Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. διοργανώνουν"

Transcript

1 Το animasyros 7.0 Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου διοργανώνουν Διεθνή Διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Η. Α.Ε.», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, σε συνεργασία με την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ- Εταιρία Αστικού Πολιτισμού διοργανώνουν το διαγωνισμό για τη δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους με θέμα "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια). O διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο της έβδομης έκδοσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων animasyros που διοργανώνεται ετησίως στην Ερμούπολη της Σύρου από την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ- Εταιρία Αστικού Πολιτισμού. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου συνδιοργανώνει το διαγωνισμό, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης και προώθησης την πολιτιστικής κληρονομίας και συγκεκριμένα της ιστορικής Κρήνης Μοροζίνι καθώς και την υποστήριξη νέων ερασιτεχνών ή επαγγελματιών δημιουργών. Οι οπτικοακουστικές τέχνες και συγκεκριμένα η τέχνη του animation έχει αποδείξει ότι αποτελεί την αποτελεσματικότερη μέθοδο για την προώθηση πολιτιστικών μνημείων. Μέσα από τον διαγωνισμό αυτό και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του δίνεται η δυνατότητα να γίνει ευρέως γνωστή η ιστορία της Κρήνης Μοροζίνι, και να αποτελέσει πηγή έλξης για τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο το Ηράκλειο Κρήτης. Σκοπός των κατωτέρω αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής των δημιουργών στο διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή.

2 Οι παρόντες όροι καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού θα βρίσκονται ανηρτημένοι στις ιστοσελίδες των Διοργανωτών του Διαγωνισμού και Παράρτημα Α. Όροι Συμμετοχής 1. Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους, πριν τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Η υποβολή αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του. 2. Η υποβολή συμμετοχών στο Πρόγραμμα καθορίζεται από την της 5ης Mαρτίου 2014 έως και την της 20ης Αυγούστου Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες άνω των 18 ετών. Δεκτά γίνονται τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και ομάδες δημιουργών (ομαδική συμμετοχή). Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος να ζητήσουν από τους συμμετέχοντες τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων τους. Οι Συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στους Διοργανωτές για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. 4. Οι αιτήσεις συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες & υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω στο συμπληρωμένες ως προς όλα τα αιτούμενα πεδία. Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσω υπηρεσίας αποστολής αρχείων (ενδεικτικά wetransfer.com, yousendit.com) έως το πέρας της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω υπό 2 την ταινία που θα δημιουργήσουν σε ψηφιακό αρχείο pal κατάλληλο για προβολή (ιδανικά σε αρχείο κατάλληλο για προβολή.mov codec: h264, bitrate: 8000kps minimum, size: HD/SD). 5. Μαζί με τους όρους συμμετοχής ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά σχετικά με το θέμα του Διαγωνισμού στο Παράρτημα Β των παρόντων όρων.

3 6. Η δημιουργία της ταινίας που θα συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα υλοποιηθεί από τους συμμετέχοντες με τα ίδια υλικά και τεχνικά μέσα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της δημιουργίας της ταινίας που θα συμμετάσχει και δεν κατά κανένα τρόπο ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. 7. Οι δημιουργοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διεθνή διαγωνισμό με θέμα την "Κρήνη Μοροζίνι" (Λιοντάρια) που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης πρέπει να δημιουργήσουν ταινία κινουμένων σχεδίων με τα εξής που να πληροί τις εξής τεχνικές προϋποθέσεις: α. Η ταινία κινουμένων σχεδίων μπορεί να υλοποιηθεί με οποιαδήποτε τεχνική animation ή συνδιασμό τεχνικών. β. Η ταινία πρέπει να έχει διάρκεια 3-5 λεπτά. γ. Η ταινία ΔΕΝ πρέπει να έχει διαλόγους. δ. Η ταινία πρέπει να αποτελεί μια μικρή ιστορική αναδρομή της ιστορικής Κρήνης Μοροζίνι. ε. Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχών από τον ίδιο τον δημιουργό ή παραγωγό. στ. Απαγορεύεται η δημόσια προβολή ή ανάρτηση στο διαδίκτυο διαγωνιζόμενης ταινίας ή μέρους της ταινίας, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, με εξαίρεση προγραμματιζόμενες προβολές στο Διαγωνισμό. τις ζ. Οι συμμετέχοντες παραγωγοί και δημιουργοί υποχρεούνται να έχουν εξασφαλίσει εγγράφως την άδεια χρήσης μουσικών ή άλλων έργων που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα εάν υπάρχουν τέτοια και χρησιμοποιούνται στην ταινία τους. 8. Οι ταινίες μικρού μήκους οι οποίες θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: α. Να πρόκειται για πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Β. Να μην θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους πνευματικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου. Δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που

4 προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή έχει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της των Διοργανωτών ή των μελών της Κριτικής Επιτροπής, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας. γ) Οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή του οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες, δεν απαιτούν δικαιώματα συμμετοχής από κανένα δημιουργό και δεν καταβάλλουν δικαιώματα προβολής σε κανένα από τους συμμετέχοντες. 9. Οι συμμετέχοντες παραχωρούν προς την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ- Εταιρία Αστικού Πολιτισμού την άδεια χρήσης της ταινίας που θα υποβάλλουν που συνίσταται στην προβολή της στο πλαίσιο της έβδομης έκδοσης του animasyros 7.0, το οποίο θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο του Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επιλογή μιας ταινίας animation που θα αποτελέσει μέσο για την ανάπτυξη και την προώθηση της ιστορικής Κρήνης Μοροζίνι, στο πλαίσιο ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό οι Νικητές του Διαγωνισμού αποδέχονται εκχωρούν και μεταβιβάζουν προς τον ΟΛΗ ΑΕ επ αόριστον το αποκλειστικό δικαίωμα ενσωμάτωσης και χρήσης της ταινίας animation για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια που εξυπηρετεί το σκοπό του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα σε τηλεοπτική ή ραδιοφωνική διαφήμιση ή στο διαδίκτυο ή σε υπαίθρια διαφήμιση, η οποία διαφήμιση θα αφορά αποκλειστικά την προώθηση του πολιτιστικού μνημείου «Κρήνη Μοροζίνι» καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα επικοινωνίας, μετάδοσης ή αναμετάδοσης, δημόσιας εκτέλεσης και παρουσίασης του animation clip για τους ανωτέρω σκοπούς, μέσω του Internet, της κινητής τηλεφωνίας, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και ηλεκτρονικών δικτύων (π.χ. δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση, Streaming, Download, Websites, Close - Circuit - System, Decoder, Databroadcasting,

5 Set-Top-Box-System, Pay - TV κ.λ.π.) και οποιαδήποτε νέα μορφή τεχνολογίας προκύψει στο μέλλον και θεωρείται άγνωστη κατά τη σύνταξη των παρόντων όρων. Ο ΟΛΗ ΑΕ δεν υποχρεούται σε καταβολή κανενός είδους αμοιβής στο Δημιουργό άλλως Δικαιούχο του animation clip για την ως άνω χρήση πέρα από δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης όπως αυτά προκύπτουν από τα επίσημα αμοιβολόγια των αρμόδιων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς. Σε περίπτωση μη αποδοχής από τους νικητές των ανωτέρω ο ΟΛΗ ΑΕ δικαιούται να ακυρώσει τους νικητές και να ανακηρύξει νικητή τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα. Για την εκπλήρωση των όρων του παρόντος άρθρου (10) ο Νικητής συναινεί με την υποβολή της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό και προκειμένου να καταβληθεί σε αυτόν το Βραβείο ότι θα συμπράξει απρόσκοπτα στην υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης και εκχώρησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνονται στη νικήτρια ταινία για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισμού. 11. Η ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού θα γίνει ως εξής: Με την ολοκλήρωση της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω υπό 2 και την ολοκλήρωση της συλλογής των ταινιών που θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, θα γίνει η επιλογή των τριών (3) ταινιών animation που θα κερδίσουν το Διαγωνισμό. Η επιλογή θα γίνει σε χώρο όπου θα συναποφασίσουν οι Διοργανωτές από 3μελή Κριτική Επιτροπή. H 3μελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από δύο στελέχη της ομάδας παραγωγής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων animasyros και έναν εκπρόσωπο του ΟΛΗ ΑΕ. Ο/οι νικητές θα ειδοποιηθούν το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της Διοργάνωσης του animasyros 7.0 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) που έχουν δηλώσει και στη συνέχεια τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των διοργανωτών. Επίσης οι νικητές υποχρεούται να προσκομίσουν στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ το animation clip με το οποίο θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα στη μορφή που θα τους ζητηθεί. Οι Νικητές, υποχρεούνται να ενημερώσουν εντός πέντε (5) ημερών από την σχετική ειδοποίησή τους για την αποδοχή του βραβείου, άλλως οι Διοργανωτές δικαιούνται να προχωρήσουν στην αντικατάσταση τους με τον πρώτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση ακύρωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και μετά την ανάδειξη του νικητή, θα ειδοποιείται ο πρώτος επιλαχόντας. Κατά των αποφάσεων της κριτικής επιτροπής, δεν χωρά καμία ένσταση. 12. Οποιοσδήποτε από τους νικητές ή/και τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: Σε περίπτωση μη ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων Συμμετοχής

6 Σε περίπτωση που προέρχεται από το προσωπικό της ΟΛΗ ΑΕ ή της ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ή είναι σύζυγοι ή συγγενείς α βαθμού με αυτούς. Σε περίπτωση που είναι ανήλικος. Σε περίπτωση που ο ίδιος ή τα animation clip του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 13. Το Βραβείο για τον πρώτο νικητή ανέρχεται στο ποσό των 1,500, για τον δεύτερο νικητή στο ποσό των 1,000 και για τον τρίτο νικητή στο ποσό των 500. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής το κάθε ποσό θα καταβληθεί στον δηλωθέντα ως εκπρόσωπο της ομάδας που υπέβαλε το animation clip. 14. Η ΟΛΗ ΑΕ και η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή του νικητή για την περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης του Φεστιβάλ. 15. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, οποτεδήποτε τούτο κριθεί απαραίτητο. 16. Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του κανονισμού και των κείμενων διατάξεων είναι η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE

Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Όροι Συμμετοχής στο Προωθητικό Πρόγραμμα BUSINESS IT EXCELLENCE Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «OTE» ή/και «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι Διαγωνισμού ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ», (εφεξής LG ), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ηλεκτρονική ενέργεια με τίτλο «Γιόρτασε μαζί μας τα 10 Χρόνια της

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day"

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού Make up your day Όροι συμμετοχής διαγωνισμού "Make up your day" 1. Η εκδοτική διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «MEDIAVIEW», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη οδός Εθν. Αμύνης 32Α, (εφεξής: «η Διοργανώτρια»), και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ»

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE ATHENS ΑΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «TUNE IN» στο FACEBOOK. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την «ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ» (εφεξής «η Εταιρεία») και την «HAVAS WORLWIDE

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone World of Difference

Vodafone World of Difference Vodafone World of Difference Όροι και Προϋποθέσεις 1. Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Vodafone World of Difference 2014-2015, που διοργανώνεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «LIVE U» Για το διαγωνισμό «LIVE U» που διοργανώνει η Νέα Τηλεόραση Α.Ε- STAR CHANNEL που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.», ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα