ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω: ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα αστικά απόβλητα. Η συλλογή αυτών των αποβλήτων γίνεται ξεχωριστά, για την απαραίτητη επεξεργασία τους. Απαγορεύεται να πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Για την απόρριψή τους, υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες: Α) Ο κάθε δήμος έχει καθιερώσει συστήματα περισυλλογής, όπου τα ηλεκτρονικά απόβλητα μπορούν να συλλεχθούν χωρίς χρέωση για τον χρήστη. Β) Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστημα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν χωρίς χρέωση. Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για απόρριψη χωρίς χρέωση στον χρήστη. Δ) Όπως όλα τα χρησιμοποιημένα προϊόντα που περιλαμβάνουν πολύτιμα ανταλλακτικά, έτσι και μέρη αυτής της συσκευής, μπορούν να διατεθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης.. Η αλόγιστη απόρριψη των αποβλήτων στα δάση και το ελεύθερο περιβάλλον θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία αφού οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και καταλήγουν στο νερό και τελικά στην τροφική αλυσίδα.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση.. 2 Προσοχή. 2 Συνδεσμολογία... 3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Λυχνίες ένδειξης... 4 Λυχνίες ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Προσδιορισμός εξαρτημάτων.. 5 Τοποθέτηση της μονάδας. 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Χρήση.. 6 Απόρριψη του συλλεγόμενου νερού... 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός της συσκευής... 8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Συμβουλές.. 9 Ανάγνωση του εγχειριδίου Μέσα στο εγχειρίδιο θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της συσκευής. Η ελάχιστη φροντίδα από μέρους σας θα σας βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων όσον αφορά τον εξοπλισμό. Στο εγχειρίδιο θα βρείτε πολλές απαντήσεις σε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή δίνονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο ώστε να γίνεται η κατανόηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία. (Ισχύει μόνο για τις χώρες της Ευρώπης). Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

4 εκτός εάν τυγχάνουν επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. (Ισχύει για άλλες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από άλλο καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την κάθε χώρα. Η συσκευή πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από καύσιμα υλικά. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή ή συντήρηση αυτής της συσκευής. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποτροπή τραυματισμού από τον χρήστη ή άλλα άτομα και την καταστροφή περιουσίας, πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω πληροφορίες: Η σοβαρότητα των περιπτώσεων διαχωρίζεται από τα ακόλουθα σύμβολα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή καταστροφή περιουσίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού Ποτέ να μην κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. Πάντα να κάνετε την συγκεκριμένη ενέργεια. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερβαίνετε τα όρια της τάσης του δικτύου ή της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της υπερβολικής παραγωγής θερμότητας.) Μην τροποποιείτε το μήκος του καλωδίου ρεύματος ή να συνδυάσετε την υποδοχή και με άλλες συσκευές. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράξενους ήχους, οσμές ή καπνό να προέρχονται από τη χρήση της συσκευής. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)

5 Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή άλλα καύσιμα, όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικά κ.ά.(μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.) Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή ή την κλείνετε, ανοίγοντας ή κλείνοντας την παροχή ρεύματος.(εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω της παραγωγής θερμότητας.) Μην βάζετε ή βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή με βρεγμένα χέρια (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.) Δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή ηλεκτροπληξία.) Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που συλλέγεται στη συσκευή. (Περιέχει προσμείξεις που βλάπτουν την υγεία.) Μην καταστρέφετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε καλώδιο τροφοδοσίας. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας. (Τα πλαστικά μέρη μπορεί να λιώσουν και να προκληθεί πυρκαγιά.) Πριν τον καθαρισμό, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. (Εάν συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.) Μην βγάζετε το δοχείο συγκέντρωσης νερού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία) ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρούς χώρους. (Η έλλειψη εξαερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Μην τοποθετείται τη συσκευή σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσουν νερά πάνω στη συσκευή. (Το νερό μπορεί να εισέλθει στη συσκευή και να διαπεράσει τη μόνωση προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα επίπεδο σημείο στο δάπεδο.(αν η συσκευή πέσει κάτω, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού προκαλώντας ζημιά σε αντικείμενα ή ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου με υφάσματα ή πετσέτες. (Η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.) Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες ή στα άλλα ανοίγματα. Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα παιδιά για τους κινδύνους αυτούς. (Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη της συσκευής.) Να εισάγετε πάντα τα φίλτρα με προσοχή. Να γίνεται καθαρισμός των φίλτρων κάθε δύο εβδομάδες. (Η χρήση χωρίς φίλτρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.) Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: Βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα ευαίσθητα στην υγρασία Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος και φροντίστε αυτό να μην είναι συμπιεσμένο. (Υπάρχει ο κίνδυνος της φωτιάς ή της ηλεκτροπληξίας) Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή, κλείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό. (Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή ή ατύχημα) Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου γίνεται χρήση χημικών προϊόντων. (Αυτό θα προκαλέσει διάβρωση της συσκευής λόγω των χημικών και των διαλυτών που αιωρούνται στον αέρα.) Μην σκαρφαλώνετε στην συσκευή και μην κάθεστε πάνω της. (Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού εάν πέσετε ή εάν πέσει η συσκευή) Μην τοποθετείται βάζα με λουλούδια ή άλλα δοχεία με νερό πάνω στη συσκευή. (Υπάρχει πιθανότητα να μπει το νερό μέσα στη συσκευή, προκαλώντας πρόβλημα στη μόνωση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.) Πληροφορίες Συνδεσμολογίας 1. Η επωνυμία του κατασκευαστή βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας και περιλαμβάνει ηλεκτρολογικά στοιχεία και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, είναι σημαντική η σωστή γείωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένο με βύσμα τριών προεξοχών για προστασία από τον κίνδυνο της ηλεκτροπληξίας. 3. Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα στον τοίχο. Εάν η πρίζα στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωμένη, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 4. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

7 5. Μην χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ή π με αυτή τη μονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε κάποιο εγκεκριμένο καλώδιο προέκτασης αποκλειστικά για «Αφυγραντήρα» (το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα). 6. Για τη αποφυγή τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, πριν από την εγκατάσταση ή την συντήρησή της. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Το πληκτρολόγιο μπορεί να είναι όπως στις εικόνες. Ενδεικτικές λυχνίες 1. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 2. Λυχνία ένδειξης πλήρους γεμίσματος δοχείου (κόκκινο) 3. Λυχνία συνεχούς λειτουργίας της συσκευής (πράσινο) 4. Οθόνη Ρυθμίζει το ποσοστό % της υγρασίας που θέλετε να ρυθμίσετε και κατόπιν δείχνει το πραγματικό ποσοστό επιπέδου υγρασίας του δωματίου (+5% ακρίβεια). Κωδικοί σφαλμάτων: E1-Σφάλμα στον αισθητήρα υγρασίας Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Ε2-Σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας - Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα ειδοποιήστε τον τεχνικό. Κωδικοί προστασίας: P1-Η συσκευή κάνει απόψυξη Η ενέργεια αυτή γίνεται αυτόματα. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη παύει να εμφανίζεται ο κωδικός. P2-Το δοχείο είναι γεμάτο ή το δοχείο δεν είναι στη σωστή θέση. Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε στη σωστή θέση.

8 Μπουτόν ελέγχου: 5. Μπουτόν λειτουργίας Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη συσκευή. 6. Μπουτόν ρύθμισης ποσοστού υγρασίας Το επίπεδο της υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί στο ακόλουθο εύρος: από 35%RH (Σχετική υγρασία) έως 80% (Σχετική υγρασία) με 5% ποσοστό απόκλισης. Σε περίπτωση που είναι στεγνός ο αέρας, πιέστε το «-» και χαμηλώστε το ποσοστό. Στην αντίθετη περίπτωση, πιέστε το «+» και ανεβάστε το ποσοστό. 7. Μπουτόν συνεχόμενης λειτουργίας Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα για συνεχόμενη λειτουργία, ώστε να γίνεται η μέγιστη αφύγρανση του χώρου μέχρι να γεμίσει το δοχείο. Το μπουτόν ρύθμισης της υγρασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο έχουμε τη συνεχή λειτουργία σε ισχύ. Πιέστε αυτό το μπουτόν ξανά για να ακυρώσετε τη συνεχή λειτουργία. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άλλα χαρακτηριστικά Λυχνία πλήρους γέμισης δοχείου Ανάβει όταν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν δεν είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση. Αυτόματη απενεργοποίηση Ο διακόπτης που ελέγχει τη στάθμη του νερού, απενεργοποιεί τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο ή όταν το δοχείο έχει μετακινηθεί ή όταν έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Όταν φτάσει η υγρασία στο επιθυμητό ποσοστό, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα. Αναμονή 3 λεπτών πριν την επαναφορά της λειτουργίας Εάν σταματήσει η λειτουργία της συσκευής, δεν μπορεί να ξεκινήσει ξανά για τα πρώτα 3 λεπτά. Αυτό γίνεται για την προστασία της συσκευής. Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Αυτόματη απόψυξη Όταν συγκεντρωθεί πάγος στα στοιχεία που γίνεται η εξάτμιση, ο συμπιεστής συμπιεστής θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εξαφανιστεί ο πάγος. Αυτόματη επανεκκίνηση (σε κάποιους τύπους) Εάν γίνει διακοπή ρεύματος τότε η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία της με την επαναφορά του ρεύματος, με τις ρυθμίσεις που είχε ήδη.

9 Ταυτοποίηση των επιμέρους τμημάτων 1. Πίνακας ελέγχου 2. Περσίδα εισόδου αέρα 3. Δοχείο συλλογής νερού 4. Φίλτρο αέρα (πίσω από την γρίλια εισαγωγής αέρα) 5. Εσοχή μεταφοράς 6. Περσίδα εξόδου αέρα 7. Σημείο αποθήκευσης καλωδίου (χρησιμοποιείται μόνο κατά την αποθήκευση της μονάδας.) 8. Σημείο σύνδεσης για σωληνάκι αποχέτευσης 9. Καλώδιο παροχής ρεύματος 10. Φις ρεύματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες που περιέχονται στο εγχειρίδιο είναι για σκοπούς επεξήγησης και μόνο. Η συσκευή σας μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Το πραγματικό σχήμα είναι αυτό που επικρατεί αλλά οι λειτουργίες είναι οι ίδιες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθέτηση της συσκευής Ο αφυγραντήρας που λειτουργεί στο υπόγειο, θα έχει ελάχιστο ή καθόλου αποτέλεσμα από ότι εάν δούλευε σε κάποιον κλειστό χώρο, όπως ντουλάπα, εκτός εάν υπάρχει επαρκής ανανέωση του αέρα. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή ενδείκνυται μόνο για χρήση σε οικιακούς εσωτερικούς χώρους και όχι για εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους.

10 Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε ομαλό, επίπεδο πάτωμα και αρκετά στιβαρό ώστε να συγκρατεί τη συσκευή όταν το δοχείο είναι γεμάτο νερό. Αφήστε τουλάχιστον 20 cm απόσταση σε όλες τις πλευρές της συσκευής για την καλή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα πτώση κάτω από 5οC (41οF). Το στοιχείο του αφυγραντήρα μπορεί να καλυφθεί από πάγο σε θερμοκρασίες κάτω των 5οC (41οF), ο οποίος μπορεί να μειώσει απόδοση. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από στεγνωτήριο ρούχων, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θέρμανσης. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για την αποτρέψετε τη δημιουργία πλεονάζουσας υγρασίας που μπορεί να προκαλέσει ζημιά, εκεί όπου αποθηκεύονται βιβλία ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα σε υπόγειο για να βοηθήσετε στην πρόληψη της υγρασίας. Ο αφυγραντήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε καλά κλεισμένη περιοχή για να είναι πιο αποτελεσματική. Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα εξωτερικά ανοίγματα του δωματίου. Ροδάκια (Η εγκατάστασή τους γίνεται στα τέσσερα σημεία στο κάτω μέρος της συσκευής) Με τα ροδάκια η συσκευή μπορεί μόνο να κινηθεί πλευρικά Μην πιέζετε ροδάκια για να κινηθεί η συσκευή πάνω σε χαλί, ούτε να μετακινήσετε τον αφυγραντήρα όταν το δοχείο είναι γεμάτο με νερό. (Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να χυθεί το νερό.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ροδάκια είναι προαιρετικά. Σε ορισμένα μοντέλα δεν υπάρχουν. Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα, το ιδανικό είναι να λειτουργεί συνεχόμενα η συσκευή για 24 ώρες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνθήκες περιβάλλοντος μεταξύ 5οC (41οF) και 35οC (95οF). Εάν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι γρήγορα, αφήστε να περάσουν περίπου τρία λεπτά προτού επαναλάβετε τη διαδικασία. Μην συνδέσετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζο, το οποίο χρησιμοποιείται επίσης για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρική πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή σε ηλεκτρικά γειωμένη πρίζα V 50Hz (ανατρέξτε στο ταμπελάκι που βρίσκεται στα πλαϊνά ή στο πίσω μέρος της συσκευής). Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλιώς η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά

11 Απομάκρυνση του νερού που έχει συλλεχθεί Υπάρχουν δύο τρόποι για να απομακρύνετε το συλλεγόμενο νερό. 1. Χρησιμοποιήστε το δοχείο Όταν το δοχείο είναι πλήρες, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα, και η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τραβήξτε έξω το δοχείο αργά. Κρατήστε τη συσκευή με ασφάλεια από την αριστερή και τη δεξιά εγκοπή, και τραβήξτε το προσεκτικά προς τα έξω ώστε να μην χυθεί το νερό. Μην τοποθετείτε το δοχείο στο πάτωμα επειδή ο πάτος του δεν είναι ίσιος. Διαφορετικά, το δοχείο θα πέσει και θα χυθεί το νερό. Αδειάστε το νερό και επανατοποθετήστε το δοχείο. Ο κάδος πρέπει να ξαναμπεί στη θέση του και να τοποθετηθεί καλά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί και πάλι όταν ο κάδος έχει τοποθετηθεί στη σωστή του θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρέσετε τον κάδο, μην αγγίζετε τη συσκευή εσωτερικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι ωθείτε απαλά το δοχείο σε όλη τη διαδρομή μέσα στη συσκευή. Σπρώχνοντας το δοχείο με δύναμη υπάρχει πιθανότητα να βρει κάπου αντίσταση και εάν δεν το σπρώξετε με ασφάλεια υπάρχει η πιθανότητα να μην λειτουργήσει η συσκευή. 2. Μόνιμη αποχέτευση Το νερό μπορεί αυτόματα να οδηγείται στη μόνιμη αποχέτευση συνδέοντας τη συσκευή με σωληνάκι νερού (Φ12mm), το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται. Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα από το πίσω μέρος της συσκευής και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος. Τοποθετήστε το σωληνάκι του νερού στη συσκευή στην έξοδο αποχέτευσης στο πίσω μέρος της συσκευής όπως φαίνεται στις Εικ.8a και Εικ.8b. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το σωληνάκι του νερού και με το σωληνάκι της αποχέτευσης είναι

12 σφιχτή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού. Κατόπιν οδηγείστε το σωληνάκι του νερού στη μόνιμη αποχέτευση. Η εγκατάσταση της αποχέτευσης πρέπει να είναι χαμηλότερα από την έξοδο αποχέτευσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το σωληνάκι έχει κλίση προς τα κάτω και αφήστε το νερό να κυλίσει ομαλά. Μην τοποθετείτε το σωληνάκι του νερού όπως φαίνεται στις Εικ.9a και Εικ.9b. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται η συνεχής αποχέτευση της συσκευής, αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης από την έξοδο στο πίσω μέρος της συσκευής και επανατοποθετήστε το πλαστικό πώμα. 1. Τραβήξτε λίγο έξω το δοχείο. (Εικ.5) 2. Κρατήστε το δοχείο και από τις δύο πλευρές και τραβήξτε το από τη συσκευή. (Εικ.6) 3. Αφαιρέστε τυχόν νερό που υπάρχει. (Εικ.7) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8a Υπόδειγμα Α) Αφαιρέστε το πλαστικό πώμα. Εισάγετε το σωληνάκι του νερού στην έξοδο της αποχέτευσης. (Εικ.8b Υπόδειγμα Β) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού δίνοντας ανοδική κλίση στο σωληνάκι. (Εικ.9a) Μην εμποδίζετε τη ροή του νερού περιελίσσοντας το σωληνάκι. (Εικ.8b) ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φροντίδα και καθαρισμός του αφυγραντήρα Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και βγάλτε τον από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 1. Καθαρίστε τις γρίλιες και το περίβλημα Χρησιμοποιήστε νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή διαλυτικά.

13 Μην ρίχνετε νερό απευθείας πάνω στη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, να διαβρώσει τη μόνωση ή να δημιουργήσει σκουριά στα μεταλλικά μέρη του αφυγραντήρα. Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου του αέρα σκονίζονται εύκολα οπότε χρησιμοποιείστε ηλεκτρική σκούπα με το ειδικό βουρτσάκι ή μια απλή βούρτσα για να τις καθαρίσετε. 2. Καθαρίστε το δοχείο Ανά λίγες εβδομάδες καθαρίστε τον κάδο με σκοπό την πρόληψη της μούχλας και την ανάπτυξη άλλων βακτηριδίων. Γεμίστε μερικώς τον κουβά με καθαρό νερό και προσθέστε λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Καθαρίστε με αυτό τα τοιχώματα του δοχείου, αδειάστε και ξεπλύνετε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείται τον κάδο σε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρίσετε. Μετά τον καθαρισμό, ο κάδος πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα Το φίλτρο αέρα που βρίσκεται πίσω από τη μπροστινή γρίλια, θα πρέπει να είναι ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες ή πιο συχνά, αν είναι απαραίτητο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός του φίλτρου σε πλυντήριο πιάτων. Για να αφαιρέσετε το δοχείο: Τραβήξτε τον κάδο του νερού έξω όπως φαίνεται στην Εικ.10. Κρατήστε το φίλτρο από τις άκρες που εξέχουν και πιέστε τες ελαφρά ώστε αυτό να βγει από τη θέση του. Στη συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο προς τα κάτω. (βλέπε Εικ.11 ~ 13). Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το τοποθετήσετε ξανά. Μην καθαρίζετε το φίλτρο στο πλυντήριο πιάτων. Για να επανατοποθετήσετε: Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη συσκευή, και στη συνέχεια πιέστε τις άκρες του φίλτρου και σπρώξτε το ελαφρά προς τα πάνω. (βλ. Εικ.14 και Εικ.15). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα χωρίς το φίλτρο γιατί μπορεί να εισέλθουν βρωμιά και χνούδια που θα φράξουν τις γρίλιες και θα μειώσουν

14 την απόδοση του. 4. Μη χρήση της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, περιμένετε μία ημέρα πριν από το άδειασμα του δοχείου. Καθαρίστε το κυρίως τμήμα της συσκευής, το δοχείο και το φίλτρο του αέρα. Τυλίξτε το καλώδιο και στερεώστε το στον ιμάντα σύσφιξης (βλ. Εικ.16). Καλύψτε τη συσκευή με μία πλαστική σακούλα. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ξεβιδώσετε ελαφρά τη βίδα στο κάλυμμα του δοχείου πριν τον καθαρισμό και στη συνέχεια να το εγκαταστήσετε ξανά. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πριν καλέσετε τον τεχνικό, δείτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν ξεκινάει. Τι να ελέγξετε: Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του αφυγραντήρα είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια/ διακόπτη κυκλώματος του σπιτιού. Ο αφυγραντήρας έχει φτάσει σε επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας ή το δοχείο είναι γεμάτο. Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά. Πρόβλημα: Η συσκευή δεν κάνει σωστή αφύγρανση του αέρα όπως θα έπρεπε. Τι να ελέγξετε: Δεν έχει δοθεί επαρκής χρόνος για να αφαιρεθεί η υγρασία. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες ή έπιπλα που εμποδίζουν το μπροστινό ή πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Το επιλεγμένο ποσοστό υγρασίας δεν είναι αρκετά χαμηλό. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα είναι κλειστά. Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή, κάτω από 5οC (41οF). Πιθανόν υπάρχει θερμάστρα κηροζίνης στο δωμάτιο ή κάποια άλλη συσκευή που εκλύει υδρατμούς. Πρόβλημα: Η μονάδα κάνει ένα δυνατό θόρυβο κατά τη λειτουργία Τι να ελέγξετε: Το φίλτρο αέρα έχει φράξει. Η συσκευή έχει κλίση και δεν είναι όρθια όπως θα έπρεπε να είναι. Η επιφάνεια του δαπέδου δεν είναι λεία.

15 Πρόβλημα: Δημιουργήθηκε πάγος στο στοιχείο. Τι να ελέγξετε: Αυτό είναι φυσιολογικό. Η συσκευή έχει λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Πρόβλημα: Παρατηρήσατε νερά στο πάτωμα. Τι να ελέγξετε: Το σωληνάκι της αποχέτευσης μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο σωστά. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον κάδο για τη συλλογή νερού, αλλά το πώμα για τη σύνδεση με την αποχέτευση έχει απομακρυνθεί. Πρόβλημα: Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας αναβοσβήνει 5 φορές το δευτερόλεπτο. Τι να ελέγξετε: Μπορεί να υπάρχει σφάλμα στον αισθητήρα θερμοκρασίας ή στον αισθητήρα υγρασίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν επαναληφθεί το σφάλμα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας με Ιονιστή

Αφυγραντήρας με Ιονιστή Αφυγραντήρας με Ιονιστή Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Αφυγραντήρας R-9220 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10. ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗUMIFIX 10 ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18543 Τ. 2104212350, ΦΑΞ 2104200036, Εmail info@carad.gr ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΣ ΗUMIFIX 10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ. Ελληνικά ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη φρυγανιέρας... 9 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20L

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20L ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 20L D003A-20L Οδηγίες χρήσης 5202650050090 0 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα PRAKTIKER έτσι και

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης

AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης AD1000-GRn_BU 3/5/09 9:31 AM Page 1 AD1000 Αφυγραντήρας Οδηγία χρήσης KIG GmbH Am Tannenwald 2 D-66459 Kirkel Εισαγωγέας: Praktiker Hellas A.E. Πειραιώς 176, 177 78 Ταύρος Αθήνα Τηλ.: +30 210 3493150 Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ THDH001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ THDH001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ THDH001 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ VC1162 1 Οδηγίες ασφαλείας Μόνο για οικιακή χρήση! Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NORMANN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036. Email info@carad.gr - service@carad.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα