Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων"

Transcript

1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1310 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Έφεση για αποκατάσταση της νομιμότητας Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της ΠΑΣΥΔΥ, οι πρόνοιες του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 2014 (Ν. 70(Ι)/2014) οι οποίες απονέμουν την αρμοδιότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει και να παύει τον Έφορο Φορολογίας και τους Βοηθούς αυτού, παραβιάζει το Άρθρο του Συντάγματος και την νομολογιακώς καθιερωθείσα αρχή της διακρίσεως μεταξύ πολιτικής και διοικητικής εξουσίας. Το Άρθρο 125(1) έχει ως ακολούθως: «Επιφυλασσομένης πάσης ετέρας εν τω Συντάγματι ρητής διατάξεως περί οιουδήποτε των εν τη παρούση παραγράφω θεμάτων και τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, η επιτροπή δημοσίας υπηρεσίας οφείλει να κατανέμη τας δημοσίας θέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να διορίζη, μονιμοποιή, εντάσση εις την δύναμιν των μονίμων ή των δικαιούχων συντάξεως υπαλλήλων, προάγη, μεταθέτη, καθιστά συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και να ασκή πειθαρχική εξουσίας επ αυτών, περιλαμβανομένων της απολύσεως ή της απαλλαγής από των καθηκόντων αυτών». Από την πιο πάνω συνταγματική διάταξη προκύπτει σαφώς ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας είναι η μόνη αρχή με αρμοδιότητα για τη διενέργεια διορισμών και προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία. Χαρακτηριστικά στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Ελευθερίας Γιάλλουρου κ.ά. (1995) 3 Α.Α.Δ. 363 τονίστηκε ότι «οι διορισμοί και προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία αποτελούν πτυχή της διοικητικής λειτουργίας η οποία ανάγεται στην άσκηση της εκτελεστικής Κρίμα, κύριε Σαρίκα Άρθρο του Άριστου Μιχαηλίδη στο Φιλελεύθερο για τη συμπεριφορά του Φειδία Σαρίκα στο θέμα του σκανδάλου του ΣΑΠΑ. «...Πρώτοι θα έπρεπε οι πολιτικοί να επιζητούν την κάθαρση για να ανακτήσουν λίγη από την εμπιστοσύνη που έχασαν.» σελ. 3 Μπλόφα του Βερολίνου τα περί «Grexit» Με δηλώσεις για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ το Βερολίνο προσπαθεί να επηρεάσει τις ελληνικές εκλογές, δηλώνει ο Βίλεμ Μπούχιτερ στη Handelszeitung. σελ. 11 Παγκόσμιο το μήνυμα «Je suis Charlie» Τη μνήμη των συναδέλφων τους που σφαγιάστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της Charlie Hebdo στο Παρίσι, τίμησαν οι Κύπριοι δημοσιογράφοι. σελ. 12 εξουσίας του κράτους». Στην ίδια υπόθεση τονίστηκε επίσης ότι «η απόδοση της εξουσίας προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων στην ΕΔΥ συνάδει με τις συνταγματικές διατάξεις που προβλέπουν την άσκηση αρμοδιοτήτων για τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας από σώμα θεσμικά ανεξάρτητο από την πολιτική εξουσία». Χρήσιμη αναφορά μπορεί Του Γλαύκου Χατζηπέτρου, ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ να γίνει και στην υπόθεση Αθανάσιος Μενελάου και Άλλοι ν. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 370, στην οποία εξετάστηκε κατά πόσο η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετατροπή 129 ωρομισθίων εργατών να σε εκτάκτους δημοσίους υπαλλήλους ήταν συμβατή με το Άρθρο 125(1) του Συντάγματος. Στην απόφαση αυτή τονίστηκε ότι «το Άρθρο 125 του Συντάγματος καθιστά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τη μόνη αρχή με αρμοδιότητα για τη διενέργεια διορισμών και προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία και ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν παρέχει στη Βουλή εξουσία επιλογής προσώπων που θα διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Άννα Ηλία και άλλοι v. Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 884, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι «η ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας αποκλείεται από το Σύνταγμα». Περαιτέρω η Πλήρης Ολομέλεια τόνισε ότι «αποκλείεται, έτσι, θεσμικά η πολιτική επιρροή στη στελέχωση της δημόσιας Πώς βλέπει την εβδομάδα ο ΜΑΘ υπηρεσίας». Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω με οδηγίες της Οργάνωσης καταχωρήθηκε η Πολιτική Αίτηση Αρ. 206/2014, με την οποία ζητήσαμε την άδεια του δικαστηρίου για την καταχώρηση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Quo Warranto για να κληθούν οι Γιαννάκης Λαζάρου και Ιωάννης Τσαγγάρη «να δείξουν λόγο υπό ποίαν νομική εξουσία και/ή νομοθεσία και/ή νομοθετικό ή νομικό έρεισμα ή και αρμοδιότητα του διορίζοντος οργάνου διορίστηκαν στις θέσεις του Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας αντίστοιχα και η Προσφυγή Αρ. 11/2015. Η Πολιτική Αίτηση Αρ. 206/2014 βασίστηκε στο Άρθρο του Συντάγματος, στο οποίο προνοείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εξουσία έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων μεταξύ των οποίων και του Quo Warranto. Όπως αναφέρεται στην υπόθεση Μαρία Σάββα, Πολιτική Αίτηση 124/2010, 18 Νοεμβρίου 2011, το ένταλμα της φύσης Quo Warranto αφορά στον κάτοχο δημόσιας θέσης ή αξιώματος ή δικαιώματος ή προνομίου (office, franchise, liberty or privilege). Σημαίνει «με ποιά εξουσία;» («by what authority») και αποβλέπει στον έλεγχο της εξουσίας με βάση την οποία αυτός ο κάτοχος διεκδικεί τη θέση ή τα άλλα. Αυτό, με στόχο την αποβολή ή την εκδίωξή του από τη θέση ή το αξίωμα ή τα άλλα στην κατάλληλη περίπτωση ή ακόμα και την έκδοση διατάγματος απαγορευτικού της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αυτά συνεπάγονται. Ο σκοπός είναι δημόσιος και δεν συναρτάται προς κάποιας φύσης ιδιαίτερο δικαίωμα του αιτητή. Ότι συνιστά το αντικείμενο της διαδικασίας, είναι το δικαίωμα του φερόμενου ως σφετεριστή να κατέχει τη θέση». Συνέχεια στη σελ. 2

2 2 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Έφεση για αποκατάσταση της νομιμότητας Συνέχεια από σελ. 1 ΟΔιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Νικολάου μετά την αθωωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί, επέστρεψε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ανέλαβε κανονικά τα καθήκοντά του. Οι Βοηθοί Διευθυντές Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού καλωσόρισαν τον Διευθυντή, τον ενημέρωσαν για τη λειτουργία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία. Ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ζήτησε ξεχωριστά από τον κάθε Βοηθό Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να Στα καθήκοντα του ο Διευθυντής Πυροσβεστικής H ΣATIPA TOY K.Π.I. 2o NAVTEX Νέο NAVTEX εξέδωσε και πάλιν η Τουρκία γράφοντας εκεί που θέλει διεθνώς την κοινωνία, δι αυτήν πια δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε φραγμοί ούτε την επηρεάζουν οι εσωτερικοί τριγμοί! Στηρίζετ όπως πάντοτε στις κανονιοφόρους κι εισβάλλει ανενόχλητη σε μη δικούς της χώρους αφού πια στα σχέδια της δεν υπάρχει τροχοπέδη και αποτελεί των ΗΠΑ, ας τό πούμε, ψυχοπαίδι!! Η τουρκική θρασύτητα όρια πια δεν έχει και αλλαγή στρατηγικής για μάς τώρα προέχει πρέπει να τερματίσουμε όποιες υποχωρήσεις και με νέες συμμαχίες να προβάλλουμ απαιτήσεις!!! Kωστάκης Π. Iωαννίδης του υποβάλει γραπτώς τα προβλήματά της αρμοδιότητάς του και να προτείνει εισηγήσεις για επίλυσή τους, ώστε να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Στη συνέχεια, παρακάθησε σε σύσκεψη με τους Επαρχιακούς Υπεύθυνους και τους Βοηθούς Επαρχιακούς Υπεύθυνους Πυροσβεστικών Σταθμών τους οποίους κάλεσε να εργάζονται συλλογικά, υπεύθυνα, με ζήλο, αφοσίωση και υπακοή στους προϊσταμένους και να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην επιτυχία της αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι θα είναι δίπλα σε όλους, με κατανόηση, με αγάπη και σεβασμό στον καθένα αλλά και με απαιτήσεις για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα επισκεφθεί τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της κάθε επαρχίας, ώστε να έρθει σε επαφή με το προσωπικό και ν ακούσει τυχόν προβλήματα. Τέλος, οι Επαρχιακοί Υπεύθυνοι αφού καλωσόρισαν τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη δικαίωση και επιστροφή του, δήλωσαν ότι θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. n Η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014 απέρριψε την υπό αναφορά Αίτηση για τους ακόλουθους λόγους: α. Δεν έγινε αναφορά για την ύπαρξη νομοθετικής ή συνταγματικής πρόνοιας που προβλέπει για τη δημιουργία των επίδικων θέσεων. β. Δεν δόθηκαν οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά με τη χρονική διάρκεια κατοχής των θέσεων και ειδικότερα κατά πόσο πρόκειται για μόνιμες ή ουσιαστικής διάρκειας θέσεις. γ. Υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή της αιτήσεως για έλεγχο με προνομιακό ένταλμα. δ. Το προνομιακό ένταλμα για το οποίο ζητείται άδεια έχει περιπέσει σε αχρησία στην Αγγλία από όπου προέρχεται ο θεσμός και συνακόλουθα στην Ινδία. Ενάντια στην πιο πάνω απόφαση καταχωρίστηκε έφεση για τους ακόλουθους λόγους: 1ος Λόγος Έφεσης: Η πρωτόδικος Δικαστής εσφαλμένα επικαλέστηκε ως λόγο για την άρνηση άδειας για καταχώρηση Προνομιακού Εντάλματος φύσεως Quo Warranto το γεγονός ότι δεν έγινε αναφορά στην ύπαρξη νομοθετικής ή συνταγματικής πρόνοιας που προβλέπει για τη δημιουργία των επίδικων θέσεων. Στην αιτιολογία για τον 1ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι δεν θα έπρεπε να εγερθεί θέμα «ύπαρξης ή μη ύπαρξης νομοθετικής ή συνταγματικής πρόνοιας δημιουργίας των επίδικων θέσεων, αλλά έλλειψης αρμοδιότητας για τους σχετικούς επίδικους διορισμούς. Εξάλλου η θέση του Δικαστηρίου όπως είναι διατυπωμένη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετική ή συνταγματική πρόνοια που να προβλέπει τις επίδικες θέσεις και ότι εάν δεν υπάρχει δεν μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητα των θέσεων με Quo Warranto. Μια τέτοια νομική προσέγγιση αποκλείεται να υπάρχει ή να ευσταθεί διότι θα καταλήγαμε στο ασυνάρτητο συμπέρασμα ότι αν έχει νομοθετική πρόνοια για τη δημιουργία των επίδικων θέσεων, ελέγχεις τη νομιμότητα τους και εάν δεν έχει και οι επίδικες θέσεις δημιουργήθηκαν εκτός Συντάγματος και Νόμου, η νομιμότητα τους παραμένει ανεξέλεγκτη και άρα οι θέσεις διατηρούνται ως να είναι νόμιμες και έγκυρες». 2ος Λόγος Έφεσης: Το Δικαστήριο εσφαλμένα επικαλέστηκε ως λόγο για την άρνηση άδειας για καταχώρηση Προνομιακού Εντάλματος της φύσεως Quo Warranto το γεγονός ότι οι Αιτητές δεν έδωσαν στοιχεία για τη χρονική διάρκεια των θέσεων και ειδικότερα κατά πόσο πρόκειται για μόνιμες ή ουσιαστικής διάρκειας θέσεις. Στην αιτιολογία για τον 2ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι οι επίδικες θέσεις ανήκαν στη Δημόσια Υπηρεσία και είναι αυτονόητο ότι η θέση ενός «Εφόρου Νομοθεσίας» και ενός «Βοηθού Εφόρου Νομοθεσίας» είναι ουσιαστικής διάρκειας και όχι προσωρινής. Συνεπώς αναμενόταν ότι το Δικαστήριο έχει δικαστική γνώση. 3ος Λόγος Έφεσης: Το Δικαστήριο εσφαλμένα επικαλέστηκε το χρόνο που παρήλθε από το διορισμό των κατόχων των επίδικων θέσεων ως λόγο για άρνηση άδειας για καταχώρηση Προνομιακού Εντάλματος της φύσεως Quo Warranto. Στην αιτιολογία για τον 3ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι η τυχόν καθυστέρηση στην καταχώρηση αίτησης για έκδοση εντάλματος της φύσεως Quo Warranto δεν δημιουργεί οποιοδήποτε νομικό κώλυμα. Εξάλλου ουδεμία αυθεντία αναφέρεται σε καθυστέρηση στην καταχώρηση τέτοιας αίτησης. Περαιτέρω τονίστηκε ότι ο σκοπός του Quo Warranto δεν έχει χρονικά όρια, διότι η έκδηλη παρανομία που επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον γενικά δεν παραγράφεται. 4ος Λόγος Έφεσης: Το Δικαστήριο εσφαλμένα επηρεάστηκε στην απόφαση του από το γεγονός ότι το ένταλμα Quo Warranto είναι ξεπερασμένο και έχει περιπέσει σε αχρησία τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ινδία. Στην αιτιολογία για τον 4ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι το γεγονός ότι είναι ένας θεσμός ξεπερασμένος στις χώρες που δημιουργήθηκε δεν είναι παράγοντας που μπορεί να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή του στην Κύπρο όπου παραμένει αναβαθμισμένος σε Πέτυχαν σε Εξετάσεις Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των περί προσφορών του Δημοσίου επίπεδο συνταγματικής κατοχύρωσης η οποία συνεχίζεται. 5ος Λόγος Έφεσης: Η θέση του Δικαστηρίου ότι δεν είναι αρκετό εκ της περιγραφής της θέσης, ο κατ ισχυρισμό σφετεριστής να φέρεται ότι ασκεί δημόσιο καθήκον είναι έκδηλα εσφαλμένη. Στην αιτιολογία για τον 5ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι είναι αυτονόητο ότι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων επίδικων θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία ασκούν δημόσιο καθήκον που αφορά τη φορολογία που επιβάλλει το κράτος. Παράλληλα με την προσφυγή αρ. 11/2015 που καταχώρησε η ΠΑΣΥΔΥ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Εφόρου Φορολογίας και του Υπουργείου Οικονομικών για την φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Οργάνωσης για το 2014, θα τύχει δικαστικής εξέτασης και ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας. Η προσφυγή βασίστηκε στα πιο κάτω νομικά σημεία: «Η επίδικη απόφαση είναι άκυρη και στερείται οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος για τους ακόλουθους ή οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 1. Έχει εκδοθεί από πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί δυνάμει του άρθρου 4(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, Ν. 70(Ι)2014, το οποίο συγκρούεται και / ή είναι αντίθετο στο Άρθρο του Συντάγματος. 2. Έχει εκδοθεί από πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί δυνάμει του άρθρου 4(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, Ν. 70(Ι)2014, το οποίο συγκρούεται και/ή είναι αντίθετο με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ως η αυτή περιλαμβάνεται στο Άρθρα 46, 58, 61, 152, και ως η αρχή αυτή έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου». n Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 13 Νοεμβρίου ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) Κατά νόμο υπεύθυνος, ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις. Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ, Τηλ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της pasydy.gla εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι Υπεύθυνος Σύνταξης, αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3, Λευκωσία 1066, Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν Τηλ , , , κατ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης. Φαξ Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ ανάγκην την

3 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Aπόψεις και σχόλια Καθαρές κουβέντες μέχρι τις κάλπες Δύο εβδομάδες πλέον έως την ώρα της κάλπης. Που σημαίνει ότι εισερχόμαστε στην τελική ευθεία και άρα τα κόμματα, και πρωτίστως τα δύο που διεκδικούν την εξουσία, οργανώνουν τις ύστατες προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη θέση τους και να εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και φυσικό είναι να στοχεύουν σε κατηγορίες ψηφοφόρων που οι έρευνες, τις οποίες έχουν διενεργήσει, δείχνουν πως δικαιούνται να προσδοκούν ουσιαστική αύξηση της επιρροής τους. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα ρίξει το βάρος των προσπαθειών της στη μεσαία τάξη, άλλοτε μία από τις ισχυρότερες «δεξαμενές» της, τα τελευταία χρόνια, όμως, η επιρροή της έχει μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Και το ίδιο θα επιχειρήσει και με τους αγρότες, στους οποίους επίσης η πολιτική της δεν έχει την απήχηση που είχε μέχρι και το Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα δικά του αδύνατα σημεία και τους δικούς του προβληματισμούς. Όπως είναι οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, τους οποίους η πολιτική του δεν έχει καταφέρει να τους συγκινήσει όσο θα ήθελε. Και υπάρχει και το πρόβλημα των ετεροδημοτών, των οποίων η μετακίνηση και η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θεωρείται από τους επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ καθοριστική για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Εύλογο είναι, κατά συνέπεια, να αναμένουμε μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα στοχευμένες προσεγγίσεις των πληθυσμιακών αυτών ομάδων και από τα δύο κόμματα του νέου διπολισμού. Μια κίνηση οπωσδήποτε θεμιτή όσο και αναγκαία, αλλά υπό μία προϋπόθεση: ότι τα όσα θα υποσχεθούν δεν θα είναι απλώς ελκυστικά, αλλά και πραγματοποιήσιμα. Είναι μια παράμετρος την οποία οφείλουν να την προσέξουν ιδιαίτερα οι επιτελείς της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεθεπόμενη Κυριακή είναι αυτονόητα κρίσιμη, αφού στη διάρκειά της θα αποφασιστεί σε ποιους θα εμπιστευτεί τις τύχες του ο ελληνικός λαός σε μία από τις καθοριστικότερες στιγμές της μεταπολεμικής Ιστορίας του τόπου. Αλλά η πραγματικά καθοριστική περίοδος για το μέλλον του τόπου θα είναι η επόμενη μέρα και όσα αυτή θα επιφυλάξει. Γιατί για να προχωρήσει η χώρα χωρίς περιττούς κλυδωνισμούς και για να υπάρξει η αναγκαία κοινωνική συναίνεση θα πρέπει το όποιο κόμμα βρεθεί στην εξουσία να είναι σε θέση να τηρήσει τα όσα έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Οφείλουν να το έχουν υπόψη τους και ο Α. Σαμαράς και ο Α. Τσίπρας. Οι πολίτες έχουν υποστεί πολλά τα τελευταία χρόνια και ένα από τα κυρίαρχα συναισθήματά τους είναι η οργή. Ας το έχουν υπόψη τους. Ούτε εκείνοι, αλλά ούτε και ο τόπος τη χρειάζονται. «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», l Όντως η μεθεπόμενη Κυριακή είναι κρίσιμη, όπως και η επόμενη μέρα!? Η αυτοκριτική της Ευρώπης Αν υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν πως βρισκόμαστε στην «αρχή παρόμοιων γεγονότων στην ευρωπαϊκή ήπειρο». Αν υποθέσουμε ότι ο μηδενισμός, κοινή πηγή του ισλαμισμού και του ναζισμού, κερδίζει έδαφος συρρικνώνοντας επικίνδυνα την Ευρώπη του Διαφωτισμού. Αν υποθέσουμε ότι η βία και όχι ο νόμος είναι μια αντίληψη που ασπάζεται κάθε μορφής ολοκληρωτισμός, στρατολογώντας οπαδούς στην καρδιά της Ευρώπης του πολιτισμού, ποια είναι η θωράκιση κρατών και κοινωνιών απέναντι σ αυτό το φαινόμενο που οι ενδείξεις το τοποθετούν στα σοβαρότερα του 21ου αιώνα; Και ακόμη: πόσο μας αλλάζουν γεγονότα όπως αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία τα τελευταία 24ωρα; Κρίσιμα ερωτήματα με εύκολες απαντήσεις. Ελάχιστη, η θωράκιση μεγάλη, η αλλαγή. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί και στρατιώτες, που παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση δύο μέρες τώρα να επιχειρούν, δεν αποτελούν, από μόνοι τους, λύση. Ο παραλογισμός της άλλης πλευράς οργανώνεται και επιτίθεται, έχοντας με το μέρος του τον αιφνιδιασμό που χαρακτηρίζει κάθε ακραία ιδεοληπτική είτε παράφρονα μεταβλητή. Η ατμόσφαιρα που διαχέεται σε όλον τον κόσμο ναρκώνει την πολιτική σκέψη, δεν ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων, πολλαπλασιάζει τον φόβο, επιδρά διαλυτικά στους κοινωνικούς δεσμούς, βαθαίνοντας ιδεολογικά χάσματα και εντείνοντας πολιτισμικές αποκλίσεις. Στα μετόπισθεν κάθε επιχείρησης για να συλληφθούν οι δράστες ενός τρομοκρατικού χτυπήματος διεξάγεται κι ένας άλλος εξίσου σκληρός και αναγκαίος πόλεμος: των ψύχραιμων φωνών που αποφεύγουν τυφλές και επικίνδυνες γενικεύσεις περί «κακού Ισλάμ» εναντίον εκείνων που εκμεταλλεύονται κάθε παρόμοιο γεγονός για να αυξήσουν τις ψήφους και τη δύναμή τους, προκαλώντας απλώς νέο κύκλο βίας. Αν αληθεύει ότι κάθε πόλεμος είναι και ψυχολογικός, με την έννοια ότι απειλεί τον ανθρώπινο ψυχισμό, ο νέος αυτός πόλεμος είναι υπεύθυνος για μεγάλες στρεβλώσεις και παραμορφώσεις. Η αυτοκριτική, να αναρωτηθεί η Ευρώπη γιατί δεν βρέθηκε μια ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική ενσωμάτωσης και στο πολυπολιτισμικό όραμα, έχει ήδη ξεκινήσει. Κατανοώντας τα λάθη αναδύονται και οι λύσεις. Αλλιώς, αναπαράγονται μόνο αδιέξοδα. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», l Απόλυτα ορθή η προσέγγιση.? Κρίμα, κύριε Σαρίκα Είναι, λέει, «υποχρέωση του βουλευτή να προστατεύσει τους θεσμούς» γι αυτό και όταν βγήκε το όνομά του στο κλαρί με τις μίζες της Πάφου, ζητούσε δημοσίως να αρθεί η ασυλία του για να αποδείξει την αθωότητά του και να προστατεύσει τους θεσμούς. Διότι, ο Φειδίας Σαρίκας, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Έστελνε κι επιστολές στον Γενικό Εισαγγελέα και ζητούσε να καταθέσει στο Ανώτατο αίτημα άρσης της ασυλίας του κι έδινε τις επιστολές στη δημοσιότητα για να καμαρώνει η κοινή γνώμη την παλληκαριά του βουλευτή. Όταν κατέθεσε το αίτημα ο Εισαγγελέας, ο βουλευτής κατέθεσε ένσταση για να μην αρθεί η ασυλία. Πάντα για προστασία των θεσμών! Όπως λένε οι δικηγόροι του, συνεχίζει να ζητά άρση της ασυλίας του αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις. Πρέπει, λένε, να υπάρχει υλικό «για το οποίο ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις». Αν δεν το πιστεύει ο ίδιος και το πιστεύει μόνο ο Εισαγγελέας θα καταθέτει ένσταση. Βέβαια όταν προχωρήσει ο Εισαγγελέας δεν έβαζε προϋποθέσεις. «Περαιτέρω», όπως έγραφε ο κ. Σαρίκας στη μια από τις επιστολές του προς τον Εισαγγελέα στις 8 Δεκεμβρίου, «δεν φέρω ένσταση και ούτε προτίθεμαι να φέρω οποιανδήποτε ένσταση σε πιθανό αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας σε Αίτηση για άρση της Βουλευτικής μου ασυλίας και προς τούτο θέτω υπόψη σας ότι είμαι στην διάθεση των Ανακριτικών Αρχών και γνωστοποιώ και σε σας την συγκατάθεση μου για άρση της Βουλευτικής μου Ασυλίας». Μέσα σ ένα μήνα στο «ούτε προτίθεμαι να φέρω οποιανδήποτε ένσταση» προστέθηκε το: φτάνει να πιστεύω ο ίδιος ότι υπάρχει υλικό (δηλαδή ότι έχετε στοιχεία εναντίον μου) για το οποίο οφείλω να δώσω εξηγήσεις. Επομένως, στους αιώνες των αιώνων να ζητά ο Εισαγγελέας άρση της ασυλίας του, ο ίδιος δεν θα πιστεύει ότι «υπάρχει υλικό». Διότι, ως γνωστό, ουδείς πολιτικός πιστεύει ότι υπάρχει κάτι για το οποίο οφείλει να δώσει εξηγήσεις, είτε στο λαό είτε στο δικαστήριο. Εξάλλου, όπως έγραφε στην ίδια επιστολή, οι αναφορές που έγιναν στο όνομά του, από τον Βέργα, μπλέκοντάς τον στις μίζες του αποχετευτικού, «αποσκοπεί επίσης στην πολιτική εξόντωσή μου και αποτελεί κακοήθεια του χειρίστου είδους». Και ο Βέργας τα ίδια έλεγε πριν αρχίσει τις ομολογίες, ότι όσα έλεγαν εναντίον του ήταν «πολιτικό πραξικόπημα». Τα ίδια λέει και το ΑΚΕΛ τώρα που καταδικάστηκε για τη Δρομολαξιά ένα από τα σημαίνοντα στελέχη του και βλέπει πολιτική συνωμοσία για να πληγεί η απλήγωτη αριστερά. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, που δήλωνε προχτές, απαντώντας στο ΑΚΕΛ, ότι «τέτοιες συμπεριφορές υπονομεύουν τους θεσμούς και ισοδυναμούν με βάναυση προσβολή της κοινής λογικής της δημοκρατικής μας κοινωνίας». Ισχύει για όλους όσοι πολιτικοποιούν τη Δικαιοσύνη μόλις αγγίξει και τους ίδιους. Η Δικαιοσύνη έχει θεσμούς για να προστατεύσει τους αθώους ακόμα και μετά την καταδίκη τους. Υπάρχει η προσφυγή στο Ανώτατο και μετά η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά, αυτά ισχύουν για όλους εκτός από τους πολιτικούς. Αυτοί, που πρώτοι θα έπρεπε να επιζητούν την κάθαρση για να ανακτήσουν λίγη από την εμπιστοσύνη που έχασαν, είτε θα κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, είτε πίσω από την πολιτική ερμηνεία των δικαστικών διαδικασιών. Άριστος Μιχαηλίδης. «Ο Φιλελεύθερος», l Έλεος, τι άλλο θα ακούσουμε! Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου αιτήσεις για εγγραφές στα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ Με στόχο τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και λειτουργία των Νηπιαγωγείων της Οργάνωσης μας καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους το ερχόμενο σχολικό έτος Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι επιπρόσθετα από τα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ που ήδη λειτουργούν στο Πλατύ Αγλαντζιάς, στη Λεμεσό και στην Πάφο, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει και το Πρότυπο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ στο χώρο που στεγαζόταν παλαιότερα το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Στο Πρότυπο Νηπιαγωγείο, όπως και στα άλλα Νηπιαγωγεία μας, θα λειτουργήσει Παιδοκομικό Τμήμα, Κοινοτικό Τμήμα και Προδημοτική. Έντυπα αιτήσεων τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να προμηθευτούν από: Νηπιαγωγείο Πλατύ Αγλαντζιάς - τηλ Νηπιαγωγείο Λεμεσού - τηλ Νηπιαγωγείο Πάφου - τηλ Κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης Λογιστήριο 3ος όροφος (κ. Στέλλα Δημητριάδου τηλ ). Ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ: Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις n Γκραβούρα του παλαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου από το Ημερολόγιο 2015 που εξέδωσε το Τυπογραφείο.

4 4 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣελIδΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIκΑΣ H Κύπρος συμμετέχει σε διεθνή διάσκεψη στον Λίβανο για τις απαγωγές παιδιών Στο βιβλίο της Toddlers Are A**holes: It s Not Your Fault η συγγραφέας και μαμά Sopha King Tyerd παρουσιάζει την «άλλη» -λιγότερο εύκολη όμως εντελώς αληθινή- όψη του να έχεις μικρό παιδί, με τον πιο απίθανο και απολαυστικό τρόπο. Συνειδητοποιείς ότι έχεις παιδί όταν Μισείς λίγο τον άνδρα σου. Τα παιδιά μπορούν να καταστρέψουν έναν γάμο, αν τους το επιτρέψεις. Το ζευγάρι μερικές φέρεις νιώθει ότι ζει σε ένα φρενοκομείο με μοναδική διέξοδο το μπαλκόνι όσο πιο ψηλό, τόσο καλύτερα! Όποιος δεν έχει παιδί σε νηπιακή ηλικία, εκεί γύρω στα 1,5 με 5, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταλάβει πώς γίνεται ένα τόσο μικρό πλασματάκι μπορεί να σε οδηγήσει στην παράνοια. Κάντε, λοιπόν, το καλύτερο που μπορείτε για να μην αφήσετε το πιτσιρίκι σας να μπει εμπόδιο στην ερωτική σας ζωή. Εξάλλου -στην πραγματικότητα- δεν είναι ότι μισείς τον άνδρα σου, απλά νιώθεις έτσι επειδή μισείς τη ζωή. Να θυμάσαι: Με ένα πιτσιρίκι είσαι σε εμπόλεμη ζώνη. Φρόντισε να έχεις καλή άμυνα. 2. Δεν ονειρεύεσαι πια πλούτη και μεγαλεία, ομορφιά και φήμη. Τα όνειρά σου επικεντρώνονται αποκλειστικά στον ύπνο. Φαντασιώνεσαι να ξαπλώνεις σε ένα υπέρδιπλο, πουπουλένιο στρώμα και το σώμα σου να παίρνει σχήμα αστερία. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στερείται κανείς τον ύπνο όταν έχει μωρό. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι και ένα νήπιο είναι ικανό να σου κλέψει εξίσου πολλές ώρες ύπνου. Εξάλλου, με ένα νήπιο κουράζεσαι πολύ περισσότερο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, ενώ ακόμα και η διαδικασία για να καταφέρεις να βάλεις ένα νήπιο για ύπνο είναι τουλάχιστον εξαντλητική. Τα μωρά δεν ουρλιάζουν στο πρόσωπό σου ότι δεν θέλουν να κοιμηθούν, ούτε τρέχουν γυμνά σε όλο το σπίτι, προκειμένου να μη φορέσουν τις πυτζάμες τους. 3. Είσαι έγκλειστη στο σπίτι. Είσαι τυχερή αν έχεις κήπο ή αυλή, ίσως κι αν δουλεύεις, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλεις, είναι ότι δεν έχεις το κουράγιο να βγεις από το σπίτι. Δεν έχει νόημα πια. Γιατί να μπεις στην διαδικασία να ντύσεις το παιδί, να δώσεις αγώνα για να το βάλεις στο αυτοκίνητο και να το κυνηγάς, αφού βγείτε έξω, όπου σταθείς κι όπου βρεθείς, όταν μπορείς να μάθεις να ζεις σαν ερημίτης; Εξάλλου τα σούπερ μάρκετ πλέον στέλνουν τα ψώνια και στο σπίτι. 4. Σου έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές να έχεις κυριολεκτικά «τσουβαλιάσει» ένα παιδί Σύσκεψη στο Λίβανο πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα με την συμμετοχή και της Κύπρου η οποία θα εξετάσει το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τις απαγωγές παιδιών από τους γονείς τους και μεταφορά τους σε άλλη χώρα. Το θέμα της απαγωγής παιδιών συζήτησε στη τελευταία της συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σοφοκλής Φυττής είπε ότι η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου αφού συνεδριάσει ξανά και η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα της απαγωγής παιδιών από τον ένα γονέα, ώστε πρακτικά να επιλυθούν τα προβλήματα παιδιών και γονέων. Κραυγή αγωνίας γονιών που παρευρέθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία που δεν μπορούν να χαρούν τα παιδιά τους, αφού οι αλλοδαποί σύζυγοί τους τα έχουν απαγάγει και μεταφέρει στο εξωτερικό. Όπως μάλιστα αναφέρθηκε, ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πρόβλημα με τις μουσουλμανικές χώρες, όπου οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να παρέμβουν. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι πιο κάτω δραματικές περιπτώσεις: Σε μια περίπτωση Κύπρια παντρεμένη για 10 χρόνια με Σύριο, ο οποίος πριν από 2,5 χρόνια απήγαγε τον 9χρόνο σήμερα γιό τους και έφυγε για τη Συρία.Μέχρι πριν τρεις μήνες επικοινωνούσε με το παιδί της τηλεφωνικώς, χωρίς να ξέρει που βρίσκεται. Σε μια άλλη περίπτωση Κύπρια μετέβη στη Συρία με το σύζυγο και τα 2 παιδιά τους. Ο σύζυγος έβαλε υπνωτικό στο ποτό της συζύγου του και απήγαμε τα παιδιά τους και εξαφανίστηκε. Σε μια Τρίτη περίπτωση όπως ακούστηκε ενώπιον της συνεδρίας, άνδρας παντρεύτηκε με Κινέζα και απέκτησαν ένα κοριτσάκι 9 χρονών σήμερα, το οποίο απήγαγε η σύζυγος του και μέσω κατεχομένων εξαφανίστηκε. Το 2014 έγιναν 22 καταγγελίες για απαγωγές παιδιών τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ένα γονέα εκτός Κύπρου ενώ έγιναν και 14 καταγγελίες για απαγωγές παιδιών τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ένα γονέα στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Σοφοκλής Φυτής ζήτησε την ενίσχυση οικονομικά και ψυχολογικά των γονέων ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα για επιστροφή των παιδιών τους. Ανέφερε επίσης πως έχει δοθεί ένας μήνας προθεσμία στις υπηρεσίες να ενημερώσουν γραπτώς για τα μέτρα που λαμβάνονται. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Στέλλα Κυριακίδου είπε ότι παγκοσμίως παιδιά στην αγκαλιά σου, βγάζοντάς το όπως-όπως έξω από κάποιο μαγαζί, και όλος ο κόσμος γύρω να σε κοιτάζει σα να είσαι τρελή. Και πολύ καλά έχεις κάνει, γιατί οι θυμωμένες απειλές στο αυτί του παιδιού δεν πιάνουν πάντα. Και μερικές φορές πρέπει να δείξεις στο παιδί ότι μιλάς σοβαρά και εν ανάγκη να παρατήσεις το καροτσάκι με τα ψώνια και να φύγεις. Μην αφήσεις, όμως, το κρασί. Πάρε το κρασί μαζί για το βράδυ! 5. Ανοίγεις σακουλάκια με γαριδάκια και μπισκότα ενώ ακόμα ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ για να τα δώσεις στο παιδί, προκειμένου να σταματήσει να κάνει σαν μπαμπουίνος. Μην ανησυχείς. Δεν θεωρείται κλεψιά μέχρι να ξεχάσεις να τα πληρώσεις 6. Έχει χρειαστεί να ειδοποιήσεις κάποιον υπάλληλο καταστήματος, για να του πεις ότι το παιδί σου έκανε πιπί στο πάτωμα. Και έχεις νιώσει άσχημα. Αλλά καλύτερα στο πάτωμα, παρά στο ράφι με το κασμιρένια πουλόβερ, σωστά; Κερδίζεις μπόνους πόντους αν ενώ είστε ακόμα έξω το παιδί κάνει και εμετό. Πάνω σου. Χωρίς να έχεις πάρει μαζί ρούχα για να αλλάξεις. 7. Μερικές φορές εύχεσαι να είχες μία χρονομηχανή και ένα προφυλακτικό 8. Συχνά έχεις ταχυπαλμίες λόγω άγχους. Όχι, το παιδί σου δεν προσπαθεί να σε σκοτώσει, αλλά μπορεί να το κάνει κατά λάθος. 9. Έχεις σκεφτεί σοβαρά, πολλές φορές, να ξεκινήσεις μία καινούργια ζωή, μόνη σου, σε μία άλλη πόλη. Αν τελικά το αποφασίσεις, φρόντισε να ακυρώσεις τις πιστωτικές σου. EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ κάθε χρόνο πέφτουν θύματα απαγωγής και από αυτά το ένα τρίτο είναι θύματα απαγωγής από τον ένα τους γονέα. Κάλεσε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών να συζητήσει την συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέλλα Κουκουμα ζήτησε την ενίσχυση των εξόδων από την Κύπρο και τα οδοφράγματα και δήλωσε ότι θα μπορούσε να προσκληθεί στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Η βουλευτής της ΕΔΕΚ Ρούλα Μαρονικόλα έκανε λόγο για διεθνές πρόβλημα και πολύ λίγα μέτρα λαμβάνονται ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι τραγωδίες είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να πεισθούν ακόμα και οι κυβερνήσεις στις χώρες όπου τα παιδιά έχουν απαχθεί χώρες όπως η Συρία και ο Λίβανος». Η σαρία είναι το βασικό πρόβλημα δηλαδη θρησκευτικός νόμος υπερισχύει του κρατικού νόμου και ο θρησκευτικός νόμος θέτει όλα τα γονικά δικαιώματα στον άνδρα δήλωσε η Αθηνά Κυριακίδου του ΔΗΚΟ. n Συνειδητοποιείς ότι έχεις παιδί όταν : Μια μαμά με χιούμορ εξομολογείται Μπορούν να σε εντοπίσουν μέσω αυτών. 10. Έχεις περισσότερες πόρτες, κάγκελα και κλειδαριές ασφαλείας στο σπίτι κι από τον ζωολογικό κήπο. 11. Ξέρεις ότι η φράση «το κινητό μου φορτίζει τώρα» πολύ συχνά σημαίνει «άσε ήσυχα τα πράγματά μου και πήγαινε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια». 12. Η ερωτική σου ζωή είναι σε απόλυτη στασιμότητα. Τα πιτσιρίκια λειτουργούν ως φυσικά αντισυλληπτικά. Η εξάντληση που σου προκαλούν κάνει τα σεξουαλικά όργανά σου να συρρικνώνονται μέσα στο σώμα σου και να σφραγίζουν. 13. Έχεις σοβαρά ψάξει αν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που να τα κρατούν τα παιδιά μέσα και μερικά βράδια. 14. Ξέρεις περισσότερα για τον Τζέικ και τους Πειρατές στην Χώρα του Ποτέ, από όσα ξέρεις για την ίδια σου τη μάνα. 15. Κάθε ντουλαπάκι σου στο μπάνιο έχει κάποιου είδους κλειδαριά. 16. Η ώρα του μπάνιου στο σπίτι μοιάζει με επεισόδιο του Wipeout. 17. Και οι τέσσερις ομάδες τροφίμων μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ σου. 18. Πρέπει να λες «μην το βάζεις αυτό στο στόμα» τουλάχιστον 30 φορές την ημέρα. 19. Ένα μικρό παιδί σκούπισε πριν λίγο τις μύξες του πάνω στην μπλούζα σου. 20. Χαρίζεις το μισό σου βασίλειο για μια καλή διαθέσιμη babysitter. Και για ένα ποτό σε ένα μπαρ. n

5 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου Υπόθεση αρ. 1695/2009 Νικολέττα Χαραλαμπίδου v. Δημοκρατίας 17 Δεκεμβρίου, 2014 Τα γεγονότα Με την πιο πάνω προσφυγή η αιτήτρια Νικολέττα Χαραλαμπιδου προσέβαλε την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 20/11/2009, με την οποία της καταβλήθηκε μόνο ένα εφάπαξ ποσό και όχι πλήρεις συνταξιοδοτικές απολαβές για υπηρεσία 164 μηνών στη θέση του Δικηγόρου της Δημοκρατίας, από την οποία είχε παραιτηθεί οικειοθελώς πριν συμπληρώσει την ηλικία των 45 ετών. Ένα περίπου χρόνο νωρίτερα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2008, η Επίτροπος Διοίκησης προς την οποία απευθύνθηκε η αιτήτρια, ενόψει της πρόθεσης της για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, αποφάνθηκε, ως η αρμόδια Αρχή Ισότητας, ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 97(Ι)/97, συνιστούσαν απαγορευμένη διάκριση λόγω ηλικίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου του 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) και της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και εισηγήθηκε την εξάλειψη τους. Αντίθετη ήταν επί του θέματος, η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα στον οποίο η διοίκηση παρέπεμψε το ζήτημα για σκοπούς γνωμοδότησης. Στις 2/9/2009 η αιτήτρια απηύθυνε επιστολή προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία πληροφορούσε τον τελευταίο για την επικείμενη πρόωρη αφυπηρέτηση της, ενώ παράλληλα ζητούσε την πλήρη αναγνώριση των συνταξιοδοτικών της δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως του γεγονότος της πρόωρης αφυπηρέτησης της. Στην απαντητική επιστολή του ημερομηνίας 20/11/2009, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, πληροφόρησε την αιτήτρια, επικαλούμενο τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ότι οι διατάξεις του Ν. 97(Ι)/97, στην έκταση που αφορούν τον καθορισμό της ηλικίας των 45 ετών ως της ελάχιστης ηλικίας για διασφάλιση δικαιώματος σε σύνταξη, δεν συγκρούονται ούτε με το κοινοτικό δίκαιο, ούτε με την κυπριακή νομοθεσία και συνεπώς δεν ήταν αναγκαία η τροποποίηση τους. Τα επίδικα θέματα της παρούσας προσφυγής προσδιορίστηκαν στους ακόλουθους δύο άξονες: (i) Κατά πόσο οι αποφάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Ισότητας και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και εξουσίες που της παραχωρούνται από τους Νόμους 58(Ι)/2004 και 42(Ι)/2004, είναι δεσμευτικές για τις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης και (ii) Kατά πόσο οι διατάξεις του άρθρου 27 του περί Συντάξεων Νόμου του 1997, (Ν. 97(Ι)/97), οι οποίες προϋπήρχαν του Νόμου 58(Ι)/2004 και ουδέποτε τροποποιήθηκαν, οδηγούν κατά την εφαρμογή τους σε απαγορευμένη από το Ν. 58(1)/2004 διάκριση λόγω ηλικίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθούν ως καταργηθείσες, δυνάμει του άρθρου 16 του Ν. 58(Ι)/2004. Η απόφαση του δικαστηρίου Το δικαστήριο ακυρώνοντας την επίδικη διοικητική πράξη αποφάνθηκε ότι: α. Όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 39 του Ν. 42(Ι)/2004, σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την Επίτροπο, κατόπιν διερεύνησης παραπόνου, ότι νομοθετική διάταξη που εφαρμόστηκε συνιστά απαγορευμένη με νόμο διάκριση, πληροφορεί το Γενικό Εισαγγελέα, διαβιβάζοντας σ αυτόν ταυτοχρόνως την έκθεση του. β. Αφ ης στιγμής λάβει την έκθεση, οι ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα, είναι, δυνάμει του εδαφίου (3) προκαθορισμένες ως εξής: «Aφού μελετήσει το θέμα που του διαβιβάζεται. συμβουλεύει τον αρμόδιο για το θέμα Υπουργό, ή και το Υπουργικό Συμβούλιο, για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν. και ετοιμάζει εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε σχετική με τη συμβουλή του νομοθεσία». γ. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η εν λόγω γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αποτέλεσε το βασικό μέρος της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης. Ως εκ τούτου, η εγκυρότητα της γνωμάτευσης υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο στα πλαίσια της παρούσας προσφυγής. δ. Έχω την άποψη πως η διατύπωση του άρθρου 39 δεν αφήνει περιθώριο αντίθετης ερμηνείας των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με τα ευρήματα της έκθεσης του Επιτρόπου στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μελετά σε πρώτο στάδιο την έκθεση, συμβουλεύει στη συνέχεια καταλλήλως την εκτελεστική εξουσία και επιλαμβάνεται στο τέλος, της ετοιμασίας της ανάλογης νομοθεσίας για την άρση της διαπιστωμένης από τον Επίτροπο απαγορευμένης διάκρισης. ε. Σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο, ο Γενικός Εισαγγελέας «συμβουλεύει τον αρμόδιο για το θέμα Υπουργό ή το Υπουργικό Συμβούλιο, για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν» (η έμφαση είναι του Δικαστηρίου). Στ. Έχω την άποψη ότι η φράση «για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν», δεν μπορεί παρά να αναφέρεται σε μέτρα που μπορούν να ληφθούν στη βάση των εισηγήσεων του Επιτρόπου. Άλλη ερμηνεία δεν χωρεί. ζ. Δεν πρέπει να παραγνωρίζονται οι πρόνοιες του άρθρου 13 του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου 58(Ι)/2004, οι οποίες έδωσαν στον Επίτροπο αποκλειστική αρμοδιότητα να εξετάζει παράπονα για παραβίαση του συγκεκριμένου Νόμου, σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του η. Θεωρώ λοιπόν ότι μια απόφαση που λαμβάνεται από όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποφασιστική και αποκλειστική αρμοδιότητα, μπορεί να τύχει ελέγχου από ανώτερο ιεραρχικά όργανο και όχι από το Γενικό Εισαγγελέα. Ο τελευταίος δεν έχει εξουσία να απορρίψει ή αγνοήσει τις εισηγήσεις του Επιτρόπου. Η εξουσία του σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία της επίμαχης διάταξης, περιορίζεται στο να συμβουλεύει τον Υπουργό ή και το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στη βάση των εισηγήσεων του Επιτρόπου. Μαρία Σ. Χαρίτου v. Δημοκρατίας 9 Δεκεμβρίου, 2014 Υπόθεση αρ. 1217/2013 Τα γεγονότα Με την πιο πάνω προσφυγή η αιτήτρια Μαρία Σ. Χαρίτου προσέβαλε την απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας («ΕΔΥ») να προαγάγει το ενδιαφερόμενο μέρος Γεώργιο Κατσονούρη («ΕΜ») στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργασίας 1 ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, αντί της αιτήτριας. Στη συνεδρία της ΕΔΥ ημερ κατά την οποία λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, κλήθηκε και προσήλθε ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ο οποίος αφού μελέτησε τους φακέλους των υποψηφίων, προέβη σε σύσταση υπέρ του ΕΜ. Στη συνέχεια, η ΕΔΥ προέβη στη σύγκριση των υποψηφίων και αφού έλαβε υπόψη και τη σύσταση του Διευθυντή, επέλεξε το ΕΜ ως τα πλέον κατάλληλο και αποφάσισε να προσφέρει σ αυτόν προαγωγή στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εργασίας, 1 ης Τάξης, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Νομικοί ισχυρισμοί Ως βασικός λόγος ακύρωσης προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η επιλογή του ΕΜ δεν ήταν το αποτέλεσμα δέουσας έρευνας ιδιαιτέρως σε σχέση με την απόδοση βαρύτητας στο μεταπτυχιακό του ΕΜ το οποίο κρίθηκε, αναιτιολόγητα κατά τον ισχυρισμό, ως συναφές με τα καθήκοντα της επίδικης θέσης. Υποστηρίχτηκε περαιτέρω ότι στη βάση της ημερομηνίας γέννησής της η αιτήτρια υπερείχε του ΕΜ σε αρχαιότητα και συνεπώς, με άκυρη την κρίση πως το ΕΜ υπερείχε σε προσόντα, η αιτήτρια είναι αυτή που έπρεπε να είχε επιλεγεί για τη θέση και όχι το ΕΜ. Ο δικηγόρος του ΕΜ εστίασε σε δύο παράγοντες για να υποστηρίξει την αντίθετη θέση ως προς την πράγματι δέουσα έρευνα της συνάφειας του μεταπτυχιακού. Κατά πρώτον ισχυρίστηκε ότι το μεταπτυχιακό του ΕΜ είναι στο ίδιο θέμα με το πρώτο πτυχίο του το οποίο αποτέλεσε τη βάση διορισμού του στη θέση Επιθεωρητή Ασφάλειας 3 ης Τάξης (Mechanical Engineering) και το οποίο προβλέπεται στο σχέδιο υπηρεσίας εκείνης της θέσης (Δίπλωμα στη Μηχανολογία) οπότε είναι αυτονόητο πως και το μεταπτυχιακό ήταν συναφές. Και περαιτέρω ότι ενώπιον του διορίζοντος οργάνου ήταν πίνακας που το ίδιο όργανο κατήρτισε σύμφωνα με τον οποίο κατά την προηγούμενη διαδικασία, στο ΕΜ πιστώθηκαν δύο μονάδες, μία για το πτυχίο του στη Μηχανολογία και μία για το μεταπτυχιακό του στη Μηχανολογία (βλ. σχετικό Πίνακα που κατάρτισε η ΕΔΥ στον Προσωπικό Φάκελο του ΕΜ, Ερ. 20Ε), έχοντας δηλαδή κρίνει το μεταπτυχιακό ως σχετικό με τα καθήκοντα Η απόφαση του δικαστηρίου Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προσφυγή αποφάνθηκε ότι: α. Δεν θεωρώ πως προβαίνω σε πρωτογενή κρίση εάν δεχθώ πως οι ενώπιον της ΕΔΥ παράγοντες καθιστούσαν όχι μόνο περιττή αλλά και απαράδεχτη την εκ νέου ενασχόλησή της με ήδη κριθέντα από την ίδια θέματα. Συναφής είναι η Σιεκκερή ν. Δημοκρατίας (2007) 4Β ΑΑΔ 615, στην οποία παραπέμπει ο δικηγόρος του ΕΜ όπου λέχθηκε πως «αφού λοιπόν, το πτυχίο αυτό (Bachelor of Science in Agricultural Economics) έδιδε τη δυνατότητα διορισμού στην προηγούμενη θέση, πώς είναι δυνατό ο μεταπτυχιακός τίτλος MSc in Agricultural Economics, που αποκτήθηκε, να μη θεωρηθεί ότι είναι σχετικός ή συναφής με τα καθήκοντα της επίδικης θέσης, που είναι θέση προαγωγής;». β. Δεν δέχομαι πως αποδείχθηκε το ενδεχόμενο πλάνης, όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος της αιτήτριας. Η απλή αναφορά πως το μεταπτυχιακό κάλυψε κυρίως θέματα θερμορευστο-μηχανικής και όχι τα συναφή με τα καθήκοντα της επίδικης θέσης θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, δεν αρκεί για τη γένεση του ενδεχομένου πλάνης στην προσβαλλόμενη απόφαση. Ιδίως όταν η θέση αυτή βρίσκεται σε κάθετη σύγκρουση με τους πιο πάνω παράγοντες οι οποίοι βρίσκονταν ενώπιον της ΕΔΥ. Επισημαίνω πως και η θέση Επιθεωρητή Ασφάλειας 3 ης Τάξης είναι σε θέματα ασφάλειας και υγείας που εστιαζόταν. Συνεπώς, κρίνω πως η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης είναι επαρκής. Ορθά το ΕΜ κρίθηκε ως υπερέχον σε προσόντα ενόψει του συναφούς μεταπτυχιακού του και κάτω από αυτό το δεδομένο, η υπεροχή της αιτήτριας σε ηλικιακή αρχαιότητα ευλόγως θεωρήθηκε ως παράγοντας που δεν μπορούσε να επικρατήσει της υπεροχής του ΕΜ σε προσόντα. n

6 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά για το έτος 2014 Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) για το έτος 2014, με στοιχεία του Η έκθεση αποτελείται από 10 κεφάλαια και δίνει έμφαση: Στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν στην Κύπρο καθώς και στις μελλοντικές έρευνες που θα διεξαχθούν με κύριο αντικείμενο την επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών στον γενικό, νεανικό και μαθητικό πληθυσμό. Σε γενικές γραμμές, οι έρευνες έχουν δείξει πως ένα 10% περίπου του γενικού πληθυσμού στην Κύπρο έκανε χρήση κάνναβης έστω και μια φορά στη ζωή του, ενώ ανάμεσα στους νέους ηλικίας ετών το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 14.5%. Παρόλα αυτά, σε σχετική έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, βρέθηκε ότι η Κύπρος σε σύγκριση με άλλες χώρες, έχει πιο χαμηλά ποσοστά όσον αφορά στη χρήση κάνναβης. Πιο συγκεκριμένα 1 στους 5 Ευρωπαίους, αναφέρει χρήση κάνναβης το τελευταίο έτος, ενώ μόνο ένα 3% των Κυπρίων αναφέρει χρήση την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Επίσης, στην έκθεση επισημαίνεται Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), που είναι το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), ανακοινώνει την έναρξη του 19 ου Μεταπτυχιακού Προγράμματος μερικής φοίτησης στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση Το ΜΙΔ είναι δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να προσφέρει στους εργαζομένους στον ιδιωτικό και το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να ετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, προσφέροντάς τους ένα πλαίσιο εννοιών, αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν όλες τις απαραίτητες διευθυντικές γνώσεις και δεξιότητες. Προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα ειδίκευσης είτε στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων είτε στη Δημόσια Διοίκηση. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 5 ενότητες και αρχίζει το Φεβρουάριο του 2015 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα κτίρια Από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διεύθυνση και Δημόσια Διοίκηση Ανοικτό το πρόγραμμα για τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 5:00μ.μ. μέχρι τις 9:00μ.μ. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι και καταβάλλεται σε δόσεις ανά ενότητα. Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα για φοιτητική χορηγία με μέγιστο ποσό Ο τίτλος που χορηγείται από το ΜΙΔ τυγχάνει ακαδημαϊκής αναγνώρισης επιπέδου Μάστερ, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) για κατόχους αναγνωρισμένου πτυχίου πανεπιστημιακού επιπέδου. Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου που απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στο Πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής την οποία μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΜΙΔ: και να την υποβάλουν στο ΜΙΔ το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Προϊστάμενο του ΜΙΔ, Άκη Νικολαΐδη, τηλ και ηλεκτρονική διεύθυνση mlsi.gov.cy ή στη Γραμματεία του ΜΙΔ, στα τηλ ή n ότι κατά το 2015 αναμένεται να διεξαχθούν τέσσερις νέες έρευνες: δύο στον γενικό και μαθητικό πληθυσμό και δύο έρευνες που θα δίνουν έμφαση στις νέες ουσίες εξάρτησης και οι οποίες, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση της πρότασης που υποβλήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη μείωση των αιτημάτων θεραπείας από χρήστες με κύρια ουσία κατάχρησης την ηρωίνη και στην αύξηση των αιτημάτων με κύρια ουσία κατάχρησης την κάνναβη (από το 2009 και μετά). Η μείωση των χρηστών ηρωίνης, αποτελεί ευρωπαϊκό φαινόμενο, ενώ, η αύξηση στα αιτήματα θεραπείας για κάνναβη οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου συνεργασίας για την παραπομπή νέων παραβατών μέχρι 24 ετών σε ηλικία, καθώς και στις παρεμβάσεις της αστυνομίας που στοχεύουν στην παραπομπή όλων των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών σε θεραπεία, ανεξαρτήτως ηλικίας. Στα χαρακτηριστικά και στο προφίλ των χρηστών που βρέθηκαν στη θεραπεία το Κατά το έτος 2013, καταγράφηκαν στη θεραπεία 1092 χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης σε σχέση με 1132 το προηγούμενο έτος. Το προφίλ του χρήστη, ο οποίος απευθύνεται για θεραπεία είναι: άντρας, Ελληνοκύπριος, 27 ετών, χρήστης κάνναβης, με εννιάχρονη πορεία χρήσης της κύριας ουσίας κατάχρησης. Επίσης 4 στους 10 χρήστες είναι άνεργοι ενώ ένα ποσοστό (35%) δεν ολοκλήρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εταιρειών που παρέβησαν τις διατάξεις των Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως (Αρ.2) του Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε μέσα στο 2014 τους πιο κάτω: 1. Την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Χ. ΜΥ- ΛΩΝΑ (ΜΙΤΣΕΡΟΥ) ΛΤΔ» σε πρόστιμο για παράβαση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2013 για την εγκατάσταση παραγωγής σκύρων και άμμου στο Μιτσερό. Συγκεκριμένα, στις η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε την πιο πάνω εγκατάσταση Στις συνέπειες από την προβληματική χρήση ναρκωτικών. Κατά το 2013 σημειώθηκαν 13 θάνατοι οφειλόμενοι είτε άμεσα είτε έμμεσα στη χρήση ναρκωτικών. Επίσης, 39 ενδοφλέβιοι χρήστες από το σύνολο των 82 που εξετάστηκαν, βρέθηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ, ενώ αναφέρθηκαν 6 περιστατικά HIV/AIDS (αυτό-αναφορές). Στη συνδεόμενη με τα ναρκωτικά εγκληματικότητα και στην πρόληψή της καθώς και στη σκιαγράφηση της παράνομης αγοράς. Τα άτομα που συνήθως εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών είναι Κύπριοι, ενώ από τα 400 που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση το 2013, οι 90 καταδικάστηκαν για αδικήματα που αφορούν τα ναρκωτικά. Όσον αφορά στην παράνομη αγορά, κατά το 2013, αυξήθηκαν οι κατασχέσεις στις ποσότητες φυτών κάνναβης και κοκαΐνης. Τα παραπάνω καθώς και άλλα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιδημιολογικών δεικτών που παρακολουθεί το ΕΚΤΕΠΝ, βρίσκονται στην αγγλική έκθεση που επισυνάπτεται και η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο τόσο για τη σύνθεση της ευρωπαϊκής κατάστασης όσο και για τη χάραξη πολιτικής τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. n Καταδίκες για παραβάσεις της Νομοθεσίας για Ατμοσφαιρική Ρύπανση χωρίς να εφαρμόσει τους καλύτερους ευλόγως εφικτούς τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των διαφυγών σκόνης με αποτέλεσμα να διαφεύγει σκόνη προς το περιβάλλον. 2. Την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑ- ΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ» σε πρόστιμο για παράβαση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2013 για την εγκατάσταση παραγωγής σκύρων και άμμου στον Φαρμακά. Συγκεκριμένα, στις η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε την πιο πάνω εγκατάσταση χωρίς να εφαρμόσει τους καλύτερους ευλόγως εφικτούς τρόπους και μεθόδους για περιορισμό των διαφυγών σκόνης με αποτέλεσμα να διαφεύγει σκόνη προς το περιβάλλον. n Άδειες κυκλοφορίας και άλλες υπηρεσίες ΚΕΠ προσφέρουν τα Επαρχιακά Ταχυδρομεία Τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομεία σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, προσφέρουν, από τον περασμένο Νοέμβριο, υπηρεσίες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, στις οποίες από τις 7 Ιανουαρίου προστέθηκε και η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου. Σε επίσκεψη του στο επαρχιακό Ταχυδρομείο Λευκωσίας ο Υπουργός Συγκοινωνιών δήλωσε πως παράλληλα ότι με την προσφορά υπηρεσιών ΚΕΠ από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, βελτιώνεται η ποιότητα των προσφερόμενων προς τον Κύπριο πολίτη υπηρεσιών. Διευκρίνησε ότι μέσα στο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους τα Επαρχιακά Ταχυδρομεία θα προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ). Σημείωσε, επίσης, ότι εντός του έτους θα πραγματοποιηθεί μελέτη αναφορικά με την προσφορά υπηρεσιών ΚΕΠ και από επιπρόσθετα ταχυδρομεία. n

7 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Όπλο δύναμης αλλά και αδυναμίας το πετρέλαιο Ηκατρακύλα στην τιμή του πετρελαίου τους τελευταίους λίγους μήνες έχει ανατρέψει τις γενικές εντυπώσεις για την παντοδυναμία του μαύρου χρυσού. Και την ανατροπή αυτή αισθάνονται πολύ πιο έντονα χώρες που βασίζουν την ευδαιμονία τους και τη συσσώρευση πλούτου στα πλούσια αποθέματα και την πώληση του πολύτιμου ορυκτού τους. Σε αντίθεση η προσδοκία των καταναλωτών διεθνώς ότι θα ακολουθήσουν σημαντικές μειώσεις στις τιμές βιομηχανικών και άλλων αγαθών. Σε λιγότερο από ένα χρόνο η τιμή του αργού πετρελαίου μειώθηκε κατά περισσότερο από 50% προκαλώντας ιδιαίτερη ευαισθησία στις αραβικές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες των οποίων οι οικονομικοί προγραμματισμοί και η ανάπτυξη εξαρτώνται από τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου. Χρηματιστήρια σε χώρες του Αραβικού Κόλπου καταγράφουν πρωτόγνωρες μειώσεις και εθνικά νομίσματα ακολουθούν κατιούσα πορεία στις διεθνείς συναλλαγές. Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες οι οποίες βλέπουν τα ψηλά εισοδήματα τους από το πετρέλαιο να μειώνονται για αναπλήρωση της μείωσης είτε διατηρούν σταθερή την παραγωγή είτε την αυξάνουν με άμεσο επακόλουθο νέες μειώσεις της τιμής και την επικράτηση του φαύλου κύκλου αύξηση-παραγωγής ίσον μείωση-τιμών. Ασφαλώς στην μείωση της τιμής του πετρελαίου έχει συμβάλει και η διεθνής κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής ως επακόλουθο της λιτότητας που είναι η γενεσιουργός αιτία της μειωμένης κατανάλωσης και κατ ακολουθίαν της συνεχούς κάμψης στη ζήτηση. Το πετρέλαιο - όπως άλλωστε σε όλες τις χρονικές περιόδους είναι και ισχυρό όπλο της διπλωματίας στις πολιτικές των ισχυρών της γης όπως αποδεικνύεται και παλι με την αξιοποίηση του από τις ΗΠΑ στην κόντρα με τη Ρωσία. Από ΤΟ ΒΗΜΑ αναδημοσιεύουμε πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση των εξελίξεων στο πετρέλαιο. Νέες, απογοητευτικές για τους πετρελαιοπαραγωγούς (και γοητευτικές για τους καταναλωτές), εξελίξεις διατήρησαν την εβδομάδα που πέρασε τις τιμές του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας - στην περιοχή των 65 δολαρίων το βαρέλι συγκεκριμένα. Μία από τις εξελίξεις αυτές είναι η πρόβλεψη της Morgan Stanley για πτώση της τιμής του αργού στα 43 δολάρια το βαρέλι το Κυρίαρχη των εξελίξεων, όμως, ήταν η επιβεβαίωση της επιμονής της μεγαλύτερης και πολιτικά ισχυρότερης χώρας του OPEC, της Σαουδικής Αραβίας, να διατηρηθούν χαμηλά ή να πέσουν ακόμη περισσότερο οι τιμές. Η τεχνολογία εξόρυξης Πρόκειται για μια περίεργη, αν όχι σχιζοφρενική, πολιτική της Σαουδικής Αραβίας καθώς αυτή ευνοεί την περαιτέρω πτώση των τιμών του μοναδικού εξαγωγικού προϊόντος της. Πολλοί αναλυτές κάνουν λόγο για βούληση του Ριάντ να πλήξει την τεχνολογία εξόρυξης σχιστολιθικών υδρογονανθράκων, που γίνεται με την έντονα αμφισβητούμενη περιβαλλοντικά μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης. Η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν αγωνιά ασφαλώς για την τοξική ρύπανση που προκαλεί η μέθοδος της υδραυλικής ρωγμάτωσης αλλά για το γεγονός ότι αυτή δημιουργεί νέους, αντανταγωνιστικούς γι' αυτήν, πετρελαιοπαραγωγούς. Ιδιαιτέρως τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σχεδόν ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά χάρη στο σχιστολιθικό πετρέλαιο. Επειδή η εκμετάλλευση των σχιστολιθικών κοιτασμάτων είναι δαπανηρή, το Ριάντ, λένε οι ειδικοί, αποφάσισε να μη στηρίξει την αγορά μειώνοντας την παραγωγή (τη δική του και του OPEC στον οποίο κυριαρχεί). Η κρατούσα θεωρία, λοιπόν, φέρει τη Σαουδική Αραβία να έχει κηρύξει έναν πόλεμο τιμών για να διατηρήσει το μερίδιο το δικό της και του OPEC στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Διότι το σχιστολιθικό πετρέλαιο παύει να είναι εκμεταλλεύσιμο σε τιμή πώλησης κάτω των 76 δολαρίων το βαρέλι στις διεθνείς αγορές (σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, κάτω των 65 δολαρίων). Τόσο είναι το κόστος εξόρυξής του. Και όπως έγραφαν την περασμένη Τετάρτη οι «Financial Times», κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι παύει να είναι συμφέρουσα η εκμετάλλευση των άμμων πετρελαίου (oil sands) του Καναδά, ενώ κάτω από τα 75 δολάρια παύει να είναι εκμεταλλεύσιμα τα υποθαλάσσια κοιτάσματα σε βαθιά ύδατα της Βραζιλίας, ενώ με τις διεθνείς τιμές στα 70 δολάρια καθίστανται ευάλωτα τα πετρελαϊκά προγράμματα του Μεξικού. Ανησυχεί το Ριάντ Είναι προφανές ότι με τις τιμές στα 65 δολάρια το βαρέλι η Σαουδική Αραβία έχει ήδη φέρει σε δύσκολη θέση όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά και άλλες ανταγωνίστριές της. Πέραν αυτών, όμως, φέρνει σε δύσκολη θέση και το Ιράν. Διότι, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του BBC στην Ντόχα του Κατάρ Μάικλ Στίβενς, η εξομάλυνση των σχέσεων της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ανησυχεί σφόδρα το Ριάντ, το οποίο θεωρεί ότι η επιστροφή του Ιράν (πετρελαϊκός εταίρος της Σαουδικής Αραβίας καθ' ότι μέλος του OPEC) στη διεθνή πολιτική σκηνή απειλεί τη δική του επιρροή στη Μέση Ανατολή. «Η πολιτική και οικονομική επιρροή του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή ανησυχεί περισσότερο τη Σαουδική Αραβία από όσο την ανησυχεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης» γράφει χαρακτηριστικά ο Στίβενς. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί η Ουάσιγκτον ανέχεται αδιαμαρτύρητα τον πόλεμο τιμών της Σαουδικής Αραβίας, δεδομένου ότι την πλήττει όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά, στο μέτρο που βλάπτει το Ιράν, τον μεγάλο σύμμαχο της Συρίας και των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού Κράτους. Σύμμαχος και στήριγμα του καθεστώτος Ασαντ στη Συρία είναι όμως και η Ρωσία, η οποία επίσης πλήττεται δραματικά από την πτώση των τιμών του πετρελαίου, στο μέτρο που συμπαρασύρουν και το ρούβλι (έχει υποχωρήσει κατά 35% το τελευταίο εξάμηνο). Εδώ όμως υπεισέρχονται το Ουκρανικό και ο νέος Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που καθιστούν το «όπλο του πετρελαίου» αποδοτικό, για τους δικούς της λόγους, και για την Ουάσιγκτον. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ Μάχη με τον χρόνο για απεξάρτηση! Στην ετήσια συνδιάσκεψη «Oil & Money», στις αρχές του φθινοπώρου, ο γενικός γραμματέας του OPEC Αμντουλάχ αλ Μπαντρί είχε προαναγγείλει αλλαγές στον παγκόσμιο κλάδο του πετρελαίου το 2015, με την «ακύρωση πολλών επενδύσεων από χώρες που έχουν υψηλά κόστη παραγωγής». Στη φθινοπωρινή σύνοδο του Οργανισμού, στις 27 Νοεμβρίου, ο υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας Αλί αλ Ναΐμι είχε χαρακτηρίσει «ορθότατη» την απόφαση του καρτέλ να διατηρήσει αμείωτη την πετρελαϊκή προσφορά. Είναι προφανής και ομολογημένη η προσπάθεια του OPEC και ειδικότερα του Ριάντ να διατηρήσουν το μερίδιό τους στην πετρελαϊκή αγορά βλάπτοντας όσο μπορούν μεγάλους ανταγωνιστές, όπως είναι οι μη συμμετέχουσες στον Οργανισμό ΗΠΑ και η Ρωσία, η οποία παρεμπιπτόντως ξεπερνά κι αυτή τη Σαουδική Αραβία και είναι πρώτη στον κόσμο σε παραγωγή πετρελαίου. Την περασμένη Δευτέρα, ωστόσο, ένας σύμβουλος του Αλ Ναΐμι και επικεφαλής της σαουδαραβικής αντιπροσωπείας στις διεθνείς συνομιλίες για την κλιματική αλλαγή, αποκάλυψε ότι η χώρα του βρίσκεται σε έναν «αγώνα με αντίπαλο τον χρόνο» προκειμένου να περιορίσει την εξάρτησή της από το πετρέλαιο! Μοιάζει απίστευτο, αλλά ο εκπρόσωπος του Ριάντ μιλώντας στη διάσκεψη για το κλίμα στη Λίμα του Περού είπε ότι είναι αναπόφευκτος ο περιορισμός της χρήσης υδρογονανθράκων τα χρόνια που έρχονται. «Η χρήση του πετρελαίου μετά το 2050 είναι μια μη ρεαλιστική προοπτική» τόνισε! Να μια εξήγηση για τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη (επιτέλους!) της τεχνολογίας της υδρογονοκίνησης από τους γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας - πρόκειται για το ισχυρότερο ενεργειακό χαρτί που σκόπιμα παρέμεινε κλειστό επί σειρά ετών. n Ο εθελοντισμός ανάμεσα στους στόχους μας για την καινούρια χρονιά Κάθε αρχή μιας νέας χρονιάς μας πλημυρίζει με αισθήματα αισιοδοξίας και σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και θέτουμε νέους στόχους για την καινούρια χρονιά. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους στόχους λοιπόν, ας προσθέσουμε και την εθελοντική προσφορά. Πού και πώς μπορώ να προσφέρω; Σε άτομα και οικογένειες (καθοδήγηση/ συντροφιά/ψυχαγωγία/φροντίδα/βοήθεια σε παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ), σε προγράμματα εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων που εξυπηρετούν σκοπούς που με εκφράζουν ή με ενδιαφέρουν (αντιμετώπιση ασθενειών, φροντίδα παιδιών/ηλικιωμένων/ατόμων με ειδικές ανάγκες, προσφορά στο περιβάλλον, αντιμετώπιση της φτώχειας, εκδηλώσεις κτλ), στην κοινότητα μου και πολλά άλλα. Πόσο χρόνο να διαθέσω; Όσο χρόνο επιθυμώ και μπορώ να διαθέσω π.χ. 1 ώρα τη βδομάδα/μήνα, 1 απόγευμα τη βδομάδα/μήνα κτλ. Τι μπορώ να κερδίσω από την εθελοντική προσφορά; Ηθική ικανοποίηση και εσωτερική ολοκλήρωση για τη συμβολή μου στην αντιμετώπιση ενός κοινωνικού προβλήματος ή στη βελτίωση της ζωής ενός συνανθρώπου μου ή της κοινωνίας μου γενικότερα, απόκτηση νέων φίλων και ενδιαφερόντων, απόκτηση νέων εμπειριών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου μου χρόνου. Πώς μπορώ να γίνω εθελοντής; Συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής εθελοντή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού ή επικοινωνώντας με το Σώμα Εθελοντών της επαρχίας μου: Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος Κερύνεια Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ, εύχονται σε όλους τους εθελοντές δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο που επιτελούν και τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο τις εθελοντικές/μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες με το συντονισμό του ΠΣΣΕ προσφέρουν ακούραστα σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Το Σώμα Εθελοντών είναι το κεντρικό σημείο επαφής και προαγωγής της εθελοντικής προσφοράς. n

8 8 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Δριμύ ψύχος αλλά και ευεργετικές βρο- Οβαρύς χειμώνας της πρώτης βδομάδας του Γενάρη που περιλάμβανε εκτός από το δριμύ ψύχος και έντονες βροχοπτώσεις οδήγησε σε σημαντική εισροή νερού στα φράγματα. Συγκεκριμένα, η εισροή νερού το διήμερο 6-7 του Γενάρη ανήλθε στα 18 εκ. κυβικά μέτρα νερού, η οποία ξεπερνά κατά 50% την εισροή των 12 εκ. κυβικών μέτρων νερού που είχε σημειωθεί ολόκληρη την περσινή χρονιά, ενώ ανέρχεται στα επίπεδα της συνολικής εισροής των 18 εκ. κυβικών μέτρων νερού που καταγράφηκε την περίοδο Οι βροχές οδήγησαν σε υπερχείλιση τα φράγματα της Αρμίνου, χωρητικότητας 4,3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, του Καλοπαναγιώτη, χωρητικότητας 360 χιλιάδων κυβικών μέτρων, και το φράγμα της Κλήρου, χωρητικότητας 300 χιλιάδων κυβικών μέτρων. Συνολικά, η πληρότητα των φραγμάτων ανήλθε στο 34% από 27% που ήταν την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου Κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο η πληρότητα βρισκόταν στο 54%. Επίσημη ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η Κύπρος παραμένει διαχρονικά μια ανομβριόπληκτη περιοχή και είναι καθήκον όλων μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για επίλυση του υδατικού μας προβλήματος και εξοικονόμηση νερού. Το Υπουργείο συνεχίζει τον σχεδιασμό για περιορισμό της εξάρτησης της παροχής νερού από τη βροχόπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, εστιαζόμαστε στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού ως εναλλακτικού υδάτινου πόρου για την παροχή αξιόπιστων ποσοτήτων νερού για ( ) (mm) ( ) (mm) 48,0 0,4 26,6 159,0 170,7 107% 96,1 0,0 97,2 271,9 256,3 94% 68,0 0,0 87,5 215,0 202,8 94% 94,0 2,1 96,0 275,0 231,5 84% 97,4 0,6 86,8 300,8 262,1 87% 153,1 1,7 155,4 439,7 390,2 89% 167,2 0,3 203,3 463,8 446,5 96% 192,9 0,8 226,7 506,0 409,3 81% 188,9 5,8 256,2 505,1 425,9 84% 145,3 2,0 176,9 392,2 361,4 92% 115,8 1,5 201,3 332,6 425,6 128% 87,7 0,2 109,7 262,5 305,5 116% 88,9 0,5 94,8 255,6 290,5 114% 77,9 0,0 69,9 224,4 261,4 116% 50,2 0,0 42,2 158,6 162,3 102% 55,8 0,0 31,6 166,1 156,8 94% 59,3 0,0 80,2 202,1 177,3 88% 60,9 0,0 69,7 209,6 231,7 111% 102,4 1,3 117,4 294,0 293,0 100% άρδευση και ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Σε ό,τι αφορά στις αρνητικές επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων, τις ίδιες μέρες που αφορούν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικά υποστατικά, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες προχωρούν άμεσα σε καταγραφή τους και ετοιμασία έκθεσης κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Νίκου Κουγιάλη. n Σύγχρονος εξοπλισμός αξίας προσφορά ΟΠΑΠ στο Γενικό Χημείο Νέο, υπερσύγχρονο Υγρό Χρωματογράφο συνδεδεμένο με Φασματογράφο Μάζας με υψηλή διακριτική ικανότητα για αναλύσεις ναρκωτικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών, αξίας 330 χιλιάδων ευρώ, απέκτησε το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τον εξοπλισμό, που αποτελεί δωρεά της εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου προς το Υπουργείο Υγείας, παράδωσε προχθές Δευτέρα στον Υπουργό Υγείας ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ Κύπρου Δημήτρης Αλετράρης. Παραλαμβάνοντας τον Φασματογράφο Μάζας, ο κ. Πατσαλής, αφού εξέφρασε ευχαριστίες προς τον ΟΠΑΠ Κύπρου για τη χορηγία, εστίασε στο έργο του Γενικού Χημείου στη μάχη κατά των ναρκωτικών, καθώς και στη σημαντικότητα της δωρεάς. «Τα νέα συνθετικά, πρόσθεσε, ναρκωτικά χρειάζονται πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον εργαστηριακό εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους. Οι υψηλές δυνατότητες που ο Φασματογράφος Μάζας προσφέρει, με την υψηλή διακριτική ικανότητα για αναλύσεις ναρκωτικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών, θα υποβοηθήσει το πολύ σημαντικό έργο που το Γενικό Χημείο του Κράτους επιτελεί προς όφελος της οργανωμένης Πολιτείας στη μάχη κατά της μάστιγας των ναρκωτικών». Το Γενικό Χημείο του Κράτους, συνέχισε ο κ. Πατσαλής, παράγει πολυσχιδές έργο και έχει καταλυτικό ρόλο στον τομέα αυτό. Έχοντας διττό ρόλο, παρέχει από τη μια, στήριξη προς την Αστυνομία για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στην καταπολέμηση της εμπορίας, διακίνησης και χρήσης των ναρκωτικών, αναλύοντας όλα τα αστυνομικά τεκμήρια, δηλαδή τα κατασχεθέντα δείγματα από την ΥΚΑΝ. Και από την άλλη, μέσω των αναλύσεων που το Γενικό Χημείο του Κράτους διενεργεί, παρέχει ουσιαστικά στοιχεία ως προς τα είδη των ναρκωτικών, τη φύση των ναρκωτικών και τις ποσότητες τους στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης. n Πώς βλέπει την εβδομάδα ο ΜΑΘ

9 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση στο εντευκτήριο ΠΑΣΥΔΥ Πραγματοποιήθηκε και πάλι φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση της πρωτοχρονιάς στο εντευκτήριο της Οργάνωσης μας στη Λευκωσία με προσκεκλημένους συνταξιούχους μέλη της Συντεχνίας θαμώνες του εντευκτηρίου Η γιορτή δίνει την ευκαιρία στο Τμήμα Λευκωσίας και την ηγεσία της Οργάνωσης μας να ευχηθούν στα συνταξιούχα μέλη για τη νέα χρονιά αλλά και στους ίδιους τους συνταξιούχους προσφέρει ευκαιρία να συναντηθούν με παλιούς συναδέλφους, να ανανεώσουν θύμησες από τις δυσκολίες αλλά και τις χαρές της συνεργασίας τους στις διάφορες υπηρεσίες. Στην εκδήλωση παρέστη ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή ΓΓ Στράτη Ματθαίου. Παρέστησαν επίσης μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας και του Κλάδου Συνταξιούχων με επικεφαλής τους Προέδρους τους Τάκη Χαμπουρίδη και Δήμο Πογιατζή. Στους παρευρισκόμενους απηύθηναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Τμήματος Λευκωσίας και ο ΓΓ της Οργάνωσης μας ο οποίος και έκοψε τη βασιλόπιττα. Ο Πρόεδρος του Τμηματικού Λευκωσίας καλωσόρισε όλους στην εκδήλωση και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και τους άρρηκτους δεσμούς τους με την Οργάνωση τους. Πρόσθεσε ότι στους θαμώνες συναδέλφους του Εντευκτηρίου δίδει ιδιαίτερη φροντίδα η ΠΑΣΥΔΥ. Ο ΓΓ Γλαύκος Χατζηπέτρου χαιρέτισε επίσης εκ μέρους της ηγεσίας της Συντεχνίας τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε εν συντομία και σε εξελίξεις που αφορούν στα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τους και ειδικότερα στις ευνοϊκές προοπτικές για τις προσφυγές της Οργάνωσης μας για τις αυθαίρετες περικοπές στις συντάξεις και σε άλλα συνταγματικά κατοχυρωμένα ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Σύντομη αναφορά έκαμε επίσης ο ΓΓ και στις διάφορες υπηρεσίες της ΠΑΣΥΔΥ προς τα μέλη που περιλαμβάνουν και τη Στέγη Συνταξιούχων που την χαρακτήρισε στολίδι της Οργάνωσης μας και στα Νηπιαγωγεία που λειτουργούν ήδη στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και την Πάφο στα οποία από τον επόμενο σχολικό χρόνο θα προστεθεί και ο Πρότυπος Βρεφονηπιοκομικός Σταθμός στο χώρο του παλαιού κυβερνητικού τυπογραφείου γα εξυπηρέτηση μελών που εργάζονται στα γειτονικά με το χώρο Υπουργεία και άλλα κυβερνητικά γραφεία. Στην εκδήλωση προστέθηκε και η Χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ η οποία πρόσφερε στους παρευρισκόμενους μια ιδιαίτερα γιορτινή νότα με πρωτοχρονιάτικα και Κυπριακά τραγούδια. Ευχάριστη έκπληξη της γιορτής ήταν η ανακοίνωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Λευκωσίας της απόφασης του Δ.Σ. να τιμήσει με ειδική πλακέτα τον συν. Χριστάκη Παπαφιλίππου ο οποίος αφυπηρετεί μετά από υπηρεσία πολλών χρόνων στην Οργάνωση μας αφήνοντας άριστες εντυπώσεις και εκτίμηση για την εξυπηρέτηση που πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια στο Τμήμα Λευκωσίας και όχι μόνο. Ιδιαίτερη εκτίμηση για την υπηρεσία του τιμωμένου εξέφρασε και ο ΓΓ της Οργάνωσης μας. Ο ίδιος ο τιμώμενος απάντησε με ευχαριστίες δεχόμενος με έκπληξη αλλά και έντονη συγκίνηση την τιμή που του έγινε. Η εκδήλωση περιλάμβανε και κλήρωση δώρων στους παρευρισκόμενους. n Ευχές στη Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ και κόψιμο βασιλόπιττας Την περασμένη Πέμπτη έγινε στα γραφεία της Οργάνωσης μας στη Λευκωσία και το καθιερωμένο κόψιμο της βασιλόπιττας της Χορωδίας ΠΑΣΥΔΥ. Επαναλήφθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Γλαύκο Χατζηπέτρου ευχές για συνέχιση του αξιόλογου έργου του συγκροτήματος μας και στη νέα χρονιά. Ευχαριστίες και εκτίμηση εκφράστηκε στη μαέστρο Μάρω Μήτσα και τους/τις χορωδούς που επαναβεβαίωσαν την αμείωτη βούληση τους για νέες επιτυχίες το 2015.

10 10 τεταρτη 14 ΙΑΝΟυΑρΙΟυ 2015 ΝEΑ ΑπO την ΕυρωπΑϊΚH EΝωση Η Λετονία ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Λετονία ανέλαβε την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ με τη δέσμευση να θέσει σε εφαρμογή το επενδυτικό σχέδιο των 315 δισ ευρώ και την ελπίδα να ξεκινήσει να επανεξετάζει το ζήτημα της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων του ευρωπαϊκού μπλοκ. Η Λετονία, η οποία έγινε μέλος της ΕΕ το 2004 και τον περασμένο χρόνο εντάχθηκε στην ευρωζώνη, έχει δηλώσει ότι στο επίκεντρο της προεδρίας της θα τεθεί το επενδυτικό σχέδιο το οποίο παρουσίασε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. «Η πρώτη προτεραιότητά μας θα είναι να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο το πρώτο εξάμηνο του επόμενου χρόνου. Θα έλεγα ότι το αν αυτό θα γίνει θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία της προεδρίας μας», δήλωσε πρόσφατα η πρωθυπουργός της Λετονίας Λαϊμντότα Στραουτζούμα. Η Λετονία τάσσεται υπέρ της διατήρησης από την ΕΕ της σκληρής στάσης απέναντι στη Ρωσία και εκτιμά ότι ήρθε η ώρα η ΕΕ να επανεξετάσει το ζήτημα της ασφάλειας των συνόρων της, το οποίο εξετάστηκε για τελευταία φορά το 2003, μία εποχή κατά την οποία ο Ψυχρός Πόλεμος φαινόταν να έχει λήξει και κατά την οποία δεν υπήρχε ένταση στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης. Ο ρόλος της Ρωσίας στην ουκρανική κρίση, περιλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας, ξύπνησε φόβους στις χώρες της Βαλτικής που διαθέτουν πολυάριθμες εθνοτικές ρωσικές μειονότητες, ότι κινδυνεύουν να υποστούν το ίδιο. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς δήλωσε ότι δεν θα ήθελε η προεδρία της Λετονίας να θεωρηθεί αντιρωσική, αλλά πρόσθεσε ότι η σημερινή στρατηγική της Ευρώπης που βασίζεται σε σταθερά και ειρηνικά προς ανατολάς σύνορα, είναι ξεπερασμένη. Η πρώτη σημαντική δραστηριότητα που θα φιλοξενήσει η Λετονία είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην Ρίγα αυτή την εβδομάδα. Η σημαντικότερη δραστηριότητα της Λετονικής Προεδρίας θα είναι η Σύνοδος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα στις Μαΐου. Στη σύνοδο θα χαραχθεί το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων της ΕΕ με έξι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Λευκορωσία, την Γεωργία, την Μολδαβία και την Ουκρανία). Η Προεδρία των έξι μηνών θα κοστίσει 70 εκατομμύρια στην Λετονία που έχει πληθυσμό 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Την 1η Ιουλίου η Λετονία θα παραδώσει την σκυτάλη της Προεδρίας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο. n Γαλλία και Γερμανία λένε όχι σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας Γαλλία και Γερμανία τόνισαν ότι οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν φθάσει στα όριά τους και το μόνο που κάνουν πλέον είναι τα πράγματα χειρότερα, ενόψει της συνόδου κορυφής για την ουκρανική κρίση στο Καζακστάν στις 15 Ιανουαρίου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Petro Poroshenko είπε στις 22 Δεκεμβρίου ότι είχε καλέσει τους ηγέτες της Ρωσίας, Γαλλίας και Γερμανίας σε συνομιλίες σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η ειρήνη στις ανατολικές επαρχίες της χώρας. Ωστόσο, ερωτηθείς από τη σχεδιαζόμενη σύνοδο, ο εκπρόσωπος της Angela Merkel, Steffen Seibert, είπε: «Δεν μπορώ να πω εάν θα γίνει αυτή η σύνοδος. Μια τέτοια σύνοδος έχει νόημα εάν κάνουμε πραγματική πρόοδο». «Έχουμε μια πολύ σαφή ιδέα για το τι συνιστά πραγματική πρόοδος. Αυτή θα είναι αρχικά η επίτευξη της πλήρους εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας του Μινσκ και μια πραγματική και διαρκής κατάπαυση του πυρός, μια γραμμή επαφής μεταξύ των περιοχών που ελέγχονται από την Ουκρανία και των ανταρτών, και η απόσυρση του βαρύ οπλισμού. Τέτοια πράγματα πρέπει να προετοιμάζονται εκ των προτέρων», είπε. Σε συνέντευξη στο γαλλικό France Inter, ο Γάλλος Πρόεδρος François Hollande φάνηκε πιο αισιόδοξος: «Θα πάω στο Καζακστάν στις 15 Ιανουαρίου με μια προϋπόθεση, να υπάρξει πιθανότητα για μια νέα πρόοδο. Εάν είναι να πάω και να συναντηθώ απλά χωρίς να γίνει κάποια πρόοδος, δεν υπάρχει νόημα. Αλλά νομίζω θα υπάρξει πρόοδος». Eίπε επίσης ότι η Δύση θα πρέπει να σταματήσει να απειλεί τη Ρωσία με νέες κυρώσεις και αντίθετα, να χαλαρώσεις τις υφιστάμενες κυρώσεις με αντάλλαγμα την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία στη Ουκρανία. «Δεν είμαι υπέρ μιας πολιτικής για την επίτευξη των στόχων, κάνοντας τα πράγματα χειρότερα», είπε ο Hollande, προσθέτοντας πως«πιστεύω ότι οι κυρώσεις πρέπει να σταματήσουν τώρα». Η θέση της Ρωσίας είναι παρεξηγημένη, υπογράμμισε. «Ο κ Putin δεν θέλει να προσαρτήσει την ανατολική Ουκρανία, είμαι βέβαιος - μου το είπε», τόνισε. «Εκείνο που θέλει είναι να έχει επιρροή. Αυτό που θέλει ο πρόεδρος Putin είναι ότι η Ουκρανία να μην γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Η ιδέα του Putin δεν είναι να υπάρχει στρατός στα σύνορα της Ρωσίας». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντικαγκελάριος Sigmar Gabriel που είπε ότι δεν πρέπει να αποσταθεροποιηθεί η Ρωσία με πιο σοβαρές κυρώσεις για την ουκρανική κρίση. Τόνισε ότι μια ασταθής Ρωσίας συνιστά απειλή για όλη την Ευρώπη. «Δεν ήταν ποτέ στόχος να σπρώξουμε τη Ρωσία σε πολιτικό και οικονομικό χάος», είπε σε συνέντευξη στην Bild am Sonntag. n Έρευνα / Επιμέλεια: Κυριάκος Ανδρέου Το Brexit μπορεί να τροφοδοτήσει ένα Grexit Οι βρετανικές εκλογές τον Μάιο και μια ενδεχόμενη έξοδος του Λονδίνου από την ΕΕ μπορούν να επηρεάσουν προς την ίδια κατεύθυνση και την Ελλάδα, οδηγώντας την σε έξοδο από την ΕΕ. Το άρθρο αναφέρει ότι «Grexit» και «Brexit» μπορεί φαινομενικά να μην συνδέονται, αλλά έχουν κοινή βάση: την απογοήτευση των ψηφοφόρων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα αίτιά τους είναι διαφορετικά και η πιθανότητα μιας βρετανικής αποχώρησης είναι πολύ μεγαλύτερη, αναφέρει. Συνεχίζει λέγοντας ότι οι Έλληνες είναι απογοητευμένοι με τα 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης και σκληρής λιτότητας που επιβλήθηκε από τους δανειστές της, ενώ στη Βρετανία η κοινή γνώμη τάσσεται κατά της ΕΕ λόγω των αυξανόμενων επιπέδων μετανάστευσης από άλλα ευρωπαϊκά κράτη στη χώρα. Σημειώνεται ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Cameron έχει υποσχεθεί την επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων ΕΕ-Βρετανίας και εν συνεχεία την διεξαγωγή δημοψηφίσματος το 2017 για την παραμονή της χώρας ή όχι στην ΕΕ, υπό την προϋπόθεση να κερδίσει τις εκλογές του Μαΐου. Ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης του δημοψηφίσματος. Αυτό που συνδέει τις περιπτώσεις, συνεχίζει το άρθρο, είναι ότι Brexit θα μπορούσε να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για ένα Grexit, ή ακόμη έξοδο από την ευρωζώνη και άλλων χωρών. Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη στις ευρωπαϊκές συνθήκες για έξοδο από την ευρωζώνη αλλά επισημαίνει ότι υπάρχει «εναλλακτική»: η εξολοκλήρου αποχώρηση από την ΕΕ σύμφωνα με το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Σύμφωνα με το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε ένα κράτος μέλος «να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα µε τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες». Δεν προβλέπεται έξοδος από την ευρωζώνη αλλά από την ΕΕ συνολικά. Τους όρους της εξόδου τους καθορίζουν τα άλλα κράτη μέλη και χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία των κρατών μελών (στο Συμβούλιο) καθώς και έγκριση της Ευρωβουλής. Το Reuters αναφέρει πως λογικά η πρώτη χώρα που θα επικαλεστεί το Άρθρο 50 θα είναι η Βρετανία και ως εκ τούτου, η σχέση με την Ελλάδα και δυνητικά άλλα μέλη της ΕΕ έγκειται στο ότι το Λονδίνο θα «κωδικοποιήσει» μια διαδικασία που ποτέ κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να συμβεί. n Ο Hollande θα χρησιμοποιήσει τον ΦΧΣ για το κλίμα Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, που αρχικά θα χρησιμοποιείτο για την αναπτυξιακή βοήθεια, την καταπολέμηση των επιδημιών και την κλιματική αλλαγή, είναι πολύ πιθανό τώρα να στραφεί πλήρως προς το κλίμα. Ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που «κόλλησε» με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων τον Δεκέμβριο, φαίνεται να προωθείται ιδιαίτερα από τον Πρόεδρο François Hollande. Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει ανακοινώσει την πλήρη στήριξή του για το εν λόγω εγχείρημα, το οποίο έχει «κολλήσει» λόγω των διαφωνιών μεταξύ των «11» που έχουν συμφωνήσει επί αυτού της Ευρωζώνης, Ο Hollande ζήτησε τη δημιουργία όσο το δυνατόν ευρύτερης φορολογικής βάσης, ενώ η γαλλική κυβέρνηση έχει επικριθεί για την έλλειψη φιλοδοξίας όσον αφορά τον ΦΧΣ. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να φορολογηθούν τα παράγωγα κατά 0,01% και οι μετοχές και τα ομόλογα 0,1% για όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπου τουλάχιστον ένα μέρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Michel Sapin, «να συγκεντρώσει τους 11 ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης» τον Ιανουάριο, προκειμένου να δώσει νέα ώθηση στο εγχείρημα ενόψει του Ecofin στις 27 Ιανουαρίου. Αν και το 2016 ως έτος εκκίνησης για τον ΦΧΣ εμφανίζεται όλο και λιγότερο πιθανό, μετά από την αποτυχία των 11 χωρών να συμφωνήσουν σχετικά με τις γενικές γραμμές του σχεδίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Δεκεμβρίου, η τελευταία ανακοίνωση του Γάλλου Προέδρου είναι πολύ πιθανό να δώσει νέο μομέντουμ. Το ερώτημα του πού θα πρέπει να κατανεμηθούν τα έσοδα από τον εν λόγω φόρο επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Γάλλο Πρόεδρο να ανακοινώνει ότι επιθυμεί τα έσοδα να δαπανηθούν συλλήβδην για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτός ο φόρος «θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην υπηρεσία του κλίματος, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», διευκρίνισε. «Πολλές αναδυόμενες χώρες δεν είναι έτοιμες να υπογράψουν μια συμφωνία για το κλίμα, στο τέλος του έτους επειδή δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις απαραίτητες επενδύσεις», είπε. «Πρέπει να βρούμε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα. Έτσι μέρος, αν όχι το σύνολο του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα», τόνισε ο Γάλλος. n

11 τetaρτη 14 ιανουαριου AπΟ την EλλΑδΑ και τον υπολοιπο KΟσμΟ Μπλόφα του Βερολίνου τα περί «Grexit» Σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Handelszeitung,ο 65χρονος Βίλεμ Μπούιτερ ερωτηθείς για την άποψη που διατυπώνουν κάποιοι πολιτικοί στο Βερολίνο ότι δήθεν σήμερα είναι μια έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν θα επηρεάσει την ευρωζώνη,τονίζει : «Νομίζω ότι αυτό είναι μια μπλόφα. Είναι μια προσπάθεια της γερμανικής κυβέρνησης να επηρεάσει τις εκλογές στην Ελλάδα. Ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, αλλά οι τράπεζες δεν έχουν ακόμη επαρκώς κεφαλαιοποιηθεί και συνεπώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος για ένα είδος μετάδοσης της μόλυνσης», τονίζει ο Μπούιτερ. «Αν η Γερμανία συνεχίσει να επιμένει στην διατήρηση της υπάρχουσας νομισματικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής στην ευρωζώνη, η ζώνη του ευρώ δεν μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Η κατάσταση είναι άκρως σοβαρή. Ποτέ άλλοτε δεν ήμουν τόσο ανήσυχος όσο σήμερα», τονίζει ο Βίλεμ Μπούιτερ, που θεωρείται εκ των σημαντικότερων οικονομολόγων της Ευρώπης. Ο ολλανδο-αμερικανός οικονομολόγος εκτιμά ότι «μια νέα ελληνική κυβέρνηση ενδέχεται να απορρίψει τις συμφωνίες με την τρόικα και να αξιώσει ένα «κούρεμα» του χρέους με οποιοδήποτε κόστος. Ερωτηθείς αν οι άλλες χώρες μπορούν να πιέσουν την Ελλάδα να αποχωρήσει από την ευρωζώνη, ο Μπούιτερ υποστήριξε ότι «το ευρώ είναι σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Θα ήταν τεράστια καταστροφή, αν η Ελλάδα εγκατέλειπε την ευρωζώνη. Οι αγορές θα άρχιζαν να ρωτούν ποια χώρα θα ήταν η επόμενη υποψήφια για αποχώρηση Η Γερμανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ όλη η ευρωζώνη θα κινδυνεύσει. Αλλά δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Αν η Ελλάδα πάρει ό,τι ζητάει, θα αυξηθούν οι πολιτικές εντάσεις σε ορισμένες χώρες του βορρά, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία». Ερωτηθείς αν η διαφαινόμενη ανάκαμψη στην ευρωζώνη και στην Ελλάδα θα διευκολυνθεί από το ασθενέστερο ευρώ και τη μεγάλη μείωση των τιμών του πετρελαίου, ο Μπούιτερ σημειώνει: «Αυτοί οι παράγοντες βοηθούν λίγο. Η ελληνική οικονομία έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 25%. Με τους σημερινούς ρυθμούς ανάκαμψης θα χρειαστούν άλλα δέκα χρόνια, έως ότου η Ελλάδα φτάσει στο επίπεδο πριν από την κρίση. Αυτό δεν μπορεί να «πωληθεί» πολιτικά». Ο επικεφαλής επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup τονίζει ότι «σε αντίθεση με την γερμανική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θέλει να επηρεάσει τις ελληνικές εκλογές. Πάντως δεν μπορούν να κάνουν πολλά αν και θα αγοράσουν ομόλογα σε μεγάλη έκταση. Όσο γρηγορότερα η ΕΚΤ ανακοινώσει την αγορά ομολόγων τόσο το καλύτερο». n Απώλειες μαμούθ 575 δισ. δολ. ετησίως από κυβερνοεπιθέσεις Τεράστιο κόστος θα κληθούν να επωμιστούν οι απανταχού εταιρείες και πολυεθνικοί οργανισμοί τα επόμενα χρόνια ώστε να θωρακιστούν απέναντι σε ακόμα πιο λυσσαλέες κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες αυξάνονται δραματικά. Συνολικά, πάντως, κατά το Κέντρο Στρατηγικής και Διεθνών Μελετών στην Ουάσιγκτον και την Intel, η παγκόσμια οικονομία από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει απώλειες δισ. δολαρίων τον χρόνο, όταν το ΑΕΠ της Ιταλίας φθάνει τα 842 δισ. δολάρια και το παγκόσμιο ΑΕΠ φθάνει τα 77,6 τρισ. δολάρια. Το 2013, όπως επισημαίνει σε τελευταία της έκθεση η εταιρεία συστημάτων ηλεκτρονικής ασφάλειας Symantec, αποδείχθηκε η χρονιά των περισσότερων και καταστροφικότερων επιθέσεων των ηλεκτρονικών εγκληματιών με κλοπές δεκάδων εκατομμυρίων αρχείων. Το 2014, τώρα, ήταν η χρονιά με νέες κακόβουλες τακτικές επίθεσης, οι οποίες απαιτούν δυναμικότερη και πολυσχιδή επαγρύπνηση. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Πόνεμον σε συνεργασία με τη Hewlett Packard, για το 2014, το μέσο ετήσιο κόστος αντιμετώπισης μιας αμερικανικής εταιρείας σε κυβερνοεπίθεση ανερχόταν σε 12,7 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο 96% στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε 176% με μέσο όρο 138 επιτυχημένες επιθέσεις την εβδομάδα, εν συγκρίσει με 50 επιθέσεις το Ο μέσος χρόνος εντοπισμού τους είναι 170 ημέρες και 45 ημέρες χρειάζονται για να αντιμετωπισθούν οι προκαλούμενες βλάβες. Το κόστος από τις κακόβουλες δραστηριότητες των χάκερ μεταφράζεται σε διακοπή των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας, σε απώλεια ζωτικής σημασίας πληροφοριών και στην αναγκαία ανάκτησή τους και επιδιόρθωση τεχνικών βλαβών. Το δε κόστος της αποτυχίας να αντιμετωπισθεί η κυβερνοαπειλή θα σημάνει συνολική ζημία 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διεθνή οικονομία έως το 2020, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου δεν απαιτεί απλώς την ύψιστη προσοχή μας, αλλά έχει διαχυθεί σχεδόν παντού», είχε δηλώσει σε διεθνές συνέδριο για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο ο Νταν Γκιρ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της In - Q - Tel, η οποία επενδύει στην τεχνολογία για λογαριασμό της CIA. n Ραγδαία πτώση των τιμών των ελληνικών τίτλων Έκρηξη των αποδόσεων των ομολόγων και κατρακύλα του Χρηματιστηρίου συνθέτουν το προεκλογικό τοπίο των αγορών, καθώς ο πολιτικός κίνδυνος κυριαρχεί στις αποφάσεις των επενδυτών. Όπως εξηγούν οι αναλυτές ο πολιτικός κίνδυνος, με ακραία εκδοχή του το Grexit, που κυριάρχησε χθες σε πολλά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου έχει εξαφανίσει τους αγοραστές, ενώ οι πωλητές συνωθούνται στην έξοδο. Το αποτέλεσμα είναι η ραγδαία πτώση τιμών των ελληνικών τίτλων, η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της «ρηχής» αγοράς. Ακόμη και μικρός όγκος συναλλαγών είναι αρκετός για να προκαλέσει τρικυμία. Χθες είχαμε ακόμη μια τέτοια τρικυμία καθώς η απόδοση των δεκαετών ομολόγων αυξήθηκε πάνω από το όριο του 10% πρώτη φορά ύστερα από 15 μήνες και έφτασε το 10,8%. Επίσης, στα τριετή ομόλογα που κατέγραφαν απόδοση 3,5% κατά την έκδοσή τους, το ποσοστό εκτινάχθηκε χθες στο 15,3%. Στα πενταετή έφτασε το 12,3% από 10,9% που ήταν μία ημέρα πριν. Παράλληλα, το Χρηματιστήριο υποχωρούσε περαιτέρω 1,46%, με τον Δείκτη να διαμορφώνεται στις 777,70 μονάδες. Αντίθετα, οι περισσότερες ξένες αγορές κινήθηκαν σε θετικό έδαφος χθες, καθώς η είδηση για αποπληθωρισμό στην ευρωζώνη ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι ο Μάριο Ντράγκι θα προχωρήσει τελικά σε μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης. Άνοδο σημείωσε και το επιτόκιο δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, που διενεργήθηκε χθες. Συγκεκριμένα, στη δημοπρασία για τον δανεισμό 1,6 δισ. ευρώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,30% έναντι 2,15% τον περασμένο Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι πριν από έξι μήνες η ανάλογη έκδοση είχε επιτόκιο 2,05%. Πρόκειται για πορεία ανόδου του κόστους δανεισμού του Δημοσίου, που εξανεμίζει τα οφέλη από την έξοδο στις αγορές την περασμένη άνοιξη και απειλεί - εφόσον συνεχιστεί - την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. «Τώρα η αγορά μας ξαναγίνεται ό,τι ήταν το 2011» έλεγε χθες χαρακτηριστικά υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος. Το 2012, πριν από το PSI, η απόδοση των 10ετών ομολόγων είχε σκαρφαλώσει στο 44%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λοιπές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Νότου, δεν ακολουθούν και δεν επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά. Η Γερμανία χθες δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με διετή ομόλογα που είχαν αρνητικό επιτόκιο (-0,11%), ενώ η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της διαμορφώνεται στο 0,47%. Στην Ισπανία η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είναι 1,66%, στην Ιταλία 1,86% και στην Πορτογαλία 2,65%. n Μεγάλη πορεία για την δημοκρατία και την ελευθέρια του Τύπου Μία ολόκληρη χώρα βγήκε μπροστά υπερασπιζόμενη την ελευθερία και τη δημοκρατία. Περισσότεροι από 3,7 άνθρωποι ύψωσαν τοίχος στον φόβο στη μεγαλύτερη συγκέντρωση πολιτών στην ιστορία της Γαλλίας. Μεγαλειώδης η Πορεία Ενότητας στην πρωτεύουσα, η μεγαλύτερη από την απελευθέρωση του Παρισιού από τους ναζί, παρουσία δεκάδων ηγετών από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Σε ολόκληρη τη Γαλλία τουλάχιστον 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι διαδήλωσαν βγαίνοντας μπροστά για να υψώσουν τοίχος στο φόβο και να υπερασπιστούν τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας απέναντι στον κίνδυνο της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού μετά το μακελειό στο Charlie Hebdo και το διήμερο τρόμου που ακολούθησε. Στο Παρίσι εκτιμάται ότι συγκεντρώθηκαν από 1,2 έως 1,6 εκατ. πολίτες και περίπου 2,5 εκατομμύρια σε άλλες πόλεις της χώρας για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα. Συγγενείς των θυμάτων του τριήμερου εφιάλτη που έζησε η Γαλλία και συνάδελφοι των σκιτσογράφων που θρηνεί η εφημερίδα Charlie Hebdo βρέθηκαν στην κεφαλή της Πορείας Ενότητας στη γαλλική πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 45 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έδωσαν το «παρών» στην πορεία δίπλα στον Φρανσουά Ολάντ. Ανάμεσά τους οι Άνγκελα Μέρκελ, Ντέιβιντ Κάμερον, Ματέο Ρέντσι, Αντώνης Σαμαράς, Μαριάνο Ραχόι, Σαρλ Μισέλ, Χέλεν-Τόρινγκ Σμιτ, καθώς και πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Ο Φρανσουά Ολάντ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή περιστοιχιζόμενος από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων -με την Άνγκελα Μέρκελ στα αριστερά και τον πρόεδρο του Μαλί στα δεξιά του. Στην ίδια σειρά περπάτησαν μαζί σε απόσταση λίγων μέτρων οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Μαχμούντ Αμπάς. Διαδηλώσεις αλληλεγγύης έλαβαν χώρα την ίδια στιγμή στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη Μαδρίτη οι διαδηλωτές τραγουδούσαν τη Μασσαλιώτιδα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, στο Λονδίνο το πλήθος στην πλατεία Τραφάλγκαρ κρατούσε γαλλικές σημαίες, στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις «εναντίον του μίσους» και παντού οι πολίτες κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Είμαστε όλοι Σαρλί». n

12 12 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH Ανασκαφές στη Νεκρόπολη Κιτίον Περβόλια Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή Κιτίου και Σαλαμίνας, υπό τη διεύθυνση της δρας Sabine Fourrier, πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του 2014 την τρίτη ανασκαφική περίοδο στη νεκρόπολη στη θέση Περβόλια στη Λάρνακα. Κύριος στόχος της ανασκαφικής περιόδου ήταν η ανασκαφή του αρχαϊκού τάφου, του οποίου ο δρόμος είχε μερικώς ερευνηθεί το Ο τάφος ήταν ασύλητος. Αποτελείτο από ένα μεγάλο δρόμο ενώ ο ταφικός θάλαμος είχε το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις με τους μικρότερους τάφους της κλασικής περιόδου. Δεκαεπτά άτομα είχαν ενταφιαστεί στον θάλαμο. Οι περισσότερες ήταν πρωτογενείς ταφές αλλά δευτερογενείς ταφές βρέθηκαν εντός ενός μεγάλου αμφορέα της Δίχρωμης Γραπτής κεραμικής. Ο αμφορέας περιείχε τα οστά δύο ατόμων, ενός ενήλικα περίπου 20 ετών και ενός παιδιού 8-10 ετών. Τα κεραμικά αγγεία που βρέθηκαν μέσα στον θάλαμο και τον δρόμο του τάφου, χρονολογούνται στην Κυπρο-Αρχαϊκή Ι περίοδο. Επίσης βρέθηκαν πολλά λεπτότεχνα, εισηγμένα, φοινικικά αγγεία (όπως αμφορείς, πρόχοι Δίχρωμης και Ερυθρόχριστης κεραμικής και πιάτα τύπου «Samaria ware»). Δύο δρόμοι εντοπίστηκαν στα δυτικά του αρχαϊκού τάφου. Ανήκουν σε ημιτελείς τάφους: όταν λαξεύτηκαν στον βράχο στο τέλος του 6ου αιώνα π.χ., οι άνθρωποι της εποχής φαίνεται ότι είχαν ξεχάσει την ύπαρξη του μεγάλου αρχαϊκού τάφου. Άλλος ένας αρχαϊκός τάφος εντοπίστηκε στη βορειοδυτική πλευρά της ανεσκαμμένης περιοχής. Ανασκάφηκε μόνο μερικώς ο δρόμος. n Με τον Ήχο του Κόρνου των Άλπεων και το Ρυθμό του Βαλς Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου καλωσορίζει τη νέα χρονιά με πολύ ρυθμό, βαλς και ένα μοναδικό όργανο, το κόρνο των Άλπεων και παρουσιάζει τη σειρά συναυλιών με τίτλο «ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΤΟΥ ΚΟΡΝΟΥ ΤΩΝ ΑΛΠΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΒΑΛΣ». Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή και αρχιμουσικού της ορχήστρας Άλκη Μπαλτά και με σολίστ τον Carlo Torlontano στο Κόρνο των Άλπεων. Οι συναυλίες θα δοθούν αύριο Πέμπτη στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, μεθαύριο Παρασκευή στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου και το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Ο βαθύς και πλούσιος ήχος του κόρνου των Άλπεων, ενός παραδοσιακού οργάνου, συμβόλου της ζωής στις Άλπεις πριν από μερικούς αιώνες, βρίσκει την τιμητική του θέση ως σολίστ στο κλασικό ρεπερτόριο αλλά και σε θέατρα της Κύπρου για πρώτη φορά! Επίσης, θα απολαύσουμε μια πανδαισία από οκτώ εκλεκτά βαλς διαφορετικών συνθετών του 19ου αιώνα που επιδεικνύουν θαυμάσια τις εκφραστικές δυνατότητες αυτού του είδους, το οποίο μεσουρανούσε στην τότε υψηλή κοινωνία της Ευρώπης. Σολίστ: Carlo Torlontano (Κόρνο των Άλπεων). Μαέστρος: Άλκης Μπαλτάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Μότζαρτ, Σιοπέν, Τσαϊκόφσκι, Μπραμς, Βαλντόυφελ, Σιμπέλιους, Στράους, Ταρρέγκα, Φάρκας και Χολστ. n Παγκόσμιο το μήνυμα «Je suis Charlie» για δημοκρατία και ελευθερία έκφρασης Παγκόσμια και χωρίς προηγούμενο η κινητοποίηση κατά των ακραίων φανατικών ισλαμιστών που δεν επιτρέπουν την αντίθετη γνώμη και χρησιμοποιούν τις πιο βάρβαρες μεθόδους για να τη σιγήσουν. Την περασμένη Κυριακή σε μια πρωτόγνωρη διαδήλωση δυο και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων με επικεφαλής τους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και ηγέτες από άλλες ηπείρους διακήρυξαν την πανανθρώπινη απαίτηση για κατοχύρωση της ελευθερίας της έκφρασης. Συνολικά στη Γαλλία συμμετέχουν σε διαδηλώσεις περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτες. Η διαδήλωση ακολούθησε την τρομοκρατική, βίαιη και απάνθρωπη επίθεση φανατικών μουσουλμάνων στα γραφεία της εφημερίδας Charlie Hebro και άλλες επιθέσεις άλλων ή και συγγενών τρομοκρατών που άφησαν πίσω τους 17 νεκρούς. Την καταδίκη των αποτρόπαιων μεθόδων των φανατικών ισλαμιστών καταδίκασαν τα εκατομμύρια - των διαδηλωτών όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε διεθνή κλίμακα με σλόγκαν το «Je suis charlie» που εκφράζει την αμέριστη στήριξη στην ελευθερία της έκφρασης και κατ ακολουθίαν στην ελευθερία του Τύπου. Τη μνήμη των συναδέλφων τους που σφαγιάστηκαν στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της Charlie Hebdo στο Παρίσι, τίμησαν οι Κύπριοι δημοσιογράφοι, ενώνοντας παράλληλα τη φωνή τους με τους δημοσιογράφους όλου του κόσμου υπέρ της ελευθερίας έκφρασης και λόγου. Οι Κύπριοι δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τη Ανασκαφές και στην τοποθεσία Σκαλιά στην Κισσόνεργα της Πάφου Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πέμπτης περιόδου ανασκαφικής έρευνας (2014) που διενεργήθηκε στην τοποθεσία Σκαλιά της Κισσόνεργας της Πάφου. Η έρευνα διενεργήθηκε υπό τη διεύθυνση της δρος Lindy Crewe του Πανεπιστημίου του Manchester. Ο χώρος που ερευνάται βρίσκεται 300 περίπου μέτρα από την ακτογραμμή, ενώ στη βόρεια πλευρά του εφάπτεται με τον αρχαίο οικισμό Κισσόνεργα Μοσφίλια που χρονολογείται στη Νεολιθική και Χαλκολιθική περίοδο που είχε ανασκάψει και δημοσιεύσει πλήρως τα προηγούμενα χρόνια ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου Edgar Peltenburg. Ο χώρος στα Σκαλιά, που ανασκάπτεται από το 2010, έχει αποδώσει ευρήματα που χρονολογούνται από την Ύστερη Χαλκολιθική (δηλ. την εναρκτήρια φάση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού), στην Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού και στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού ΙΑ, δηλαδή από το 2700 ως το 1600 π.χ. περίπου. Όλα τα τμήματα του χώρου που ανασκάπτεται είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές στην περίοδο , από εκτεταμένες εργασίες ισοπέδωσης, με εκσκαφείς για γεωργικούς σκοπούς. Συνεχίστηκε η αποκάλυψη των αρχιτεκτονικών καταλοίπων από προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους. Τα κατάλοιπα αυτά χρονολογούνται στην τελευταία φάση (φάση ΙΙΙ) της Μέσης και στην πρωιμότερη φάση (φάση ΙΑ) της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που είναι το μοναδικό μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικό συγκρότημα περιόδου που έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή. n Τέχνη Δίχως Σύνορα προωθείται μέσω Facebook Μια διαδικτυακή πρωτοβουλία καλλιτεχνών, που ξεκίνησε στις 24/4/2014, κάτω από το όνομα Έκθεση ζωγραφικής στο Facebook, και καλούσε εικαστικούς καλλιτέχνες να εκθέτουν ένα έργο τους καθημερινά, ήταν η απαρχή για να προωθηθεί η ιδέα για δημιουργία ενός Παγκύπριου Συνδέσμου Καλλιτεχνών με τίτλο Τέχνη Δίχως Σύνορα. Η διαδικτυακή πρωτοβουλία μέσα σε ελάχιστους μήνες αγκαλιάστηκε από χιλιάδες καλλιτέχνες που ασχολούνται με διάφορες μορφές εικαστικών τεχνών καθώς επίσης και από άλλους φιλότεχνους, από Κύπρο και Ελλάδα. Επίκειται σύντομα η εγγραφή του Συνδέσμου με σκοπό: Την προβολή των εικαστικών Τεχνών και την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής πολιτιστικής δραστηριότητας,καθώς επίσης τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, μορφωτικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με πρώτη εκδήλωση ομαδική έκθεση, με τη συμμετοχή 51 καλλιτεχνών, από όλη την Κύπρο, στην Πύλη Αμμοχώστου (Λευκωσία) την περίοδο 12-16/1/2015. Συμμετέχουν 51 καλλιτέχνες από Κύπρο και Ελλάδα με εικαστικές δημιουργίες από το χώρο της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της κεραμικής και των χειροποίητων διακοσμητικών αντικειμένων. n Γαλλική Πρεσβεία στη Λευκωσία σε μια εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Συντακτών Κύπρου, καταδίκασαν τη δολοφονική επίθεση εναντίον των δημοσιογράφων της Charlie Hebdo και άναψαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων. Σε ψήφισμα της Ένωσης Συντακτών Κύπρου καταδικάζεται η τρομοκρατική επίθεση υψώνοντας παράλληλα φωνή διαμαρτυρίας εναντίον κάθε μισαλλόδοξης ενέργειας που ευτελίζει την ανθρώπινη ζωή στο όνομα της οποιασδήποτε θρησκευτικής προσήλωσης, ιδεολογίας ή πεποίθησης. «Η δολοφονική επίθεση εναντίον των ανθρώπων του γαλλικού περιοδικού συνιστά και επίθεση εναντίον της ελευθερίας του πνεύματος και της έκφρασης και των αρχών της Δημοκρατίας» σημειώνεται στο ψήφισμα. Η Ένωση Συντακτών Κύπρου εκφράζει παράλληλα αισθήματα συμπάθειας και αλληλεγγύης προς τους Γάλλους δημοσιογράφους και υπογραμμίζει το μεγάλο χρέος των δημοσιογράφων όλου του κόσμου να σταθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα καταπολέμησης της κάθε μορφής βίας. Θερμά συλλυπητήρια προς τις οικογένειες όλων των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ. n

13 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕλΕYθΕΡO ΣΑΣ χρoνο SUDOKU Πώς παίζεται το SUDOKU Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Πώς να ξεκινήσετε Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες! Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες. ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ Μείωση τιμαρίθμου το Δεκέμβριο ΟΔείκτης Τιμών Καταναλωτή το Δεκέμβριο 2014 μειώθηκε κατά 1,88 μονάδες ή 1,60% και έφτασε στις 115,77 μονάδες σε σύγκριση με 117,65 το Νοέμβριο Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις στις τιμές των πετρελαιοειδών, του ηλεκτρικού ρεύματος, ορισμένων φρέσκων λαχανικών, ορισμένων ειδών ένδυσης και των αεροπορικών ναύλων. Ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -1,5% σε σύγκριση με -0,2% Νόμος για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας Στην Επίσημη Εφημερίδα της 5ης Ιανουαρίου 2015 δημοσιεύθηκε ο νόμος που προβλέπει τη μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το νέο Νόμο (Αρ. 1 του 2015) κάθε αναφορά στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Νοέμβριο 2014 και -2,3% το Δεκέμβριο Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014, ο Δείκτης σημείωσε μείωση -1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνεται σε νόμο ή κανονισμό ή δημόσιο έγγραφο, θα διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα. n Σταυρόλεξο 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 2 1. Παράτολμα Αχόρταγα, αδηφάγα Ο αριθμός 74 με γράμματα Πόλη της Ολλανδίας Είδος μελάνης Διάσημη χήρα Καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Το Σύμπαν Διεθνής Οργανισμός Συνεχόμενα στην κοπή Σύνδεσμος Όνομα Οθωμανών Σουλτάνων Μεγάλη ακατέργαστη πέτρα Αρχή 10 συμπεράσματος Τραγωδία του Σοφοκλή Σημαντικό Τμήμα της Αστυνομίας Μέρος της Ιταλίας. 9. Καταφύγιο κλεφτών και αρματολών επί Τουρκοκρατίας Τάρνερ: αμερικανίδα ηθοποιός. 10. Διπλό εκφράζει αντίθεση Πρόβλημα για τον τόπο μας. 11. Δίφθογγος Δημοφιλές λικέρ. ΚΑΘΕΤΑ 1. Σπονδυλική στήλη. 2. Επανόρθωση ζημιάς. 3. Μομφή, κατάκριση Ιερή υπόσχεση. 4. Είναι και τα Καρπάθια Ζορζ : Γάλλος πολιτικός. 5. Βυζαντινή νότα Δηλώνει ελάχιστη απόφαση Τα πάντα..: φράση του Ηράκλειτου 6. Πεδίο μάχης του Μεγ. Αλεξάνδρου Μέχτα: σκηνοθέτρια. 7. Μόμπυ : θρυλική φάλαινα των ωκεανών Αρχαίος οικισμός της Σαντορίνης Ιερή συλλαβή στις ινδικές θρησκείες. 8. Είχε 50 κόρες (μυθ.) Αιωνόβιο και αειθαλές δέντρο. 9. Πέτρωμα που σχηματίστηκε από καθίζηση Πολιτικό κόμμα της Τουρκίας. 10. Συνθετικό πυγμαχικών όρων Με μια εποχή του έτους σχετικοί. 11. Αδελφός του Δία και του Ποσειδώνα «Υπολοχαγός»: τίτλος ταινίας της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Oι λύσεις στη σελίδα 14 ΗΣτατιστική Υπηρεσία έχει εκδώσει τη «Δημογραφική Έκθεση 2013», η οποία παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη του πληθυσμού και διαχρονικά στοιχεία για τη γεννητικότητα, θνησιμότητα, γάμους, διαζύγια και μετανάστευση. Οι κυριότερες δημογραφικές εξελίξεις κατά το 2013 ήταν: (α) Ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου υπολογίζεται σε 858,0 χιλιάδες στο τέλος του 2013 σε σύγκριση με 865,9 χιλιάδες τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή σημείωσε μείωση 0,9%. (β) Ο αριθμός των γεννήσεων το 2013 ήταν σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας, που εκφράζει τον μέσο αριθμό παιδιών κατά γυναίκα υπολογίστηκε σε 1,30 το 2013 και παραμένει από το 1995 κάτω από το 2,10 που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πληθυσμού. (γ) Ο αριθμός των θανάτων το 2013 ήταν Νέα Έκδοση: Δημογραφική Έκθεση, 2013 Κυκλοφορία νέων εκδόσεων του Επιτρόπου Νομοθεσίας Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησαν οι πιο κάτω εκδόσεις: - Οι περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμοι του 1964 και του 2014 (Ενοποίηση) ΓΕΝ Ν.30 - Οι περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμοι του 2004 και του 2014 (Ενοποίηση) ΓΕΝ- Ν και το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας 6,0 θάνατοι για κάθε χίλιους κατοίκους. (δ) Η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση υπολογίστηκε σε 80,0 χρόνια για τους άνδρες και 84,8 χρόνια για τις γυναίκες. (ε) Το 2013 ο αριθμός των γάμων μειώθηκε σε από το Οι εκκλησιαστικοί γάμοι μειώθηκαν σε το 2013 από το 2012 και οι πολιτικοί γάμοι επίσης μειώθηκαν από το 2012 σε το (στ) Κατά το 2013 ο αριθμός των διαζυγίων έφθασε τα σε σύγκριση με το Η Δημογραφική Έκθεση είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται προς πώληση σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία προς 10,00 το αντίτυπο. n - e Territorial Sea Laws 1964 and 2014 (English translation and consolidation) ΓΕΝ (Α) L e Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf Laws 2004 and 2014 (English translation and consolidation) ΓΕΝ (Α) L.121 Οι εκδόσεις διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. n

14 14 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Γνωστοποιήσεις συστήματος RAPEX Επικίνδυνος Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ένωσης τα πιο κάτω ηλεκτρολογικά προϊόντα, τα οποία εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας: 1. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Mετατροπέας Εμπορική επωνυμία: Platinium. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: 931L. Type: K501 (Λευκό). Type: BA501 (Μαύρο). Batch number/barcode: (Λευκό), (Μαύρο). OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα. Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία. Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία. 2. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Αποσμητήρας Εμπορική επωνυμία: Vent Axia. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Milano A, Rimini A, Roma A. (Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους κωδικούς ημερομηνία από 1321 μέχρι 1342). OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Ιταλία. Κοινοποιούσα χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία. 3. Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Επιτοίχιο φωτιστικό Εμπορική επωνυμία: StellAr - lighting solutions. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: NINA, αριθμός καταλόγου: Batch number/barcode: OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα. Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία. Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά. Χαρακτηριστικά: 2x36W, 230V/50Hz, Class I, IP Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Χριστουγεννιάτικο φωτιστικό τύπου αλυσίδας. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: HJ- 35L/1F. Batch number/barcode: OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα. Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία. Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία και φωτιά. Χαρακτηριστικά: 230V~, 50 Hz, Ca. 30 W, 35 λαμπιόνια, IP Κατηγορία: Φωτιστικά Προϊόν: Επιτραπέζιο φωτιστικό Εμπορική επωνυμία: MÖBELIX. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Art. No: MO. Batch: Barcode: OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα. Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία. Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία. Χαρακτηριστικά: 230V~, 50Hz, 12W, Class II, IP20, 1xT4 10W. Διαστάσεις: 32cm x 7cm x 23cm. 6. Κατηγορία: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Προϊόν: Ρευματοδότης Εμπορική επωνυμία: Sassin. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: AC30-6/16. OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα. Κοινοποιούσα χώρα: Ισπανία. Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία. 7. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Μετατροπέας Εμπορική επωνυμία: Stalo. Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Art Batch number/barcode: (στην ετικέτα), (στη συσκευασία). OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα. Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία. Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία 8. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Φορτιστής μπαταριών Εμπορική επωνυμία: SDNMY Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ. 13 Τύπος/Αριθμός μοντέλου: M- 106 Batch number/barcode: OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Σλοβακία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία 9. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Υποβρύχια αντλία Εμπορική επωνυμία: Straus Austria Τύπος/Αριθμός μοντέλου: ST/VBP- 2002AM Batch number/barcode: Χρονολογία κατασκευής: 2013 OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Χαρακτηριστικά: 230V-50Hz, 1050L/h, 200W 10. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Ηλεκτρικό φουρνάκι Εμπορική επωνυμία: Domeos Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Model TY451CL OV14DOM Batch number/barcode: Series OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Κίνα Κοινοποιούσα χώρα: Γαλλία Κίνδυνος: Εγκαύματα Χαρακτηριστικά: Class 1, 45L, 2000W 11. Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόν: Δοκιμαστικό κατσαβίδι ηλεκτρολόγου Εμπορική επωνυμία: Stanley Τύπος/Αριθμός μοντέλου: Typ 140 (στο προϊόν), (στη συσκευασία) Batch number/barcode: OECD Portal Category: Χώρα προέλευσης: Βέλγιο Κοινοποιούσα χώρα: Ουγγαρία Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα πιο πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν. Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στα συγκεκριμένα προϊόντα, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή). Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιας συσκευής ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα και ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή στο τηλεομοιότυπο n Απόσυρση επικίνδυνου προϊόντος από την αγορά Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, προχώρησε σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά το πιο κάτω προϊόν το οποίο κρίθηκε ότι εγκυμονά σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών: 1. Μαγνήτες - Απομιμήσεις Τροφίμων (Παγωτά) Εμπορική Ονομασία: - Διανομέας: Ακτύπητο Λτδ Item No.: - Γραμμοκώδικας: - Χώρα Προέλευσης: Ταϊβάν Κίνδυνος: Τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία προσομοιάζουν με παγωτά και είναι ελκυστικά για τα παιδιά, περιέχουν μαγνήτες οι οποίοι αποσπώνται εύκολα. Εάν περισσότεροι από ένας μαγνήτες, ή ένας μαγνήτης και ένα μεταλλικό αντικείμενο καταποθούν, τα αντικείμενα μπορεί να κολλήσουν το ένα με το άλλο στα εντερικά τοιχώματα και να προκαλέσουν διάτρηση ή απόφραξη, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς που ενδεχομένως να αποβούν μοιραίοι. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση τους στην αγορά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 1429 (Γραμμή Καταναλωτή). n

15 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης Νέο στραβοπάτημα του ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας του πήρε για πρώτη φορά το ρετιρέ! Τα στραβοπατήματα του ΑΠΟΕΛ δεν έχουν τέλος! Έχασε για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα, αποτέλεσμα για πρώτη φορά, να κατέβει από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα που την κρατούσε για 15 ολόκληρες αγωνιστικές και μάλιστα με πολύ σημαντική διαφορά από τον δεύτερο Απόλλωνα. Στο Τσίρειο οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας γνώρισαν την ήττα από την ΑΕΛ με 2-1 και παρέμειναν στους 32 βαθμούς, συμπληρώνοντας έτσι την 16η αγωνιστική. Ο ΑΠΟΕΛ έχει να κερδίσει από τις 5 Δεκεμβρίου και πιο συγκεκριμένα από το παιχνίδι απέναντι στην Ανόρθωση με 1-0 στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στη συνέχεια γνώρισε δύο ήττες και δύο ισοπαλίες. Αρχή έκανε με ήττα από τον Ερμή, ισοπαλία με την ΑΕΚ, νέα ισοπαλία μέσα στο ΓΣΠ με την Αγία Νάπα (1-1) και ήλθε στη συνέχεια η ήττα από την ΑΕΛ με 2-1 στο Τσίρειο. Ο ΑΠΟΕΛ στο διάστημα αυτό άλλαξε και προπονητή, έφυγε ο Γιώργος Δώνης και την θέση του πήρε ο Γερμανός Θόρστεν Φινκ. Ο Απόλλωνας εκμεταλλεύτηκε κατά το ήμισυ το στραβοπάτημα του ΑΠΟΕΛ, αφού μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος έφερε ισοπαλία 2-2 με τον Οθέλλο Αθηένου. Πήρε ένα βαθμό και ξεπέρασε στον βαθμολογικό πίνακα τον ΑΠΟΕΛ κατά ένα βαθμό και έχει τώρα στο ενεργητικό του 33 βαθμούς. Έχασε όμως την ευκαιρία για να ξεφύγει περισσότερο και συγκεκριμένα στους τρεις βαθμούς, εκμεταλλευόμενος την νίκη κατά 100%. Πολύ καλό το παιχνίδι ιδιαίτερα στο β ημίχρονο που οι δύο αντίπαλοι πάλευαν ίσον προς ίσον για να πάρουν το τρίποντο που τελικά δεν χαμογέλασε σε καμιά ομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα αφήνει ικανοποιημένους και τις δύο ομάδες, αφού ο Απόλλωνας παρόλο που προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, εντούτοις από το 20 έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Αγγελή. Από το άλλο στρατόπεδο του Οθέλλου, πάλευε το παιχνίδι, δύο φορές ισοφάρισε όμως στο τέλος δεν κατάφερε να πάρουν το πολυπόθητο τρίποντο, παρόλο που βρήκαν ευκαιρίες όμως ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα κράτησε όρθια την ομάδα του. Πλατιά χαμόγελα για Ομόνοια, ΑΕΚ και Ανόρθωση που πέρασαν με εντυπωσιακές νίκες και σταθεροποίησαν τις βαθμολογικές τους θέσεις, αισιοδοξώντας και για τα πιο ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Η Ομόνοια κέρδισε στο ΓΣΠ τον Εθνικό Άχνας με 2-0 και για πρώτη φορά πέρασε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς. Τους ίδιους βαθμούς έχει και η ΑΕΚ που συνέτριψε εκτός έδρας τον Ερμή Αραδίππου με 4-0. Η ομάδα της Αραδίππου παρέμεινε στην 5η θέση με 25 βαθμούς. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ανόρθωση που μέσα στο Τάσος Μάρκου συνέτριψε την Αγία Νάπα με 5-1 και είναι μόνη στην 6η θέση με 25 βαθμούς. Στην 7η θέση πέρασε η ΑΕΛ με 22 βαθμούς και με τη νίκη της επί του ΑΠΟΕΛ, έβαλε γερά θεμέλια για τη συνέχεια για να μπει στην πρώτη 6ξάδα. Στην 8η θέση έπεσε ο Εθνικός Άχνας με 20 βαθμούς που έχασε από την Ομόνοια με 2-0, μετά από τέσσερις συνεχείς αγωνιστικές που ήταν αήττητος. Ακολουθεί η Νέα Σαλαμίνα που γνώρισε τη νίκη μετά από τρεις περίπου μήνες με 17 βαθμούς. Κέρδισε την Δόξα Κατωκοπιάς με 1-0. Στη συνέχεια είναι ο Οθέλλος με 13β., στην 11η θέση η Δόξα με 11β. και στην τελευταία θέση η Αγία Νάπα με 9 βαθμούς. Η Συνέχεια Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τους αγώνες της 17ης αγωνιστικής όπου ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του Ερμή με την Ομόνοια το Σάββατο (17/1) και την Κυριακή (18/1) της Ανόρθωσης με την ΑΕΛ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τους αγώνες: Στην Άχνα, ο Ερμής θα φιλοξενήσει την Ομόνοια και η νίκη για το Αραδιππιώτικο συγκρότημα είναι μονόδρομος. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο συνεχείς ήττες και με μια νέα απώλεια θα κινδυνεύσουν να μείνουν εκτός εξάδας. Από την άλλη, η Ομόνοια με τις τρεις συνεχείς νίκες, άνοιξε για καλά την όρεξή της και κάνει όνειρα για ακόμα πιο ψηλά βαθμολογικά σκαλοπάτια. Στο Τσίρειο ο Απόλλωνας θα έχει για αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα, μια ομάδα που γενικά στη Λεμεσό δυσκολεύει πολύ τον Απόλλωνα. Οι γηπεδούχοι όμως θέλουν να διατηρήσουν την κορυφή και με τίποτα δεν θέλουν να έχουν βαθμολογικές απώλειες. Στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ που έχει να γευθεί τη νίκη από τις 5 Δεκεμβρίου θα φιλοξενήσει τον Οθέλλο Αθηένου. Μονόδρομος η νίκη και οι βαθμοί, νέες απώλειες θα έχουν πιθανόν πολλές εξελίξεις στο βαθμολογικό πίνακα. Την Κυριακή, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, η Ανόρθωση θα έχει για αντίπαλο την ΑΕΛ. Με νίκη η Κυρία θα κάνει ίσως το πιο αποφασιστικό βήμα για να παραμείνει στην εξάδα και να βλέπει τη συνέχεις ακόμα πιο αισιόδοξα. Αντίθετα, η ήττα για την ΑΕΛ θα της μειώσει κατά πολύ τις όποιες πιθανότητες έχει για να εισέλθει στην 6άδα. Στο Μακάρειο Στάδιο η Δόξα θα φιλοξενήσει τον Εθνικό Άχνας, που καίγεται κυριολεκτικά για το τρίποντο. Την Δευτέρα η ΑΕΚ θα έχει για αντίπαλο της την Αγία Νάπα και αναμένεται ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το τρίποντο που θα την διατηρήσει στην 3η θέση. Η ΑΕΛ είναι εδώ Με εντυπωσιακό τρόπο έβαλε τέλος στο αρνητικό της σερί η ΑΕΛ! Η ομάδα της Λεμεσού πήρε σπουδαία νίκη στο Τσίρειο επί του ΑΠΟΕΛ με 2-1 και συνάμα μια άτυπη ρεβάνς για την περσινή απώλεια του τίτλου, δείχνοντας πως παρά τα φετινά της προβλήματα δεν πρέπει κανείς να την ξεγράψει και έμεινε ζωντανή στη μάχη για την εξάδα! Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μάρκος Ταγκμπαντζούρι, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας τους και συνέχισε από εκεί που έμεινε στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Ρίσε. Ρουλέτα και συμβιβασμός Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Απόλλωνα που στην πρώτη του ευκαιρία απέδειξε ξανά ότι διαθέτει μια φοβερή επιθετική γραμμή. Στο 7 άνοιξε το σκορ με Γκίε με πλασέ. Στο 20 ο Αγγελή βλέπει την απευθείας κόκκινη κάρτα όταν ανάτρεψε τον Τιάγο και ο Χμαλάτζε που εκτέλεσε το πέναλτι πέτυχε το 1-1. Στο 30 ο Γκίε πέτυχε το 1-2. Στο 52 ο Ευθυμίου με όμορφο τεχνικό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Βάλε και έκανε το 2-2 και έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ματς. Όμως παρόλο τις προσπάθειες των δύο ομάδων το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2. Πήρε για καλά την ανηφόρα Η νέα επιτυχία επί του Εθνικού Άχνας αυτή τη φορά όπως είναι λογικό σκόρπισε ικανοποίηση στο στρατόπεδο των πρασίνων. Η ομάδα του Κώστα Καϊάφα, που παρουσιάστηκε σοβαρή και πειθαρχημένη, για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο πέτυχε τρίτη σερί νίκη. Το 1-0 πέτυχε ο Ασίς και το 2-0 ο Σκέμπρι. ΑΕΚ για φίλημα και Ευρώπη Επιβλητικό ήταν το πέρασμα της ΑΕΚ από το Δασάκι, όπου συνέτριψε τον Ερμή με 4-0 και τον προσπέρασε στη βαθμολογία. Πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν ο Μοντέιρο, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για μια μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα λογαριασμό με την νέα του ομάδα πετυχαίνοντας H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ δύο γκολ. Τα άλλα δύο τα σημείωσαν οι Βιέρα και Λαρένα. Ο Ερμής υστέρησε σε σχέση με προηγούμενες εμφανίσεις του και πλήρωσε τα λάθη που έκαμε στην άμυνα με μια βαριά ήττα. Πεντάμορφη η Κυρία Σαν σίφουνας πέρασε η Ανόρθωση από το Παραλίμνι συντρίβοντας την Αγία Νάπα με 5-1 και ανέβηκε βαθμολογικά. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πλούσιο σε φάσεις και ευκαιρίες, τρία πέναλτι και συνολικά έξι γκολ. Τα τέρματα της Κυρίας τα πέτυχαν οι Κάλβος, Μακρής (2) και Αβραάμ (2). Επέστρεψαν τα χαμόγελα για Νέα Σαλαμίνα Τρεις μήνες και πέντε μέρες χωρίς νίκη ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τη Νέα Σαλαμίνα. Η ομάδα του Νίκου Παναγιώτου έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο στον αγώνα με τη Δόξα στο Αμμόχωστος, αλλά με τον κατάλληλο χαρακτήρα, την κατάλληλη τακτική κατάφερε να πετύχει μια σπουδαία νίκη. Το μοναδικό γκολ του αγώνα του πέτυχε ο Ενρίκε. Μικρές κατηγορίες Ξανά στην κορυφή η Ένωση Ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ανέβηκε η Ένωση Παραλιμνίου, που επικράτησε μέσα στην Αραδίππου της τοπικής Ομόνοιας με 2-1 και σε συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Καρμιώτισσας (1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό στη Λευκωσία) την ξεπέρασε στο πίνακα, αφού η ομάδα του Παραλιμνίου είναι στους 32 βαθμούς, ενώ η Καρμιώτισσα μοιράζεται τη 2η θέση με την Πάφο που κέρδισε την Ελπίδα με 1-0 με 31 βαθμούς. Νικηφόρο ήταν το πέρασμα του Άρη από την Πόλη Χρυσοχούς, που επικράτησε πολύ δύσκολα της ΕΝΑΔΑ με 0-1 και έμεινε μόνος την 3η θέση με 28 βαθμούς. Στην 4η θέση με 24β. είναι η ΑΕΖ που έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Διγενή Ορόκλινης. Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω είναι η Αναγέννηση Δερύνειας με 23β., που νίκησε το Ν&Σ Ερήμης με 1-0. Λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην Κυπερούντα ο αγώνας μεταξύ της ΑΠΕΠ και Παρεκκλησιάς αναβλήθηκε για να διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εντός της βδομάδας από την ΚΟΠ. Γ Κατηγορία Πρώτη φορά κορυφή έπιασε το ΘΟΪ Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα ανέβηκε για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα το ΘΟΪ Λακατάμιας, αφού κέρδισε τον Φοίνικα με 2-0 και θα αναμένει τον εξ αναβολής αγώνα μεταξύ του ΑΣΙΛ και της ΜΕΠΑ για να γνωρίζει αν θα συνεχίσει να είναι μόνος την κορυφή, αφού οι Λυσιώτες έχουν 28β. και με νίκη θα περάσουν εκείνοι στην κορυφή. Η ΠΑΕΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της αγωνιστικής, αφού επικράτησε με 1-0 του Χαλκάνορα και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 26β. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η ενοποιημένη ομάδα του Ύψωνα, η οποία παρέμεινε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδό της στη Β Κατηγορία. Κέρδισε την Αμαθούς με 2-0 και πήγε στους 25 βαθμούς. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το παιχνίδι μεταξύ του Εθνικού Λατσιών και του Ακρίτα, ενώ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 σημείωσε ο Εθνικός Άσσιας επί της Ορμήδειας. Βαθιά βαθμολογική ανάσα πήρε ο Διγενής Μόρφου μετά την σπουδαία νίκη στο Μακάρειο επί του Αχυρώνα (2-1) Οι πράσινοι ανέβηκαν στην 7η θέση και στους 32 βαθμούς, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι έμειναν στους 19β. και έπεσαν στην 9η θέση. Δ Κατηγορία Αναλλοίωτο το σκηνικό Ο ποδοσφαιρικός όμιλος Ξυλοτύμπου και η Αλκή προχώρησαν νικηφόρα στην 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Δ Κατηγορίας και συνεχίζουν για ακόμη μια αγωνιστική να οδηγούν την κούρσα. Μάλιστα μετά και τα αποτελέσματα της 15ης, Ξυλοτύμπου και Αλκή αύξησαν την διαφορά από τον 3ο Ηρακλή, που έχασε στο ντέρμπι με την Ξυλοτύμπου με 4-0 στους 10 βαθμούς διαφορά. Συγκεκριμένα η Αλκή κέρδισε εκτός έδρας τον Άδωνη με 3-1 και μαζί με την Ξυλοτύμπου έχουν 37 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής έμεινε στους 27β. Στην 4η θέση πέρασε η Ολυμπιάδα Λυμπιών που έφερε ισοπαλία 1-1 με τον ΛΕΝΑ και έχει 26 βαθμούς. n

16 16 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Μειωμένες τιμές φαρμάκων από προχθές και επίσημες εκτιμήσεις και εξαγγελίες Από προχθές Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ οι μειωμένες τιμές των φαρμάκων και ο Τομέας Επιθεώρησης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε ότι δεν πήρε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με τη μη εφαρμογή του επικαιροποιημένου καταλόγου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι νέες, μειωμένες τιμές στα φάρμακα. Η αλλαγή στις τιμές εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαγγελίας του Υπουργείου Υγείας για μείωση των τιμών των φαρμάκων μέσω της επικαιροποίησης του τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων. Στον τιμοκατάλογο περιλαμβάνονται 5,374 φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων για τα 2,743 προϊόντα έλαβε χώρα επικαιροποίηση της ανώτατης χονδρικής και λιανικής τιμής σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων και των σχετικών κανονισμών. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς, από την επικαιροποίηση εξαιρείται αριθμός προϊόντων (π.χ. φάρμακα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη των 10, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα). Οι τιμές 1,968 φαρμακευτικών προϊόντων έχουν υποστεί μείωση, ενώ οι τιμές 442 προϊόντων παρέμειναν στα υφιστάμενα επίπεδα. Με την εφαρμογή των κανονισμών για την επικαιροποίηση, διαφάνηκε πως για 333 φάρμακα θα επερχόταν αύξηση των τιμών, γεγονός που αποτράπηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας για καθήλωση των τιμών. Ως εκ τούτου, οι τιμές των 333 αυτών φαρμάκων θα παραμένουν σταθερές στα υφιστάμενα επίπεδα. Η μέση μείωση των τιμών επί του συνόλου των φαρμάκων του τιμοκαταλόγου ανέρχεται στο 4,8% και για τα 1,968 φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων οι τιμές μειώθηκαν, η μέση μείωση είναι της τάξης του 15,51%. Στον επικαιροποιημένο τιμοκατάλογο καταγράφονται σημαντικές μειώσεις τιμών σε φάρμακα ευρείας κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα αντιβιοτικά (μειώσεις από -0,69% έως -81,13%), αντιυπερτασικά (μειώσεις από -0.10% έως -54,39%) και φάρμακα μείωσης της χοληστερόλης (μειώσεις από -1,41% έως -77,43%). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετική εξαγγελία του Υπουργού Υγείας, δρομολογείται περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015, κατόπιν διαλόγου με τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα εξεταστεί η περαιτέρω μείωση των τιμών για όλα τα φάρμακα κατά 8-10%. Επίσης, η αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων θα γίνεται σε ετήσια βάση για όλα τα φάρμακα, αντί κάθε δύο χρόνια που συνέβαινε έως σήμερα. Αυτό θα βοηθήσει την προσπάθεια για περαιτέρω μείωση της τιμής των φαρμάκων, αφού κάθε χρόνο θα υπολογίζονται οι νέες τιμές των φαρμάκων που θα περιλαμβάνουν τις μειώσεις των τιμών τους στις άλλες χώρες αναφοράς, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δρομολογείται αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, στην οποία δεν θα συμμετέχουν άτομα τα οποία έχουν άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον από τις αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής. Επίσημα τονίστηκε ότι πρώτιστο μέλημα και στόχος είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών σε φαρμακευτική αγωγή σε προσιτές τιμές. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ. Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι είναι πολύ προσεκτικό και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαθεσιμότητα φαρμάκων σε προσιτές τιμές στην αγορά. Προς την επίτευξη του στόχου, το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει τον κοινωνικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως φαρμακοποιούς, εισαγωγείς φαρμάκων, παρασκευαστές φαρμάκων και συνδέσμους ασθενών. Η Κυβέρνηση εκφράζει ελπίδα ότι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις των τιμών των φαρμάκων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. n WE-Qualify - «Κατάρτιση εγκαταστατών συστημάτων θερμομόνωσης, κουφωμάτων και ηλιοπροστασίας καθώς και μικρών οικιακών συστημάτων βιομάζας» Tι είπαν... Tι έγραψαν Εγγυώμαι προσωπικά φορολογικές ελαφρύνσεις σε διάστημα ορισμένων ετών. ΑντώνηςΣαμαράς, ΠρωθυπουργόςτηςΕλλάδας. θα απελευθερώσουμε τον αγρότη και τον παραγωγό από τα δεσμά μιας άδικης φορολογίας ΑλέξηςΤσίπρας, ΠρόεδροςτουΣΥΡΙΖΑ. Στην εποχή μας είναι ισχυρό το ρεύμα του τυχοδιωκτισμού. ΕυάγγελοςΒενιζέλος, ΠρόεδροςτουΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα έχει τη θέση της στην ευρωζώνη όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνησή της. ΕμανουέλΜακρόν, ΥπουργόςΟικονομίαςτηςΓαλλίας. Η κυβέρνηση της Γερμανίας δεν κάνει σχεδιασμούς για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη. ΆνγκελαΜέρκελ, ΚαγκελάριοςτηςΓερμανίας. Η οικονομική μετανάστευση είναι είναι πηγή προβλημάτων και κινδύνων για τους ευρωπαϊκούς λαούς, γι αυτό πρέπει να σταματήσει. ΒίκτορΟρμπάν, ΠρωθυπουργόςτηςΟυγγαρίας. Οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε πόλεμο με τους τρομοκράτες» που διαπράττουν βίαιες ενέργειες και χρησιμοποιούν το Ισλάμ για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους. ΈρικΧόλντερ, ΥπουργόςΔικαιοσύνηςτωνΗΠΑ. Στις 17 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία τoυ Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών στη Λευκωσία η 3 η συνάντηση του έργου "WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» μέσω του «Build Up Skills - Πυλώνας 11» ". Κύριος στόχος του έργου WE-Qualify είναι να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, αλλά και να συνεισφέρει στους στόχους για προώθηση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσω του έργου θα πραγματοποιηθούν δωρεάν 3 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για εκπαιδευτές (εκπαίδευση 6 ατόμων) και 5 πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης για τεχνικούς (εκπαίδευση 125 ατόμων) για τις δεξιότητες: Τοποθέτηση θερμομόνωσης, Τοποθέτηση κουφωμάτων και εγκατάσταση συστημάτων ηλιοπροστασίας και Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας. Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (CEA) συντονιστής, το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) και το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος υλοποίησης του έργου, καθώς και τα παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής (έχουν ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό υλικό για την τοποθέτηση θερμομόνωσης και το υλικό για την τοποθέτηση κουφωμάτων & συστημάτων ηλιοπροστασίας), ενώ συζητήθηκαν επίσης οι άμεσες υποχρεώσεις του έργου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών για το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και για το θέμα της σχετικής εμπειρίας τους, ενώ στη συνέχεια έγινε συζήτηση για καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των καταρτιζομένων. Τέλος, η συνάντηση εστίασε τηv προσοχή της στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν τα πιλοτικά προγράμματα. Η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου ή να επικοινωνήσετε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα τηλέφωνα /26. n Θα ήθελα να δω ανάλογες αντιδράσεις και σε περιπτώσεις επιθέσεων «κατά τζαμιών», ή σε περιπτώσεις φαινομένων ισλαμοφοβίας. ΑχμέτΝταβούτογλου, ΠρωθυπουργόςτηςΤουρκίας. TοKρατικόΛαχείο μοιράζειεκατομμύρια βοηθάτοντόπομας

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 -------------------------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD,

(Aναθεωρητική Εφεση Αρ. 59/07) 1 Φεβρουαρίου, 2010. [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ/στές] YOUSIFE MOHAMAD, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2010/3-201002-59-07.htm (accessed 16 August 2013) (2010) 3 ΑΑΔ 18 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: H ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1: (Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (21.9.2011) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472

22670101) 10 Αυγούστου 2015 Αριθμός 472 Αριθμός 471 499 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE,

18 Οκτωβρίου, [ΝΙΚΟΛΑЇΔΗΣ, Δ/στής] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ DEEPA THANAPPULI HEWAGE, This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201010-26-08.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4162, 2/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ------------------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι:

BULLETIN 74. Κυβερνητική Πράξη / Πράξη Κανονιστικού Χαρακτήρα. Εμείς από την άλλη πλευρά, εισηγηθήκαμε στο Δικαστήριο ότι: BULLETIN 74 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ (HAIRCUT) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ) Προδικαστική Ένσταση: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΗΣ, Π., ΑΡΤΕΜΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΗΛΙΑΔΗΣ, ΚΡΑΜΒΗΣ, ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΔΔ. 5 Ιουλίου, 2007 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΤΤΗΡΟΣ, 1. ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009

Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 Αρ. Φακ: ΑΚΡ 121/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΜΕ Αρ, ΑΚΡ 121/2009 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Το Paideia -News αποκαλύπτει τις 15 τελευταίες σελίδες του 23σελιδου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 32 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 32 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 32 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, 10.7.2015 Ν. 102(Ι)/2015 102(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Ο ρόλος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών Ομιλία Επιτρόπου Διοικήσεως σε ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα την Ισότητα των δύο φύλων Τετάρτη 12/09/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση:

Δικαστική συμπαράσταση. Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Δικαστική συμπαράσταση (Άρθρο 1666) Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση: Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται ο ενήλικος όταν λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί της Εθνικής Φρουράς 2006. (Πρόταση νόμου του κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα