Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος"

Transcript

1 Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ι ΟΝΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η Μουσική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 1.1. Ωδεία και Μουσικές Σχολές 1.2. Μουσικά Σχολεία 1.3. Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 2. Διορισμοί Καθηγητών Μουσικής στην Δημόσια Εκπαίδευση 2.1. Ο Ν. 1566/ Επετηρίδα και διαγωνισμοί 2.3. Η κατάργηση της επετηρίδας (1998) 2.4. Ο διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. (2001) 2.5. Ο Ν. 3475/ Διεκδικήσεις Αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών

3 2 Πρόλογος Το παρόν κείμενο έχει στόχο να συνοψίσει την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο των διεκδικήσεων των Αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία επιλέγει Καθηγητές Μουσικής στη Δημόσια Εκπαίδευση τα τελευταία 20 περίπου χρόνια. Αυτή η αναφορά συνοδεύται από στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες υποψηφίων Εκπαδευτικών. 1. Η Μουσική Εκπαίδευση στην Ελλάδα Η Μουσική Εκπαίδευση παρέχεται σήμερα στην Ελλάδα σε δύο επίπεδα: στον ιδιωτικό χώρο λειτουργούν Ωδεία και Μουσικές Σχολές, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ στο δημόσιο χώρο η μουσική διδάσκεται ως μάθημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία. Στην τριτοβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση λειτουργούν Τμήματα Μουσικών Σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Επίσης λειτουργούν τα Τμήματα: Μουσικής Τεχνολογίας στο ΤΕΙ Κρήτης, Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο ΤΕΙ Ηπείρου 1. Το μοναδικό κρατικό ωδείο είναι το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον σε πολλούς Δήμους λειτουργούν Δημοτικά Ωδεία και Πολιτιστικά Κέντρα Ωδεία και Μουσικές Σχολές Τα αναγνωρισμένα από το Κράτος Ωδεία και οι Μουσικές Σχολές λειτουργούν με βάση τα ακόλουθα νομοθετήματα: Ν.Δ. 1445/42, Ν.Δ. 2010/42, Ν. 2870/54 και Β.Δ. του 1957 (ΦΕΚ 229/ ). Διοικητικά υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν πτυχία Ανω- 1 Η αναφορά στα Τμήματα των ΤΕΙ γίνεται καθώς τα αντικείμενα των Τμημάτων αυτών συμπίπτουν με αντικείμενα που διδάσκονται στα Μουσικά Σχολεία.

4 3 τέρων Θεωρητικών και πτυχία Οργάνων και μονωδίας. Οι επιτροπές των πτυχιακών εξετάσεων είναι πενταμελείς και απαρτίζονται από διδάσκοντες των Ωδείων με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία, ενώ υποχρεωτικά στις επιτροπές συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεδομένης της υπαγωγής των Ωδείων και Μουσικών Σχολών στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα πτυχία που αυτά χορηγούν δεν εντάσσονται σε καμία από τις τρεις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και μάλιστα η απόκτησή τους δεν συνδέεται με την ολοκλήρωση της φοίτησης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εξαίρεση το Πτυχίο Ωδικής) Μουσικά Σχολεία Τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) ιδρύθηκαν με το Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/ ) και σκοπός τους όπως περιγράφεται από το Νόμο είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει: Α. κατά περίπου 60% μαθήματα Γενικής Παιδείας, Β. τα μαθήματα Μουσικής: 1. Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, 2. Θεωρία Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής, 3. Υποχρεωτικό ευρωπαϊκό όργανο, 4. Υποχρεωτικό παραδοσιακό όργανο, 5. Όργανο επιλογής, 6. Μουσικά Σύνολα και Γ: μαθήματα Αισθητικής Παιδείας Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Το πρώτο Τμήμα Μουσικών Σπουδών ιδρύθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το Π.Δ. 169/84 και λειτουργεί από Ακολούθησε η ίδρυση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1987, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το έτος Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε και η λειτουργία του τρίτου Τμήματος, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σε όλα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών η διάρκεια φοίτησης είναι πενταετής.

5 4 Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ιδρύθηκε με το ΠΔ 363/96 και λειτουργεί από Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα είναι τετραετής. Πέρα από τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο Προγράμματος Σπουδών, ο κοινός τόπος όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικής είναι το πλήθος παιδαγωγικών και μουσικοπαιδαγωγικών μαθημάτων καθώς επίσης και ένας βασικός κορμός μουσικών θεωρητικών, ιστορικών και μορφολογικών μαθημάτων. 2. Διορισμοί Καθηγητών Μουσικής στην Δημόσια Εκπαίδευση Ένα χρόνο μετά την ίδρυση του πρώτου Τμήματος Μουσικών Σπουδών ψηφίζεται ο Νόμος υπ. αριθ. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Με το Νόμο αυτό προβλέπεται για πρώτη φορά η ανάθεση της διδασκαλίας Μουσικής σε απόφοιτους του Τμήματος Μουσικών Σπουδών μέσω της επετηρίδας. Η ανάθεση σε κατόχους πτυχίων ωδείων διατηρείται ως μεταβατική κατάσταση, για όσο διάστημα δεν επαρκούν οι απόφοιτοι Τμήματος Μουσικών Σπουδών για τη στελέχωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Ωστόσο ορίζεται ξεκάθαρα πως οι κάτοχοι πτυχίων ωδείων διορίζονται μόνο μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό Ο Ν. 1566/1985 Ο Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ ) με το άρθρο 14, παρ. 1 καθορίζει τους Κλάδους ΑΤ 2 του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην παράγραφο 8, περ. ιστ του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Κλάδος ΑΤ16: πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προσόντα αυτά, για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 9 της περίπτ. Β του άρθρου 15». 2 Μετονομάστηκαν σε ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) κατά το άρθρο 16, παρ. 17 του Ν. 1586/1986

6 5 Η παρ. 1 της περ. Β του άρθρου 15 ορίζει: «Οι διορισμοί σε θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους ετήσιους κλάδους στο τέλος κάθε έτους». Στη συνέχεια (παρ. 9) διευκρινίζεται: «οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων της περίπτωσης αυτής ως προς τους πίνακες διοριστέων δεν εφαρμόζονται για το διορισμό εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΤ 16 Μουσικής που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι αυτοί διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό στις θέσεις που απομένουν, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υ- πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» Επετηρίδα και διαγωνισμοί Ο Ν. 1566/1985 εφαρμόζεται μέχρι την κατάργηση της επετηρίδας (1998). Στο διάστημα αυτό όλοι οι εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών απορροφήθηκαν στη Δημόσια Εκπαίδευση, χωρίς μάλιστα να εμφανιστεί το φαινόμενο του υπερβολικού συνωστισμού που χαρακτήριζε άλλους κλάδους ΠΕ. Όταν οι απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών δεν επαρκούσαν, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διενεργούσε διαγωνισμό, στον οποίο λάμβαναν μέρος κάτοχοι πτυχίων ωδείου. Ο τελευταίος διαγωνισμός έλαβε χώρα το 1995 και είχε διετή ισχύ, η οποία όμως παρατάθηκε κατά τρία έτη Η κατάργηση της επετηρίδας (1998) Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 ορίζει: «Την 31 η Δεκεμβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες των διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αιτήσεις διορισμού, εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1566/85». Στη συνέχεια περιγράφεται το νέο σύστημα διορισμών μέσω διαγωνισμού που θα διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η παρ. 4 δευκρινίσει: «Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσό-

7 6 ντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85». Ο πρώτος διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. διενεργείται το Ωστόσο ο πρώτος και μοναδικός έως σήμερα διαγωνισμός για τον κλάδο ΠΕ 16 Μουσικής διενεργήθη το Έτσι, ενώ μέχρι το 1998 η απορρόφηση όλων των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών που εκδήλωναν ενδιαφέρον για διορισμό στη Δημόσια Εκπαίδευση ήταν άμεση, όσοι αποφοίτησαν κατά την τριετία που ακολούθησε δεν είχαν κανενός είδους πρόσβαση σε μόνιμο διορισμό. Δεδομένου ότι οι προσλήψεις των επιτυχόντων πραγματοποιήθηκαν το 2003, ο αποκλεισμός των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών είχε πενταετή διάρκεια. Την περίοδο εκείνη τα κενά καλύπτονταν από κατόχους πτυχίων ωδείων, επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1995 και ενώ υπήρχαν αδιόριστοι απόφοιτοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, κατά παράβαση του Ν. 1566/ Ο διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. (2001) Ο μοναδικός έως σήμερα διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π. για τον κλάδο ΠΕ 16 Μουσικής προκηρύχτηκε στο τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 102/ Η προκήρυξη αφορούσε την κάλυψη 646 θέσεων, εκ των οποίων: 305 στην Ειδίκευση Γενικής Παιδείας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 217 στην Ειδίκευση Γενικής Παιδείας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 124 στην Ειδίκευση Μουσικών Δεξιοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα Ειδικότερα Προσόντα ορίστηκαν ως εξής: «Πτυχίο Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής και σε περίπτωση αριθμητικής ανεπάρκειας αυτών, για την πλήρωση υφισταμένων οργανικών θέσεων, τίτλο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο Μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α109), ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένου ι- δρύματος της αλλοδαπής». Η αριθμητική ανεπάρκεια αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ήταν δεδομένη, καθώς οι θέσεις που προκηρύχτηκαν ήταν περισσότερες από τους αδιόριστους απόφοιτους. Παρ όλα αυτά δεν αναιρείται το γεγονός ότι έπρεπε πρώτα να εξαντληθούν όλοι οι απόφοιτοι ΤΜΣ και αν υπήρχαν κενές

8 7 θέσεις, να διενεργούνταν διαγωνισμός πτυχιούχων ωδείων. Εν τούτοις στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν παράνομα και κάτοχοι πτυχίων ωδείων. Όπως προαναφέρθηκε, από το 2003 (οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι διορισμοί των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2001) δεν έχει προκηρυχθεί ή διενεργηθεί διαγωνισμός. Κατά το 2004 πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 διορισμοί στον κλάδο ΠΕ 16 Μουσικής. Με άλλα λόγια, με εξαίρεση όσους είχαν προϋπηρεσία κατά το 2004, όσοι αποφοίτησαν από Τμήματα Μουσικών Σπουδών μετά το 2001 εξακολουθούν να στερούνται δυνατότητας διορισμού στην Δημόσια Εκπαίδευση. Κατά την ίδια περίοδο και σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι κάτοχοι πτυχίων ωδείων με προϋπηρεσία προτάσσονταν, κατά περίπτωση, των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών δίχως προϋπηρεσία στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων στα σχολεία γενικής παιδείας. Σε ότι αφορά τα μουσικά σχολεία, υπήρξαν πολλά κρούσματα αμφιλεγόμενων προσλήψεων κατόχων πτυχίων ωδείων, με αποτέλεσμα οι μεν να αυξάνουν την προϋπηρεσία τους (φτάνοντας και υπερβαίνοντας τους 30 μήνες), οι δε πτυχιούχοι πανεπιστημίου να είναι εντελώς αποκλεισμένοι από τα μουσικά σχολεία Ο Νόμος 3475/2006 Το άρθρο 20 του Ν. 3475/2006 όπως ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις αφορά το διορισμό εκπαιδευτικών μουσικής στα δημόσια σχολεία. Σύμφωνα με την παρ. 3 οι κάτοχοι πτυχίων ωδείων χαρακτηρίζονται πλέον ως ΤΕ 16 (Τεχνικής Εκπαίδευσης). Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 οι μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες κάτοχοι ωδιακών τίτλων χαρακτηρίζοντα ως ΠΕ Και οι δύο αυτές διατάξεις αντιβαίνουν και παραβιάζουν το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει και καθορίζει την Παιδεία ως δημόσιο αγαθό σε όλες τις βαθμίδες της. Και τούτο, καθώς οι παραπάνω διατάξεις έμμεσα αλλά ουσιαστικά αναγνωρίζουν ιδιωτικά Ωδεία και Μουσικές Σχολές ως ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι την ψήφιση

9 8 του Ν. 3475/2006 οι κάτοχοι πτυχίων ωδείων χαρακτηρίζονται στις κατά καιρούς εγκυκλίους και Υπουργικές Αποφάσεις ως ιδιώτες και ποτέ ως ΠΕ 16. Στη συνέχεια με την παρ. 7α διορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες προϋπηρεσία. Ωστόσο στην κατηγορία αυτή δεν εμπίπτει κανείς από τους 500 περίπου αδιόριστους απόφοιτους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών. Πρόκειται για 237 (σύμφωνα με τον πίνακα που κατάρτησε και δημοσίευσε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) κατόχους πτυχίων ωδείων. Είναι σαφές ότι αυτή η πράξη έρχεται σε αντίθεση με το Ν. 1566/1985 που προέβλεπε ότι οι κάτοχοι των ωδειακών τίτλων διορίζονται: α) σε περίπτωση αριθμητικής ανεπάρκειας των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και β) κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό. Τέλος, με την παρ. 7β διορίζονται πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16, με πτυχίο ωδείου, ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία. Και αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει αποκλειστικά κατόχους πτυχίων ωδείων (40, σύμφωνα και πάλι με τον πίνακα που κατάρτησε και δημοσίευσε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων). 3. Διεκδικήσεις Αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Οι διεκδικήσεις των αποφοίτων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αποτελούν για τους υπόλοιπους κλάδους εκπαιδευτικών την αυτονόητη πραγματικότητα και στηρίζονται στη πασιφανή θεσμική νομιμότητα: α. Ο κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ 16 να αφορά μόνο τους πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η μεταβατική διάταξη του Ν. 1566/1985 δεν έχει κανένα έρισμα για την περαιρέρω εφαρμογή της, λόγω της υπερεπάρκειας των πτυχιούχων ΑΕΙ. Μετά την κατάργηση αντίστοιχων ρυθμίσεων για τους καθηγητές Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, ο κλάδος ΠΕ 16 είναι ο μόνος κλάδος στον οποίο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διδάσκουν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. β. Τα νόμιμα προσόντα του κλάδου ΠΕ 16 να απαιτούνται για ο- ποιουδήποτε είδους διορισμό εκπαιδευτικού του κλάδου. Η προϋπηρεσία

10 9 είναι νόμιμο να προσμετράται μόνο στους εκπαιδευτικούς που έχουν αυτές τις νόμιμες προϋποθέσεις. γ. Να ανακληθούν οι διορισμοί κατόχων ωδειακών τίτλων με 30 μήνες προϋπηρεσία, καθώς και των πολύτεκνων της ίδιας κατηγορίας. Ο νόμος που προβλέπει το διορισμό τους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το σύνταγμα αλλά και τους άλλους νόμους που επικαλείται. δ. Να αποχαρακτηριστούν οι κάτοχοι αδιαβάθμιστων ωδειακών τίτλων ως ΤΕ 16 (Τεχνικής Εκπαίδευσης) και ΠΕ 16 (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). ε. Να προκηρυρηχθεί διαγωνισμός για την κάλυψη των μεγάλων οργανικών κενών με μόνιμους διορισμούς, με απαραίτητο τυπικό προσόν για συμμετοχή το πτυχίο πανεπιστημίου. Κατά παράβαση του Ν. 2525/1997, ο οποίος προβλέπει διενέργεια διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κάθε δύο χρόνια, από το 2001 δεν έχει διενεργηθεί κανένας διαγωνισμός. Τα Δ. Σ. των Συλλόγων Αποφοίτων ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 18-7-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ19-94Π Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ A (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ) ------------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προοπτικές Σχολές Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μιχάλης Τραχαλιός Απρίλιος 2011 1 - Ποια είναι η διάρκεια σπουδών; ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Όλα τα τμήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους)

Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 119392/Ε2. ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015.

κ α λ ε ί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 27-07 2015 έως 07 08 2015. Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Σπουδές...5 Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Προς Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κο Καραμάνο Ανδρέα Μητροπόλεως 15 10185 Αθήνα Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο Συνήγορο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα