FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε."

Transcript

1 FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013

2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες μέλη. O ΣΕΣΜΑ είναι από το 1992 μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των στελεχών στον κλάδο μας, με ετήσιο κύκλο εργασιών 97 δις, συμμετέχοντας μάλιστα στην 5μελή Εκτελεστική της Επιτροπή. Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και η αύξηση της απασχόλησης στο κλάδο, γιατί μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τομέα εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας σε υπηρεσίες εξειδικευμένης γνώσης. Ο ΣΕΣΜΑ και τα μέλη του υποστηρίζουν σειρά δράσεων, με στόχο την απασχόληση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, σε έργα στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, όπως υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΟΠΑ, σε θέματα Management Consulting, σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, ειδικές εμπειρογνωμοσύνες.

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. ιδρύθηκε το Έχει γραφεία στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και συμμετέχει στις επιχειρήσεις ATLANTIS Engineering (Θεσσαλονίκη), ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου (Λευκωσία), ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κρήτης (Ηράκλειο), ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία) και ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Δυτικής Ελλάδας & Ηπείρου (Πάτρα, Αγρίνιο, Ιωάννινα). Παρέχει υπηρεσίες στους τομείς Μελετών Πολιτικής της Επιστήμης & Τεχνολογίας, Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων & Venture Capital, Management Consulting, e-business & Στελέχωσης, Πληροφορικής & Έρευνας, Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης. Απασχολεί πάνω από 30 υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Συνεργάζεται με περισσότερους από 130 οργανισμούς, πανεπιστήμια, τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΣ

6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

7 ΕΣΠΑ Προγράμματα ΕΣΠΑ Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) σε Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Ψηφιακή Σύγκλιση Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση Διοικητική Μεταρρύθμιση Τεχνική Υποστήριξη Περιφερειακά Επιχ. Προγράμματα Σύνολο

8 ΕΠΑΝ ΙΙ Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

9 ΕΠΑΝ ΙΙ Στρατηγικός Στόχος 1: Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης ΓΣ1: Δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ΓΣ2: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας Κεντρικός Αναπτυξιακός Στόχος Στρατηγικός Στόχος 2: Ανάπτυξη υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ΓΣ3: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ΓΣ4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας

10 ΕΠΑΝ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας Επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής διεξόδου για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην έξοδο της χώρας από τις συνθήκες οικονομικής ύφεσης.

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. Προγράμματα ΕΣΠΑ Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) σε Μακεδονία - Θράκη Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια Κρήτη - Αιγαίο Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος Αττική Σύνολο

12 Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ένταξη και αξιοποίηση της δυναμικής της Περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Διασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της Περιφέρειας Προστασία του περιβάλλοντος με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία

13 Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠ1: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ ΑΠ2: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ ΑΠ3: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ Προσπελασιμότητα Επιχειρηματικότητα Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) - Καινοτομία Ενέργεια ΤΠΕ Περιβάλλον Υγεία & Κοινωνική Αλληλεγγύη Εκπαίδευση Τουρισμός Πολιτισμός Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Ορεινές / Μειονεκτικές περ. Αγροτικές περιοχές

14 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

15 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες συνήθως περιλαμβάνουν: Παραγωγικό και λοιπό εξοπλισμό Μισθοδοσία / λειτουργικές δαπάνες για νέες επιχειρήσεις Ενέργειες προώθησης / εξωστρέφειας Αμοιβές συμβούλων Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 40% έως 60%. Τα σχετικά προγράμματα του ΕΣΠΑ προκηρύσσονται από: Υπουργεία & Περιφέρειες Τελικούς Δικαιούχους π.χ. Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Ενδιάμεσους Φορείς π.χ. ΕΛΑΝΕΤ Δημοσιοποιούνται:

16 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ICT4Growth Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Δράση 1) Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Επενδυτικός Νόμος Ν / 2011

17 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενίσχυση ΜΜΕ Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών Επιδοτούνται Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό (προστασίας περιβάλλοντος κ.α.), δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση ποιότητας, λογισμικό, προβολή - προώθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λειτουργικές δαπάνες (για Νέες και Υπό Ίδρυση). Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από έως ευρώ, με ποσοστό επιδότησης για μικρές επιχειρήσεις 50% ή 60%.

18 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κριτήρια Aξιoλόγησης Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης / Στελεχών: Επενδύσεις την τελευταία τριετία, Ηλικία Εξοπλισμού, Εκπαίδευση- Εμπειρία-Κατάρτιση διευθυντικών στελεχών, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Πνευματική Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Oικονομική Κατάσταση Επιχείρησης: Κύκλος εργασιών, Κερδοφορία, Πωλήσεις Εξωτερικού. Κατάσταση Eπιχειρηματικού Σχεδίου: Καινοτομία, Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας, Πορεία Κλάδου, κλπ. Eπιπτώσεις στην Κοινωνία και Οικονομία: Προστασία Περιβάλλοντος - Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εκτιμώμενη Αύξηση Απασχόλησης.

19 ICT4Growth ICT4Growth Επιδοτούνται Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, λογισμικό, προβολή - προώθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες μελέτες, λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία, αποσβέσεις εξοπλισμού, αναλώσιμα, μετακινήσεις - διαμονή. Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από έως ευρώ (ή ακόμη και ευρώ εάν δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις απασχόλησης), με ποσοστό επιδότησης για μικρές επιχειρήσεις από 35% έως 65%. Απαιτείται τεκμηρίωση 25% ιδίας συμμετοχής.

20 ICT4Growth Κατηγορίες Ενεργειών Προετοιμασία και Σχεδιασμός Βιομηχανική Έρευνα Ανάπτυξη Απόκτηση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμός Ε&Α Εγκατάσταση και Λειτουργία Παραγωγικών Υποδομών Προετοιμασία Διάθεσης Τελικού Προϊόντος / Υπηρεσίας Επιχειρηματική Δικτύωση Απαιτείται αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο και μελέτη βιωσιμότητας.

21 ICT4Growth Κριτήρια Aξιoλόγησης Ρεαλισμός και Πληρότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου: Αγορά, Ιδέα, Μεθοδολογία, Κοστολόγηση, Βιωσιμότητα Υφιστάμενη Ωριμότητα της Επένδυσης: Εξωστρέφεια: Καινοτομία: Προφίλ φορέα, Ωριμότητα, Εμπορική ετοιμότητα Επίπεδο εξωστρέφειας, Ικανότητα υποστήριξης Πνευματική Ιδιοκτησία, Τεχνολογική & Επιχειρησιακή Καινοτομία Συμβολή στην Απασχόληση: Σχετική αύξηση απασχόλησης

22 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Δράση 1) Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Δράση 1) Επιδοτούνται Νέες και Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις από Ανέργους σε επιλέξιμες δραστηριότητες. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία, αποσβέσεις παγίων, κατάρτιση. Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από έως ευρώ, με ποσοστό επιδότησης 100%.

23 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Δράση 1) Κριτήρια Aξιoλόγησης Σαφήνεια Αριθμός συμμετεχόντων Ανέργων Εκπαίδευση - Εργασιακή εμπειρία - Κατάρτιση Αύξηση Κύκλου Εργασιών Κερδοφορία Βαθμός Ανταγωνισμού Ανάπτυξη Κλάδου Δημιουργία Νέας Θέσης Εργασίας

24 ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα Επιδοτούνται Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Ίδρυση Επιχειρήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, πιστοποίηση ποιότητας, λογισμικό, προβολή - προώθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες - μελέτες, λειτουργικές δαπάνες (για Νέες και Υπό Ίδρυση), μισθοδοσία, ανάπτυξη πρωτοτύπων. Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από έως ευρώ, με ποσοστό επιδότησης για μικρές επιχειρήσεις 60%. Απαιτείται 25% ιδία συμμετοχή. Απαιτείται τήρηση δεσμεύσεων (απασχόλησης, εμπορικών)

25 ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κριτήρια Aξιoλόγησης Καινοτομικότητα: Πρωτοτυπία, Τεκμηρίωση Εφαρμογής, Επιχειρησιακή Συμβατότητα Αξιοπιστία Επιχειρηματικού Φορέα: Προσόντα Μετόχων, Οργάνωση, Συνεργασίες Επιπλέον οικονομικά στοιχεία, εξαγωγές και απασχόληση (ρυθμός μεταβολής) για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Βιωσιμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου: Οικονομικό / Εμπορικό Πλεονέκτημα, Εξασφάλιση Χρηματορροών, Τόπος Εγκατάστασης, Αξιοποίηση Τοπικών Πλεονεκτημάτων

26 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν / 2011 Ενώ το ΕΣΠΑ αποτελεί: Επενδυτικός Νόμος Ν / 2011 το πλέγμα κινήτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελλάδας και την επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής της ανάπτυξης, Ο Επενδυτικός Νόμος αποτελεί: το πλέγμα κινήτρων της Ελληνικής πολιτείας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής συνοχής, και επιδοτεί επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας, τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, καθώς και ειδικότερα την επιχειρηματικότητα νέων.

27 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Επενδυτικός Νόμος Επιχειρηματικότητα Νέων Επιδοτούνται Νέες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα και διοικούνται από νέους έως 40 ετών. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού, λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές για δημιουργία επιχείρησης, τόκους χρηματοδότησης, μισθοδοσία. Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου κυμαίνεται από έως ευρώ, με ποσοστό επιδότησης από 25% έως 40%.

28 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικός Φορέας: Νομική μορφή, αριθμός απασχολούμενων, εμπειρία μετόχων, εξειδίκευση, ποσοστό ιδίας συμμετοχής. Βιωσιμότητα και Αποδοτικότητα: Χρηματοοικονομική ανάλυση, προοπτικές κλάδου. Τεχνολογική Ανάπτυξη: Εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας και καινοτομίας, ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων, εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών, ύψος προστιθέμενης αξίας. Συμβολή στην Οικονομία και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Αύξηση απασχόλησης, περιοχή εγκατάστασης, προστασία περιβάλλοντος, εξαγωγική επίδοση, δημιουργία clusters.

29 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Κανόνες Χρηματοδότησης: Απολογιστική εκταμίευση, προκαταβολή έναντι εγγυητικής επιστολής, επιλεξιμότητα δαπανών, λογιστική τεκμηρίωση Τεκμηρίωση Υλοποίησης: Περιοδικές εκθέσεις προόδου, έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού, έλεγχος - αυτοψία Υποχρεώσεις μετά την Ολοκλήρωση (για 3 έως 5 έτη): Μη διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας ή λειτουργίας επιχείρησης, μη μεταβίβαση επιδοτηθέντων παγίων, μη εκμίσθωση επένδυσης, τήρηση ειδικών δεσμεύσεων Κυρώσεις επιστροφής τμήματος επιδότησης

30 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ Γνώση τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Μελέτη βιωσιμότητας προτεινόμενης επένδυσης Μακροπρόθεσμη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων επιδότησης Εξέταση επιλεξιμότητας σε πρόγραμμα επιδότησης Συλλογή ζητούμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της επένδυσης και προτεινόμενου τρόπου χρηματοδότησης Παρουσίαση της επιλεξιμότητας και βιωσιμότητας της επένδυσης, ώστε να βαθμολογηθεί υψηλά Τήρηση των όρων υλοποίησης του εγκριθέντος προγράμματος επιδότησης

31 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΣΕΣ) smart sustainable inclusive

32 ΣΕΣ Η νέα στρατηγική «ΕΥΡΩΠΗ 2020» οδηγεί προς την έξυπνη, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ΑΝΑΠΤΥΞΗ

33 ΣΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 11 ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΣΕΣ Προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης και των Βιώσιμων Μεταφορών Ενίσχυση της Απασχόλησης, Κοινωνικής Ένταξης και Δια Βίου Μάθησης Ενίσχυση της Θεσμικής Ικανότητας και Αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης

34 ΣΕΣ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

35 ΣΕΣ Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO 2 σε όλους τους τομείς Προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης και των Βιώσιμων Μεταφορών Προώθηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων

36 ΣΕΣ Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας εργατικού δυναμικού Ενίσχυση της Απασχόλησης, Κοινωνικής Ένταξης και Δια Βίου Μάθησης Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη Δια Βίου Μάθηση

37 ΣΕΣ Προγράμματα ΣΕΣ Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) σε?????????????? Τεχνική Υποστήριξη? 13 Περιφερειακά Επιχ. Προγράμματα? Σύνολο (με 78% μ.ο. συγχρημ. ΕΚ)

38 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο Εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

39 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (συνέχεια) Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης Πρακτική άσκηση (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΑΕΝ) Πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης Γραφεία Διασύνδεσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) Μονάδες Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων (Β κύκλος) Ολοκληρωμένη παρέμβαση στήριξης της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

40 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. T , F ,

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Νέων

Επιχειρηματικότητα Νέων Επιχειρηματικότητα Νέων Δομές & προγράμματα ενίσχυσης σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο European Commission Enterprise and Industry Επιχειρηματικότητα σημαίνει.. Δημιουργικότητα? Ρίσκο? Αλλαγή? Τόλμη? Ανεξαρτησία?

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση

Αρχικό κεφαλαίο. Κεφάλαιο κίνησης. Μορφές πηγέςχρηματοδότησης. Διαπίστωση Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης Σειρά σεμιναρίων: UNISTEP Plus Ενότητα: Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Εισηγητής: Δρ Μιχάλης Καθαράκης Είδη κεφαλαίων που απαιτούνται για ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα