Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Έργο: Ερευνητικό πρόγραμμα για την τεχνική υποστήριξη και παραγωγή υποστηρικτικών δεδομένων για την «Επεξεργασία πληθυσμιακώνδημογραφικών στοιχείων και προβλέψεων για την Αττική με έτος στόχο το 2020» Τελικό Παραδοτέο: Τελική Έκθεση με θέμα «Προβολές του Πληθυσμού των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής κατά Ηλικία και Φύλο: » Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

2 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: Σταμάτης Καλογήρου 1, Μιχαήλ Παπαδάκης 2 και Κλέων Τσίμπος 3 1 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας 2 Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνώση γύρω από το αναμενόμενο μελλοντικό μέγεθος και την κατά ηλικία και φύλο δομή του πληθυσμού αποτελεί κεντρικό σημείο της δημογραφίας αλλά και σημαντική παράμετρο για την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι δημόσιοι φορείς χρειάζονται εκτιμήσεις βασικών πληθυσμιακών μεγεθών για να σχεδιάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν διάφορες μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμού (όπως σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, οικιστικό σχεδιασμό κ.τ.λ.) και να χαράξουν οικονομικές και κοινωνικές στρατηγικές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (όπως κοινωνική ασφάλιση, απασχόληση, κ.τ.λ.). Η μεθοδολογία των πληθυσμιακών προβολών, αν και ξεκίνησε να εφαρμόζεται κατά το τέλος της δεκαετίας του 1920, αναπτύχθηκε συστηματικά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν παρουσιάστηκε επιτακτικά η ανάγκη της ανασυγκρότησης των οικονομιών των ανεπτυγμένων κρατών και του σχεδιασμού των αναπτυσσομένων χωρών. Σήμερα, με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί, τη διάθεση από επίσημες πηγές περισσότερο αξιόπιστων και λεπτομερών στατιστικών δεδομένων αλλά και την προώθηση αυτής καθ αυτής της επιστήμης της δημογραφίας έχουν επινοηθεί και εφαρμοστεί εξειδικευμένες προβολικές πληθυσμιακές διαδικασίες οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο προγραμματισμού τόσο στο δημόσιο τομέα αλλά όσο και στον ιδιωτικό. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας μας ανέθεσε τη διεξαγωγή πληθυσμιακών προβολών κατά ηλικία και φύλο για όλους τους δήμους και κοινότητες της Αττικής, με αφετηρία το έτος της τελευταίας απογραφής (2001) και καταληκτικό έτος το Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των όρων «πρόβλεψη» και «προβολή». Σύμφωνα με τους καθιερωμένους ορισμούς του Ο.Η.Ε., οι πληθυσμιακές προβολές είναι υπολογισμοί που δείχνουν τη μελλοντική ανάπτυξη του πληθυσμού η οποία συντελείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες εξέλιξης των δημογραφικών συνιστωσών που επηρεάζουν το μέγεθος και τη σύνθεσή του, δηλαδή της 3

4 γονιμότητας, της θνησιμότητας και της μετανάστευσης. Πρόκειται για τυπικές εκτιμητικές διαδικασίες μέσω των οποίων τα παραγόμενα αποτελέσματα προκύπτουν από την οριοθέτηση συγκεκριμένης συλλογιστικής θεώρησης και υιοθέτησης εναλλακτικών υποθέσεων. Η πληθυσμιακή πρόβλεψη, από την άλλη πλευρά, είναι μία δημογραφική πρόγνωση κατά την οποία οι παραδοχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται η όλη εκτιμητική ντιτερμινιστική διαδικασία, οδηγούν στην παροχή μιας κατά συνθήκη πραγματικής εικόνας γύρω από την πιθανή μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού, χωρίς όμως να στηρίζεται άμεσα στις σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των δημογραφικών συνιστωσών. Στην παρούσα μελέτη τα παραγόμενα αποτελέσματα αποτελούν προϊόν της σύγχρονης μεθοδολογίας δημογραφικών προβολών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δυνατές διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες που αφορούν τη σύνθεση, τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και την εσωτερική και διεθνή μετανάστευση των πληθυσμών των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τις υπηρεσίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για την άμεση ανταπόκριση που έδειξε στα αιτήματά μας για την παροχή εξειδικευμένου απογραφικού και ληξιαρχικού υλικού που θεωρήθηκε απαραίτητο για την εφαρμογή της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και που χωρίς αυτό η μελέτη αυτή δεν θα ήταν εφικτή από τεχνικής πλευράς, τουλάχιστον με την παρούσα μορφή και λεπτομέρεια. Ως γνωστόν, η ποιότητα των πληθυσμιακών προβολών ενέχει μία εσωτερική εγκυρότητα που αναφέρεται στο κατά πόσο τα αποτελέσματα εκφράζουν με ακρίβεια και συνέπεια τις υφιστάμενες και αναμενόμενες σχέσεις μεταξύ των δημογραφικών συνιστωσών, και μία εξωτερική εγκυρότητα με την έννοια ότι οι εκτιμήσεις που λαμβάνονται εξαρτώνται από το κατά πόσο τα εκτιμώμενα μελλοντικά μεγέθη που λαμβάνονται αντιστοιχούν στην ακολουθία των γεγονότων. Προφανώς η ακρίβεια των πληθυσμιακών προβολών και προβλέψεων μπορεί να αξιολογηθεί μόνο εκ των υστέρων. 4

5 Η διάρθρωση της μελέτης έχει ως εξής. Στο επόμενο μέρος (μέρος 2) παρουσιάζεται η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία των προβολών. Το μέρος 3 αναφέρεται στα χρησιμοποιούμενα στατιστικά στοιχεία και στη διατύπωση των υιοθετούμενων υποθέσεων. Στο μέρος 4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα. Λεπτομερείς πίνακες με όλα τα αποτελέσματα των προβολών κατά πενταετή προβολικά βήματα, πενταετείς ομάδες ηλικιών, φύλο και Καποδιστριακό Δήμο και Κοινότητα του Νομού Αττικής, περιλαμβάνονται σε επισυναπτόμενα με το παρόν αρχεία λογιστικού φύλλου EXCELl. Πρόκειται για τα αρχεία: Anatoliki_Attiki.xls Dytiki_Attiki.xls Athens.xls Piraeus.xls

6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ Βασικές αρχές προβολών Οι αλλαγές που συμβαίνουν διαχρονικά στο δημογραφικό περιβάλλον ενός βιότοπου επηρεάζουν, μέχρι ένα βαθμό, τις κοινωνικο-οικονομικές και χωροταξικές εξελίξεις του πληθυσμού, και οι τελευταίες, με τη σειρά τους, ασκούν σημαντική επίδραση πάνω στην πορεία των δημογραφικών και άλλων φαινομένων και καταστάσεων. Κάτω από συνθήκες ποικίλων άμεσων και έμμεσων μεσο-μακροπρόθεσμων και κυκλικών διεργασιών και επιδράσεων, ούτε οι δημογραφικές συνιστώσες, ούτε οι παράγοντες της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, μπορούν να θεωρηθούν ως καθαρά εξωγενείς μεταβλητές. Σε ένα συνεχώς και με γοργούς ρυθμούς μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι καθιερωμένες μεταβλητές και φαινόμενα σχεδόν δεν είναι προβλέψιμα αν και ένα πλαίσιο πιθανών και πιθανολογούμενων εξελίξεων πάντα μπορεί να τεθεί. Πάντως ο προσδιορισμός και η εξειδίκευση των αιτιωδών σχέσεων που συνδέουν τα διάφορα φαινόμενα παρουσιάζει ούτως ή άλλως εξαιρετικές δυσκολίες. Σύμφωνα με την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και δομημένο σύστημα δημογραφικών και χωρικών προβολών. Ως εκ τούτου, η επιλογή της εφαρμοζόμενης κατά περίπτωση τεχνικής προβλέψεων είναι αποφασιστικής σημασίας και πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια που να ικανοποιούν ένα φάσμα μεθοδολογικών απαιτήσεων και ερευνητικών αναγκών. Στην παρούσα μελέτη και ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση της υπάρχουσας δημογραφικής κατάστασης του τόπου, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η μέθοδος των συνισταμένων κοορτών ως η πλέον δημοφιλής και κατάλληλη για τους συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς της μελέτης. Οριοθέτηση πλαισίου των προβολών Η γονιμότητα και κυρίως η θνησιμότητα στη χώρα μας έχουν φθάσει σε οριακά χαμηλά και σχεδόν σταθεροποιημένα επίπεδα που επιτρέπουν, μέχρι ένα βαθμό, μια κάποια εκτίμηση της δυναμικής που αναμένεται να παρουσιάσουν στο μέλλον, ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο. Η σημαντικότερη δυσκολία που έπρεπε να 6

7 αντιμετωπιστεί στη παρούσα μελέτη αφορά τη συνιστώσα της μετανάστευσης. Γενικά η μετανάστευση ως φαινόμενο είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί και κυρίως να προβλεφθεί, όμως επιπλέον στην προκειμένη περίπτωση ο πληθυσμός των δήμων και κοινοτήτων της υπό μελέτη περιφέρειας επηρεάζεται σημαντικά όχι μόνο από τη διεθνή αλλά και κυρίως από την εσωτερική μετανάστευση και τις πληθυσμιακές ροές μεταξύ των υπόψη διοικητικών-χωρικών ενοτήτων. Η μετανάστευση (ενδομετακινήσεις αφενός και εισροές αλλοδαπών οικονομικών και μη μεταναστών αφετέρου) περιλαμβάνει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κινήσεις, και συγκεκριμένα πληθυσμιακές εισροές και εκροές. Τα ρεύματα αυτά οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους, επιφέρουν διαφορετικές επιδράσεις πάνω στο ανθρώπινο και εργατικό δυναμικό, και χρήζουν διαφορετικής κοινωνικο-οικονομικής και δημογραφικής αντιμετώπισης. Υποθέσεις και τεχνική προβολών Οι πληθυσμιακές προβολές ενός ανοικτού σε μεταναστευτικές κινήσεις πληθυσμού στηρίζονται σε δύο (απλουστευτικές από μια άποψη) παραδοχές, οι οποίες είναι οι εξής: τα επίπεδα και τα πρότυπα της γονιμότητας και της θνησιμότητας των μεταναστών είναι τα ίδια με εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού οι μισές καθαρές μεταναστευτικές εισροές συμβαίνουν στην αρχή και οι υπόλοιπες μισές στο τέλος της προβολικής περιόδου Γενικά η εκτιμητική διαδικασία που ακολουθήσαμε έχει ως εξής. Έστω I ο αριθμός των καθαρών μεταναστών ηλικίας x έως x + που t, t+ x εισέρχονται στη χώρα κατά τη διάρκεια της προβολικής περιόδου t έως t +. Με βάση τις υποθέσεις που έχουμε θέσει, ο προβαλλόμενος πληθυσμός ηλικίας x + έως x + 10 και 8+ στην αρχή του έτους t + θα είναι αντίστοιχα: t, t+ t, t+ ˆ t+ t I x Lx+ I x+ P + = x Px (1) Lx 2 t, t+ t, t+ ( I + I ) t, t+ ˆ t+ t t 1 T8 I 8 P 8+ = P80 + P (2) T

8 όπου t P x ο πληθυσμός ηλικίας x έως x+ ετών την χρονική στιγμή t, P ο ˆ t + x+ αναμενόμενος-προβαλλόμενος πληθυσμός ηλικίας x+ έως x+10 πέντε χρόνια αργότερα (δηλαδή τη χρονική στιγμή t + ) και Lx, x+ L, Tx οι γνωστές συναρτήσεις κατάλληλων πινάκων επιβίωσης. Σημειωτέον ότι η τελευταία προσεγγιστική έκφραση (2) ισχύει με την προϋπόθεση ότι η δομή του πληθυσμού στις ηλικίες 80 ετών και άνω ικανοποιεί πλήρως τις συνθήκες στασιμότητας και συνήθως εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που διενεργούνται πολλαπλές προβολές. Επειδή, ως γνωστόν, η προβολική διαδικασία διεξάγεται για κάθε ένα φύλο χωριστά, όλα τα μεγέθη (πληθυσμός, μετανάστες και πηλίκα επιβίωσης) αναφέρονται στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό κατά περίπτωση. Ο συνολικός αριθμός των γεννήσεων της πενταετίας ( B t, t ) προκύπτει από τις γεννήσεις που προέρχονται από τον μόνιμο πληθυσμό και από τις γεννήσεις που προέρχονται από τους (εσωτερικούς και διεθνείς) μετανάστες οι οποίοι παραμένουν ˆ + στην περιοχή κατά τη διάρκεια της προβολικής περιόδου. Έστω μετανάστριες ηλικίας x έως x + της πενταετούς περιόδου, N οι γυναίκες t, t+ x t F x ο οικείος γυναικείος πληθυσμός ηλικίας x έως x + στην αρχή της πενταετίας αναφοράς, και f x οι κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας του πληθυσμού της περιοχής. Ο συνολικός αριθμός των γεννήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προβολικής περιόδου θα είναι: t + ( + ˆ t F F ) t, t+ 1 t, t+ t, t+ = x x f x + N x + N x f x x= B ˆ 0 1 t + + = ( + ˆ t 1 t, t F x Fx ) f x + N x f x x= t + + = [ ( + ˆ t t, t F x Fx + 0, N x ) f x ] (3) 2 x= 1 Οι γεννήσεις ˆ Θ B t, t+ κατανέμονται κατά φύλο ( ˆ A B ˆ t, t+, Bt, t+ ) βάσει της γνωστής και καθιερωμένης από τη διεθνή βιβλιογραφία αναλογίας των 10 γεννήσεων αρρένων (Α) ανά 100 γεννήσεις θηλέων (Θ), και ο προβαλλόμενος πληθυσμός ηλικίας 0-4 ετών στην αρχή του έτους t + εκτιμάται από τις σχέσεις: 8

9 9 2 ˆ ˆ, 0 0 0, 0 + Θ + Θ + = t t t t N l L B P (4) 2 ) ( ˆ ˆ, 0, 0 0 0, = t t t t A t t A N I l L B P () Προφανώς η διαφορά ) (, 0, t t t t N I αποτελεί το καθαρό μεταναστευτικό ισοζύγιο των ανδρών ηλικίας 0-4 ετών. Οι πληθυσμιακές προβολές στην εργασία αυτή αναφέρονται στην εικοσαετία Για την περίοδο αυτή, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (εδώ εκφράζεται ως ποσοστό %) εκτιμάται με τη σχέση: 100 ln ^ = P P t r (6) όπου r είναι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του πληθυσμού της περιόδου , 20 = t (έτη), 2001 P είναι ο πληθυσμός βάσης (απογραφής) του έτους 2001 και 2021 ^ P ο είναι προβαλλόμενος πληθυσμός κατά το έτος 2021 του κατά περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας του Νομού Αττικής.

10 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ Ως πληθυσμός βάσης για την αφετηρία των προβολών έχει ληφθεί το μέγεθος και η κατά ηλικία και φύλο δομή του πληθυσμού των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων όπως αυτή προέκυψε από την τελευταία απογραφή πληθυσμού που διεξήγαγε η ΕΣΥΕ το έτος Γίνεται φυσικά αντιληπτό ότι σήμερα (2010) περισσότερο από 9 χρόνια από την απογραφή του 2001 έχουν γίνει σημαντικές πληθυσμιακές ανακατατάξεις στην περιοχή, αλλά τα απογραφικά δεδομένα του 2001 είναι τα μόνα διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο. Τα λεπτομερή αυτά στοιχεία παρείχε ύστερα από αίτημα των ερευνητών η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για τη μέτρηση της γονιμότητας και θνησιμότητας του πληθυσμού των δήμων και κοινοτήτων ζητήθηκαν και εστάλησαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ οι κατανομές των ληξιαρχικών καταγραφών του αριθμού των γεννήσεων κατά ηλικία της μητέρας και τόπο μόνιμής διαμονής καθώς και του αριθμού των θανόντων κατά ηλικία, φύλο και τόπο μόνιμης διαμονής του θανόντα σε επίπεδο δήμου και κοινότητας. Από τα στοιχεία αυτά και σε συνδυασμό με τα ανάλογα πληθυσμιακά δεδομένα υπολογίστηκαν οι ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας και οι ειδικοί κατά ηλικία και φύλο δείκτες θνησιμότητας (σε επίπεδο ΟΤΑ). Οι κεντρικοί δείκτες θνησιμότητας μετατράπηκαν σε πιθανότητες θανάτου (υιοθετώντας την υπόθεση περί ισοκατανομής των θανόντων κατά τη διάρκεια της ηλικίας) οι οποίες οδήγησαν στην εκτίμηση πινάκων επιβίωσης για κάθε ένα δήμο και κοινότητα του Νομού Αττικής. Βάσει αυτών υπολογίστηκαν κατάλληλα πηλίκα επιβίωσης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των προβολών. Επειδή στις μεγάλες ηλικίες (8 ετών και άνω) ο αριθμός των παρατηρήσεων (πληθυσμού και θανόντων) είναι πολύ μικρός αλλά και λόγω των αυξημένων σφαλμάτων οι δείκτες στις ηλικίες αυτές αποδείχτηκαν αναξιόπιστοι και μη συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα και τους γενικώς αποδεκτούς βιολογικούς νόμους. Ως εκ τούτου, για το δείκτη θνησιμότητας στις ηλικίες αυτές, χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις υπό μελέτη περιοχές οι αντίστοιχοι δείκτες θνησιμότητας σύμφωνα με το West 10

11 Model των γνωστών και καθιερωμένων προτύπων πινάκων επιβίωσης των Coale & Demeny (Model Life Tables and Stable Populations). Οι συγκεκριμένες τιμές για επίπεδο θνησιμότητας ίσο με 2 (προσαρμοσμένο δηλαδή για γενικευμένο προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση 80.0 έτη για τις γυναίκες και 76,6 έτη για τους άνδρες) είναι 0,1909 και 0,2121 αντίστοιχα. Τα μεγέθη αυτά είναι πολύ κοντά προς τα αντίστοιχα εμπειρικά μεγέθη του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Δεδομένου ότι οι γενεαλογικοί δείκτες γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας έχουν φθάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα αλλά και επειδή το τελευταίο διάστημα οι συγκυριακοί δείκτες γονιμότητας έχουν παρουσιάσει μία μικρή ανάκαμψη, ενδεχομένως λόγω της γονιμότητας των μεταναστών (αν και πολύ κάτω από τα επίπεδα αναπλήρωσης των γενεών) έχει υιοθετηθεί η υπόθεση ότι οι δείκτες ολικής γονιμότητας των πληθυσμών των δήμων και κοινοτήτων θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της προβολικής περιόδου (2021) στα επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί κατά την περίοδο Επίσης, επειδή και η θνησιμότητα του πληθυσμού έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, υιοθετείται η υπόθεση ότι η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση δεν θα αυξηθεί περισσότερο από μισό έτος μέχρι το τέλος της προβολικής προόδου. Η μετανάστευση είναι η πλέον αινιγματική πληθυσμιακή συνιστώσα για την οποία οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακεκινδυνευμένη, ιδίως όταν πρόκειται για την περίπτωση περιφερειακών προβολών που τα μεγέθη επηρεάζονται τόσο από τις διεθνείς όσο, και κυρίως, από τις εσωτερικές πληθυσμιακές κινήσεις. Ζητήθηκαν και δόθηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στοιχεία ροών και καθαρής εσωτερική μετανάστευσης καθώς και εισροών από το εξωτερικό κατά φύλο, ηλικία και δήμο-κοινότητα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τα απογραφικά δεδομένα του Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία της ερώτησης του απογραφικού δελτίου που αφορά στον τόπο μόνιμης διαμονής των ατόμων ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της απογραφής. Στην περίπτωση που ο δηλωθείς προηγούμενος τόπος διαμονής ήταν περιοχή της χώρας, τα στοιχεία αφορούσαν εσωτερικές μεταναστευτικές κινήσεις (αφίξεις, αναχωρήσεις, καθαρή μετανάστευση). Στην 11

12 περίπτωση που ο δηλωθείς προηγούμενος τόπος μόνιμης διαμονής ήταν χώρα του εξωτερικού, τα στοιχεία αφορούν μεταναστευτικές εισροές (όχι όμως και αναχωρήσεις) από το εξωτερικό (διεθνής μετανάστευση). Σε ό,τι αφορά την εσωτερική μετανάστευση έχει υιοθετηθεί η υπόθεση της διατήρησης της παρατηρηθείσας καθαρής μετανάστευσης στα επίπεδα της απογραφής του 2001 που αποτελεί μία εκτίμηση μέσων μεταβολών της υπό μελέτη περιόδου. Σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση, οι προβολές υιοθετούν την υπόθεση, που βασίζεται σε ορισμένες εμπειρικές παρατηρήσεις προηγουμένων ετών, ότι μεσο-μακροπρόθεσμα το 9% των διεθνών μεταναστών (εισροών) παραμένει στον Δήμο ή Κοινότητα που εγκαταστάθηκαν όταν εισήλθαν στη χώρα και ότι το υπόλοιπο 41% μετακινείται κάπου αλλού στο εσωτερικό. Οι πληθυσμιακές προβολές διενεργήθηκαν με το εξειδικευμένο λογισμικό LS LIPRO SYSTEMS που έχει αναπτύξει το Netherlands Inerdisciplinary Demographic Institute (NIDI) και το οποίο είναι το πλέον ενδεδειγμένο και σύγχρονο εργαλείο δημογραφικής ανάλυσης και διεξαγωγής δημογραφικών προβολών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι μελέτες αποσκοπούν στις προβολές μεγάλου αριθμού πληθυσμιακών-χωρικών ενοτήτων. Όλα τα απογραφικά και ληξιαρχικά στατιστικά στοιχεία που έχουμε χρησιμοποιήσει στην παρούσα μελέτη είναι αδημοσίευτα και μας παρείχε η ΕΛ.ΣΤΑΤ κατά φύλο και πενταετείς ομάδες ηλικιών. Ως εκ τούτου η όλη προβολική διαδικασία γίνεται κατά πενταετή προβολικά βήματα από το 2001 (έτος βάσης) μέχρι το έτος

13 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα (συνολικά μεγέθη) των πληθυσμιακών προβολών για την περίοδο Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν εξαρτώνται μόνον από την επαλήθευση των υιοθετούμενων παραδοχών, αλλά επηρεάζονται και από τις μικρές συχνότητες (μέγεθος πληθυσμού) ορισμένων δήμων και κοινοτήτων δεδομένου ότι σε οριακές περιπτώσεις μάλλον συμβατικά θα μπορούσαμε να δεχθούμε εκτιμήσεις πινάκων επιβίωσης και προτύπων γονιμότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση τα στοιχεία της απογραφής του έτους 2001, υπάρχουν τέσσερις κοινότητες με πληθυσμό κάτω 900 ατόμων (πρόκειται για την Κοινότητα Αγκιστρίου με 886 άτομα, την Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου με 649 άτομα, την Κοινότητα Οινόης με 81 άτομα και την Κοινότητα Αντικυθήρων με μόλις 39 άτομα). Για τις κοινότητες αυτές (αλλά και για ορισμένες ακόμα με συγκριτικά μικρό αρχικό μέγεθος πληθυσμού) τα αποτελέσματα θα πρέπει να λαμβάνονται με κάποια επιφύλαξη. Η προ-τελευταία στήλη του Πίνακα 1 παρουσιάζει τον αναμενόμενο πληθυσμό των ΟΤΑ κατά το καταληκτικό έτος των προβολών (2021) που εκτιμάται με βάση τις συνθήκες γονιμότητας, θνησιμότητας και καθαρής εσωτερικής μετανάστευσης, ενώ στην τελευταία στήλη του πίνακα τα μεγέθη που παρουσιάζονται ενσωματώνουν (περιέχουν) και την επίδραση της διεθνούς μετανάστευσης (εισροής μεταναστών από το εξωτερικό) και θεωρούνται πιο ρεαλιστικά από δημογραφικής άποψης. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την αναμενόμενη μεταβολή του μεγέθους του πληθυσμού όλων των ΟΤΑ, εκφραζόμενη ως μέσος ετήσιος ρυθμός πληθυσμιακής μεταβολής της προβολικής περιόδου Στη δεύτερη στήλη του πίνακα, ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού έχει εκτιμηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη η επίδραση της διεθνούς μετανάστευσης (δηλαδή εισροής μεταναστών από το εξωτερικό) ενώ στην τρίτη στήλη του πίνακα έχει συνυπολογιστεί και η επίδραση της μετανάστευσης. Αν και η σχέση μεταξύ των δύο αυτών μέτρων είναι έντονα θετική και μάλιστα σχεδόν γραμμική (Σχήμα 1) τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εισροή μεταναστών (πέραν των εσωτερικών μετακινήσεων) ενισχύει τις αναμενόμενες πληθυσμιακές εξελίξεις. 13

14 Είναι χαρακτηριστικό ότι δυναμική αύξησης του μεγέθους του πληθυσμού παρουσιάζουν μόνον οι Νομαρχίες της Δυτικής και της Ανατολικής Αττικής, ενώ ο πληθυσμός των Νομαρχιών Πειραιώς και Αθηνών αναμένεται να συρρικνωθούν (αν τυχόν δεν ενισχυθούν από τη μετανάστευση) ή θα παρουσιάσουν, υπό την επίδραση της μετανάστευσης, σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Συνολικά η περιφέρεια της Αττικής στην καλύτερη περίπτωση αναμένεται να παρουσιάσει τα επόμενα είκοσι χρόνια μικρή αύξηση της τάξης του 0,28% το χρόνο. ΣΧΗΜΑ 1 Διάγραμμα διασκορπισμού ετήσιου ρυθμού μεταβολής r (%) πληθυσμού με και χωρίς την επίδραση της μετανάστευσης r με μετανάστευση r χωρίς μετανάστευση 14

15 ΣΧΗΜΑ 2 Αναμενόμενος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού κατά νομαρχίες με και χωρίς την επίδραση της εισροής μεταναστών: Νομαρχία Πειραιώς Νομαρχία Αθηνών Νομαρχία Δυτ. Αττικής Νομαρχία Ανατ. Αττικής Νομός Αττικής Χωρίς Μετανάστευσηση Με Μετανάστευσηση Επειδή στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα το προσδόκιμο επιβίωσης και οι δείκτες ολικής γονιμότητας (TFR) έχουν σχεδόν σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα (η αναπαραγωγικότητα μάλιστα του πληθυσμού διατηρείται εδώ και χρόνια σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που διασφαλίζουν την αναπλήρωση των γενεών) αναμένεται ούτως ή άλλως οι μεταβολές που θα προκύψουν στο συνολικό μέγεθος του πληθυσμού των Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων της Αττικής να είναι μικρή. Διενεργώντας τις δημογραφικές προβολές μόνον με βάση τις συνθήκες γονιμότητας, θνησιμότητας και καθαρής εσωτερικής μετανάστευσης προκύπτει ότι 49 από τους 124 ΟΤΑ της περιφέρειας (ή ποσοστό 40%) αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση (αρνητικό ρυθμό μεταβολής) ενώ αν συνυπολογιστεί και η ενισχυτική επίδραση της διεθνούς μετανάστευσης μόνο 23 από τις 124 διοικητικές περιφέρειες (ποσοστό 19%) αναμένεται να εμφανίσουν μείωση. Οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες θα εμφανίσουν κάποια μέτρια ή λίγο πιο έντονη αύξηση. 1

16 Οι δεκαπέντε Καποδιστριακοί Δήμοι και Κοινότητες που αναμένεται να παρουσιάσουν την μεγαλύτερη συρρίκνωση από πλευράς μεγέθους (εντονότερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής) είναι η Κοινότητα Αντικθήρων, ο Δήμος Μεθάνων, ο Δήμος Ερυθρών, ο Δήμος Αμπελακίων, η Κοινότητα Συκαμίνου, η Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, η Κοινότητα Οινόης, ο Δήμος Πειραιώς, ο Δήμος Κερατέας, η Κοινότητα Νέων Παλατιών, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Σπετσών, η Κοινότητα Κουβαρά, η Κοινότητα Μαλακάσης και ο Δήμος Αιγίνης (Σχήμα 3). Ο αρνητικός (αν και μικρός σε απόλυτη τιμή) ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού του Δήμου Αθηναίων πρέπει να αποδοθεί στην τάση του δημοτών (που έχει εκδηλωθεί εδώ και κάποια χρόνια) προς μετεγκατάσταση σε δήμους των Βορείων Προαστίων αλλά και περιοχές των Μεσογείων. Από την άλλη πλευρά, οι δεκαπέντε Καποδιστριακοί Δήμοι και Κοινότητες που αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση από πλευράς μεγέθους (εντονότερο θετικό ρυθμό μεταβολής) είναι ο Δήμος Αυλώνος, η Κοινότητα Πικερμίου, ο Δήμος Πόρου, η Κοινότητα Θρακομακεδόνων η Κοινότητα Σαρωνίδος, η Κοινότητα Εκάλης, η Κοινότητα Διονυσίου, η Κοινότητα Πολυδενδρίου, ο Δήμος Βάρης, ο Δήμος Γέρακα, η Κοινότητα Δροσιάς, ο Δήμος Αγίου Στεφάνου, η Κοινότητα Κρυονερίου, η Κοινότητα Άνοιξης και ο Δήμος Αρτέμιδος (Σχήμα 4). Τέλος, σε ό,τι αφορά την αναμενόμενη κατά ηλικία σύνθεση των πληθυσμών των ΟΤΑ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δημογραφική γήρανση είναι ένα φαινόμενο που θα χαρακτηρίσει όλους τους Δήμους και Κοινότητες της Αττικής και η διαδικασία αυτή είναι (όπως άλλωστε και για το σύνολο της χώρας) μη αναστρέψιμη. Η μετανάστευση (εσωτερική και διεθνής) τείνει να επιβραδύνει τη δυναμική της γήρανσης, όμως δεν μπορεί να την αποτρέψει λόγω των πολύ χαμηλών συγκυριακών δεικτών γονιμότητας αλλά και λόγω του υψηλού και (έστω βραδέως) αυξανόμενου προσδόκιμου επιβίωσης. Οι Δήμοι και Κοινότητες με αρνητικό ή πολύ μικρό ρυθμό πληθυσμιακής μεταβολής θα παρουσιάσουν και την εντονότερη άνοδο της αναλογίας των ηλικιωμένων αλλά και την εντονότερα γήρανση «βάσης», δηλαδή μείωση της αναλογίας του νεανικού πληθυσμού ηλικίας 0-14 ετών. 16

17 Η συγκεφαλαιωτική μέτρηση της γήρανσης του πληθυσμού αποτυπώνεται με τον γνωστό στη βιβλιογραφία Δείκτη Γήρανσης που εκφράζει αριθμό ηλικιωμένων (πληθυσμός ηλικίας 6 και άνω) ανά 100 άτομα νεαράς ηλικίας (0-14 ετών). Η κατά ηλικία δομή του πληθυσμού των Νομαρχιών σε μεγάλες ομάδες ηλικιών καθώς και οι αντίστοιχοι δείκτες γήρανσης για το έτος βάσης (2001) και το καταληκτικό έτος της προβολικής περιόδου (2021) παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001, συγκριτικά υψηλότερους δείκτες γήρανσης παρουσιάζουν οι Νομαρχίες των Αθηνών και του Πειραιώς (109 και 111 αντίστοιχα) και αυτή η κατάσταση αναμένεται να διατηρηθεί και στο μέλλον, όμως σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο (οι συγκεφαλαιωτικοί δείκτες γήρανσης αναμένεται να αυξηθούν το 2021 στα επίπεδα του 187 και 174 αντίστοιχα). Ωστόσο, σημαντική επίδραση από τη γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να παρουσιαστεί και στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής (ο δείκτης γήρανσης αναμένεται να αυξηθεί από 81 που ήταν το έτος 2001 σε 148 το έτος 2021) καθώς και στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής (όπου ο δείκτης γήρανσης αναμένεται να αυξηθεί από 63 που ήταν το 2001 σε 99 το έτος 2021). 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συνολικός πληθυσμός απογραφής (2001) και προβαλλόμενος ( ) σε επίπεδο ΟΤΑ: Νομός Αττικής OTA CODE Μετ/ση ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ A ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) A ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ A Συνεχίζεται...

19 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Μετ/ση ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A Συνεχίζεται... 19

20 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Μετ/ση ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ A ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ A Συνεχίζεται... 20

21 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Μετ/ση ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ/ΩΡΩΠΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ A Συνεχίζεται... 21

22 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Μετ/ση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ A ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ A ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ A ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ A Συνεχίζεται... 22

23 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Μετ/ση ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ A ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού των ΟΤΑ (ανά 100 κατοίκους) περιόδου με και χωρίς την επίδραση της διεθνούς μετανάστευσης. OTA CODE Χωρίς Μετανάστευση Με Μετανάστευση ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ A ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) A ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ A Συνεχίζεται...

25 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Χωρίς Μετανάστευση Με Μετανάστευση ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΟΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ A ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ A Συνεχίζεται... 2

26 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Χωρίς Μετανάστευση Με Μετανάστευση ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ/ΩΡΩΠΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ A ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ A ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ A ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ A Συνεχίζεται... 26

27 ... συνέχεια από προηγούμενη σελίδα OTA CODE Χωρίς Μετανάστευση Με Μετανάστευση ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ A ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ A ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ A ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ A ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ A ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σχετική κατά ηλικία δομή του πληθυσμού των Νομαρχιών της Αττικής και Δείκτης Γήρανσης: 2001 και Νομαρχία Αθηνών Νομαρχία Ανατ. Αττικής Ομάδες ηλικιών Ομάδες ηλικιών Σύνολο Σύνολο Δείκτης Γήρανσης Δείκτης Γήρανσης Νομαρχία Δυτ. Αττικής Νομαρχία Πειραιώς Ομάδες ηλικιών Ομάδες ηλικιών Σύνολο Σύνολο Δείκτης Γήρανσης Δείκτης Γήρανσης

28 ΣΧΗΜΑ 3 Οι δεκαπέντε Δήμοι και Κοινότητες με το μικρότερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής ( ) ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΝ. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΟΙΝΟΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΟΙΝ. ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΟΙΝ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

29 ΣΧΗΜΑ 4 Οι δεκαπέντε Δήμοι και Κοινότητες με το μεγαλύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής ( ) ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΚΟΙΝ. ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΙΝ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΟΙΝ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΟΙΝ. ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΕΚΑΛΗΣ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

30 ΧΑΡΤΕΣ Χάρτης 1. Ποσοστιαία (%) μεταβολή του πληθυσμού των Δήμων Καλλικράτη περιόδου χωρίς την επίδραση της διεθνούς μετανάστευσης.

31 Χάρτης 2. Ποσοστιαία (%) μεταβολή του πληθυσμού των Δήμων Καλλικράτη περιόδου με την επίδραση της διεθνούς μετανάστευσης. 31

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π1. Προβολές πληθυσμού κατά χωρικές υπο-ενότητες Π2. Μακροχρόνιες τάσεις του πληθυσμού του Νομού Αττικής 32

33 Π1. ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΚΑΤΑ ΧΩΡΙΚΈΣ ΕΝΌΤΗΤΕΣ Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών προβολών κατά Χωρικό υπο-τομέα για την περίοδο Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι κατά το διάστημα : Ο πληθυσμός του Κεντρικού Τομέα των Αθηνών αναμένεται να παρουσιάσει μικρή μείωση (-1,2%) η οποία μάλιστα συγκρατείται από τη διεθνή μετανάστευση (δηλαδή μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη αν τυχόν δεν ληφθεί υπόψη και η επίδραση των διεθνών μεταναστευτικών εισροών). Από τους υπόλοιπους τομείς των Αθηνών, μόνον ο Βόρειος Τομέας φαίνεται ότι θα ακολουθήσει εμφανή ανοδική πορεία και θα παρουσιάσει για το εν λόγω διάστημα αύξηση της τάξεως του 10.2% (ή περίπου 0,% το χρόνο). Οι τομείς που αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική πληθυσμιακή αύξηση είναι τα Μεσόγεια (22,%), η Βόρεια Αττική (20,13%), το Θριάσιο (1,9%) και η Λαυρεωτική (12,0%). Ο πληθυσμός της χωρικής ενότητας του Πειραιά δείχνει σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις, ενώ οι πληθυσμοί των υπόλοιπων χωρικών ενοτήτων προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν μικρή ή το πολύ ήπια άνοδο. Τα ανωτέρω αποτελέσματα απεικονίζονται και γραφικά στο Σχήμα, Αναλυτικά αποτελέσματα των προβολών κατά χωρικές υπο-ενότητες παρουσιάζονται πιο κάτω στον Πίνακα 33

34 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σύνοψη των προβολών πληθυσμού του Νομού Αττικής κατά χωρικές ενότητες Έτος βάσης Προβολή πληθυσμού Μεταβολή (%) Χωρικές Ενότητες Κεντρ.Τομέας ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΜΕΓΑΡΙΔΑ Νοτ. Τομέας ΑΘΗΝΩΝ Δυτ. Τομέας ΑΘΗΝΩΝ Βορ. Τομέας ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΘΡΙΑΣΙΟ ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑ Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού της Αττικής κατά τομέα χωρικών υπο-ενοτήτων: προβλέψεις για την περίοδο ΜΕΣΟΓΕΙΑ 22. ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ 20.1 ΘΡΙΑΣΙΟ 1.9 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 12.0 Βορ. Τομέας ΑΘΗΝΩΝ 10.2 Δυτ. Τομέας ΑΘΗΝΩΝ 7.8 Νοτ. Τομέας ΑΘΗΝΩΝ 7.1 ΜΕΓΑΡΙΔΑ 4.7 ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 3.7 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.7 Κεντρ.Τομέας ΑΘΗΝΩΝ

35 ΠΙΝΑΚΑΣ Προβολές του πληθυσμού της Αττικής κατά χωρικές υπο-ενότητες: ΟΤΑ με βάση τον Καποδίστρια / Καλλικράτη Κωδικός ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΟΤΑ Καποδ. Απογραφή 2001 Μόνιμος Πληθυσμός Προβολή Πληθυσμού 2006 Προβολή Πληθυσμού 2011 Προβολή Πληθυσμού 2016 Προβολή Πληθυσμού 2021 με μηδενικό ισοζύγιο διεθνούς μετανάστευσης Προβολή Πληθυσμού 2021 με νέους διεθνείς μετανάστες (μένει το 9% στην 20ετία) ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Αθηναίων A Δήμος Γαλατσίου A Δήμος Νέας Φιλαδέλφιας A Δήμος Νέας Χαλκιδόνας A Δήμος Ζωγράφου A Δήμος Δάφνης A Δήμος Υνηττού A Δήμος Βήρωνος A Δήμος Ηλιούπολης A Δήμος Καισαριανής A

36 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Γλυφάδας A Δήμος Ελληνικού A Δήμος Αλίμου A Δήμος Αργυρούπολης A Δήμος Αγίου Δημητρίου A Δήμος Καλλιθέας A Δήμος Νέας Σμύρνης A Δήμος Παλαιού Φαλήρου A Δήμος Ταύρου A Δήμος Μοσχάτου A ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δήμο; Αμαρουσίου A Δήμος Πεύκης A Δήμος Κηφισιάς A Δήμος Νέας Ερυθραίας A Κοινότητα Εκάλης A Δήμος Χαλανδρίου A Δήμος Βριλησσίων A Δήμος Αγίας Παρασκευής A Δήμος Χολαργού A Δήμος Παπάγου A

37 Δήμος Νέου Ψυχικού A Δήμος Ψυχικού A Δήμος Φιλοθέης A Δήμος Μελισσίων A Κοινότητα Νέας Πεντέλης A Κοινότητα Πεντέλης A Δήμος Νέας Ιωνίας A Δήμος Ηρακλείου A Δήμος Λυκοβρύσεως A Δήμος Μεταμορφώσεως A ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος Περιστερίου A Δήμος Αιγάλεω A Δήμος Χαϊδαρίου A Δήμος Αγίας Βαρβάρας A Δήμος Ιλίου (Νέων Λιοσίων) A Δήμος Πετρούπολης A Δήμος Αγίων Αναργύρων A Δήμος Καματερού A ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιώς A

38 Δήμος Δραπετσώνας A Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη A Δήμος Νίκαιας A Δήμος Κερατσινίου A Δήμος Κορυδαλλού A Δήμος Περάματος A ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Δήμος Αχαρνών Δήμος Διονύσου Δήμος Ωρωπού Δήμος Μαραθώνος ΜΕΣΟΓΕΙΑ Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμος Παλλήνης Δήμος Παιανίας Δήμος Κρωπίας Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

39 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Δήμος Σαρωνικού Δήμος Λαυρεωτικής ΠΕΡΙΦ. ΕΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ Δήμος Ελευσίνας Δήμος Ασπροπύργου Δήμος Φυλής ΜΕΓΑΡΙΔΑ Δήμος Μεγαρέων Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δήμος Αγκιστρίου Δήμος Αίγινας Δήμος Πόρου Δήμος Σαλαμίνας Δήμος Σπετσών Δήμος Τροιζηνίας Δήμος Ύδρας Δήμος Κυθήρων

40 Π2 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την πορεία του πληθυσμού του Νομού Αττικής σε σχέση με την εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Τα στοιχεία των ετών προέρχονται από τα δεδομένα των απογραφών πληθυσμού,. Τα στοιχεία του πληθυσμού της Ελλάδος των ετών 2011 και 2021 βασίζονται στις δημογραφικές προβολές που έχει διεξάγει η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( και τα στοιχεία του πληθυσμού του Νομού Αττικής των ετών 2011 και 2021 αποτελούν προβλέψεις που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη. Από τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτει ότι: Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας ο πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε σημαντική αύξηση (της τάξεως του 20,4%) η οποία είχε ως αποτέλεσμα η συμμετοχή του πληθυσμού του Νομού Αττικής στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας να αυξηθεί από 31,2% που ήταν το 1971 σε 34,6% έτος Από το 1991 και ο μετά πληθυσμός της Αττικής παρουσίασε μικρή αύξηση, τόσο κατά το μεσο-απογραφικό διάστημα όσο και κατά την προβολική περίοδο Ως αποτέλεσμα η ποσοστιαία συμβολή του πληθυσμού Αττικής στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδος παρουσιάζει μία ήπια άνοδο, δείχνοντας ότι σχεδόν σταθεροποιείται γύρω στο 3% ή 3,%. Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζονται γραφικά στο Σχήμα 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Μακροχρόνιες τάσεις του πληθυσμού της Αττικής σε σχέση με την πορεία του πληθυσμού της Ελλάδος: Νομός Αττικής ΕΤΟΣ Πληθυσμός Ελλάδος Πληθυσμός Ποσοστό δ α α α α α α α α β γ β γ 3.4 Σημειώσεις. α Στοιχεία απογραφών (ΕΛ.ΣΤΑΤ) β Εκτιμήσεις ΕΛ.ΣΤΑΤ. γ Εκτιμήσεις παρούσας μελέτης δ Ποσοστό (%) του πληθυσμού της Αττικής στο σύνολο της χώρας

41 ΣΧΗΜΑ 6 Ποσοστιαία συμμετοχή του πληθυσμού του Νομού Αττικής στον πληθυσμό της χώρας: απογραφές και εκτιμήσεις ποσοστό (%) Έτη Σημείωση. Στην εκτίμηση του 2021 έχει συνυπολογιστεί και η θετική επίδραση των εισροών αλλοδαπών μεταναστών. Οι πληθυσμιακές προβολές που προκύπτουν με βάση το σενάριο της μηδενικής διεθνούς μετανάστευσης, η συμμετοχή του πληθυσμού του Νομού Αττικής στο συνολικό πληθυσμό της χώρας κατέρχεται από 3.4% στο επίπεδο του 33,0%. 41

42 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Central Statistics Office Ireland (2010). Regional Population Projections On line documentation Giannakouris K. (2010). Regional Population Projections EUROPOP2008: Most EU regions face older population profile in 2030, Eurostat statistics in focus. On line Office for National Statistics (2010). Subnational Population Projections for England On line documentation NIDI (2010). LIPRO multistate projection system, LIPRO 4.0 for Windows. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. On line documentation: Preston, S. H., Heuveline, P., Guillot M. (2001). Demography, Measuring and Modeling Population Processes. Oxford: Blackwell Publishers. Roeland, D. T. (2006). Demographic Methods and Concepts. Oxford: Oxford University Press. Siegel, J. S. and D. A. Swanson, eds (2004). The Methods and Materials of Demography. New York: Elsevier and Academic Press. Tsimbos, C. (2006). The Impact of Migration on Growth and Ageing of the Population in a New Receiving Country: the Case of Greece. International Migration 44(4): Tsimbos, C. (2008). Immigrant and Native Fertility in Greece: New Estimates and Population Prospects ( ). Population Review 47(2): Woods, R. (1982). Population Analysis in Geography. London: Longman. Παπαδάκης, Μ. και Κ. Τσίμπος (2004). Δημογραφική Ανάλυση, Αρχές Μέθοδοι, Υποδείγματα, Αθήνα: Α. Σταμούλης. Τσίμπος, Κ., επιμέλεια (2008). Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή Γεωγραφία, Αθήνα: Σταμούλης. 42

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1. Πώς είναι η νέα άδεια οδήγησης ; Η νέα άδεια οδήγησης είναι ένα έντυπο σε μορφή πλαστικής κάρτας. Είναι έντυπο ασφαλείας και δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Κάθε έντυπο νέας άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η βάση υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης των περιφερειών Εφετείων Αθήνας-Πειραιά ορίζεται το Εφετείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΑΝΟΥ 2010 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 15/10/2010 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΜΑΔΥΤΟΥ 30 15/10/2010 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ 14ο ΓΥΜΝ. ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΝ. ΖΙΝΝΗ 28 15/10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν (Αλφαβητική Αναζήτηση Τόπου Επίδοσης) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3262 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ41.1/12198 Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήρι ξης της Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση διδακτικών ωρών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ» Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.»

Θέμα: «Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεων ανασφαλίστων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ κ. Κ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνα : 213 2065116, 213 2065421 Τηλεομοιότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Υ.Α. Αριθ. 21798/2016) Καθορισμός Αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών Φ.Ε.Κ. 709/16-03-2016 Τεύχος 2 ο ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16/03/2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 w ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION

Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Τιμές Ζώνης IOS APPLICATION Η εφαρμογή Η εφαρμογή Τιμές Ζώνης γεννήθηκε στην mobile εποχή, μια εποχή που (δυνητικά) όλοι οι άνθρωποι έχουν στα χέρια τους ένα πανίσχυρο υπολογιστή, τον έχουν πάντα μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΛΠ16ΣΙ-99Τ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76

Έμφορτα Χιλιόμετρα ΑΧΑΡΝΑΙ -ΣΧΟΛΕΙΟ 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00 84,76 1 2 Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΡΩΠΙΑΣ 1ο ΓΕ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Μεταφορά ΑΧΑΡΝΑΙ - 7,5 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 6 8:00 12:15 82,46 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΟΡΩΠΙ() 14 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΌΧΙ 14 8:10 14:00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση»

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. τηλ/νου: 210 5215 272-273-279

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΧ Μονάδα Υγείας Χαλανδρίου Τοπικό Ιατρείο Βριλλησίων Τοπικό Ιατρείο Κ. Χαλανδρίου Βριλλησίων Κ.Χαλανδρίου Δημοσθένους 8 15234 Χαλάνδρι ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ pedy.chalandriou@yahoo.gr 2106840027 (τηλ. Κέντρο)-2106840028 (γραμματεία) Λ.Πεντέλης 132 15235 Βριλήσσια ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 210-6137671

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 21/04/2015 Αρ. πρωτ. 2950 Προς: (Όπως ο Πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 8345 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠ. ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

www.indubio.gr - Για τον Ασκούμενο και Νέο Δικηγόρο ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ YΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 4 ΤΚ 0562 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 2103236931 ΑΞ-ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2103227091 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ FAX 2103314534 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ)

Αίθουσα Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού, Αρχιμήδους 2 (8πμ-10μμ) Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Καμίνι, Χρ. Καψάλη 14 και Ρεθύμνης 36 (8πμ-10μμ) Χώροι φιλοξενίας Δήμος Αθηναίων Πολιτιστικός Χώρος, Λένορμαν και Αλεξάνδρειας Λέσχη Φιλίας, Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα 6 Λέσχη Φιλίας, Κίου 5, Κυψέλη Γυμναστήριο Ρουφ, Πειραιώς και Εχελίδων 69 Δήμος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ (INTRACITY) 1. Πόρτα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 2. Θυρίδα - Πόρτα Επόµενη Εργάσιµη 3. Πόρτα - Θυρίδα Επόµενη Εργάσιµη 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΙ ΕΙΔΗ ΔΟΜΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛ. (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ) ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ THN UNESCO ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δημογραφία. Ενότητα 15: Προβολές Πληθυσμού. Βύρων Κοτζαμάνης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δημογραφία. Ενότητα 15: Προβολές Πληθυσμού. Βύρων Κοτζαμάνης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 15: Προβολές Πληθυσμού Βύρων Κοτζαμάνης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας

ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΙ: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης & Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας & Ν. Χαλκηδόνας 1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» / Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ / ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. ΙΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 5. IV. ΔΟΜΗ /

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ

Υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχες ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφέρεια ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ Περιφερειάρχης Αττικής Κεντρικού Τοµέα Αθηνών Νοτίου Τοµέα Αθηνών Υποψήφια Βορείου Τοµέα Αθηνών υτικού Τοµέα Αθηνών Πειραιά Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 01 ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ 6 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2631055518 02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ 2752027498 03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΟΥ 21 22100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 για ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δρομολόγιο 1 1 14 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Πάτημα Χαλανδρίου- Μεταμόρφωση 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Χαλανδρίου-Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝ9-ΟΥΜ. Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα 24/04/2012 Αριθ. Πρωτ.: 45608/Γ7 Βαθ. Προτερ.

ΑΔΑ: Β4ΩΝ9-ΟΥΜ. Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα 24/04/2012 Αριθ. Πρωτ.: 45608/Γ7 Βαθ. Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές

Σημείωση : Στους πίνακες του Υπουργείου Παιδείας που ακολουθούν προσθέσαμε μία στήλη που δείχνει τις διαφορές περικοπές των αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη 6977002645, kostoulgaridis@yahoo.gr, και αναπληρωτή αιρετού Μαρκάκη Γιάννη, 6946389589, gmark1965@yahoo.gr εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από: τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 4 ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ) 500.000,00 ΤΡΟΠ. Ο.Δ. 2 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) 730.000,00 ANAM. ΠΡΟΜΕΛ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Highlighs Α Τ Τ Ι Κ Η Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ(ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο

ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. - ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων. Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού Περιφέρεια Αττικής στο Λαύριο Ε Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΠΣ 373404

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα:

Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Με το παρόν newsletter θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για 2 σηµαντικά επίκαιρα ζητήµατα: Α. Αλλαγές σε σχέση µε την Ίδρυση Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης Σύµφωνα µε νέο νόµο 3661/2008 που ψηφίστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 21 Γούναρη & Θεοτόκη Καματερό / fax:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 21 Γούναρη & Θεοτόκη Καματερό / fax: ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 1 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 28 central@klimaka.org.gr Ευνολπιδων 30-32 2103417160-3 / fax:2103417164 "ΚΛΙΜΑΚΑ" 2 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ THN UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ 1.ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής

Δελτίο Τύπου. Θερμαινόμενοι χώροι κι έκτακτα μέτρα στην Περιφέρεια Αττικής 31/12/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αλλαγές σε Δήμους: Ζωγράφου και Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γραφείο Τύπου Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Δελτίο Τύπου Θερμαινόμενοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας

ΣΧΕΤ. : Το αριθ. Ε40/277/4-8-03 Γενικό Έγγραφό µας Σύσταση Υγειονοµικών Περιφερειών (.Υ.ΠΕ.), κατάργηση Περ/κών Συστηµάτων Υγείας & Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), µετατροπή των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 27-25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εισαγωγή Οι προβολές πληθυσµού καταρτίστηκαν µε βάση τον εκτιµώµενο πληθυσµό της 1 ης Ιανουαρίου 27 σε 3 σενάρια (χαµηλό, υψηλό, ενδιάµεσο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (OULATION ROJECTIONS) Η κύρια πηγή στατιστικών δεδοµένων που αφορούν το µέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσµού είναι η απογραφή. Η απογραφή πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 377362 383550 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 α.π. ΕΟΑΝ 1045/14.6.2013 υπόψη: κ. Ι. Αγαπητίδη, προέδρου του Δ.Σ. των μελών του Δ.Σ. Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ. των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 2010 Η Π.Ε.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. Αθήνα, 21/4/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.12 /933 /68384 /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε., ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την απόδοση δαπανών μετακίνησης αιμοκαθαρόμενων ασφαλισμένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) 730.000,00 ΕΓΚΡ. ΣΥΝΑΨ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 6 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 12 4 1 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΜΕΛ. 3 46 ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 76 Γραφεία Κτηματογράφησης στις 107 περιοχές Από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ ρ ά ξ ε ι ς α π ο χ ε τ ε ύ σ ε ω ν Εταιρείας!!! Τ ώ ρ α α π ό 3 0 ό λ ο τ ο 2 4 ω ρ ο

Α π ο φ ρ ά ξ ε ι ς α π ο χ ε τ ε ύ σ ε ω ν Εταιρείας!!! Τ ώ ρ α α π ό 3 0 ό λ ο τ ο 2 4 ω ρ ο Υπηρεσίες Περιοχές ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Select Language ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 23% ΦΠΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 23% ΦΠΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ: 30 ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ: 30 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ: 30 ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΣΙΦΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές υπό κτηµατογράφηση

Περιοχές υπό κτηµατογράφηση Περιοχές υπό κτηµατογράφηση Οι 107 νέες περιοχές που κηρύχθηκαν προς κτηµατογράφηση: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2. ήµος ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 3. ήµος ΑΙΓΑΛΕΩ 4. ήµος ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5. ήµος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6. ήµος ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υφιστάμενων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 300560 302570 303601 303032 302537 301152 300886 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ ANATOΛΙΚΗ 21/7/2015 σελ. 1 /4 ΠΕ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΩΡΑΡΙΟ πλατείας Αγ. Νικολάου (παλαιό ΑΧΑΡΝΩΝ Δημαρχείο) 1ο ΚΑΠΗ 210 2402122 ΑΧΑΡΝΩΝ Κουρμούση και Ωρωπού 5 2ο ΚΑΠΗ 210 2449320 ΑΧΑΡΝΩΝ Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Α.Π.: 58939 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: όπως συνημμένος Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Πίνακας Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΩΝ 01/04-30/04/2011 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Ωράριο Λειτουργίας: 07:30-17:30 ΤΗΛ. - 210 69 13 128 210 69 13 282 ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΚΤΙΡΙΟ ''ΚΟΣΜΟΣ''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά. για το έτος Μάρτιος 14

Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά. για το έτος Μάρτιος 14 Η αγορά κατοικιών και οικοπέδων στα Ανατολικά & Δυτικά προάστια της Αθήνας για το έτος 2013 1 Γενικά συμπεράσματα Παράγοντες που λειτούργησαν αρνητικά στην αγορά κατοικιών και οικοπέδων είναι: Ησυνεχιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσµιακές µεταβολές και πολεοδοµικές ανακατατάξεις στην Μητροπολιτική Αθήνα στο διάστηµα 1991-2001

Πληθυσµιακές µεταβολές και πολεοδοµικές ανακατατάξεις στην Μητροπολιτική Αθήνα στο διάστηµα 1991-2001 Συνέδριο: «Πληθυσµιακές τάσεις και προοπτικές: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση» Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Κοινωνίας Ακαδηµία Αθηνών Ελληνική Εταιρεία ηµογραφικών Μελετών Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009 Πληθυσµιακές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα