Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων"

Transcript

1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1310 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Έφεση για αποκατάσταση της νομιμότητας Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της ΠΑΣΥΔΥ, οι πρόνοιες του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 2014 (Ν. 70(Ι)/2014) οι οποίες απονέμουν την αρμοδιότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει και να παύει τον Έφορο Φορολογίας και τους Βοηθούς αυτού, παραβιάζει το Άρθρο του Συντάγματος και την νομολογιακώς καθιερωθείσα αρχή της διακρίσεως μεταξύ πολιτικής και διοικητικής εξουσίας. Το Άρθρο 125(1) έχει ως ακολούθως: «Επιφυλασσομένης πάσης ετέρας εν τω Συντάγματι ρητής διατάξεως περί οιουδήποτε των εν τη παρούση παραγράφω θεμάτων και τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε νόμου, η επιτροπή δημοσίας υπηρεσίας οφείλει να κατανέμη τας δημοσίας θέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων και να διορίζη, μονιμοποιή, εντάσση εις την δύναμιν των μονίμων ή των δικαιούχων συντάξεως υπαλλήλων, προάγη, μεταθέτη, καθιστά συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και να ασκή πειθαρχική εξουσίας επ αυτών, περιλαμβανομένων της απολύσεως ή της απαλλαγής από των καθηκόντων αυτών». Από την πιο πάνω συνταγματική διάταξη προκύπτει σαφώς ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας είναι η μόνη αρχή με αρμοδιότητα για τη διενέργεια διορισμών και προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία. Χαρακτηριστικά στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Ελευθερίας Γιάλλουρου κ.ά. (1995) 3 Α.Α.Δ. 363 τονίστηκε ότι «οι διορισμοί και προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία αποτελούν πτυχή της διοικητικής λειτουργίας η οποία ανάγεται στην άσκηση της εκτελεστικής Κρίμα, κύριε Σαρίκα Άρθρο του Άριστου Μιχαηλίδη στο Φιλελεύθερο για τη συμπεριφορά του Φειδία Σαρίκα στο θέμα του σκανδάλου του ΣΑΠΑ. «...Πρώτοι θα έπρεπε οι πολιτικοί να επιζητούν την κάθαρση για να ανακτήσουν λίγη από την εμπιστοσύνη που έχασαν.» σελ. 3 Μπλόφα του Βερολίνου τα περί «Grexit» Με δηλώσεις για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ το Βερολίνο προσπαθεί να επηρεάσει τις ελληνικές εκλογές, δηλώνει ο Βίλεμ Μπούχιτερ στη Handelszeitung. σελ. 11 Παγκόσμιο το μήνυμα «Je suis Charlie» Τη μνήμη των συναδέλφων τους που σφαγιάστηκαν στην τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία της Charlie Hebdo στο Παρίσι, τίμησαν οι Κύπριοι δημοσιογράφοι. σελ. 12 εξουσίας του κράτους». Στην ίδια υπόθεση τονίστηκε επίσης ότι «η απόδοση της εξουσίας προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων στην ΕΔΥ συνάδει με τις συνταγματικές διατάξεις που προβλέπουν την άσκηση αρμοδιοτήτων για τη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας από σώμα θεσμικά ανεξάρτητο από την πολιτική εξουσία». Χρήσιμη αναφορά μπορεί Του Γλαύκου Χατζηπέτρου, ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ να γίνει και στην υπόθεση Αθανάσιος Μενελάου και Άλλοι ν. Δημοκρατίας (1996) 3 Α.Α.Δ. 370, στην οποία εξετάστηκε κατά πόσο η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετατροπή 129 ωρομισθίων εργατών να σε εκτάκτους δημοσίους υπαλλήλους ήταν συμβατή με το Άρθρο 125(1) του Συντάγματος. Στην απόφαση αυτή τονίστηκε ότι «το Άρθρο 125 του Συντάγματος καθιστά την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τη μόνη αρχή με αρμοδιότητα για τη διενέργεια διορισμών και προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία και ότι η αρχή της διάκρισης των εξουσιών δεν παρέχει στη Βουλή εξουσία επιλογής προσώπων που θα διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στην απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση Άννα Ηλία και άλλοι v. Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 884, τονίστηκε ξεκάθαρα ότι «η ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας αποκλείεται από το Σύνταγμα». Περαιτέρω η Πλήρης Ολομέλεια τόνισε ότι «αποκλείεται, έτσι, θεσμικά η πολιτική επιρροή στη στελέχωση της δημόσιας Πώς βλέπει την εβδομάδα ο ΜΑΘ υπηρεσίας». Ενόψει των όσων αναφέρονται πιο πάνω με οδηγίες της Οργάνωσης καταχωρήθηκε η Πολιτική Αίτηση Αρ. 206/2014, με την οποία ζητήσαμε την άδεια του δικαστηρίου για την καταχώρηση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Quo Warranto για να κληθούν οι Γιαννάκης Λαζάρου και Ιωάννης Τσαγγάρη «να δείξουν λόγο υπό ποίαν νομική εξουσία και/ή νομοθεσία και/ή νομοθετικό ή νομικό έρεισμα ή και αρμοδιότητα του διορίζοντος οργάνου διορίστηκαν στις θέσεις του Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας αντίστοιχα και η Προσφυγή Αρ. 11/2015. Η Πολιτική Αίτηση Αρ. 206/2014 βασίστηκε στο Άρθρο του Συντάγματος, στο οποίο προνοείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εξουσία έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων μεταξύ των οποίων και του Quo Warranto. Όπως αναφέρεται στην υπόθεση Μαρία Σάββα, Πολιτική Αίτηση 124/2010, 18 Νοεμβρίου 2011, το ένταλμα της φύσης Quo Warranto αφορά στον κάτοχο δημόσιας θέσης ή αξιώματος ή δικαιώματος ή προνομίου (office, franchise, liberty or privilege). Σημαίνει «με ποιά εξουσία;» («by what authority») και αποβλέπει στον έλεγχο της εξουσίας με βάση την οποία αυτός ο κάτοχος διεκδικεί τη θέση ή τα άλλα. Αυτό, με στόχο την αποβολή ή την εκδίωξή του από τη θέση ή το αξίωμα ή τα άλλα στην κατάλληλη περίπτωση ή ακόμα και την έκδοση διατάγματος απαγορευτικού της άσκησης των αρμοδιοτήτων που αυτά συνεπάγονται. Ο σκοπός είναι δημόσιος και δεν συναρτάται προς κάποιας φύσης ιδιαίτερο δικαίωμα του αιτητή. Ότι συνιστά το αντικείμενο της διαδικασίας, είναι το δικαίωμα του φερόμενου ως σφετεριστή να κατέχει τη θέση». Συνέχεια στη σελ. 2

2 2 ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Έφεση για αποκατάσταση της νομιμότητας Συνέχεια από σελ. 1 ΟΔιευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Νικολάου μετά την αθωωτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί, επέστρεψε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ανέλαβε κανονικά τα καθήκοντά του. Οι Βοηθοί Διευθυντές Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αφού καλωσόρισαν τον Διευθυντή, τον ενημέρωσαν για τη λειτουργία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία. Ο Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ζήτησε ξεχωριστά από τον κάθε Βοηθό Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να Στα καθήκοντα του ο Διευθυντής Πυροσβεστικής H ΣATIPA TOY K.Π.I. 2o NAVTEX Νέο NAVTEX εξέδωσε και πάλιν η Τουρκία γράφοντας εκεί που θέλει διεθνώς την κοινωνία, δι αυτήν πια δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε φραγμοί ούτε την επηρεάζουν οι εσωτερικοί τριγμοί! Στηρίζετ όπως πάντοτε στις κανονιοφόρους κι εισβάλλει ανενόχλητη σε μη δικούς της χώρους αφού πια στα σχέδια της δεν υπάρχει τροχοπέδη και αποτελεί των ΗΠΑ, ας τό πούμε, ψυχοπαίδι!! Η τουρκική θρασύτητα όρια πια δεν έχει και αλλαγή στρατηγικής για μάς τώρα προέχει πρέπει να τερματίσουμε όποιες υποχωρήσεις και με νέες συμμαχίες να προβάλλουμ απαιτήσεις!!! Kωστάκης Π. Iωαννίδης του υποβάλει γραπτώς τα προβλήματά της αρμοδιότητάς του και να προτείνει εισηγήσεις για επίλυσή τους, ώστε να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Στη συνέχεια, παρακάθησε σε σύσκεψη με τους Επαρχιακούς Υπεύθυνους και τους Βοηθούς Επαρχιακούς Υπεύθυνους Πυροσβεστικών Σταθμών τους οποίους κάλεσε να εργάζονται συλλογικά, υπεύθυνα, με ζήλο, αφοσίωση και υπακοή στους προϊσταμένους και να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην επιτυχία της αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι θα είναι δίπλα σε όλους, με κατανόηση, με αγάπη και σεβασμό στον καθένα αλλά και με απαιτήσεις για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα επισκεφθεί τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της κάθε επαρχίας, ώστε να έρθει σε επαφή με το προσωπικό και ν ακούσει τυχόν προβλήματα. Τέλος, οι Επαρχιακοί Υπεύθυνοι αφού καλωσόρισαν τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τη δικαίωση και επιστροφή του, δήλωσαν ότι θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία της αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. n Η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014 απέρριψε την υπό αναφορά Αίτηση για τους ακόλουθους λόγους: α. Δεν έγινε αναφορά για την ύπαρξη νομοθετικής ή συνταγματικής πρόνοιας που προβλέπει για τη δημιουργία των επίδικων θέσεων. β. Δεν δόθηκαν οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά με τη χρονική διάρκεια κατοχής των θέσεων και ειδικότερα κατά πόσο πρόκειται για μόνιμες ή ουσιαστικής διάρκειας θέσεις. γ. Υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή της αιτήσεως για έλεγχο με προνομιακό ένταλμα. δ. Το προνομιακό ένταλμα για το οποίο ζητείται άδεια έχει περιπέσει σε αχρησία στην Αγγλία από όπου προέρχεται ο θεσμός και συνακόλουθα στην Ινδία. Ενάντια στην πιο πάνω απόφαση καταχωρίστηκε έφεση για τους ακόλουθους λόγους: 1ος Λόγος Έφεσης: Η πρωτόδικος Δικαστής εσφαλμένα επικαλέστηκε ως λόγο για την άρνηση άδειας για καταχώρηση Προνομιακού Εντάλματος φύσεως Quo Warranto το γεγονός ότι δεν έγινε αναφορά στην ύπαρξη νομοθετικής ή συνταγματικής πρόνοιας που προβλέπει για τη δημιουργία των επίδικων θέσεων. Στην αιτιολογία για τον 1ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι δεν θα έπρεπε να εγερθεί θέμα «ύπαρξης ή μη ύπαρξης νομοθετικής ή συνταγματικής πρόνοιας δημιουργίας των επίδικων θέσεων, αλλά έλλειψης αρμοδιότητας για τους σχετικούς επίδικους διορισμούς. Εξάλλου η θέση του Δικαστηρίου όπως είναι διατυπωμένη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει νομοθετική ή συνταγματική πρόνοια που να προβλέπει τις επίδικες θέσεις και ότι εάν δεν υπάρχει δεν μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητα των θέσεων με Quo Warranto. Μια τέτοια νομική προσέγγιση αποκλείεται να υπάρχει ή να ευσταθεί διότι θα καταλήγαμε στο ασυνάρτητο συμπέρασμα ότι αν έχει νομοθετική πρόνοια για τη δημιουργία των επίδικων θέσεων, ελέγχεις τη νομιμότητα τους και εάν δεν έχει και οι επίδικες θέσεις δημιουργήθηκαν εκτός Συντάγματος και Νόμου, η νομιμότητα τους παραμένει ανεξέλεγκτη και άρα οι θέσεις διατηρούνται ως να είναι νόμιμες και έγκυρες». 2ος Λόγος Έφεσης: Το Δικαστήριο εσφαλμένα επικαλέστηκε ως λόγο για την άρνηση άδειας για καταχώρηση Προνομιακού Εντάλματος της φύσεως Quo Warranto το γεγονός ότι οι Αιτητές δεν έδωσαν στοιχεία για τη χρονική διάρκεια των θέσεων και ειδικότερα κατά πόσο πρόκειται για μόνιμες ή ουσιαστικής διάρκειας θέσεις. Στην αιτιολογία για τον 2ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι οι επίδικες θέσεις ανήκαν στη Δημόσια Υπηρεσία και είναι αυτονόητο ότι η θέση ενός «Εφόρου Νομοθεσίας» και ενός «Βοηθού Εφόρου Νομοθεσίας» είναι ουσιαστικής διάρκειας και όχι προσωρινής. Συνεπώς αναμενόταν ότι το Δικαστήριο έχει δικαστική γνώση. 3ος Λόγος Έφεσης: Το Δικαστήριο εσφαλμένα επικαλέστηκε το χρόνο που παρήλθε από το διορισμό των κατόχων των επίδικων θέσεων ως λόγο για άρνηση άδειας για καταχώρηση Προνομιακού Εντάλματος της φύσεως Quo Warranto. Στην αιτιολογία για τον 3ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι η τυχόν καθυστέρηση στην καταχώρηση αίτησης για έκδοση εντάλματος της φύσεως Quo Warranto δεν δημιουργεί οποιοδήποτε νομικό κώλυμα. Εξάλλου ουδεμία αυθεντία αναφέρεται σε καθυστέρηση στην καταχώρηση τέτοιας αίτησης. Περαιτέρω τονίστηκε ότι ο σκοπός του Quo Warranto δεν έχει χρονικά όρια, διότι η έκδηλη παρανομία που επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον γενικά δεν παραγράφεται. 4ος Λόγος Έφεσης: Το Δικαστήριο εσφαλμένα επηρεάστηκε στην απόφαση του από το γεγονός ότι το ένταλμα Quo Warranto είναι ξεπερασμένο και έχει περιπέσει σε αχρησία τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ινδία. Στην αιτιολογία για τον 4ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι το γεγονός ότι είναι ένας θεσμός ξεπερασμένος στις χώρες που δημιουργήθηκε δεν είναι παράγοντας που μπορεί να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή του στην Κύπρο όπου παραμένει αναβαθμισμένος σε Πέτυχαν σε Εξετάσεις Κατάλογος επιτυχόντων στις εξετάσεις των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών και των περί προσφορών του Δημοσίου επίπεδο συνταγματικής κατοχύρωσης η οποία συνεχίζεται. 5ος Λόγος Έφεσης: Η θέση του Δικαστηρίου ότι δεν είναι αρκετό εκ της περιγραφής της θέσης, ο κατ ισχυρισμό σφετεριστής να φέρεται ότι ασκεί δημόσιο καθήκον είναι έκδηλα εσφαλμένη. Στην αιτιολογία για τον 5ο Λόγο Έφεσης αναφέρθηκε ότι είναι αυτονόητο ότι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων επίδικων θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία ασκούν δημόσιο καθήκον που αφορά τη φορολογία που επιβάλλει το κράτος. Παράλληλα με την προσφυγή αρ. 11/2015 που καταχώρησε η ΠΑΣΥΔΥ κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Εφόρου Φορολογίας και του Υπουργείου Οικονομικών για την φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας της Οργάνωσης για το 2014, θα τύχει δικαστικής εξέτασης και ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας. Η προσφυγή βασίστηκε στα πιο κάτω νομικά σημεία: «Η επίδικη απόφαση είναι άκυρη και στερείται οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος για τους ακόλουθους ή οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους: 1. Έχει εκδοθεί από πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί δυνάμει του άρθρου 4(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, Ν. 70(Ι)2014, το οποίο συγκρούεται και / ή είναι αντίθετο στο Άρθρο του Συντάγματος. 2. Έχει εκδοθεί από πρόσωπο το οποίο έχει διοριστεί δυνάμει του άρθρου 4(1) του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου, Ν. 70(Ι)2014, το οποίο συγκρούεται και/ή είναι αντίθετο με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, ως η αυτή περιλαμβάνεται στο Άρθρα 46, 58, 61, 152, και ως η αρχή αυτή έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου». n Νόμων και (Γενικών) Κανονισμών και Κανονισμών Αποθηκών - 13 Νοεμβρίου ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) Κατά νόμο υπεύθυνος, ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις. Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ, Τηλ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της pasydy.gla εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι Υπεύθυνος Σύνταξης, αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3, Λευκωσία 1066, Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν Τηλ , , , κατ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης. Φαξ Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ ανάγκην την

3 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Aπόψεις και σχόλια Καθαρές κουβέντες μέχρι τις κάλπες Δύο εβδομάδες πλέον έως την ώρα της κάλπης. Που σημαίνει ότι εισερχόμαστε στην τελική ευθεία και άρα τα κόμματα, και πρωτίστως τα δύο που διεκδικούν την εξουσία, οργανώνουν τις ύστατες προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη θέση τους και να εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Και φυσικό είναι να στοχεύουν σε κατηγορίες ψηφοφόρων που οι έρευνες, τις οποίες έχουν διενεργήσει, δείχνουν πως δικαιούνται να προσδοκούν ουσιαστική αύξηση της επιρροής τους. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα ρίξει το βάρος των προσπαθειών της στη μεσαία τάξη, άλλοτε μία από τις ισχυρότερες «δεξαμενές» της, τα τελευταία χρόνια, όμως, η επιρροή της έχει μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Και το ίδιο θα επιχειρήσει και με τους αγρότες, στους οποίους επίσης η πολιτική της δεν έχει την απήχηση που είχε μέχρι και το Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα δικά του αδύνατα σημεία και τους δικούς του προβληματισμούς. Όπως είναι οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, τους οποίους η πολιτική του δεν έχει καταφέρει να τους συγκινήσει όσο θα ήθελε. Και υπάρχει και το πρόβλημα των ετεροδημοτών, των οποίων η μετακίνηση και η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θεωρείται από τους επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ καθοριστική για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Εύλογο είναι, κατά συνέπεια, να αναμένουμε μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα στοχευμένες προσεγγίσεις των πληθυσμιακών αυτών ομάδων και από τα δύο κόμματα του νέου διπολισμού. Μια κίνηση οπωσδήποτε θεμιτή όσο και αναγκαία, αλλά υπό μία προϋπόθεση: ότι τα όσα θα υποσχεθούν δεν θα είναι απλώς ελκυστικά, αλλά και πραγματοποιήσιμα. Είναι μια παράμετρος την οποία οφείλουν να την προσέξουν ιδιαίτερα οι επιτελείς της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Η μεθεπόμενη Κυριακή είναι αυτονόητα κρίσιμη, αφού στη διάρκειά της θα αποφασιστεί σε ποιους θα εμπιστευτεί τις τύχες του ο ελληνικός λαός σε μία από τις καθοριστικότερες στιγμές της μεταπολεμικής Ιστορίας του τόπου. Αλλά η πραγματικά καθοριστική περίοδος για το μέλλον του τόπου θα είναι η επόμενη μέρα και όσα αυτή θα επιφυλάξει. Γιατί για να προχωρήσει η χώρα χωρίς περιττούς κλυδωνισμούς και για να υπάρξει η αναγκαία κοινωνική συναίνεση θα πρέπει το όποιο κόμμα βρεθεί στην εξουσία να είναι σε θέση να τηρήσει τα όσα έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Οφείλουν να το έχουν υπόψη τους και ο Α. Σαμαράς και ο Α. Τσίπρας. Οι πολίτες έχουν υποστεί πολλά τα τελευταία χρόνια και ένα από τα κυρίαρχα συναισθήματά τους είναι η οργή. Ας το έχουν υπόψη τους. Ούτε εκείνοι, αλλά ούτε και ο τόπος τη χρειάζονται. «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ», l Όντως η μεθεπόμενη Κυριακή είναι κρίσιμη, όπως και η επόμενη μέρα!? Η αυτοκριτική της Ευρώπης Αν υποθέσουμε ότι έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν πως βρισκόμαστε στην «αρχή παρόμοιων γεγονότων στην ευρωπαϊκή ήπειρο». Αν υποθέσουμε ότι ο μηδενισμός, κοινή πηγή του ισλαμισμού και του ναζισμού, κερδίζει έδαφος συρρικνώνοντας επικίνδυνα την Ευρώπη του Διαφωτισμού. Αν υποθέσουμε ότι η βία και όχι ο νόμος είναι μια αντίληψη που ασπάζεται κάθε μορφής ολοκληρωτισμός, στρατολογώντας οπαδούς στην καρδιά της Ευρώπης του πολιτισμού, ποια είναι η θωράκιση κρατών και κοινωνιών απέναντι σ αυτό το φαινόμενο που οι ενδείξεις το τοποθετούν στα σοβαρότερα του 21ου αιώνα; Και ακόμη: πόσο μας αλλάζουν γεγονότα όπως αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία τα τελευταία 24ωρα; Κρίσιμα ερωτήματα με εύκολες απαντήσεις. Ελάχιστη, η θωράκιση μεγάλη, η αλλαγή. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί και στρατιώτες, που παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση δύο μέρες τώρα να επιχειρούν, δεν αποτελούν, από μόνοι τους, λύση. Ο παραλογισμός της άλλης πλευράς οργανώνεται και επιτίθεται, έχοντας με το μέρος του τον αιφνιδιασμό που χαρακτηρίζει κάθε ακραία ιδεοληπτική είτε παράφρονα μεταβλητή. Η ατμόσφαιρα που διαχέεται σε όλον τον κόσμο ναρκώνει την πολιτική σκέψη, δεν ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων, πολλαπλασιάζει τον φόβο, επιδρά διαλυτικά στους κοινωνικούς δεσμούς, βαθαίνοντας ιδεολογικά χάσματα και εντείνοντας πολιτισμικές αποκλίσεις. Στα μετόπισθεν κάθε επιχείρησης για να συλληφθούν οι δράστες ενός τρομοκρατικού χτυπήματος διεξάγεται κι ένας άλλος εξίσου σκληρός και αναγκαίος πόλεμος: των ψύχραιμων φωνών που αποφεύγουν τυφλές και επικίνδυνες γενικεύσεις περί «κακού Ισλάμ» εναντίον εκείνων που εκμεταλλεύονται κάθε παρόμοιο γεγονός για να αυξήσουν τις ψήφους και τη δύναμή τους, προκαλώντας απλώς νέο κύκλο βίας. Αν αληθεύει ότι κάθε πόλεμος είναι και ψυχολογικός, με την έννοια ότι απειλεί τον ανθρώπινο ψυχισμό, ο νέος αυτός πόλεμος είναι υπεύθυνος για μεγάλες στρεβλώσεις και παραμορφώσεις. Η αυτοκριτική, να αναρωτηθεί η Ευρώπη γιατί δεν βρέθηκε μια ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική ενσωμάτωσης και στο πολυπολιτισμικό όραμα, έχει ήδη ξεκινήσει. Κατανοώντας τα λάθη αναδύονται και οι λύσεις. Αλλιώς, αναπαράγονται μόνο αδιέξοδα. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», l Απόλυτα ορθή η προσέγγιση.? Κρίμα, κύριε Σαρίκα Είναι, λέει, «υποχρέωση του βουλευτή να προστατεύσει τους θεσμούς» γι αυτό και όταν βγήκε το όνομά του στο κλαρί με τις μίζες της Πάφου, ζητούσε δημοσίως να αρθεί η ασυλία του για να αποδείξει την αθωότητά του και να προστατεύσει τους θεσμούς. Διότι, ο Φειδίας Σαρίκας, είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής. Έστελνε κι επιστολές στον Γενικό Εισαγγελέα και ζητούσε να καταθέσει στο Ανώτατο αίτημα άρσης της ασυλίας του κι έδινε τις επιστολές στη δημοσιότητα για να καμαρώνει η κοινή γνώμη την παλληκαριά του βουλευτή. Όταν κατέθεσε το αίτημα ο Εισαγγελέας, ο βουλευτής κατέθεσε ένσταση για να μην αρθεί η ασυλία. Πάντα για προστασία των θεσμών! Όπως λένε οι δικηγόροι του, συνεχίζει να ζητά άρση της ασυλίας του αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις. Πρέπει, λένε, να υπάρχει υλικό «για το οποίο ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις». Αν δεν το πιστεύει ο ίδιος και το πιστεύει μόνο ο Εισαγγελέας θα καταθέτει ένσταση. Βέβαια όταν προχωρήσει ο Εισαγγελέας δεν έβαζε προϋποθέσεις. «Περαιτέρω», όπως έγραφε ο κ. Σαρίκας στη μια από τις επιστολές του προς τον Εισαγγελέα στις 8 Δεκεμβρίου, «δεν φέρω ένσταση και ούτε προτίθεμαι να φέρω οποιανδήποτε ένσταση σε πιθανό αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας σε Αίτηση για άρση της Βουλευτικής μου ασυλίας και προς τούτο θέτω υπόψη σας ότι είμαι στην διάθεση των Ανακριτικών Αρχών και γνωστοποιώ και σε σας την συγκατάθεση μου για άρση της Βουλευτικής μου Ασυλίας». Μέσα σ ένα μήνα στο «ούτε προτίθεμαι να φέρω οποιανδήποτε ένσταση» προστέθηκε το: φτάνει να πιστεύω ο ίδιος ότι υπάρχει υλικό (δηλαδή ότι έχετε στοιχεία εναντίον μου) για το οποίο οφείλω να δώσω εξηγήσεις. Επομένως, στους αιώνες των αιώνων να ζητά ο Εισαγγελέας άρση της ασυλίας του, ο ίδιος δεν θα πιστεύει ότι «υπάρχει υλικό». Διότι, ως γνωστό, ουδείς πολιτικός πιστεύει ότι υπάρχει κάτι για το οποίο οφείλει να δώσει εξηγήσεις, είτε στο λαό είτε στο δικαστήριο. Εξάλλου, όπως έγραφε στην ίδια επιστολή, οι αναφορές που έγιναν στο όνομά του, από τον Βέργα, μπλέκοντάς τον στις μίζες του αποχετευτικού, «αποσκοπεί επίσης στην πολιτική εξόντωσή μου και αποτελεί κακοήθεια του χειρίστου είδους». Και ο Βέργας τα ίδια έλεγε πριν αρχίσει τις ομολογίες, ότι όσα έλεγαν εναντίον του ήταν «πολιτικό πραξικόπημα». Τα ίδια λέει και το ΑΚΕΛ τώρα που καταδικάστηκε για τη Δρομολαξιά ένα από τα σημαίνοντα στελέχη του και βλέπει πολιτική συνωμοσία για να πληγεί η απλήγωτη αριστερά. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, που δήλωνε προχτές, απαντώντας στο ΑΚΕΛ, ότι «τέτοιες συμπεριφορές υπονομεύουν τους θεσμούς και ισοδυναμούν με βάναυση προσβολή της κοινής λογικής της δημοκρατικής μας κοινωνίας». Ισχύει για όλους όσοι πολιτικοποιούν τη Δικαιοσύνη μόλις αγγίξει και τους ίδιους. Η Δικαιοσύνη έχει θεσμούς για να προστατεύσει τους αθώους ακόμα και μετά την καταδίκη τους. Υπάρχει η προσφυγή στο Ανώτατο και μετά η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά, αυτά ισχύουν για όλους εκτός από τους πολιτικούς. Αυτοί, που πρώτοι θα έπρεπε να επιζητούν την κάθαρση για να ανακτήσουν λίγη από την εμπιστοσύνη που έχασαν, είτε θα κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, είτε πίσω από την πολιτική ερμηνεία των δικαστικών διαδικασιών. Άριστος Μιχαηλίδης. «Ο Φιλελεύθερος», l Έλεος, τι άλλο θα ακούσουμε! Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου αιτήσεις για εγγραφές στα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ Με στόχο τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και λειτουργία των Νηπιαγωγείων της Οργάνωσης μας καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή των παιδιών τους το ερχόμενο σχολικό έτος Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι επιπρόσθετα από τα Νηπιαγωγεία ΠΑΣΥΔΥ που ήδη λειτουργούν στο Πλατύ Αγλαντζιάς, στη Λεμεσό και στην Πάφο, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει και το Πρότυπο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ στο χώρο που στεγαζόταν παλαιότερα το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. Στο Πρότυπο Νηπιαγωγείο, όπως και στα άλλα Νηπιαγωγεία μας, θα λειτουργήσει Παιδοκομικό Τμήμα, Κοινοτικό Τμήμα και Προδημοτική. Έντυπα αιτήσεων τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να προμηθευτούν από: Νηπιαγωγείο Πλατύ Αγλαντζιάς - τηλ Νηπιαγωγείο Λεμεσού - τηλ Νηπιαγωγείο Πάφου - τηλ Κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης Λογιστήριο 3ος όροφος (κ. Στέλλα Δημητριάδου τηλ ). Ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ: Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις n Γκραβούρα του παλαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου από το Ημερολόγιο 2015 που εξέδωσε το Τυπογραφείο.

4 4 ΤETAΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣελIδΑ ΤΗΣ ΓYΝΑIκΑΣ H Κύπρος συμμετέχει σε διεθνή διάσκεψη στον Λίβανο για τις απαγωγές παιδιών Στο βιβλίο της Toddlers Are A**holes: It s Not Your Fault η συγγραφέας και μαμά Sopha King Tyerd παρουσιάζει την «άλλη» -λιγότερο εύκολη όμως εντελώς αληθινή- όψη του να έχεις μικρό παιδί, με τον πιο απίθανο και απολαυστικό τρόπο. Συνειδητοποιείς ότι έχεις παιδί όταν Μισείς λίγο τον άνδρα σου. Τα παιδιά μπορούν να καταστρέψουν έναν γάμο, αν τους το επιτρέψεις. Το ζευγάρι μερικές φέρεις νιώθει ότι ζει σε ένα φρενοκομείο με μοναδική διέξοδο το μπαλκόνι όσο πιο ψηλό, τόσο καλύτερα! Όποιος δεν έχει παιδί σε νηπιακή ηλικία, εκεί γύρω στα 1,5 με 5, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταλάβει πώς γίνεται ένα τόσο μικρό πλασματάκι μπορεί να σε οδηγήσει στην παράνοια. Κάντε, λοιπόν, το καλύτερο που μπορείτε για να μην αφήσετε το πιτσιρίκι σας να μπει εμπόδιο στην ερωτική σας ζωή. Εξάλλου -στην πραγματικότητα- δεν είναι ότι μισείς τον άνδρα σου, απλά νιώθεις έτσι επειδή μισείς τη ζωή. Να θυμάσαι: Με ένα πιτσιρίκι είσαι σε εμπόλεμη ζώνη. Φρόντισε να έχεις καλή άμυνα. 2. Δεν ονειρεύεσαι πια πλούτη και μεγαλεία, ομορφιά και φήμη. Τα όνειρά σου επικεντρώνονται αποκλειστικά στον ύπνο. Φαντασιώνεσαι να ξαπλώνεις σε ένα υπέρδιπλο, πουπουλένιο στρώμα και το σώμα σου να παίρνει σχήμα αστερία. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στερείται κανείς τον ύπνο όταν έχει μωρό. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι και ένα νήπιο είναι ικανό να σου κλέψει εξίσου πολλές ώρες ύπνου. Εξάλλου, με ένα νήπιο κουράζεσαι πολύ περισσότερο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, ενώ ακόμα και η διαδικασία για να καταφέρεις να βάλεις ένα νήπιο για ύπνο είναι τουλάχιστον εξαντλητική. Τα μωρά δεν ουρλιάζουν στο πρόσωπό σου ότι δεν θέλουν να κοιμηθούν, ούτε τρέχουν γυμνά σε όλο το σπίτι, προκειμένου να μη φορέσουν τις πυτζάμες τους. 3. Είσαι έγκλειστη στο σπίτι. Είσαι τυχερή αν έχεις κήπο ή αυλή, ίσως κι αν δουλεύεις, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλεις, είναι ότι δεν έχεις το κουράγιο να βγεις από το σπίτι. Δεν έχει νόημα πια. Γιατί να μπεις στην διαδικασία να ντύσεις το παιδί, να δώσεις αγώνα για να το βάλεις στο αυτοκίνητο και να το κυνηγάς, αφού βγείτε έξω, όπου σταθείς κι όπου βρεθείς, όταν μπορείς να μάθεις να ζεις σαν ερημίτης; Εξάλλου τα σούπερ μάρκετ πλέον στέλνουν τα ψώνια και στο σπίτι. 4. Σου έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές να έχεις κυριολεκτικά «τσουβαλιάσει» ένα παιδί Σύσκεψη στο Λίβανο πραγματοποιείται την ερχόμενη εβδομάδα με την συμμετοχή και της Κύπρου η οποία θα εξετάσει το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τις απαγωγές παιδιών από τους γονείς τους και μεταφορά τους σε άλλη χώρα. Το θέμα της απαγωγής παιδιών συζήτησε στη τελευταία της συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σοφοκλής Φυττής είπε ότι η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου αφού συνεδριάσει ξανά και η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα της απαγωγής παιδιών από τον ένα γονέα, ώστε πρακτικά να επιλυθούν τα προβλήματα παιδιών και γονέων. Κραυγή αγωνίας γονιών που παρευρέθηκαν στην πιο πάνω συνεδρία που δεν μπορούν να χαρούν τα παιδιά τους, αφού οι αλλοδαποί σύζυγοί τους τα έχουν απαγάγει και μεταφέρει στο εξωτερικό. Όπως μάλιστα αναφέρθηκε, ιδιαίτερα μεγάλο είναι το πρόβλημα με τις μουσουλμανικές χώρες, όπου οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν μπορούν να παρέμβουν. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν οι πιο κάτω δραματικές περιπτώσεις: Σε μια περίπτωση Κύπρια παντρεμένη για 10 χρόνια με Σύριο, ο οποίος πριν από 2,5 χρόνια απήγαγε τον 9χρόνο σήμερα γιό τους και έφυγε για τη Συρία.Μέχρι πριν τρεις μήνες επικοινωνούσε με το παιδί της τηλεφωνικώς, χωρίς να ξέρει που βρίσκεται. Σε μια άλλη περίπτωση Κύπρια μετέβη στη Συρία με το σύζυγο και τα 2 παιδιά τους. Ο σύζυγος έβαλε υπνωτικό στο ποτό της συζύγου του και απήγαμε τα παιδιά τους και εξαφανίστηκε. Σε μια Τρίτη περίπτωση όπως ακούστηκε ενώπιον της συνεδρίας, άνδρας παντρεύτηκε με Κινέζα και απέκτησαν ένα κοριτσάκι 9 χρονών σήμερα, το οποίο απήγαγε η σύζυγος του και μέσω κατεχομένων εξαφανίστηκε. Το 2014 έγιναν 22 καταγγελίες για απαγωγές παιδιών τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ένα γονέα εκτός Κύπρου ενώ έγιναν και 14 καταγγελίες για απαγωγές παιδιών τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ένα γονέα στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Σοφοκλής Φυτής ζήτησε την ενίσχυση οικονομικά και ψυχολογικά των γονέων ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα για επιστροφή των παιδιών τους. Ανέφερε επίσης πως έχει δοθεί ένας μήνας προθεσμία στις υπηρεσίες να ενημερώσουν γραπτώς για τα μέτρα που λαμβάνονται. Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Στέλλα Κυριακίδου είπε ότι παγκοσμίως παιδιά στην αγκαλιά σου, βγάζοντάς το όπως-όπως έξω από κάποιο μαγαζί, και όλος ο κόσμος γύρω να σε κοιτάζει σα να είσαι τρελή. Και πολύ καλά έχεις κάνει, γιατί οι θυμωμένες απειλές στο αυτί του παιδιού δεν πιάνουν πάντα. Και μερικές φορές πρέπει να δείξεις στο παιδί ότι μιλάς σοβαρά και εν ανάγκη να παρατήσεις το καροτσάκι με τα ψώνια και να φύγεις. Μην αφήσεις, όμως, το κρασί. Πάρε το κρασί μαζί για το βράδυ! 5. Ανοίγεις σακουλάκια με γαριδάκια και μπισκότα ενώ ακόμα ψωνίζεις στο σούπερ μάρκετ για να τα δώσεις στο παιδί, προκειμένου να σταματήσει να κάνει σαν μπαμπουίνος. Μην ανησυχείς. Δεν θεωρείται κλεψιά μέχρι να ξεχάσεις να τα πληρώσεις 6. Έχει χρειαστεί να ειδοποιήσεις κάποιον υπάλληλο καταστήματος, για να του πεις ότι το παιδί σου έκανε πιπί στο πάτωμα. Και έχεις νιώσει άσχημα. Αλλά καλύτερα στο πάτωμα, παρά στο ράφι με το κασμιρένια πουλόβερ, σωστά; Κερδίζεις μπόνους πόντους αν ενώ είστε ακόμα έξω το παιδί κάνει και εμετό. Πάνω σου. Χωρίς να έχεις πάρει μαζί ρούχα για να αλλάξεις. 7. Μερικές φορές εύχεσαι να είχες μία χρονομηχανή και ένα προφυλακτικό 8. Συχνά έχεις ταχυπαλμίες λόγω άγχους. Όχι, το παιδί σου δεν προσπαθεί να σε σκοτώσει, αλλά μπορεί να το κάνει κατά λάθος. 9. Έχεις σκεφτεί σοβαρά, πολλές φορές, να ξεκινήσεις μία καινούργια ζωή, μόνη σου, σε μία άλλη πόλη. Αν τελικά το αποφασίσεις, φρόντισε να ακυρώσεις τις πιστωτικές σου. EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ κάθε χρόνο πέφτουν θύματα απαγωγής και από αυτά το ένα τρίτο είναι θύματα απαγωγής από τον ένα τους γονέα. Κάλεσε επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών να συζητήσει την συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Στέλλα Κουκουμα ζήτησε την ενίσχυση των εξόδων από την Κύπρο και τα οδοφράγματα και δήλωσε ότι θα μπορούσε να προσκληθεί στην Κύπρο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Η βουλευτής της ΕΔΕΚ Ρούλα Μαρονικόλα έκανε λόγο για διεθνές πρόβλημα και πολύ λίγα μέτρα λαμβάνονται ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι τραγωδίες είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να πεισθούν ακόμα και οι κυβερνήσεις στις χώρες όπου τα παιδιά έχουν απαχθεί χώρες όπως η Συρία και ο Λίβανος». Η σαρία είναι το βασικό πρόβλημα δηλαδη θρησκευτικός νόμος υπερισχύει του κρατικού νόμου και ο θρησκευτικός νόμος θέτει όλα τα γονικά δικαιώματα στον άνδρα δήλωσε η Αθηνά Κυριακίδου του ΔΗΚΟ. n Συνειδητοποιείς ότι έχεις παιδί όταν : Μια μαμά με χιούμορ εξομολογείται Μπορούν να σε εντοπίσουν μέσω αυτών. 10. Έχεις περισσότερες πόρτες, κάγκελα και κλειδαριές ασφαλείας στο σπίτι κι από τον ζωολογικό κήπο. 11. Ξέρεις ότι η φράση «το κινητό μου φορτίζει τώρα» πολύ συχνά σημαίνει «άσε ήσυχα τα πράγματά μου και πήγαινε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια». 12. Η ερωτική σου ζωή είναι σε απόλυτη στασιμότητα. Τα πιτσιρίκια λειτουργούν ως φυσικά αντισυλληπτικά. Η εξάντληση που σου προκαλούν κάνει τα σεξουαλικά όργανά σου να συρρικνώνονται μέσα στο σώμα σου και να σφραγίζουν. 13. Έχεις σοβαρά ψάξει αν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που να τα κρατούν τα παιδιά μέσα και μερικά βράδια. 14. Ξέρεις περισσότερα για τον Τζέικ και τους Πειρατές στην Χώρα του Ποτέ, από όσα ξέρεις για την ίδια σου τη μάνα. 15. Κάθε ντουλαπάκι σου στο μπάνιο έχει κάποιου είδους κλειδαριά. 16. Η ώρα του μπάνιου στο σπίτι μοιάζει με επεισόδιο του Wipeout. 17. Και οι τέσσερις ομάδες τροφίμων μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ σου. 18. Πρέπει να λες «μην το βάζεις αυτό στο στόμα» τουλάχιστον 30 φορές την ημέρα. 19. Ένα μικρό παιδί σκούπισε πριν λίγο τις μύξες του πάνω στην μπλούζα σου. 20. Χαρίζεις το μισό σου βασίλειο για μια καλή διαθέσιμη babysitter. Και για ένα ποτό σε ένα μπαρ. n

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ-

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ- ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1318 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Από που κι ως που η ΠΑΣΥΔΥ στο... dinner Την περασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασε ακόμη μια δύσκολη χρονιά και σύμφωνα με

Πέρασε ακόμη μια δύσκολη χρονιά και σύμφωνα με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1309 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Καλή χρονιά Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Πέρασε ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1333 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το κράτος, όχι τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1317 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα της παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης των

Το θέμα της παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης των ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1328 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Αδικαιολόγητη η παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1336 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Αναστασιάδης:

Διαβάστε περισσότερα

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8 Ap Markos 2012 DD:Layout 1 3/23/12 1:13 PM Page 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το ανάγνωσμα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ Χωρίς άρση προκλήσεων δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ Χωρίς άρση προκλήσεων δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ SMS Στο εδώλιο Βέργας, Σολωμονίδου, πατέρας και ο σύζυγος }9 Η ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ Αυλαία σήμερα με δύο αγώνες για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει (17:00) τη Δόξα στο Μακάρειο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Τ Η 1 0. 4. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 7 2 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Τ Ρ Ι Τ Η 1 0. 4. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 6 7 2 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ Αποφυλακίστηκε ο... διευθυντής των φυλακών O κ. Μιχάλης Χατζηδημητρίου εξέτισε ποινή δυο μηνών. Είχε κριθεί ένοχος σε πέντε κατηγορίες για την απόδραση Κίτα. }8 ΤΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΑ Στην ΑΕΛ παρουσιάζονται αποφασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Δώρο Κυβέρνησης στους αγρότες

Δώρο Κυβέρνησης στους αγρότες www.alithia.com.cy TOY ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΟ ΑΠΟΕΛ Σ Α Β Β Α Τ Ο 6. 7. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 1 0 9 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ (Μ Ε ΤΙ Σ ΠΡΟ ΣΦ

Διαβάστε περισσότερα

Σκιές και τριγμοί στον Eνδιάμεσο

Σκιές και τριγμοί στον Eνδιάμεσο ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Λίγες ώρες πριν το πρώτο μάθημα Στα θρανία 9.633 υποψήφιοι από αύριο Παρασκευή, με πρώτο μάθημα τα Νέα Ελληνικά. }10 ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΑΦΤΗΚΕ ΠΡΑΣΙΝΟ Eνα γκολ του Aλβες αποδείχθηκε αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 1 7. 5. 2 0 1 3 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 0 6 0 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΚΑΝΝΕΣ Βροχή αστέρων στο κόκκινο χαλί Εντυπωσιακή έναρξη και λάμψη στο 66ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τον τίτλο «Για να ασχοληθεί με τα θέματα

Υπό τον τίτλο «Για να ασχοληθεί με τα θέματα 002 07/09/2012 6:49 ΜΜ Page 2 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ «Ανεξάρτητη» υποψηφιότητα ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ploutarchoug@simerini.com Από τα όσα ανέφερε κατά τη χθεσινή εξαγγελία της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 8. 1 0. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 1 9 4 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Σ Α Β Β Α Τ Ο 1 8. 1 0. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 1 9 4 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ ΝΤΕΜΗΣ ΧΑΣΑΜΠΗΣ: Eνας Κύπριος «σούπερ μυαλό» στους ισχυρούς του Λονδίνου }39 «ΕΧΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΠΟΛΛΑ» Ο Ανδρέας Αβραάμ μίλησε στη SPORTDAY για τους λόγους που ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ. τρέχει να τα σουλουπώσει ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Αδυνατεί να ανταποκριθεί το Γραφείο Ευημερίας ΣΕΛ.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ. τρέχει να τα σουλουπώσει ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Αδυνατεί να ανταποκριθεί το Γραφείο Ευημερίας ΣΕΛ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20401 - ΤΙΜΗ 2.00 ETOΣ 60ό www.haravgi.com.cy ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ Αιώνια μάχη για τρίτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο ΣΕΛ. 21 Αδυνατεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Συντριβή μικρού αεροσκάφους ανοιχτά της Λάρνακας με δύο επιβαίνοντες }12 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ Ο Απόλλωνας αντιμετωπίζει απόψε τη γερμανική ομάδα στο «Μπορούσια Παρκ» στο ντεμπούτο του Ιοάν Αντόνε, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. στη δίκη για την έκρηξη στο Μαρί ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! Ο Γ. Γεωργιάδης, από κατηγορούμενος, μάρτυρας κατηγορίας

ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ. στη δίκη για την έκρηξη στο Μαρί ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! Ο Γ. Γεωργιάδης, από κατηγορούμενος, μάρτυρας κατηγορίας 01-ΠΡΩΤΗ 21/06/2012 11:20 ΜΜ Page 1 ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ KAΛΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 ΤΙΜΗ 1.00 ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο OLAF

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 ΤΙΜΗ 1.00 ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο OLAF ΤΟΥΤΗ Η ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20313 ΤΙΜΗ 1.00 Να αποχωρήσει το Μπαρμπαρός Τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχηματισμός στα σκαριά Σαρωτικές αλλαγές σε πρόσωπα και νοοτροπίες ετοιμάζει ο Πρόεδρος

Ανασχηματισμός στα σκαριά Σαρωτικές αλλαγές σε πρόσωπα και νοοτροπίες ετοιμάζει ο Πρόεδρος 01- KATHI -7-12_KATHI NEW 13/12/14 00:16 Page 1 7 /12/2014 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0 0 0 7 6 14 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 Eτος 6 ο Aρ. φύλλου 323 Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 2. 9. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 8 2 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 2. 9. 2 0 1 2 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 3 8 2 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ Ημέρα κρίσης για το ευρώ Το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει σήμερα για το ESM, που έχει στόχο να προστατεύσει το κοινό νόμισμα. }5 ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ Με σκόρερ τον Κωνσταντίνο Μακρίδη η Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία

Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 291 Mάϊος 2012 ΤΟ ΚΕΒΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Ώρα για μεταρρυθμίσεις και τομές στην οικονομία διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίσει το λουκέτο;

Πόσο θα κοστίσει το λουκέτο; Νέο στρατιωτικό δόγμα υιοθετεί η Ρωσία Κυριότερος εξωτερικός κίνδυνος για τη χώρα θεωρείται η επέκταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ. }37 ΣΚΕΜΠΡΙ ΓΙΑ ΟΛΑ Την πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπής στους δημοσιονομικούς στόχους η Κυβέρνηση Δέσμευση εκ νέου από τον Υπουργό Οικονομικών για συγκράτηση του ελλείμματος,

Συνεπής στους δημοσιονομικούς στόχους η Κυβέρνηση Δέσμευση εκ νέου από τον Υπουργό Οικονομικών για συγκράτηση του ελλείμματος, ΤΟΥΤΗ ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΤΟΣ 57ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19365 ΤΙΜΗ 1.00 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΤΥΚ καλεί ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ! ΚΑΖΙΝΟ: Χάθηκαν πάλι στις... μελέτες

ΗΕΤΥΚ καλεί ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ! ΚΑΖΙΝΟ: Χάθηκαν πάλι στις... μελέτες Μπαράζ ληστειών σε 24 ώρες Μπροστά σε ένα πρωτοφανή αριθμό καταγγελιών σχετικά με ληστείες και διαρρήξεις βρέθηκε η αστυνομία χθες σε λιγότερο από 24 ώρες. Εντύπωση προκάλεσαν οι τρόποι με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 2 5. 7. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 1 1 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ } ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΡΝΗΣΗ

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 2 5. 7. 2 0 1 4 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Φ Υ Λ Λ Ο Υ : 1 4 3 1 1 1 Τ Ι Μ Η : 1, 5 0 Ε Υ Ρ Ω Μ Α Ζ Ι Μ Ε Τ Η S P O R T D A Υ } ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΡΝΗΣΗ Ακύρωση προαγωγών πέντε αστυνόμων Β Πονοκέφαλο δημιουργεί στην ηγεσία της Αστυνομίας η χθεσινή ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο της προαγωγής πέντε αξιωματικών στον βαθμό του Αστυνόμου Β τον Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

μέχρι και 30% Κατάργηση ή μείωση κατά 50% των επιδομάτων. Σε εκκρεμότητα το σχέδιο εθελουσίας εξόδου λόγω Ταμείων Προνοίας ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

μέχρι και 30% Κατάργηση ή μείωση κατά 50% των επιδομάτων. Σε εκκρεμότητα το σχέδιο εθελουσίας εξόδου λόγω Ταμείων Προνοίας ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΚΥΡΩΣΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εμπάρκο της Αγκυρας στο Ευρωκοινοβούλιο Αμήχανοι και ενοχλημένοι από τη στάση των Ευρωπαίων, οι Τούρκοι αξιωματούχοι ακυρώνουν προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20349 ΤΙΜΗ 1.00 OI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ CYTA ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. να παραμείνει η CYTA

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20349 ΤΙΜΗ 1.00 OI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ CYTA ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. να παραμείνει η CYTA ΤΟΥΤΗ Η ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 59ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20349 ΤΙΜΗ 1.00 Οι γιατροί δεν απεμπολούν το δικαίωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις

Αποφασίζουν αύξηση 1 δις ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Α» Αναστασιάδης-Ντράγκι στις 16 Ιουλίου με ατζέντα την οικονομία }2 ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΓΚΑΡΣΙΑ Στην Ανόρθωση περιμένουν τον ποδοσφαιριστή να τα βρει με τη Μακάμπι και να επιστρέψει

Διαβάστε περισσότερα