Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α 1 β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι 1 ος όροφ. - γραφ.: 1012 Αθήνα Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Χριστίνα Ζερβού Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα 18/06/07 Αρ. Πρωτ. : 4219 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 5978/ Απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία εγκρίθηκε το Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ» Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 26 και 55 του Ν. 1566/1985 (167/85 τ. Α ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 25 Ν. 2621/ Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α/2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥπΕΠΘ, ιδίως τη παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α/1998) που προβλέπει την λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του ΥπΕΠΘ κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις αμοιβές. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3027/ (ΦΕΚ 152 Α/2002), περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3149/ (ΦΕΚ 141Α/2003) και την υπ αριθμ. πρωτ / ΚΥΑ 1/9

2 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης(ΦΕΚ 1343Β/2002). 5. Το ΠΔ 121/2004 (ΦΕΚ 84 Α/2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. 7166/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων ΚΠΣ για την ένταξη της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» και την υπ αριθμ. πρωτ / Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης της ανωτέρω Πράξης στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 8. Την υπ αριθμ. πρωτ. 6855/ Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση». 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. 1472/ Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στον ορισμό υπευθύνων συντονιστών εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) και του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) και στη σύσταση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΙΙ (ΚΕΕΤΠΕ ΙΙ) για την υλοποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1 «Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 10. Την υπ αριθμ. πρωτ. 5978/ Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ». 11. Την ανάγκη ένταξης νέων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης στο εγκεκριμένο με την υπ αριθμ. πρωτ. 5978/ Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μητρώο της ανωτέρω Πράξης. 12. Την υπ αριθμ. πρωτ. 6482/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), στο πλαίσιο των δράσεων του Υποέργου 1 με τίτλο «Διοίκηση, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διαχείριση της Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση». 13. Την υπ αριθμ. πρωτ. 780/ Εισήγηση του ΕΑΙΤΥ, Τεχνικού Συμβούλου της Πράξης για ένταξη των ΚΣΕ του συνημμένου Πίνακα Β στο Μητρώο ΚΣΕ της Πράξης. 14. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ανωτέρω Πράξης. 2/9

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Αντικαθίσταται η 1η Παράγραφος της υπ αριθμ. πρωτ. 5978/ Απόφασης της Υπουργού του ΥπΕΠΘ ως εξής: 1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, εγκρίνουμε ως Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ): τον Πίνακα Α της Απόφασης 5978/ , ο οποίος περιλαμβάνει, από το μητρώο ΚΣΕ που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης του μέτρου 1.2 του Ε.Π. της ΚτΠ, τα ΚΣΕ που πιστοποιήθηκαν ως προς την καταλληλότητα της αιθούσης και του εξοπλισμού τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό πρωτ. 1511/ εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ, από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης που συγκροτήθηκαν με την υπ αριθμ. πρωτ. 1700/ Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες της Πράξης, σε όλη τη χώρα και τον ακόλουθο Πίνακα Β, ο οποίος περιλαμβάνει νέα ΚΣΕ, τα οποία εντάσσονται στο Μητρώο βάσει της υπ αριθμ. πρωτ. 6482/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) της Πράξης. ΠΙΝΑΚΑΣ Β α/α Αρ. Πρωτοκ. Κέντρο Στήριξης Τύπος ΚΣΕ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΤΟΜΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΕΚΠ/ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΣΕΚ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης Α' ΑΘΗΝΑΣ ο Ε.Λ.ΒΥΡΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο & 17ο Δ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΣΕΚ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 39ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 46ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 53ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης Β' ΑΘΗΝΑΣ o - 11o Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 3/9

4 ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 5ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΛΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 12ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕΕ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΚ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο&14ο Δ.Σ.ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ o ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ o E.Λ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΣΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ.ΑΛΙΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Δ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΣΕΚ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ o Ε.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ o ΣΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΣΕΚ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 4/9

5 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο 12θεσιο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΑΧΑIΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ (ΕΣΠΕΡΙΝΟ) ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 12ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΕ 10ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τ.Ε.Ι. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΔΡΑΜΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ Ζ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΩ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΕΕ ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΕΒΡΟΥ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΕΥΒΟΙΑΣ ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΚΩΝΙΣΤΡΩΝ ΤΕΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΖΑΚΥΝΘΟΥ EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΕΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΣΑΦΑΡΙΚΑ, Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΣΑΦΑΡΙΚΑ, Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 5/9

6 Επιτροπή Επιμόρφωσης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ε.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ε.Λ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ Ε.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 26ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕΚ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΕ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΕ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΕ 6ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ε.Λ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΕΝ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΣΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΔΜΑΝΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΠΑΝOΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 11ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 19ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 28ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 14ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 17ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 9ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ Κ. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΚΕΚ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΑΣ- ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΣΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 6/9

7 ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ INTERFACE - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΑΒΑΛΑΣ o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΕΙΟ) ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ Π.Ε.Κ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΕ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ EUROPROGRESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ ΜΙΤ Α.Ε. -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Κ.Ε.Κ. ΑΕ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΙΘΑΚΗΣ ΤΕΕ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ- ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΤΕΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΙΛΚΙΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΚΙΛΚΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΟΡΙΝΘΟΥ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΚΥΚΛΑΔΩΝ o Ε.Λ. ΚΥΘΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΑΞΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΤΕΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΤΕΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΕΕ ΑΜΟΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΛΑΚΩΝΙΑΣ ο ΤΕΕ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ε.Λ. ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕΙ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 7/9

8 Επιτροπή Επιμόρφωσης ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΕΕ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΙ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΚ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΙ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 11ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΞΑΝΘΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΞΑΝΘΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΚ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΠΙΕΡΙΑΣ ο ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 6ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΕΕ 3ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ ΑΕ ΔΗΜΟΣΙΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΚ INV ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΕ 3ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΕ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΕ 4ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΚ EUROPROGRESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. Επιτροπή Επιμόρφωσης ΦΛΩΡΙΝΑΣ ο Ε.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ o Ε.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 8/9

9 ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΙΔ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ.Ε.Ι ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕΕ 1ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΦΩΚΙΔΑΣ Ε.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Επιτροπή Επιμόρφωσης ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΕΕ/ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 8ο ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ αριθμ. πρωτ. 5978/ Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Εσωτ. Διανομή: ΕΥΕ Μονάδα Α1 ΕΥΕ Μονάδα Δ Κοινοποιήσεις: 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπόψη κ. Σ. Γκλαβά 3 ος όροφος Γρ. Πρωτοκόλλου (για το έργο των 35000) Μεσογείων Αγ. Παρασκευή 2. ΕΑΙΤΥ, υπόψη κ. Χ. Ζαγούρα Κτίριο Μαρίτσα Ν. Καζαντζάκη Παν/λη Ρίο Πάτρα 9/9

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ

ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΞ7Μ-ΗΒ5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΥΕ & ΒΥΕ 6 ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΑΥΕ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 Ης ΥΠΕ Αθήνα 16.5.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε.

Μειονοτικών Σχολείων FΑΧ: 210 3442334 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2) Το Ι.Τ.Υ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Φ9-Κ4Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 22-11-2013 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

33ο Ε.Λ.ΑΘΗΝΩΝ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 4ο Ε.Λ. ΒΥΡΩΝΑ. 5ο Ε.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 1ο Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 1ο Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ. 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

33ο Ε.Λ.ΑΘΗΝΩΝ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 4ο Ε.Λ. ΒΥΡΩΝΑ. 5ο Ε.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 1ο Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 1ο Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ. 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α - Μητρώο ΚΣΕ περιοχή: Α ΑΘΗΝΑΣ (1) 1-9087 006035 / 11/10/2002 16ο Ε.Λ. ΑΘΗΝΩΝ 1-9090 1-9092 1-9093 1-9094 1-9095 1-176 1-9920 1-163 1-9838 1-9097 1-155 1-8827 1-9099 1-8850 1-9922 1-8852 1-132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης Στις 3 Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα