Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Κ Α Ι Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Α Π Ο Δ Ω Ρ Ε Α Κ Ο Ρ Ν Η Λ Ι Α Σ Χ Η Ρ Α Σ Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η» Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Περιλαμβάνει: Α. Τεχνικά δεδομένα του έργου Β. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου Γ. Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών Δ. Προεκτιμώμενες δαπάνες μελετών ΒΕΡΟΙΑ ΝΟΕΝΒΡΙΟΣ 2014

2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - Α - ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Εισαγωγή.. 2 Χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του έργου. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά. 4 Διαθέσιμα στοιχεία, υφιστάμενες μελέτες και νομοθεσία.. 5 Τεχνική περιγραφή έργου. o o Γενικά Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 6. Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών (παραδοτέα) 7. Προεκτίμηση αμοιβής

3 1. Εισαγωγή Το παρόν τεύχος αφορά στην παρουσίαση των τεχνικών δεδομένων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Καραναστάση». Το διατηρητέο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Βερμίου στη Βέροια αγοράστηκε με ποσό από δωρεά της Κορνηλίας χήρας Καραναστάση με όρο να λειτουργήσει ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων (πολιτιστικό κέντρο) και έδρα του Δημοτικού Νεολαίας του Δήμου Βέροιας καθώς και ως κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας επισήμων επισκεπτών και καλλιτεχνών της πόλης. Το κτήριο είναι προστατευμένο από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ, ως ιστορικό μνημείο. Πρόκειται για διώροφο με σοφίτα και μικρό τμήμα υπογείου. Είναι ξυλόστεγο κεραμοσκεπές, μικτής κατασκευής, από λιθοδομή στο ισόγειο και ξυλόπηκτη τοιχοποιία στον όροφο. Συνοπτικά η προς σύνταξη μελέτη θα περιλαμβάνει: Την μελέτη στατικής αποκατάστασης του κτηρίου. Την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης. Την φροντίδα λήψης των αναγκαίων αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Απαλλακτικό από ΜΠΕ. Την παρακολούθηση της έκδοσης οικοδομικής άδειας, και ότι διορθώσεις απαιτηθούν από την αρχαιολογική υπηρεσία ( 4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων) για την έγκριση της. 2. Χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του έργου Τεχνικά χαρακτηριστικά Το διατηρητέο κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της Βέροιας, στη συνοικία του Αγίου Αντωνίου, στην οδό Βερμίου 11. Στο άμεσο περιβάλλον του υπάρχουν πολλά αξιόλογα κτίσματα, κυρίως κατοικίες και ναοί. Πολύ σημαντικά μνημεία είναι : ο Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου, Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ι.Ν. Παναγίας Χαβιάρας, Ι.Ν. Υπαπαντής, η κατοικία της Μαρίας Χατζίκου, η κατοικία του Θέμελη, το βαπτιστήριο που βρέθηκε μετά την

4 εκσκαφή των θεμελίων της διπλανής οικοδομής και άλλα αξιόλογα κτίσματα. 3. Νομοθεσία. Διαθέσιμα στοιχεία. Υφιστάμενες μελέτες. Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42 Α/ Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 85 Α/7.4.05): Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ 301 Α): Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών, επίβλεψη, παραλαβή κ.λ.π. Συγκοινωνιών, Υδραυλικών και κτιριακών έργων ως και τοπογραφικών, κτηματογραφικών και χαρτογραφικών εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών, μόνο ως προς το σκέλος των τεχνικών προδιαγραφών. Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/ ): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Περιβάλλοντος ως προς το σκέλος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Την υπ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/ ). Την υπ αριθ. Δ11γ/ο/9/7/ απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. (ΦΕΚ 363/Β/ ) και τις τροποποιήσεις του. Τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ, Ν.4067/2012, ΦΕΚ 79/ Α) και τον Γενικό Πολεοδομικό Κανονισμό (Ν.1577/1985), όπως ισχύουν σήμερα. Τον κτιριοδομικό κανονισμό (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 3046/304/ , ΦΕΚ 59 Δ/ και απόφαση υπουργού

5 ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 49977/3068/ , ΦΕΚ 535 Β/ ), όπως ισχύει σήμερα. Τον νέο Αντισεισμικό κανονισμό (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό Δ17 α/32/φν 275/ , ΦΕΚ 613 Β/ ), όπως ισχύει σήμερα. Τον Ελληνικό κανονισμό εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Υ.Ε.) Β.Δ (ΦΕΚ 270/ ). Την ερμηνευτική εγκύκλιο Κ.Ε.Υ.Ε. αριθ / του υπουργείου υγιεινής. Την τεχνική οδηγία του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας. Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα. Διανομή κρύου και ζεστού νερού. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. Τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Τους κανονισμούς DIN ( όταν δεν προβλέπονται Ελληνικοί ή ΕΝ). Την τεχνική οδηγία του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας. Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος 1. Την τεχνική οδηγία του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδας. Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος 2. Τα ειδικότερα άρθρα του Γ.Ο.Κ. για τη διαμόρφωση λεβητοστασίων και δεξαμενών καυσίμων (1985). Τον κανονισμό ΔΙΝ Τον ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407 Β / ) και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους εφαρμογής αυτού καθώς και τους διασυνδεδεμένους νομούς με αυτόν. Την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων. Την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, Κλιματικά δεδομένα Ελληνικών περιοχών.

6 Την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010, Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού. Τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β 59/ ). Τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπ. Απόφ , υπ. Αποφ Τον κανονισμό VDE 0298 Τον κανονισμό Δ.Ε.Η., παροχές μέσης τάσης, οδηγία διανομής Νο 34. Την προστασία αγωγών και καλωδίων έναντι υπερθερμάνσεως κατά VDE 0100/76 Τον κανονισμό ΗD 384 Την υφιστάμενη νομοθεσία περί μελετών και δημοσίων έργων. Κάθε άλλη διάταξη της Νομοθεσίας, που αφορά στη δόμηση κτιρίων και, ειδικότερα, δημόσιων κτιρίων. Ο Δήμος Βέροιας θα διαθέσει στους μελετητές τα παρακάτω: Μελέτη αποτύπωσης και παθολογίας διατηρητέου κτιρίου και αύλειου χώρου επί της οδού Βερμίου στη Βέροια. Μελέτη Αρχιτεκτονικής αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίου και αύλειου χώρου του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση πρώην ιδιοκτησίας Μέσκα. Έρευνα ύπαρξης ζωγραφικού διακόσμου, μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης τοιχογραφιών κτιρίου δωρεάς Καραναστάση. Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση, πρώην ιδιοκτησία Μέσκα. Έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανάλυσης υλικών από το αρχοντικό Καραναστάση στη Βέροια. Προτάσεις για τη στερέωση ενίσχυση της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου Κορνηλίας χήρας Ευθ. Καραναστάση, της κ. Θεολογίδου Κλεοπάτρα, Αρχιτέκτων Αναστηλωτής.

7 4. Τεχνική περιγραφή έργων Γενικά Η αποκατάσταση του κτιρίου επί της οδού Βερμίου αποτελεί προτεραιότητα για το δήμο. Το κτίριο βρίσκεται εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την καταστροφή του. Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει: Την μελέτη στατικής αποκατάστασης του κτιρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 4 η Εφορείας Νεωτέρων μνημείων, τις προτάσεις της κ. Θεολογίδου και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Την οικονομοτεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης των αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ εργασιών, που αφορούν το κτίριο και τον αύλειο χώρο. Αναλυτικά: Η μελέτη θα εκπονηθεί σε μια φάση, αυτή της οριστικής μελέτης και θα περιλαμβάνει δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο θα αφορά λεπτομερή μελέτη στατικής αποκατάστασης του κτιρίου. Έχει προηγηθεί αλληλογραφία και συναντήσεις με την 4 η εφορεία νεωτέρων μνημείων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που θα του διατεθούν από την υπηρεσία και τις προαναφερθείσες μελέτες, ο μελετητής πρέπει να εκπονήσει τη μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητας του κτιρίου. Μέσα στο αντικείμενο του έργου είναι και η παρακολούθηση της έκδοσης της άδειας δόμησης, οι διορθώσεις και οι παρατηρήσεις που τυχόν προκύψουν από την αρμόδια εφορία (4 η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων) και την υπηρεσία δόμησης της Βέροιας. Το δεύτερο στάδιο αφορά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, που θα αφορούν στο σύνολο των επιμέρους μελετών (Αρχιτεκτονικά Στατικά ΚΕΝΑΚ και Ηλεκτρομηχανολογικά του κτιρίου και του αύλειου χώρου).

8 5. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Από τη δωρεά της κ. Κορνηλίας Καραναστάση προβλέπεται η χρήση του κτιρίου να είναι χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων (πολιτιστικό κέντρο), έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δ.Β. καθώς και κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας επίσημων επισκεπτών και καλλιτεχνών της πόλης. Επομένως το κτίριο θα χρησιμοποιείται από μεγάλη μερίδα κατοίκων της πόλης.

9 - Β - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργου

10 Το κτίριο είναι σημαντικό ιστορικό μνημείο, προστατευμένο από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ. Δεν κατοικείται τα τελευταία πολλά χρόνια με αποτέλεσμα να καταρρέει από έλλειψη συντήρησης. Είναι επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης του για να διασωθεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική του κτιρίου. Επίσης η χρηματοδότηση για την αγορά και αποκατάσταση του κτιρίου προέρχεται από δωρεά της κ.κορνηλίας χήρας Καραναστάση η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Η χρήση του κτιρίου όπως προαναφέρθηκε θα είναι μεικτή και κυρίως πολιτιστική και θα απευθύνεται στους νέους κατοίκους της πόλης. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει χώρος με αντίστοιχη χρήση στην πόλη της Βέροιας εδώ και πολλά χρόνια η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός χώρου για την έκφραση των νέων κατοίκων της είναι μεγάλη. Επίσης δεν υπάρχει χώρος φιλοξενίας σημαντικών επισκεπτών της πόλης, θα είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει.

11 - Γ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

12 Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών (Παραδοτέα) Η μελέτη θα παραδοθεί σε μια φάση με την ολοκλήρωση της. Η εκπόνηση της ζητείται να γίνει σε δυο στάδια, επειδή από την διαδικασία έκδοσης της άδειας δόμησης μπορεί να προκύψουν αλλαγές στις επιμέρους μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ κ.α.). Η μελέτη θα παραδοθεί σε 6 υπογεγραμμένα αντίγραφα και ηλεκτρονικά. Ως παραδοτέα της μελέτης ορίζονται τα εξής: 1. Πλήρη μελέτη στατικής αποκατάστασης του κτιρίου, εναρμονισμένη με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας καθώς και της υπηρεσίας δόμησης του Δ. Βέροιας 2. Πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη (αρχιτεκτονικά, στατικά και Η/Μ) 3. Τεύχη δημοπράτησης. Οι παραπάνω μελέτες και παραδοτέα αυτών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 696/74 και στο Π.Δ. 305/96 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αναλυτικά : 1. Τεύχος στατικών 2. Τεχνική έκθεση στατικής αποκατάστασης 3. Σχέδια στατικής αποκατάστασης και όλες οι απαραίτητες κατασκευαστικές λεπτομέρειες Οικονομοτεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης 1. Αναλυτικές προμετρήσεις- ανάλυση τιμών 2. Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Τεχνική περιγραφή 5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 6. Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

13 7. Τεχνικές προδιαγραφές- Αντιστοίχηση άρθρων μελέτης με την ΕΤΕΠ 8. Διακήρυξη 9. Περιληπτική διακήρυξη 10. Έντυπο οικονομικής προσφοράς Χρονοδιάγραμμα μελετών Το σύνολο των μελετών θα εκπονηθεί σε καθαρό χρόνο 4 μηνών. Δεν υπολογίζεται ο χρόνος που απαιτείται για τις αδειοδοτήσεις και την άδεια δόμησης. Αναλυτικά: Δύο (2) μήνες για την εκπόνηση της μελέτης στατικής αποκατάστασης και δυο μήνες για το σύνολο των οριστικών μελετών (οικονομοτεχνική και τεύχη δημοπράτησης), και τρεις (3) μήνες κατ εκτίμηση για τις ενδιάμεσες ενέργειες και λήψη απαιτούμενων αδειών ( αρχαιολογία και άδεια δόμησης). Συνολικός χρόνος κατ εκτίμηση 7 μήνες.

14 - Δ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

15 Η προεκτίµηση της αμοιβής μελέτης έγινε µε βάση τον Κανονισμό Προεκτιµώµενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την Υπουργική Απόφαση ΜΕΟ/α/ο/1257 της , σε εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/06, και όπως ο Κανονισμός αυτή στη συνέχεια συμπληρώθηκε με την Α και Β Βελτίωση (ΔΜΕΟ/α/ο/2361 από και ΔΜΕΟ/α/ο/2229 από , αντίστοιχα). Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αναφέρεται ανωτέρω και εκτιμάται ως εξής:. Η προεκτιµώµενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης (άρθρο ΓΕΝ.4Β, όπως διορθώθηκε στην Α Βελτίωση του Κανονισμού) ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: Α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ = 300*1,237 = 371,10 / ημ. Β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ = 450*1,237 = 556,65 /ημ. Γ) Για επιστήμονα εμπειρίας άνω των 20 ετών: 600*τκ = 600*1,237 = 742,20 /ημ. όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3, και ισούται µε 1,237 (έτος 2014). Οι αποζημιώσεις της ανωτέρω παραγράφου νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µμίας ημερών, ή, σε περίπτωση µίας µόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερησίων αποζημιώσεων µε ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των αμέσων και έµµεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του.

16 Το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης αφορά την αμοιβή της στατικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης δηλαδή το ποσοστό 8% του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικά Στατικά Ηλεκτρομηχανολογικά). Α. Υπολογισμός αμοιβής Στατικής Μελέτης Η αμοιβή της Στατικής Μελέτης υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού και τις αναθεωρήσεις του (Αρθρα ΟΙΚ.2, ΟΙΚ.2.1, ΔΜΕΟ/ α/ο/1257/ ) με βάση τον τύπο: Όπου: Ε= Επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε τετραγωνικά μέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο ΤΑο = Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου ΣΒν = Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου Σστ = Συντελεστής στατικής μελέτης και ορίζεται στον πίνακα 1β Κ και μ = Συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης Τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισμού (για το 2014= 1,237) Οι συντελεστές Σβν, Ε, τκ και ΤΑο είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και ορίζονται στην παρ. ΟΙΚ Ο συντελεστής, Σστ, ορίζεται στον πίνακα Ι β της παρ.6 της ΔΜΕΟ/ α/ο/1257/ και αποτελούν κτίρια με χρήση πολιτιστικού κέντρου. Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται από τον πίνακα 1γ της παρ.7.

17 Κατηγορία ΙΙΙ / Είδος πολιτιστικό κέντρο Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι μελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν πλήρη στατικό υπολογισμό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και βοηθημάτων, όπως μελέτες σκελετών από οπλισμένο σκυρόδεμα, που υπολογίζονται ως επίπεδοι φορείς, πλαισίων από ευθύγραμμες ράβδους, σιδηρές κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών με ιδιάζουσα μορφή και γενικά κάθε φύσης στατικές μελέτες των έργων που δεν εμπίπτουν στις λοιπές κατηγορίες ΤΑο ΣΒν Σστ κ μ Ε τκ 9,75 0,51 0,30 3, ,237 Έτσι ο παραπάνω τύπος στην προκειμένη περίπτωση διαμορφώνεται ως έξης:

18 Α= 7.809,50 Αντισεισμικός υπολογισμός ΟΙΚ , ,50Χ0,80= ,10 Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.5 παρ. 5, η κατανομή κατά στάδιο, των αμοιβών των μελετών, γίνεται ως ακολούθως: Στάδιο μελέτης Μελέτες Αρχιτεκτονικά Στατικά ΗΜ Προμελέτη 35% 35% 35% Οριστική μελέτη 25% 25% 25% Μελέτη εφαρμογής (χωρίς τεύχη δημοπράτησης) 40% 40% 40% Οπότε η αμοιβή της στατικής μελέτης διαμορφώνεται ακολούθως: ,10 Χ [0,40 + (0,35+0,25)/2] = 9.835,77 Η αμοιβή της στατικής μελέτης υπολογίζεται σε 9.835,77

19 Β. Υπολογισμός Τευχών Δημοπράτησης 1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: Για την τεχνική περιγραφή 10% Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% Για την ανάλυση τιμών 25% Για το τιμολόγιο μελέτης 14% Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% Για τον προυπολογισμό μελέτης 5% Για τον προυπολογισμό προσφοράς έντυπο οικονομικής προσφοράς 1% Για τη διακύρηξη δημοπρασίας (αναλυτική περιληπτική) 5% Β1. Προεκτίμιση αμοιβής στατικής μελέτης Ως ανωτέρω Β1=14.051,10 Β2. Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής αρθρο ΟΙΚ 1.1 Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης πτυχίου κατηγορίας 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες για το κυρίως κτίριο) Η αμοιβή της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού και τις αναθεωρήσεις του (Αρθρα ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.1 Α, ΔΜΕΟ/ α/ο/2361/ ) με βάση τον τύπο:

20 Όπου: Ε= Επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε τετραγωνικά μέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο ΤΑο = Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου ΣΒν = Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου ΣΑ = Συντελεστής αρχιτεκτονικής μελέτης Κ και μ = Συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης Τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισμού (για το 2014= 1,237) Οι συντελεστές ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ι α της παρ.7 της ΔΜΕΟ /α/ο/2361/ Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπ. Απόφαση η κατηγορία του έργου είναι V, αφού αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και επεμβάσεις σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία διατηρητέα παραδοσιακά και ειδικότερα: Κατηγορία V ΤΑο ΣΒν ΣΑ κ μ Ε τκ Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και επεμβάσεις σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία διατηρητέα παραδοσιακά 9,75 0,51 1,00 2,90 63, ,237 Ο Συντελεστής βαρύτητας Σβν όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το πηλίκο της δαπάνης ανά μ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούμενης δια 100) προς τη βασική τιμή αφετηρίας ΤΑο. Η διάταξη αυτή ισχύει και στις περιπτώσεις

21 επισκευών διαρρυθμίσεων ή μεταρρυθμίσεων υφισταμένων κτηρίων. Στην προκειμένη περίπτωση: Προϋπολογισμός κτηρίου (σύμφωνα με την πολεοδομία) = , ,00 / 325 = / 100 = 5 5 / 9,75 = 0,51 οπότε Σβν = 0,51 Έτσι ο παραπάνω τύπος στην προκειμένη περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: Α ( αμοιβή αρχιτεκτονικής μελέτης) = ,09 Β2= ,09 Β3. Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής αρθρο ΟΙΚ 1.1 Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εργων Διαμόρφωσης Ελεύθερων Χώρων πτυχίου κατηγορίας 7 (ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) Η αμοιβή της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού και τις αναθεωρήσεις του (Αρθρα ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.1 Α, ΔΜΕΟ/ α/ο/2361/ ) με βάση τον τύπο: Όπου:

22 Ε= Επιφάνεια έργου σε τετραγωνικά μέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο ΤΑο = Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου ΣΒν = Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου ΣΑ = Συντελεστής αρχιτεκτονικής μελέτης Κ και μ = Συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης Τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισμού (για το 2014= 1,237) Οι συντελεστές ΣΒν, ΣΑ, κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ι α της παρ.7 της ΔΜΕΟ /α/ο/2361/ Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπ. Απόφαση η κατηγορία του έργου είναι V, αφού αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και επεμβάσεις σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία διατηρητέα παραδοσιακά και ειδικότερα: Κατηγορία V ΤΑο ΣΒν ΣΑ κ μ Ε τκ Εργασίες συντήρησης αποκατάστασης και επεμβάσεις σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία διατηρητέα παραδοσιακά 9,75 0,15 1,00 2,90 63,00 91,48 1,237 Οπότε

23 Α ( αμοιβή αρχιτεκτονικής μελέτης περιβάλλοντος χώρου) = 6.348,57 Β3=6.348,57 Β4. Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής άρθρου ΟΙΚ 1.2, μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού και τις αναθεωρήσεις του (Αρθρα ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.1.2, ΔΜΕΟ/ α/ο/1257/ ) με βάση τον τύπο: Όπου ΤΑο Χ 2% = 9,75Χ2%=0,195, κ=2,00 και μ=35 και Ε=325μ2 Δηλαδή Α=3.559,90 Χ [0,40+(0,35+0,25)/2]=2.491,93 Β4 ( αμοιβή μελέτης παθητικής πυροπροστασίας) = 2.491,93 Β5. Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής άρθρου ΟΙΚ 3.2, μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού και τις αναθεωρήσεις του (Αρθρα ΟΙΚ.3, ΟΙΚ.3.2, ΔΜΕΟ/ α/ο/1257/ ) με βάση τον τύπο της παρ. ΟΙΚ 1.1.1:

24 Όπου ΤΑο Χ 3% = 9,75Χ 3%=0,2925, κ=2,30 και μ=45 και Ε=325μ2 Δηλαδή Α=4.529,97 Χ [0,40+(0,35+0,25)/2]=3.170,98 Β5 ( αμοιβή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας) = 3.170,98 Β6. Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής, άρθρου ΟΙΚ 3.1, Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης πτυχίου κατηγορίας 9 (μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές) Η αμοιβή της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης υπολογίσθηκε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού και τις αναθεωρήσεις του (Αρθρα ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.1 Α, ΔΜΕΟ/ α/ο/2361/ ) με βάση τον τύπο: Όπου: Ε= Επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε τετραγωνικά μέτρα (m2) που εκφράζει το φυσικό αντικείμενο ΤΑο = Βασική ενιαία τιμή αφετηρίας αμοιβών ανά m2 κτιρίου ή έργου ΣΒν = Συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιμής αφετηρίας αμοιβών ανά m2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου ΣΗΜ = Συντελεστής Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης Κ και μ = Συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης Τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του κανονισμού (για το 2014= 1,237) Οι συντελεστές Σβν, Ε, τκ και ΤΑο είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και ορίζονται στην παρ. ΟΙΚ

25 Ο συντελεστής ΣΗΜ ορίζεται στον πίνακα Ι δ της παρ.8 της ΔΜΕΟ /α/ο/2361/ Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται στον πίνακα Ι ε της παρ.9 της ΔΜΕΟ /α/ο/2361/ Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπ. Απόφαση η κατηγορία του έργου είναι Ι, και ειδικότερα: Κατηγορία Ι ΤΑο ΣΒν ΣΑ κ μ Ε τκ 9,75 0,51 1,40 1,50 20, ,237 Έτσι ο παραπάνω τύπος στην προκειμένη περίπτωση διαμορφώνεται ως εξής: Α = ,75 Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ 3.1 παρ.5, για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών μεγαλύτερες της ΙΙΙ ή αμοιβή μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20% Οπότε το ποσό της αμοιβής διαμορφώνεται ακολούθως: , ,75 Χ 0,20 = ,50 Η αμοιβή της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης είναι Β6=16.336,50

26 Β7. Υπολογισμός αμοιβής για μελέτη ΚΕΝΑΚ Η προεκτιµώµενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης (άρθρο ΓΕΝ.4Β, όπως διορθώθηκε στην Α Βελτίωση του Κανονισμού) ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: Α) Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ = 300*1,237 = 371,10 / ημ. Β) Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ = 450*1,237 = 556,65 /ημ. Γ) Για επιστήμονα εμπειρίας άνω των 20 ετών: 600*τκ = 600*1,237 = 742,20 /ημ. όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3, και ισούται µε 1,237 (έτος 2014). Οπότε για η εργασία ενός επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη για διάστημα 6 ημερών υπολογίζεται σε: 450 Χ 1,237 Χ 6 = 3.339,90 Η αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης ΚΕΝΑΚ είναι Β7=3.339,90 ΣΒσ = Β1 + Β2 + Β3 + Β4 + Β5 + Β6 + Β7 = , , , , , , ,90 = ,07 Ποσό προεκτιμώμενης αμοιβής τευχών δημοπράτησης άρθρο ΓΕΝ.7 Το ποσό της αμοιβής των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.7, παρ.1, ΔΜΕΟ /α/ο/ , ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτιμούμενης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

27 8% του ΣΒ Οπότε : ΣΒ= Στατική μελέτη+ αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου + αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου + μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών (14.051, , , ,50) Χ 8%= ,26 Χ 8% = 4.629,46 Το σύνολο της αμοιβής της στατικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης είναι: 9.835, ,46 = ,23 Το σύνολο της αμοιβής της στατικής μελέτης, της μελέτης παθητικής, ενεργητικής πυροπροστασίας, ΚΕΝΑΚ και των τευχών δημοπράτησης είναι: 9.835, , , , ,46 = ,04

28

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Κ Α Ι Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Α Π Ο Δ Ω Ρ Ε Α Κ Ο Ρ Ν Η Λ Ι Α Σ Χ Η Ρ Α Σ Κ Α Ρ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η» Δωρεά ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,04 Α.Μ. 65 / 2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3316/2005 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

30 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν / 2005 Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) Άρθρο 1: Εισαγωγή Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης Άρθρο 3: Προσωπικό του Συμβούλου Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις Άρθρο 5: Εγγυήσεις Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες Άρθρο 7: Ευθύνη Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του Εργοδότη Άρθρο 10: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία Άρθρο 11: Λύση - Αναστολή - Λήξη Σύμβασης Άρθρο 12: Δικαστική Επίλυση Διαφορών Άρθρο 13: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας

31 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.) Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) Αναθέτουσα αρχή στης παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βέροιας Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Βέροιας Εργοδότης είναι ο Δήμος Βέροιας Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1 του Ν.3316/2005. Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): το Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας 1 Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης : Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση Αμοιβή του αναδόχου. Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/05). Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.. 1 Σε όλους τους παραπάνω ορισμούς, η έννοια ανταποκρίνεται στους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3316/05. Η υπηρεσία που προκηρύσσει το διαγωνισμό συμπληρώνει τα αντιστοιχούντα ονόματα των οργάνων και υπηρεσιών της.

32 Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας: 1. Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) μαζί με το Παράρτημά της 3. Φάκελος Έργου μαζί με τα Παραρτήματά του Τεύχη Προσφορών : Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας 2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς ΤΣΜΕΔΕ : Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Στοιχείων Φακέλου του έργου. 1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 1. Ιδιωτικό συμφωνητικό 2. Προκήρυξη 3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)

33 4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 6. Τεχνικό Αντικείμενο (ΤΑ) 7. Φάκελος έργου 8. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Τόπος και χρόνος Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε (15) ημέρες 2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος Βέροιας Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν 2 Ορίζεται η σχετική προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05). 3 Ο ν. 3316/05 δεν ορίζει συγκεκριμένα: ορίζεται το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του εργοδότη, π.χ. η Προϊσταμένη Αρχή ή εκπρόσωπός της, ή ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

34 ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του Στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα 4 ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 27 του Ν.3316/ Εκπρόσωποι του αναδόχου Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (βλέπ. Άρθρο 20 παρ. 1 του Νόμου), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 4 Γραμμικό κατ ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 27 ν. 3316/05). Συνεπώς η υπηρεσία μπορεί να προσδιορίσει και άλλου είδους χρονοδιάγραμμα πιο εξειδικευμένο.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Φωκίδας Δήμος Δελφών ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α. 13%): 10.920,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα