καθιερώσει συστήματα περισυλλογής, όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να συλλεχθούν χωρίς χρέωση για τον χρήστη. Β) Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν χωρίς χρέωση. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για απόρριψη χωρίς χρέωση στον χρήστη. Δ) Όπως όλα τα χρησιμοποιημένα προϊόντα που περιλαμβάνουν πολύτιμα ανταλλακτικά, έτσι και μέρη αυτής της συσκευής, μπορούν να διατεθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης.. Η αλόγιστη απόρριψη των αποβλήτων στα δάση και το ελεύθερο περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αφού οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και καταλήγουν στο νερό και τελικά στην τροφική αλυσίδα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση.. 2 Προσοχή. 2 Συνδεσμολογία... 3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Λυχνίες ένδειξης... 4 Λυχνίες ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Προσδιορισμός εξαρτημάτων.. 5 Τοποθέτηση της μονάδας. 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Χρήση.. 6 Απόρριψη του συλλεγόμενου νερού... 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής... 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές.. 9 Ανάγνωση του εγχειριδίου Μέσα στο εγχειρίδιο θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της συσκευής. Η ελάχιστη φροντίδα από μέρους σας θα σας βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό. Στο εγχειρίδιο θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή δίνονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να γίνεται η κατανόηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία. (Ισχύει μόνο για τις χώρες της Ευρώπης). Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

4 εκτός εάν τυγχάνουν επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Ισχύει για άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από άλλο καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την κάθε χώρα. Η συσκευή πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από καύσιμα υλικά. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή ή συντήρηση αυτής της συσκευής. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποτροπή τραυματισμού από τον χρήστη ή άλλα άτομα και την καταστροφή περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Η σοβαρότητα των περιπτώσεων διαχωρίζεται από τα ακόλουθα σύμβολα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή καταστροφή περιουσίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Ποτέ να μην κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. Πάντα να κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερβαίνετε τα όρια της τάσης του δικτύου ή της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της υπερβολικής παραγωγής θερμότητας.) Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος ή να συνδυάσετε την υποδοχή και με άλλες συσκευές. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράξενους ήχους, οσμές ή καπνό να προέρχονται από τη χρήση της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

5 Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή άλλα καύσιμα, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά κ.ά.(μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.) Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή την κλείνετε, ανοίγοντας ή κλείνοντας την παροχή ρεύματος.(εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Μην βάζετε ή βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή με βρεγμένα χέρια (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.) Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.) Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται στη συσκευή. (Περιέχει προσμείξεις που βλάπτουν την υγεία.) Μην καταστρέφετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας. (Τα πλαστικά μέρη μπορεί να λιώσουν και να προκληθεί πυρκαγιά.) Πριν τον καθαρισμό, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.) Μην βγάζετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία) ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους. (Η έλλειψη εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσουν νερά πάνω στη συσκευή. (Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να διαπεράσει τη μόνωση προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο σημείο στο δάπεδο.(αν η συσκευή πέσει κάτω, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού προκαλώντας ζημιά σε αντικείμενα ή ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου με υφάσματα ή πετσέτες. (Η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες ή στα άλλα ανοίγματα. Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα παιδιά για τους κινδύνους αυτούς. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη της συσκευής.) Να εισάγετε πάντα τα φίλτρα με προσοχή. Να γίνεται καθαρισμός των φίλτρων κάθε δύο εβδομάδες. (Η χρήση χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα ευαίσθητα στην υγρασία Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος και φροντίστε αυτό να μην είναι συμπιεσμένο. (Υπάρχει ο κίνδυνος της φωτιάς ή της ηλεκτροπληξίας) Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. (Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή ατύχημα) Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου γίνεται χρήση χημικών προϊόντων. (Αυτό θα προκαλέσει διάβρωση της συσκευής λόγω των χημικών και των διαλυτών που αιωρούνται στον αέρα.) Μην σκαρφαλώνετε στην συσκευή και μην κάθεστε πάνω της. (Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού εάν πέσετε ή εάν πέσει η συσκευή) Μην τοποθετείται βάζα με λουλούδια ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στη συσκευή. (Υπάρχει πιθανότητα να μπει το νερό μέσα στη συσκευή, προκαλώντας πρόβλημα στη μόνωση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Πληροφορίες Συνδεσμολογίας 1. Η επωνυμία του κατασκευαστή βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά στοιχεία και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, είναι σημαντική η σωστή γείωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα τριών προεξοχών για προστασία από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας. 3. Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα στον τοίχο. Εάν η πρίζα στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 4. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

7 5. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ή π με αυτή τη μονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε κάποιο εγκεκριμένο καλώδιο προέκτασης αποκλειστικά για «Αφυγραντήρα» (το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα). 6. Για τη αποφυγή τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν από την εγκατάσταση ή την συντήρησή της. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι όπως στις εικόνες. Ενδεικτικές λυχνίες 1. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 2. Λυχνία ένδειξης πλήρους γεμίσματος δοχείου (κόκκινο) 3. Λυχνία συνεχούς λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 4. Οθόνη Ρυθμίζει το ποσοστό % της υγρασίας που θέλετε να ρυθμίσετε και κατόπιν δείχνει το πραγματικό ποσοστό επιπέδου υγρασίας του δωματίου (+5% ακρίβεια). Κωδικοί σφαλμάτων: E1-Σφάλμα στον αισθητήρα υγρασίας Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Ε2-Σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας - Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Κωδικοί προστασίας: P1-Η συσκευή κάνει απόψυξη Η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη παύει να εμφανίζεται ο κωδικός. P2-Το δοχείο είναι γεμάτο ή το δοχείο δεν είναι στη σωστή θέση. Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε στη σωστή θέση.

8 Μπουτόν ελέγχου: 5. Μπουτόν λειτουργίας Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη συσκευή. 6. Μπουτόν ρύθμισης ποσοστού υγρασίας Το επίπεδο της υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στο ακόλουθο εύρος: από 35%RH (Σχετική υγρασία) έως 80% (Σχετική υγρασία) με 5% ποσοστό απόκλισης. Σε περίπτωση που είναι στεγνός ο αέρας, πιέστε το «-» και χαμηλώστε το ποσοστό. Στην αντίθετη περίπτωση, πιέστε το «+» και ανεβάστε το ποσοστό. 7. Μπουτόν συνεχόμενης λειτουργίας Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα για συνεχόμενη λειτουργία, ώστε να γίνεται η μέγιστη αφύγρανση του χώρου μέχρι να γεμίσει το δοχείο. Το μπουτόν ρύθμισης της υγρασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο έχουμε τη συνεχή λειτουργία σε ισχύ. Πιέστε αυτό το μπουτόν ξανά για να ακυρώσετε τη συνεχή λειτουργία. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άλλα χαρακτηριστικά Λυχνία πλήρους γέμισης δοχείου Ανάβει όταν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν δεν είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση. Αυτόματη απενεργοποίηση Ο διακόπτης που ελέγχει τη στάθμη του νερού, απενεργοποιεί τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Όταν φτάσει η υγρασία στο επιθυμητό ποσοστό, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Αναμονή 3 λεπτών πριν την επαναφορά της λειτουργίας Εάν σταματήσει η λειτουργία της συσκευής, δεν μπορεί να ξεκινήσει ξανά για τα πρώτα 3 λεπτά. Αυτό γίνεται για την προστασία της συσκευής. Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Αυτόματη απόψυξη Όταν συγκεντρωθεί πάγος στα στοιχεία που γίνεται η εξάτμιση, ο συμπιεστής συμπιεστής θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εξαφανιστεί ο πάγος. Αυτόματη επανεκκίνηση (σε κάποιους τύπους) Εάν γίνει διακοπή ρεύματος τότε η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία της με την επαναφορά του ρεύματος, με τις ρυθμίσεις που είχε ήδη.

9 Ταυτοποίηση των επιμέρους τμημάτων 1. Πίνακας ελέγχου 2. Περσίδα εισόδου αέρα 3. Δοχείο συλλογής νερού 4. Φίλτρο αέρα (πίσω από την γρίλια εισαγωγής αέρα) 5. Εσοχή μεταφοράς 6. Περσίδα εξόδου αέρα 7. Σημείο αποθήκευσης καλωδίου (χρησιμοποιείται μόνο κατά την αποθήκευση της μονάδας.) 8. Σημείο σύνδεσης για σωληνάκι αποχέτευσης 9. Καλώδιο παροχής ρεύματος 10. Φις ρεύματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες που περιέχονται στο εγχειρίδιο είναι για σκοπούς επεξήγησης και μόνο. Η συσκευή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Το πραγματικό σχήμα είναι αυτό που επικρατεί αλλά οι λειτουργίες είναι οι ίδιες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθέτηση της συσκευής Ο αφυγραντήρας που λειτουργεί στο υπόγειο, θα έχει ελάχιστο ή καθόλου αποτέλεσμα από ότι εάν δούλευε σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως ντουλάπα, εκτός εάν υπάρχει επαρκής ανανέωση του αέρα. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή ενδείκνυται μόνο για χρήση σε οικιακούς εσωτερικούς χώρους και όχι για εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους.

10 Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ομαλό, επίπεδο πάτωμα και αρκετά στιβαρό ώστε να συγκρατεί τη συσκευή όταν το δοχείο είναι γεμάτο νερό. Αφήστε τουλάχιστον 20 cm απόσταση σε όλες τις πλευρές της συσκευής για την καλή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα πτώση κάτω από 5οC (41οF). Το στοιχείο του αφυγραντήρα μπορεί να καλυφθεί από πάγο σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC (41οF), ο οποίος μπορεί να μειώσει απόδοση. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από στεγνωτήριο ρούχων, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για την αποτρέψετε τη δημιουργία πλεονάζουσας υγρασίας που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, εκεί όπου αποθηκεύονται βιβλία ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα σε υπόγειο για να βοηθήσετε στην πρόληψη της υγρασίας. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε καλά κλεισμένη περιοχή για να είναι πιο αποτελεσματική. Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα εξωτερικά ανοίγματα του δωματίου. Ροδάκια (Η εγκατάστασή τους γίνεται στα τέσσερα σημεία στο κάτω μέρος της συσκευής) Με τα ροδάκια η συσκευή μπορεί μόνο να κινηθεί πλευρικά Μην πιέζετε ροδάκια για να κινηθεί η συσκευή πάνω σε χαλί, ούτε να μετακινήσετε τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο με νερό. (Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να χυθεί το νερό.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ροδάκια είναι προαιρετικά. Σε ορισμένα μοντέλα δεν υπάρχουν. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα, το ιδανικό είναι να λειτουργεί συνεχόμενα η συσκευή για 24 ώρες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνθήκες περιβάλλοντος μεταξύ 5οC (41οF) και 35οC (95οF). Εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι γρήγορα, αφήστε να περάσουν περίπου τρία λεπτά προτού επαναλάβετε τη διαδικασία. Μην συνδέσετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζο, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρική πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σε ηλεκτρικά γειωμένη πρίζα V 50Hz (ανατρέξτε στο ταμπελάκι που βρίσκεται στα πλαϊνά ή στο πίσω μέρος της συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλιώς η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά

11 Απομάκρυνση του νερού που έχει συλλεχθεί Υπάρχουν δύο τρόποι για να απομακρύνετε το συλλεγόμενο νερό. 1. Χρησιμοποιήστε το δοχείο Όταν το δοχείο είναι πλήρες, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα, και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τραβήξτε έξω το δοχείο αργά. Κρατήστε τη συσκευή με ασφάλεια από την αριστερή και τη δεξιά εγκοπή, και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω ώστε να μην χυθεί το νερό. Μην τοποθετείτε το δοχείο στο πάτωμα επειδή ο πάτος του δεν είναι ίσιος. Διαφορετικά, το δοχείο θα πέσει και θα χυθεί το νερό. Αδειάστε το νερό και επανατοποθετήστε το δοχείο. Ο κάδος πρέπει να ξαναμπεί στη θέση του και να τοποθετηθεί καλά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι όταν ο κάδος έχει τοποθετηθεί στη σωστή του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρέσετε τον κάδο, μην αγγίζετε τη συσκευή εσωτερικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι ωθείτε απαλά το δοχείο σε όλη τη διαδρομή μέσα στη συσκευή. Σπρώχνοντας το δοχείο με δύναμη υπάρχει πιθανότητα να βρει κάπου αντίσταση και εάν δεν το σπρώξετε με ασφάλεια υπάρχει η πιθανότητα να μην λειτουργήσει η συσκευή. 2. Μόνιμη αποχέτευση Το νερό μπορεί αυτόματα να οδηγείται στη μόνιμη αποχέτευση συνδέοντας τη συσκευή με σωληνάκι νερού (Φ12mm), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα από το πίσω μέρος της συσκευής και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος. Τοποθετήστε το σωληνάκι του νερού στη συσκευή στην έξοδο αποχέτευσης στο πίσω μέρος της συσκευής όπως φαίνεται στις Εικ.8a και Εικ.8b. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το σωληνάκι του νερού και με το σωληνάκι της αποχέτευσης είναι

12 σφιχτή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού. Κατόπιν οδηγείστε το σωληνάκι του νερού στη μόνιμη αποχέτευση. Η εγκατάσταση της αποχέτευσης πρέπει να είναι χαμηλότερα από την έξοδο αποχέτευσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι έχει κλίση προς τα κάτω και αφήστε το νερό να κυλίσει ομαλά. Μην τοποθετείτε το σωληνάκι του νερού όπως φαίνεται στις Εικ.9a και Εικ.9b. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται η συνεχής αποχέτευση της συσκευής, αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης από την έξοδο στο πίσω μέρος της συσκευής και επανατοποθετήστε το πλαστικό πώμα. 1. Τραβήξτε λίγο έξω το δοχείο. (Εικ.5) 2. Κρατήστε το δοχείο και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το από τη συσκευή. (Εικ.6) 3. Αφαιρέστε τυχόν νερό που υπάρχει. (Εικ.7) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8a Υπόδειγμα Α) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8b Υπόδειγμα Β) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού δίνοντας ανοδική κλίση στο σωληνάκι. (Εικ.9a) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού περιελίσσοντας το σωληνάκι. (Εικ.8b) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός του αφυγραντήρα Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 1. Καθαρίστε τις γρίλιες και το περίβλημα Χρησιμοποιήστε νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή διαλυτικά.

13 Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, να διαβρώσει τη μόνωση ή να δημιουργήσει σκουριά στα μεταλλικά μέρη του αφυγραντήρα. Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα σκονίζονται εύκολα οπότε χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα με το ειδικό βουρτσάκι ή μια απλή βούρτσα για να τις καθαρίσετε. 2. Καθαρίστε το δοχείο Ανά λίγες εβδομάδες καθαρίστε τον κάδο με σκοπό την πρόληψη της μούχλας και την ανάπτυξη άλλων βακτηριδίων. Γεμίστε μερικώς τον κουβά με καθαρό νερό και προσθέστε λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με αυτό τα τοιχώματα του δοχείου, αδειάστε και ξεπλύνετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείται τον κάδο σε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρίσετε. Μετά τον καθαρισμό, ο κάδος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα Το φίλτρο αέρα που βρίσκεται πίσω από τη μπροστινή γρίλια, θα πρέπει να είναι ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του φίλτρου σε πλυντήριο πιάτων. Για να αφαιρέσετε το δοχείο: Τραβήξτε τον κάδο του νερού έξω όπως φαίνεται στην Εικ.10. Κρατήστε το φίλτρο από τις άκρες που εξέχουν και πιέστε τες ελαφρά ώστε αυτό να βγει από τη θέση του. Στη συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο προς τα κάτω. (βλέπε Εικ.11 ~ 13). Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε ξανά. Μην καθαρίζετε το φίλτρο στο πλυντήριο πιάτων. Για να επανατοποθετήσετε: Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη συσκευή, και στη συνέχεια πιέστε τις άκρες του φίλτρου και σπρώξτε το ελαφρά προς τα πάνω. (βλ. Εικ.14 και Εικ.15). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα χωρίς το φίλτρο γιατί μπορεί να εισέλθουν βρωμιά και χνούδια που θα φράξουν τις γρίλιες και θα μειώσουν

14 την απόδοση του. 4. Μη χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, περιμένετε μία ημέρα πριν από το άδειασμα του δοχείου. Καθαρίστε το κυρίως τμήμα της συσκευής, το δοχείο και το φίλτρο του αέρα. Τυλίξτε το καλώδιο και στερεώστε το στον ιμάντα σύσφιξης (βλ. Εικ.16). Καλύψτε τη συσκευή με μία πλαστική σακούλα. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ξεβιδώσετε ελαφρά τη βίδα στο κάλυμμα του δοχείου πριν τον καθαρισμό και στη συνέχεια να το εγκαταστήσετε ξανά. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πριν καλέσετε τον τεχνικό, δείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν ξεκινάει. Τι να ελέγξετε: Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του αφυγραντήρα είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια/ διακόπτη κυκλώματος του σπιτιού. Ο αφυγραντήρας έχει φτάσει σε επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας ή το δοχείο είναι γεμάτο. Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν κάνει σωστή αφύγρανση του αέρα όπως θα έπρεπε. Τι να ελέγξετε: Δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για να αφαιρεθεί η υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες ή έπιπλα που εμποδίζουν το μπροστινό ή πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Το επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας δεν είναι αρκετά χαμηλό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα είναι κλειστά. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή, κάτω από 5οC (41οF). Πιθανόν υπάρχει θερμάστρα κηροζίνης στο δωμάτιο ή κάποια άλλη συσκευή που εκλύει υδρατμούς. Πρόβλημα: Η μονάδα κάνει ένα δυνατό θόρυβο κατά τη λειτουργία Τι να ελέγξετε: Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Η συσκευή έχει κλίση και δεν είναι όρθια όπως θα έπρεπε να είναι. Η επιφάνεια του δαπέδου δεν είναι λεία.

15 Πρόβλημα: Δημιουργήθηκε πάγος στο στοιχείο. Τι να ελέγξετε: Αυτό είναι φυσιολογικό. Η συσκευή έχει λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Πρόβλημα: Παρατηρήσατε νερά στο πάτωμα. Τι να ελέγξετε: Το σωληνάκι της αποχέτευσης μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο σωστά. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον κάδο για τη συλλογή νερού, αλλά το πώμα για τη σύνδεση με την αποχέτευση έχει απομακρυνθεί. Πρόβλημα: Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει 5 φορές το δευτερόλεπτο. Τι να ελέγξετε: Μπορεί να υπάρχει σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ή στον αισθητήρα υγρασίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TCL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά. Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15 μ.μ. Page 1 Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Σ 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: AS8622 Ref. No: 857-8622 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΥΦΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: JE-601A Ref. No: 859-71121 Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε ένα προϊόν. Η ποιότητα κατασκευής είναι εγγυημένη και οι προδιαγραφές σύμφωνες με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ 2000W ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: LFH-05 Ref. No: 891-4151 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη που προκλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ EKTOR 16, 26, 36, 46, 56, 60 SGL/ HGL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Nuvelle Ηλεκτρικός Βραστήρας KP 1419S ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V~ 50Hz. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V~ 50Hz. Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. : R-6061 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V~ 50Hz 2000W Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 Μοντέλο: MTF-16229 Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά «έξυπνων» αφυγραντήρων. Εγχειρίδιο χρήσης

Νέα γενιά «έξυπνων» αφυγραντήρων. Εγχειρίδιο χρήσης Νέα γενιά «έξυπνων» αφυγραντήρων. Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλο: MDE-2013 www.morris.gr Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

R-9420 Genius Wi-Fi ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

R-9420 Genius Wi-Fi ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ R-9420 Genius Wi-Fi ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αφυγραντήρα UNITED για να παρέχει άνεση στην οικογένεια σας και το χώρο σας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH D S Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρικό τσάκι KH 1117 Käyttöohje Sähkötakka KH 1117 Bruksanvisning Elektrisk kamin KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Υποδείξεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: V~ 50/60Hz W ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CP3639 220-240V~ 50/60Hz 1900-2250W ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ. Οδηγίες λειτουργίας MODEL: FD16-IW17G

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ. Οδηγίες λειτουργίας MODEL: FD16-IW17G ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες λειτουργίας MODEL: FD16-IW17G ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδοποιήσεις 4 Λειτουργία και απόδοση 6 Μέρη συσκευής και λειτουργίες 7 Πίνακας ελέγχου 8 Λειτουργία και αποτελεσματικότητα 8 Συνεχής αποστράγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Αναδιπλούμενη λαβή. Model No: Ref. No: DW-658

Σεσουάρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ W Αναδιπλούμενη λαβή. Model No: Ref. No: DW-658 Σεσουάρ 1000-1200W Αναδιπλούμενη λαβή ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Model No: 871-7043 Ref. No: DW-658 1 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI

Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ: DE-38 NF & DE-38 NF SI Τοποθέτηση Χειρολαβών Τοποθέτηση χειρολαβής στην πόρτα της κατάψυξης:1 Τοποθετήστε το πάνω µέρος της χειρολαβής στην αντίστοιχη οπή της πόρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 16" ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MFT-16218 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 18'' ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 18'' ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 18'' ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-780 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τους βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ Περιγραφή: ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΗ 1000W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΗ 1500W ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΙΠΛΗ 2500W (1000W+1500W) Model No: ZD-1010A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: S1306SM Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, για την αποφυγή βλάβης από λανθασμένη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα