σελ. 2 1 Για τη χρήση των κλιμάκων στάσεων και συμπεριφοράς στη Γαλλία: Grunberg-Schweisguth

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σελ. 2 1 Για τη χρήση των κλιμάκων στάσεων και συμπεριφοράς στη Γαλλία: Grunberg-Schweisguth"

Transcript

1 Ιδεολογικές Αξίες, Πολιτικές Στάσεις και Ηγεμονία: Οι «ισχυρές μεταβλητές» της πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς στη συγκυρία των Βουλευτικών εκλογών Εισαγωγή Στόχος του άρθρου αυτού είναι η διερεύνηση της ιδεολογικής και πολιτικής γεωγραφίας του ελληνικού εκλογικού σώματος, όπως καταγραφόταν κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Σεπτεμβρίου Επίσης, η αντίστοιχη αποτύπωση της εκλογικής βάσης των πολιτικών κομμάτων και η διερεύνηση των πρωτευουσών αντιθέσεων που διασχίζουν το κομματικό σύστημα. Η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων (μπορεί να) συνεισφέρει στο να φωτίσει μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τα σημερινά ελληνικά πολιτικά κόμματα, όπως το πόσο συνεκτικά / συμπαγή είναι τα εκλογικά τους σώματα, πόσο συγκλίνουσες ή ανταγωνιστικές είναι οι εκλογικές τους βάσεις, ποιά είναι η γεωγραφία της κοινωνικής / πολιτικής εκπροσώπησης που συγκροτούν και τέλος, ποιές είναι οι ηγεμονεύουσες ιδεολογίες τόσο στο σύνολο του εκλογικού σώματος όσο και στο εσωτερικό της εκλογικής τους βάσης. Μεθοδολογία της ανάλυσης: Το πρωτογενές υλικό πάνω στο οποίο βασίζεται η μελέτη αυτή είναι τα ποσοτικά δεδομένα από την Πανελλήνια Ερευνα Πολιτικής Συμπεριφοράς της εταιρείας ερευνών VPRC που διενεργήθηκε την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2007 σε δείγμα πολιτών, δηλαδή σε μια χρονική απόσταση από τις εκλογές 2 περίπου μηνών, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και πρόσωπο-μεπρόσωπο (face-to-face) συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτωμένων. Για τη διερεύνηση της ιδεολογικο-πολιτικής γεωγραφίας του εκλογικού σώματος χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας οι παρακάτω 14 ειδικές μεταβλητές (ερωτήσεις): 1. «Είτε πρόκειται για τη δεξιά είτε για την αριστερά, όποιος και να κυβερνά είναι το ίδιο πράγμα» 2. «Για να διατηρήσουμε τις ηθικές μας αξίες πρέπει να υπάρχει λογοκρισία στις ταινίες και τα περιοδικά» 3. «Για μερικά εγκλήματα χρειάζεται να ισχύει η θανατική ποινή» 4. «Προτιμώ να κοιτάζω τον εαυτό μου, παρά να προσπαθώ να αλλάξω την κοινωνία» 5. «Είναι λογικό οι μουσουλμάνοι πολίτες που ζουν στην Ελλάδα να έχουν τους δικούς τους χώρους (τζαμί) ώστε να προσεύχονται και να λειτουργούν» 6. «Διαφωνώ με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό στο οποίο πρέπει όλοι να έχουν δικαίωμα πρόσβασης» 7. «Ο περιορισμός των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών είναι αποδεκτός εφόσον συμβάλει στη μείωση της εγκληματικότητας και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας» 8. «Χρειάζεται να προστατεύσουμε το Περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, ακόμα και αν χρειαστεί να έχουμε μικρότερη οικονομική ανάπτυξη» 9. «Οι περισσότεροι μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας προσφέρουν στην ελληνική οικονομία και θα πρέπει να νομιμοποιηθούν» 10. «Είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σήμερα σε κάποια διαδήλωση ώστε να υπερασπιστώ μαζί με άλλους ανθρώπους τις ιδέες μου» σελ. 1

2 11. «Η εγκληματικότητα οφείλεται στο μεγάλο αριθμό ξένων που βρίσκεται στη χώρα μας» 12. «Η οικονομία λειτουργεί καλύτερα όσο λιγότερο παρεμβαίνει το κράτος και όση περισσότερη ελευθερία έχουν οι επιχειρήσεις» 13. «Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα θα πρέπει να φύγει από τον έλεγχο του κράτους και να το διαχειρίζεται περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας» 14. «Μέσα στην Ευρώπη κινδυνεύουμε να χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα και τις αξίες μας» Οι ερωτώμενοι τοποθετήθηκαν σε μια κλίμακα 1-5 (διαφωνώ απόλυτα / μάλλον διαφωνώ / ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ / μάλλον συμφωνώ / συμφωνώ απόλυτα) ξεχωριστά για κάθε φράση-μεταβλητή. Πολλές από τις παραπάνω μεταβλητές, όπως. π.χ. η θέση για τη θανατική ποινή, για τη λογοκρισία ή τον εθνοκεντρισμό, έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά τόσο σε ελληνικές όσο και σε ευρωπαϊκές έρευνες πολιτικής συμπεριφοράς, αφού έχει αποδειχτεί ότι αποτελούν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για την ιδεολογικο-πολιτική τοποθέτηση. Κάποιες άλλες, όπως π.χ. η θέση για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, για τη διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος, ή για τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών χάριν της ασφάλειας, προέκυψαν με τη μορφή ισχυρών διαιρετικών εντάσεων από το πρόγραμμα ποιοτικών ερευνών πολιτικής συμπεριφοράς της VPRC που διενεργήθηκε τον Μάιο του 2007 με τη μέθοδο των συζητήσεων ομάδων εστίασης (focus groups) και που είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των συλλογικών πολιτικών ταυτοτήτων στη σημερινή Ελλάδα και τις συγκεκριμένες αντιθέσεις (clivages) με τις οποίες συγκροτούνται (Προβή 2008). Στόχος της χρησιμοποίησης των μεταβλητών αυτών κατά την ερευνητική διαδικασία είναι να διερευνηθεί, με βάση τις τοποθετήσεις των ερευνώμενων σε αυτές, αν προκύπτουν συστηματικές ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις του εκλογικού σώματος και αν αυτές συνδέονται με τις πολιτικές προτιμήσεις της ψήφου, αλλά και με τις συμβολικές αναφορές της αυτοτοποθέτησης στην κλίμακα Αριστερά / Δεξιά. Στον πυρήνα της προβληματικής βρίσκεται η θεωρία της κατασκευής ειδικών κλιμάκων ιδεολογικών και πολιτικών στάσεων που χρησιμοποιούνται στις ποσοτικές έρευνες γνώμης, όπως είναι οι κλίμακες «οικονομικού φιλελευθερισμού» και πολιτισμικού φιλελευθερισμού που χρησιμοποιήθηκαν στη Γαλλία ή η κλίμακα «αυταρχισμού-φιλελευθερισμού» που χρησιμοποιήθηκε στη Βρετανία. Οι κλίμακες αυτές μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πρόβλεψη πολιτικών τάσεων και εκλογικών επιλογών, αλλά και στη βαθύτερη κατανόηση της κλασικής κλίμακας Αριστερά / Δεξιά, αφού μπορούν να της προσδώσουν μια «ρεαλιστικότερη» και υλικότερη βάση, ελέγχοντας αν οι τοποθετήσεις πάνω σ αυτήν συνοδεύονται από ένα αντίστοιχο ιδεολογικό, αξιακό και πολιτικό περιεχόμενο 1. Για την ανάλυση των δεδομένων και την κατασκευή των δεικτών και των κλιμάκων πολιτικής συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis). Σε αντίθεση με παλαιότερες ανάλογες εργασίες μας (Βερναρδάκης 2003, 2005), στις οποίες η συγκρότηση των κλιμάκων γινόταν με βάση ένα προϋπάρχον θεωρητικό υπόδειγμα (οι μεταβλητές ομαδοποιούνταν σε κατηγορίες βάσει, περισσότερο, της θεματικής 1 Για τη χρήση των κλιμάκων στάσεων και συμπεριφοράς στη Γαλλία: Grunberg-Schweisguth 1990, 1997, Michelat Για τη Bρετανία: Evans Heath 1995, Evans Heath Lalljee 1996, Tilley Για τις ΗΠΑ και τις αντίστοιχες χρήσεις στις εκλογικές έρευνες: Dalton Για την Ελλάδα: Βερναρδάκης 2003, 2005, Κωνσταντινίδης σελ. 2

3 τους συγγένειας), για τη συγκεκριμένη εργασία επιλέχτηκε η «αυτορύθμιση» τρόπον τινά που προσφέρει η παραγοντική ανάλυση. Το αποτέλεσμα δεν διαφοροποιεί σημαντικά τα συμπεράσματα, προσφέρει όμως μεγαλύτερο εύρος ποιοτικών πληροφοριών και καθιστά πιο συμπαγή τη συγκρότηση των κλιμάκων. Η συγκεκριμένη μέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης έχει τρία βασικά πλεονεκτήματα: α) επιτρέπει την «αμερόληπτη» εξαγωγή «δεικτών», αφού υποδεικνύει τις μεταβλητές με τη μεγαλύτερη μεταξύ τους στατιστική συνάφεια και άρα οδηγεί σε μια περισσότερο έγκυρη ομαδοποίηση των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών, β) προσδιορίζει τις μεταβλητές εκείνες με τη μεγαλύτερη στατιστική σημαντικότητα στο εσωτερικό του κάθε δείκτη, υποδεικνύοντας έτσι τις περισσότερο βαρύνουσες που επηρεάζουν και τις υπόλοιπες και, γ) «ελέγχει» τη λειτουργία των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών (ερωτήσεων) στο ερωτηματολόγιο, σχετικά με τη διατύπωσή τους, την κατανοήσή τους από τους ερευνώμενους και τη δυνατότητά τους να προκαλούν μια ιδιαίτερης έντασης κοινωνική διαίρεση (clivage) στην κοινή γνώμη (Vaus 2002). Ετσι, από τις 14 χρησιμοποιηθείσες μεταβλητές στην έρευνα εμφάνισαν ισχυρότατη στατιστική σημαντικότητα οι 13. Η μοναδική μεταβλητή που «αυτοεξαιρέθηκε» ήταν αυτή που καλούσε τους ερευνώμενους να τοποθετηθούν σχετικά με το δικαίωμα των μουσουλμάνων που ζουν στη χώρα μας να έχουν δικό τους χώρο προσευχής (τζαμί) 2 2. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς και κατανομή του εκλογικού σώματος Η παραγοντική ανάλυση των 13 μεταβλητών (ερωτήσεων) της έρευνας κατέδειξε την ύπαρξη πέντε (5) δεικτών πολιτικής συμπεριφοράς 3 : α) Δείκτης «πολιτικού κυνισμού»: ισχύει για το 94% του δείγματος, πρόκειται δηλαδή για τον ισχυρότερο δείκτη πολιτικής συμπεριφοράς στη συγκυρία διεξαγωγής της έρευνας και προκύπτει από την ισχυρή στατιστική συσχέτιση των μεταβλητών που αφορούν στη γνώμη για την εξομοίωση της αριστεράς και της δεξιάς («...όποιος και να κυβερνά είναι το ίδιο πράγμα») και τον ατομικισμό («προτιμώ να κοιτάζω τον εαυτό μου...»). Και οι δύο αυτές μεταβλητές είναι εξίσου στατιστικά σημαντικές για το δείκτη. β) Δείκτης «ιδεολογικού ανθρωπισμού»: ισχύει για το 89% του δείγματος και προκύπτει από την ισχυρή στατιστική συσχέτιση των μεταβλητών που αφορούν στη γνώμη για τη νομιμοποίηση των οικονομικών μεταναστών, τη γνώμη για τη συλλογική ενεργοποίηση με σκοπό την υπεράσπιση των ιδεών και τη γνώμη για τη σχέση εγκληματικότητας και μεγάλου αριθμού ξένων στη χώρα μας. Η τελευταία μεταβλητή είναι αυτή με τη μεγαλύτερη στατιστική σημαντικότητα, 2 Η μη-ισχυρή στατιστική σημαντικότητα της ερώτησης αυτής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διατύπωσή της. Θα λειτουργούσε πιθανότατα καλύτερα αν ζητούσε από τους ερωτώμενους να τοποθετηθούν στο αν συμφωνούν «να υπάρχουν χώροι λειτουργίας και προσευχής των μουσουλμάνων πολιτών όπου υπάρχουν πολυπληθείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί», διατύπωση που φέρνει εγγύτερα τον ερωτώμενο με το πρόβλημα, και όχι με τη γενικότητα που ετέθη «είναι λογικό οι μουσουλμάνοι που ζουν στη χώρα μας να έχουν το δικό τους χώρο προσευχής και λειτουργίας». 3 Η ονοματοδοσία του δεύτερου και του τέταρτου δείκτη είναι σε κάποιο βαθμό αυθαίρετη και ίσως ατυχής. Η προσπάθεια ήταν να συμπυκνωθούν σε ένα περιγραφικό όρο οι συμμετέχουσες μεταβλητές στο δείκτη. Η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε ας θεωρηθεί ενδεικτική. σελ. 3

4 επηρεάζει δηλαδή σε μεγαλύτερο βαθμό τη συγκρότηση του δείκτη σε σχέση με τις άλλες δύο. γ) Δείκτης «αυταρχισμού»: ισχύει για το 86% του δείγματος και προκύπτει από την ισχυρή στατιστική συσχέτιση των μεταβλητών που αφορούν στη γνώμη για τη λογοκρισία, τη θανατική ποινή και τον κίνδυνο απώλειας της εθνικής ταυτότητας λόγω της συμμετοχής της χώρας στην ενωμένη Ευρώπη. Η στατιστικά σημαντικότερη από τις τρεις μεταβλητές είναι αυτή της λογοκρισίας. δ) Δείκτης «πολιτικού εκδημοκρατισμού»: ισχύει για το 84% του δείγματος και προκύπτει από την ισχυρή συσχέτιση των μεταβλητών που αφορούν στη γνώμη για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τον περιορισμό των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών χάριν της ασφάλειας και την προστασία του Περιβάλλοντος ακόμα και σε βάρος της οικονομικής ανάπτυξης. Οι δύο πιο σημαντικές στατιστικά μεταβλητές του δείκτη αυτού είναι η γνώμη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το περιβάλλον. ε) Δείκτης «οικονομικού φιλελευθερισμού» («νεοφιλελευθερισμού»): ισχύει για το 83% του δείγματος και προκύπτει από δύο ισοδύναμες στατιστικά μεταβλητές, τη γνώμη για «λιγότερο κράτος και περισσότερη ελευθερία στις επιχειρήσεις» και τη γνώμη για τον τρόπο διαχείρισης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος (κρατική εγγύηση ή [και] συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα). Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί καταγράφεται η κατανομή του γενικού εκλογικού σώματος στους πέντε δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς. Τα ποσοστά εκφράζουν την τοποθέτηση του σώματος σε δύο βασικούς πόλους (π.χ. «κυνικοί» / «μη-κυνικοί», «αυταρχικοί» / «αντιαυταρχικοί», κοκ), που προκύπτουν από την συστηματική και συνεκτική τοποθέτηση στη μία ή στην άλλη πλευρά. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κατανομή του εκλογικού σώματος με βάση τους 5 δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς (ποσοστά %) «Κυνικοί» 49.4 «Πολιτικός Κυνισμός» «Μη-κυνικοί» 44.8 «Μη-κατατάξιμοι» 5.8 «Συντηρητικοί» 53.1 «Ιδεολογικός Ανθρωπισμός» «Προοδευτικοί» 35.6 «Μη-κατατάξιμοι» 11.2 «Αυταρχικοί» 51.6 «Αυταρχισμός» «Αντι-αυταρχικοί» 34.4 «Μη-κατατάξιμοι» 14.1 «Συντηρητικοί Νεοφιλελεύθεροι» «Πολιτικός Εκδημοκρατισμός» «Δημοκρατικοί» 63.3 «Μη-κατατάξιμοι» 16.2 «Νεοφιλελεύθεροι» 27.8 «Οικονομικός «Αντι-νεοφιλελεύθεροι» 55.2 Φιλελευθερισμός» «Μη-κατατάξιμοι» 17.0 Πηγή: VPRC, Ερευνα Πολιτικής Συμπεριφοράς, Ιούνιος-Ιούλιος 2007, Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων σελ. 4

5 Στην ουσία οι 5 αυτοί δείκτες μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από το δείκτη «πολιτικού κυνισμού», το δείκτη «ανθρωπισμού» και το δείκτη «αυταρχισμού». Το κοινό τους στοιχείο είναι ότι, γενικά, συγκροτούνται από ιδεολογικές τοποθετήσεις. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από το δείκτη του «πολιτικού εκδημοκρατισμού» και το δείκτη «οικονομικού φιλελευθερισμού». Το κοινό τους στοιχείο είναι ότι συγκροτούνται, γενικά, από τοποθετήσεις πάνω σε πολιτικές (policies). Αυτό που παρατηρείται είναι ότι στην πρώτη κατηγορία κυριαρχούν οι «κυνικές», «συντηρητικές» ή «αυταρχικές» απόψεις, ενώ στη δεύτερη κατηγορία κυριαρχούν οι απόψεις περί δικαιωμάτων, κρατικών εγγυήσεων και δημόσιου χώρου. Με άλλα λόγια, σε ζητήματα ιδεολογικών και αξιακών τοποθετήσεων οι απόψεις που κυριαρχούν στο γενικό εκλογικό σώμα είναι «συντηρητικές» και στραμένες προς την παράδοση της δεξιάς, ενώ σε ζητήματα πολιτικών και σχέσεων με το κράτος οι απόψεις που κυριαρχούν είναι «προοδευτικές» και στραμένες προς την παράδοση της αριστεράς 4 Ωστόσο, μεγαλύτερη στατιστική βαρύτητα εμφανίζουν οι ιδεολογικοί δείκτες, έτσι που το συμπέρασμα να είναι σαφές: οι ιδεολογικές τοποθετήσεις αποτελούν σημαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της πολιτικής συμπεριφοράς σε σχέση με τις πολιτικές τοποθετήσεις (ή ακριβέστερα: τις τοποθετήσεις επί πολιτικών). 3. Η ιδεολογική σύγκλιση των κομμάτων εξουσίας (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ). Η κατανομή της εκλογικής τους βάσης στους ισχυρότερους δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς Ο δικομματισμός στις εκλογές 2007 κατέγραψε ένα ποσοστό της τάξης του 80%. Μειώθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο άθροισμα του 2004, ενώ παρουσιάστηκε και αύξηση της αποχής κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Το ερώτημα είναι αν ο δικομματισμός (ευρισκόμενος σε εκλογική πτώση) εκπροσωπεί δύο διακριτές ιδεολογικο-πολιτικά εκλογικές συμμαχίες (όπως υπήρξε η παράδοση του μεταπολιτευτικού δικομματισμού έως τα μέσα της δεκαετίας του 90) ή αντίθετα εξελίσσεται η τάση της σύγκλισης των δύο κομμάτων (όπως παρατηρείται από τις εκλογές του 2000 και εντεύθεν). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η τοποθέτηση των εκλογικών σωμάτων ΝΔ ΠΑΣΟΚ στους 3 ισχυρότερους δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς, αυτούς που συγκροτούνται στη βάση των ιδεολογικών ζητημάτων (οι κοινωνικές αντιθέσεις επί των οποίων εμφανίζονται σημαντικότερες) και αποτυπώνεται η ιδεολογική γεωγραφία των δύο κομμάτων εξουσίας. 4 Παρόμοιο ήταν το συμπέρασμα που είχε εξαχθεί και παλαιότερα σε σχέση με την ιδιότυπη και φαινομενικώς αντιφατική συγκρότηση του «μεσαίου χώρου», όπου αν και ακολουθήθηκε διαφορετική μεθοδολογία στην προσέγγιση και ομαδοποίηση των τοποθετήσεων διαπιστωνόταν επίσης η διάκριση μεταξύ «ιδεολογικών» και «πολιτικών» τοποθετήσεων στο εκλογικό σώμα, με τις πρώτες να κυριαρχούνται από «συντηρητικές-αυταρχικές» στάσεις και τις δεύτερες από «κοινωνικές-δημοκρατικές» αντίστοιχες. Η «αντίφαση» αυτή αποτελεί τον «ορθολογικό» πυρήνα της συγκρότησης του «μεσαίου χώρου» από τα μέσα της δεκαετίας 90 (Βερναρδάκης 2005, 57-85) σελ. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Κατανομή του εκλογικού σώματος των δύο κομμάτων εξουσίας (ΝΔ ΠΑΣΟΚ) με βάση τους 3 ισχυρότερους δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς (ποσοστά %) ΝΔ ΠΑΣΟΚ «Κυνικοί» «Πολιτικός Κυνισμός» «Μη-κυνικοί» «Συντηρητικοί» «Ιδεολογικός Ανθρωπισμός» «Προοδευτικοί» «Αυταρχικοί» «Αυταρχισμός» «Αντιαυταρχικοί» Πηγή: VPRC, Ερευνα Πολιτικής Συμπεριφοράς, Ιούνιος-Ιούλιος 2007, Παραγοντική Ανάλυση Δεδομένων Από τη συγκεκριμένη κατανομή στο εσωτερικό των δύο κομμάτων, επιβεβαιώνεται ότι η σύγκλιση της εκλογικής τους βάσης έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Στον ισχυρότερο δείκτη πολιτικής συμπεριφοράς του εκλογικού σώματος, το δείκτη πολιτικού κυνισμού τα δύο κόμματα είναι απολύτως διαιρεμένα σε «κυνικούς» και «μη-κυνικούς» 5. Στο δείκτη ιδεολογικού ανθρωπισμού οι «συντηρητικοί» ψηφοφόροι υπερτερούν και στα δύο κόμματα (στη ΝΔ κατά πολύ περισσότερο και λιγότερο στο ΠΑΣΟΚ). Στο δείκτη αυταρχισμού, επίσης, η εικόνα είναι αμετάβλητη. Πέραν βεβαίως της ομοιόμορφης φοράς των εκλογικών σωμάτων των δύο κομμάτων εμφανίζεται ένα σημαντικό συστηματικό δεδομένο που αφορά στο διχασμό της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει ευθέως στη δομική κρίση του χώρου αυτού, σε αντίθεση με τη ΝΔ που παρά την υπαρκτή αμφισημία της είναι περισσότερο συμπαγής και, βεβαίως, περισσότερο συμβατή με τον σκληρό εκλογικό-ιδεολογικό της πυρήνα. 4. Η γεωγραφία του κομματικού συστήματος και οι τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων. Επιχειρώντας να εκφράσουμε τους γενικούς δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς σε κλίμακες τοποθέτησης από το 1 έως το 10 (όπου το 1 είναι η μία ακραία θέση και 10 η άλλη ακραία θέση) και, ταυτόχρονα, να αντιστοιχίσουμε στατιστικά τις τοποθετήσεις των εκλογέων με τις θέσεις της κλίμακας, οδηγούμαστε στην τοπογραφία του κομματικού συστήματος, όπως αυτό καταγραφόταν λίγο πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου Παρατηρώντας το Διάγραμμα 1 όπου συσχετίζεται η τοποθέτηση στην κλίμακα «αυταρχισμού» από το 1 έως το 10 (όπου 1= οι πιο «αυταρχικές» τοποθετήσεις και 10=οι πιο «αντιαυταρχικές») με την πρόθεση ψήφου διακρίνει κανείς τα εξής στοιχεία: 5 Σχετικά με το δείκτη «πολιτικού κυνισμού» πρέπει να επισημανθεί η έντονη συσχέτιση μεταξύ «κυνισμού» και «θεσμικής» μεταπολιτευτικής κομματικής εκπροσώπησης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ). Οσο πιο «κυνικός» καταγράφεται κάποιος/α τόσο περισσότερο απομακρυσμένος/η από τα τέσσερα «θεσμικά» κόμματα εμφανίζεται και αντίστροφα, όσο πιο απομακρυσμένος/η από τη «θεσμική» κομματική εκπροσώπηση βρίσκεται τόσο πιο «κυνικός» καταγράφεται. Ολες οι πολιτικές συμπεριφορές πλην της ψήφου στα τέσσερα βασικά ρεύματα (ήτοι: ΛΑΟΣ, μικρότερα κόμματα, Λευκά/Ακυρα/Αποχή/, αναποφάσιστοι, αδιευκρίνιστη ψήφος, κ.λπ) κυριαρχούνται από τους «κυνικούς». Οι δείκτες κυνισμού καταγράφονται μικρότεροι μόνον στα εκλογικά σώματα της αριστεράς, κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ («κυνικοί»: 26.7%) και δευτερευόντως το ΚΚΕ («κυνικοί»: 37.9%). σελ. 6

7 α) ως πιο «ακραίο αντιαυταρχικό» κόμμα καταγράφεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συσχετίζεται μόνον με τη θέση 10 της κλίμακας. Στον αντίποδα, το πιο «ακραίο αυταρχικό» κόμμα καταγράφεται ο ΛΑΟΣ, που συσχετίζεται με τη θέση 1. Η ιδεολογική πόλωση στο εκλογικό σώμα εκφράζεται συνεπώς κατά κύριο λόγο από την αντίθεση ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΟΣ. β) η ΝΔ συσχετίζεται με τις θέσεις 3 και 4, τείνει δηλαδή στις περισσότερο «αυταρχικές» θέσεις της κλίμακας. Εμφανίζει συνεπώς μια μάλλον συμπαγή ιδεολογική ταυτότητα, περιορισμένη ωστόσο στα όρια της παραδοσιακής δεξιάς. γ) το ΚΚΕ βρίσκεται περισσότερο κοντά στις μεσαίες θέσεις της κλίμακας, δείγμα της συνύπαρξης στο εσωτερικό της εκλογικής βάσης του ισχυρών «παραδοσιακών συντηρητικών» απόψεων. δ) το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα του κομματικού συστήματος που βρίσκεται χωρίς συσχέτιση, περίπου στο «μέσον» της κλίμακας. Η τοποθέτηση αυτή υποδεικνύει τη σαφή έλλειψη «ιδεολογικού στίγματος» στη σχέση κόμματος και εκλογικής βάσης και μάλιστα στις χαρακτηριστικές θεματικές που συναποτελούν το δείκτη (λογοκρισία, θανατική ποινή, ευρωσκεπτικισμός). Είναι επίσης προφανής η (ιδεολογική) απόσταση της σημερινής ηγεσίας του κόμματος από την αντιφατική συγκρότηση της «κοινωνίας» του. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Κομματική επιλογή και τοποθέτηση στην κλίμακα «αυταρχισμού» - Ανάλυση Αντιστοιχιών Ιδεολογικός Δείκτης - Ψήφος idealsc Πρόθεση ψήφου 1,5 Λευκό 1,0 1,00 0,5 0,0 Παπαθεμελής ΛΑΟΣ ΔΓ/ΔΑ 4,00 ΝΔ 3,00 ΠΑΣΟΚ 8,00 9,00 ΣΥΝ -0,5 5,00 Κανένα Άλλο 6,00 Αναποφάσιστοι ΚΚΕ -1, Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Διάγραμμα 2 όπου αποτυπώνονται οι τοποθετήσεις των εκλογικών βάσεων των κομμάτων στην κλίμακα «οικονομικού φιλελευθερισμού»: α) στην περίπτωση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ μοιράζονται τον ένα πόλο της αντίθεσης, συσχετιζόμενοι έντονα με την «ακραία αντι-νεοφιλελεύθερη» θέση 10. σελ. 7

8 β) η ΝΔ τείνει περισσότερο προς το «νεοφιλελεύθερο πόλο» (μοιράζεται μεταξύ της μεσαίας θέσης 5 και της σχεδόν ακραίας θέσης 2), ενώ σε μια ενδιάμεση και πιθανόν παρόμοια με την ΝΔ θέση βρίσκεται και ο ΛΑΟΣ, ο οποίος συσχετίζεται έντονα με τη θέση 4 της κλίμακας. γ) Η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται μετέωρη και στην κλίμακα αυτή. Βρίσκεται στο μέσον της αντίθεσης αυτής και φαίνεται να έλκεται ταυτόχρονα από αντιθετικές πολιτικές στάσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν συσχετίζεται σαφώς με καμία θέση της κλίμακας. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Κομματική επιλογή και τοποθέτηση στην κλίμακα «οικονομικού φιλελευθερισμού» - Ανάλυση Αντιστοιχιών Οικονομικός Δείκτης - Ψήφος ecosc Πρόθεση ψήφου 0,6 0,3 0,0 Παπαθεμελής 5,00 Αναποφάσιστοι ΝΔ 2,00 Άλλο ΣΥΝ ΠΑΣΟΚ ΔΓ/ΔΑ 10,00 ΚΚΕ -0,3 7,00-0,6 4,00-0,9 ΛΑΟΣ Λευκό Κανένα -1, Στο Διάγραμμα 3 αποτυπώνεται η τοποθέτηση συσχέτιση των εκλογικών βάσεων των κομμάτων στην κλίμακα «ιδεολογικού ανθρωπισμού». Ανάλογη με τις προηγούμενες κλίμακες εικόνα καταγράφεται και εδώ: α). Το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ εγγράφεται στην πιο ακραία «προοδευτική» θέση της κλίμακας (θέση 10), έχοντας αρκετά κοντά του το ΚΚΕ. β) Στον αντίποδα η ΝΔ εγγράφεται στις πιο συντηρητικές θέσεις της κλίμακας (βρίσκεται κοντά στις θέσεις 1 και 3). Η ιδεολογική πόλωση, συνεπώς, στην κλίμακα αυτή εκφράζεται πρωτευόντως μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και δευτερευόντως μεταξύ ΚΚΕ και ΝΔ. γ) Ο ΛΑΟΣ στην κλίμακα αυτή βρίσκεται στο μέσον της κλίμακας (θέση 5). δ) Και στην κλίμακα αυτή ο «αδύνατος μεσαίος κρίκος» αποδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ. Για μια ακόμη φορά το εκλογικό του σώμα βρίσκεται μετέωρο, μη συσχετιζόμενο ισχυρά με καμία θέση της κλίμακας. σελ. 8

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Κομματική επιλογή και τοποθέτηση στην κλίμακα «ιδεολογικού ανθρωπισμού» - Ανάλυση Αντιστοιχιών Ανθρωπιστικός Δείκτης - Ψήφος 2 Λευκό anthrsc Πρόθεση ψήφου 1 0 6,00 ΔΓ/ΔΑ 5,00 7,00 ΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ 1,00 Αναποφάσιστοι Κανένα 4,008,00 ΝΔ 2,00 ΚΚΕ 3,00 10,00 ΣΥΝ -1-2 Παπαθεμελής Η τελευταία κλίμακα είναι αυτή του «πολιτικού εκδημοκρατισμού». Η τοπογραφία των τοποθετήσεων φαίνεται στο Διάγραμμα 4. Στην κλίμακα αυτές παρατηρούνται ορισμένες μικρές διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες κλίμακες: α) η σημαντικότερη και αξιολογότερη εξ αυτών των διαφορών είναι ότι για πρώτη φορά το εκλογικό σώμα του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση, με μια θέση ωστόσο της κλίμακας (τη θέση 5) που παραπέμπει σε έντονη αμφισημία και αντιφατικότητα. β) Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να καταλαμβάνει το πιο ακραίο «δημοκρατικό άκρο» (τη θέση 10), έχοντας ως πιο κοντινό του χώρο το ΚΚΕ. γ) Στην κλίμακα αυτή είναι η ΝΔ που βρίσκεται μετέωρη, χωρίς συσχέτιση και στη δίνη αντιφατικών και συγκρουόμενων εγκλήσεων. Οπως φαίνεται στο Διάγραμμα οι σχετικά κοντινές της θέσεις είναι οι εκ διαμέτρου «διαφορετικές» τοποθετήσεις των θέσεων 1, 2, 4, 6, και 8). δ) Αντίθετα, ο ΛΑΟΣ εμφανίζει μια πολύ πιο κεντρική πολιτική τοποθέτηση, όντας μάλιστα πολύ κοντά στις «δημοκρατικές» τοποθετήσεις της κλίμακας. σελ. 9

10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Κομματική επιλογή και τοποθέτηση στην κλίμακα «πολιτικού εκδημοκρατισμού» - Ανάλυση Αντιστοιχιών Κοινωνικός Δείκτης - Ψήφος 2 Παπαθεμελής socialsc2 Πρόθεση ψήφου 3,00 Κανένα 1 0 Λευκό 4,00 2,00 1,00 ΝΔ 8,00 ΠΑΣΟΚ 5,00 Άλλο 9,00 7,00 ΔΓ/ΔΑ ΚΚΕ ΛΑΟΣ 6,00-1 Αναποφάσιστοι -1,0-0,5 0,0 0,5 5. Το εκλογικό αποτέλεσμα και οι μετεκλογικές τάσεις στο κομματικό σύστημα. Συμπεράσματα Από την ανάλυση της τοποθέτησης των πολιτικών κομμάτων στις κλίμακες πολιτικής συμπεριφοράς που προηγήθηκε μπορεί κανείς να καταλήξει σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα, τα οποία φωτίζουν τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου 2007 όσο και τις μετεκλογικές εξελίξεις που περιγράφονται από μεγάλη πτώση της επιρροής των κομμάτων εξουσίας και μεγάλη άνοδο των «μικρών κομμάτων» (και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ). Ας τα παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα: α) Πρίν απ όλα, τα δεδομένα που εκτέθηκαν παραπάνω και που προσδιόρισαν τη συγκυρία της προεκλογικής περιόδου, δεν μπορούσαν παρά να οδηγήσουν με «μαθηματική ακρίβεια» στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Το ασθενέστατο ιδεολογικο-πολιτικό στίγμα του ΠΑΣΟΚ δεν προδιέγραφε τίποτα περισσότερο από μια σαφή εκλογική ήττα, συνοδευόμενη επιπλέον από μείωση των εκλογικών του δυνάμεων. Μια ήττα που ήταν προδιαγεγραμμένη αρκετό πριν τις εκλογές. Η ΝΔ από την άλλη μεριά, όντας περισσότερο συνεκτική σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και περισσότερο περιορισμένη σε σχέση με το 2004 στο «συντηρητικό χώρο», είχε εξασφαλισμένη την εκλογική νίκη αλλά με σημαντικά μειωμένες εκλογικές δυνάμεις. β) η «αντικειμενική» σύγκλιση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει πολύ σε ό,τι αφορά τις γενικές ιδεολογικές στάσεις και τοποθετήσεις των εκλογικών τους σωμάτων. Τα δύο κόμματα «μοιάζουν» αρκετά, αναπαράγοντας στο εσωτερικό τους τις ίδιες διαιρέσεις (clivages), οι οποίες, επιπλέον, εμφανίζονται σε σελ. 10

11 αρκετές περιπτώσεις ομοιόμορφα κατανεμημένες. Και τα δύο κόμματα εξουσίας τείνουν είτε στις μεσαίες θέσεις των κλιμάκων που κατασκευάστηκαν είτε παραμένουν μετέωρα, δείχνοντας ότι το ιδεολογικο-πολιτικό τους στίγμα είναι ασθενές, ενώ μειώνεται και η μεταξύ τους διαφορετικότητα. Επιδιώκοντας να διευρύνουν τα εκλογικά τους όρια ρευστοποιούν τις τοποθετήσεις τους και περιορίζουν, σε τελική ανάλυση, την εκλογική τους επιρροή. Από τα δύο κόμματα εξουσίας τη μεγαλύτερη αμφισημία και το ασθενέστερο στίγμα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, καταδεικνύοντας ότι πρόκειται για τη χρονική περίοδο που αναφερόμαστε στον ασθενή κρίκο του κομματικού συστήματος. γ) Ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επισημανθεί ότι η αδυναμία του να τοποθετείται ενεργά στις κοινωνικές και ιδεολογικές διαιρέσεις που διαχωρίζουν το εκλογικό σώμα, το αφήνουν χωρίς «ζωτικό χώρο» αναφοράς. Η τοποθέτησή του σε ένα άμορφο «μέσον» του κομματικού συστήματος προκύπτει σήμερα λόγω της προφανούς αδυναμίας του να έχει καθαρό πολιτικό στίγμα, κάτι που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα του. Ο χώρος αυτός διεμβολίζεται τόσο από τα δεξιά του όσο και από τα αριστερά του, παραμένοντας μετέωρος ιδεολογικά. Αν η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να έχει καθαρό στίγμα συνεχιστεί και ταυτόχρονα οξυνθούν οι ιδεολογικο-πολιτικές αντιθέσεις στη σημερινή κοινωνία θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή μια θεαματική κοινωνική και εκλογική συρρίκνωση του κόμματος αυτού. δ) τα «μικρότερα» κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα αρχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα και στίγμα, γεγονός που καταγράφηκε στην εκλογική τους άνοδο, αλλά και στη συνέχειά της μετά τις εκλογές. Η σύγκλιση στο «μέσον» των δύο κομμάτων εξουσίας και η επακόλουθη κρίση του δικομματισμού έχει αφήσει σημαντικά κενά τόσο στο δεξιό φάσμα του κομματικού συστήματος όσο και στο αριστερό. Ισχυροποίησε έτσι την πολιτική θέση του ΛΑΟΣ (στα δεξιά) και του ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ (στα αριστερά). ε) Η ισχυροποίηση της ιδεολογικής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ είναι, τέλος, διακριτή και σημαντική και αποτελεί τομή για τον πολιτικό αυτό χώρο. Ιστορικά, ο χώρος της μεταπολιτευτικής «ανανεωτικής αριστεράς» προσδιοριζόταν από έντονη αμφισημία, συμπιεσμένος τόσο από τον κεντροαριστερό «κυβερνητισμό» όσο και από την «αριστερή διαμαρτυρία» του ΚΚΕ. Η τελευταία περίοδος ωστόσο έχει διαφοροποιήσει ριζικά την εικόνα του κόμματος. Οπως φάνηκε και από την τοπογραφία των κλιμάκων, η ιδεολογικοπολιτική του συμπαγότητα είναι τόσο ισχυρή που καταγράφεται πλέον αυτόνομα ως ο βασικός πόλος όλων σχεδόν των κοινωνικών αντιθέσεων που διαπερνούν το εκλογικό σώμα. Γι αυτό το λόγο και η μετεκλογική του δυναμική εκφράζεται με υψηλά ποσοστά πρόθεσης ψήφου. Η ιδεολογικοπολιτική του συμπαγότητα προδικάζει τη μετάβασή του από ένα «μικρό προοδευτικό κόμμα» σε ένα «ισχυρό κομματικό πόλο της Αριστεράς». στ) Στο εκλογικό σώμα της αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ) καταγράφονται πλέον και ισχυροί δίαυλοι ιδεολογικής και πολιτικής επικοινωνίας. Οι δύο αυτοί χώροι δεν είναι πλέον ιδεολογικά διακριτοί, κάτι που μπορεί να σημάνει δύο πράγματα: είτε μια σταδιακή διαδικασία ενοποίησης των δύο πολιτικών χώρων είτε μια διαδικασία απορρόφησης του ενός (του σχετικά λιγότερο συμπαγούς ιδεολογικά) από τον άλλο. σελ. 11

12 Ολα τα παραπάνω οδηγούν στη βασική θέση ότι το ελληνικό κομματικό σύστημα διανύει περίοδο συνολικών και θεαματικών αναδιατάξεων. Στη ρίζα των τελευταίων βρίσκεται μια κεντρική διαιρετική τομή, αυτή μεταξύ των (πρώην;) «μεγάλων κομμάτων», που εμφανίζουν σήμερα «ασαφές στίγμα» και «ασθενή ιδεολογικο-πολιτική ταυτότητα», και των (πρώην;) «μικρών κομμάτων» που εμφανίζουν «σαφές στίγμα», «ισχυρή ταυτότητα» και «διακριτό πολιτικό λόγο». σελ. 12

13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Dalton, R. (2006). Citizen Politics. Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies, Washington, CQ Press. Evans, G.A. Heath, A.F. (1995). «The measurement of Left-Right and Libertarian-Authoritarian Values: A Comparison of Balanced andun-balanced Scales», Quality and Quantity 29 (2), Evans, G.A.-Heath, A.F.-Lalljee, M.G. (1996). «Measuring Left-Right and Libertarian-Authoritarian Values in the British Elecrorate», British Journal of Sociology 47 (1), Grunberg, G. Schweisguth, E. (1990). «Liberalisme culturel et liberalisme economique». Στο L electeur francais en questions, CEVIPOF, Paris, Presses de FNSP, Grunberg, G. Schweisguth, E. (1997). «Recompositions ideologiques». Στο Boy, D. Mayer, N. (dir.), L électeur a ses raisons, Paris, Presses de FNSP, Michelat, G.(1990). «Les echelles d attitudes et de comportements». Στο L electeur francais en questions, CEVIPOF, Paris, Presses de FNSP, Tilley, J.R. (2005). «Libertarian-Authoritarian Value Change in Britain, », Political Studies 53, Vaus, D. (2002). Surveys in Social Research, London, Routledge. Βερναρδάκης, Χρ. (2003). «Στην αναζήτηση της Αριστεράς. Οι αμφιλεγόμενες ταυτότητες της παραδοσιακής ελληνικής αριστεράς». Στο Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα 2003, Ερευνες-Δημοσκοπήσεις, Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.), Αθήνα, VPRC, Βερναρδάκης, Χρ. (2005). «Πολιτικά κόμματα και μεσαίος χώρος. Οι ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές συντεταγμένες των σημερινών πολιτικών δυνάμεων». Στο Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα Εκλογές, Κόμματα, Ομάδες Συμφερόντων, Χώρος και Κοινωνία, Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.) Αθήνα, Σαββάλας, Κωνσταντινίδης, Γ. (2007). «Η συντηρητική αριστερά και η προοδευτική δεξιά : Ενδείξεις ασυμβατότητας της διάκρισης κοινωνικός προοδευτισμόςσυντηρητισμός με το παραδοσιακό σχήμα Αριστερά Δεξιά». Στο Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα Πολιτικές και Κοινωνικές Εκπροσωπήσεις, Ευρωσκεπτικισμός, ΜΚΟ, Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.) Αθήνα, Σαββάλας, Προβή, Φ. (2008). «Νέες κοινωνικές διαιρέσεις και συλλογικές ταυτότητες στο μικροσκόπιο της ποιοτικής έρευνας». Στο Η Κοινή Γνώμη στην Ελλάδα Βουλευτικές Εκλογές, Κομματικό σύστημα, Πολιτική κουλτούρα, Αριστερά-Δεξιά σήμερα, Βερναρδάκης, Χρ. (επιμ.) Αθήνα, Σαββάλας, σελ. 13

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ BLOGS

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ BLOGS Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ BLOGS Δ.1 H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και μέθοδος Ποσοτική έρευνα / Ε-mail Research Πληθυσμός O ειδικός πληθυσμός των διαχειριστών / υπευθύνων blogs στην Ελλάδα Μέγεθος δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα του 2007; Σταθερότητα και ρευστότητα των εκλογικών συσχετισμών μεταξύ

1. Πότε διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα του 2007; Σταθερότητα και ρευστότητα των εκλογικών συσχετισμών μεταξύ Κοινωνικές συμμαχίες και εκλογικοί συσχετισμοί. Το αποτέλεσμα των εκλογών 2007 και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στο κομματικό σύστημα. Σημειώσεις του ομιλητή 1. Πότε διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου έκλεισαν ένα μεγάλο πολιτικό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τις ραγδαίες ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Σταθεροποίηση των νεότερων διαιρέσεων του εκλογικού σώματος.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Σταθεροποίηση των νεότερων διαιρέσεων του εκλογικού σώματος. ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009: Σταθεροποίηση των νεότερων διαιρέσεων του εκλογικού σώματος. Οι ευρωεκλογές της 7 ης Ιουνίου, παρά την πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα αποχή που έφτασε στο 30% του εκλογικού σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Στην αναζήτηση της αριστεράς Οι αμφιλεγόμενες ταυτότητες της παραδοσιακής ελληνικής αριστεράς

Στην αναζήτηση της αριστεράς Οι αμφιλεγόμενες ταυτότητες της παραδοσιακής ελληνικής αριστεράς Στην αναζήτηση της αριστεράς Οι αμφιλεγόμενες ταυτότητες της παραδοσιακής ελληνικής αριστεράς 1. Εισαγωγή Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο δικομματισμός στην Ελλάδα διάγει μία από τις καλύτερες περιόδους του.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας Η μελέτη των πολιτικών προτιμήσεων, με βάση την εικόνα των πολιτικών στην Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκε μία προσπάθεια διερεύνησης της εκλογικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 1 ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Παράγοντας που κρίνει την επιτυχία ενός κόμματος Ποσοστιαία Κατανομή Παράγοντας που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Παστιάδης Γεώργιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές συμμαχίες και εκλογικοί συσχετισμοί. Το αποτέλεσμα των εκλογών 2007 και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στο κομματικό σύστημα.

Κοινωνικές συμμαχίες και εκλογικοί συσχετισμοί. Το αποτέλεσμα των εκλογών 2007 και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στο κομματικό σύστημα. Κοινωνικές συμμαχίες και εκλογικοί συσχετισμοί. Το αποτέλεσμα των εκλογών 2007 και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στο κομματικό σύστημα. του Χριστόφορου Βερναρδάκη 1. Η διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής

Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής VPRC ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 / 2 Εταιρεία: VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9) / Μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR Ανάθεση: Διαδικτυακή Τηλεόραση «TV ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007: Η κρίση του δικομματισμού και οι νέες κοινωνικές-εκλογικές συμμαχίες

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2007: Η κρίση του δικομματισμού και οι νέες κοινωνικές-εκλογικές συμμαχίες ΕΚΛΟΓΕΣ 2007: Η κρίση του δικομματισμού και οι νέες κοινωνικές-εκλογικές συμμαχίες Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 κατέγραψαν μια νέα κατάσταση πραγμάτων στο κομματικό σύστημα και επιβεβαίωσαν σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία»

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Παρά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της κυβέρνησης και την προπαγάνδα της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα και η προγραμματισμένη έξοδος στις αγορές συνιστούν τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 4 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 20-22/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο. 4 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 20-22/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 7 ης Ιουνίου 2009 Κυλιόμενο Προεκλογικό Βαρόμετρο 4 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 20-22/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές

Κρήτη. Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Κρήτη Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις πρόσφατες Ευρωεκλογές Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο102

Πολιτικό Βαρόμετρο102 Πολιτικό Βαρόμετρο102 2 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Μαρτίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ «Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο με ονόματα πολιτικών προσώπων και θα ήθελα να μου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Μάιος Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Σκοπός της έρευνας: Τύπος & Μέθοδος: Πληθυσμός: Περιοχή: Μέθοδος Δειγματοληψίας: Η διερεύνηση των απόψεων της κοινής γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Βουλευτικές Εκλογές 2015 3 ο κύμα: 16-21/1/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβρ Σεπ ιος τέμβρ 2009 ιος Έρευνα 31/8-4/9

Πανελλαδική έρευνα Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβρ Σεπ ιος τέμβρ 2009 ιος Έρευνα 31/8-4/9 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 31 Αυγούστου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009

ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα. Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, άτομα, 11-13/05/2009 ΣΚΑΪ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ευρωεκλογές 2009 Προεκλογικό Βαρόμετρο 1 ο Κύμα Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, 1.001 άτομα, 11-13/05/2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικά κόμματα και μεσαίος χώρος. Οι ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές συντεταγμένες των σημερινών πολιτικών δυνάμεων

Πολιτικά κόμματα και μεσαίος χώρος. Οι ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές συντεταγμένες των σημερινών πολιτικών δυνάμεων Εισαγωγή Πολιτικά κόμματα και μεσαίος χώρος. Οι ιδεολογικές, πολιτικές και πολιτισμικές συντεταγμένες των σημερινών πολιτικών δυνάμεων Ήταν λίγο πριν τις εκλογές του 2000 όταν εισήχθη στο πολιτικό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ιανουάριος

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ιανουάριος Πολιτικό Βαρόμετρο Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ιανουάριος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 89

Πολιτικό Βαρόμετρο 89 Πολιτικό Βαρόμετρο 89 Απρίλιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Ιανουάριος Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κυβέρνηση συνεργασίας και ευρώ θέλουν οι Ελληνες

Κυβέρνηση συνεργασίας και ευρώ θέλουν οι Ελληνες Κυβέρνηση συνεργασίας και ευρώ θέλουν οι Ελληνες Πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεπαίσθητη πτώση της ΝΔ, νέες απώλειες για το ΠαΣοΚ το 80% ζητεί παραμονή στην ευρωζώνη ενώ μόνο το 13% θέλει επιστροφή στη δραχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009: πολιτικό κλίμα & εκλογικές τάσεις. 1 ο, 2 ο,3 ο & 4 ο Κύμα: Σεπτεμβρίου 2009 VPRC

Οι Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009: πολιτικό κλίμα & εκλογικές τάσεις. 1 ο, 2 ο,3 ο & 4 ο Κύμα: Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Οι Βουλευτικές Εκλογές της 4 ης Οκτωβρίου 2009: πολιτικό κλίμα & εκλογικές τάσεις 1 ο, 2 ο,3 ο & 4 ο Κύμα: 07-17 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Πόσο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Flash Βαρόμετρο No 142

Flash Βαρόμετρο No 142 Flash Βαρόμετρο No 142 Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στα πρόσφατα γεγονότα ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δεκέμβριος 2008 0840 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 121

Πολιτικό Βαρόμετρο 121 Πολιτικό Βαρόμετρο 121 Ιούνιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε σύγκριση μ έναν χρόνο πριν, η θέση της χώρας μας στον κόσμο έγινε πιο ισχυρή, έγινε πιο αδύνατη, ή παρέμεινε η ίδια;

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 99

Πολιτικό Βαρόμετρο 99 Πολιτικό Βαρόμετρο 99 Φεβρουάριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 91% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004: Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις στην εκλογική βάση των κομμάτων και η τοπογραφία του κομματικού συστήματος

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004: Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις στην εκλογική βάση των κομμάτων και η τοπογραφία του κομματικού συστήματος ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2004: Οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις στην εκλογική βάση των κομμάτων και η τοπογραφία του κομματικού συστήματος Εισαγωγή Το άρθρο αυτό επιχειρεί μια προσέγγιση στην εκλογική βάση των

Διαβάστε περισσότερα

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούλιος Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυριακή 11/7/2010.

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούλιος Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυριακή 11/7/2010. Πολιτικό Βαρόμετρο Ιούλιος 2010 Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 11/7/2010 Δ.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Από τη ζωή που ζείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε; ΔΓ/ΔΑ 1% Δυσαρεστημένοι 71% 72% Ικανοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ H έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.222 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 17-21 Οκτωβρίου 2014 As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 107

Πολιτικό Βαρόμετρο 107 Πολιτικό Βαρόμετρο 07 Μάιος 0 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ: ΥΠΕΡ, ή ΚΑΤΑ; Σήμερα, εσείς προσωπικά, θα λέγατε ότι είστε υπέρ, ή κατά του νέου Μνημονίου; Κατά 6% Χωρίς γνώμη 4% Υπέρ 8% Ούτε/Ούτε 6% Δ. ΜΝΗΜΟΝΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2008 Ένα έτος μετά

Δεκέμβριος 2008 Ένα έτος μετά Δεκέμβριος 2008 Ένα έτος μετά Ανατομία ενός γεγονότος Πως αποτιμά η ελληνική κοινή γνώμη τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 19-24/11/2009 www.publicissue.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Μάιος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Μάιος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Μάιος 2014 1.ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Δ.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ Μετεκλογική περίοδος 2012-2014 Από τη ζωή που ζείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Βουλευτικές Εκλογές 21-2 Τα κριτήρια της ψήφου 2 ο κύμα: 1-1/1/21 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο100

Πολιτικό Βαρόμετρο100 Πολιτικό Βαρόμετρο100 1 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Φεβρουαρίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Τι γνώμη έχετε για την απόφαση της Βουλής να εγκρίνει τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ιουνίου 2017)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ιουνίου 2017) Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο Συνολικού δείγματος. Τα διαχρονικά στοιχεία, οι αναλύσεις σε σημαντικά υποκοινά (πχ δημογραφικά στοιχεία, ψηφοφόροι κομμάτων κλπ) και συγκεκριμένες ερωτήσεις συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 122

Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Ιούλιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που έγινε πρόσφατα, τι εντύπωση σας έκανε; Γενικά θετική, ή γενικά αρνητική;

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 123

Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Σεπτέμβριος 2013 ΣΚΑΪ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% Ούτε σωστή - ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Βουλευτικές Εκλογές 2015-1 2 ο κύμα: 10-15/1/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάιος Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυριακή 16/5/2010.

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάιος Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυριακή 16/5/2010. Πολιτικό Βαρόμετρο Μάιος 2010 Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 16/5/2010 Δ.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Από τη ζωή που ζείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε; Δυσαρεστημένοι 72% 71% Ικανοποιημένοι 28%

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιδεολογικός άτλαςτων Ελλήνων

Ο ιδεολογικός άτλαςτων Ελλήνων Ο ιδεολογικός άτλαςτων Ελλήνων Οι σημερινές πολιτικές αξίες του εκλογικού σώματος Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Νοέμβριος 2009 PI09118/ΚΑ1309/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 94

Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Σεπτέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Απρίλιος Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Με Μ τεκλο λ γική Έ ρ Έ ε ρ υνα Ευ Ε ρωε ω κλο λ γώ γ ν ώ Ιούνιος 2009

Με Μ τεκλο λ γική Έ ρ Έ ε ρ υνα Ευ Ε ρωε ω κλο λ γώ γ ν ώ Ιούνιος 2009 Μετεκλογική Έρευνα Ευρωεκλογών Ιούνιος 2009 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 85

Πολιτικό Βαρόμετρο 85 Πολιτικό Βαρόμετρο 85 Δεκέμβριος 2010 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Από τη ζωή που ζείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε; Δυσαρεστημένοι 76% 75% Ικανοποιημένοι 24% Δ.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 97

Πολιτικό Βαρόμετρο 97 Πολιτικό Βαρόμετρο 97 Δεκέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γνώμη έχετε; Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011 53 53 44 44 Θετική Αρνητική Νοε-11 Δεκ-11 Δ.2

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών. ΙΙ. Βεβαιότητα ψήφου. ΙΙΙ. Παράσταση Νίκης. IV. Υποστήριξη σε κόμμα : γιατί με εκφράζει ή γιατί δεν

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών. ΙΙ. Βεβαιότητα ψήφου. ΙΙΙ. Παράσταση Νίκης. IV. Υποστήριξη σε κόμμα : γιατί με εκφράζει ή γιατί δεν ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών ΙΙ. Βεβαιότητα ψήφου ΙΙΙ. Παράσταση Νίκης IV. Υποστήριξη σε κόμμα : γιατί με εκφράζει ή γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 27 Νοεμβρίου έως Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Μάιος Μηνιαία εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης χρονολογικών σειρών

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Μάιος Μηνιαία εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης χρονολογικών σειρών ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Μάιος 2009 Μηνιαία εκτίμηση εκλογικής επιρροής Με βάση τη μεθοδολογία ανάλυσης χρονολογικών σειρών Η ταυτότητα της έρευνας, στην οποία στηρίζεται η τρέχουσα μηνιαία εκτίμηση της εκλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: fax: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211 1202900 fax: 211 1202929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 116

Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Ιανουάριος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουνσε σωστή,ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 68% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 89.027 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.784 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 30 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV. Παρασκευή 12/3/2010.

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV. Παρασκευή 12/3/2010. Πολιτικό Βαρόμετρο Μάρτιος 2010 Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV Παρασκευή 12/3/2010 Δ.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν σκέπτεστε το μέλλον σας τα επόμενα χρόνια, πόσο σίγουρος/η αισθάνεστε; Σεπτέμβριος 2009 Μάρτιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 119

Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Πολιτικό Βαρόμετρο 119 Απρίλιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα; Αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος Δειγματοληψίας. 5-6 και 8-9 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος Δειγματοληψίας. 5-6 και 8-9 Σεπτεμβρίου 2015 Έρευνα ανίχνευσης πολιτικών θέσεων σε ζητήματα πρόθεσης ψήφου στις εκλογές της 20 ης Σεπτεμβρίου 2015 για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού HellasNet 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Βουλευτικές Εκλογές - Σεπτέμβριος ο Κύμα: 5-10/9/2015

Πολιτικό Βαρόμετρο. Βουλευτικές Εκλογές - Σεπτέμβριος ο Κύμα: 5-10/9/2015 Πολιτικό Βαρόμετρο Βουλευτικές Εκλογές - Σεπτέμβριος 2015 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο147 9-2015 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 96

Πολιτικό Βαρόμετρο 96 Πολιτικό Βαρόμετρο 96 Νοέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να δεχθεί κυβέρνηση κοινής αποδοχής με τον Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση σε : Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ψηφοφόρους Κομμάτων Διαχρονικά Στοιχεία Μόνο για τους Συνδρομητές στης έρευνας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ανάλυση σε : Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ψηφοφόρους Κομμάτων Διαχρονικά Στοιχεία Μόνο για τους Συνδρομητές στης έρευνας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ανάλυση σε : Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Ψηφοφόρους Κομμάτων Διαχρονικά Στοιχεία Μόνο για τους Συνδρομητές στης έρευνας ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ) Ι. Πρόθεση ψήφου Εκλογών + Πιθανότητα Αποχής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα

Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα Δημοσκόπηση της Alco για το Πρώτο Θέμα Παρά το προβάδισμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ ανακάμπτει η Χρυσή Αυγή Το κλίμα πόλωσης που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ TVXS.GR Η Palmos Analysis είναι μέλος της ESOMAR και της WAPOR και έχει Αριθμό Μητρώου 11 στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Φορέων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑς

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβρι Νοέμβρ ος 200 ιος 2007 Έρευνα 30/10 1/11 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοέμβριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 30 Οκτωβρίου έως και 1 Νοεμβρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα