ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΧΗ- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. 1. Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα σε λειτουργία όταν δεν είστε παρόντες. Πάντα βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της. 2. Για αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές επιφάνειες ή σε εξωτερικούς χώρους. 3. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής. 4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί φθορά. 5. Μην τραβάτε το καλώδιο, μην το χρησιμοποιείτε ως χερούλι, μην κλείνετε την πόρτα επάνω του και μην το τραβάτε επάνω από αιχμηρές επιφάνειες ή γωνίες. Μην περνάτε την ηλεκτρική σκούπα πάνω από το καλώδιο. Απομακρύνετε πάντα το καλώδιο από θερμές επιφάνειες. 6. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Αποσυνδέετε τραβώντας από το φις. 7. Μην πιάνετε τη συσκευή ή το καλώδιο με υγρά χέρια. 8. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην χρησιμοποιείται αν τα ανοίγματα είναι φραγμένα. Κρατήστε όλα τα ανοίγματα καθαρά από σκόνες, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει την κανονική ροή του αέρα. 9. Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος, όπως μαλλιά, δάχτυλα κ.λπ., καθώς και τα ρούχα σας μακριά από τα ανοίγματα εξαερισμού και τα κινούμενα μέρη της συσκευής. 10. Κλείνετε όλους τους διακόπτες πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή. 11. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν καθαρίζετε σκάλες. 12. Μην περισυλλέγετε εύφλεκτα υγρά ή καύσιμα, όπως βενζίνη και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη που μπορεί να υπάρχουν τέτοια υγρά. 13. Κρατάτε το φις όταν μαζεύετε το καλώδιο. Μην αφήνετε το καλώδιο να τινάζεται κατά το μάζεμα. 14. Αποσυνδέετε τη συσκευή πριν συνδέσετε τη μάνικα. 15. Μην περισυλλέγετε οτιδήποτε καίγεται ή βγάζει καπνό, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτές στάχτες. 16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν έχετε τοποθετήσει στη θέση τους τη σακούλα σκόνης και/ή τοφίλτρο. 17. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι φθαρμένο πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από κάποιον ειδικό τεχνικό. 18. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, άτομα περιορισμένων σωματικών ή νοητικών δυνατοτήτων, ή άτομα με περιορισμένες γνώσεις και εμπειρία στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και ότι οι χρήστες κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να διεξάγουν καθαρισμό της συσκευής ή συντήρηση, χωρίς επίβλεψη. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! 2

3 ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ακροφύσιο πατώματος (με βούρτσα) 2. Τηλεσκοπικός σωλήνας 3. Βαλβίδα απορρόφησης 4. Ελαστική μάνικα 5. Ρυθμιστής αναρρόφησης ελέγχου 6. Διακόπτης αυτόματης περιτύλιξης καλωδίου 7. Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF 8. Σύνδεση ελαστικής μάνικας 9. Χερούλι μεταφοράς 3

4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Κλείστεαμέσωςτησυσκευήανπαρατηρήσετεφράξιμοτωντης βαλβίδαςήτηςμάνικας απορρόφησης, του τηλεσκοπικού σωλήνα ή του ακροφυσίου πατώματος. Πριν ξαναθέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αφαιρέστε το αντικείμενο που φράσσει τη ροή του αέρα: 1. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε θερμά σώματα και μην περισυλλέγετε καυτά αντικείμενα, όπως τσιγάρα ή στάχτες. 2. Τοποθετείτε τη συσκευή στην πρίζα μόνο όταν Τα χέρια σας είναι στεγνά. 3. Απομακρύνετε μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα από το πάτωμα πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, ώστε να αποφύγετε φθορές στη συσκευή. 4. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. 4

5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ 1. Τοποθετήστε τη μάνικα στην ηλεκτρική σκούπα, εισάγοντας το περιστρεφόμενο άκρο της στην υποδοχή της σκούπας, μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο. Για να αποσυνδέσετε τη μάνικα, πατήστε τον διακόπτη δίπλα από το σημείο σύνδεσης και τραβήξτε. 2. Συναρμολόγηση τηλεσκοπικού σωλήνα και εξαρτημάτων. 2.1: Εισάγετε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στην βαλβίδα απορρόφησης, στοάλλοάκροτηςμάνικας. 2.2: Προσαρμόστε το μήκος του τηλεσκοπικού σωλήνα, πιέζοντας τον μηχανισμό κλειδώματος προς τα κάτω και τραβώντας τον σωλήνα μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό μήκος. Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή μαζέψτε τον σωλήνα στο ελάχιστο δυνατό μήκος. 2.3: Τοποθετήστε το ακροφύσιο πατώματος στον τηλεσκοπικό σωλήνα. Ακροφύσιο Πατώματος Το ακροφύσιο πατώματος έχει δύο θέσεις. Όταν καθαρίζετε σκληρές επιφάνειες (παρκέ, πλακάκια κ.λπ.) πρέπει να εξάγετε τη βούρτσα του ακροφυσίου. Όταν καθαρίζετε χαλιά και μοκέτες, πρέπει να την εισάγετε πάλι στο ακροφύσιο. Ρυθμίστε ανάλογα τον διακόπτη του ακροφυσίου μεταξύ των δύο θέσεων. Αρθρωτό Ακροφύσιο Για καθαρισμό γωνιών και στενών χώρων (καλοριφέρ κ.λπ.). 5

6 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τραβήξτε το καλώδιο σε ένα επαρκές μήκος και συνδέστε το στην πρίζα. Τοκίτρινοσημάδιεπάνωστοκαλώδιοείναιηένδειξητουμέγιστουμήκους. Δεν πρέπει να το τραβήξετε περισσότερο. Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, πατήστε τον διακόπτη με το πόδι σας. 2. Για να μαζέψετε το καλώδιο, πιέστε τον διακόπτη με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο κρατήστε το καλώδιο, ώστε να μην τιναχτεί και προκαλέσει κάποιο χτύπημα. Προσοχή: Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα, αν δεν είναι τοποθετημένη η σακούλα σκόνηςήτοφίλτροτουμοτέρ, καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορές στη συσκευή. Αλλαγή σακούλας σκόνης: Εάν η ισχύς απορρόφησης της συσκευής είναι μειωμένη, μπορεί να υπάρχει ανάγκη αλλαγής της σακούλας σκόνης. Σηκώστετοακροφύσιοαπότοπάτωμα, θέστε την ισχύ απορρόφησης στο MAX, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή μέσω του διακόπτη ON/OFF, και κοιτάξτε την ένδειξη Αλλαγής Σακούλας. Αν είναι κόκκινη, η σακούλα χρειάζεται αλλαγή. 1. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και βγάλτε τη από την πρίζα. 2. Αφαιρέστε τη μάνικα, ανοίξτε το κάλυμμα της σακούλας τραβώντας το καπάκι με τα δάχτυλά σας και αφαιρέστε το κάλυμμα. 3. Πιάστε το χαρτόνι στην κορυφή της σακούλας σκόνης και αφαιρέσετε προσεκτικά τη σακούλα από τη σκούπα. 4. Πετάξτε τη σακούλα. Σιγουρευτείτε ότι η σακούλα δεν έχει τρύπες. 5. Βάλτε μια νέα σακούλα στην ηλεκτρική σκούπα. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε την σκούπα χωρίς τη σακούλα σκόνης. 6. Κλείστε ξανά την ηλεκτρική σκούπα. 7. Πάντα να αντικαθιστάτε την σακούλα αφού σκουπίσετε μεγάλες ποσότητες λεπτών υλικών, όπως λεπτή άμμο, αλεύρι κ.λπ. 6

7 Καθαρισμός του Φίλτρου Μοτέρ 1. Το μοτέρ του φίλτρου βρίσκεται στον χώρο της σακούλας σκόνης και προστατεύει το μοτέρ από τη σκόνη. Πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, όταν είναι βρώμικο ή όταν η δύναμη απορρόφησής του έχει μειωθεί.. 2. Τραβήξτε το δοχείο του φίλτρου προς τα πάνω. Motor 3. Ανοίξτετοδοχείοκαιαφαιρέστετοφίλτρο. Ξεπλύνετε το Filter φίλτρο με άφθονο νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Μην χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα ή άλλη συσκευή για να στεγνώσετε το φίλτρο. 4. Ξαναβάλτε το φίλτρο στο δοχείο του και επανατοποθετήστε το δοχείο του φίλτρου στην ηλεκτρική σκούπα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το φίλτρο του μοτέρ! Μεταφορά και Αποθήκευση 1. Μπορείτε να μετακινήσετε την ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας το χερούλι μεταφοράς. Μην τραβάτεποτέτηνηλεκτρικήσκούπααπότοκαλώδιο. 2. Πριν αποθηκεύσετε την ηλεκτρική σκούπα, μαζέψτε το καλώδιο. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και πιέστε τον διακόπτη περιτύλιξης, μέχρι όλο το καλώδιο να τυλιχτεί. 3. Μπορείτε να αποθηκεύετε τη συσκευή όρθια, ακουμπώντας στο πάτωμα με την πίσω πλευρά της. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να εφαρμόσει επάνω στην ηλεκτρική σκούπα, αν συνδέσετε στη συσκευή το εξάρτημα αποθήκευσης του σωλήνα στην κατάλληλη εγκοπή. Καθαρισμός Σκούπας Καθαρίζετε τη συσκευή, σκουπίζοντάς την με ένα υγρό πανί. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανενός είδους ισχυρό διαλυτικό ή στιλβωτικό υγρό καθαρισμού Περιβαλλοντικές Συμβουλές Όταν δεν χρειάζεστε πια κάποια ηλεκτρική συσκευή, η απόρριψή της θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση, σύμφωνα με τους κρατικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόρριψη τέτοιων συσκευών πρέπει να γίνεται στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στην συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 7

8