ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ"

Transcript

1 ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Γράφαμ-ε στό π>ροηγούμ.ενο σημ-είωμά μας, «τι το!%ηβί μας» πέρα άπό τους λίγου«καταξιωμένους σήμ-ερα πνευμ-ατικούς του έκπροσώπους, καθυστερεί άδικάιολόγητα βΐην η»ρ ιΰβ»βη στό εύρύτερο κοινό, ώρισμένων συμπατριωτών μ*«πού δουλεύουν άδιά*«π» στούς χώρους του πνεύματος, και πού τί» περιοδικό μας τους δένει τήν δυνατότητα να κάνουν κάποιο ξεκίνημα, στις συγγραφικές τους δυνατότητες. Κϊί καβ* όσον μέν αφορά, τούς έν Ελλάδι διαβιούντας, τό γεγονός αύτό δέν αποτελεί και πρόβλημ,α. Αιά τούς έν τώ έξωτερικώ όμως, όπως εΐμ.εβα σέ θέση να γνωρίζομε, τό ϋέμα δεν τοποθετείται στον κύκλο των δυνατοτήτων άλλα στόν κύκλο της γνώσης της γλώσσας μ-ας, πού σέ πολλές περιπτώσεις δέν μπορούν ν' αποδώσουν τα όσα θα ήθελαν να πούν, ατήν μ-ητρική τους, και καταστρέφουν μέ την "ξενόγλωσση διατύπωση ή περιγραφή, αύτά πού θα εξωτερίκευαν αν ϋυμόντουσαν έστω, αύτά πού έμαθαν στο Χχολειό τους. Οι σκληρές βιωτικές συνθήκες των όσο)ν έφυγαν στο εξωτερικό, για να δημιουργηθούν και να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, χωρίς να τούς έχουν άλλοτριώση την Εθνική τους συνείδηση, τούς έχουν έν τούτοις άπομ,ακρύνη σιγά - σιγά άπό τό κυριώτερο στοιχείο πού τούς δένει μ.έ την Πατρίδα. Την γνώση της γλώσσας, και α' αύτό τό σημ,είο ϋάπρεπε ίσοις οί έπαίοντες και έχοντες την εύούνη, να στοχεύουν, διαθέτοντας όλα τα μέσα πού δίνει και προσφέρει ή σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. "Άρης II. Τσιτσίλιας ΚχΙ είναι ιδιαίτερη ή χαρά μας, όταν φθάνει στα χέρια μας συνεργασία άπό άνβρώπους πού ζώντας χρόνια στο έξωτερικό, αισθάνονται την άνάγκη να γράψουν κάτι πού άποκαλύπτει τούς εσώτερους κόσμους πού κρύβουν, και πού αύτό τό κάτι είναι άρρηκτα δεμένο μέ την 11ατρίδα και τούς άνορώπους της. Οί άπ«ίδημοί μ*ς. Τό Μεγάλο αύτό κεφάλαιο τού Ελληνισμού, μέσα στό όποιο ζει και διαπρέπει ένας σημαντικός αριθμός συμπατριωτών μας, δίνει τό παρόν του στις σελίδες τού περιοδικού μας, φιλοδοξώντας νά καταστή μια άπό τις γέφυρες πού Οά συνδέουν τούς απανταχού Κ,υΟηρίους μέ τόν τόπο τους. Είναι ένβαρρυντικά τά μηνύματα πού φθάνουν, και α- κόμη περισσότερο συγκινητική ή προσήλωσίς τους σέ κάποιες μνήμες πού παραμένουν άναλλοίωτες και όλοζώντανε=, μέσα στό χρόνο πού διάβηκε άπ' όταν "ξενιτεύτηκαν ώς τά σήμερα. Χαρά και τιμή γιά τά «11."»ί Ιί1'.\1 Λ Ι 1 Λ ΚΙ'ΟΙΙ- 1*.%» νά δημ,οσιεύουν τις συνεργασίες τους. "Λρης II. Τσιτσίλιας ' Λ ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΛ 1

2 Φωτογραφικά παιχνίδια Γιώργου Κουρεμηανά «Επικίνδυνη γαληνη» 2 ΤΑ ΠΝΕΓΜΑΤ1ΚΑ Κϊβ^

3 Ή βίος και δέρμα Στις 22 Μαίου ο Κυθήριος Καθηγητής της Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, έδωσε διάλεξι εις το Πνευματικό Κςντρο το)ν Κυθηρ'ων με το εν επικεφαλίδι θέμα. Το τόσον ενδιαφίρον και εττίκαιρον κείμενον της διαλέξεως, δημοσιεύει το Περιοδικόν μας, «κατόπιν ευγενούς παραχωρήσεως του υπό του ομιλητού, τον οττο!ο και θερμότατα ευχσριστούμεν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα «Π.Κ.» Αρχίζοντας την αποψινή ομιλία που αναφέρεζ?' σ την δράση των ηλιακών ακτινών πάνω στο ε ΡΜα, δεν μπορώ να μην θυμηθώ τις λαμπερές ακ Ρ γιαλιές του Τσιρίγου κάτω από τον καλοκαι- Ρ'οτικο ήλιο, την Χρυσή Άμμο ή τις ανταύγειες στα Κόκκινα Κρεμνά, από την μεριά του πελάή τις φωτοσκιάσεις στο βυθό της Χύτρας ή το απίθανο ηλιοβασίλεμα στο Σούνιο και τ α Στρατηγάδικα!! (Σωβινισμός άραγε;) Σκεφτήκατε Τ0 Τσιρίγο χωρίς άπλετο φως και Ρ'ζ ήλιο; Σαν να πούμε το Τσιρίγο βορειότερα 0ιτό το ΜΠΕΡΓΚΕΝ της Νορβηγίας; Δεν μπορώ να μην θυμηθώ όμως από το άλλο μερ ζ τον σκληρό αδυσώπητο ήλιο, ψαρεύον- Τα ζ καθετή ανοικτά του Αιμνιώνα, ένα ήλιο που Κτυ πάει αμείλικτα στο κεφάλι ιδιαίτερα αν κανέελαφρός μαΐστρος έχει καθαρίσει το πέλαγος αιτ ό τους υδρατμούς. υ ήλ ιος μας αρέσει. Δένεται με την θάλασσα, Με ^ Τ ζ ακρογιαλιές, με το ψάρεμα, με εκδρομές, απολαυστικές δραστηριότητες. Εί- ^ Ψ'λος. Είναι όμως φίλος λιγάκι επικίνδυνος. Ρειάζεται προσοχή. κοπός λοιπόν της αποψινής ομιλίας είναι να μ^ Υ νμ ρίσομε τη δράση του ήλιου πάνω στο δέρη α μπορούσε ίσως γνωρίζοντας μερικά απλά Ίλι ^ α τ α αναφορικά με την προστασία από τις μ^ακε ζ ακτίνες, η όμορφη αίσθηση του ήλιου δε- Υ Ι την αίσθηση της θάλασσας να παραμείνει y τον καθένα μας έ ν α ι σ ό β ι ο μ α - υ τ ι κ ό β ί ω μ α. Ο ανθρώπινος οργανισμός προστατεύεται από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος, με το καλυπτήριο σύστημα, δηλαδή με το δέρμα. Συνεπώς το δέρμα είναι ο ιστός εκείνος, το όργανο δηλαδή, που βρίσκεται εκτεθιμένο και υφίσταται την επίδραση των περιβαντολογικών επιδράσεων περισσότερο από κάθε άλλο όργανο του ανθρώπινου οργανισμού. Τί είναι όμως το δέρμα; Σε καμμιά περίπτωση να μην νομισθεί ότι πρόκειται για ένα ομοιογενές πλαστικό κάλυμμα. Αντίθετα πρόκειται για ένα πολύπλοκο όργανο που έχει τις δικές του αυτόνομες λειτουργίες και βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με όλα τα άλλα όργανα του οργανισμού και ιδιαίτερα με τους ενδοκρινείς αδένες. Γεννιέται, μεγαλώνει και ανανεώνεται κάθε 28 περίπου μέρες με μια μυστική, άγνωστη ως τώρα δύναμη. Προστατεύει τον οργανισμό από τις κακώσεις χάρις στην αντοχή της κεράτινης στιβάδας και της ελαστικότητάς του. Προστατεύει από την είσδυση μικροβίων και τοξικών ουσιών χάρις στην κεράτινη στιβάδα, χάρις στην όξινη έκπλυση που δημιουργεί ο ιδρώτας και χάρις στην δράση πολύπλοκων ανοσολογικών μηχανισμών. Ρυθμίζει τις λειτουργίες της θερμορύθμισης επιταχύνοντας την άδηλο διαπνοή και κυρίως της έκκρισης ιδρώτα που ψύχεται και δροσίζει άμεσα σε περίπτωση ζέστης ή σε περίπτωση κρύου, προκαλεί αγγειοσύσπαση και περιορίζει την απώλεια θεριιαντικού. Προσλαμβάνει τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και τα μεταφέρει στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, π.χ. την αφή, το χάδι ή τον πόνο κλπ Τέλος προστατεύει από τις βλαπτικές επιδράσεις των ηλιακών ακτινών αυξάνοντας την μελανίνη δηλαδή επεκτείνει το μαύρισμα προκειμένου να εμποδίσει την είσδυση των υπεριωδών ακτινών του ήλιου. Από την άλλη μεριά τώρα ας δούμε πώς επιδρά η ηλιακή ενέργεια από πλευράς ιατρό - βιολογικής, πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό και ιδιαίτερα στο δέρμα. Φυσικά ούτε η γεωφυσική, ούτε η μυθολογική, ούτε η θρησκευτικό - φιλοσοφική φύση του ήλιου είναι το αντικείμενο του παρόντος. ΤΑ Λ ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ 3

4 Η ηλιακή ακτινοβολία είναι μια μορφή ενέργειας που παράγεται στο κέντρο του ήλιου και εν συνεχεία ακτινοβολείται στο άπειρο. Ένα ελάχιστότατο μέρος της συνόλης ενέργειας τα τρ!α μόνον δισεκατομμυριοστά φθάνει στην επιφάνεια της Γης. Στην επιφάνεια της Γης φθάνει ακτινοβολία που έχει μήκος κύματος Αο έως Αο ή 290 ΝΜ έως 750 ΝΜ. Το φάσμα της ακτινοβολίας αυτής διακρίνεται εις την υπεριώδη που εκτείνεται από τα 290 ΝΜ έως τα 320 (υπεριώδης - Β), εις την υπεριώδη - Α που εκτείνεται από τα 320 ΝΜ έως τα 400 περίπου και από τα 400 ΝΜ έως τα 750 ακολουθεί η ορατή ακτινοβολία, δηλαδή το φως της ημέρας. Αριστερώτερα του 290 ΝΜ βρίσκεται η υπεριώδης που δεν φθάνει στην Γη γιατί απορροφάται από το Όζον και τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και ονομάζεται υπεριώδης -Σ και πιο αριστερά η κοσμική ακτινοβολία, ενώ πέρα από το 750, δηλαδή προς τα δεξιά του ηλιακού φάσματος, βρίσκονται ο ιθερμαντικές ακτίνες του ήλιου, αυτές πυο δίνουν τη ζέστη και πιο πέρα ακόμη οι υπερέρυθρες ακτίνες και ακολουθούν τα κύματα ραδιοτηλεγραφίας. Η φύση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι δισυπόστατη. Δηλαδή η ακτινοβολουμένη από την η- λιακή μάζα ενέργεια μεταφέρεται εις το άπειρο υπό την μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάνσεων. Ό- μως η μετάδοση αυτή γίνεται, επιπροσθέ'ως (πλην της κυματοειδούς φύσεως) κατά απειροελάχιστα στοιχειώδη ποσά ενεργείας τα «ΚΟΥΑΝ- ΤΑ», τα οποία προκειμένου περί της ηλιακής α- κτινοβολίας ονομάσθησαν «φωτόνια». Με μαθηματικές εξισώσεις που εκφράζουν τα μεγέθη αυτά και επιτρέπουν τη μέτρηση της παοεχομένης ενέργειας στην κάθε δεδόμενη στιγμή γίνεται δυνατή η αναπαραγωγή των συμβάντων α- πό τον ήλιο στο δέρμα πειραματοζώων και η διατύπωση σαφών συμπερασμάτων κάθε φορά, όπως οι θετικές επιστήμες ορίζουν. Μια τρίτη τέλος έννοια που πρέπει να έχομε υπ' όψιν είναι ότι στην χώρα μας υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, δηλαδή πολλές ώρες κατά την διάρκεια του έτους ο ουρανός είναι αίθριος όλη την ημέρα. Οι μέγιστες τιμές ηλιοφάνειας παρατηοούνται στην Ζάκυνθο, στις νότιες ακτές της Πελοποννήσου, στα Κύθηρα και στις δυτικές ακτές της Κρήτης με ώρες ετησίως. Περιοχές ελαχίστης ηλιοφάνειας με ώρες ευρίσκονται στο νοτιο - ανατολικό Αιγαίο. Η μεγίστη διάρκεια ηλιοφάνειας στον τόπο μας παρατηρείται τον μήνα Ιούλιο. Μελετώντας τώρα την βιολογική επίδραση της προσπίπτουσας μέχρι την Γη δραστικής ακτινοβολίας πρέπει να έχομε κατά νου ότι: 1 ) Άλλη είναι η βιολογική δράση των υπεριωδών ακτινών πάνω στο δέρμα ( ΝΜ) άλλη των ορατών ΝΜ και άλλη των υπερερύθρων (πέραν των 740 ΝΜ). Μεγαλύτερη βιολογική επίδραση έχουν οι υπεριώδεις. 2) Η διεισδυτικότητα των ηλιακών ακτινών με - σα εις το δέρμα παραλάσσει. Οι υπεριώδεις δεν φθάνουν παρά μόνον έως την βασική στιβάδα του δέρματος όπου βρίσκονται το μελανοκύτταρα που παράγουν μελανίνη και πολύ λίγο ή σχεδόν καθόλου στα βαθύτερα στρώματα, δηλαδή στο χόριο- Οι υπερέρυθρες όμως φθάνουν βαθειά και επηρεοζουν τα αγγεία και την μικροκυκλοφορία του Χ " ρίου. Δεν ασκούν όμως καμμία επίδραση στα νοκύτταρα. μελο "Αλλωστε κατά την φάση της διεισδύσεως τ«ν ηλιακών ακτινών στο δέρμα λειτουργεί ένα πολύπλοκο σύστημα απορρόφησης, ανάκλασης και διάθλασης των ακτινών που συνεπάγεται την παρεμ^0 διση της διείσδυσης, έτσι που ένα μικρό μόνον ποσοστό ακτινοβολίας φθάνει εις τα κύτταρ «στόχους». Η απορρόφηση και συνεπώς η εξουδετέρωση των υπεριωδών ακτινών γίνεται από την μελανίνη του δέρματος. 3) Η περιεκτικότητα των υπεριωδών ακτινών στο ηλιακό φάσμα παραλλάσσει ανάλογα με γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, με την εποχή, Ι* ε τις συνθήκες υγρασίας της ατμοσφαίρας και την ώρα της ημέρας. Την "Ανοιξη στη χώρα μας και από τΐί 11:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ. το ποσοσ~ό " ί " )ν υπεριωδών ακτινών είναι αναλογικά μεγαλύτερο μέσα στο σύνολο του φάσματος των ακτινών που φθάνουν στην Γη. 4) Η ώρα της ημέρας έχει εξ άλλου μεγάλί σπουδαιότητα γιατί υπάρχει κατακόρυφη πρόστ*' 03 ση των ακτινών. Όταν ο ήλιος βρίσκεται σε νια 60ο πάνω από τον ορίζοντα το πάχος της α " 1 ' μόσφαιρας που έχει να διανύσει το φως, διπλασ'* άζεται και έτσι ένα μεγαλύτερο ποσοστό υπερ 1 " ωδών ακτινών απορροφάται, διαθλάται ή ανακλο' τα ι και τελικώς χάνεται. Με βάση την παραπάνω απλοποιημένη γνωσ* 1 * κή υποδομή σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολι «ας δούμε τώρα σε πρακτικό επίπεδο τις επιδρ ' σεις, ωφέλιμες ή βλαπτικές του ήλιου πάνω <7 τ ν ανθρώπινο οργανισμό. Οι Γ ε ν ι κ έ ς ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς του ή' λιου στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι βέβα' 0 το αντικείμενο της αποψινής παρουσίασης. Αυτές χωρίζονται: 1. Σε ευεργετικές 2. Σε φυσιολογικές 3. Σε παθολογικές ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗ* ΑΚΤΙΝΟΒΟΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ Δ Ε Ρ Μ Α 1 ) Ενεργοποίηση της κυκλοφορίας και της 1 * σκησης σε συνδυασμό με θαλάσσια σπόρ. 2) Ενεργοποίηση περιφερικής μικροκυκλοφ 0 ρίας αίσθημα ευεξίας αντοχής δύναμπί Τ 2 4 ΤΑ ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓθΗΐ'Α

5 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 3) Ερεθισμός των απολήξεων του συμπαθητικού νευ ρικού συστήματος αύξηση ρυθμού ανταλλαγής της Ολης ευρωστία όρεξη. Αμεση διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων <ΤΓΟ τις υπέρυθρες ακτίνες του φάσματος επίταση Της καρδιακής λειτουργίας άμεση βελτί- WCT 1 της κυκλοφορίας γενικά. 5) Ενεργοποίηση των προβιταμινών NT σε προ β 1το <μίνη ΝΤ3 (φυσική βιταμίνη) απορρόφη- σκελετική ανάπτυξη. Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Ι Ερέθι σμα φωτεινής ακτινοβολίας οπί- Ός λοβός υποφύσεως αύξηση του τόνου του ^αρασυμπαθητ ικού Νευρικού Συστήματος βελ- Τ ' ω^η ψυχικής υγείας αίσθημα ασφάλειας ευε ξϊα (διαύγεια άπλετο φως). 0 Ρ Ε ψ Η Ενεργοποίηση χλωροφύλλης των φυτών φω- ^νθεσ η σχηματισμός υδατανθράκων υψηλής ΰ1Τ όδοσης ενέργειας (τροφή). γ 0, σο υπενθυμίζεται η ευεργετική επίδραση ^ άπλετου ηλιακού φωτός στην όοαση, σ ην τ α Ροποίηση της ψυχικής υγείας, στην ενεργοποί- Π και δραστηριοποίηση της κυκλοφορίας ιοιαι- Ρ εάν συνδυάζονται με διάφορα σπόρ, στον ε-,0 ΐό των απολήξεων του Συμπαθητικού με α- KQ T ττιν «ύ ξηση της ανταλλαγής της ύλης Τ 1 ν δημιουργία ως εκ τούτου ευρωστίας και ε '«ς κατά το Θέρος. ρ ε ρ, άλλου η ορατή ακτινοβολία ως ένα είδος ε- ΙΟ, ματος μέσω των οφθαλμών και της ενδοκρινι- "Κ λειτουργίας του οπισθίου λοβού της υποψύ- 6 \ Ί' ε Ρ ε θίζει τ παρασυμπαθητικό με συνέπεια Τ κοση της ψυχικής διαθέσεως. ρ 6ο;ν«ατό άλλωστε είναι ότι η υπεριώδης ακτινο- 1α επιδρά στις προβιταμίνες ΝΤΕ που βρί- ο g ντ αι σε φυτά και ζώα και τις μετατρέπει σε ν^«μίνη ΝΤΕ3 δηλαδή φυσική βιταμίνη που εί- ^Οι αττα Ρ α!τ η τ Π Υ,α την ανάπτυξη του οργανισμού τ ΐν οστεοποίηση (ραχιτισμός). γ η υπεριώδης ακτινοβολία ενεργοποιεί Λ»,- ^ωρ φύλλη των φυτών με την λειτουργία της ^οουνθέσεως όπου, από διοξείδιο του άνθρακα ς. ΝΕ ΡΟ παράγονται υδατάνθρακες υψηλής αποω ς. Οι υδατάνθρακες αυτοί προσλαμβάνονται»μό τροφή από τον άνθρωπο και τα ζώα. Χε ' ιτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω τ ε ' τε άμεσα π Χ 'ΧΠΙ ϋ10( **"*~ ^^ Βιταμίνης ΝΤΕ είτε έμμεσα π.χ. διέ- ^ Π απολήξεων αυτονόμου νευρικού συστήματος 0υ ξηση Της μικροκυκλοφορίας. εγι.^ ζ οντ ας όμως το θέμα σε μια βάση μεθοδικής ίε ^Μονικής ανάλυσης βλέπομε να υπάρχει μια * Ρ από άλλες περίεργες αντιδράσεις οη-ον ή- Μ 0 ΤΓ υ είναι είτε φυσιολογικές είτε παθολογι- 1) Η λ ι α κ ό ε ρ ύ θ η μ α. Το κοκκίνισμα του ήλιου είναι μια απλή φυσιολογική αντίδραση στον ήλιο που οφείλεται στην αγγειοδιαστολή. Αγγειοδιαστολή γίνεται πραγματικά αλλά είναι μικρού βαθμού συνήθως, εμφανίζεται ενωρίς και εξαφανίζεται επίσης σύντομα. Αντίθετα, το ηλιακό ερύθημα που χαρακτηρίζεται από ένα έντονο κοκκίνισμα του δέρματος εμφανίζεται μετά από 6 10 ώρες από την έκθεση στον ήλιο. Το δέρμα που ήταν εκτεθειμένο στον ήλιο είναι ζεστό, καίει, πονεί και καμμιά φορά σχηματίζονται φυσαλλίδες, που εν συνεχεία σπάζουν και όχι σπάν ι α μολύνοντα ι. Το ηλιακό έγκαυμα είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη βιολογική διεργασία που γίνεται σιγά - σιγά από την επιφάνεια της επιδερμίδας προς το βάθος του δέρματος και χρειάζεται αρκετές ώρες ώσπου να συμπληρωθεί η διαδικασία με τις αλυσσιδωτές ενζυματικές αντιδράσεις που καταλήγουν στην παροδική βλάβη των επιδερματικών κυττάρων και την παροδική καταστροφή τους. Το ηλιακό έγκαυμα οφείλεται στην υπεριώδη α- κτινοβολία του ηλιακού φάσματος ( ΝΜ). Όμως οι ακτίνες αυτές δεν διαπερνούν το τζάμι του παραθύρου ή τα σύννεφα γιατί απορροφώνται. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται η- λιακό ερύθημα. 2) Μ ε λ ά γ χ ρ ω σ η Και η μελάγχρωση, δηλαδή το μαύρισμα του δέρματος οφείλεται ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος ακτινών δηλαδή στις υπεριώδεις και ισχύουν τα ίδια. Και το μαύρισμα είναι μια πολύπλοκη βιολογική διεργασία. Σε μια πρώτη φάση γίνεται άμε^η διασπορά μελανίνης. Το μαύρισμα αυτό γίνεται μέσα σε 9 12 ώρες αλλά δεν διατηρείται. Αντίθετα το κανονικό μαύρισμα αρχίζει μετά από 48 ώρες από την έκθεση στον ήλιο και διατηρείται από 3 έως 6 μήνες. Οι υπεριώδεις ακτίνες ( ΝΜ) είναι εκείνες οι ακτίνες που ενεργοποιούν ωρισμένα ένζυμα που βρίσκονται σε μικρές βιολογικές μονάδες,τα μελανινοκύτταρα της επιδερμίδας. Με την αρχική αυτή διαδικασία αρχίζει μια ε- πίσης πολύπλοκη λειτουργία παραγωγής και διασποράς μελανίνης στο δέρμα. Στους μελαχρινούς τα πράγματα είναι ευκολώτερα. Στους ξανθούς δυσκολώτερα. Η μελανίνη έχει καθαρά προασπιστική λειτουργία εκφράζει μ ι α α υ τ ο ά - μ υ ν α τ ο υ δ έ ρ μ α τ ο ς γ ι α τ ί α- π ο ρ ρ ο φ ά και α δ ρ α ν ο π ο ι ε ί τ ι ς β λ α π τ ι κ έ ς υ π ε ρ ι ώ δ ε ι ς α κ τ ί - ν ε ς. 3) Η ενεργητική αύξηση του πάχους της επιδερμίδας οφείλεται σε ενεργοποίηση του ρυθμού μιτώσεων και παραγωγής επιδερμιδικών κυττάρων. Το δέρμα παχύνεται ακριβώς για να αμυνθεί. Παρεμποδίζει με το πάχος του την διείσδυση των βλαπτικών ακτινών, δηλαδή αντιδρά με τον τρόπο που μπορεί. Τλ ΙΙΝΚΓΜΑΤΤΚΑ ΚΎΘΗΡΑ

6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ο ξ ε ί ε ς α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς Οι παθολογικές αντιδράσεις του δέρματος οφεί λονται κυρίως στην υπεριώδη ακτινοβολία του η- λιακού φάσματος. Από καθαρώς κ λ ι ν ι κ ή δ ε ρ μ α τ ο λ ο - γ ι κ ή θ ε ώ ρ η σ η, όλες αυτές οι αντιδράσεις ενσωματώνονται μέσα σε μια γενική έννοια την: «ΦΜΤΟ - ευαισθησία του δέρματος». Από πρακτική άποψη ο όρος αυτός ερμηνεύεται με απλό τρόπο «ς εξής: «Ο Άνθρωπος που πάσχει από φωτο - ευαισθησία όταν εκτεθεί στον ή- λιο, σε χρόνο που παραλλάσσει, εμφανίζει διάφορα δερματικά εξανθήματα που και αυτά παραλλάσσουν από πλευράς μορφολογίας των βλαβών. Τα περισσότερα είναι «εκζεματικού τύπου» και ο- πωσδήποτε είναι βαρύτερα από το ηλιακό έγκαυμα που είπαμε παραπάνω. Δουλειά των δερματολόγων γιατρών είναι φυσικά να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν τις βλάβες αυτές με την κλινική ε- ξέταση και με την χρησιμοποίηση διαφόρων εργαστηριακών μέσων. Είναι αφάνταστα μεγάλη η συχνότητα των αντιδράσεων αυτών που παραγνωρίζονται ωστόσο γιατί όλες, ονοματίζονται απλώς «έκζεμα». Χίλιες δυό είναι οι αιτίες που συνεργούν με τον ήλιο στη πρόκληση της φωτο - ευαισθησίας στο δέρμα. Αναφέρω φάρμακα όπως τα καρδιολογικά, τ«διουρητικά, τα αντιδιαβητικά, ωρισμένα αντιβιοτικά, ηρεμιστικά, συντηρητικά τροφών, το αλκοόλ σε μεγάλες δόσεις και άλλα που χρησιμοποιούνται τοπικώς όπως π.χ. καλλυντικά, σαπούνια, αρώματα, βιομηχανικές σκόνες κλπ. Το πρόβλημα, ένεκα του καταναλωτικού τρόπου ζωής, αντιλαμβάνεσθε ότι γίνεται εξαιρετικά οξυ και έχει δώσει μια άλλη διάσταση στην σύγχρονη δερματολογία και εις την έρευνα στον τομέα αυτόν. Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την φωτο - ευαισθησία στο δέρμα είναι απλοί: Μία και πολλές ουσίες είτε εξωγενούς π-.χ. φάρμακα είτε ενδογενούς προελεύσεως π.χ. μεταβολίτες είτε τέλος εξωγενείς ουσίες που διαποτίζουν το δέρμα π.χ. απορρυπαντικά πλυσίματος, φθάνουν και εισδύουν μέσα στα κύτταρα της επιδερμίδας. Όταν τώρα προσπέσουν στο δέρμα α- κτίνες με κατάλληλο μήκος κύματος δηλαδή οι υ- περιώδεις, τότε τα στοιχειώδη ποσά ενεργείας των ακτινών «τα φωτόνια» φθάνουν στα μόρια της φωτο - ευαισθητοποιού ουσίας, την διεγείρουν και δημιουργείται μια πρωταρχική φωτοχημική αντίδραση που στην συνέχεια πυροδοτεί σειρά αΐϊ μικρές περίεργες εκρήξεις. Πεδίον μάχης είναι δέρμα. Αποτέλεσμα είναι η παροδική ή μόνιμί φθορά του δέρματος, δηλαδή η κλινική εκδήλωση της φωτο - ευαισθησίας. (Στο επόμενο η συνέχεια) Τ0 2 4 ΤΑ ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓθΗΐ'Α

7 Τί 1-1 ' Τό Σοκάκι Τού κ ΜΙ Χ. Κ Π ΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΣΟΚΑΚΙ Εβλεπε λίγες ώρες της μέρας τόν Ι χε Ρ ιε ί ε? Χ ε 3πί'.ια ψηλά κι τι νάχε: ανοιχτή τήν εξ-δό του, ε να παλιό πέτρι- ^ «Ρ * φυλακών το βάραινε άπελπ'στικχ μέ τις Έτ] 1αυρε? πετ Ρ ε * ν -αί άπα σια πρααθυράκια. ' π λέ ;ν τό στενάκι δέν ήταν ποτέ καθαρό, γιατί ^ Τμενα βρωμόνερα κι απλωμένα ροΰχα από μπιυγ'ι- * τ> 1 ι I.. " ' -.. νε ιΐ(7>υ<γ ιιόν.αη υγρασία κι --> κρατούσαν στό χειμώνα μόνιμη ύγρασί που κι 6 πιο ξηρό; βορηας δέν προλάβαινε νά 1 '"«γνώση. "Λ και ειμουνα παίδι οιαιστανομουνα πω; το δέ ν ήταν παρά τό σκηνικό ένός θεά ψ:υ. τ,υ ^ 'παίζε μια φτωχή οικογένεια,. κ *τοικοοσε σιό υπόγειο ένός σπιτιοϋ τού κένρ,. ο ν υ Ή πλύστρα μέ τά παιδιά της λέρωναν πε- " ε Ρ τό σοκκάκι άπ' όλους τους άλλο-ς κ-»τί- 4 "ου πού φρόντιζαν να τό κρατούν καθαρό. Τί 5* πούν δμως και τί νά της κάμουν αύ.ής της ^νισμένης γυναίκας. Χν Τ-ωστό πώς ξενόπλενε γιά νά ζήσει τά χ τγ 1ΐ' πού ήταν σέ μικρή ήλικία και πολλά- ΤΑ Ή- ^ν/ Χχ κι και μέ τά βασικά αυτά Ελαττώματα '' -^ ^Ήρτό, ωστόσο, δν Ελλειπαν τά βρυχητά έ" :Χ5,'ο" Υ 'Ρ 10υ ' " ^ κάθε "^ ~ τόσο περνούσαν ι σ:όν άέρα τού ; βοερού χώρου ' του, και ' τό θηρ " ο πού -- ' ό * διατάρασσε Α««««λο- λ άντρας της γυναίκας, πού νΐϋ υ μέσ' (ΐ^ άπ' «... τά κάγκεν* Χϊ ' ς φυλακής υ *ακής ξεφώνιζε, σά ν άπ' τό - 1 κλουβί του, ε- α ωρό βρισιές στη γυναίκα του. ΐοΟ > ^ερ χ } Εμαθα τήν αιτία της φυλακής αύτ ^νθρώπ:υ, πού θάταν από κε'νους π ύ ή μοίρα τ 3>8ί γ 4 τρόφιμους στις φυλακές, τούς κου- ι4χ. ν^ς' και τούς μαχαιροβγάλτες, Ιβρισκα δμως, πσ Ρ πτιοσή του ήταν κάπως σπάνια, άφοϋ στα κ είχε τήν εικόνα τώ ν παιδιών του, τις φω- έβλεπε άπό τό πρωί ώς τό βράδυ τό σπί- Τό, 3 '*άκι πίστευα, πώς άν γιά τά μάτια τού κά- ^ί ''^κ;α μένου ήταν σάν ποταμάκι, πού είχε ροή κ νηση άνώτερη τού νερού, άπό μια ζωή άν- Μτ' α ν ' τό τρέχαν Ελεύτεροι, γιά τά δικά του νογ- α,' ποταμάκι αύτό τό πίστευα χρυσό, δπως γί- 3',^Ι, 1 '^ ποτάμια τις νυχτιές μέ τ φεγγάρι, άφοϋ μ^,. τού καθρεφτίζονταν όλη ή ζωή κείνων, πού Ρ*>Ί αν νά τόν Ενδιαφέρουν. Ένοιωθ' άκομα, άπό τις περιοδικέ; ώρες πού Εμφανιζότανε στό παραθύρι, τήν προσπάθεα και ήν πάλη γιά νά πλησιάση τά κάγκελά του, αφού ήταν ή περιζή.ητη θέση στούς φυλακισμένους, π:ύ π ιός ξέρει γ ά ~όζ% λεπτά της ώρας λάχαινε στον καθένα ή και ποιοι άγραφοι και αίματένιοι πολλές φορές κανονισμοί τους τό παραχωρούν. Στο παράθυρο ό κατάδικος άντρας αντί νάχει τή χαρά τών παιδιώ ν πού πα ζαν, πε θήνιος στά ταπεινά ε στικτά του, θέριευε άπ' άσβηστες έπιθ μίες μόλις τύχαινε ν' άντικρΰση τή γυναίκα του και παρασυρμένες άπό τή ζήλεια και τ'ις υπόνοιες, ξ;στόμ.ζε -.ίς άσυνάρτητες βρισιές του.. Ή φωνή του έπεφτε σιγά - σιγά. Τή θέση τού παράθυρου τού τήν έπαιρνε άλλος, και τό σοκάκι ξανάβρισκε τήν ηρεμία του. Ετσι κυλούσε ό καιρός κι ή γυναίκα τού πήγαινε τις άλλαξιές τά ρούχα και τό λίγο χαρ ζιλίκι στή φυλακή, πού τά δέχονταν μ' ευχαρίστηση- ΙΙοιό ξενόπλυμα και ξενοδούλεμα δμως θα μπορούσε νά βαστάξη τά τόσα εξ δα πού άπαιτοΰσε ή συντήρηση τή; άθεμέλιωτης αυτής οικογένειας;.. Γι' αυτό, ξέχωρα άπ' τή φήμη τού νταή και τήν ψεύτικιαν έντίπωση πώς κι' άπό τή φυλακή εξουσίαζε τή φαμελ ά του, οί φυλακισμένοι άρχισαν καθημερινά νά βλέπουν τούς κάθε κατηγορίας Επισκέπτες το ύ υπόγειου, πού μέ τό πρόσχημα κάποιου μικρού μπόγου κουβαλημένου στις άμασχάλες τους, μέναν ώρες μόνοι μέ τή γυναίκα του σπ.τι του Ό θυμός του άναψε.. 'Αγριεμένο θηριό γιά νά κρατήοη στούς άλλους τό φιλότ μό του ζύγωνε τά κάγκελα και ξερνούσε φοβέρες, πού θάρρευες πώς ξέσχιζαν τή γυναίκα, πού μέ τό δικό της τρόπο τόν κχβούρδιζε χωρίς νά τόν καίει.. Κράμα λύσσας κι' άπόγνωσης, ύστερικιά Εξαψη και σπάσιμο τών νεύρων τόν Εκαμε νά ξεφωνίζει μέχρι πού βράχνιαζε.. μέχρι πού, περίγελο τώ ν κατάδικων άποκολλώνταν βίαια άπ' τά σίδερα τού παραθυριού.. Κι' ή γυναίκα, καθώς αύτούς π:ύ ταξιδεύουν σέ τρικυμία, άκουγε άπ' τις ζεστές άγκαλιές τό αιώνιο βρισίδι τουχωρίς νά τή νοιάζει, Ενώ τά παιδιά ά- νοιωθα στά κατάμαυρα σύννεφα πού τά τριγύριζαν, Τ Λ 11ΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓΘΗΡΑ

8 ξακολουβοΰσαν τό παιχνίδι του κοχλία στό νοτισμένο χώμα του σοκχκιοϋ Τό χρυσό ποτάμι του στενού μας, πού για λόγου του είχα σκεφτή, ήταν άναμφισβήτητα ποτάμι βόρβορου, πού του εφτανε μέχρι τό λαιμό του... Τό-; είχα στό μυαλό μου πολλές φορές κι' περίμενα ν' άκοσω κάποτε τό κατόρ&ιομχ τοϋ σουγιά του στά σ:ήθ:α της γυναίκας, π:ύ δποια καΐ νάταν, βόλευε ενα κόσμο παιδιά σέ μια περίσταση Ό καιρός πέρασε και τίποτα δεν ακούστηκε.. "Ενας κόσμος πού θορυθεϊ, χαμηλός, σκοτεινός αλλά κι' άβουλος να βρί) μια λύση.. Πού περνά καιρό ξύνοντας τήν πληγή για να τήν ερεθίζει κα' δείχνει πώς πονά.. 'Ανάξιος γιά νά τόν πρόσεξε' κανείς. Ή ζωή λύνει τό ένδιχφέρο γι' αυτούς... "Ισως μως μένει ή περίπωτση των παιδιών Τί νάγιναν ε- κείνα τά παιδιά;. "Ας ευχηθούμε ή ζωή νά τα άμειψε, νά τούς ε " δείξε τή χαρ:ύμενη νότα της κι' ή παροιμία νά ξ*' νάλαμψε στήν άλάθευτη αλήθεια της. «... Άπ " αγκάθι βγαίνει ρόδο» «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» 'Αγαπημένο μου Νησί Όσο μακρυά κι αν βρίσκεσαι νοιώθω νάσαι κοντά μου. Ολημερίς στη σκέψη μου τη νύχτα στα όνειρα μου. Πόσο ττοθώ νησάκι μου νάρβω πάλι κοντά σου να καμαρώσω μια φορά ξανά την ομορφιά σου. Να ιδώ τους τόπους πούζησα στα παιδικά μου χρόνια κει που πρωτόνοιωσα χαρά αγάπη και συμπόνοια. Το σπίτι όπου μεγάλωσα με τ' άλλα μου τ' αδέλφια δίχως φροντίδες στη ζωή με γέλια και με κέφια. Να τρέξω στα λαγκάδια σου, στους κάμπους, τα βουνά σου, και νέο να πάρω βάφτισμα στα γαλανά νερά σου Π.Κ. Ν.Υ. Μάρτιος ΤΑ ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓθΗΐ'Α

9 ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ... Ό κατάπρωτος ΔιδάσκαΑός σας Ιωάννης Σεμιτέκοϋος - Βικέτος Του ΧΑΡ. Ε. ΚΡΙΘΑΡΗ τηλέφωνο του χωριού μου, του Καραβά, ή- Τ θνε τότε στο σχολείο μας. Οταν έφευγε στις γιορτές ή το καλοκαίρι στ, ς διακοπές ο δάσκαλος μας, την φροντίδα Τθυ τηλεφώνου την άφηνε στον κοντινό γείτονα του σ Χολείου που ήταν ο πρώτος μου εξάδελφος ο Μητης καπετάν - Νικόλαινας (Τζωρτζόπουλος). ε Υαλύτερός μου κατά είκοσι χρόνια, μ' έσερνε * ντά του συχνά, στο σπίτι του, στα χωράφια στο ψάρεμα και στο κυνήγι για τα δυό Τε λευταία τρελλαινόμουνα σκότωνε λαγούς, Πέρδικες, τρυγόνια, μου τα φόρτωνε κρεμαστά στ ους ώμους μου για να γελά, αλλά περισσότερο να επιδεικνύεται στους άλλου κυνηγούς. Με πήρε μια φορά και στο σχολείο μου, που έ- Ε ττε ο δάσκαλος και είχε να πάρει και να δώσει ^ΐλεγρ α φήμ ατα άμ 0υνα στ η δεύτερη τάξη, διά- 5 α τ α γραμμένα μέσα σε πλαίσιο ψηλά στους τ 'Χους αποφθέγματα, (δεν τα καταλάβαινα, φτάνει όμως που τα διάβαζα) «Έργον, ουδέν όνειδος αε ΡΥίει το όνειδος», «Εν οργή μήτε τι λέγειν μή- Τε τ πράττειν». Πιο πολύ μ' αρέσανε οι χρωματιχάρτες προ πάντων όμως εκείνοι με τα πολύ- ΧΡ"μα ωδικά πτηνά. Εκείνες οι καρδερίνες, οι πα- ^ Χ ο ι, δεν είχα ιδεί ποτέ μου παπαγάλο Λα από καρδερίνες άλλο τίποτα!! Χιλιάδες στον <Ρα6ά, χτίζανε τις φωληές τους στις αμυγδα- ΛΙε ς Εκεί που στριφογύριζα, βλέπω κλεισμένο σε βιτρίνα ένα κόκκινο μολύβι, πάνω σ' ένα τετράδιο που έγραφε: «Βαθμολόγιο μαθητών». Αυ- ^ Ί^νε! Τίποτα πιο επιθυμητό! Το απόκρυφο λ ο, που έγραφε τους βαθμούς μας. 0 κατάλο- Τώρα θα μάθαινα τους βαθμούς όλων μας... ' α και δυό, πάω να σηκώσω το καπάκι της βιν «ς, δε σηκωνότανε. Κάτι το κρατούσε. Κλεια Ριά δεν έβλεπα... ξανάβαλα δύναμη.. Μη! μη! φωνάζει ο Μηνάς. Σταματάει το, Γ"Ι ι >- - ι > ι ^ Λε ψωνημα, πετά το ακουστικό κι ερχόταν απει- Πτικός να μου τις βρέξει. Τί πας να κάνεις βρε, διαρρήκτης πας να γί- ">< Εγώ δεν κατάλαβα την τελευταία λέξη., Θέλω να ιδώ τους βαθμούς μου. Να ο κατά- Αο > ς Τον βλέπεις; Κάτσε εκεί μακρυά πέρα στον τοίχο, να τε- 'ωσω, και τα λέμε μετά. Ξαναπάει στο τηλέφω- νο, αλλά όλο εμένα κοίταγε. Εγώ σκεφτόμουνα, θάβλεπα και τους βαθμούς του ξαδέρφου μου του Κώστα Κανέλλη, και του Θόδωρου, της Όλγας, και του Νικόλα του Βαρβάκη. Ο Μηνάς τελείωσε στα γρήγορα. "Ελα δω, μου λέει... βλέπεις αυτή την άσπρη κορδέλα από δω κι από κει, με τις κόκκινες σφραγίδες στις άκρες, βουλοκέρια τα λένε. Η βιτρίνα είναι κλεισμένη σφραγισμένη. Μόνο ο δάσκαλος έχει δικαίωμα να την ανοίξει' όποιος άλλος το κάνει, και σχίσει την κορδέλα και σπάσει τα βουλοκέρια, πάει φυλακή. Το κατάλαβες; Τον πιάνει αμέσως η αστυνομία. Ευτυχώς σε πρόφτασα και σε γλύτωσα. Κατάλαβα πως ύστερα από τα Β.Α. ΒΑ του δασκάλου με προχώρησε ο ξάδερφος μου ο Μηνάς στις γνώσεις που με κατατρόμαξαν! Άρχισα να κλαψουρίζω. Δεν τόξερα!... Έννοια σου. Δεν θα το πω του δασκάλου... ευτυχώς σε πρόφτασα! Μούρθαν αμέσως στο μυαλό αυτά που μας είπε πέρυσι όταν πρωτόρθε ο δάσκαλος. Προσέξτε καλά! Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός για τους καλούς και τους επιμελείς μαθητές! Αλλά είμαι, και πάρα, πάρα πάρα πολύ κακός, για τους κακούς και τους αμελείς μαθητές. το μια για πάντα! Τ' ακούσατε; Μάθετέ Μάλιστα! όλη η τάξη. Μας είχε κάνει καλή εντύπωση ό^ως. Νέος, καλοντυμένος, γελαστός, ωραίος, λεγόταν Ιωάννης Σεμιτέκολος ή Βικέτος, και ήταν λέει, από ένα χωριό του νησιού, που λεγόταν Λειβάδι. Ο Στο γραφείο του πάνω, (την έδρα όπως τη λέγαμε του δασκάλου) βρίσκονταν μερικά βιβλία, μελανοδοχείο, πέννες, μολύβια, και ξεχωριστό πιο πέρα, το κόκκινο μολύβι πάνω σ' ένα περιποιημένο τετράδιο (βαθμολόγιο των μαθητών επιγραφότανε). Εκείνο όμως που απ' όλα ξεχώριζε, ήταν, μια μικρή και ψηλή άδεια κόκκινη γλάστρα. Όρθιες μέσα στην κομψή γλαστρούλα ορατές απ' όλη την τάξη... καμάρωναν τέσσερις βέργες... η ψιλή ψιλή, η χοντρύτερη, η πιο χοντρή, και μια απ' ΤΑ ΠΝΕΓΜΛΤΙΚΛ ΚϊβϋΡΛ ί)

10 όλες μεγαλύτερη (θάταν κοντά ένα μέτρο) που ξεχώριζε απ' όλες τις άλλες... «Για τους κακούς και τους αμελείς μαθητές είμαι πάρα πάρα πάρα - πολύ κακός...». Τόχαμε μάθει πια, απ" όξω..., και μας το φώναζαν και οι βέργες! Ο ίδιος μιλιά... για τις βέργες,... και δεν μας το ξανάπε... «για τους κακούς είμαι πάρα...» 'Ισα - ίσα ήτανε γελαστός φαινόταν καλόγνωμος, εύκολα γελούσε, τον καμαρώναμε και τον προσέχαμε πολύ,... μην αλλάξει χαρακτήρα! της γινόταν παράκλησις, ξεκουραζότανε ο κοσμος, για να πάρει τον υπόλοιπο και τελευταίο ανήφορο να φτάσει πια στην ωραία εκκλησία του Αγίου, να μπει η εικόνα στο θρόνο της. Στην αρχή οι μαθητές ακολουθούσαν τη λιτανεία σε παράταξη. Στο τέλος όμως, στους ανηφορ 0 κατήφορους και στο λαγκάδι με τα νερά, σκόρπιζαν και πολλοί βρίσκανε την ευκαιρία να παίξουν, όταν δεν τους έβλεπε ο δάσκαλος. Κάθε Σάββατο πρωί όριζε ποιός από τους μεγάλους θα πει την Κυριακή το «πιστεύω», και ποιός από τους μικρούς «το πάτερ ημών». Εκάναμε και πρόβες... που στεκόμαστε όρθιοι και ακίνητοι με σταυρωμένα τα χέρια. Μεγάλες προετοιμασίες γίνονταν στις γιορτές, και ξεχωριστές πια του Αγίου Χαραλαμπους 10 Φεβρουαρίου, που γιόρταζε η εκκλησία μας. Μας χώριζε σε ομάδες, να καθαρίσωμε δυό μέρες πριν τους δρόμους, που θα περνούσε η λιτανεία της μεγάλης ασημένιας εικόνας του Αγίου. Πετούσαμε στην άκρη τις πέτρες, τα κλαδιά ό,τι βρίσκαμε άχρηστο. Οι αμυγδαλιές ήταν ολάνθιστες, πολλές σκέπαζαν τους δρόμους και έχυναν στην ατμόσφαιρα το λεπτό τους άρωμα και μας έρραιναν με τα πέταλα των λουλουδιών τους, κάθε φορά που φυσούσε αεράκι. Προσέχαμε και φοβόμαστε τις μέλισσες που κατά μυριάδες τρυγούσαν το μέλι από τους ανθούς. Πατούσαμε μερικές λακούβες στην άκρη του δρόμου, που γέμιζαν από τα πέταλα, και βούλιαζε το πόδι μας. "Ηταν το κομφετί λες, της άνοιξης, που επανηγύριζε το βιαστικό ερχομό της... Στη γιορτή ακούγαμε πολλά «μπράβο» από τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη λιτανεία. Μπράβο και στο δάσκαλο!... Τέτοιος δάσκαλος!!! Είχε διαλέξει και μερικούς ψηλούς και καλλίφωνους τους προετοίμαζε από καιρό που βαστούσαν τα εξαπτέρυγα και τις σημαίες και τα λάβαρα, βάδιζαν μπροστά από την εικόνα, και κάθε φορά που τους δινόταν το παράγγελμα από τους παπάδες, εψώναζε ο ένας τους ψαλτά, αργά., δυνατά, σε τάνο επίκλησις... «Κύριεεε, ελέεηησον»! και επαναλάμβαναν όλοι μαζί, και σε γρήγορο ρυθμό, τρεις φορές! Κύριεε - ελέησον, Κύριεε - ελέησον, Κύριεε ελέησοοον!! Ξεκινούσε η λιτανεία με την μεγάλη εικόνα που την έβγαζαν από το μαρμάρινο θρόνο της εβάδιζε προς τα σχολεία. Εκεί γινόταν η μεγάλη παράκλησις υπέρ υγείας «διδασκόντων τε και διδασκομένων» προχωρούσε ύστερα στο Νιοχώρι και ήταν τόσος ο κόσμος, που η ουρά του βρισκότανε ακόμη στην εκκλησία, προνωρούσε αργά και με ψαλμωδίες, ως την Πορταδέλα, εκεί μικρή στάση, και συνέχεια φαγάνα, Κριθαριάνικα, Αμηργιαλή. Εκεί μεγάλη παράκλησις και συνέχεια λαγκάδι - λαγκάδι, ανέβαινε το μεγάλο ανήφορο και σταματούσε στα Κοργιάνικα όπου τοποθετούσαν την εικόνα στο εικονοστάσι της φτιαγμένο στα μέτρα Στο σχολείο μας, σαν μεγαλώναμε και προχωρούσαμε στις τάξεις, ο δάσκαλος μας έλεγε όλο και πιο πολλά που μας αρέσανε πιο πολύ αττο τα μαθήματα. Τι είναι πατρίδα, τί θρησκεία, οικογένεια: «... Πατρός τε και μητρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς» και σεμνότερον και αγιώτερον». Ποιήματα που τα μαθαίναμε απ' όξω για να πούμε και στις εξετάσεις που έπαιρναν το χαρακτήρα μεγάλης γιορτής. Εκείνο όμως που μας είχε συνταράξει, και τον παρακαλούσαμε να μαί πει... το «πάρα κάτω»... ήταν η Οδύσσεια του Ο- μήρου, του μεγαλύτερου ποιητού των αιώνων απο κτήσεως κόσμου μέχρι και σήμερα, όπως μας ετόνιζε. Και την ήξερε απ' όξω, δεν την διάβαζε από βιβλίο, μ* ανοιχτό το στόμα τον ακούγαμε. Κι ύστερα; τί απόγινε; πές τε μας πάρ"* κάτω, τον παρακαλούσαμε όλοι με μια φωνή. Εκείνος σταματούσε πάντα σε σημεία ^ης αφή* γησης, που... μας έκαιγε το πάρα κάτω!! Τώρα πέρασε η ώρα... Όχι, να κάτσουμε μέχρι το βράδυ!... Τί α- πόγινε ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του όταν μπήκαν στη σπηλιά του Κύκλωπα; τον ξαναρωτούσαμε. Τους έφαγε, τους έψησε; γλυτώσανε, - ; Μεθαύριο η συνέχεια, όταν θάρθετε όλοι διαβασμένοι. Ερχότανε το μεθαύριο, ακολουθούσε το άλλο μεθαύριο, και μας ξετύλιγε την ιστορία της περιπλα νησης του Οδυσσέα... «τότε ο Ποσειδώνας θύμισε, κι ανακάτεψε τη θάλασσα με την τρίαιν του!... Τεράστια κύματα σηκώθηκαν κι έσπρωχνα^ τον ναυαγό Οδυσσέα στους βράχους της νήσου τ«ν Φαιάκων. Εκείνος με τις τελευταίες δυνάμεις κολυμπούσε αντίθετα για να γλυτώσει από τ ν πνιγμό και το σκότωμά του πάνω στους βράχους» Μεθαύριο η συνέχεια. Όχι, τώρα τί απόγινε, σκοτώθηκε, γλύτωσε; Τίποτα εκείνος. ^εθαύριο. Κι αναμεταξύ μας: Νάτανε τουλάχιστο άμμος, σαν την Πλατεανάνου! Πώς να βγει στα βράχια! Ή σαν τους Φούρνους. Κι όταν ήρ το μεθαύριο μας εξήγησε πώς εγλύτωσε ο Οδυσσέας... που καταφχαριστηθήκαμε! ΤΙ Τ Τ υ «Λίγο πιο πέρα ήταν η εκβολή ενός ποταμού, που με το ρεύμα του έκοβε τα κύματα, κι έ- στρωνε αμμουδιά και φύκια. Εκεί βγήκε ο Οδυσσέας κατάκοπος με την ψυχή στο στόμα και σύρθί* κε ως πιο πάνω κι έπεσε κι αποκοιμήθηκε αψ υ σκέπασε το γυμνό του σώμα με φύλλα, με χόρ τ0 και με φύκια της θάλασσας». Έ, αυτό πια δεν το φανταζόμαστε, ξαλαφρώσαμε. Όμως, συνέχισε ο δάσκαλος, και σταμάτη- 2 4 ΤΑ ΙΙΝΕΓΜΑΤΙΚΑ ΚΓθΗΐ'Α

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΛΙΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Μας ρωτήσανε πριν λίγε«μέρες, άνθρωποι ξένοι ά- πό τό Λίησί μ.».«, έπάνω σέ μιά συζήτηση γύρω άπό το σημερινό πνευματικό επίπεδη τού "Ελληνα, σέ ηοιδ σημείο βρίσκεται τό πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι Όργανο του Συλλόγου των Απανταχού Πανορμιτών Δωρίδος H Πάνορμος Τρίμηνη έκδοση πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου Αριθ. Φύλλου 17 Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2007 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Π.Π. ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια;

Να ναι ψέματα ή αλήθεια των μεταπτυχιακών τα παραμύθια; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση MA in Drama and Performing

Διαβάστε περισσότερα

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. «Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο;» μου απάντησαν.

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. «Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο;» μου απάντησαν. Μ ια φορά, ήμουν τότε έξι χρονών, σ' ένα βιβλίο για τα παρθένα δάση που λεγόταν «Αληθινές Ιστορίες», είδα μια υπέροχη εικόνα. Έδειχνε ένα βόα να καταπίνει ένα αγρίμι. Αντιγράφω εδώ το σχέδιο. Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Έ τ σ ι Δ ά μ α σ α τ η Γυροειδή Αλωπεκία

Έ τ σ ι Δ ά μ α σ α τ η Γυροειδή Αλωπεκία ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Έ τ σ ι Δ ά μ α σ α τ η Γυροειδή Αλωπεκία & ΑΛΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Τρίπολη Copyright: XΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Αγίου Κωνσταντίνου 41, Τρίπολη 221 00, τηλ 2710 231820 κιν.

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Τιμή περιοδικού 2 ευρώ. Τύποις:

ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Τιμή περιοδικού 2 ευρώ. Τύποις: ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Επιμέλεια ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Τιμή περιοδικού 2 ευρώ Τύποις: Οι Ανεράδες. Ήταν ένας ενωμοτάρχης από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας. Ήταν γύρω στο 1930 καλοκαίρι την εποχή που είχε τελειώσει

Διαβάστε περισσότερα

IΟΥ ΛΙΟΣ ΒΕΡΝ (1828-1905)

IΟΥ ΛΙΟΣ ΒΕΡΝ (1828-1905) IΟΥ ΛΙΟΣ ΒΕΡΝ (1828-1905) Γ άλλος συγγραφέας που δlα κρίθηκε Ύια το σvναρπαστικό και επιστημονικά «προφητικό» λόγο του. Γεννήθηκε στη Νάντη, σπουδασε νομικά στό Παρίσι και στη συνέχεια φιλολογία. Από το

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό

Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας. Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό και Το πιο δροσερό νερό Στέλιος Πελασγός & Βασίλης Κόλλιας Σταματήστε το γαργαλητό! Μ ια φορά κι έναν καιρό πάνω στη Γη δεν ζούσαν μόνο άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ν ' rv\nss ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995. ( 1 " t

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ν ' rv\nss ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995. ( 1  t % Ρ' 3 ψ. Τ ] ( 1 " t ν ' rv\nss ΤΕΥΧΟΣ 30 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΑΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγαπητοί Συγχωριανοί και Φίλοι του χωριού μας, Το καλοκαίρι έφτασε. Το χωριό μας είναι ήδη έτοιμο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ 5 ΤΕΥΧΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1 9 8 2 ΕΚΛΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ,, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Α Γ Ι Α Γ Α Λ Η Ν Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 5 - ΜΑΙΟΣ 1982 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Τό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ Θεσσαλονίκη, Νοέµβρης 2004 2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Οικογενειακό αρχείο Επιµέλεια κειµένου: Θεανώ και Στέλλα Περδίκη Γραφικά: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ»

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «ΣΑΝ ΠΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ» (ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ) 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ένα παλαιοβιβλιοπωλείο ζει εγκλεισμένος, στον κόσμο των βιβλίων και της σιωπής, για τριάντα χρόνια, ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση To Γράμμα - Έτος ΙΕ, αριθ. 94 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒΡ. - ΔΕΚΕΜΒΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Α. ΘΑΛΗΣ Ένα από τα βασικά ερωτήματα στα οποία επιχείρησαν να απαντήσουν οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι ήταν αυτό της δομής του κόσμου. Ένας απ αυτούς ήταν ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-546

Διαβάστε περισσότερα

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου

Nυχτερινό. αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Nυχτερινό αυθεντικά λογοτεχνικά κείμενα μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Περιστερίου Τεύχος 15 Kαλοκαίρι 2014 ? Περιοδικό και εκδόσεις «Νυχτερινό» 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, Κύπρου και Ψαρών 28, 121 32,

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ Γλώσσα Γ Δημοτικού Τα απίθανα μολύβια ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ. Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή-

ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ. Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή- ΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο ηµήτρης Θανασούλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Από µικρός έγραφε µυθιστορήµατα και διηγή- µατα, όµως ενεργά άρχισε να ασχολείται µε τη συγγραφή σε ηλικία 20 ετών. Το "ΑΝΤΙΟ ΛΟΙΠΟΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 - ------------------------------------------ :----- -...

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 - ------------------------------------------ :----- -... ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ k ι -... ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ - ------------------------------------------ :----- -------------------- ' Α γαπη τοί μας Φίλ οι, Με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2008 Βρήκα τις σελίδες που ακολουθούν μέσα στο βιβλίο μου «Ημέρες Βελονισμού και Laser» του 1993. Τις ανέσυρα γιατί αυτές αποτελούν ένα κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

Χρυσηίδα Δημουλίδου, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Stephen Carroll/Trevillion Images, Altin Osmanaj/123 rf.com. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κελάρι της ντροπής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Χρυσηίδα Δημουλίδου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Μαρία Μπανούση ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Χρυσηίδα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Π.Ε. Σχ. Έτους 2002 2003 : Επιμέλεια: Νίκος Κύρου, Μυροφόρα Ναζηρίδου, Ομάδα ΠΕ. Φορείς χρηματοδότησης προγράμματος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Τέσυ Μπάιλα, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Τέσυ Μπάιλα. Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2014, 6.000 αντίτυπα ΙSBN 978-618-01-0786-9

Τέσυ Μπάιλα, 2014 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Τέσυ Μπάιλα. Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2014, 6.000 αντίτυπα ΙSBN 978-618-01-0786-9 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ουίσκι μπλε ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Τέσυ Μπάιλα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Κατερίνα Δουρίδα ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Τέσυ Μπάιλα, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1]

λογοποιός Τεύχος Πρώτο, 2015 ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ [1] λογοποιός ΕΤΗΣΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Τεύχος Πρώτο, 2015 [1] [2] Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ποίηση είναι η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ «Εχω υπάρξει και ρεμάλι χαμένο»

ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ «Εχω υπάρξει και ρεμάλι χαμένο» ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ «Εχω υπάρξει και ρεμάλι χαμένο» 6 Εικόνες με το φακό των Γιάννη Κυλπάση και Βασίλη Παπαϊωάννου 10 Editorial / Κάθε τεύχος και μια χειρονομία Ένθετη περιοδική έκδοση της Εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡ. Νάρθηκας: o «καλός αγωγός» του πολιτισμού! Παναγιά. Έρχουνταν η άνοιξη με τον αρραβωνιαστικό της, τον Άι Γιώργη...

ΥΠΕΡ. Νάρθηκας: o «καλός αγωγός» του πολιτισμού! Παναγιά. Έρχουνταν η άνοιξη με τον αρραβωνιαστικό της, τον Άι Γιώργη... ΥΠΕΡ TO ΠEPIOΔIKO TΩN SUPER MARKE TS XAΛKIAΔ AKH ΤΕΥΧΟΣ 69 ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΔΙΑΝΕΜΕ ΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Νάρθηκας: o «καλός αγωγός» του πολιτισμού! Έρχουνταν η άνοιξη με τον αρραβωνιαστικό της, τον Άι Γιώργη... Mια νησιώτισσα

Διαβάστε περισσότερα