ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις της αγοράς. Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την πολιτική συνεχούς εξέλιξης της Carrier. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 1044, Αθήνα /1/015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ.... ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ Οθόνη ενδείξεων και κουμπιά Κουμπιά ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Βασική λειτουργία χρονοδιακόπτη ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί δύο αλκαλικές μπαταρίες (1,5 Volt). Μη χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από δύο μήνες, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Διαφορετικά, η διαρροή από τις μπαταρίες μπορεί να καταστρέψει το τηλεχειριστήριο. Η μέση διάρκεια ζωής των μπαταριών με κανονική χρήση είναι περίπου έξη μήνες. Όταν δεν ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος λήψης από την εσωτερική μονάδα ή η ένδειξη εκπομπής στο τηλεχειριστήριο δεν ανάβει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο είναι περίπου 8 μέτρα. Ο πομπός του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι στραμμένος προς τον δέκτη της εσωτερικής μονάδας όταν πατάτε τα κουμπιά για τις λειτουργίες που θέλετε. Ο χαρακτηριστικός ειδοποίησης (μπιπ) επιβεβαιώνει ότι το σήμα έχει ληφθεί. Μην επιτρέπετε να υπάρχουν εμπόδια, όπως κουρτίνες, πόρτες ή άλλα υλικά, ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη της εσωτερικής μονάδας, ώστε να μην εμποδίζεται το σήμα από το τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα. Αποφεύγετε την έκθεση του δέκτη της εσωτερικής μονάδας στο άμεσο ηλιακό φως, καθώς ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές στην καλή λήψη σήματος και το κλιματιστικό να μη λειτουργεί σωστά. Κλείστε τις κουρτίνες για να αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από το νερό. Μην αφήσετε το τηλεχειριστήριο να πέσει κάτω. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αντικείμενα με αιχμηρά άκρα για να πατήσετε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση οποιουδήποτε υγρού στο τηλεχειριστήριο. Εάν υπάρχουν άλλες ηλεκτρικές συσκευές που παρεμβάλλονται στο τηλεχειριστήριο, μετακινήστε αυτές τις συσκευές. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα γενικά αστικά απόβλητα. Για τη σωστή απόρριψη των μπαταριών, ανατρέξτε στην τοπική νομοθεσία. Σειρά RG56N Σειρά RG56V * Προαιρετικές λειτουργίες: Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη από το τηλεχειριστήριο ή δεν χρησιμοποιείται από το κλιματιστικό. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Σωστή απόρριψη των μπαταριών - Αυτή η ένδειξη που είναι εκτυπωμένη στις μπαταρίες του κλιματιστικού σας προορίζεται για τους τελικούς χρήστες σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 013/56/ΕΕ, Άρθρο 0, Παράρτημα II. - Στο τέλος της διάρκειας ζωής τους οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απόβλητα. Απορρίψτε τις μπαταρίες σωστά στο σημείο συλλογής του δήμου ή της κοινότητάς σας ή σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1

3 ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΑ.1 ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ. ΚΟΥΜΠΙΑ Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας Εμφανίζει την επιλεγμένη λειτουργία. AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ), COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) Ένδειξη εκπομπής Αυτή η ένδειξη εκπομπής εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο εκπέμπει σήμα στην εσωτερική μονάδα. Ένδειξη θερμοκρασίας/χρονοδιακόπτη Εμφανίζεται η ρύθμιση θερμοκρασίας (από 17 C έως 30 C) ή η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη (0~4 ώρες). Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία FAN, δεν θα εμφανιστεί καμία ένδειξη θερμοκρασίας. Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία. Ένδειξη λειτουργίας ( ανεμιστήρα) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε λειτουργία με τη σειρά. ύπνου (X-ECO) Πατήστε το για είσοδο στη λειτουργία ύπνου (σειρά RG56N) ή στη λειτουργία X-ECO (σειρά RG56V). Μείωση θερμοκρασίας Μειώνει τη θερμοκρασία σε βήματα του 1 C. Η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 17 C. Αύξηση θερμοκρασίας Αυξάνει τη θερμοκρασία σε βήματα του 1 C. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι 30 C. Ταχύτητα ανεμιστήρα Πατήστε το για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα Εμφανίζει την επιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα: AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ), HIGH (ΥΨΗΛΗ), MED (ΜΕΣΑΙΑ) και LOW (ΧΑΜΗΛΗ). Δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι AUTO. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUTO ή DRY, δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη. Ένδειξη λειτουργίας ακολούθησης Εάν πατήσετε το κουμπί FOLLOW ME (ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) σε κατάσταση λειτουργίας COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ), ενεργοποιείται ο αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου του τηλεχειριστηρίου και εμφανίζεται αυτή η ένδειξη. Ένδειξη χρονοδιακόπτη Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη (TIMER). Δηλαδή, εάν έχει ρυθμιστεί μόνο η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη TIMER ON ( ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Εάν έχει ρυθμιστεί μόνο η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη TIMER OFF ( ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Εάν έχουν ρυθμιστεί και οι δύο λειτουργίες, εμφανίζεται η ένδειξη TIMER ON OFF ( ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Ένδειξη LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ) Εμφανίζεται η ένδειξη κλειδώματος στην κατάσταση λειτουργίας LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ). Κατεύθυνση Πατήστε το για να ρυθμίσετε τη θέση της περσίδας. Κίνηση περσίδας Πατήστε το για κίνηση της περσίδας. Η λειτουργία μου Πατήστε το για απομνημόνευση ή συνέχιση των αγαπημένων σας προρυθμίσεων. Ακολούθηση/Φρέσκος αέρας Πατήστε το για ενεργοποίηση ή διαγραφή της λειτουργίας ακολούθησης. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Πατήστε το για να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση της μονάδας από τον χρονοδιακόπτη. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Πατήστε το για να ρυθμίσετε την απενεργοποίηση της μονάδας από τον χρονοδιακόπτη. Ενισχυμένη/Αθόρυβη λειτουργία Πατήστε το για ενεργοποίηση της ενισχυμένης (Turbo) ή της αθόρυβης λειτουργίας. Ενδείξεις LED/Αυτοκαθαρισμός Πατήστε το για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των ενδείξεων LED ή για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού. 3 4

4 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO. Πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία που θέλετε. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτόματα. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Πατήστε το για να ξεκινήσει η ακολουθία χρόνου ενεργοποίησης. Πατήστε το πολλές φορές για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε για την ενεργοποίηση της μονάδας. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και περιμένετε για δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER ON. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ή ΨΥΞΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Στην αυτόματη λειτουργία για συστήματα αντλίας θερμότητας, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή ανεμιστήρα ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου και της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί.. Στην αυτόματη λειτουργία για συστήματα μόνο ψύξης, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης ή ανεμιστήρα ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου και της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί. 3. Στην αυτόματη λειτουργία, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε τη λειτουργία COOL (ΨΥΞΗ) ή HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ). Επιλέξτε τη λειτουργία DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Πατήστε το για να ξεκινήσει η ακολουθία χρόνου απενεργοποίησης. Πατήστε το πολλές φορές για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε για την απενεργοποίηση της μονάδας. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα και περιμένετε για δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη TIMER OFF. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Όταν ρυθμίζετε τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ή τον ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ή ώρα θα αυξάνεται σε βήματα των 30 λεπτών με κάθε πάτημα, μέχρι τις 10 ώρες. Μετά από τις 10 ώρες και έως τις 4, θα αυξάνεται σε βήματα της 1 ώρας. (Για παράδειγμα, πατήστε το 5 φορές για να ρυθμίσετε στις,5 ώρες και πατήστε 1 φορές για να ρυθμίσετε στις 11 ώρες.) Ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στη ρύθμιση 0,0 μετά τις 4 ώρες.. Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργίες θέτοντας τον χρονοδιακόπτη της στην τιμή 0,0 ώρες. Ρύθμιση ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (παράδειγμα). ΑΦΥ- ΓΡΑΝΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία αφύγρανσης, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθώς ελέγχεται ήδη αυτόματα. Ξεκινά ο χρονοδιακόπτης. Η μονάδα ενεργοποιείται. Η μονάδα απενεργοποιείται. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Επιλέξτε τη λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό. Τρέχουσα ώρα 1 μμ :00 μμ 3:00 μμ 3:30 μμ 4:00 μμ 5:00 μμ 6:00 μμ Παράδειγμα: Εάν ο τρέχων χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί στη 1:00 μμ και ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τα προηγούμενα βήματα, η μονάδα θα ενεργοποιηθεί,5 ώρες μετά (3:30 μμ) και θα απενεργοποιηθεί στις 6:00 μμ.,5 ώρες αργότερα 5 ώρες αργότερα 5 6

5 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης. Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα από δευτερόλεπτα. Πατήστε αυτό το κουμπί. Κατεύθυνση Η λειτουργία μου Η μονάδα θα απομνημονεύσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις λειτουργίας, θερμοκρασίας και ανεμιστήρα. Η μονάδα θα επανέλθει στη ρύθμιση που κάνατε την τελευταία φορά. Κίνηση περσίδας Η κλίση της οριζόντιας περσίδας αλλάζει κατά 6 μοίρες με κάθε πάτημα του κουμπιού. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί μέχρι η περσίδα να φτάσει στη θέση που θέλετε. Πατήστε το κουμπί κίνησης περσίδας. Πατήστε το κουμπί κίνησης περσίδας για περισσότερα από δευτερόλεπτα. Στην αυτόματη λειτουργία για συστήματα αντλίας θερμότητας, το κλιματιστικό μπορεί να επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, ανεμιστήρα ανιχνεύοντας τη διαφορά μεταξύ της πραγματικής θερμοκρασίας του δωματίου και της θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί. Με το πάτημα του κουμπιού κίνησης περσίδας, η οριζόντια περσίδα θα κινείται αυτόματα προς τα επάνω και προς τα κάτω. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει η κίνηση. Εάν συνεχίσετε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο από δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία κίνησης της κατακόρυφης περσίδας. ακολούθησης ή φρέσκου αέρα Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την απομνημόνευση και την ανάκτηση των αγαπημένων σας ρυθμίσεων (λειτουργία, θερμοκρασία και ταχύτητα ανεμιστήρα). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση απομνημόνευσης είναι ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, 6 C και ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία; ανεμιστήρα. Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Ο ελεγκτής θα εμφανίσει την πραγματική θερμοκρασία στη θέση που βρίσκεται και θα στέλνει αυτό το σήμα στην εσωτερική μονάδα κάθε 3 λεπτά. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολούθησης. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη θερμοκρασία του δωματίου με βάση τον αισθητήρα του ελεγκτή για να σας κάνει να αισθάνεστε άνετα. Σημείωση: Τοποθετήστε τον ελεγκτή σε μια θέση όπου εξασφαλίζεται ότι η εσωτερική μονάδα μπορεί να λαμβάνει το σήμα. Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα από δευτερόλεπτα. Ενεργοποιείται ο ιονιστής ή ο συλλέκτης σκόνης πλάσμα (ανάλογα με το μοντέλο). Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για περισσότερο από δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία φρέσκου αέρα για να απομακρύνει τους ρύπους από τον αέρα. ύπνου Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ύπνου (RG56N) όταν είστε σε λειτουργία ψύξης/θέρμανσης. Η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί (ψύξη) ή θα μειωθεί (θέρμανση) κατά 1 C ανά ώρα για τις πρώτες ώρες. Στη συνέχεια, η νέα θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή για τις επόμενες 5 ώρες και το κλιματιστικό θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Με τη λειτουργία ύπνου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες μέσω του συγχρονισμού με το μεταβολισμό του σώματος. Ενδείξεις LED ή λειτουργία αυτοκαθαρισμού Πατήστε το κουμπί LED. Πατήστε αυτό το κουμπί ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για περισσότερο από δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα εισέλθει σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για να στεγνώσει το πηνίο. Ο κύκλος καθαρισμού διαρκεί 15~30 λεπτά και μετά η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατήστε το κουμπί X-ECO (RG56V) ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ψύξης. Για τη λειτουργία ύπνου, πατήστε το για περισσότερο από δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ψύξης/θέρμανσης. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις της οθόνης της εσωτερικής μονάδας. Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για περισσότερο από δευτερόλεπτα, η μονάδα θα κάνει αυτοκαθαρισμό για να αποτραπεί η ανάπτυξη βακτηρίων στο θερμαντικό στοιχείο χλωρίου. X-ECO ή ύπνου Η μονάδα θα ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα και την ταχύτητα του συμπιεστή. Στη λειτουργία ECO, η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί μεταξύ του εύρους 4~30 C. Η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί μετά από 8 ώρες. Με τις λειτουργία X-ECO και ύπνου επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και άνετες συνθήκες μέσω του συγχρονισμού με το μεταβολισμό του σώματος. Σημείωση: Η λειτουργία X-ECO δεν ισχύει για συστήματα πολλών μονάδων. Η καθορισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί (ψύξη) ή θα μειωθεί (θέρμανση) κατά 1 C ανά ώρα για τις πρώτες ώρες. Στη συνέχεια, η νέα θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή για τις επόμενες 5 ώρες και το κλιματιστικό θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Ενισχυμένη ή αθόρυβη λειτουργία Πατήστε αυτό το κουμπί. Η μονάδα θα λειτουργήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ για να επιτύχει τη θερμοκρασία που έχει καθοριστεί. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ενισχυμένη λειτουργία. Θέτει σε λειτουργία τη μονάδα ώστε να επιτύχει την καθορισμένη θερμοκρασία στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Πατήστε αυτό το κουμπί για περισσότερα από δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα παράγει ένα ελαφρύ ρεύμα αέρα για να μειωθεί ο θόρυβος στο χαμηλότερο επίπεδο. Εάν συνεχίσετε να πατάτε αυτό το κουμπί για περισσότερο από δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η αθόρυβη λειτουργία. Σημείωση: Λόγω της χαμηλής ταχύτητας λειτουργίας, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ανεπαρκής ψύξη και θέρμανση. 7 8

6 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Πατήστε αυτό το κουμπί φορές σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και θερμοκρασία 17 C. x Σημείο πήξης Η μονάδα θα λειτουργήσει με μεγάλη ταχύτητα ανεμιστήρα (με ενεργοποιημένο τον συμπιεστή) ενώ η θερμοκρασία θα καθοριστεί αυτόματα στους 8 C. Σημείωση: Αυτή η λειτουργία αφορά κλιματιστικά με αντλία θερμότητας. Πατήστε αυτό το κουμπί φορές ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και σε θερμοκρασία 17 C για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας από το πάγωμα. Διατηρεί τη θερμοκρασία του δωματίου επάνω από τους 0 C (σημείο πήξης) κατά τους πολύ κρύους χειμώνες. Εάν πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ύπνου, λειτουργίας ή θερμοκρασίας, η λειτουργία αυτή θα ακυρωθεί. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί κατεύθυνσης και το κουμπί κίνησης περσίδας για περισσότερο από δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος 1. κλειδώματος 1 Θα εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας κλειδώματος. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος 1 πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά κατεύθυνσης και κίνησης περσίδων για περισσότερο από δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία κλειδώματος 1, δεν ανταποκρίνεται κανένα κουμπί εκτός από αυτά τα δύο για να απενεργοποιηθεί το κλείδωμα. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για περισσότερο από δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος. κλειδώματος Θα εμφανιστεί η ένδειξη λειτουργίας κλειδώματος. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για περισσότερο από δευτερόλεπτα. Στη λειτουργία κλειδώματος, δεν ανταποκρίνεται κανένα κουμπί εκτός τα κουμπιά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΥΞΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΜΕΙΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα, πατήστε ξανά ταυτόχρονα αυτά τα δύο κουμπιά. Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ανεμιστήρα για περισσότερο από δευτερόλεπτα. Μόνο ψύξη Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ανεμιστήρα για περισσότερο από δευτερόλεπτα. Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, πατήστε ξανά ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ανεμιστήρα για περισσότερο από δευτερόλεπτα. 9 10

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G United Technologies turn to the experts^ REMOTE CONTROLLER OWNER'S MANUAL United Technologies turn to the experts^ G B OWNER'S MANUAL ENGLISH S R KORISNICKO UPUTSTVO SRPSKI S Q MANUAL! I PERDORIMIT SHQIP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models/ Μοντέλα: VMCRI-8 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller Cassette Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW 9K 12K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFI-A605W RFO-A485W RFO-A605W 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Νο Ονοµασία πλήκτρου Λειτουργία 1 ON/OFF Πιέζοντας το, η συσκευή ανάβει ή σβύνει 2 MODE Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγουµε το είδος

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής μονάδας κλιματισμού. Manual de Utilizare. Benutzer's Betriebshandbuch A I R Σ Υ Σ

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής μονάδας κλιματισμού. Manual de Utilizare. Benutzer's Betriebshandbuch A I R Σ Υ Σ A I R Σ Υ Σ C O N Τ Η Μ D I T Α Τ Α I O N Κ I N G Λ Ι Μ Model: MGHP-12 MGHP-12BS Α Τ Ι S Y S T E Σ Μ Ο M S Υ Owner s Manual Remote Controller of portable AC Unit Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο φορητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB

Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB Ένδειξη τηλεχειριστηρίου ARCWB AUTO MON TUE WED THU FRI SAT SUN ALL OVERRIDE ON 12 AM 12 OFF 12 PM 3 2 1 MODE DRY AUTO COOL HEAT FAN TURBO QUIET SWING SLEEP TURBO SWING ROOM TEMP. SET TEMP. QUIET F C 4

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα

Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Εξαφανίστε την υγρασία Εξοικονοµήστε χρήµατα Εξασφαλίστε υγιεινή ατµόσφαιρα Στεγνώστε τα ρούχα σας κατάλογος 2015 Rise 8 έως 100 *30/330/650 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή.

Διαβάστε περισσότερα

MHR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MHR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ λαδιού Μοντέλο: MHR-20025 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. Λ. Κηφισού 18, 10442, Αθήνα ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ) και την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Οδηγίες Χρήσης User s Manual ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΕΛΑ/ MODELS: TKN/TKG-A528DV TKN/TKG-A535DV TKN/TKG-A556DV TKN/TKG-A571DV Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συναρμολόγηση. Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Συναρμολόγηση. Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Περιεχόμενα Οδηγού Οδηγίες ασφαλείας...3 Συναρμολόγηση...4 Οι λειτουργίες του ανεμιστήρα...5 Τα πλήκτρα χειρισμού...5 Γέμισμα δοχείου νερού...6 Καθάρισμα...8 Τεχνικά χαρακτηριστικά...9 Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Στάθμη θορύβου Χαμ./Μεσ./Υψ. [db(a)] 39/43/48

Στάθμη θορύβου Χαμ./Μεσ./Υψ. [db(a)] 39/43/48 Rise *30/330/650 8 έως 100 Χαμ./Μεσ./Υψ. [db] 39/43/48 Αφυγραντήρας Desiccant χωρίς συμπιεστή. Ιδανική λύση για χώρους με ανεπαρκή θέρμανση. Εξαφανίστε την υγρασία Μέγιστη απόδοση ακόμα και σε χαμηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίασ

Εγχειρίδιο λειτουργίασ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίασ ΜΟΝΤΈΛΑ ATXS35K2V1B ATXS50K2V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Portugues Pyccкий Χαρακτηριστικά Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο. Ελληνικά. OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο χειριστήριο Ελληνικά QUIET OM-GS02-1111(3)-DAIKIN SIESTA Κωδ.: R08019037196C Ένδειξη ασύρματου χειριστηρίου BRC52A61/62/63 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Wall Mounted Unit. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Wall Mounted Unit. Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας AMVI-0/AMVO-0 AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- AMVI-/AMVO- PMVI-0/PMVO-0 PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- PMVI-/PMVO- Wall Mounted Unit Owner s Manual Ασύρματο Τηλεχειριστήριο Επιτοίχιας Κλιματιστικής Μονάδας Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus.

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Οδηγίες Το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Άνετος έλεγχος: άμεσων καλοριφέρ ενδοδαπέδιας θέρμανσης σωμάτων πάνελ, σωμάτων ακτινοβολίας. λεβήτων αερίου και ηλεκτρισμού (μόνο

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

Εγχειρίδιο χρήσης BT55. Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση Εγχειρίδιο χρήσης BT55 Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Δήλωση 2 Συμμόρφωση 2 Φροντίδα του περιβάλλοντος 2 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα

Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Τεχνολογία ιόντων Plasmacluster Η μοναδική τεχνολογία της SHARP για τον καθαρισμό του αέρα Η συσκευή Plasmacluster της SHARP παράγει θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματο εσωτερικό ραντάρ GSC-P829

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματο εσωτερικό ραντάρ GSC-P829 Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματο εσωτερικό ραντάρ GSC-P829 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο GSC-P829 παθητικός υπέρυθρος ανιχνευτής συνδυάζει ψηφιακή, διπλού-πυρήνα ελέγχου, ασαφής λογικής, τεχνολογία επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αφυγραντήρα UNITED για να παρέχει άνεση στην οικογένεια σας και το χώρο σας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας 3PEL477071-1A.book Page 1 Thursday, March 30, 2017 1:29 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας R410A R32 FVXS25FV1B FVXM25FV1B FVXS35FV1B FVXM35FV1B FVXS50FV1B FVXM50FV1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ÄΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

English Français Español Italiano Eλληνικά Pyccкий Türkçe

English Français Español Italiano Eλληνικά Pyccкий Türkçe DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL English Français Español Italiano Eλληνικά Pyccкий Türkçe MODELS FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πριν τη λειτουργία Προφυλάξεις ασφαλείας... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Χαρακτηριστικά Για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, στην οποία έχει προστεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης

AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ. Εγχειρίδιο εγκατάστασης AIRPUR-35 ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ Εγχειρίδιο εγκατάστασης Περιγραφή εξοπλισμού Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. Γρίλιες εξόδου αέρα Πίνακας ελέγχου Χερούλι μεταφοράς Χερούλι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Hotel Menu;

Τι είναι το Hotel Menu; Τι είναι το Hotel Menu; Το Hotel Menu είναι ένα σύνολο λειτουργιών ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να συμβάλει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών, που είναι εγκατεστημένα σε ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα