ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ , ΦΑΕ Αθηνών καλούµενη στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο Athenaum. 2. Στο διαγωνισµό ATHENAEUM µπορούν να λάβουν µέρος όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: είναι α) µόνιµοι κάτοικοι της Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό την δικαστική τους συµπαράσταση ανήλικοι είναι µεταξύ 2-11 ετών (αναλόγως του προγράµµατος στο οποίο δηλώνουν συµµετοχή). Για όσους συµµετέχοντες δεν έχουν συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη γραπτής γονικής συγκατάθεσης για την συµµετοχή στο διαγωνισµό. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ATHENAEUM οι εργαζόµενοι στην εταιρεία FAMILY IN ACTION και στην εταιρεία ATHENAEUM, καθώς και οι συγγενείς τους µέχρι β βαθµού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοί τους. H συµµετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να µεταβιβαστεί ούτε να γίνει µέσω αντιπροσώπου.

2 3. Τα πρόσωπα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να συµπληρώσουν το σύνολο των στοιχείων τους στην φόρµα συµµετοχής που είναι αναρτηµένη στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του FAMILY IN ACTION µε την ηλεκτρονική διεύθυνση Οι συµµετέχοντες είναι υποχρεωµένοι να επιλέξουν ένα (1) εκ των οκτώ (8) προγραµµάτων που τίθενται ως επιλογή για την παρακολούθησή τους από ανήλικο. Η επιλογή προγράµµατος πρέπει να συνάδει µε την ηλικία του ανηλίκου τέκνου τους ώστε αυτό να δύναται να ενταχθεί στο πρόγραµµα. Σε περίπτωση που αναδειχθεί ο συµµετέχων νικητής, δεν έχει δικαίωµα τροποποίησης του προγράµµατος που θα παρακολουθήσει και αυτός θα κερδίσει την δωρεάν υποτροφία που κατωτέρω αναλυτικά περιγράφεται περιοριστικά και µόνο για το συγκεκριµένο πρόγραµµα που επέλεξε. 4. Οι νικητές του διαγωνισµού θα αναδειχθούν κατόπιν κληρώσεως µεταξύ των συµµετεχόντων ανά πρόγραµµα. 5. Ο διαγωνισµός ξεκινά την 7 η /10/2015 και ώρα 12:00 π.µ. και λήγει την 16/10/2015 και ώρα 15:00 µ.µ.. Η FAMILY IN ACTION διατηρεί το δικαίωµα για εξαιρετικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας να παρατείνει ή µειώσει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισµού ATHENAEUM ακόµη και να τον µαταιώσει ή ακυρώσει αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

3 6. Ο διαγωνισµόs ATHENAEUM θα λάβει χώρα σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση H συµµετοχή σ αυτόν προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο (Internet) µε δικά τους τεχνικά µέσα. Η FAMILY IN ACTION δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο ή και την χρέωση του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. 7. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού ATHENAEUM επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακοµιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισµού όπως επίσης και τους Όρους Χρήσης της ως άνω ιστοσελίδας. 8. Η γνωστοποίηση στο κοινό των νικητών του διαγωνισµού θα λάβει χώρα (µε επιφύλαξη αναβολής αυτής για λόγους που αφορούν σε κώλυµα του FAMILY IN ACTION) την 16 η /10/2015. Οι νικητές θα προκύψουν µετά από κλήρωση µεταξύ των συµµετεχόντων ανά πρόγραµµα η οποία θα πραγµατοποιηθεί την 16/10/2015 και ώρα 16:00 µ.µ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αποστόλου Παύλου αρ.4 στο Μαρούσι Αττικής, παρουσία της δικηγόρου Αθηνών Γεωργίας Ν. Χριστοδούλου (τηλ ). Όλοι οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να παρίστανται κατά την διάρκεια της κληρώσεως, αρκεί να ειδοποιήσουν την FAMILY IN ACTION µέχρι την

4 έναρξη της κληρώσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος και ασφαλής χώρος διεξαγωγής της κληρώσεως. Από την κλήρωση θα προκύψουν συνολικά 51 νικητές που κερδίζουν διαφορετικές παροχές έκαστος αναλόγως του προγράµµατος που επέλεξαν και στο οποίο αναδείχθηκαν νικητές µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και ειδικότερα: Α. Για το Τµήµα µουσικής προπαιδείας (για παιδιά ηλικίας αποκλειστικά µεταξύ 4 και 6 ετών): Θα προκύψουν συνολικά 5 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους. Β. Για το Τµήµα Παιδικό τµήµα jazz (για παιδιά ηλικίας αποκλειστικά µεταξύ 5 και 11 ετών) : Θα προκύψουν συνολικά 5 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους Γ. Για το Τµήµα Παιδικό τµήµα παραδοσιακής µουσικής (για παιδιά ηλικίας αποκλειστικά µεταξύ 5 και 11 ετών) : Θα προκύψουν συνολικά 5 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους Δ. Για το Τµήµα Μουσικοθεραπείας : Θα προκύψουν συνολικά 5 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους Ε. Για το Τµήµα «Μουσικό εργαστήρι: Την ιστορία µας κάνουµε

5 παράσταση» : Θα προκύψουν συνολικά 15 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους ΣΤ. Για το Τµήµα Παιδική χορωδία: Θα προκύψουν συνολικά 10 νικητές οι οποίοι κερδίζουν δωρεάν φοίτηση για τον µήνα Οκτώβριο 2015 Ζ. Για το Τµήµα Παρέα του Δάσους (για παιδιά ηλικίας αποκλειστικά µεταξύ 2 και 3 ετών): Θα προκύψουν συνολικά 3 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους και δωρεάν φοίτηση για τον µήνα Οκτώβριο 2015 Η. Για το Τµήµα Παρέα του Νερού (για παιδιά ηλικίας αποκλειστικά µεταξύ 3 και 4 ετών): Θα προκύψουν συνολικά 3 νικητές οι οποίοι κερδίζουν την δωρεάν ετήσια εγγραφή τους και δωρεάν φοίτηση για τον µήνα Οκτώβριο 2015 Θα κληρωθούν ισάριθµοι επιλαχόντες για κάθε πρόγραµµα. Έκαστος νικητής θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια µέσω η τηλεφωνικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε κατά την συµµετοχή του. Σε περίπτωση που εντός πέντε (5) ηµερών δεν απαντήσει στην Διοργανώτρια ή αρνηθεί το Δώρο ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τότε η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει µε τον Επιλαχόντα (κατά σειρά ανάδειξης) στα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που

6 εντός 24 ωρών ο Επιλαχών δεν απαντήσει ή αρνηθεί το Δώρο η Διοργανώτρια έχει το απεριόριστο δικαίωµα είτε να επαναλάβει τον διαγωνισµό είτε να διαθέσει σε οποιονδήποτε τρίτο το Δώρο. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, αλλά µόνο η συµπλήρωση φόρµας συµµετοχής. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για τα τελικά αποτελέσµατα µε την επιφύλαξη της τυχόν διακοπής του διαγωνισµού ATHENAEUM. Η FAMILY IN ACTION δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε µη απάντηση του τηλεφώνου ή µη λήψη του ηλεκτρονικού µηνύµατος, απουσίας ή και λόγω µη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου. Η FAMILY IN ACTION διατηρεί απεριόριστα το δικαίωµα να αντικαταστήσει το δώρο αφού δηµοσιεύσει τη µεταβολή αυτή µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της. Οι αναδειχθέντες νικητές κερδίζουν ότι περιοριστικά αναφέρεται ανωτέρω ανά πρόγραµµα και θα αφορά είτε σε ετήσια εγγραφή (όχι κόστος διδάκτρων) είτε σε παρακολούθηση προγράµµατος για τον µήνα Οκτώβριο 2015 (χωρίς κόστος εγγραφής) είτε για αµφότερα όπως περιοριστικά και αναλυτικά µνηµονεύονται ανωτέρω. Το δώρο δεν περιλαµβάνει την παράδοση υλικού για την παρακολούθηση προγραµµάτων ή την παράδοση συγγραµάτων ή άλλη παροχή πλην των περιοριστικά αναφερόµενων. Οι νικητές οφείλουν να αποδείξουν την ταυτότητά τους κατά την εγγραφή στο Καλλιτεχνικό Κέντρο µε επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας και να αποδείξουν την σχέση µε τα τέκνα

7 που θα παρακολουθήσουν το πρόγραµµα όπως επίσης και την ηλικία των παιδιών. Σε περίπτωση που τα παιδιά δεν ανήκουν στις ηλικιακές οµάδες που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα αποκλείονται από την παρακολούθηση του προγράµµατος και δεν έχουν δικαίωµα παρακολούθησης έτερου προγράµµατος ή δικαίωµα λήψης έτερης παροχής ή δώρου. Η υποτροφία δεν αφορά σε ιδιαίτερα ατοµικά µαθήµατα αλλά σε ένταξη σε προγράµµατα σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του καλλιτεχνικού Κέντρου. Οι ώρες των µαθηµάτων θα καθοριστούν κατά την ανέλεγκτη κρίση της ATHENAUM σύµφωνα µε τις ανάγκες του Κέντρου. Η δωρεάν εγγραφή όπου αυτή προβλέπεται ως δώρο, αφορά µόνο στην εγγραφή στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και µόνο για το έτος Ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, το δώρο αυτοµάτως ακυρώνεται και διατίθεται στον Επιλαχόντα. Περαιτέρω, ο Νικητής είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισµό Φοίτησης του ως άνω Κέντρου για την εγγραφή του και την παρακολούθηση του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που οι ώρες παρακολούθησης του προγράµµατος δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του Μαθητή, η FAMILY IN ACTION και η ATHENAEUM δεν υπέχουν υποχρέωση αλλαγής αυτών και το δώρο δεν θα ισχύει για την επόµενη χρονιά. Όλοι οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να εγγραφούν στα

8 προγράµµατα έως την 15/11/2015 άλλως το δώρο ακυρώνεται και δεν ισχύει για το υπόλοιπο της ακαδηµαϊκής χρονιάς. 9. Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να µπορούν να πάρουν µέρος στην κατάταξη για την διεκδίκηση του Δώρου και να είναι έγκυρη η συµµετοχή τους πρέπει να συµπληρώσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρµα που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού : Όνοµα Επώνυµο Ηλικία Σταθερό τηλέφωνο ή κινητό τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ) Ηλικία Ανηλίκου Διεύθυνση Πρόγραµµα Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. H FAMILY IN ACTION δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλµένης εγγραφής των στοιχείων των συµµετεχόντων. Ο κάθε συµµετέχων έχει δικαίωµα άπαξ συµµετοχής. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω προϋπόθεση κάποιος αναδειχθεί δύο

9 φορές, η δεύτερη εκλογή του ακυρώνεται αυτοµάτως και δεν δύναται να επιλεγούν δύο τέκνα από την ίδια οικογένεια. Σε περίπτωση συµµετοχής ενηλίκου πατέρα περισσότερων τέκνων, αυτός δύναται να επιλέξει κατά την ανέλεγκτη κρίση του, το τέκνο που θα κάνει χρήση της υποτροφίας. 10. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται µε χρήµατα ή µε άλλα προϊόντα ή µε υπηρεσίες ούτε µε άλλα προγράµµατα όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά για άλλο πρόγραµµα Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ATHENAEUM προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισµού στο σύνολό τους και των όρων συµµετοχής στην ιστοσελίδα οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των παρόντων όρων. Για τη συµµετοχή ανηλίκου στο πρόγραµµα απαιτείται η γραπτή συναίνεση και υπογραφή του ασκούντος τη γονική µέριµνα, η οποία µπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού και µετά το χρόνο ανάδειξης του νικητή αλλά και κατά το στάδιο εγγραφής του στο Κέντρο και εάν απαιτείται και από τους δύο γονείς, τότε ο νικητής οφείλει να εξασφαλίσει και την συναίνεση του έτερου γονέα. 12. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συµµετέχοντα προς την FAMILY IN ACTION προκειµένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του

10 δεδοµένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και µπορεί να τα παραχωρεί κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη βούλησή της στις συνεργαζόµενες για τον παρόντα διαγωνισµό εταιρείες, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδοµένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, απευθυνόµενοι γι' αυτό µε επιστολή τους στην εταιρεία FAMILY IN ACTION στο τηλέφωνο ή στην ιστοσελίδα Ρητά διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία των συµµετεχόντων θα διαγραφούν από κάθε αρχείο µετά την ανάδειξη των νικητών. 13. Οι Συµµετέχοντες δια της συµπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους στην FAMILY IN ACTION έχουν το δικαίωµα είτε να αποδέχονται και να συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους από την εταιρεία και συνεργαζόµενες για τον παρόντα διαγωνισµό εταιρείες, για σκοπούς διενέργειας άµεσης διαφήµισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, είτε να αρνούνται την ανωτέρω υπηρεσία κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. 14. Οι όροι συµµετοχής θα βρίσκονται δηµοσιευµένοι στο site Η FAMILY IN ACTION δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισµού κατά δίκαιη κρίση. Οποιοσδήποτε

11 συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του, ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην δικηγόρο Αθηνών Γεωργία Χριστοδούλου (Σόλωνος 77, ).

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ελλάδος, άνω των 18 ετών οι οποίοι ανήκουν σε οικογένεια που απαρτίζεται από OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας»

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz»

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «PIRELLI & C. S.p.A.» (εφεξής η «Pirelli» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (οδός Viale Pierro & Alberto Pirelli 25, TK 20126, Μιλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα