Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Πληροφορίες: Ε. Αγαλοπούλου Ιστοσελίδα: www. gsae. edu. gr Τηλέφωνο: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Θέμα: «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΟΣ (71) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν. 4172/2013» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α / ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 τ. Α / ) 3. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 67/ Α / ), της παρ. 29 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α / ), του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ. Α / ), του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ. Α / ) και του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ. Α / ) που έχουν θέση οργανισμού για Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό- Ελεγχος Δαπανών» 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»(φ.ε.κ. 98/τ. Α ). 6. Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α) και 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) και ισχύει 7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 (Α 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 8. Το Π.Δ. 132/89 ΦΕΚ 64/Α/ «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας» 9. Την αριθμ. 264 (ΦΕΚ 41/Β/ ) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης.

2 10. Το αρ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α / ) Προεδρικό Διάταγμα Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 11. Το αρ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 12. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες «(ΦΕΚ 194 Α ) 13. Την υπ αριθμ /Δ2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 14. Την υπ αριθμ /Δ2/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Δ2/ Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 15. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 1667) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» 16.Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών 17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος της Γενικής Κυβέρνησης. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφθούν με μεταφορά πιστώσεων από τον Ειδικό Φορέα 220 στον Ειδικό Φορέα 640 από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) μετατάσσουμε υποχρεωτικά, σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης) που αυτοδίκαια συστήνονται με την παρούσα απόφαση τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς, με την ίδια σχέση εργασίας και με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχουν ως ακολούθως: ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ

3 ΑΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΒΙΤΩΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ19 ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΓΚΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝ ΠΕ ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΙΕΚ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟ ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΚ ΑΧΑΪΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΑΧΑΪΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ

4 ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ09 ΙΕΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ ΒΑΪΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΚΑΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΠΕ ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΚΙΛΚΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΒΒΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ09 ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΛΙΑΜΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΠΕΛΛΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΠΕ11 ΙΕΚ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ

5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΠΕ20 ΙΕΚ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ20 ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΥ ΘΕΑΝΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΜΠΕΡΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΤΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ09 ΙΕΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΟΥΣΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 Λ ΟΓΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΛΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΘΕΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΡΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟ ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Σ ΡΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΘΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΡΟΣΕΝΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ

6 ΡΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ- ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛ ΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΝΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΤΖΩΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ20 ΙΕΚ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΙΦΤΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΛΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΠΕΛΛΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.- ΑΡΧΙΤΕΚΤ.- ΤΟΠΟΓΡ. ΠΙΕΡΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΛΟΥΤΣΟΥ ΘΩΜΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ09 ΙΕΚ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΙΕΚ ΣΑΜΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΥ ΜΑΛΟΥΣΙΔΟΥ ΜΟΣΧΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 Ι ΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩ Ν ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΙΕΚ ΚΙΛΚΙΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΙΕΚ ΠΕΛΛΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ

7 ΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σ(MARKETI NG) ΧΡΥΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΙΕΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ Βεβαίωση πίστωσης Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ / Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Εσωτερική διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Δ/νση Δ/κού 4. Αρχείο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔ., ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΦΑΝ., ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝ., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡ., ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΝΤ. ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 09-09-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 142582/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068 Ηµ/νία: 27/10/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 13:52:24 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΗΨΓ-8Ι5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276033/40980/36082/18068

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 29-8-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 10024 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 T.K.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη

ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 T.K.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι 24-08-2012 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 10/10/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 11943 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΒ9-Ξ65 ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα