Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: , e mail: Π 1810 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Δια βίου Μάθηση. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα εξετάζονται οι φορείς εκείνοι οι οποίοι επηρέασαν αρχικά την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Γίνεται αναφορά σε έναν στοχαστή και εκπαιδευτή της περιόδου τον Δανό [Nikolaj Frederik Severin] Grundtvig ( ) και στις αντιλήψεις του (ενίοτε ριζοσπαστικές) για τον τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η επαγγελματική κατάρτιση από το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα μετά την πτώση του σοσιαλισμού και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη για σύγκλιση στο συγκεκριμένο τομέα στην Ε.Ε. Ακόμη το μάθημα δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται θεσμικά η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Δια βίου Μάθηση στην Ε.Ε με συγκεκριμένες αναφορές σε θεσμικά κείμενα, συνθήκες, και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 1980 και έπειτα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στα σεμινάρια θα δοθεί στο οργανωτικό (θεσμικό και πρακτικό) πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε (με έμφαση στην Ελλάδα) αλλά και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, στις εγγενείς διαφορές τους αλλά και στις ομοιότητες που υπάρχουν, με συγκεκριμένες αναφορές τόσο στις ιστορικές συνθήκες που επηρέασαν την ανάπτυξή του όσο και στους φορείς (κρατικούς και μη) οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική κατάρτιση, την οργάνωση δομών που αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στην ενίσχυση της αντίληψης για τη Δια βίου Μάθηση στην Ευρώπη σήμερα. 1

2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Τάσεις, οργάνωση, προοπτικές και ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ρόλος των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και η συνεισφορά των κρατών μελών στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συνεργασίας και συντονισμού. ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές για το μέλλον και ο ρόλος των κοινωνικών εταιρών. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε Αναφορές και αναλύσεις θεσμικών κείμενων που αφορούν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση στην Ε.Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε Δράσεις και προγράμματα, προώθηση τοπικών δράσεων και χρηματοδότηση, στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση στο σύνολο των κρατώνμελών. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση και ανάλυση του Ευρωπαϊκού πλαισίου για την αναγνώριση των προσόντων (EQF) και της διαδικασίας της Bologna. ΕΝΟΤΗΤΑ Β Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και οργάνωση των δομών και των φορέων που την παρέχουν ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1) Ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2) Οργάνωση της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (3) Τρόποι χρηματοδότησης, δομές και φορείς που παρέχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα. ΜΑΘΗΜΑ 9 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (4) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μεθόδευση της διδασκαλίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (5) Εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαίδευση κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα. 2

3 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε: Οργάνωση των δομών και των φορέων που την παρέχουν, τάσεις & προβλήματα ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Αναφορές στην οργάνωση των δομών στη Γερμανία, την Αυστρία, την Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία, την Τσεχία και την Σλοβακία. ΜΑΘΗΜΑ 12 Ο ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ΤΗ ΒΑΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Αναφορές στην οργάνωση των δομών στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία & Ουαλία, Σκωτία, Β. Ιρλανδία), την Ιρλανδία, τη Δανία, την Σουηδία, την Φινλανδία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ Αναφορές στην οργάνωση των δομών στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Κύπρο, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Για το συγκεκριμένο μάθημα ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ σχετικό σύγγραμμα. Οι Διδακτικές Σημειώσεις για το μάθημα έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο 1. Αντιστοιχούν στο περιεχόμενο 13 τρίωρων εβδομαδιαίων μαθημάτων όπως παρουσιάζονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας και δεν ξεπερνούν σε έκταση τις 400 σελίδες. Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν γίνονται γραπτές εξετάσεις και ο τελικό βαθμός υπολογίζεται με βάση την επίδοσή σας στη γραπτή εργασία. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα θέματα που θα επιλέξετε να ασχοληθείτε στη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η επιλογή του θέματος της γραπτής εργασίας θα είναι αποκλειστικά δική σας. Υλικό για τις εργασίες που θα επιλέξετε μπορεί θα σας δοθεί από τον διδάσκοντα. Υλικό ωστόσο μπορείτε να βρείτε για κάθε κράτος μέλος χωριστά στους παρακάτω ιστοχώρους: training_en.html 4. llp 5. learning policy/doc1532_en.htm 6. learning policy/doc34_en.htm 7. learning policy/doc58_en.htm 8. learning policy/doc60_en.htm 9. information/moreinformation139_en.htm 10. information/moreinformation290_en.htm 11. information/moreinformation290_en.htm Πρέπει να κάνετε εγγραφή και να πάρετε κωδικό. 3

4 14. services/national vetsystems.aspx 15. operation/education/ ument reports/europe and northamerica/ Το υλικό απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από εθνικές αναφορές, νομοθετικά κείμενα, αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του CEDEFOP, και είναι γραμμένο ως επί το πλείστον στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως όσοι και όσες επιθυμούν να εργαστούν με αυτό το υλικό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι/ες με τη συγκεκριμένη γλώσσα. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα το υλικό να σας δοθεί σε κάποια άλλη γλώσσα ανάλογα με το θέμα της εργασίας που θα επιλέξετε (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά). Η γραπτή εργασία αντιστοιχεί στο 100% της τελικής βαθμολογίας. Τα θέματα των γραπτών εργασιών από τα οποία θα επιλέξετε είναι τα εξής: Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Αυστρία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Βέλγιο Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Βουλγαρία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Γαλλία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Γερμανία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Δανία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελβετία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Εσθονία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Ηνωμ. Βασίλειο Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ιρλανδία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ισλανδία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ισπανία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ιταλία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Λετονία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Λιθουανία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Λιχτενστάιν Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Λουξεμβούργο Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Μάλτα Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Νορβηγία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ολλανδία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ουγγαρία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Πολωνία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Πορτογαλία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ρουμανία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Σλοβακία 4

5 Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Σλοβενία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Σουηδία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Τουρκία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Τσεχία Η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Φινλανδία Οι άξονες βάσει των οποίων θα συγγράψετε τις εργασίες σας είναι έξι (6) και είναι οι εξής: ΑΞΟΝΑΣ 1 ος : Ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη χώρα την οποία θα μελετήσετε. ΑΞΟΝΑΣ 2 ος : Οργάνωση της νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα την οποία θα μελετήσετε. ΑΞΟΝΑΣ 3 ος : Δομές, και φορείς που παρέχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα την οποία θα μελετήσετε. ΑΞΟΝΑΣ 4 ος : Δραστηριότητες, και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη χώρα την οποία θα μελετήσετε. ΑΞΟΝΑΣ 5 ος : Εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαίδευση & κατάρτιση των εκπαιδευτών στη χώρα την οποία θα μελετήσετε. ΑΞΟΝΑΣ 6 ος : Τάσεις, προβλήματα και ζητήματα εναρμόνισης με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα την οποία θα μελετήσετε. Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι εργασίες σας είναι τέσσερα (4) και είναι τα εξής: 1. Γλωσσική επάρκεια & Αισθητική παρουσία = 1 βαθμός (σαφήνεια και γλωσσική απλότητα, κατανοητός λόγος, αισθητική και καθαριότητα, ορθογραφία, στίξη, τυπογραφικά λάθη, ορθά τυπωμένο κείμενο, απαιτούμενο διάστιχο και περιθώρια σελίδας, τήρηση του ορίου στον αριθμό λέξεων ή σελίδων). 2. Δομή & Συνοχή του τελικού κειμένου = 2 βαθμοί (παράγραφοι, τίτλοι και υπότιτλοι, συνέχεια με τα προηγούμενα, σύνδεση με τα επόμενα). 3. Περιεχόμενο = 4 βαθμοί (ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων, ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην εργασία, συνολική μεθόδευση χρήσης του βιβλιογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία). 4. Παραπομπές & Βιβλιογραφία = 3 βαθμοί (πλήρεις παραπομπές μέσα στο κείμενο και ακριβείς βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας. Για σχετικά παραδείγματα ανατρέξτε σε οποιοδήποτε βιβλίο ή δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό άρθρο). Η τελική μορφή της εργασίας θα πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε ψηφιακή μορφή (σε δισκέτα ή CD) κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 σελίδες (ήτοι λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία), με μονό διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία λήξης του εξαμήνου βάσει του προγράμματος διδασκαλίας που έχει καταρτισθεί (αυστηρά και χωρίς παρατάσεις). Οι εργασίες να παραδοθούν προσωπικά στο 5

6 διδάσκοντα (στις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του [208 θ ] στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής) ή στη θυρίδα του, δίπλα στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής στο Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθ. 216). 6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ I European Agency for Development in Special Needs Education Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Προκλήσεις και ευκαιρίες TE I Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα

Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα EC-32-09-196-EL-C Το Δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές στην Ευρώπη. Αποτελείται από 35 εθνικές μονάδες στις 31 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2012-2013 Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης Το ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ, 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMΒΡΙΟΣ, 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΤΡΑ 2008 1 2 Εισαγωγή Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤ Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα