συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την 21/01/2013 µεταξύ: αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη αρ 22, µε Α.Φ.Μ , αρµόδια.ο.υ. IA Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αργύριο Ζαφειρόπουλο, ο οποίος στην παρούσα ενεργεί µε την ιδιότητα του Προέδρου του.σ. (στο εξής ο «Εργοδότης»), και αφετέρου της επιχείρησης «SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατρ. Γρηγορίου αρ , Τ.Κ Ταύρος, µε Α.Φ.Μ , αρµόδια.ο.υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Σπανουδάκη Χρήστο του µε Α..Τ...(στο εξής ο «Ανάδοχος»), συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων που στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης» για την προµήθεια και εγκατάσταση ενσύρµατου συστήµατος συναγερµού στο κτίριο του Ε.Τ.Α.Α.-ΤΥΠ Α επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34, Αθήνα, προέβη στη συγκέντρωση τριών προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών αυτών αναδείχθηκε ως µειοδότρια η εταιρία µε την επωνυµία «SECURITY SERVICE POWER HELLAS A.E.», η οποία προσέφερε το ποσό των 3.034,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% (697,82 ), ήτοι συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α ,82. O Εργοδότης αναθέτει µε την παρούσα σύµβαση, βάσει: Της απόφασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. επί του 56 ου θέµατος της 207/ συνεδρίασης και Της υπ αριθµ. 2049/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 3.731,82 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΤΑΑ-ΤΥΠ Α στον ΚΑΕ: µε α/α καταχώρισης 2049 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα (Α Α:ΒΕΦΘΟΡΕ1-Π69) στη συµβαλλόµενη εταιρία µε την επωνυµία «SECURITY SERVICE POWER HELLAS A.E.» που θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» την προµήθεια και εγκατάσταση ενσύρµατου συστήµατος συναγερµού για την προστασία από τον κίνδυνο διαρρήξεων των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Τοµέα Υγείας Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. στο κτίριο ιδιοκτησίας του, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 και συγκεκριµένα σύµφωνα µε την οικονοµική της προσφορά που ακολουθεί: 1

2 α/α Περιγραφή Τύπος Ποσότ. Τιµή Μονάδας Σύνολο ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΜΕ 16αρι EXPANTER ΣΕ 24 ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 1 Κέντρο GENERAL ELECTRIC µε communicator, up / downloadable. 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται µέχρι 48 µε καλώδιο ή ασύρµατες. έχεται µέχρι 32 modules επεκτάσεως, 8 partitions, 4 εξόδους, 99 χρήστες. Μπορεί να δεχτεί µέχρι 24 πληκτρολόγια, 8 για κάθε υποσύστηµα. έχεται δέκτη ΝΧ-408, ΝΧ-416, ΝΧ-448 ενώ γίνεται 16 ζωνο µε διπλασιασµό (θέλει ειδικές αντιστάσεις). Μνήµη 512 γεγονότων, αυτόµατη όπλιση αφόπλιση µε ρυθµιζόµενο χρόνο επανόπλισης, sirentoneformat, επιλογή εργοστασιακής προεπιλογής ανά κράτος. υνατότητα σύνδεσης µε ΝΧ-7002 (GSMmodule) για µετάδοση σηµάτων µέσω GSM. Κατανάλωση 66mΑ. Συµβατός µε τεχνολογία Χ-10. εν περιλαµβάνει πληκτρολόγιο και M/T. ιαστάσεις :Π 29 x Υ 29 x Β 9.5 cm CADDX NX- 8LTX 1 355,38 355,38 2 Μετασχηµατιστής 16,5VAC 50W GRM/S16,5 1 23,38 23,38 50W 3 Εφεδρική τροφοδοσία 12V 7AH BATT12V 7A 1 21,85 21,85 4 Πληκτρολόγιο χειρισµών και ενδείξεων µε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) CADDX NX ,15 162,15 5 Πλακέτα επέκτασης για 16 ζώνες NX ,85 133,85 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ 6 Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων, Kάλυψη 18 m, 90 ο, ιπλό στοιχείο πυροηλεκτρικού αισθητήρα, Αυτόµατη επιλογή παλµών ή µε τους 2, Optoelectronic switch ρελέ, Ρύθµιση ευαισθησίας ανιχνευτή, Αυτόµατη αναγνώριση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος και προσαρµογή του ανιχνευτή στην θερµοκρασία του χώρου, Εγγυηµένη RFI προστασία 30V/m, δεν δίνει συναγερµό µέχρι 10Watt από ποµπό σε απόσταση 1 µέτρο σε ένα εύρος συχνοτήτων από 10ΜHz µέχρι 1000MHz, ΕΜΙ προστασία V, Προστασία φωτός LUX, Προστασία του ανιχνευτή από ρεύµατα αέρος και µικρά έντοµα, Ταχύτητα ανίχνευσης 0.3-3m/sec, Θερµοκρασία λειτουργίας -30 o C µέχρι +50 ο C, ιαστάσεις 93Υ x 66 Π x 46Β mm, Τροφοδοσία VDC, Κατανάλωση 10mA. PATROL-701 Υπέρυθρος GSN 32 20,92 669,54 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΨΕΥ ΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΣΤΟ 1ο ΥΠΟΓΕΙΟ 2

3 7 Ψηφιακός ανιχνευτής παθητικών υπερύθρων µε µαθηµατικό αλγόριθµο, Κάλυψη 15 m 90 ο & ανιχνευτής σπασίµατος τζαµιού 12 m Χ 160 ο & PET για ζώα µέχρι 30 Κιλά µε ρύθµιση από 10 κιλά και σε ύψος µέχρι 1 m, ιπλό στοιχείο πυροηλεκτρικού αισθητήρα, Τύπος µικροφώνου: προς όλες τις κατευθύνσεις electret, ύο optoelectronic switch ρελέ για PIR και Θραύση, Επιλογή παλµών 1 & 2 ανάλογα το περιβάλλον, Επιλογή τύπου τζαµιού θωρακισµένο - tempered - patterned ( µε σχέδια) - laminated (πλαστικοποιηµένο) -µε συρµάτινες ίνες - triplex - σφραγισµένο µε µόνωση, Ρύθµιση απόστασης σπασίµατος µέτρα,τεστ σπασίµατος τζαµιού και τεστ χτυπήµατος και σπασίµατος τζαµιού, Αυτόµατη αναγνώριση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος και προσαρµογή του ανιχνευτή στην θερµοκρασία του χώρου, Εγγυηµένη RFI προστασία 30V/m, δεν υπάρχει συναγερµός µέχρι 10Watt από ποµπό σε απόσταση 1 µέτρο σε ένα PATROL- 801PET Υπέρυθρός θραύσης PET 30Kg GSN & & 1 59,88 59,88 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ. ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15µ. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΩΝ. 8 Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας PIR τύπου κουρτίνας+mw+antimask µε ενεργό υπέρυθρο για απόσταση µέχρι 15cm, για εξωτερική χρήση IP54. Ειδική προστασία πλακέτας ενάντια στην υγρασία και την βροχή. Το Teseo δηµιουργεί ένα πολύ στενό φράγµα τύπου κουρτίνας περίπου 7,5 και έχει ρυθµιζόµενο µήκος µέχρι 12 µέτρα. Είναι κατασκευασµένο από υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και διατίθεται σε στεγανό πλαίσιο και µε βάση στήριξης. Μικρόκυµα περίπου 24GHz, Λειτουργία Anti mask, Οπτικό ρελέ για διαχείριση εξόδου συναγερµού, Οπτικό ρελέ για διαχείριση Anti mask εξόδου, Μνήµη συναγερµού PIR + MW + ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ µε ενδεικτικά Led s, Ρυθµιζόµενο µήκος υπερύθρων ελάχιστο 150cm, Ρυθµιζόµενο µήκος µικροκυµάτων ελάχιστο 120cm, Ρυθµιζόµενη ευαισθησία υπέρυθρου, Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας, Αυτόµατη ανίχνευση χώρου και ψηφιακή ανάλυση του σήµατος, Υψηλή ανοχή για αποφυγή ψευδών συναγερµών, Ανοχή RF µέχρι και 2 GHz,Τροφοδοσία 10-16Volt, Κατάσταση αναµονής 15mA (µέγιστο 25mA), Βάρος 88γρ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ιαστάσεις 115Y x 40Π x 45Β mm. TESEO-C PIR Κουρτίνα + MW + ANTIMASK SISTEL 1 113,85 113,85 ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ BACKUP ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7ΑΗ. ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΑ Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ LOW BATTERY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.) ΘΑ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. 3

4 9 Τροφοδοτικό για κέντρα ΝΧ. ιαθέτει έξοδο για σειρήνες, tamper και µπορεί να τοποθετηθεί 800m µακριά από το κέντρο. Συνδέεται στο bus του πληκτρολογίου και ενισχύει την µέγιστη απόσταση πληκτρολογίων από m. Παρέχει στην έξοδο του 2Α τροφοδοσία για ανιχνευτές, διαθέτει έξοδο σειρήνων και δέχεται µπαταρία και Μ/Τ. Ελάχιστη κατανάλωση 10mA NX-320-I 1 200,00 200,00 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΡΟΛΛΑ. 10 Mαγνητική επαφή, εξωτερική, πλαστική, βαρέως τύπου. GARAGE µε ΣΠΙΡΑΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙ-ΑΦΡΟΥ LE ,92 110,77 11 Αυτόνοµη, σειρήνα µε LED Flash. Ακουστική ισχύς 122dB στο 1µ. Polycarbonate κουτί και εσωτερικό από γαλβανισµένη λαµαρίνα. Tamper στο καπάκι και τη βάση. Είσοδος για οπτική ή ηχητική ένδειξη της κατάστασης του συναγερµού. Έξοδος συναγερµού στην περίπτωση παραβίασης της σειρήνας. Προστασία από βραχυκύκλωµα της µπαταρίας. Αρνητική/θετική είσοδος ενεργοποίησης. VENUS 1 103,08 103,08 12 Εφεδρική τροφοδοσία σειρήνας 12V 2AH BATT12V 2A 1 15,69 15,69 ΟΙ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΕΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ. ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΙΑΤΟΜΗΣ 0.22Χ 6,8,12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ Φ32 ΚΑΙ Φ64 ΚΟΥΒΙ Η, ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΛΕΜΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΥΠΟΥ PET (AΝΥ ΡΟ) 6ΚΑΙ 8Χ Καλώδια- κανάλι-σωλήνες-στεγανά κλεµµοκιβώτια - όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης συστήµατος συναγερµού. GRWORK , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.569,42 ΕΚΠΤΩΣΗ 15% 535,41 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 3.034,00 Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η παράδοση, εγκατάσταση και παραλαβή του ενσύρµατου συστήµατος συναγερµού θα γίνει ως εξής : Η παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του τοµέα θα γίνει εντός τριών (3) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών, και σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβεί τις δεκαέξι (16) ηµερολογιακές ηµέρες. 4

5 Σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του έργου από τον Ανάδοχο εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, θα επιβληθεί ρήτρα 100 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης εντός των εποµένων δέκα ηµερών, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωµή αυτού. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.. 118/2007 (Κ.Π..). Εάν η Επιτροπή παραλαβής του Εργοδότη (Ταµείου) διαπιστώσει παράβαση των όρων της σύµβασης, καθώς επίσης και ότι η εργασία και τα είδη δεν είναι τα προβλεπόµενα, µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, να απορρίψει µέρος ή το σύνολο της εργασίας ή/και των ειδών, µειώνοντας ανάλογα και την τιµή κατά την απόλυτη κρίση της. Η παραλαβή θα γίνει αφού δεν θα έχει παρουσιαστεί: α) καµιά κακοτεχνία β) καµιά παράλειψη γ) καµιά διαφορά ανάµεσα στα υλικά που έχουν συµφωνηθεί και εκείνων που παραδόθηκαν. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΡΚΕΙΑ Ως τίµηµα ορίζεται η από τον Ανάδοχο προσφερθείσα τιµή βάσει της υπ αριθµ. 474/ προσφοράς του µε αρ. πρωτ. ΕΤΑΑ: / , η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 207/ θέµα 56ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α., δηλαδή, συνολική καθαρή αξία 3.034,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% (697,82 ) ήτοι, συνολική αξία µε τον Φ.Π.Α ,82. Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, µετά τη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Για την παραλαβή των πιστοποιηµένων ειδών και εργασιών θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από τα αρµόδια όργανα (επιτροπή παραλαβής) του Εργοδότη. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). Παρακράτηση φόρου 4% στην προµήθεια ειδών και 8% στην παροχή υπηρεσιών στην προ Φ.Π.Α. αξία. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην του φόρου 4% και 8%) περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των 3.034,00 πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Τοµέα Υγείας-Πρόνοιας ικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταµείο). Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Τοµέα, τα εξής: Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Πώλησης.Α. ή/και Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. 5

6 ) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης. Ε) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο µε επιµέλεια, σύµφωνα µε τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Ο Ανάδοχος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιµοποιεί µόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόµενα από το νόµο Κύρια και Επικουρικά Ταµεία Ασφάλισης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων του προσωπικού, καθώς και τη λήψη παντός αναγκαίου µέτρου προς αποφυγή ζηµιών στους χώρους των εκτελουµένων εργασιών. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα µπορούσε να αποκτήσει καµία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση µε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των συµφωνηθεισών από τη σύµβαση εργασιών και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ε. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. 2. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. 3. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. 6

7 4. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. 5. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Στην Αθήνα, σήµερα, την ευτέρα 10/06/2013, µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την 12.11.2013, µεταξύ: 1) Aφ ενός

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 Στην Αθήνα σήµερα την 16 Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι : Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΙΘ/27/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα