ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016"

Transcript

1 1. τοιχεία του ή της υπόχρεου 2. τοιχεία του ή της συζύγου Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : ΚΑΡΔΙΤΑ Α.Μ.Κ.Α. : Α.Δ.Τ. ή Α.Γ.Μ. Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : Όνομα μητρός : ΑΕ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΒΑΙΟ ΚΩΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ημερομηνία γέννησης : 10/06/1966 Κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό : Αρχή Ελέγχου/Φορέας Υπόχρεων : Οργανική μονάδα: Κλάδος / Ειδικότητα: Καθήκοντα: ΟΧΙ Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής του Άρθρου 7 του Ν. 3691/08- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης/ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Επάγγελμα : Δ/νση κατοικίας(πόλη,οδός): Τηλ επικοινωνίας 1: Τηλ επικοινωνίας 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 216, ΤΚ Δ/νση εργασίας: ΚΑΡΔΙΤΑ 0 TK Οικογενειακή κατάσταση: ΕΓΓΑΜΟ/Η Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση: ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ \ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ \ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ \ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ \ ΜΕΛΟ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΗ \ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΙΟ \ ΜΕΛΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 24/09/ /09/ /09/2014 ΗΜ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΔΙΤΑ Α.Μ.Κ.Α.: Α.Δ.Τ. ή Α.Γ.Μ.: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : Όνομα μητρός : ΑΙ ΜΠΑΛΑΤΟΥ ΑΗΜΩ ΒΑΙΟ ΕΛΕΝΗ Ημερομηνία γέννησης : 27/07/1968 Επάγγελμα : Δ/νση εργασίας: TK Είναι υπόχρεος και ο/η σύζυγος : Ημερομηνία έγκρισης της δήλωσης από σύζυγο: 3. τοιχεία των ανήλικων παιδιών ΟΧΙ 27/07/2017 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΕΩ ΑΜΚΑ ΑΦΜ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΒΑΙΟ 30/08/ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ 05/06/ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 15/03/ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 04/02/ / 17

2 Βαθμός : Ημερομηνία Διορισμού : 2 / 17

3 Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος Ο ΑΠΟΚΤΩΝ ΤΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΕΙΔΟ ΕΟΔΟΥ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ ΜΕΡΙΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 22,29 ΕΥΡΩ ΥΠΟΧΡΕΟ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ 3.280,04 ΕΥΡΩ Οικογενειακό Επίδομα - Πολύτεκνης Οικογένειας ΥΠΟΧΡΕΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΩΤΕ ΥΠΗΡΕΙΕ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΘΕΤΕ ΑΜΟΙΒΕ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) ,32 ΕΥΡΩ ΥΖΥΓΟ ΜΕΡΙΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,35 ΕΥΡΩ 3 / 17

4 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΤΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΗ ΑΠΟΤΙΜΗΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ/ ΜΕΤΑΒΙΒΑΗ ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΧΕΙΡΙΤΗ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 4 / 17

5 Μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες,ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΥΡΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΧΩΡΑ ΕΤΟ ΜΙΘΩΗ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 5 / 17

6 Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 6 / 17

7 Καταθέσεις σε τράπεζες, Ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΙΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ IBAN/ Αρ.Προθ.Καταθ ΧΩΡΑ ΕΙΔΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ / ΚΑΤΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΑΘΕΗ ΠΛΗΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ EUROBANK 9836 ΕΛΛΑΔΑ 1 0,01 ΕΥΡΩ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 0,01 ΥΠΟΧΡΕΟ ETE 8412 ΕΛΛΑΔΑ ΥΖΥΓΟ 2 0,00 ΕΥΡΩ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 0,00 ΥΠΟΧΡΕΟ PEIRAIVS 4212 ΕΛΛΑΔΑ ,00 ΕΥΡΩ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥ= 1.500,00 ΥΠΟΧΡΕΟ ETE 6705 ΕΛΛΑΔΑ ,00 ΕΥΡΩ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 1.500,00 ΥΖΥΓΟ ALPHA BANK 7199 ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΧΡΕΟ, ΤΕΚΝΑ 2 0,00 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 0,00 ΥΖΥΓΟ EUROBANK 2527 ΕΛΛΑΔΑ 1 43,16 ΕΥΡΩ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 43,16 ΥΖΥΓΟ PEIRAIVS 2144 ΕΛΛΑΔΑ ΥΖΥΓΟ PEIRAIVS 3494 ΕΛΛΑΔΑ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΒΑΙΟ EUROBANK 9298 ΕΛΛΑΔΑ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ EUROBANK 8065 ΕΛΛΑΔΑ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ALPHA BANK 4646 ΕΛΛΑΔΑ ΦΡΟΞΥΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ALPHA BANK 4638 ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΙΤΟΙ 2 0,47 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 0,47 ΤΡΙΤΟΙ ,00 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 1.000, ,66 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 2.743, ,97 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 381,97 ΥΖΥΓΟ ,35 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 3.426,35 ΥΖΥΓΟ ,42 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ= 2.173,42 7 / 17

8 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών,στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό AA ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ Η ΤΟΠΟΘΕΙΑ ΕΙΔΟ Υ ΚΑΤΑΤΑΗ Υ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥ Ε m2 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΜΑΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩ Ν ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΤΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑ Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΜΕΤΡΑ ΠΙΙΝΑ ΙΧΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ΘΕΗ ΑΜΜΟ ΑΡ.ΤΕΜ 204 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.813, ,00 0,00 2 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ XRMA AT 355 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ,00 0,00 3 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 216 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ Η ΤΕΓΗ / ΚΑΤΑΤΗΜΑ 0,00 ΙΟΓΕΙΟ 94,00 0, ,00 0,00 4 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ΑΡ. ΤΕΜ. ΑΝΑΔΑΜΟΥ 708 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 5.721, ,00 0,00 5 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ΘΕΗ ΑΜΜΟ ΑΡ.ΤΕΜ 204 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.813, ,00 0,00 6 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ANADASMOS 193 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 9.375, ,00 0,00 7 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ XARMA ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ,00 0,00 8 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ MPOTAKAS 211 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.845, ,00 0,00 9 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ΑΡ. ΤΕΜ. ΑΝΑΔΑΜΟΥ 169 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1.511, ,00 0,00 10 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ANADASMOS 205 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.489, ,00 0,00 11 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 216 ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ 0,00 1ος 88,00 0, ,00 0,00 12 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ XARMA AT 201 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 3.451, ,00 0,00 13 ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ANADASMOS AR 193 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 9.375, ,00 0,00 8 / 17

9 AA ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΤΑΤΑΗ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜΟ Η ΤΟΠΟΘΕΙΑ ΕΙΔΟ Υ ΚΑΤΑΤΑΗ Υ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥ Ε m2 ΟΡΟΦΟ ΚΤΙΜΑΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩ Ν ΧΩΡΩΝ Ε m2 ΕΤΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑ Η ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ Α ΜΕΤΡΑ ΠΙΙΝΑ ΙΧΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ ANADASMOS 205 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.489, ,00 0,00 15 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΑΓ.ΜΑΧΑΛΑ Η ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 6.424, ,00 0,00 16 ΥΖΥΓΟ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΗ ΙΘΩΜΗ MPOTAKAS ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2.845, ,00 0,00 9 / 17

10 Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών,στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό AA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΗ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ Ν ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΑΠΟΚΤΗΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ /ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 1 ΑΓΟΡΑ 1.350,00 ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥ= 1.350, NTOYRBA PARASKEYH 1.481,50 ΕΥΡΩ 2 ΑΝΑΔΑΜΟ = ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ = 3449 NTOYRVA 4 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100 % ΑΝΑΔΑΜΟ 0,00 = ,00 ΕΥΡΩ 5 ΑΓΟΡΑ 1.350,00 ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥ= 1.350, NTOYRBA 1.481,05 ΕΥΡΩ 6 ΑΝΑΔΑΜΟ = ΑΝΑΔΑΜΟ = ΑΓΟΡΑ 832,15 ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 832, PAPPA- XARKOPLIA 832,15 ΕΥΡΩ 9 ΑΝΑΔΑΜΟ 0,00 = ,00 ΕΥΡΩ 10 ΑΝΑΔΑΜΟ = ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 100 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ = 3449 NTOYRVA 12 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 25 % ΑΝΑΔΑΜΟ = ΑΝΑΔΑΜΟ 0,00 = ΕΥΡΩ 14 ΑΝΑΔΑΜΟ = ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ.62 % ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 0,00 = 3449 NTOYRBA 0,00 ΕΥΡΩ 16 ΑΓΟΡΑ 832,15 ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 563 PAPPA- XARKOPLIA 832,15 ΕΥΡΩ 10 / 17

11 AA ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΗ ΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕ Ν ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΑΠΟΚΤΗΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΗΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ Ε ΕΥΡΩ ( ) ΑΡΙΘΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ /ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡ ΑΦΟΥ (ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚ Η ΑΞΙΑ ΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΚΠΟΙΗΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΩΔ. ΑΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΟΥ (Κ.Α.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 832,15 11 / 17

12 Κάθε χρήσης οχήματα,πλωτά και εναέρια μέσα ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΟΧΗΜΑΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Ή ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΒΙΜΟ / ΜΗΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΟΛΟΓΗΗ ΙΔΙΟΚΤΗΙΑ % ΕΤΟ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΤΟ ΚΤΗΗ ΕΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΕΙΠΡΑΧΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΝΟΜΙΜΑ ΤΡΟΠΟ ΚΤΗΗ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΠΟΧΡΕΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. ΚΑΗ , ,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥ= 2.500,00 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. ΚΑΜ , ,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥ= 2.000,00 ΥΖΥΓΟ Η ΧΡΗΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Ι.Χ. ΚΑΗ , ,00 ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑ ΕΙΟΔΗΜΑΤΑ ΩΝ ΕΤΩΝ= 2.500,00 12 / 17

13 υμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση. ΚΩΔ. ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΤΑΤΑΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΟ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΧΩΡΑ ΑΦΜ % ΠΕΡΥΙΝΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ % ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟ ΔΗΛΩΗ ΕΤΟ ΕΝΑΡΞΗ/ΑΠΟ ΚΤΗΗ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΦΟΡΑ 31/12 ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΗ ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΗΓΕ ΠΡΟΕΛΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ ΥΖΥΓΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΕΤΑΙΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ AFOI MPALATSOY & SIA OE ΕΛΛΑΔΑ ,01 66,03 ΕΥΡΩ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΗ 13 / 17

14 Δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΕΙΔΟ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΠΙΤΩΤΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΝΟΜΙΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΕΙ 14 / 17

15 Δήλωση οικονομικών συμφερόντων ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Επαγγελματικές δραστηριότητες υπόχρεου Επαγγελματικές δραστηριότητες συζύγου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΕΜΠΟΡΟ υμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών,ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά Υπόχρεο. υμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων κτλ συζύγου και εταιριών,ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά ύζυγο Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.αφορά Υπόχρεο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.αφορά ύζυγο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα(περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας,του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας,εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.αφορά Υπόχρεο. Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα(περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας,του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας,εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες(5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.αφορά ύζυγο. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία,όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά Υπόχρεο. Τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία,όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία,αφμ,και δραστηριότητες των εταιρειών).αφορά ύζυγο. Για τη περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους,σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους,που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους,με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες(3000) ευρώ.αφορά Υπόχρεο. Για τη περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους,σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους,που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους,με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών,εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες(3000) ευρώ.αφορά ύζυγο. 15 / 17

16 ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα τους.ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.ύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στη περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μιάς ευρύτερης κατηγορίας.αφορά Υπόχρεο. Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα τους.ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του.ύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στη περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μιάς ευρύτερης κατηγορίας.αφορά ύζυγο. 16 / 17

17 Γενικές Παρατηρήσεις Δήλωσης Χωρίς γενικές παρατηρήσεις υνημμένα Αρχεία ΑΑ Είδος Εγγράφου Όνομα Αρχείου Μέγεθος Αρχείου Ημερομηνία Δημιουργίας Ώρα Δημιουργίας 17 / 17