ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων."

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγητική έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. Με την από 8/11/2010 σχετική απόφαση του εκλεκτορικού σώματος, ορίσθηκε τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθηγητές Σέργιο Θεοδωρίδη Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιο Στουραΐτη Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Κιαμάλ Πεκμεστζή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την κρίση των υποψηφιοτήτων στη θέση του Καθηγητή με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο. Η επιτροπή συνέταξε την εισηγητική έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 1268/82, τα άρθρα 6 και 28 του Ν. 2083/92, τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 2517/97, το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, το Ν. 3549/2007 και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή απαιτούνται: Κατοχή διδακτορικής διατριβής της οποίας το αντικείμενο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για το ερευνητικό ή επιστημονικό εν γένει έργο του υποψηφίου (άρθρο 28 παρ. 26 Ν. 2083/92). Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μιας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων με διεθνές κύρος και με κρίση στο σύνολο της εργασίας (ΣτΕ 333/89, 3296/89) από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών ΔΕΠ βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή του παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε χρόνια από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επιπλέον, στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη

2 θέσης ΔΕΠ είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Για την κατάληψη της εν λόγω θέσης υποψηφιότητα υπέβαλε εμπρόθεσμα ο Δημήτρης Μαρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη της επιτροπής συνήλθαν στις 29/11/2011 στο γραφείο του Καθηγητή κ. Θεοδωρίδη στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αφού εξέτασαν τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου διαπίστωσαν τη νομιμότητα της υποψηφιότητάς του. Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας του και κατέληξε στην ακόλουθη εισηγητική έκθεση. Η Εισηγητική Έκθεση περιλαμβάνει: 1. Βιογραφικά στοιχεία και παρουσίαση του έργου του υποψήφιου. 2. Ανάλυση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του. 3. Αξιολόγηση του συνολικού έργου του. 4. Εισήγηση της Επιτροπής. 5. Παράρτημα με τον κατάλογο των δημοσιεύσεων. 2

3 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ HMEΡOM. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/4/1949 ΣΠΟΥΔΕΣ : Πτυχίο Φυσικής ΕΚΠΑ, "Λίαν Καλώς" : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΕΚΠΑ, "Άριστα" : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ΕΚΠΑ, "Λίαν Καλώς" : Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ ( Τμήμα Πληροφορικής), "Αριστα". Τίτλος : "Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακού συστήματος συλλογής επεξεργασίας και καταγραφής πολυκαναλικού σήματος σε πραγματικό χρόνο". Διάκριση : Υποτροφία που δίνεται στον 1ο φοιτητή των Μεταπτυχιακών Τμημάτων Ρ/Η και Η/Α του ΕΚΠΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ : ΟΤΕ, Διεύθυνση Οργάνωσης σήμερα : Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής : Αστεροσκοπείο της Meudon-Paris, Τμήμα Διαστημικής Έρευνας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής του Δ' έτους των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής ( ). Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακών Τηλεπ/νιών του Τμήματος Φυσικής ( ). Συμμετοχή στη λειτουργία και διεξαγωγή των Εργαστηρίων του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( ). Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών του Α' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( ). Συμμετοχή στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Μετρήσεων και Κατασκευών του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ( ). Υπεύθυνος για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (1994-σήμερα). 3

4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Προπτυχιακά Μαθήματα Συμμετοχή επί σειρά ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή Φροντιστηριακών μαθημάτων με αντικείμενο την Ηλεκτρονική και τους Μικροϋπολογιστές (Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός σε Assembly, Ι/Ο επικοινωνίες κ.λ.π), στο Φυσικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συνδιδασκαλία των μαθημάτων: "Προγραμματισμός" και "Υπολογιστικά Συστήματα" στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος ( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Αρχιτεκτονική Η/Υ" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Προγραμματισμός Συστήματος" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Παν. Αθηνών( ). Διδασκαλία του μαθήματος "Ψηφιακές Επικοινωνίες" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής(1994-σήμερα). Διδασκαλία του μαθήματος "Θεωρία Πληροφορίας και στοιχεία Κωδίκων" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής( ). Μεταπτυχιακά Μαθήματα Διδασκαλία των μαθημάτων "Κεραίες" και "Γραμμές Μεταφοράς" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( , ). Συμμετοχή επί σειρά ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή των Μαθημάτων και Φροντ/κών μαθημάτων με αντικείμενο τους Μικροϋπολογιστές (Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός σε Assembly, Ι/Ο επικοινωνίες κ.λ.π), στο Β έτος του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Λειτουργικά Συστήματα" στο Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συμμετοχή στη διδασκαλία του Μαθήματος Μετρήσεις και Κατασκευές στο Β έτος του ΠΜΣ Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ( ). Διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Ελέγχου και Μετρήσεων Πραγματικού χρόνου" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του ΕΚΠΑ(1998-σήμερα). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Γλώσσες & Τεχνικές Προγραμματισμού + Γλώσσα C" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του ΕΚΠΑ(1998-σήμερα). Διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Πραγματικού Χρόνου" στους φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ(2004-σήμερα). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Ευφυή Ιατρικά Συστήματα" στο διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και Βιολογία(2010). 4

5 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Συμμετοχή σε τριμελείς Επιτροπές Καθοδήγησης και Επιτροπές Εξέτασης Διδακτορικών Διατριβών που υποστηρίχθηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διπλωματικών Εργασιών, τόσο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε όλους τους Τόμους Επιλεγμένων Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών που έχει εκδόσει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών, συμπεριλαμβάνονται εργασίες φοιτητών, την επίβλεψη των οποίων είχε ο κ. Μαρούλης. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διαλέξεις Σεμινάρια του ΕΛΚΕΠΑ (επί σειρά ετών). Διδασκαλία Μαθημάτων στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων ΣΤΗΑΔ (επί σειρά ετών, μέχρι σήμερα). Μέλος ομάδας του Υπουργείου Παιδείας για τον καθορισμό ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής και σύνταξης αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, Τεχνικής μελέτης 150 σελίδων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Συμμετοχή σε προηγμένο σεμινάριο στη Γαλλία που οργανώθηκε από την MOTOROLA, με αντικείμενο : «Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών MOTOROLA και Λειτουργικό Σύστημα VERSAdos». Συμμετοχή σε προηγμένο σεμινάριο στη Γαλλία που οργανώθηκε από την εταιρεία Wind-River, με αντικείμενο: «Το περιβάλλον πραγματικού χρόνου VxWorks». ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Υπεύθυνος για την κατάρτιση Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων Εξεταστικών Περιόδων του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ( ). Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σύγχρονου Τηλεφωνικού Κέντρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών. Υπεύθυνος του διαγωνισμού, Εποπτεία της εγκατάστασης και αρμόδιος για τον προγραμματισμό και την καλή λειτουργία του για περισσότερα από 10 έτη. Μέλος επιτροπών αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής, για τις ανάγκες του τμήματος Πληροφορικής και του Πανεπιστημίου. Μέλος επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 5

6 Υπεύθυνος του εργαστηρίου Ψηφιακών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή σε εξελεγκτικές επιτροπές, τριμελείς και επταμελείς επιτροπές διδακτορικών και εκλεκτορικά σώματα ανά την Ελλάδα. Μέλος 3μελούς Επιτροπής καταγραφής υλικού, επιλογής παρωχημένου εξοπλισμού και σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ. Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής(ΕΔΕ) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ρ/Η και Η/Α του ΕΚΠΑ. Αξιολογητής προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Μέλος 3μελούς Επιτροπής Μεταγραφής Φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ (2009-σήμερα). Μέλος της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Πληροφορική Υγείας του ΕΚΠΑ (2009-σήμερα). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Υπεύθυνος Επίβλεψης και Καθοδήγησης των 6 παρακάτω Διδακτορικών Διατριβών που ολοκληρώθηκαν και υποστηρήχθηκαν με επιτυχία: 1. Δημήτρης Ιακωβίδης, 2004, Σήμερα: Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή. 2. Μιχάλης Σαβελώνας, 2008, Σήμερα: Εισηγητής Σχολής Ικάρων, ΤΕΙ 3. Δημήτρης Μπαριάμης, 2009, Σήμερα: Δεκτός στο Ερευνητικό Τμήμα BMW Γερμανίας 4. Διονύσης Χαϊκάλης, 2009, Σήμερα: Αναλυτής Συστημάτων SAP Business Warehouse, Ethnoplan S.A. 5. Στράτος Κεραμιδάς, 2009, Σήμερα: Σύμβουλος Πληροφορικής στις INTERAMERICAN and Datamation 6. Ελένη Ζαχαρία, 2009, Δεκτή στο Depts. of Computer Science, Univ. of Hοuston, για Μεταδιδ/ρική Έρευνα Για 5 από τους παραπάνω διδάκτορες, είχε εξασφαλισθεί χρηματοδότηση τους από προγράμματα ΠΕΝΕΔ, στα οποία ο κ. Μαρούλης συμμετείχε ή ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Συμμετοχή 6

7 1) Σύστημα ARTEMIS Διαστημικό Tμήμα του Αστεροσκοπείου του Παρισιού στο Nancay, Institut National des Sciences de l Univers (INSU) France, Γ.Γ.Ε.Τ., Ευρωπαϊκή Ένωση, δρχ, ) Προγράμματα Platon και PICS: ARTEMIS MARK-IV, Ο Ελληνο-Γαλλικός ψηφιακός ραδιο-φασματογράφος στις Θερμοπύλες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Institut National des Sciences de l Univers (INSU) France, Γ.Γ.Ε.Τ., δρχ, ) Πολυ-καναλικός Αισθητήρας Raman για ποσοτική παρακολούθηση της Ρύπανσης του Αέρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ECUS δρχ (ΕΚΠΑ ECUS δρχ, ) MEDEA: Ενδοσκόπιο Μικροσάρωσης με Διαγνωστικές Ιδιότητες και Ενισχυμένες Διακριτικές ικανότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση (BIOMED II), 1500 KECUS δρχ (ΕΚΠΑ: ECUS δρχ), ) Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου για το Microtron του ΙΕΣΕ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα, University of Illinois, NIST, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Aνίχνευση και γονοτύπιση παθογόνων αναπνευστικών ιών και εντεροϊών με πρωτότυπες υπολογιστικές τεχνικές από δεδομένα μικροσυστοιχιών DNA, ΓΓΕΤ, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Μελέτη-ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης με CDNA μικροσυστοιχίες στην παιδική λευχαιμία και ανεύρεση θεραπευτικών κλωνικών δεικτών με την υποστήριξη πρωτότυπων μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης, ΓΓΕΤ, , Επιστημονικός Υπεύθυνος 8) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: Ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος Υποστήριξης Ιατρικής Απόφασης για τη Διάγνωση του Καρκίνου με Χρήση Κλινικών και Γονιδιακών Δεδομένων, ΥΠΕΠΘ & Ευρωπαϊκή Ένωση, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Υπολογιστικά υποβοηθούμενη επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών υπερηχογραφικών εικόνων για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό θυρεοειδικών όζων, ΓΓΕΤ, , ) Προγράμματα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (6 ετήσια προγράμματα), ΕΛΚΕ, δρχ, 1.500, 2.900, 2.300, 2.500, 3.200, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ IEEE Membership IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership Μέλος, ΕΠΥ (Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής) Μέλος, ΕΕΦ (Ένωση Ελλήνων Φυσικών) 7

8 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του ότι ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών υπερβαίνει τις 450. Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 1 IEEE Trans. on Medical Imaging 2 IEEE Trans. on Information Technology in BioMedicine 3 IEEE Trans. on Biomedical Engineering 4 Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier 5 Pattern Recognition, Elsevier 6 Pattern Recognition Letters, Elsevier 7 Biomedical Informatics, Elsevier 8 Artificial Intelligence in Medicine(AIIM), Elsevier 9 Image and Vision Computing, Elsevier 10 IET Image Processing 11 Applied Signal Processing, EURASIP 12 Real-Time Image Processing, Springer Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια: 1 IEEE International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2 IEEE International Conference on Digital Signal Processing 3 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 4 IEEE Global Communications Conference 5 Panhellenic Conference in Informatics, PCI 6 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications Πρόεδρος σε συνεδρίες (chairman) Συνεδρίων, π.χ. IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering 2008, IEEE International Conference on Information Technology in Biomedicine 2009, Signal Processing Eusipco ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες 16 (Π1-Π16) πριν και 21 (Π17-Π37) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Οι εργασίες αυτές είναι όλες εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. Από τις εργασίες του υποψηφίου, οκτώ (8) είναι δημοσιευμένες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, από τις οποίες οι τρείς Π5, Π13, Π14 είναι δημοσιευμένες στο IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, μια Π4 στο Geophysical Research Letters, μια Π6 στο Nuclear Physics, μια Π26 στο IEEE Transactions on Medical Imaging, μια Π36 στο BMC Bioinformatics και μια Π37 στο IEEE Transactions οn NanoBioscience. Δεκαπέντε (15) είναι δημοσιευμένες σε υψηλού 8

9 κύρους διεθνή περιοδικά, από τις οποίες τρεις Π2, Π3, Π7 στο Solar Physics, δύο Π23, Π33 στο Visual Communication and Image Representation, τρεις Π10, Π21, Π28 στο ΙΕΕΕ Transactions on Information Technology in Biomedicine, μια Π31 στο Artificial Intelligence in Medicine, μια Π25 στο Pattern Recognition Letters, μια Π34 στο Computerized Medical Imaging and Graphics, τρεις Π9, Π20, Π29 στο Computer Methods and Programs in Biomedicine και μια Π17 στο Computers in Biology and Medicine. Δεκατέσσερις(14) είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, από τις οποίες μια Π1 στο Journal of Biomedical Engineering, μια Π8 στο Experimental Astronomy, μια Π12 στο Measurement, μία Π16, στο Journal of Microprocessors and Microsystems, μια Π15 στο International Journal of Artificial Intelligence Tools, δύο Π18, Π19 στο Journal of Electronic Imaging SPIE, μια Π22 στο Applied Intelligence, μια Π24 στο VLSI Signal Processing Systems, μια Π27 στο Signal Processing Systems, μια Π30 στο Real-Time Image Processing, μια Π32 στο Computers and Applications και μια Π35 στο Medical Systems. 24 από τις εργασίες του έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία (2006 και μετά) σε κορυφαία, υψηλού κύρους και άλλα διεθνή περιοδικά. Από τις εργασίες του υποψήφιου τέσσερις(4) είναι δημοσιευμένες σε special issues Κεφάλαια σε Βιβλία εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, μετά από πρόσκληση (και τα δύο μετά τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, από τις οποίες οι 31 (Σ1-Σ31) πριν και 33 (Σ31-Σ63) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ένας σημαντικός αριθμός των εργασιών αυτών έχει παρουσιασθεί σε κορυφαία ή υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια, όπως στα: International Conference on Pattern Recognition (ICPR), IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), IEEE International Conference on Electronics Circuits & Systems, IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE International Conference on Bioinformatics and BioEngineering (BIBE), κλπ ανακοινώσεις σε ελληνικά και άλλα συνέδρια, από τις οποίες οι 13 (Α1-Α13) πριν και 16 (Α14-Α29) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Μαρούλη επικεντρώνεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μία αφορά την ανάπτυξη αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, συχνά σε συνθήκες λειτουργίας πραγματικού χρόνου. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς του ασχολήθηκε με την έρευνα στις επιστημονικές περιοχές της οργανολογίας και μετρήσεων, της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και της ηλεκτρονικής εξεικόνισης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρούλης συμμετείχε α) στην σχεδίαση και ανάπτυξη 2 πολυκαναλικών ραδιοφασματογράφων (Artemis και Artemis-IV) για την καταγραφή και επεξεργασία του 9

10 ηλιακού ραδιοσήματος (Nancay-France και Δορυφορικός Σταθμός Θερμοπυλών), β) στην ανάπτυξη ενός πολυκαναλικού ψηφιακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένου στην φασματοσκοπία Raman, γ) στην υλοποίηση του συστήματος συλλογής δεδομένων και αυτομάτου ελέγχου του επιταχυντή Microtron του Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, δ) στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος αυτοστερεοσκοπικής απεικόνισης για τη δημιουργία, μεταβίβαση και ανακατασκευή τρισδιάστατων εικόνων ολοκληρωτικής φωτογράφισης σε πραγματικό χρόνο, και ε) στην ανάπτυξη ενδοσκοπικού συστήματος (MEDEA), βασισμένου σε διάταξη μικροκαθρεπτών για την σάρωση σύνθετης δέσμης laser. Η άλλη κατεύθυνση δραστηριότητας του κ. Μαρούλη αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ερευνητικής ομάδας, που ο ίδιος δημιούργησε, και καλύπτει τις περιοχές επεξεργασίας σήματος και εικόνας με έμφαση σε εφαρμογές στην ιατρική και βιοπληροφορική. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, ο κ. Μαρούλης και η ερευνητική του ομάδα (αποτελούμενη από τους Υποψήφιους Διδάκτορες του) διερεύνησαν και ανέπτυξαν μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης των συλλεγομένων ενδοσκοπικών δεδομένων με χρήση τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για το ενδοσκοπικό σύστημα MEDEA. Επίσης, ανέπτυξαν νέες μεθόδους επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, για εικόνες υπερηχογράφων. Για επιδόσεις πραγματικού χρόνου, τα πιο χρονοβόρα τμήματα των αλγορίθμων ενσωματώθηκαν σε επαναπρογραμματιζόμενες διάταξεις υλικού. Τις παραπάνω μεθοδολογίες ενσωμάτωσαν σε ολοκληρωμένα υπολογιστικά συστήματα που ανέπτυξαν για την υποβοήθηση της ιατρικής διάγνωσης. Τέλος Ο κ. Μαρούλης έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα στα πεδία της Γενομικής και της Πρωτεομικής. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, ο κ. Μαρούλης και η ομάδα του ανέπτυξαν πρωτότυπες υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων μικροσυστοιχιών cdna καθώς επίσης και εικόνων δισδιάστατου πηκτώματος πρωτεϊνών, όπως επίσης και ένα πρωτότυπο σύστημα για την ταξινόμηση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης σε πολλές κατηγορίες, με στόχο τη διάγνωση ή και πρόβλεψη ασθενειών. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η Επιτροπή κατά την αξιολόγησή της έλαβε υπόψη της τα βιογραφικά στοιχεία που κατέθεσε ο υποψήφιος σύμφωνα με το νόμο και διαμόρφωσε την άποψη της με βάση την εκπαιδευτική του εμπειρία και δραστηριότητα, την ποιότητα και ποσότητα του δημοσιευμένου έργου του, σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης και την εν γένει προσφορά του στο Τμήμα. Ο κος Μαρούλης έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία και πολυετή προσφορά στο εκπαιδευτικό έργο του τμήματος, που αφορά οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και οργάνωση εργαστηρίων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια του υποψηφίου στην ερευνητική διάσταση την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή. Έχει δημιουργήσει ομάδα με αξιοσημείωτη δραστηριότητα στους τομείς των ιατρικών και βιολογικών εφαρμογών της επεξεργασίας σήματος και εικόνας και στον τομέα της οργανολογίας (instrumentation) με οκτώ από τις δημοσιευμένες εργασίες του σε 10

11 κορυφαία περιοδικά και με διεθνή αναγνώριση, όπως αυτή τεκμαίρεται από τον αριθμό ετεροαναφορών που το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει. 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολυετή προσφορά του υποψηφίου στο τμήμα, τα μέλη της επιτροπής προτείνουν ομόφωνα την εκλογή του κ. Μαρούλη στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα μέλη της Επιτροπής Σ. Θεοδωρίδης Α. Στουραΐτης Κ. Πεκμεστζή Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής 11

12 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Π1. C. Caroubalos, C. Perche, C. Metaxaki, E. Sangriotis and D. Maroulis, "Method for an automatic analysis of the ECG", J. Biomedical Engineering, Elsevier, Vol. 10, Issue 4, pp , Π2. D. Maroulis, G. Dumas, J.-L.Bougeret, C. Caroubalos, M. Poquerusse, "The Digital System ARTEMIS for Real Time Processing of Radio Transient Emission in the Solar Corona", Solar Physics, Springer, Vol. 147, pp , Π3. D. Maroulis, G. Dumas, C. Caroubalos, J.-L. Bougeret, X. Moussas, C. Alissandrakis, N. Patavalis, Artemis mark-iv, The new Greek-French Digital Radio Spectrograph at Thermopyles, Greece, Solar Physics, Springer, Vol. 172, pp , Π4. J.-L. Bougeret, P. Zarka, C. Caroubalos, M. Karlicky, Y. Leblanc, D. Maroulis, A. Hilaris, X. Moussas, C. Alissandrakis, G. Dumas, C. Perche, "A shock associated radio event and related phenomena observed from the base of the solar corona to 1 AU", Geophysical Research Letters, Amer. Geophysical Union, Vol.25, pp , Π5. P. Papageorgas, H. Winter, H. Albrecht, D. Maroulis, N. Theofanous, "A Multichannel Photon-Counting System for Gas Analysis with Raman-Scattering Technique, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 48, No. 66, pp , Π6. E. Stiliaris, D. Baltadoros, M. Barbarosou, S. Cohen, D. Economou, T.A. Filippas, E.N. Gazis, N. Giokaris, H. Herminghaus, A. Karabarbounis, D. Maroulis, E. Meintanis, N.H. Papadakis, C.N. Papanicolas, P. Phinou, N. Sparveris, N. Uzunoglou, A. Zolfaghari: "The IASA RaceTrack Microtron Facility", Nuclear Physics, Elsevier, Vol. A663, pp , Π7. C.Caroubalos, C.Alissandrakis, A.Hillaris, A.Nindos, P.Tsitsipis, X.Moussas, J- L.Bougeret, K.Bouratzis, G.Dumas, G.Kanellakis, A.Kontogeorgos, D.Maroulis, N.Patavalis, C.Perche, J.Polygiannakis, P.Preka-Papadema, Artemis IV Radio Observations of the 14 July 2000 Large Solar Event Solar Physics, Springer, Vol. 204, pp , Π8. Caroubalos C, Maroulis D, Patavalis N, Bougeret JL, Dumas G, Perche C, Alissandrakis C, Hillaris A, Moussas X, Preka-Papadema P, Kontogeorgos A, Tsitsipis P, Kanelakis G The new multichannel radiospectrograph ARTEMIS- IV/HECATE, of the University of Athens, Experimental Astronomy, Springer, Vol. 11, pp ,

13 Π9. D. Maroulis, D. Iakovidis, S. Karkanis and D. Karras, "COLD: A Versatile System for Detection of Colorectal Lesions in Endoscopic Images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 70, pp , Π10. S. Karkanis, D. Iakovidis, D. Maroulis, D. Karras, M. Tzivras, "Computer Aided Tumor Detection in Endoscopic Video using Color Wavelet Features", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 7, pp , Π11. D. Maroulis, S. Aronis, V. Nassiopoulou, N. Grammenos, C. Vassilakis, "A Web Browser for ISDN Card Phones", Journal of Internet Technology, Vol.5, No.3, pp , Π12. D. Iakovidis, D. Maroulis, S. Karkanis, P. Papageorgas and M. Tzivras, "Texture Multichannel Measurements for Cancer Precursors Identification using Support Vector Machines", Measurement, Elsevier Science, Vol. 36, No.3, pp , Π13. P. Papageorgas, D. Maroulis, H. Winter, S. Karkanis, H. Albrecht, N. Theofanous, "Multi-channel Gas Analyzer: The Data Acquisition and Control System. Measurement Improvement With Blue Laser Light, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 1, pp 58-66, Π14. P. Papageorgas, D. Maroulis, G. Anagnostopoulos, H. Albrecht, B. Wagner, D. Iakovidis, N. Theofanous, A High-Performance Imaging and Control System for a Micromirror-Based Laser-Scanning Endoscope Device, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No 5, pp , October Π15. I. Flaounas, D. Iakovidis, and D. Maroulis, Cascading SVMS as a Tool for Medical Diagnosis Using Multiclass Gene Expression Data, International Journal of Artificial Intelligence Tools, World Scientific, Vol. 15, No. 3, pp , Π16. D. Iakovidis, D. Maroulis, and D. Bariamis, FPGA Architecture for Fast Parallel Computation of Co-occurrence Matrices, Special Issue on FPGA-based Reconfigurable Computing, Journal of Microprocessors and Microsystems, Elsevier Science, Vol. 31, No. 2, pp , Μετά την εκλογή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Π17. D. Iakovidis, D. Maroulis, and S. Karkanis, An Intelligent System for Automatic Detection of Gastrointestinal Adenomas in Video Endoscopy, Computers in Biology and Medicine, Elsevier Science, Vol. 36, No. 10, pp , Π18. H. Albrecht, P. Papageorgas, D. Maroulis, N. Theofanous, S. Karkanis, B. Wagner, M. Schurr, C. Depeursinge, A. Menciassi, "Structure and characterization of an enhanced laser-scanning endoscope based on microelectromechanical mirrors", Journal of Electronic Imaging, SPIE, Vol. 15, No. 2, pp , Π19. S. Athineos, N. Sgouros, P. Papageorgas, D. Maroulis, M. Sangriotis, N. Theofanous, Photorealistic Integral Photography using a Ray Traced Model of the Capturing Optics, Journal of Electronic Imaging, SPIE, Vol. 15, No. 4, pp , Oct./Dec

14 Π20. D. Maroulis, I. Flaounas, D. Iakovidis, and S. Karkanis, Microarray-MD: A system for exploratory analysis of microarray gene expression data, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 83, No. 2, pp , Π21. D. Maroulis, M. Savelonas, D. Iakovidis, S. Karkanis, N. Dimitropoulos, Variable Background Active Contour Model for Computer-Aided Delineation of Nodules in Thyroid Ultrasound Images, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 11, No. 5, pp , Π22. D. Iakovidis, M. Savelonas, S. Karkanis, D. Maroulis, A Genetically Optimized Level Set Approach to Segmentation of Thyroid Ultrasound Images, special issue on Computational Intelligence in Medicine and Biology, Applied Intelligence, Springer, Vol. 27, No. 3, pp , Π23. D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis, P. Papageorgas Hardware Implementation of a Disparity Estimation Scheme for Real-Time Compression in 3D Imaging Applications, Journal of Visual Communication and Image Representation, Elsevier Science, Vol. 19, No 1, pp. 1-11, Jan Π24. D. Maroulis, D. Iakovidis, D. Bariamis, "FPGA-based System for Real-time Video Texture Analysis", Journal of VLSI Signal Processing Systems, Springer, vol. 53, No 3, pp , Π25. M. Savelonas, D. Iakovidis, D. Maroulis, LBP-guided Active Contours, Pattern Recognition Letters, Elsevier Science, vol. 29, Issue 9, pp , July Π26. E. Zacharia, D. Maroulis, "An Original Genetic Approach to the Fully-Automatic Gridding of Microarray Images" IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.27, no.6, pp , June Π27. D. Bariamis, D. Maroulis, D. Iakovidis, "Adaptable, Fast, Area-Efficient Architecture for Logarithm Approximation with Arbitrary Accuracy on FPGA", Journal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 58, no. 3, pp , Π28. M.A. Savelonas, D.K. Iakovidis, I. Legakis, D. Maroulis, Active Contours Guided by Echogenicity and Texture for Delineation of Thyroid Nodules in Ultrasound Images, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 13, No. 4, pp , Π29. M.A. Savelonas, D. Maroulis, M. Sangriotis, A Computer-Aided System for Malignancy Risk Assessment of Nodules in Thyroid US Images based on Boundary Features, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 96, no. 1, pp , Π30. D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis and M. Sangriotis, Real-Time Compression Architecture for Efficient Coding in Autostereoscopic Displays, Journal of Real- Time Image Processing, Springer,vol. 5, no.1, pp 45-56, Π31. D. Iakovidis, E. Keramidas, D. Maroulis, "Fusion of Fuzzy Statistical Distributions for Classification of Thyroid Ultrasound Patterns," special issue on Intelligent Data Analysis for Decision Support in Medicine, (eds. F. Tortonella, P. Soda, M. Pechenizkiy, and A. Tsymbal), Artificial Intelligence in Medicine, Elsevier, Vol. 50, Issue 1, pp , Π32. I. Legakis, M. Savelonas, D. Maroulis, D. Iakovidis, "Computer-based Nodule Malignancy Risk Assessment in Thyroid Ultrasound Images", accepted in International Journal of Computers and Applications, ACTA Press,

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 1/10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Πίνακας περιεχομένων : Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Βιογραφικό Σημείωμα ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 2510-836701(σπιτιού), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΟΣ 2510-462281 6977-405604 2510-462281 & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1962, ΔΡΑΜΑ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 10, 65403 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΗΛ: 2510-462281 (εργασίας), 6977-405604 (κινητό) FAX: 2510-462281 (εργασίας) E-MAIL: pated@teikav.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Γκόρπας Δηµήτριος, Ph.D. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Ηµεροµηνία Γέννησης: 16 Μαΐου 1980 Οικ. Κατάσταση: Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δόσης Μιχαήλ Επάγγελμα: Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ-NTUA) Tηλέφωνο επικ.: (+30) 24670 87266 (εσωτ. 2322) E-mail: mdossis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 22 ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 42100 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΑΓΟΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ O Δρ. Xρήστος A. Γκουμόπουλος είναι κάτοχος Διπλώματος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και Διδακτορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ. γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Διαδικτυακών Εφαρμογών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Θέση: Θεσσαλονίκης Ε-mail: ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντώνιος Αναπλ. Καθηγητής. Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ iliou@it.teithe.gr ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα