Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, 27/8/08 Ταχ. Κωδ. : Μαρούσι Τηλέφωνο : Fax : Ιστοσελίδα : Πληροφορίες Αθ. Σιδηροπούλου Αθηνά Σιδηροπούλου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αρ. πρωτ.: ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β Επιπέδου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» της κατ. Πράξεων 2.1.1θ. του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σε συνδυασμό τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/A/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/03 (ΦΕΚ 141/Α/ ), τη με αρ. πρωτ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1343/B/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ124 Α) και της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2640/98 «Δευτεροβάθμια Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α). Σελίδα 1 από 19

2 4. Την Κ.Υ.Α. 845/ (Φ.Ε.Κ. 1222Β/2003) περί «Τροποποίηση και Αντικατάσταση της Απόφασης με αριθμ. ΚΑ/1143/ », όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 329/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 210 Β) και την υπ αρ. 141/ Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 269/Β/ ) «Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠ.Ε.Π.Θ.». 5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 26 και 55 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ 167/ Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 25 Ν. 2621/ Την υπ αρ /ΣΤ5/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΚΥ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (ΦΕΚ 1950/Β/ ). 7. Την υπ αριθ /Η/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 438/τΥΟΔΔ/12-10/2007) περί Διορισμού του Πρέσβη κ. Δημήτρη Πλατή στη θέση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. 8. Τη με αριθμ. πρωτ. 7049/ Απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» στο Μέτρο 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ / και με αρ. πρωτ. 1136/ Αποφάσεις έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησης αντίστοιχα. 9. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργων της ανωτέρω Πράξης, το οποίο προβλέπει τη συγκρότηση Μητρώου Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β Επιπέδου. 10. Τη με αρ. πρωτ. 7410/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ένταξη στο μητρώο Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β Επιπέδου της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία», του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 11. Τη με αρ. πρωτ. 6733/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετικά με το Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της ανωτέρω Πράξης. 12. Τη με αρ. πρωτ. 6734/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχετικά με την έγκριση του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β Επιπέδου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» της κατ. Πράξεων 2.1.1θ. του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ 13. Την ανάγκη έγκρισης του μητρώου των Κ.Σ.Ε. που πιστοποιήθηκαν ως προς την καταλληλότητά τους με βάση τη με αρ. πρωτ. 7410/ Πρόσκληση, από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης. 14. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε τη συμπλήρωση και ανανέωση του Μητρώου Κ.Σ.Ε. Β Επιπέδου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και την έγκριση του συνημμένου επικαιροποιημένου Πίνακα Α. Σελίδα 2 από 19

3 Την παρούσα συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ο Πίνακας Α Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β Επιπέδου κατά κλάδο. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δημήτρης Πλατής Συνημμένα: Πίνακας Α Επικαιροποιημένο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β Επιπέδου Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ Μονάδα Α1β Κοινοποίηση: 1. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπόψη κ. Δ. Αναπολιτάνου 2. ΕΑΙΤΥ, Υπόψη: κ. Χ. Ζαγούρα Σελίδα 3 από 19

4 Πίνακας Α Επικαιροποιημένο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β Επιπέδου Σελίδα 4 από 19

5 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΣΕ ΚΣΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ 824 3ο ΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ ο ΣΕΚ ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1715 ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1303 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 14ο Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1409 Ε.Λ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1797 ΚΕΚ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΑΣ-ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1564 EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2069 ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 823 5ο ΣΕΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 895 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1093 ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1887 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΑΡΚΑΔΙΑΣ 617 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1388 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΧΑIΑΣ 889 1ο Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ 742 1ο Ε.Λ. ΠΑΠΑΓΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ 982 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ ο Ε.Λ. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ 1373 ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ 1836 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 660 1ο ΣΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 929 1ο ΣΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ o Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 969 4ο Ε.Λ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Σελίδα 5 από 19

6 Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 792 1Ο ΤΕΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1405 ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ο Ε.Λ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ 691 ΤΕΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ o ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ο Ε.Λ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ο Ε.Λ. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1965 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΣΕΚ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2018 KEK PRAXIS - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1375 ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 933 1ο ΤΕΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 994 ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1176 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1178 ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 885 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1611 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2652 ΓΕ.Λ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1525 ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ο ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 979 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 1061 ΤΕΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο Ε.Λ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 791 1ο ΣΕΚ ΚΙΑΤΟΥ Σελίδα 6 από 19

7 ΚΟΡΙΝΘΟΥ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 924 ΕΛ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1803 ΕΛ ΕΛΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ o ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1457 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ o TEE ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1293 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ o ΤΕΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1970 ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 8ο ΠΕΛΛΑΣ 1188 ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 1886 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΚ ΠΕΛΛΑΣ 1903 ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο Ε.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1210 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο Ε.Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 574 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 668 2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 995 ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ- Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ο Ε.Λ.ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1184 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ ΚΕΚ ΓΗ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2739 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2473 Ε.Λ. ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2474 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1730 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σελίδα 7 από 19

8 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΣΕ ΚΣΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ 619 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1376 ΙΕΚ ΞΥΝΗ Α' ΑΘΗΝΑΣ 2013 ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε. (ΙΙΕΚ ΚΟΡΕΛΚΟ) Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 799 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1035 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1564 EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΤΕΕ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 897 2o ΓΥΝΜΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ο ΣΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΧΑIΑΣ 889 1ο Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑIΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΛ) ΑΧΑIΑΣ ο Ε.Λ. ΠΑΤΡΑΣ ΑΧΑIΑΣ 1321 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ ο Ε.Λ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 660 1ο ΣΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 795 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΤΕΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2ο Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1193 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΣΕΚ Γ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ 792 1Ο ΤΕΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1405 ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ο Ε.Λ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ 2144 ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 632 1ο ΤΕΕ ΔΟΞΑΤΟΥ Σελίδα 8 από 19

9 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 562 2ο ΣΕΚ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ ΕΒΡΟΥ 844 1o ΤΕΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ o Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 861 3ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1375 ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1501 ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1178 ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 633 3Ο Ε.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1098 ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1534 ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ 791 1ο ΣΕΚ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1729 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΜΑΕ 33972/82/Β/95/11) ΛΕΣΒΟΥ ο Ε.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ o ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1457 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1897 EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 831 ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ο Ε.Λ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ o ΤΕΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2272 ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ο ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 810 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σελίδα 9 από 19

10 ΡΟΔΟΠΗΣ ο Ε.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 574 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 668 2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1184 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ ΚΕΚ ΓΗ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1841 ΚΕΚ EUROPROGRESS ΛΑΜΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΣΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2473 Ε.Λ. ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2474 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ Σελίδα 10 από 19

11 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΣΕ ΚΣΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ 619 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α' ΑΘΗΝΑΣ ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Ε.Λ. ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1376 ΙΕΚ ΞΥΝΗ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 881 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΣΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1934 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2069 ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1080 ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΑΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1211 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΑΒΒΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΣΕΚ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΒΑΡΗΣ) ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1957 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 601 ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 811 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΤΑΣ 1722 ΑΡΤΑΣ ΣΕΚ 1ο ΑΧΑIΑΣ 770 8ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑIΑΣ 889 1ο Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑIΑΣ ο Ε.Λ. ΠΑΤΡΑΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ 982 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 968 1ο Ε.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Ε.Λ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 711 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1598 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9ο Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ Σελίδα 11 από 19

12 Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ο Γ.Λ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 792 1Ο ΤΕΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1227 ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1405 ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ο Ε.Λ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ο Ε.Λ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 692 2ο ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Ε.Λ. ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο Ε.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ο ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1738 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 769 2ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 861 3ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1375 ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 828 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΕ 6ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1994 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 994 ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1176 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1178 ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 633 3Ο Ε.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ο Ε.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 791 1ο ΣΕΚ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Σελίδα 12 από 19

13 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 778 2ο Ε.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 888 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ o ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1457 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ o Ε.Λ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Δ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1740 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 766 2ο & 42ο Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 831 ΡΑΛΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 940 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1908 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 622 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1542 ΣΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 2051 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΑΤΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ o Ε.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ο ΣΕΚ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 810 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 574 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 668 2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ο Ε.Λ.ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1067 ΚΕΚ INV ΣΕΡΡΩΝ 1184 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ ΚΕΚ ΓΗ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σελίδα 13 από 19

14 ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 628 4o ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1550 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ - ΠΑΡ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2473 Ε.Λ. ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2474 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1730 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σελίδα 14 από 19

15 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 60/70 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΣΕ ΚΣΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ 910 1ο Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ 922 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ Α' ΑΘΗΝΑΣ 1895 ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ o ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ ο ΣΕΚ ΑΘΗΝΩΝ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1191 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1894 ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΡΣΑΚΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΕΝ. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 967 PRIM ΑΣ.Π.Α ΚΕΚ ΑE ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ο ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2074 ΚΕΚ Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ "PRACTICA ΔΥΤ. ΕΛΛ." ΠΑΡΑΡΤ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 874 ΤΕΕ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1309 ΡΑΦΗΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1665 ΡΑΦΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1957 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΣΕΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 601 ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1887 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 811 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΡΤΑΣ 607 ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ ΑΡΤΑΣ 971 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΕΖΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 1722 ΑΡΤΑΣ ΣΕΚ 1ο ΑΧΑIΑΣ 889 1ο Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑIΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑIΑΣ ο ΤΕΕ ΑΙΓΙΟΥ Β' ΑΘΗΝΑΣ 723 ΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σελίδα 15 από 19

16 Β' ΑΘΗΝΑΣ 982 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Β' ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 660 1ο ΣΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 929 1ο ΣΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ o Ε.Λ. ΕΥΟΣΜΟΥ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο 12θ Δ.Σ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1931 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 747 5ο ΣΕΚ Γ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 759 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΑΘΗΝΑΣ 1193 ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΤΕΕ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ο ΣΕΚ Γ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) Γ' ΑΘΗΝΑΣ o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 792 1Ο ΤΕΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1227 ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1405 ΙΕΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ο Ε.Λ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δ' ΑΘΗΝΑΣ 691 ΤΕΕ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ 1558 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7ο Δ' ΑΘΗΝΑΣ ο Δ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1439 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 692 2ο ΣΕΚ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1619 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 901 ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΨΑΧΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 1290 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ - ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 779 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1454 ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΣΑΦΑΡΙΚΑ, Ι. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 1501 ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2ο ΗΜΑΘΙΑΣ ο Δ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ο Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 933 1ο ΤΕΕ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Σελίδα 16 από 19

17 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ο ΣΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 753 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 994 ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1169 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1176 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1178 ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2226 ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 653 5o ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 768 ΙΕΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 864 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 879 3ο ΤΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1251 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΙΔΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 666 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 830 KEK PRAXIS - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ο ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 979 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 1015 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1529 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ ΚΕΚ ΓΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 734 3ο ΤΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 931 2ο ΤΕΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1061 ΤΕΕ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 791 1ο ΣΕΚ ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ o ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1270 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1399 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΕΕ ΣΠΑΡΤΗΣ Σελίδα 17 από 19

18 ΛΑΡΙΣΑΣ 973 ΔΗΜΗΤΡΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 1996 ΚΕΚ "ΑΡΓΩ" ΛΕΣΒΟΥ 1100 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ο ΤΕΕ ΓΕΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ o ΣΕΚ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1457 ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 594 5ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 766 2ο & 42ο Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ο Ε.Λ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1293 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ο 12θεσιο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΛΛΑΣ 942 1ο ΕΠΑΛ (ΤΕΕ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 1308 ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 786 ΚΕΚ ΘΑΛΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΠΙΕΡΙΑΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ o 12θ. Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ") ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο Ε.Λ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ o Ε.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ο ΤΕΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 623 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ο ΣΕΚ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 574 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 668 2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ο Ε.Λ.ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1067 ΚΕΚ INV ΣΕΡΡΩΝ 1184 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ ΚΕΚ ΓΗ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σελίδα 18 από 19

19 ΣΕΡΡΩΝ ο Δ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1225 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΕ 1ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1763 ΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 628 4o ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 737 1o ΣΕΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ο ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 827 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 903 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΕΕ 1ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ o Ε.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ο ΤΕΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ο ΣΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2473 Ε.Λ. ΙΤΕΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 2474 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 649 2ο Δ.Σ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ θεσιο Δ.Σ. ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1726 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1730 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2050 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ Σελίδα 19 από 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α1β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-58Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-58Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 59o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2017 09:00 50 2 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 09:00 45 3 12ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2017 10:00 45 4 56ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2017

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕΔΔΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α 1 β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15 180 Μαρούσι 1 ος όροφ. - γραφ.: 1012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 9:00 50 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 11:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 12:00 50 4 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΑΟ ΚΩΔ. YΠΟΚ/ΜΑΤ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ 501 502 503 504 505 506 511 512 513 515 518 519 525 530 531 533 535 536 543

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/

Απόσπασμα Πρακτικού 33/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6656/10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 Σήμερα 9 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π..

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχυθεί η δημιουργία 100 Λεσχών Ανάγνωσης σε ισάριθμα Δημοτικά σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.. Εκεί οι μαθητές θα συναντιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση και θα συζητούν για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:6261 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Βαθμός Ασφαλείας... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/10/2017 13:00 40 2 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2017 09:00 42 3 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2017 09:00 50 4 67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Πρακτικοφ 65/

Απόςπαςμα Πρακτικοφ 65/ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:11653/29-10-2014 Απόςπαςμα Πρακτικοφ 65/29-10-2014 Σιμερα, 29 Oκτωβρίου 2014, θμζρα Τετάρτθ και ώρα 12 θ μεςθμβρινι, ςτο Γραφείο του Προζδρου του Ινςτιτοφτου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων

ΚΟΙΝ.: Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β' Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 16:00 50 2 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 17:00 50 3 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 17/1/2017 10:00 50 4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/1/2017 10:00

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Ιανουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 77 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Στο ενημερωτικό σημείωμα που αποστέλλεται στον οφειλέτη του Ο.Α.Ε.Ε. του δίνεται η δυνατότητα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018.

Π Ρ Ο Σ: ΘΕΜΑ: Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για το έτος 2018. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/1/2018 9:00 40 2 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2018 19:00 40 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/1/2018 10:00 50 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 65ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 25/4/2017 16:00 30 2 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/5/2017 09:00 40 3 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/5/2017 11:00 40 4 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 9/5/2017 13:00 40 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.Ϊ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3 ΣΤΗΛΗ 4 ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 2 ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (Α' 147) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α' ΑΘΗΝΑΣ 5/11/2007 12:00 35 2 41ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 6/11/2007 12:00 30 3 2ο ΤΕΕ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 6/11/2007 19:00 40 4 22ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 14/11/2007 13:00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/4/2014 12:00 30 2 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/4/2014 09:00 27 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 28/4/2014 09:00 34 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/5/2014 09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,21, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,21, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Ν-Λ36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 1496 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 110ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/10/2014 13:00 50 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 24/10/2014 9:00 22 3 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2014 9:00 37 4 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ

Φ. 3/609/6745/Γ1/28-5-2010 (ΦΕΚ Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 Τεύχος Β 2336/28.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25129 «α. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη

υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν. 3852/2010 και αφορούν στη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 27473 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για την Έρευνα PISA 2018

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για την Έρευνα PISA 2018 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για την Έρευνα PISA 2018 Α/Α Π.Δ.Ε. Δ. Δ. Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Σελ. 1 1. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 901010 2. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Αναρτητέο στο διαδίκτυο αρ. πρωτ.: 2339/13-3-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Σήμερα, 10 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα