Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς"

Transcript

1 Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Ν.. Κωστής Χατζηδάκης για το θέµα της αναγνώρισης διπλωµάτων άλλων χωρών. Θεσσαλονίκη, Μετά την έκταση που πήρε η συζήτηση για τα πτυχία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και τις τοποθετήσεις του συναδέλφου κ. Χατζηδάκη, θεωρώ χρήσιµο να δώσω ορισµένες διευκρινίσεις δεδοµένου ότι το όλο θέµα ξεκίνησε από την κατάθεση τροπολογίας µου κατά την επεξεργασία της πρότασης οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Η πρόταση οδηγίας που θέλει να κωδικοποιήσει και να απλοποιήσει όλες τις µέχρι σήµερα οδηγίες που αφορούν στην αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων, έχει βασικό στόχο τη διευκόλυνση της µετακίνησης των ελεύθερων επαγγελµατιών. Ο στόχος αυτός είναι επιθυµητός από όλους που πιστεύουν ότι στη νέα διευρυµένη αγορά οι υπηρεσίες θα έχουν όλο και πιο σηµαίνοντα ρόλο. Η τροπολογία µου έχει το ακόλουθο περιεχόµενο: «Το κράτος µέλος υποδοχής δεν υποχρεούται να εφαρµόσει το άρθρο αυτό, όταν ο αιτών κατέχει τίτλο κατάρτισης, που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος µέλος, εάν ο τίτλος αυτός πιστοποιεί επαγγελµατική εκπαίδευση που έχει πραγµατοποιηθεί εν όλω ή εν µέρει στο έδαφος του κράτους µέλους υποδοχής σε ίδρυµα που, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους µέλους, δεν αποτελεί το εκπαιδευτικό ίδρυµα που απαιτείται κατά το άρθρο 11 για το επίπεδο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο οποίο αντιστοιχεί ο τίτλος εκπαίδευσης». Αυτή, όπως φαίνεται από το περιεχόµενό της, δεν επιδιώκει να περιορίσει την ελεύθερη εγκατάσταση επαγγελµατιών από µια χώρα σε άλλη, αλλά να εξασφαλίσει το ισοδύναµο της ποιότητας των υπηρεσιών που πιστοποιούν οι διάφοροι τίτλοι. 1

2 Συγκεκριµένα, το νόηµά της είναι ότι για να αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών ενός ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος έκανε τις σπουδές του κατά ένα µέρος σε µια χώρα και κατά άλλο µέρος σε άλλη χώρα, θα πρέπει και στις δύο περιπτώσεις οι σπουδές να γίνονται σε ιδρύµατα που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της κάθε χώρας συνιστούν εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αυτή την προϋπόθεση, το να υπάρχει στη βάση της αναγνώρισης κάθε πτυχίου αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα, δεν τη δέχεται ο κ. Χατζηδάκης, όπως φαίνεται από το περιεχόµενο κυρίως της µιας από τις 3 τροπολογίες που κατέθεσε και που επί λέξει έχει ως εξής: «Οι τίτλοι εκπαίδευσης που εκδίδονται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης, της αναγνώρισης ή της πιστοποίησης θεωρούνται ως τίτλοι εκπαίδευσης των ιδρυµάτων που εκδίδουν τον σχετικό τίτλο». Ενώ λοιπόν αυτό είναι το αντικείµενο των διαφορετικών µας προτάσεων ο κ. Χατζηδάκης προσπαθεί να µεταφέρει το πεδίο συζήτησης σε τελείως διαφορετική βάση από αυτήν που συνιστά το περιεχόµενο της πρότασής µου και το αντικείµενο της οδηγίας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση, θέλω να πιστεύω όχι εσκεµµένη, στην όλη συζήτηση και για τις χιλιάδες των ενδιαφερόµενων επαγγελµατιών. Μετά τις βασικές αυτές διευκρινίσεις θα ήταν σκόπιµο να αναφερθούν συνοπτικά και τα παρακάτω, που θέλω να πιστεύω ότι θα συµβάλουν στην καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών µας. 1. Η πρότασή µου θέτει ως προϋπόθεση αναγνώρισης τίτλων που πιστοποιούν εκπαίδευση την παροχή της αντίστοιχης εκπαίδευσης από αναγνωρισµένα ιδρύµατα και δε θίγει τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων και θα έλεγα ούτε τη δυνατότητα αναγνώρισης πτυχίων από ιδιωτικά πανεπιστήµια όπου και όταν αυτά λειτουργούν νόµιµα. Η προϋπόθεση της ύπαρξης αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, την οποία η τροπολογία του κ. Χατζηδάκη επεδίωξε να εξουδετερώσει, είναι αναγκαίο να καλύπτει το σύνολο της περιόδου εκπαίδευσης, έστω κι αν αυτή γίνεται εν µέρει στο κράτος στο οποίο θέλει να αναγνωριστεί ένας επαγγελµατίας και εν µέρει σε άλλο κράτος. εν αµφισβητεί τους τίτλους που παρέχει ένα ξένο αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό 2

3 ίδρυµα, αλλά αµφισβητεί τη δυνατότητα να πιστοποιεί σπουδές που παρέχονται από ένα άλλο ίδρυµα σε ένα άλλο κράτος και που συµβαίνει το κράτος αυτό να µην το αναγνωρίζει ως εκπαιδευτικό ίδρυµα. Εάν δεν υπάρξει αυτή η προϋπόθεση θα µπορεί ο οποιοσδήποτε να δηµιουργεί µια επιχείρηση που θα την αυτοχαρακτηρίζει εκπαιδευτικό ίδρυµα κι ένα οποιοδήποτε πανεπιστήµιο άλλης χώρας έναντι οικονοµικών ανταλλαγµάτων να προσφέρει τίτλους πανεπιστηµιακούς. 2. Είναι χαρακτηριστικό ότι και αυτοί ακόµη που µιλούν για ιδιωτικά πανεπιστήµια στη µεγάλη τους πλειονότητα οµιλούν για ιδιωτικά πανεπιστήµια µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αλλά και µε την εκδοχή των ένθερµων οπαδών της νεοφιλελεύθερης προσέγγισης, τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση γίνεται λόγος για πανεπιστήµια, για ιδρύµατα δηλαδή που θα έχουν λάβει το καθεστώς αυτό από το νοµοθέτη της κάθε χώρας. Ο κ. Χατζηδάκης ξεπερνά και αυτό το όριο και στην πραγµατικότητα δέχεται ότι οποιοσδήποτε ιδιωτικός κερδοσκοπικός φορέας χωρίς καµία προδιαγραφή θα µπορεί να συµµετέχει στην παραγωγή πτυχίων. Αν περάσει η αντίληψη του κ. Χατζηδάκη, τότε όλο το σύστηµα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης τινάζεται στον αέρα και αυτό νοµίζω δεν είναι προς το συµφέρον ούτε των σηµερινών πτυχιούχων ούτε των νέων γενεών που θα φιλοδοξούν να έχουν γνώσεις πανεπιστηµιακού επιπέδου. Το λάθος της τροπολογίας του κ. Χατζηδάκη είναι ότι δε δέχεται καµία προϋπόθεση, κανέναν όρο προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων σπουδών. Βέβαια, υπάρχουν, όπως αναφέρεται, σπουδαστές που µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο αποκτούν πτυχία µέσω της µαθητείας τους στα κέντρα ελευθέρων σπουδών. Κανείς δεν θα θέλει να τους τιµωρήσει, έστω και αν ακολούθησαν µια διαδικασία µε δική τους ευθύνη, που το επίσηµο κράτος δεν την αναγνωρίζει. Αν εστιαστεί το πρόβληµα σε αυτή τη συγκεκριµένη κατηγορία εύλογα ελκύει τις συµπάθειες όλων. Όµως, το να βλέπει κανείς τα πράγµατα µε έναν τέτοιο κοντόφθαλµο και στατικό τρόπο προσπερνάει άλλα αδιέξοδα. 3

4 3. Πιο συγκεκριµένα, αν επικρατήσει η λογική του κ. Χατζηδάκη, την επόµενη µέρα οι θα γίνουν 60 ή 100 χιλιάδες και το πλεονέκτηµα που έχουν σήµερα οι σηµερινοί φοιτούντες στα κέντρα ελευθέρων σπουδών θα εξουδετερωθεί. Στο εσωτερικό της χώρας οι πιέσεις θα είναι τέτοιες που θα πολλαπλασιαστούν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναζητούν συµφωνίες φραντσάιζινγκ, που δεν θα περιορίζονται σε 2 ή 3 πανεπιστήµια σε 2 ή 3 χώρες. Οι πιέσεις θα έρχονται και από το εξωτερικό κυρίως από πανεπιστήµια επαρχιακά των νέων υπό ένταξη χωρών, τα οποία θα βρουν µια σηµαντική πηγή εσόδων και θα επιδιώκουν να έρχονται σε επικοινωνία µε οποιοδήποτε τέτοιον φορέα µε άµεση συνέπεια τη µαζική παραγωγή ανεξέλεγκτων πτυχίων. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η γενική προλεταριοποίηση όλων των ελευθέρων επαγγελµατιών που για την άσκηση του επαγγέλµατος τους απαιτείται ένα πτυχίο. Κάτι τέτοιο δεν είναι φιλολαϊκή λύση. 4. Η αναφορά του κ. Χατζηδάκη σε δογµατικές αγκυλώσεις είναι τουλάχιστον υπερβολική, αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς µόνο το Λαϊκό Κόµµα, το κόµµα των Φιλελευθέρων και µια πολιτική οµάδα ακόµα δεξιότερα έκαναν δεκτή την πρότασή του. Η αρνητική θέση στην πρότασή του από τις άλλες πολιτικές οµάδες δείχνει ότι οι αντιρρήσεις προέρχονται από έναν ευρύτερο προβληµατισµό για τη διασφάλιση οργάνωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε κατοχύρωση της ποιότητας της παρεχόµενης παιδείας, και αυτό είναι το πραγµατικό συµφέρον των γονέων και των παιδιών. Ο κ. Χατζηδάκης έχει δίκιο όταν λέει ότι είναι παραπλανητική η αναφορά στη µικρή διαφορά των 3 ψήφων µε την οποία έγινε δεκτή η πρόταση του γιατί, την πρότασή του υποστήριξαν οι παραπάνω πολιτικές οµάδες. Οι 3 παραπάνω όµως πολιτικές οµάδες, που αποτελούν και την πλειοψηφία του ΕΚ εκφράζουν τη συντηρητική πτέρυγα του. Η θέση τους αυτή καταδεικνύει ότι οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στους συντηρητικούς και τις άλλες πολιτικές οµάδες όχι µόνο δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά συνεχίζουν να αναδεικνύουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε µεγάλα πολιτικά θέµατα. 5. Τα κέντρα ελευθέρων σπουδών είχαν προβλεφθεί για να καλύψουν πρακτικές ανάγκες τεχνικής παιδείας. εν είναι ιδιωτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας παιδείας και δεν 4

5 έχουν ακόµη ούτε το καθεστώς ενός σχολείου. Παρέχουν υπηρεσίες ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς και τις επιδιώξεις του επιχειρηµατία που τα ιδρύει. Σε καµιά περίπτωση λοιπόν δε σχεδιάστηκαν ως ανταγωνιστικά ή συµπληρωµατικά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η ύπαρξή τους έχει τελείως διαφορετικό σκοπό και συνεπώς η κατάργησή τους δεν είναι αναγκαία. Θα πρέπει όµως µετά και από τη συζήτηση που άνοιξε και των εξελίξεων που αναµένονται να οριοθετηθεί µε σαφήνεια το καθεστώς τους. Όσον αφορά τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων για την παραγωγή κοινών πτυχιούχων θα πρέπει να είναι συνεργασία µεταξύ ισοδυνάµων ιδρυµάτων, γιατί µόνο έτσι εξασφαλίζεται το ισοδύναµο των πτυχίων. 6. Εξάλλου, η αναφορά του κ. Χατζηδάκη στον κίνδυνο καταδίκης της Ελλάδας από τη µη συµµόρφωσή της στην Οδηγία 89/48 δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια αντιστροφή του προβλήµατος. Πράγµατι, από τη στιγµή που έχουµε πρόταση νέας Οδηγίας το θέµα δεν είναι η εφαρµογή ή όχι της παλιάς οδηγίας, αλλά η θεσµοθέτηση µιας νέας Οδηγίας, χωρίς τα προβλήµατα της παλιάς. Το µεγάλο ερώτηµα που πρέπει να θέσει κάθε πολίτης για το οποίο πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη πολιτική στάση από τα διάφορα κόµµατα, είναι το αν στην κοινωνία που οραµατιζόµαστε η παιδεία θα συνιστά πλήρως εµπορευµατοποιηµένο αγαθό ή δηµόσιο αγαθό για το οποίο το κράτος θα έχει την τελική ευθύνη ελέγχου των όρων προσφοράς της. Αν γίνει δεκτό το πρώτο, η παιδεία θα µετατραπεί σε καθαρά βιοµηχανικό προϊόν όπου τους κύριους κανόνες δεν θα ορίζουν τα κράτη, αλλά θα υπαγορεύουν τα διάφορα διεθνή οικονοµικά κέντρα, που θα µπορούν ακόµα να έχουν λόγο και για τη χρηµατοδότηση της παιδείας, όταν αυτή θα θίγει τον ανταγωνισµό. Όποιος παρακολούθησε στις προηγούµενες φάσεις τις διαπραγµατεύσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου γνωρίζει τις έντονες πιέσεις που υπήρχαν για να περάσουν και τα θέµατα παιδείας στον ελεύθερο ανταγωνισµό. Όλα αυτά βέβαια δεν πρέπει να µας οδηγήσουν σε µια απλή άρνηση. Τα νέα δεδοµένα που θέτει η διευρυµένη Ευρώπη, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, οι νέες µορφές παιδείας που παρουσιάζονται µας στέλνουν το µήνυµα ότι η Πολιτεία, τα πανεπιστήµια 5

6 και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εργαστούν από κοινού για να σχεδιάσουν το µέλλον της τριτοβάθµιας παιδείας. 6

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ιφ. Καµτσίδου Επ. καθηγήτρια ΑΠΘ Ι. Η αναθεώρηση που δεν έγινε: µια επιλογή συµβολικής κυρίως σηµασίας; Μια από τις λίγες περιπτώσεις, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΚΑΛ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Μ : 1340200200175 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου...2 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου...2 2. Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Τεύχος 5 Μάιος 2015 Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., κ. Λ. Βρυζίδη Ενίσχυση υποστηλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι προοπτικές Ευκαιρίες και κίνδυνοι

ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι προοπτικές Ευκαιρίες και κίνδυνοι 12.09.2011 ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι προοπτικές Ευκαιρίες και κίνδυνοι Κ.Καρκανιάς * ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Έχω θέσει την λέξη «Πανεπιστήµια» σε εισαγωγικά παρ ότι χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ 10 ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ 10 ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1 Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ 10 ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κυρίες και κύριοι. Κατ αρχάς θέλω να συγχαρώ όλους εκείνους που µε οποιοδήποτε τρόπο συνέλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η

Διαβάστε περισσότερα