Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας"

Transcript

1 Εταιρία Παροχής Αερίου Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

2 Φυσικό Αέριο Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα Το αέριο εισάγεται κυρίως από δύο χώρες, τη Ρωσία και την Αλγερία, ενώ μικρότερες ποσότητες εισάγονται από τις χώρες της Κασπίας, μέσω αγωγών που διέρχονται από την Τουρκία, οι οποίοι μελλοντικά θα διασχίζουν την Ελλάδα και μέσω αυτής θα καταλήγουν στην Ιταλία. Το αέριο που προέρχεται από τη Ρωσία βρίσκεται σε αέρια μορφή και αποτελεί περίπου το 80% του συνολικά καταναλισκόμενου αερίου στη χώρα μας. Μεταφέρεται με χαλύβδινους αγωγούς από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα διασχίζοντας τον κορμό της χώρας. Το αέριο που εισάγεται από την Αλγερία βρίσκεται σε υγροποιημένη μορφή και αποθηκεύεται στη νήσο Ρεβυθούσα των Μεγάρων. Χρήσεις του φυσικού αερίου Οι χρήσεις του φυσικού αερίου κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις τυπικές χρήσεις και τις τεχνολογικές χρήσεις: Τυπικές χρήσεις είναι εκείνες κατά τις οποίες χρησιμοποιείται άμεσα η θερμότητα από την καύση (από τη φλόγα) του φυσικού αερίου, όπως η χρήση για τη θέρμανση χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού, στους βιομηχανικούς και επαγγελματικούς φούρνους, τη μαγειρική κ.ά. Ο βασικότερος εξοπλισμός των εγκαταστάσεων για τις χρήσεις αυτές είναι ο καυστήρας αερίου. Τεχνολογικές χρήσεις είναι εκείνες κατά τις οποίες το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή μορφών ενέργειας, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες: η συμπαραγωγή (παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας), η τριπαραγωγή (παραγωγή θερμικής, ηλεκτρικής και ψυκτικής ενέργειας), η αεριοκίνηση οχημάτων (παραγωγή μηχανικής ενέργειας), οι κυψέλες καυσίμων (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) κ.ά. Γνωριμία με το σύστημα φυσικού αερίου της Ελλάδας Η είσοδος του φυσικού αερίου στη χώρα πραγματοποιήθηκε το 1996, δηλαδή με καθυστέρηση 35 χρόνων περίπου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνέβη εξαιτίας διάφορων πολιτικών και οικονομικών λόγων, αλλά και λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας, η οποία βρίσκεται μακριά από την πορεία των βασικών αγωγών που μεταφέρουν το αέριο από τα σημεία άντλησής του (Σιβηρία, Βόρεια Θάλασσα κ.λπ.), στις περιοχές μεγάλης κατανάλωσης της (κεντρικής και βόρειας) Ευρώπης. Το ελληνικό σύστημα αποτελείται από: Το χαλύβδινο αγωγό μεταφοράς υψηλής πίεσης και τους κλάδους υψηλής πίεσης, οι οποίοι λειτουργούν με πίεση σχεδιασμού 70 ατμ. και πίεση λειτουργίας 60 ατμ. συνολικού μήκους περίπου 520 χλμ. Οι διάμετροι των σωλήνων αυτών είναι μεταξύ 30 και 35. Τους σταθμούς εισόδου στο Στρυμονοχώρι (Προμαχώνας Σερρών) και στην περιοχή Κήποι του Έβρου. Το σταθμό παραλαβής και αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα των Μεγάρων, όπου αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές χωρητικότητας m³ η καθεμία. Τους σταθμούς λειτουργίας και συντήρησης κατά μήκος του αγωγού και των κλάδων μεταφοράς. Το κέντρο κατανομής φορτίου που βρίσκεται στο Πάτημα Ελευσίνας. Τους σταθμούς εισόδου στις πόλεις που υπάρχει διανομή αερίου στους οποίους η πίεση μειώνεται από 60 ατμ. σε 19 ατμ. Σχηματικά, το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση. Απεικόνιση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς 2 3

3 Γνωριμία με τα αστικά δίκτυα κατανομής και διανομής φυσικού αερίου Το σύνολο των εγκαταστάσεων που απαρτίζουν τα αστικά δίκτυα περιγράφεται στην παρακάτω σχηματική παράσταση. Σταθμός μείωσης πίεσης M/R 60/19 Δίκτυο μεταφοράς 60 bar Δίκτυο κατανομής 19 bar Μετρητής φυσικού αερίου Τομέας λειτουργίας Μειωτής πίεσης τελικού καταναλωτή Όπως προκύπτει από την προηγούμενη σχηματική παράσταση, στα αστικά δίκτυα ανήκουν οι εξής εγκαταστάσεις: 1. Δίκτυα Κατανομής Χαλύβδινων αγωγών μέσης πίεσης (19bar) 2. Σταθμοί Τομέως (σταθμοί μείωσης της πίεσης) (19/4 bar) 3. Δίκτυα διανομής πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης (4 bar) 4. Παροχετευτικοί αγωγοί 5. Ρυθμιστές πελατών (μειώνουν την πίεση από τα 4 bar στα 23 mbar) 6. Μετρητές πελατών Ας περιγράψουμε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα παραπάνω συστήματα. Δίκτυα Κατανομής Τα Δίκτυα Κατανομής αποτελούνται από το σύνολο των σωλήνων που ξεκινούν από την έξοδο των Σταθμών Εισόδου της πόλης, στους οποίους μειώνεται η πίεση από τα 70 bar (που είναι η μέγιστη πίεση ονομάζεται και πίεση σχεδιασμού με την οποία το αέριο μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις) στα 19 bar, που αποτελεί τη μέγιστη πίεση με την οποία το αέριο εισέρχεται σε κατοικημένες ή βιομηχανικές περιοχές. Τα δίκτυα κατανομής: είναι κατασκευασμένα από χάλυβα (ο οποίος παράγεται σύμφωνα με την αμερικάνικη προδιαγραφή API 5L με την οποία παράγονται επίσης οι πετρελαιαγωγοί) έχουν εξωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου (μαύρου χρώματος) είναι καθοδικά προστατευμένα, με τη μέθοδο του επιβαλλόμενου ρεύματος διέρχονται από φαρδείς δρόμους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας είναι γραμμικά ή σχηματίζουν δακτυλίους (μορφή που παίρνουν μόνο για περιοχές με υψηλές καταναλώσεις) Σταθμοί Τομέως ή Τοπικοί Σταθμοί Μείωσης της Πίεσης Αποτελούνται από το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποσυμπίεση του αερίου, όπως προαναφέρθηκε, από τα 19 bar στα 4 bar και την είσοδό του σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και στενότερους δρόμους. Δίκτυα Διανομής Αποτελούνται από το σύνολο των σωληνώσεων που ξεκινούν από τους Σταθμούς Τομέων και διέρχονται από όλους τους δρόμους της περιοχής. Τα δίκτυα διανομής είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας (MDPE) και είναι κίτρινου χρώματος. Οι σωλήνες διατίθενται είτε σε ευθύγραμμα τμήματα (για διαμέτρους μεγαλύτερες από 160mm), είτε σε κουλούρες (για τις μικρότερες διαμέτρους). Τοποθετούνται σε βάθος 70cm έως 90cm και από πάνω τους τοποθετείται ένα κίτρινο πλαστικό πλέγμα προστασίας. Τα δίκτυα διανομής χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Τους δακτυλίους που διέρχονται από τους κεντρικούς δρόμους μιας περιοχής (π.χ. ενός Δήμου). Τα «δέντρα» τα οποία ξεκινούν από τους δακτυλίους και διέρχονται από όλους τους δρόμους μίας μικρότερης περιοχής (π.χ. μιας γειτονιάς). Παροχετευτικοί Αγωγοί Είναι οι σωλήνες που ξεκινούν από οποιοδήποτε σημείο των δικτύων διανομής για να καταλήξουν στο σημείο εγκατάστασης του ρυθμιστή και του μετρητή του καταναλωτή. Ξεκινούν κάθετα προς τα δίκτυα διανομής και οδεύουν προς το ακίνητο του καταναλωτή. Είναι κατασκευασμένοι, όπως και στην περίπτωση των δικτύων διανομής, από κίτρινο πολυαιθυλένιο (MDPE) και, με τις παροχετευτικές σέλλες, συνδέονται με το σωλήνα του δικτύου διανομής που διέρχεται από το δρόμο. Σχηματική παράσταση των αστικών δικτύων σε μία κατοικημένη περιοχή. Σταθμός Τομέως (τοπικός σταθμός μείωσης πίεσης από 19 σε 4 bar) Δίκτυο διανομής χαμηλής πίεσης 4bar Σέλλα παροχής και τοποθέτηση παροχής καταλήγουν πάντοτε στους ονομαζόμενους Σταθμούς Τομέως-19/4- στους οποίους μειώνεται η πίεση από τα 19 bar στα 4 bar και με αυτή την πίεση το αέριο εισέρχεται σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές και στενότερους δρόμους για την εύρυθμη λειτουργία τους, σε όλο το μήκος τους, υπάρχουν εγκατεστημένα υπόγεια βανοστάσια, πολλά από τα οποία είναι τηλεχειριζόμενα. Τέλος, κάθε παροχετευτικός αγωγός είναι εξοπλισμένος με gas stop, δηλαδή μια βαλβίδα η οποία σταματά την παροχή αερίου προς τον τελικό χρήστη, σε περίπτωση που η ροή είναι μεγαλύτερη από κάποιο όριο. Ο εξοπλισμός αυτός είναι πολύ χρήσιμος σε περίπτωση μεγάλων διαρροών, όπως εκείνων που προέρχονται από σπασίματα των σωλήνων της εσωτερικής εγκατάστασης του καταναλωτή που μπορεί να προκληθούν από ένα σεισμό. 4 5

4 Βιδωτή τάπα Ασφαλιστικός διακόπτης τύπου Gas Stop Σέλλα παροχής Παροχευτικός Αγωγός Ηλεκτρομούφα Τοποθέτηση των μετρητών στη ρυμοτομική γραμμή Τοποθέτηση των μετρητών στα μπαλκόνια Κεντρικός Αγωγός ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ () Για την παροχή φυσικού αερίου σε αστικούς, εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές (µε ετήσια κατανάλωση ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ µικρότερη από 100 GWh) Σύστημα κεντρικού αγωγού-σέλλας παροχής-παροχετευτικού αγωγού και βαλβίδας τύπου gas stop Π.Γ.Δ.Μ. Κεντρικής Μακεδονίας ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΔΡΑΜΑ Αν. Μακεδονίας & Θράκης ΞΑΝΘΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ρυθμιστές Πελατών Μετρητές Πελατών ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ AΛΒΑΝΙΑ ΕΔΕΣΣΑ Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ KAΒΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑ Είναι μηχανισμοί οι οποίοι αποσυμπιέζουν το αέριο από την πίεση διανομής (4 bar) έως την πίεση λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου κάθε καταναλωτή. Μπορεί να είναι τοποθετημένοι υπόγεια κάτω από το πεζοδρόμιο μέσα σε ειδικό πλαστικό κουτί (υπόγειος τύπος) ή επί της εξωτερικής πλευράς του μαντρότοιχου της οικοδομής, μέσα σε δικό τους ερμάριο ή στο ίδιο ερμάριο με τον (τους) μετρητή (-ές), ποτέ όμως δεν τοποθετούνται εντός του κτιρίου. Συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης των τελικών χρηστών. Οι μετρητές κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες (μεμβράνης, τουρμπίνας κ.λπ.) ανάλογα με την κατανάλωση. Οι θέσεις που τοποθετούνται οι μετρητές εξαρτώνται από διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες και συμφωνούνται μεταξύ των τελικών χρηστών και της. Συνήθως, όμως, τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής κάθε κτιρίου ή μέγιστο 3 μέτρα από τη ρυμοτομική προς την οικοδομική γραμμή. Υφιστάµενες Αντικείµενο των είναι η πώληση ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗ Δ. Μακεδονίας ΓΡΕΒΕΝΑ & Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΑΡΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΑΤΡΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ Θεσσαλίας ΒΟΛΟΣ ΛΑΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΧΑΛΚΙΔΑ ΛIBAΔΕΙΑ Αττικής ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ Ρυθμιστής αστικού πελάτη σε ερμάριο Ρυθμιστής αστικού πελάτη υπόγειου τύπου Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετρητές μπορεί να τοποθετηθούν στα μπαλκόνια. Αυτό συνήθως γίνεται όταν είναι δύσκολη ή αδύνατη η τοποθέτηση των μετρητών στις θέσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένω Για να υλοποιηθεί αυτή η λύση, κατασκευάζονται οι αναβατικές στήλες στις προσόψεις των κτιρίων οι οποίες καταλήγουν στους μετρητές κάθε ορόφου. Η πρακτική της τοποθέτησης των μετρητών στα μπαλκόνια, εφαρμόζεται πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στην Αττική. Η εφαρμογή της πρακτικής αυτής έχει ένα οικονομικό όφελος για τον πελάτη, εξαιτίας της μείωσης του μήκους της εσωτερικής εγκατάστασης που πρέπει να κατασκευασθεί. Έχει όμως διάφορες άλλες δυσκολίες (π.χ. δυσκολία στην ανάγνωση των μετρήσεων), καθώς επίσης και προβλήματα αισθητικής. φυσικού αερίου σε αστικούς, εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές µε ετήσια κατανάλωση µικρότερη από 100 GWh και η κατασκευή των απαραίτητων υποδοµών για να αναπτυχθεί η διανοµή του φυσικού αερίου. Νέες (Σε λειτουργία από το 2012) Βάσει των νόµων 2364/1995 και 3428/2005 συνεχίζονται οι διαδικασίες ίδρυσης τριών νέων στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδος-Εύβοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός του νοµού Θεσσαλονίκης) και της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η ίδρυση των οποίων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Πηγές πληροφοριών: Δ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πελοποννήσου ΤΡΙΠΟΛΗ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΗ ΑΘΗΝΑ ΧΑΝΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΟΣ ΡΟΔΟΣ Δ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Β Α Ν 6 7

5 Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Μήκος Δικτύου Κατανομής (19 bar) & Διανομής (4 bar) σε km Περιοχή Υφιστάμενο δίκτυο διανομής Υπό κατασκευή έως 2015 Δίκτυο 19 bar Δίκτυο 4 bar Σύνολο Δίκτυο 19 bar Δίκτυο 4 bar Σύνολο Σύνολο Θήβα Λιβαδειά Οινόφυτα / Σχηματάρι Λαμία Χαλκίδα Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Yφιστάμενες & Προβλεπόμενες Καταναλώσεις σε mnm Σύνολο 54,56 54,5 121,7 162,57 188,27 Επιχορήγηση Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Ύψος Επενδύσεων (σε εκατ. ) Συμμετοχή Επιχορηγήσεων στο σύνολο επενδύσεων Συμμετοχή στις επενδύσεις ιδιωτών επενδυτών Σύνολο επενδύσεων Υφιστάμενες επενδύσεις Δ Σύνολο 8,06 14,58% 47,22 55,28 62,57 Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Πλήθος Πελατών Σύνολο Στερεάς Ελλάδας 75 Θήβα - Οινόφυτα/ Σχηματάρι 0 Λιβαδειά 10 Λαμία 0 Εύβοια 0 Λαμία Οινόφυτα / Σχηματάρι Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Μεγάλοι Πελάτες CHIPITA Α.Ε. TSIMIS PRINTING Α.Ε. ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΛΜΕ Α.Ε. MISKO BARILLA Α.Ε. ΕΑΒ Α.Ε. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Εκτιμώμενες θέσεις εργασίας κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας Μόνιμοι Υπάλληλοι 50 Υπηρεσίες τρίτων (διοικητική, οικονομική, τεχνική υποστήριξη) 5 Ανάδοχοι (φορείς παροχής υπηρεσιών, κατασκευή δικτύου και συνδέσεων, μελέτες, προγραμματισμός και διοίκηση έργου, επίβλεψη) Κατασκευαστές/ προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών 30 Μεταπωλητές 5 Τεχνικοί εγκατάστασης και μελέτες - εγκαταστάσεις πελατών Σύνολο

6 Περιβάλλον Οφέλη Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η αυξανόμενη σημασία του φαινομένου του θερμοκηπίου, η καταστροφή των δασών, έχουν καταστήσει την προστασία του περιβάλλοντος θέμα μείζονος σημασίας. Μια βασική αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η χρήση καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας Για το λόγο αυτό είναι πλέον αναγκαίο, οι ενεργειακές επιλογές να συνδυάζουν την ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία. Το φυσικό αέριο είναι το καθαρότερο και με τους χαμηλότερους ρύπους καύσιμο, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής. Η καύση του είναι καθαρή και πρακτικά δεν εκπέμπει αιθάλη και αιωρούμενα σωματίδια, περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ενδεικτικά στον κάτωθι πίνακα δίνονται οι εκπεμπόμενοι ρύποι κατά την καύση του φυσικού αερίου σε σχέση με άλλα καύσιμα (σε g ρύπου ανά kwh εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου). Τύπος καυσίμου Μαζούτ χαμηλού θείου Πετρέλαιο θέρμανσης Διοξείδιο του Άνθρακα Διοξείδιο του Θείου Μονοξείδιο του Άνθρακα Μονοξείδιο του Αζώτου Υδρογονάνθρακες Σωματίδια 260 1,147 0,046 0,0439 0,015 0, ,056 0,045 0,189 0,015 0,023 Πετρέλαιο κίνησης 244 0,054 0,044 0,185 0,015 0,022 Υγραέριο 227 0,000 0,025 0,157 0,006 0,007 Φυσικό Αέριο 177 0,000 0,022 0,137 0,005 0,007 Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας Συμβολή στη μείωση CO 2 ( ) (τόνοι) Σύνολο ,67 Οφέλη Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στο χρήστη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οικονομία Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και την καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου για οικιακή και επαγγελματική χρήση προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο κ.λπ.). Ευκολία στη χρήση Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεστε κάθε στιγμή μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Δεν χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση στην καθημερινή σας ζωή (π.χ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή). Καθαριότητα και εξοικονόμηση χώρου Με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου. Ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως στις περιπτώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, ενώ πληρώνετε πάντα μόνο όσο έχετε καταναλώσει και μετά την κατανάλωσή του. Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Φιλικότητα προς το περιβάλλον Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής

7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Μαρίνου Αντύπα 92, , Ηράκλειο Τηλ.: Fax:

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο

ΤΙΤΛΟΣ. Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο 03 ΤΙΤΛΟΣ Αξιοποιούμε το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο Η ΧΑΛΚΟΡ είναι ένας σύγχρονος βιομηχανικός όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΕΡΙΟΥ ΚΊΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (Δεκαεξασέλιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER. Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ NEA AHI CARRIER ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Θέρμανση: Τελικά, τι μας κοστίζει λιγότερο; Προγράμματα Επιδότησης Ενεργειακή Ανάλυση Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ELECTRICITY PRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33

O Κόσμος του Χαλκού. Χαλκός & Τεχνολογία. Χαλκός & Υγεία. Χαλκός & Αρχιτεκτονική. http://www.antimicrobialcopper.com/ ΤΕΥΧΟΣ 33 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Χ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Χαλκός & Τεχνολογία O Κόσμος του Χαλκού Χαλκός & Αρχιτεκτονική Χαλκός & Υγεία http://www.antimicrobialcopper.com/ editorial Το Ε.Ι.Α.Χ. συμβαδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - PROJECT ΘΕΜΑ: EΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - PROJECT ΘΕΜΑ: EΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - PROJECT ΘΕΜΑ: EΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 1: ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕΡΒΙΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΟΜΑΔΑ 2: ΑΧΕΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΠΑΖΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44

iii. Heavy Duty - Περιγραφή, οφέλη και πλεονεκτήματα 44 Περιεχόμενα 2 Επεξήγηση εικονιδίων 4 I Εταιρεία, Ιστορία, Περιβάλλον 5 1. Εισαγωγή 6 2. Καινοτομία, Στόχος και Όραμα της 3i 9 3. Βασικά στοιχεία της μόνωσης 10 4. Περιβαλλοντική ευαισθησία 12 II Προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟτύπος. Εξυπνες και φθηνές λύσεις για να ζεστάνετε το σπίτι σας CRASH TEST ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΙΚΟτύπος. Εξυπνες και φθηνές λύσεις για να ζεστάνετε το σπίτι σας CRASH TEST ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΟΙΚΟτύπος ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Εξυπνες και φθηνές λύσεις για να ζεστάνετε το σπίτι σας CRASH TEST Φυσικό αέριο Υγραέριο Σόµπες pellet Πάνελ υπέρυθρης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών ΝΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.:7253

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ,ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ HOMER STUDY ON HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

Oικοτύπος. Εξυπνες και φθηνές λύσεις για θέρµανση ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Oικοτύπος. Εξυπνες και φθηνές λύσεις για θέρµανση ΑΦΙΕΡΩΜΑ Oικοτύπος ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Πώς θα εξοικονοµήσετε ενέργεια και χρήµατα ΣΕΛ. 4 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Φυσική ενέργεια για θέρµανση, ψύξη, µαγείρεµα ΣΕΛ. 5 ΤΑΡ Η αγορά ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr

Internet: http://www.egnatia.gr. http://observatory.egnatia.gr Η παρούσα έκθεση καταγράφει ορισμένα από τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των περιοχών απ όπου διέρχονται ή σχεδιάζεται να διέλθουν οι στρατηγικοί οδικοί άξονες της χώρας, με σκοπό να δώσει μια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα