ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας"

Transcript

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται. - Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση. - Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμί ζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες. - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, ποτέ και σε καμία περίπτωση μην καλύπτεται τις συσκευές κατά τη διάρκεια 34 της λειτουργίας καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και επικίνδυνη υπερθέρμανση. - Η συσκευή δεν θα πρέπει να βρίσκεται αμέσως κάτω από σταθερή πρίζα. - Αν το θερμαντικό σώμα χρησιμοποιείται με πόδια, μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νιπτήρες και πισίνες. - Αν αποφασίσετε να στερεώσετε τη διάταξη στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ή άλλες διατάξεις ελέγχουν δεν είναι προσβάσιμες στα άτομα που βρίσκονται μέσα στη μπανίερα ή στο ντουζ. - Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρεσία ή από ειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. - ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη. - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο μικρών διαστάσεων όπου υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους και δεν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Σημείωση: - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντικό σώμα για να στεγνώσετε τη μπουγάδα. - Ποτέ μην τοποθετείται το καλώδιο τροφοδοσία πάνω στο θερμαντικό σώμα ενώ είναι ζεστό. - Συνιστούμε να μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα σε ρεύμα αέρα γιατί τα δυνατά ρεύματα αέρα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία. - Χρησιμοποιήστε το θερμαντικό σώμα μόνο στην κατακόρυφη θέση. - Το θερμαντικό σώμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 80εκ. από άλλα έπιπλα ή αντικείμενα. - Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λειτουργήστε της για τουλάχιστον 15 λεπτά με το θερμοστάτη στο

2 μέγιστο για να απαλείψετε την μυρωδιά του "καινούργιου". Μπορεί να απελευθερωθεί καπνός λόγω των προστατευτικών ουσιών που έχουν εφαρμοστεί στο θερμαντικό στοιχεία πιο από τη μεταφορά. - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά ή μοκέτες με μακρύ πέλος, ώστε να μην εμποδίζετε τη σχάρα εισόδου του αέρα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή. - Μην παρεμποδίζετε τις γρίλιες ζεστού αέρα ή την γρίλια εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής. - Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε η πρίζα και το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμα ακόμη και μετά την εγκατάσταση. - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m 2. - Ένα σύστημα προστασίας από ανατροπή διακόπτει τη λειτουργία σε περίπτωση που η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ώστε να επηρεάζεται η ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται μια κουκκίδα που αναβοσβήνει. Μετά από την επαναφορά της συσκευής σε κατακόρυφη θέση, απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει και πάλι τη λειτουργία της. Δείτε παράγραφο: «προσδιορισμός προβλημάτων». - Η συσκευή διαθέτει προστασία που θα τη σβήσει σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για την επαναφορά, αφαιρέστε το καλώδιο για λίγα λεπτά, απαλείψτε την αιτία της υπερθέρμανσης και βάλτε τη συσκευή στο ρεύμα ξανά. Αν αυτή η κατάσταση διαπιστωθεί αρκετές φορές επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Κίνδυνος εγκαυμάτων!! - Η χρήση επεκτάσεων δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των επεκτάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θερμαντικού σώματος. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες EC: - Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC και μετέπειτα τροποποιήσεις: - Οδηγία ΗΜΣ 2004/108 ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) και μετέπειτα τροποποιήσεις. Διάθεση της συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σάς ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De Longhi. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης ώστε να αποφεύγετε κινδύνου ή βλάβες επί της συσκευής. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν τα σύμβολα που αναφέρονται παρακάτω. Είναι σημαντικό να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις. ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή. σημαντικό! τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή. Κίνδυνος εγκαυμάτων!! εγκαύματα. Σημείωση: Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ A Λυχνία τροφοδοσίας B Κουμπί ON/STAND-BY C +/- κουμπιά ρύθμισης D Κουμπί MODE (επιτρέπει τον τρόπο λειτουργίας) E Κουμπί ECO plus F Κουμπί Timer Γενικές Οδηγίες Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφημιστικό υλικό της συσκευής. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο δάπεδο ή για να στερεωθεί στον τοίχο. Μην τοποθετείτε τα ποδαράκια αν την στερεώσετε στον τοίχο. Ηλεκτρική σύνδεση - Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστήριξη την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα. - Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ. 35

3 Τοποθέτηση του ποδιού Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ένα μικρό χαλί ή σε μία απαλή επιφάνεια ώστε να αποφύγετε τη ζημιά στο φινίρισμα της βαφής. Στερεώστε το ποδαράκι στη συσκευή με 4 βίδες B που παρέχονται (δείτε εικ.1), 2 βίδες για κάθε πόδι. Εγκατάσταση επί-τοίχου Το κιτ για την εγκατάσταση επί τοίχου περιλαμβάνει: 4 μεταλλικούς βραχίονες (Α) 2 βίδες 4,8x13 PH (B) 4 βίδες 4,5x25 PH (C) 4 πλαστικά άγκιστρα 6x30 (D) Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγηση και εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης. Κατσαβίδι PH 2 x 100 (Phillips) Εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης: 30 λεπτά Πριν την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: α. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας κάτω από την παροχή ρεύματος. β. Η πρίζα και το φις θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση. c. Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις που μπορεί να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. d. Φυλάξτε μακριά από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά. Για την τοποθέτηση επί-τοίχου, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο: Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Με ένα κατσαβίδι, στερεώστε τους 2 βραχίονες Α με 2 βίδες B όπως φαίνεται στην Εικ.2. Για τοίχους με τούβλα, χρησιμοποιήστε δράπανο 6 mm. Για γύψινα ή γυψοσανίδες συνιστάται η χρήση κατάλληλων βιδών και ούπα (δεν παρέχονται) 1. Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, σημειώστε τα ακριβή σημεία τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις όπως φαίνεται στην εικόνα Τρυπήστε τον τοίχο που είχατε σημειώσει και τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα D. 3. Στερεώστε τους 2 μεταλλικούς βραχίονες A με δύο βίδες C που παρέχονται. 4. Κρεμάστε τη συσκευή στο βραχίονα. 5. Σημειώστε τα δυο χαμηλά σημεία στερέωσης. Αφαιρέστε τη συσκευή, τρυπήστε χαμηλότερα τις τρύπες και τοποθετήστε 36 τα ούπα D. 6. Τώρα μπορείτε να κρεμάσετε το θερμαντικό σώμα στον βραχίονα και στερεώσετε το κάτω μέρος της συσκευής με τις 2 βίδες C που απομένουν. ΧΡΗΣΗ Λειτουργία και χρήση 1. Τοποθετήστε την πρίζα. 2. Η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ. Ο λυχνία τροφοδοσίας (A) ανάβει και παραμένει αναμμένος όσο η συσκευή λειτουργεί. 3. Η συσκευή μπαίνει σε αναμονή. 4. Πατήστε το ON/STAND-BY (B) για να ανάψετε τη συσκευή. Αρχίζει να θερμαίνει το δωμάτιο σύμφωνα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις. 5. Πατήστε το κουμπί ΜODE (D) για να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας: Πρόληψη πάγου Θέρμανση 1 Θέρμανση 2 Θέρμανση 3 Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας 5.1 Πρόληψη πάγου Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή διατηρεί στο δωμάτιο θερμοκρασία 7 C για να αποφευχθεί η ψύξη. 5.2 Θέρμανση 1, 2, 3 και Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας Με αυτόν τον τρόπο, η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί πατώντας τα κουμπιά ρύθμισης + και. Πατώντας τα κουμπιά + ή - μία φορά, η θερμοκρασία (που εμφανίζεται στην οθόνη) θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1 C. Θέρμανση 1 Η συσκευή λειτούργει σε χαμηλή ισχύ. Θέρμανση 2 Η συσκευή λειτούργει σε μέτρια ισχύ. Θέρμανση 3 Η συσκευή λειτούργει σε υψηλή ισχύ. Θέρμανση 3 + Ανεμιστήρας Η συσκευή λειτούργει σε μέγιστη ισχύ με τον ανεμιστήρα. Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασιών είναι από 16 C ως 32 C. 6. " Λειτουργία ECO plus Η λειτουργία ECO plus διατίθεται μόνο στους τρόπους λειτουργίας Θέρμανση 1, 2 3 και 3 + ανεμιστήρας. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ECO

4 plus (E). Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η συσκευή αυτόματα ρυθμίζει το καταλληλότερο επίπεδο ισχύος για να εξασφαλίσει απόλυτη άνεση με εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ είναι σε λειτουργία ο τρόπος ECO plus, η συσκευή μπορεί να σβήσει αυτόματα σε χαμηλότερη ισχύ θερμότητας από εκείνη που προβάλλεται. Δείκτης εν λειτουργία Το σύμβολο υποδεικνύει την κατάσταση θέρμανσης μέσα από τα χρώματα. ΚΟΚΚΙΝΟ: η μονάδα θερμαίνει στη μέγιστη ισχύ. ΚΙΤΡΙΝΟ: η μονάδα θερμαίνει στη μεσαία ισχύ. ΠΡΑΣΙΝΟ: η μονάδα θερμαίνει στην ελάχιστη ισχύ. απουσία: η μονάδα δεν ζεσταίνει. Φωτεινότητα οθόνης Η συσκευή έχει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις φωτεινότητας για την οθόνη. Η υψηλότερη είναι ενεργή όταν το πλήκτρο έχει πατηθεί. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας του πληκτρολόγιου, η φωτεινότητα θα μειωθεί στο επίπεδο φωτεινότητας λειτουργίας. Προστασία Για την αποφυγή τυχαίας λειτουργίας, μπορείτε να ασφαλίσετε το πληκτρολόγιο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασφάλειας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε τα κουμπιά + και - (C) μαζί για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο και θα ακουστεί διπλό ακουστικό σήμα. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο. Λειτουργία χρονοδιακόπτη Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Καθυστερημένη έναρξη: Με τη συσκευή σε on-standby, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (F). Το σύμβολο εμφανίζεται αναβοσβήνοντας μαζί με τις ώρες που απομένουν πριν ανάψει η συσκευή. Αλλάξτε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (C), στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα ώστε να αποθηκευτεί. Η οθόνη θα επιστρέψει στο οff και τα σύμβολα θα παραμείνουν στο on. Όταν ο προγραμματισμένος χρόνος έχει περάσει, η συσκευή θα ανάψει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Καθυστερημένη στάση: Με τη συσκευή αναμμένη πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (F). Το σύμβολο εμφανίζεται αναβοσβήνοντας μαζί με τις ώρες που απομένουν πριν η συσκευή τεθεί σε αναμονή. Αλλάξτε τις ώρες χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και - (C), στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα ώστε να αποθηκευτεί. Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις και τα σύμβολα. Στο τέλος του χρόνου που έχει ρυθμιστεί, η συσκευή ανάβει στην αναμονή αυτόματα. Επιστρέψτε στη λειτουργία χωρίς το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη δύο φορές. Το σύμβολο του χρονοδιακόπτη εξαφανίζεται από την οθόνη. Σημείωση: ο χρόνος έχει ρυθμιστεί από 0,5 σε 24 ώρες. Αλλαγή της κλίμακας θερμοκρασίας Η οθόνη μπορεί να δείξει τώρα τη θερμοκρασία τόσο σε F (Fahrenheit) και σε C (Celsius). Για την επιλογή της επιθυμητής κλίμακας θερμοκρασίας, όταν η μονάδα βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "+" για τουλάχιστον 10 δεύτερα και στη συνέχεια απελευθερώστε. Η αλλαγή κλίματα θα υποδεικνύεται από δύο σύντομα "μπιπ". ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αυτό το σώμα δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Αρκεί να αφαιρεθεί η σκόνη με απαλό και στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατές σκόνες και διαλύτες. Αν χρειάζεται αφαιρέστε συσσωρευμένες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τροφοδοσία Δείτε επιγραφή δεδομένων Καταναλούμενη ισχύς 37

5 ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ Η συσκευή δε λειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι είναι στη πρίζα και ότι το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργεί Τοποθετήστε την πρίζα τροφοδοσίας Η συσκευή δε λειτουργεί (η οθόνη μπορεί να αναβοσβήνει αλλά δεν ακούγεται το "μπιπ") Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί πολύ χαμηλά Η ασφάλεια μπορεί να είναι ενεργοποιημένη Η είσοδος ή έξοδος αέρα παρεμποδίζεται Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη θέση Δείτε το τμήμα "Ασφάλεια" Αφαιρέστε τα εμπόδιο αφαιρέστε τον πρίζα από το δίκτυο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Μετά από μερικά λεπτά βάλτε και πάλι την πρίζα. Αν η συσκευή δε λειτούργει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Η οθόνη δείχνει μία κουκίδα να αναβοσβήνει αλλά δεν ακούγεται το "μπιπ" Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί ή έχει τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται σε όρθια θέση και σε επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σωστά Η οθόνη δείχνει "PF" Η οθόνη δείχνει "Ht" αναβοσβήνει (η θερμαντική ισχύς θα μειωθεί αυτόματα και σταδιακά) Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δε λειτουργεί σωστά Η εσωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή Επικοινωνήστε με το κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης πελατών Για να αφαιρέστε την αιτία αυτού του συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν καλύπτεται και δεν παρεμποδίζεται. Η συσεκυή θα λειτουργήσει ξανά μετά από μερικά λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά και τηρεί τις ελάχιστες αποστάσεις από τον τοίχο ή τα αντικείμενα όπως δείχνει η ετικέτα. Διαφορετικά τοποθετήστε σωστή τη συσκευή. Η συσκευή θα λειτουργήσει ξανά μετά από μερικά λεπτά. 38

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα