ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Ηλεκτρονική μάθηση"

Transcript

1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών site:

2 Σκοποί ενότητας Εξοικείωση με την ηλεκτρονική μάθηση Παρουσίαση της εξέλιξής της και των πλεονεκτημάτων της Ανασκόπηση των υπηρεσιών της σύγχρονης και των υπηρεσιών της ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Παρουσίαση πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης Παρουσίαση προτύπων που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική μάθηση 2

3 Περιεχόμενα ενότητας Εξέλιξη Πλεονεκτήματα Σύγχρονη / Ασύγχρονη Πλατφόρμες ηλ. Μάθησης CSCL / e-learning 2.0 3

4

5 Μάθηση από απόσταση - Ορισμός Μάθηση από απόσταση Mια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται όταν σπουδαστής και εκπαιδευτής δε βρίσκονται στον ίδιο μέρος Η μάθηση από απόσταση μπορεί να χρησιμοποιεί μελέτη δια αλληλογραφίας, ήχο ή βίντεο καθώς επίσης και τεχνολογίες υπολογιστών 5

6 Χαρακτηριστικά Αποτελεί ένα σύστημα και μια διαδικασία που συνδέει τους μαθητές με κατανεμημένους μαθησιακούς πόρους Ενώ η μάθηση από απόσταση έχει ποικίλες μορφές, όλη η εξ αποστάσεως μάθηση χαρακτηρίζεται από: Διαχωρισμό του χώρου και/ή του χρόνου Αλληλεπίδραση 6

7 Εξέλιξη (1/2) 1η γενιά: Μαθήματα δια αλληλογραφίας 2η γενιά: Συμπερίληψη εκπαιδευτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων 3η γενιά: Συμπερίληψη τηλεόρασης, βιντεοταινιών, δορυφορικών και καλωδιακών εκπομπών 4η γενιά: Εισαγωγή υπολογιστών (CD-ROM) 5η γενιά: Υπολογιστές και διαδίκτυο 7

8 Εξέλιξη (2/2) Εξέλιξη Προηγούμενες γενιές (1 έως 3) Εργαλεία ταχυδρομείο βίντεο, τηλεόραση εκπομπή δορυφόρος Γενιά Εξέλιξης που βασίζεται στην τεχνολογία (4 & 5) Εκπαίδευση Βασισμένη στους Υπολογιστές = CD-ROM Βασισμένη στο Web = ηλεκτρονική μάθηση = online Εξέλιξη μάθησης από απόσταση 8

9 Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) Ηλεκτρονική Μάθηση λέγεται η μάθηση από απόσταση 4 ης -5 ης γενιάς, με χρήση υπολογιστών και διαδικτύου Συναντάται και με διάφορες ισοδύναμες έννοιες: Εκπαίδευση βασισμένη στους υπολογιστές (Computer-based training) Μάθηση βασισμένη στο Web (Web-based learning) Εκπαίδευση βασισμένη στην τεχνολογία (Technologybased training) 9

10 Πλεονεκτήματα e-learning Ευκαιρίες: Πολλοί δε μπορούν ή δεν είναι πρόθυμοι να παρακολουθήσουν παραδοσιακά σχολεία Αποδοτικότητα: Μείωση κόστους Μείωση χρόνου Αποτελεσματικότητα: Βελτίωση στη μάθηση Αμεροληψία: Μπορεί να προσελκύσει μαθητές χαμηλότερου επιπέδου 10

11 Πλεονεκτήματα χρήσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (1/2) Αύξηση της εξατομίκευσης Αύξηση της προόδου στην πρόσβαση, αξιολόγηση και επικοινωνία της πληροφορίας Αύξηση της ποιότητας και ποσότητας του τρόπου σκέψης και γραφής των μαθητών Αύξηση της ικανότητας των μαθητών για επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων Ανατροφή της καλλιτεχνικής έκφρασης Αύξηση της παγκόσμιας ενημερότητας 11

12 Πλεονεκτήματα χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση (2/2) Δημιουργία ευκαιριών στους μαθητές να κάνουν πιο σημαντική εργασία Παροχή πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου και υψηλού ενδιαφέροντος μαθήματα ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές Εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των σχολείων 12

13 Προβλήματα που συναντά η μάθηση Υψηλό αρχικό κόστος από απόσταση Παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο όπως: Εξοικείωση με την τεχνολογία Ανάγκη αυτοπειθαρχίας και προσήλωσης 13

14 Διαχωρισμός Η μάθηση από απόσταση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε: Σύγχρονη: Μάθηση από απόσταση που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο αλλά σε διαφορετικές τοποθεσίες Ασύγχρονη: Μάθηση από απόσταση στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών πραγματοποιείται ασυνεχώς με χρονική καθυστέρηση 14

15 Ταξινόμηση μάθησης Ίδια χρονική στιγμή Διαφορετικ ές χρονικές στιγμές Ίδιο μέρος Παραδοσιακή Μάθηση Διαφορετικό Μέρος Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Ασύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Ταξινόμηση μάθησης στο χώρο και το χρόνο 15

16 Ενδεικτικές υπηρεσίες στη σύγχρονη μάθηση από απόσταση Συνομιλία με κείμενο (chat) Διάσκεψη με χρήση ήχου (Ip Phone) Βιντεοδιάσκεψη Διαμοιραζόμενος ασπροπίνακας (Microsoft Net Meeting Whiteboard) Διάσκεψη με χρήση υπολογιστών (Confer, CoSy) 16

17 Παράδειγμα σύγχρονης μάθησης από απόσταση Παράδειγμα Σύγχρονης Μάθησης από Απόσταση Εικονική Τάξη 17

18 Υπηρεσίες στην ασύγχρονη μάθηση από απόσταση Μαθήματα βασισμένα στο Web Λογισμικό Διαχείρισης Μαθημάτων (Moodle, ATutor) Streaming media Μailing lists managers Forums 18

19 Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στη σύγχρονη μάθηση Μαθητές: Μερικής απασχόλησης, μη-παραδοσιακοί Εστιασμένοι και παρακινούμενοι Εκπαιδευτές Λέκτορες Απομακρυσμένο προσωπικό Βαθμολογητές 19

20 Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στην Μαθητές ασύγχρονη μάθηση Μερικής απασχόλησης, μη-παραδοσιακοί Εστιασμένοι και παρακινούμενοι Ανεξάρτητοι αυτο-μαθητές Εκπαιδευτές Ειδικοί περιεχομένου Σχεδιαστές Μαθημάτων Διευκολυντές Βαθμολογητές 20

21 Σχεδιασμός μαθημάτων Σύγχρονες τάξεις Οι διαλέξεις «οδηγός» του μαθήματος Γραμμικός και διαχωρισμένος σε τμήματα δικτυακός τόπος Ασύγχρονες τάξεις Οι μαθητές θέτουν τις προτεραιότητές τους και μαθαίνουν ανεξάρτητα Περιεχόμενο streaming media, εργασίες και εξετάσεις κ.τ.λ. Μεγαλύτερη ελευθερία 21

22 Πλεονεκτήματα σύγχρονης μάθησης από απόσταση Καταρρίπτει τοπικούς φραγμούς Δημιουργεί ισχυρή παρακίνηση στους συμμετέχοντες Ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδική γνώση Παρέχει γρήγορη ανάδραση Έχει την πίεση του ρυθμού Υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης 22

23 Μειονεκτήματα σύγχρονης μάθησης Χρονικοί περιορισμοί από απόσταση Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι online την ίδια χρονική στιγμή Είναι προβληματική για μεγάλης διάρκειας συνόδους Δυσκολία στο χρονοπρογραμματισμό Δυσκολία στην ανακοίνωση της σειράς συμβολής σε πολλά συστήματα Προβλήματα με τη γλώσσα επικοινωνίας Δυσκολία στον προγραμματισμό τάξεων Λογιστικοί περιορισμοί 23

24 Πλεονεκτήματα ασύγχρονης μάθησης από απόσταση Καταρρίπτει τοπικούς και χρονικούς φραγμούς Πρόσβαση στην εκπαίδευση από οποιονδήποτε Επιτρέπει διαφορετικού επιπέδου υπόβαθρα Επιτρέπει τη διεθνοποίηση της μάθησης Παρουσιάζει πλεονεκτήματα όσο αφορά τη διαχείριση του χρόνου Είναι οικονομικά αποδοτική 24

25 Μειονεκτήματα ασύγχρονης μάθησης από απόσταση Συχνά πραγματοποιείται με μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις Δύσκολο να ληφθούν ομαδικές αποφάσεις Δύσκολη η γρήγορη και ελεγχόμενη συζήτηση ιδεών Μειωμένος ο παράγοντας παρακίνησης Η χρήση αρχειοθέτησης κάνει τους ανθρώπους διστακτικούς στο να καταγράφουν τις ιδέες τους δημοσίως Η απουσία ελέγχου σε πραγματικό χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωση μηνυμάτων Προϋποθέτει αυτοπειθαρχία και ωριμότητα 25

26 Σύγκριση σύγχρονης - ασύγχρονης μάθησης Και τα δύο είδη έχουν δυνατά σημεία που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών αγορών Πολλοί μαθητές προτιμούν τους σύγχρονους τρόπους παράδοσης, αλλά τελικά επιλέγουν ένα ασύγχρονο μάθημα για περισσότερη ευελιξία Τα πλεονεκτήματα του ενός τρόπου μάθησης από απόσταση είναι συχνά μειονεκτήματα του άλλου Ένα πλήρως ενοποιημένο περιβάλλον που κάνει χρήση των καλύτερων χαρακτηριστικών κάθε τρόπου είναι πολύ πιθανό να έχει επιτυχία 26

27 Learning management system (LMS) LMS είναι πλατφόρμες λογισμικού για τη διανομή και διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και των συμμετεχόντων Ο όρος Λογισμικό LMS μπορεί να αναφέρεται σε απλά συστήματα διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού έως και πλατφόρμες που προσφέρουν αυτοματοποιημένη διανομή του υλικού στο διαδίκτυο και συνεργατικές δυνατότητες Learning content management system (LCMS): Ο όρος αναφέρεται σε λογισμικό που αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαχείριση του εκπαιδευτικού περιεχομένου Μπορεί να είναι αυτόνομο λογισμικό ή μέρος ενός LMS 27

28 Learning management system (LMS) Το moodle είναι από τα πιο γνωστά LMS (πηγή: e.png) 28

29 Πλατφόρμες Online Μάθησης (1/2) Οι μέχρι σήμερα εμπειρίες των χρηστών από λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης έφεραν στην επιφάνεια αρκετές επιφυλάξεις Δημιουργήθηκε ανάγκη για επανεξέταση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού των πλατφόρμων δίνοντας έμφαση στα εξής: Ευκολία χρήσης Προσβασιμότητα Ευελιξία Αποτελεσματικότητα σε συνάρτηση με το κόστος 29

30 Πλατφόρμες Online Μάθησης (2/2) Λύση: Δομημένη σχεδιαστική προσέγγιση που βασίζεται σε ανοιχτά πρότυπα και επιτρέπει πλήρη διαχωρισμό των γενικών υπηρεσιών από συγκεκριμένους μηχανισμούς παράδοσης Σχεδιασμός πάνω σε τρεις συνιστώσες συστημάτων μάθησης από απόσταση: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (ΣΔΠΜ) Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) Εργαλεία για διανομή περιεχομένου μάθησης και παροχή αλληλεπιδράσεων 30

31 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (1/2) Τυπικές Υπηρεσίες: Δημιουργία Περιγραφή Εισαγωγή ή/και εξαγωγή Επαναχρησιμοποίηση Διαμοιρασμός Οργάνωση περιεχομένου σε αντικείμενα μάθησης 31

32 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Μάθησης (2/2) Απαιτήσεις: Αποθήκευση αλληλεπιδράσεων μαθητήπεριεχομένου Επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου Εύκολη πρόσβαση στο περιεχόμενο 32

33 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (1/2) Όταν διαχωρίζεται από το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μάθησης αφορά κυρίως τη διαχείριση των χρηστών Τυπικές Υπηρεσίες: Διαχείριση μαθητών Αποτίμηση δεξιοτήτων των μαθητών Παρακολούθηση και ανίχνευση των ενεργειών των μαθητών Αναφορά ενεργειών 33

34 Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (2/2) Απαιτήσεις: Διαχείριση Βάσης Δεδομένων που θα αποθηκεύει δεδομένα για μαθητές Δυνατότητα οι μαθητές να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα που πέτυχαν Διάγνωση των αναγκών των μαθητών και παροχή συμβουλών για το κατάλληλο περιεχόμενο μάθησης Διαχείριση μαθημάτων από τη στιγμή της δημιουργίας τους 34

35 Εργαλεία για διανομή Περιεχομένου (1/3) Τα εργαλεία για διανομή περιεχομένου & παροχή αλληλεπιδράσεων παρέχουν σύγχρονες και ασύγρονες υπηρεσίες Ασύγχρονες υπηρεσίες: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φόρουμ συζητήσεων Ημερολόγιο γεγονότων 35

36 Εργαλεία για διανομή Περιεχομένου Σύγχρονες υπηρεσίες: (2/3) Συνδιάλεξη με γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο Βιντεοδιάσκεψη Ασπροπίνακας Διαμοιρασμός εφαρμογών Συνεργασία από απόσταση Εικονική τάξη 36

37 Εργαλεία για διανομή Περιεχομένου Απαιτήσεις: (3/3) Παροχή εργαλείων στους εκπαιδευτές για το χειρισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των αλληλεπιδράσεων Παροχή αναφορών προόδου μαθητών στους εκπαιδευτές Εργαλεία για σύγχρονη/ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητή-εκπαιδευτή 37

38 Βασικά χαρακτηριστικά LMS Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός LMS βάση της έρευνας του elearning guild (Πηγή: 38

39 Προϋποθέσεις συστημάτων ηλ. μάθησης (1/3) Σωστή παιδαγωγική προσέγγιση: Ενθάρρυνση και αποδοχή της αυτονομίας και πρωτοβουλίας των μαθητών Συνεχής ανάδραση Τεχνολογικές προϋποθέσεις: Το σύστημα πρέπει να βασίζεται στο Web Μεταφερσιμότητα Συμβατότητα με ένα ή περισσότερα πρότυπα της τεχνολογίας μάθησης 39

40 Προϋποθέσεις συστημάτων ηλ. Υπηρεσίες: μάθησης (2/3) Συμπερίληψη και ενημέρωση προφίλ χρήστη Δημιουργία μαθημάτων και ενσωμάτωσή τους σε καταλόγους Δημιουργία τεστ Παρακολούθηση μαθητών 40

41 Προϋποθέσεις συστημάτων ηλ. Υπηρεσίες (συν.): μάθησης (3/3) Διαχείριση αναφορών για τη συχνότητα των μαθημάτων και τη χρήση τους Δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Εργαλεία σύγχρονης & ασύγχρονης επικοινωνίας 41

42 Πρότυπα Τεχνολογίας Μάθησης Έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα από οργανισμούς για την προτυποποίηση των τεχνολογιών μάθησης. Οι σημαντικότεροι είναι: AICC (Aviation Industry Computer-Based Training Committee): Η AICC δημοσιεύει οδηγίες για την ανάπτυξη e-learning τεχνολογιών IMS Global Learning Consortium: αναπτύσσει προδιαγραφές για συστήματα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασισμένες στην XML SCORM (Sharable Content Object Reference Model): Προσπάθεια συνένωσης των υπόλοιπων προτύπων 42

43 Πρότυπα Τεχνολογίας Μάθησης Οφέλη (1/2) Επαυξάνουν την ποιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου Διευκολύνουν την αποθήκευση και την ανάκτηση του εκπαιδευτικού υλικού Διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου Επιτρέπουν στο περιεχόμενο να είναι επίκαιρο, συνεπές και ορθό Διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή 43

44 Πρότυπα Τεχνολογίας Μάθησης Οφέλη (2/2) Υποστηρίζουν αρκετά μοντέλα μάθησης Προστατεύουν τις επενδύσεις σε περιεχόμενο Επιτρέπουν μαζική προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών Επιτρέπουν στους ειδικούς να εργάζονται σε περιοχές βασικών ικανοτήτων Παρέχουν ευκαιρίες για την κατασκευή ατομικών μοντέλων μάθησης και ικανοποιούν διάφορες ανάγκες και στιλ μάθησης και, ως εκ τούτου, αυξάνουν την παρακίνηση και υποστήριξη του μαθητή 44

45 CSCL (1/3) CSCL (Computer-supported collaborative learning) ονομάζεται μια παιδαγωγική προσέγγιση, όπου η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή ή μέσω του διαδικτύου Αυτό το είδος της μάθησης χαρακτηρίζεται από την κοινή χρήση και την κατασκευή της γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως κύριο μέσο επικοινωνίας τους ή ως κοινό πόρο 45

46 CSCL (2/3) To CSCL συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικά πεδία Πηγή: Johann W. Sarmiento-Klapper, "Sustaining Collaborative Knowledge Building: Continuity in Virtual Math Teams" 46

47 CSCL (3/3) Το CSCL μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα εκμάθησης online αλλά και σε τάξη και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα Συνδυάζει στοιχεία του e-learning με στοιχεία του collaborative learning Παράδειγμα: Συνεργατικό γράψιμο με τη βοήθεια blogs, διαδραστικών πινάκων κλπ. 47

48 E-learning 2.0 (1/3) E-learning 2.0 ονομάζεται ένας τύπος CSCL συστήματος που αναπτύχθηκε με την εμφάνιση του Web 2.0 Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα e- learning που βασίζονται περισσότερο στο δίπολο εκπαιδευτή μαθητή μέσω εργασιών, στο e- learning 2.0 δίνεται αυξημένη έμφαση στην κοινωνική μάθηση (social learning) Στο social learning γίνεται χρήση στοιχείων όπως blogs, wikis, podcasts και εικονικοί κόσμοι 48

49 E-learning 2.0 (2/3) Το e-learning 2.0 προϋποθέτει ότι η γνώση κατασκευάζεται κοινωνικά Η μάθηση πραγματοποιείται μέσα από συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τα προβλήματα που προκύπτουν Οι υπέρμαχοι της κοινωνικής μάθησης υποστηρίζουν ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μάθεις κάτι είναι να το διδάξεις στους άλλους 49

50 E-learning 2.0 (3/3) Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει ένα σημαντικό μέρος του e-learning 2.0 Έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των online κοινοτήτων μάθησης γύρω από ποικίλα θέματα όπως την προετοιμασία τεστ ή εκμάθηση μιας γλώσσας Αξίζει να σημειωθεί πως οι εικονικοί κόσμοι για e- learning ήταν από τις πρώτες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο cloud ώστε να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά του Cloud computing σε σχέση με την παροχή πόρων κατά απαίτηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 50

51 Χρήση συνεργατικών περιβάλλοντων στο E-learning 2.0 Χρήση συνεργατικών περιβάλλοντων (wikis, blogs) στο E- learning 2.0 Πηγή: https://www.ukp.tu-darmstadt.de/fileadmin/user_upload/group_ukp/elearning2.0qa_sental_small_0.png 51

52 E-learning - Μελλοντικές εξελίξεις (1/2) Προσπάθεια δημιουργίας δικτυακού περιβάλλοντος μάθησης που ενοποιεί συνδέσεις βίντεο, φωνής και δεδομένων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτών, ειδικών, εικονικών βιβλιοθηκών, Διαδικτύου και υπηρεσιών υποστήριξης Πρόκληση: Υλοποίηση του κατάλληλου συνδυασμού σύγχρονων & ασύγχρονων τεχνολογιών για τη δημιουργία ενός μωσαϊκού από δικτυακά περιβάλλοντα μάθησης συνεπή με: την αποστολή του εκπαιδευτικού παροχέα τις προσδοκίες των μαθητών και το στιλ παράδοσης του εκπαιδευτή 52

53 E-learning - Μελλοντικές εξελίξεις (2/2) Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να αλληλεπιδρά περισσότερο με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο Το e-learning 2.0 και το CSCL κερδίζουν έδαφος Η κατεύθυνση των εξελίξεων είναι στενά συνδεδεμένη με τις εξελίξεις των διαδικτυακών τεχνολογιών που είναι δύσκολο να προβλεφθούν 53

54 Σύντομη ανασκόπηση Εξέλιξη Πλεονεκτήματα Σύγχρονη / Ασύγχρονη Πλατφόρμες ηλ. Μάθησης CSCL / e-learning

55 Βιβλιογραφία Σημειώσεις μαθήματος Βιβλία: e-learning by Design, William Horton e-learning and the Science of Instruction, Ruth C. Clark, Richard E. Mayer Design for How People Learn, Julie Dirksen 55

56 Links (Δικτυακός τόπος μαθήματος) (Παρουσίαση για το e-learning) PPT (Παρουσίαση πάνω στο CSCL) (Ευρωπαϊκός οργανισμός για το e-learning) 56

57 Ερωτήσεις 57

58 Τέλος Ενότητας

59 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 59

60 Σημειώματα

61 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση

62 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Χρήστος Μπούρας «Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες.». Έκδοση: 1.0. Πάτρα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/ceid

63 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 63

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Developing elearning in Dialogue Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Συγγραφείς Επιμελητές Συντονισμός Έρευνας Roland Hallmeier, Michal Kulik,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #8: Δορυφορικές Επικοινωνίες

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #8: Δορυφορικές Επικοινωνίες ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #8: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.: 6674 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα