ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα αστικά απόβλητα. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων γίνεται ξεχωριστά, για την απαραίτητη επεξεργασία τους. Απαγορεύεται να πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψή τους, υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες: Α) Ο κάθε δήμος έχει καθιερώσει συστήματα περισυλλογής, όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να συλλεχθούν χωρίς χρέωση για τον χρήστη. Β) Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν χωρίς χρέωση. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για απόρριψη χωρίς χρέωση στον χρήστη. Δ) Όπως όλα τα χρησιμοποιημένα προϊόντα που περιλαμβάνουν πολύτιμα ανταλλακτικά, έτσι και μέρη αυτής της συσκευής, μπορούν να διατεθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης.. Η αλόγιστη απόρριψη των αποβλήτων στα δάση και το ελεύθερο περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αφού οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και καταλήγουν στο νερό και τελικά στην τροφική αλυσίδα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση.. 2 Προσοχή. 2 Συνδεσμολογία... 3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Λυχνίες ένδειξης... 4 Λυχνίες ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Προσδιορισμός εξαρτημάτων.. 5 Τοποθέτηση της μονάδας. 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Χρήση.. 6 Απόρριψη του συλλεγόμενου νερού... 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής... 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές.. 9 Ανάγνωση του εγχειριδίου Μέσα στο εγχειρίδιο θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της συσκευής. Η ελάχιστη φροντίδα από μέρους σας θα σας βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό. Στο εγχειρίδιο θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή δίνονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να γίνεται η κατανόηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία. (Ισχύει μόνο για τις χώρες της Ευρώπης). Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

4 εκτός εάν τυγχάνουν επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Ισχύει για άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από άλλο καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την κάθε χώρα. Η συσκευή πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από καύσιμα υλικά. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή ή συντήρηση αυτής της συσκευής. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποτροπή τραυματισμού από τον χρήστη ή άλλα άτομα και την καταστροφή περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Η σοβαρότητα των περιπτώσεων διαχωρίζεται από τα ακόλουθα σύμβολα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή καταστροφή περιουσίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Ποτέ να μην κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. Πάντα να κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερβαίνετε τα όρια της τάσης του δικτύου ή της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της υπερβολικής παραγωγής θερμότητας.) Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος ή να συνδυάσετε την υποδοχή και με άλλες συσκευές. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράξενους ήχους, οσμές ή καπνό να προέρχονται από τη χρήση της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

5 Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή άλλα καύσιμα, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά κ.ά.(μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.) Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή την κλείνετε, ανοίγοντας ή κλείνοντας την παροχή ρεύματος.(εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Μην βάζετε ή βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή με βρεγμένα χέρια (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.) Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.) Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται στη συσκευή. (Περιέχει προσμείξεις που βλάπτουν την υγεία.) Μην καταστρέφετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας. (Τα πλαστικά μέρη μπορεί να λιώσουν και να προκληθεί πυρκαγιά.) Πριν τον καθαρισμό, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.) Μην βγάζετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία) ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους. (Η έλλειψη εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσουν νερά πάνω στη συσκευή. (Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να διαπεράσει τη μόνωση προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο σημείο στο δάπεδο.(αν η συσκευή πέσει κάτω, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού προκαλώντας ζημιά σε αντικείμενα ή ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου με υφάσματα ή πετσέτες. (Η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες ή στα άλλα ανοίγματα. Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα παιδιά για τους κινδύνους αυτούς. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη της συσκευής.) Να εισάγετε πάντα τα φίλτρα με προσοχή. Να γίνεται καθαρισμός των φίλτρων κάθε δύο εβδομάδες. (Η χρήση χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα ευαίσθητα στην υγρασία Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος και φροντίστε αυτό να μην είναι συμπιεσμένο. (Υπάρχει ο κίνδυνος της φωτιάς ή της ηλεκτροπληξίας) Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. (Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή ατύχημα) Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου γίνεται χρήση χημικών προϊόντων. (Αυτό θα προκαλέσει διάβρωση της συσκευής λόγω των χημικών και των διαλυτών που αιωρούνται στον αέρα.) Μην σκαρφαλώνετε στην συσκευή και μην κάθεστε πάνω της. (Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού εάν πέσετε ή εάν πέσει η συσκευή) Μην τοποθετείται βάζα με λουλούδια ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στη συσκευή. (Υπάρχει πιθανότητα να μπει το νερό μέσα στη συσκευή, προκαλώντας πρόβλημα στη μόνωση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Πληροφορίες Συνδεσμολογίας 1. Η επωνυμία του κατασκευαστή βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά στοιχεία και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, είναι σημαντική η σωστή γείωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα τριών προεξοχών για προστασία από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας. 3. Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα στον τοίχο. Εάν η πρίζα στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 4. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

7 5. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ή π με αυτή τη μονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε κάποιο εγκεκριμένο καλώδιο προέκτασης αποκλειστικά για «Αφυγραντήρα» (το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα). 6. Για τη αποφυγή τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν από την εγκατάσταση ή την συντήρησή της. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι όπως στις εικόνες. Ενδεικτικές λυχνίες 1. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 2. Λυχνία ένδειξης πλήρους γεμίσματος δοχείου (κόκκινο) 3. Λυχνία συνεχούς λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 4. Οθόνη Ρυθμίζει το ποσοστό % της υγρασίας που θέλετε να ρυθμίσετε και κατόπιν δείχνει το πραγματικό ποσοστό επιπέδου υγρασίας του δωματίου (+5% ακρίβεια). Κωδικοί σφαλμάτων: E1-Σφάλμα στον αισθητήρα υγρασίας Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Ε2-Σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας - Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Κωδικοί προστασίας: P1-Η συσκευή κάνει απόψυξη Η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη παύει να εμφανίζεται ο κωδικός. P2-Το δοχείο είναι γεμάτο ή το δοχείο δεν είναι στη σωστή θέση. Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε στη σωστή θέση.

8 Μπουτόν ελέγχου: 5. Μπουτόν λειτουργίας Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη συσκευή. 6. Μπουτόν ρύθμισης ποσοστού υγρασίας Το επίπεδο της υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στο ακόλουθο εύρος: από 35%RH (Σχετική υγρασία) έως 80% (Σχετική υγρασία) με 5% ποσοστό απόκλισης. Σε περίπτωση που είναι στεγνός ο αέρας, πιέστε το «-» και χαμηλώστε το ποσοστό. Στην αντίθετη περίπτωση, πιέστε το «+» και ανεβάστε το ποσοστό. 7. Μπουτόν συνεχόμενης λειτουργίας Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα για συνεχόμενη λειτουργία, ώστε να γίνεται η μέγιστη αφύγρανση του χώρου μέχρι να γεμίσει το δοχείο. Το μπουτόν ρύθμισης της υγρασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο έχουμε τη συνεχή λειτουργία σε ισχύ. Πιέστε αυτό το μπουτόν ξανά για να ακυρώσετε τη συνεχή λειτουργία. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άλλα χαρακτηριστικά Λυχνία πλήρους γέμισης δοχείου Ανάβει όταν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν δεν είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση. Αυτόματη απενεργοποίηση Ο διακόπτης που ελέγχει τη στάθμη του νερού, απενεργοποιεί τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Όταν φτάσει η υγρασία στο επιθυμητό ποσοστό, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Αναμονή 3 λεπτών πριν την επαναφορά της λειτουργίας Εάν σταματήσει η λειτουργία της συσκευής, δεν μπορεί να ξεκινήσει ξανά για τα πρώτα 3 λεπτά. Αυτό γίνεται για την προστασία της συσκευής. Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Αυτόματη απόψυξη Όταν συγκεντρωθεί πάγος στα στοιχεία που γίνεται η εξάτμιση, ο συμπιεστής συμπιεστής θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εξαφανιστεί ο πάγος. Αυτόματη επανεκκίνηση (σε κάποιους τύπους) Εάν γίνει διακοπή ρεύματος τότε η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία της με την επαναφορά του ρεύματος, με τις ρυθμίσεις που είχε ήδη.

9 Ταυτοποίηση των επιμέρους τμημάτων 1. Πίνακας ελέγχου 2. Περσίδα εισόδου αέρα 3. Δοχείο συλλογής νερού 4. Φίλτρο αέρα (πίσω από την γρίλια εισαγωγής αέρα) 5. Εσοχή μεταφοράς 6. Περσίδα εξόδου αέρα 7. Σημείο αποθήκευσης καλωδίου (χρησιμοποιείται μόνο κατά την αποθήκευση της μονάδας.) 8. Σημείο σύνδεσης για σωληνάκι αποχέτευσης 9. Καλώδιο παροχής ρεύματος 10. Φις ρεύματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες που περιέχονται στο εγχειρίδιο είναι για σκοπούς επεξήγησης και μόνο. Η συσκευή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Το πραγματικό σχήμα είναι αυτό που επικρατεί αλλά οι λειτουργίες είναι οι ίδιες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθέτηση της συσκευής Ο αφυγραντήρας που λειτουργεί στο υπόγειο, θα έχει ελάχιστο ή καθόλου αποτέλεσμα από ότι εάν δούλευε σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως ντουλάπα, εκτός εάν υπάρχει επαρκής ανανέωση του αέρα. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή ενδείκνυται μόνο για χρήση σε οικιακούς εσωτερικούς χώρους και όχι για εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους.

10 Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ομαλό, επίπεδο πάτωμα και αρκετά στιβαρό ώστε να συγκρατεί τη συσκευή όταν το δοχείο είναι γεμάτο νερό. Αφήστε τουλάχιστον 20 cm απόσταση σε όλες τις πλευρές της συσκευής για την καλή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα πτώση κάτω από 5οC (41οF). Το στοιχείο του αφυγραντήρα μπορεί να καλυφθεί από πάγο σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC (41οF), ο οποίος μπορεί να μειώσει απόδοση. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από στεγνωτήριο ρούχων, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για την αποτρέψετε τη δημιουργία πλεονάζουσας υγρασίας που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, εκεί όπου αποθηκεύονται βιβλία ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα σε υπόγειο για να βοηθήσετε στην πρόληψη της υγρασίας. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε καλά κλεισμένη περιοχή για να είναι πιο αποτελεσματική. Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα εξωτερικά ανοίγματα του δωματίου. Ροδάκια (Η εγκατάστασή τους γίνεται στα τέσσερα σημεία στο κάτω μέρος της συσκευής) Με τα ροδάκια η συσκευή μπορεί μόνο να κινηθεί πλευρικά Μην πιέζετε ροδάκια για να κινηθεί η συσκευή πάνω σε χαλί, ούτε να μετακινήσετε τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο με νερό. (Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να χυθεί το νερό.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ροδάκια είναι προαιρετικά. Σε ορισμένα μοντέλα δεν υπάρχουν. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα, το ιδανικό είναι να λειτουργεί συνεχόμενα η συσκευή για 24 ώρες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνθήκες περιβάλλοντος μεταξύ 5οC (41οF) και 35οC (95οF). Εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι γρήγορα, αφήστε να περάσουν περίπου τρία λεπτά προτού επαναλάβετε τη διαδικασία. Μην συνδέσετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζο, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρική πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σε ηλεκτρικά γειωμένη πρίζα V 50Hz (ανατρέξτε στο ταμπελάκι που βρίσκεται στα πλαϊνά ή στο πίσω μέρος της συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλιώς η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά

11 Απομάκρυνση του νερού που έχει συλλεχθεί Υπάρχουν δύο τρόποι για να απομακρύνετε το συλλεγόμενο νερό. 1. Χρησιμοποιήστε το δοχείο Όταν το δοχείο είναι πλήρες, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα, και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τραβήξτε έξω το δοχείο αργά. Κρατήστε τη συσκευή με ασφάλεια από την αριστερή και τη δεξιά εγκοπή, και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω ώστε να μην χυθεί το νερό. Μην τοποθετείτε το δοχείο στο πάτωμα επειδή ο πάτος του δεν είναι ίσιος. Διαφορετικά, το δοχείο θα πέσει και θα χυθεί το νερό. Αδειάστε το νερό και επανατοποθετήστε το δοχείο. Ο κάδος πρέπει να ξαναμπεί στη θέση του και να τοποθετηθεί καλά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι όταν ο κάδος έχει τοποθετηθεί στη σωστή του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρέσετε τον κάδο, μην αγγίζετε τη συσκευή εσωτερικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι ωθείτε απαλά το δοχείο σε όλη τη διαδρομή μέσα στη συσκευή. Σπρώχνοντας το δοχείο με δύναμη υπάρχει πιθανότητα να βρει κάπου αντίσταση και εάν δεν το σπρώξετε με ασφάλεια υπάρχει η πιθανότητα να μην λειτουργήσει η συσκευή. 2. Μόνιμη αποχέτευση Το νερό μπορεί αυτόματα να οδηγείται στη μόνιμη αποχέτευση συνδέοντας τη συσκευή με σωληνάκι νερού (Φ12mm), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα από το πίσω μέρος της συσκευής και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος. Τοποθετήστε το σωληνάκι του νερού στη συσκευή στην έξοδο αποχέτευσης στο πίσω μέρος της συσκευής όπως φαίνεται στις Εικ.8a και Εικ.8b. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το σωληνάκι του νερού και με το σωληνάκι της αποχέτευσης είναι

12 σφιχτή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού. Κατόπιν οδηγείστε το σωληνάκι του νερού στη μόνιμη αποχέτευση. Η εγκατάσταση της αποχέτευσης πρέπει να είναι χαμηλότερα από την έξοδο αποχέτευσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι έχει κλίση προς τα κάτω και αφήστε το νερό να κυλίσει ομαλά. Μην τοποθετείτε το σωληνάκι του νερού όπως φαίνεται στις Εικ.9a και Εικ.9b. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται η συνεχής αποχέτευση της συσκευής, αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης από την έξοδο στο πίσω μέρος της συσκευής και επανατοποθετήστε το πλαστικό πώμα. 1. Τραβήξτε λίγο έξω το δοχείο. (Εικ.5) 2. Κρατήστε το δοχείο και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το από τη συσκευή. (Εικ.6) 3. Αφαιρέστε τυχόν νερό που υπάρχει. (Εικ.7) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8a Υπόδειγμα Α) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8b Υπόδειγμα Β) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού δίνοντας ανοδική κλίση στο σωληνάκι. (Εικ.9a) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού περιελίσσοντας το σωληνάκι. (Εικ.8b) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός του αφυγραντήρα Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 1. Καθαρίστε τις γρίλιες και το περίβλημα Χρησιμοποιήστε νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή διαλυτικά.

13 Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, να διαβρώσει τη μόνωση ή να δημιουργήσει σκουριά στα μεταλλικά μέρη του αφυγραντήρα. Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα σκονίζονται εύκολα οπότε χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα με το ειδικό βουρτσάκι ή μια απλή βούρτσα για να τις καθαρίσετε. 2. Καθαρίστε το δοχείο Ανά λίγες εβδομάδες καθαρίστε τον κάδο με σκοπό την πρόληψη της μούχλας και την ανάπτυξη άλλων βακτηριδίων. Γεμίστε μερικώς τον κουβά με καθαρό νερό και προσθέστε λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με αυτό τα τοιχώματα του δοχείου, αδειάστε και ξεπλύνετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείται τον κάδο σε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρίσετε. Μετά τον καθαρισμό, ο κάδος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα Το φίλτρο αέρα που βρίσκεται πίσω από τη μπροστινή γρίλια, θα πρέπει να είναι ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του φίλτρου σε πλυντήριο πιάτων. Για να αφαιρέσετε το δοχείο: Τραβήξτε τον κάδο του νερού έξω όπως φαίνεται στην Εικ.10. Κρατήστε το φίλτρο από τις άκρες που εξέχουν και πιέστε τες ελαφρά ώστε αυτό να βγει από τη θέση του. Στη συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο προς τα κάτω. (βλέπε Εικ.11 ~ 13). Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε ξανά. Μην καθαρίζετε το φίλτρο στο πλυντήριο πιάτων. Για να επανατοποθετήσετε: Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη συσκευή, και στη συνέχεια πιέστε τις άκρες του φίλτρου και σπρώξτε το ελαφρά προς τα πάνω. (βλ. Εικ.14 και Εικ.15). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα χωρίς το φίλτρο γιατί μπορεί να εισέλθουν βρωμιά και χνούδια που θα φράξουν τις γρίλιες και θα μειώσουν

14 την απόδοση του. 4. Μη χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, περιμένετε μία ημέρα πριν από το άδειασμα του δοχείου. Καθαρίστε το κυρίως τμήμα της συσκευής, το δοχείο και το φίλτρο του αέρα. Τυλίξτε το καλώδιο και στερεώστε το στον ιμάντα σύσφιξης (βλ. Εικ.16). Καλύψτε τη συσκευή με μία πλαστική σακούλα. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ξεβιδώσετε ελαφρά τη βίδα στο κάλυμμα του δοχείου πριν τον καθαρισμό και στη συνέχεια να το εγκαταστήσετε ξανά. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πριν καλέσετε τον τεχνικό, δείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν ξεκινάει. Τι να ελέγξετε: Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του αφυγραντήρα είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια/ διακόπτη κυκλώματος του σπιτιού. Ο αφυγραντήρας έχει φτάσει σε επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας ή το δοχείο είναι γεμάτο. Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν κάνει σωστή αφύγρανση του αέρα όπως θα έπρεπε. Τι να ελέγξετε: Δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για να αφαιρεθεί η υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες ή έπιπλα που εμποδίζουν το μπροστινό ή πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Το επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας δεν είναι αρκετά χαμηλό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα είναι κλειστά. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή, κάτω από 5οC (41οF). Πιθανόν υπάρχει θερμάστρα κηροζίνης στο δωμάτιο ή κάποια άλλη συσκευή που εκλύει υδρατμούς. Πρόβλημα: Η μονάδα κάνει ένα δυνατό θόρυβο κατά τη λειτουργία Τι να ελέγξετε: Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Η συσκευή έχει κλίση και δεν είναι όρθια όπως θα έπρεπε να είναι. Η επιφάνεια του δαπέδου δεν είναι λεία.

15 Πρόβλημα: Δημιουργήθηκε πάγος στο στοιχείο. Τι να ελέγξετε: Αυτό είναι φυσιολογικό. Η συσκευή έχει λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Πρόβλημα: Παρατηρήσατε νερά στο πάτωμα. Τι να ελέγξετε: Το σωληνάκι της αποχέτευσης μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο σωστά. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον κάδο για τη συλλογή νερού, αλλά το πώμα για τη σύνδεση με την αποχέτευση έχει απομακρυνθεί. Πρόβλημα: Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει 5 φορές το δευτερόλεπτο. Τι να ελέγξετε: Μπορεί να υπάρχει σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ή στον αισθητήρα υγρασίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15 μ.μ. Page 1 Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Σ 25L_manual_Layout 2 16/12/14 3:15

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

R Αφυγραντήρας R-9110

R Αφυγραντήρας R-9110 R-9110 Αφυγραντήρας R-9110 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε. τες για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10 ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.gr ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΗUMIFIX 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. R-9320 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Περιεχόμενα Πληροφορίες λειτουργίας Λειτουργία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ. Dehumidifier. Η Λ Ε Κ E L E C Τ Ρ Ι Κ T R I C E2-ION6L E2-ION20L Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ Ε L I A N C E S Υ Ε Σ Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

R-067 INSTRUCTION MANUAL

R-067 INSTRUCTION MANUAL Micathermic heater R-067 INSTRUCTION MANUAL d Θερμοπομπός Mica Εισαγωγή Αυτός ο νέος τύπος θερμοπομπού χρησιμοποιεί θερμικά στοιχεία Mica, η οποία είναι η κορυφαία τεχνολογία θέρμανσης στον 21ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ZΕΟΛΙΘΟ Οδηγίες Χρήσης Ηumifix Zen 22 ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε., ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax 2104200036, Email info@carad.gr 1 Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του αφυγραντήρα με ζεόλιθο.. Διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αρ. μοντέλου: MDE-2016/MDE-2417 Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα της εταιρίας μας. Πριν από τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και τηρήστε τις αυστηρά. Φυλάξτε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλα GDN20AV-K4EBA1A GDN40AW-K3EBA1A ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DAISY ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα

Αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα Αφυγραντήρας και καθαριστής αέρα Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική Σκούπα R-137 ROHNSON Οδηγίες Χρήσης - 1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείται τις βασικές προφυλάξεις καθώς και να τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες Χρήσης Ηumifix 12 ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε., ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Fax 2104200036, Email info@carad.gr, www.carad.gr ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΕ 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: MHQ-16215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ E.U. Patent NO. 1367337 Συγχαρητήρια για την επιλογή της θερμάστρας με ακτινοβολία και επαγωγή θερμότητας νέας τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα