15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002659970 2015-03-23"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 23 Μαρτίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:121339(3312) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : Ταχ. Κώδικας : 54110, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Παν. Κουτρούλη Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θέμα: 1. Συμμετοχή στην διαδικασία παράτασης εκτέλεσης δρομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 2. Συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση των αδιάθετων δρομολογίων που θα προκύψουν μετά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παράτασης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των αρθ. 159 και 245 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ 226/τ. Α / ) 3. Την αριθμ (9980)/2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129 Β ) περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 4. Το άρθρο 7 του Ν.4089(ΦΕΚ 206 Α ) η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών επανήλθε στις Περιφέρειες και συγκεκριμένα «Στην παράγραφο Η του Κεφαλαίου II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α 87) προστίθεται, με έναρξη ισχύος από , εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά

2 μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων 15PROC ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.» 5. Την 24001/2013 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το άρθρο 49 Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων,του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ) 7. Τις υπ. αριθμ. 41 και 51 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 8. Το άρθρο 17 του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α ) 9. Την υπ. αριθμ. Αριθ. Π1/2149 ( ΦΕΚ 2946 Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών 10. Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου (9944)/ Διακήρυξη του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος , συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και δικαιώματος προαίρεσης 20% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης. (CPV Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 11. Την αριθμ..α/α 2150/αριθμ. πρωτ (7389)/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 586 και 587 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ν. Θεσ/νίκης (Α.Δ.Α.:ΩΦΠΘ7ΛΛ-ΜΡ9) και Α.Δ.Α.Μ.14REQ ) για την πραγματοποίηση της δαπάνης και προέγκριση ανάληψης για το έτος Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» άρθρο 22, εδάφιο α (Φ.Ε.Κ.150Α / ) 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 14. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α / ) Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 17. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος

3 18. Τις υπ αριθμ. 353/2015 και την τροποποιητική της 399/2015, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Πενταμελούς Επιτροπής διενέργειας τακτικών και διεθνών διαγωνισμών. 15PROC Τις υπ αριθμ (11987) / & (12131)/ Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τις υπ αριθμ. 1715/2014 και ορθή επανάληψη αυτής, 1733/2014, 2208/2014, 2210/2014, 2285/2014 & 19/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος καθώς και την υπ αριθμ. 236/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποιήσεων των ανωτέρω αποφάσεων. 20. Το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 21. Τα υπ. Αριθμ. 37/ , 47/ και 49/ έγγραφα της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε περί διακοπής εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων από την 01 η Μαρτίου Τα επικαιροποιημένα στοιχεία των υφισταμένων δρομολογίων (αδιάθετα και μη) καθώς και νέα που προέκυψαν και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το υφιστάμενο έργο, τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας κατόπιν επεξεργασίας, από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης. 23. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη εξασφάλισης μεταφοράς μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος Προτίθεται να προχωρήσει : 1. Σε διαδικασία αποδοχής ή μη παράτασης εκτέλεσης των δρομολογίων που ανατέθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 και τις παραγράφους 1,2 και 4 του άρθρου 17 του ν. 4286/2014 και ευρίσκονταν σε ισχύ την έως την λήξη του σχολικού έτους και μέχρις αναδείξεως αναδόχων από τις διαγωνιστικές διαδικασίες του Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε Θεσσαλονίκης για τα σχολικά έτη & με αριθμό διακήρυξης (8257)/ , που είναι σε εξέλιξη. Τα ως άνω περιγραφόμενα δρομολόγια έχουν εγκριθεί με τις υπ αριθμ (11987)/ & (12131)/ Αποφάσεις της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης και τις υπ αριθμ. 1715/2014, 1733/2014, 2208/2014, 2210/2014, 2285/2014 & 19/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίες και σας έχουν κοινοποιηθεί και ορισμένα εξ αυτών έχουν αντίστοιχα τροποποιηθεί με την υπ. Αριθμ. 236/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με δεδομένο την λήξη τους στις (άρθρο 49 του ν. 4274/2014) και έχοντας υπόψη το άρθρο 29 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων μεταφοράς μαθητών», Κεφάλαιο Τρίτο «ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» όπως αυτό έχει περιληφθεί στο νόμο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», καθώς και νέα επικαιροποιημένα στοιχεία των

4 υφισταμένων δρομολογίων, σας καλούμε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Κ.Μ (κεντρικό κτήριο) και ώρα 8:00 προκειμένου να δηλώσετε την αποδοχή ή μη της δυνατότητας 15PROC παράτασης των δρομολογίων σας έως την λήξη του σχολικού έτους Αφού προηγηθεί η ανάγνωση και αποδοχή του δρομολογίου σας όπως αυτό θα αποτυπώνεται στους πίνακες ανά Απόφαση έγκρισής τους, θα υπογράφετε την συνημμένη δήλωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ προς την Υπηρεσία μας. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και εάν αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατό μπορεί να ενημερώσει για λογαριασμό σας εξουσιοδοτημένο άτομο. Να σημειώσουμε ότι : α. Ορισμένα δρομολόγια έχουν τροποποιηθεί λαμβανομένων υπόψη επικαιροποιημένων στοιχείων τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία μας κατόπιν επεξεργασίας, από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης, οπότε και θα παραταθούν με τα νέα δεδομένα (τροποποιημένα) και β. Τα παρατεινόμενα δρομολόγια μπορούν να παραταθούν και να συνεχίσουν να εκτελούνται μόνο από τον ανάδοχο στον οποίο έχει γίνει ανάθεση, σύμφωνα με την αντίστοιχη Απόφαση έγκρισής του και δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση αυτών. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής της εταιρείας του αναδόχου, η οποία ωστόσο διατηρεί ίδιο Α.Φ.Μ, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την Υπηρεσία με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Σε διαφορετική περίπτωση τα δρομολόγια αυτά θεωρούνται αδιάθετα και θα ανατεθούν με την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση. γ. Μετά το πέρας της διαδικασίας αποδοχής παράτασης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσετε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα υπολογιστεί για το υπόλοιπο του σχολικού έτους έως την λήψη του. 2. Σε διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης, των αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν μετά την διενέργεια της ως άνω διαδικασίας παράτασης, για την ανάθεση του έργου υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων συνεδριάσεων της Π.Κ.Μ., Β. Όλγας 198, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι πέρατος και εάν απαιτηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση. Δικαίωμα Συμμετοχής o Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί, δ) Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. o Στη διαπραγμάτευση δεν γίνονται δεκτοί:

5 α) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. 15PROC γ) Όσοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. ε) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. στ) όσοι δεν μπορούν να διαθέσουν άλλα οχήματα πέραν αυτών που έχουν ήδη καταθέσει στις Τεχνικές τους προσφορές και τηρούνται στην Υπηρεσία, και τους έχει ανατεθεί ανάλογο έργο. Διάρκεια του Έργου Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, είναι: α) μέχρι την ανάδειξη αναδόχων που θα προκύψουν από την διενέργεια του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως την λήξη του σχολικού έτους Δικαίωμα Προαίρεσης Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / ) που αναλύεται ως κατωτέρω: Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Κατακύρωσης Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, οφείλουν να καταθέσουν : Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διενέργεια της διαπραγμάτευσης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος

6 υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 15PROC Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις, ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας τους. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα : της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός αφορά την μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της εκμετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την οδήγηση. Α. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: Ι. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα. ΙΙ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3604/2007 και ισχύει σε συνδυασμό με το ν.3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3853/2010 και ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). ΙΙΙ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. ΙV. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από το οικείο Επιμελητήριο, όπου είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει, από το οικείο Πρωτοδικείο. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της ειδικής εκκαθάρισης σε

7 λειτουργία (άρθρο 106ια Πτωχευτικού Κώδικα-ν.3588/2007 όπως ισχύει, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 15PROC Β. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την διενέργεια της διαπραγμάτευσης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ως άνω περιγραφόμενα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου (α ) της παρ. 2 του ΠΔ 118/2007. II. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (ΙΙ) και (ΙΙΙ) του εδαφίου Α του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς ΙΙΙ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: I. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μεταφορέα που συμμετέχει στην ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07, ως ακολούθως: Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψηφίων αναδόχων. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να υπέχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σημείωση : Εξ αιτίας του σύντομου χρονικού διαστήματος δημοσίευσης και διενέργειας της διαπραγμάτευσης όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν μπορούν να προσκομίσουν κάποιο ή όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν : Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. β. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, εάν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. δ. Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. ε. Θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων.

8 2. Τεχνικά στοιχεία των οχημάτων Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 15PROC μεταφοράς, όπως: άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βεβαίωση ΚΤΕΟ, Περιεχόμενο φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς: Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: I. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. ΙΙ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου κρατικού Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014 III. Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014. ΙV. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου Άδειας ή αδειών οδήγησης για τους οδηγούς Λεωφορείων με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι). V. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. VI. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όσα από τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών (Διεθνής, Πρόχειρος, διαπραγμάτευση), που έχουν μέχρι στιγμής διεξαχθεί στην Μ.Ε Θεσσαλονίκης και παραμένουν σε ισχύ, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους. Το παρόν πρέπει να δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής σας την οποία θα καταθέσετε στο Τμήμα Προμηθειών έως την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση ανάγκης πρόσληψης προσωπικού μετά την ανάθεση έργου αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον υποψήφιο, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά(άδεια οδήγησης, ποινικό μητρώο και ασφαλιστική ενημερότητα που αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό) πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης. 3. Οικονομική Προσφορά (προαιρετική η έγγραφη υποβολή)

9 1. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές θα είναι προφορικές. Όλοι όσοι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να δηλώσουν ενώπιον της Επιτροπής την Οικονομική τους προσφορά 15PROC ή βελτίωση αυτής με περαιτέρω έκπτωση σε όλα τα δρομολόγια της παρούσας. Περιορισμό στην συμμετοχή αποτελεί μόνο ο αριθμός των οχημάτων με τα οποία συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος τα οποία έχει δηλώσει ή προκύπτουν από τον φάκελο του Τεχνικής Προσφοράς. 2. Εάν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετέχει με κατάθεση Φακέλου οικονομικής προσφοράς αυτός θα πρέπει : Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το ποσό σε ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το έργο. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς Φ.Π.Α. Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του τμήματος (ημερήσια αποζημίωση), που θα είναι η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο- Τμήμα. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες παρατάσεις της. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. Για όσους εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να καταθέσουν Οικονομική προσφορά σε Τμήματα Δρομολόγια περισσότερα από αυτά που μπορούν να εκτελέσουν, σύμφωνα με τα οχήματα που έχουν στην κατοχή τους και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας (Τεχνική Προσφορά), θα πρέπει απαραιτήτως να συνταχθεί με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα είναι διακριτή και θα δηλώνεται. Έτσι σε περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος μειοδοτήσει σε περισσότερα δρομολόγια από όσα δύναται να εκτελέσει, η κατακύρωση να γίνει σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που συντάχθηκε η Οικονομική Προσφορά του. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1449 Β / ) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, με βάση τον προβλεπόμενο από την παρούσα προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.

10 Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις 15PROC χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Διευκρινήσεις επί των προσφορών Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσης. Απόρριψη προσφορών Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του τμήματος που έχει τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και φυσικά τον προϋπολογισμό του τμήματος. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο Έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ. Θέτει όρο αναπροσαρμογής για προσαρμογή λόγω τιμής καυσίμου, με την επιφύλαξη προβλεπομένων στο Παράρτημα της ΚΥΑ 24001/2013 Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Αποσφράγιση, Αξιολόγηση & Έλεγχος Προσφορών κρίση Αποτελεσμάτων Διαπραγμάτευσης

11 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή 15PROC Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. α. Καταρχήν αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς. Στη συνέχεια, αρχικά αποσφραγίζεται, μονογράφεται και εξετάζεται η Υπεύθυνη δήλωση και κατόπιν η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την αξιολόγηση αυτή, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Στη συνέχεια σφραγίζονται και μονογράφονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μετά την αποσφράγισή τους η Επιτροπή προβαίνει στην καταρχήν καταγραφή των υποβληθέντων προσφορών ανά Τμήμα. β. Μετά την αρχική καταγραφή των εγγράφων προσφορών ακολουθεί ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν με κατάθεση Φακέλου, που πληρούσε τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης, διαπραγμάτευση, όπου ως τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στους υποψηφίους. γ. Επιπλέον σε περίπτωση που κάποιος εκ των υποψηφίων μειοδοτήσει σε περισσότερα δρομολόγια- Τμήματα από όσα δύναται να εκτελέσει σύμφωνα με τον αριθμό των οχημάτων που έχει στην κατοχή του και συμμετείχε στον διαγωνισμό, η κατακύρωση θα γίνεται σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας που έχει δηλώσει στην Οικονομική του Προσφορά ή προφορικά ενώπιον της Επιτροπής. δ. Όσοι συμμετέχουν με κατάθεση Φακέλου, που πληροί τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης και δεν μειοδότησαν σε δρομολόγια όπως αυτά περιγράφονταν στην Οικονομική τους Προσφορά, μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης στο σύνολο των δρομολογίων χωρίς περιορισμό, εφόσον ο αριθμός των οχημάτων τους είναι ικανός να εξυπηρετήσει τα δρομολόγια στα οποία συμμετέχει. ε. Δεν επανερχόμαστε στο υπό διαπραγμάτευση Δρομολόγιο-Τμήμα μετά την ανακοίνωση του μειοδότη από την Επιτροπή, παρά μόνο στην περίπτωση παραίτησης όλων των συμμετεχόντων σε αυτό. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να καλέσει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά ή έγγραφα που υποβλήθηκαν. ε. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, γνωμοδοτεί, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του ανωτέρω πρακτικού, κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης ή λαμβάνοντας άλλη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π. Δ. 118/07. Χρόνος & Τόπος Υποβολής Προσφορών Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στη διαπραγμάτευση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν, μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, το σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και της παρούσας. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε : α) ταχυδρομικά προς την Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της M.Ε. Θεσσαλονίκης, Β. Όλγας 198 ΤΚ που διενεργεί την διαπραγμάτευση, μέχρι την 24 η Μαρτίου 2015 είτε β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της M.Ε. Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την παρούσα.

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 08 / 07 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 4756 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα