ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Καθηγητή Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων."

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΤΙKΗ ΕΚΘΕΣΗ Εισηγητική έκθεση για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. Με την από 8/11/2010 σχετική απόφαση του εκλεκτορικού σώματος, ορίσθηκε τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Καθηγητές Σέργιο Θεοδωρίδη Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιο Στουραΐτη Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Κιαμάλ Πεκμεστζή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την κρίση των υποψηφιοτήτων στη θέση του Καθηγητή με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο. Η επιτροπή συνέταξε την εισηγητική έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 1268/82, τα άρθρα 6 και 28 του Ν. 2083/92, τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 2517/97, το άρθρο 2 του Ν. 3282/2004, το Ν. 3549/2007 και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή απαιτούνται: Κατοχή διδακτορικής διατριβής της οποίας το αντικείμενο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για το ερευνητικό ή επιστημονικό εν γένει έργο του υποψηφίου (άρθρο 28 παρ. 26 Ν. 2083/92). Τουλάχιστον έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστον μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω. Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μιας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων με διεθνές κύρος και με κρίση στο σύνολο της εργασίας (ΣτΕ 333/89, 3296/89) από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών ΔΕΠ βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή του παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε χρόνια από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Επιπλέον, στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη

2 θέσης ΔΕΠ είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Για την κατάληψη της εν λόγω θέσης υποψηφιότητα υπέβαλε εμπρόθεσμα ο Δημήτρης Μαρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέλη της επιτροπής συνήλθαν στις 29/11/2011 στο γραφείο του Καθηγητή κ. Θεοδωρίδη στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αφού εξέτασαν τα τυπικά προσόντα του υποψήφιου διαπίστωσαν τη νομιμότητα της υποψηφιότητάς του. Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας του και κατέληξε στην ακόλουθη εισηγητική έκθεση. Η Εισηγητική Έκθεση περιλαμβάνει: 1. Βιογραφικά στοιχεία και παρουσίαση του έργου του υποψήφιου. 2. Ανάλυση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του. 3. Αξιολόγηση του συνολικού έργου του. 4. Εισήγηση της Επιτροπής. 5. Παράρτημα με τον κατάλογο των δημοσιεύσεων. 2

3 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ HMEΡOM. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/4/1949 ΣΠΟΥΔΕΣ : Πτυχίο Φυσικής ΕΚΠΑ, "Λίαν Καλώς" : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΕΚΠΑ, "Άριστα" : Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ΕΚΠΑ, "Λίαν Καλώς" : Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ ( Τμήμα Πληροφορικής), "Αριστα". Τίτλος : "Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακού συστήματος συλλογής επεξεργασίας και καταγραφής πολυκαναλικού σήματος σε πραγματικό χρόνο". Διάκριση : Υποτροφία που δίνεται στον 1ο φοιτητή των Μεταπτυχιακών Τμημάτων Ρ/Η και Η/Α του ΕΚΠΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ : ΟΤΕ, Διεύθυνση Οργάνωσης σήμερα : Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής : Αστεροσκοπείο της Meudon-Paris, Τμήμα Διαστημικής Έρευνας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικής του Δ' έτους των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής ( ). Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακών Τηλεπ/νιών του Τμήματος Φυσικής ( ). Συμμετοχή στη λειτουργία και διεξαγωγή των Εργαστηρίων του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( ). Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών του Α' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( ). Συμμετοχή στη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Μετρήσεων και Κατασκευών του Β' έτους του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ( ). Υπεύθυνος για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία των Εργαστηρίων Ψηφιακών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (1994-σήμερα). 3

4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Προπτυχιακά Μαθήματα Συμμετοχή επί σειρά ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή Φροντιστηριακών μαθημάτων με αντικείμενο την Ηλεκτρονική και τους Μικροϋπολογιστές (Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός σε Assembly, Ι/Ο επικοινωνίες κ.λ.π), στο Φυσικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συνδιδασκαλία των μαθημάτων: "Προγραμματισμός" και "Υπολογιστικά Συστήματα" στους φοιτητές του Φυσικού Τμήματος ( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Αρχιτεκτονική Η/Υ" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Προγραμματισμός Συστήματος" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Παν. Αθηνών( ). Διδασκαλία του μαθήματος "Ψηφιακές Επικοινωνίες" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής(1994-σήμερα). Διδασκαλία του μαθήματος "Θεωρία Πληροφορίας και στοιχεία Κωδίκων" στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής( ). Μεταπτυχιακά Μαθήματα Διδασκαλία των μαθημάτων "Κεραίες" και "Γραμμές Μεταφοράς" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ( , ). Συμμετοχή επί σειρά ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή των Μαθημάτων και Φροντ/κών μαθημάτων με αντικείμενο τους Μικροϋπολογιστές (Αρχιτεκτονική, προγραμματισμός σε Assembly, Ι/Ο επικοινωνίες κ.λ.π), στο Β έτος του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Λειτουργικά Συστήματα" στο Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Παν/μίου Αθηνών ( ). Συμμετοχή στη διδασκαλία του Μαθήματος Μετρήσεις και Κατασκευές στο Β έτος του ΠΜΣ Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ( ). Διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Ελέγχου και Μετρήσεων Πραγματικού χρόνου" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του ΕΚΠΑ(1998-σήμερα). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Γλώσσες & Τεχνικές Προγραμματισμού + Γλώσσα C" στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του ΕΚΠΑ(1998-σήμερα). Διδασκαλία του μαθήματος "Συστήματα Πραγματικού Χρόνου" στους φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ(2004-σήμερα). Συνδιδασκαλία του μαθήματος "Ευφυή Ιατρικά Συστήματα" στο διατμηματικό Μεταπτυχιακό Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και Βιολογία(2010). 4

5 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Συμμετοχή σε τριμελείς Επιτροπές Καθοδήγησης και Επιτροπές Εξέτασης Διδακτορικών Διατριβών που υποστηρίχθηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίβλεψη μεγάλου αριθμού Διπλωματικών Εργασιών, τόσο προπτυχιακών, όσο και μεταπτυχιακών φοιτητών. Σε όλους τους Τόμους Επιλεγμένων Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών που έχει εκδόσει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών, συμπεριλαμβάνονται εργασίες φοιτητών, την επίβλεψη των οποίων είχε ο κ. Μαρούλης. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διαλέξεις Σεμινάρια του ΕΛΚΕΠΑ (επί σειρά ετών). Διδασκαλία Μαθημάτων στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Αξιωματικών Διαβιβάσεων ΣΤΗΑΔ (επί σειρά ετών, μέχρι σήμερα). Μέλος ομάδας του Υπουργείου Παιδείας για τον καθορισμό ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής και σύνταξης αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, Τεχνικής μελέτης 150 σελίδων, των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Συμμετοχή σε προηγμένο σεμινάριο στη Γαλλία που οργανώθηκε από την MOTOROLA, με αντικείμενο : «Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών MOTOROLA και Λειτουργικό Σύστημα VERSAdos». Συμμετοχή σε προηγμένο σεμινάριο στη Γαλλία που οργανώθηκε από την εταιρεία Wind-River, με αντικείμενο: «Το περιβάλλον πραγματικού χρόνου VxWorks». ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Υπεύθυνος για την κατάρτιση Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων Εξεταστικών Περιόδων του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ ( ). Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια σύγχρονου Τηλεφωνικού Κέντρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών. Υπεύθυνος του διαγωνισμού, Εποπτεία της εγκατάστασης και αρμόδιος για τον προγραμματισμό και την καλή λειτουργία του για περισσότερα από 10 έτη. Μέλος επιτροπών αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής, για τις ανάγκες του τμήματος Πληροφορικής και του Πανεπιστημίου. Μέλος επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 5

6 Υπεύθυνος του εργαστηρίου Ψηφιακών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή σε εξελεγκτικές επιτροπές, τριμελείς και επταμελείς επιτροπές διδακτορικών και εκλεκτορικά σώματα ανά την Ελλάδα. Μέλος 3μελούς Επιτροπής καταγραφής υλικού, επιλογής παρωχημένου εξοπλισμού και σύνταξης πρωτοκόλλου καταστροφής για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ. Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής(ΕΔΕ) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ρ/Η και Η/Α του ΕΚΠΑ. Αξιολογητής προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ. Μέλος 3μελούς Επιτροπής Μεταγραφής Φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ/νιών του ΕΚΠΑ (2009-σήμερα). Μέλος της Ειδικής Διαπανεπιστημιακής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Πληροφορική Υγείας του ΕΚΠΑ (2009-σήμερα). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Υπεύθυνος Επίβλεψης και Καθοδήγησης των 6 παρακάτω Διδακτορικών Διατριβών που ολοκληρώθηκαν και υποστηρήχθηκαν με επιτυχία: 1. Δημήτρης Ιακωβίδης, 2004, Σήμερα: Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Μετά την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή. 2. Μιχάλης Σαβελώνας, 2008, Σήμερα: Εισηγητής Σχολής Ικάρων, ΤΕΙ 3. Δημήτρης Μπαριάμης, 2009, Σήμερα: Δεκτός στο Ερευνητικό Τμήμα BMW Γερμανίας 4. Διονύσης Χαϊκάλης, 2009, Σήμερα: Αναλυτής Συστημάτων SAP Business Warehouse, Ethnoplan S.A. 5. Στράτος Κεραμιδάς, 2009, Σήμερα: Σύμβουλος Πληροφορικής στις INTERAMERICAN and Datamation 6. Ελένη Ζαχαρία, 2009, Δεκτή στο Depts. of Computer Science, Univ. of Hοuston, για Μεταδιδ/ρική Έρευνα Για 5 από τους παραπάνω διδάκτορες, είχε εξασφαλισθεί χρηματοδότηση τους από προγράμματα ΠΕΝΕΔ, στα οποία ο κ. Μαρούλης συμμετείχε ή ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Συμμετοχή 6

7 1) Σύστημα ARTEMIS Διαστημικό Tμήμα του Αστεροσκοπείου του Παρισιού στο Nancay, Institut National des Sciences de l Univers (INSU) France, Γ.Γ.Ε.Τ., Ευρωπαϊκή Ένωση, δρχ, ) Προγράμματα Platon και PICS: ARTEMIS MARK-IV, Ο Ελληνο-Γαλλικός ψηφιακός ραδιο-φασματογράφος στις Θερμοπύλες, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Institut National des Sciences de l Univers (INSU) France, Γ.Γ.Ε.Τ., δρχ, ) Πολυ-καναλικός Αισθητήρας Raman για ποσοτική παρακολούθηση της Ρύπανσης του Αέρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ECUS δρχ (ΕΚΠΑ ECUS δρχ, ) MEDEA: Ενδοσκόπιο Μικροσάρωσης με Διαγνωστικές Ιδιότητες και Ενισχυμένες Διακριτικές ικανότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση (BIOMED II), 1500 KECUS δρχ (ΕΚΠΑ: ECUS δρχ), ) Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου για το Microtron του ΙΕΣΕ, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα, University of Illinois, NIST, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Aνίχνευση και γονοτύπιση παθογόνων αναπνευστικών ιών και εντεροϊών με πρωτότυπες υπολογιστικές τεχνικές από δεδομένα μικροσυστοιχιών DNA, ΓΓΕΤ, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Μελέτη-ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης με CDNA μικροσυστοιχίες στην παιδική λευχαιμία και ανεύρεση θεραπευτικών κλωνικών δεικτών με την υποστήριξη πρωτότυπων μεθοδολογιών μηχανικής μάθησης, ΓΓΕΤ, , Επιστημονικός Υπεύθυνος 8) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: Ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος Υποστήριξης Ιατρικής Απόφασης για τη Διάγνωση του Καρκίνου με Χρήση Κλινικών και Γονιδιακών Δεδομένων, ΥΠΕΠΘ & Ευρωπαϊκή Ένωση, , ) ΠΕΝΕΔ 2003: Υπολογιστικά υποβοηθούμενη επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών υπερηχογραφικών εικόνων για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό θυρεοειδικών όζων, ΓΓΕΤ, , ) Προγράμματα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (6 ετήσια προγράμματα), ΕΛΚΕ, δρχ, 1.500, 2.900, 2.300, 2.500, 3.200, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ IEEE Membership IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Membership IEEE Instrumentation and Measurement Society Membership Μέλος, ΕΠΥ (Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής) Μέλος, ΕΕΦ (Ένωση Ελλήνων Φυσικών) 7

8 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του ότι ο συνολικός αριθμός ετεροαναφορών υπερβαίνει τις 450. Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 1 IEEE Trans. on Medical Imaging 2 IEEE Trans. on Information Technology in BioMedicine 3 IEEE Trans. on Biomedical Engineering 4 Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier 5 Pattern Recognition, Elsevier 6 Pattern Recognition Letters, Elsevier 7 Biomedical Informatics, Elsevier 8 Artificial Intelligence in Medicine(AIIM), Elsevier 9 Image and Vision Computing, Elsevier 10 IET Image Processing 11 Applied Signal Processing, EURASIP 12 Real-Time Image Processing, Springer Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια: 1 IEEE International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2 IEEE International Conference on Digital Signal Processing 3 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing 4 IEEE Global Communications Conference 5 Panhellenic Conference in Informatics, PCI 6 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications Πρόεδρος σε συνεδρίες (chairman) Συνεδρίων, π.χ. IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering 2008, IEEE International Conference on Information Technology in Biomedicine 2009, Signal Processing Eusipco ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες 16 (Π1-Π16) πριν και 21 (Π17-Π37) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Οι εργασίες αυτές είναι όλες εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. Από τις εργασίες του υποψηφίου, οκτώ (8) είναι δημοσιευμένες σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, από τις οποίες οι τρείς Π5, Π13, Π14 είναι δημοσιευμένες στο IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, μια Π4 στο Geophysical Research Letters, μια Π6 στο Nuclear Physics, μια Π26 στο IEEE Transactions on Medical Imaging, μια Π36 στο BMC Bioinformatics και μια Π37 στο IEEE Transactions οn NanoBioscience. Δεκαπέντε (15) είναι δημοσιευμένες σε υψηλού 8

9 κύρους διεθνή περιοδικά, από τις οποίες τρεις Π2, Π3, Π7 στο Solar Physics, δύο Π23, Π33 στο Visual Communication and Image Representation, τρεις Π10, Π21, Π28 στο ΙΕΕΕ Transactions on Information Technology in Biomedicine, μια Π31 στο Artificial Intelligence in Medicine, μια Π25 στο Pattern Recognition Letters, μια Π34 στο Computerized Medical Imaging and Graphics, τρεις Π9, Π20, Π29 στο Computer Methods and Programs in Biomedicine και μια Π17 στο Computers in Biology and Medicine. Δεκατέσσερις(14) είναι δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά, από τις οποίες μια Π1 στο Journal of Biomedical Engineering, μια Π8 στο Experimental Astronomy, μια Π12 στο Measurement, μία Π16, στο Journal of Microprocessors and Microsystems, μια Π15 στο International Journal of Artificial Intelligence Tools, δύο Π18, Π19 στο Journal of Electronic Imaging SPIE, μια Π22 στο Applied Intelligence, μια Π24 στο VLSI Signal Processing Systems, μια Π27 στο Signal Processing Systems, μια Π30 στο Real-Time Image Processing, μια Π32 στο Computers and Applications και μια Π35 στο Medical Systems. 24 από τις εργασίες του έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία (2006 και μετά) σε κορυφαία, υψηλού κύρους και άλλα διεθνή περιοδικά. Από τις εργασίες του υποψήφιου τέσσερις(4) είναι δημοσιευμένες σε special issues Κεφάλαια σε Βιβλία εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, μετά από πρόσκληση (και τα δύο μετά τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, εντός του γνωστικού αντικειμένου της θέσης, από τις οποίες οι 31 (Σ1-Σ31) πριν και 33 (Σ31-Σ63) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ένας σημαντικός αριθμός των εργασιών αυτών έχει παρουσιασθεί σε κορυφαία ή υψηλού κύρους διεθνή συνέδρια, όπως στα: International Conference on Pattern Recognition (ICPR), IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), IEEE International Conference on Electronics Circuits & Systems, IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), IEEE International Conference on Bioinformatics and BioEngineering (BIBE), κλπ ανακοινώσεις σε ελληνικά και άλλα συνέδρια, από τις οποίες οι 13 (Α1-Α13) πριν και 16 (Α14-Α29) μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η ερευνητική δραστηριότητα του κ. Μαρούλη επικεντρώνεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Η μία αφορά την ανάπτυξη αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, συχνά σε συνθήκες λειτουργίας πραγματικού χρόνου. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς του ασχολήθηκε με την έρευνα στις επιστημονικές περιοχές της οργανολογίας και μετρήσεων, της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και της ηλεκτρονικής εξεικόνισης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαρούλης συμμετείχε α) στην σχεδίαση και ανάπτυξη 2 πολυκαναλικών ραδιοφασματογράφων (Artemis και Artemis-IV) για την καταγραφή και επεξεργασία του 9

10 ηλιακού ραδιοσήματος (Nancay-France και Δορυφορικός Σταθμός Θερμοπυλών), β) στην ανάπτυξη ενός πολυκαναλικού ψηφιακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένου στην φασματοσκοπία Raman, γ) στην υλοποίηση του συστήματος συλλογής δεδομένων και αυτομάτου ελέγχου του επιταχυντή Microtron του Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, δ) στην ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος αυτοστερεοσκοπικής απεικόνισης για τη δημιουργία, μεταβίβαση και ανακατασκευή τρισδιάστατων εικόνων ολοκληρωτικής φωτογράφισης σε πραγματικό χρόνο, και ε) στην ανάπτυξη ενδοσκοπικού συστήματος (MEDEA), βασισμένου σε διάταξη μικροκαθρεπτών για την σάρωση σύνθετης δέσμης laser. Η άλλη κατεύθυνση δραστηριότητας του κ. Μαρούλη αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της ερευνητικής ομάδας, που ο ίδιος δημιούργησε, και καλύπτει τις περιοχές επεξεργασίας σήματος και εικόνας με έμφαση σε εφαρμογές στην ιατρική και βιοπληροφορική. Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, ο κ. Μαρούλης και η ερευνητική του ομάδα (αποτελούμενη από τους Υποψήφιους Διδάκτορες του) διερεύνησαν και ανέπτυξαν μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης των συλλεγομένων ενδοσκοπικών δεδομένων με χρήση τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας για το ενδοσκοπικό σύστημα MEDEA. Επίσης, ανέπτυξαν νέες μεθόδους επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, για εικόνες υπερηχογράφων. Για επιδόσεις πραγματικού χρόνου, τα πιο χρονοβόρα τμήματα των αλγορίθμων ενσωματώθηκαν σε επαναπρογραμματιζόμενες διάταξεις υλικού. Τις παραπάνω μεθοδολογίες ενσωμάτωσαν σε ολοκληρωμένα υπολογιστικά συστήματα που ανέπτυξαν για την υποβοήθηση της ιατρικής διάγνωσης. Τέλος Ο κ. Μαρούλης έχει αναπτύξει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα στα πεδία της Γενομικής και της Πρωτεομικής. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, ο κ. Μαρούλης και η ομάδα του ανέπτυξαν πρωτότυπες υπολογιστικές μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνων μικροσυστοιχιών cdna καθώς επίσης και εικόνων δισδιάστατου πηκτώματος πρωτεϊνών, όπως επίσης και ένα πρωτότυπο σύστημα για την ταξινόμηση δεδομένων γονιδιακής έκφρασης σε πολλές κατηγορίες, με στόχο τη διάγνωση ή και πρόβλεψη ασθενειών. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η Επιτροπή κατά την αξιολόγησή της έλαβε υπόψη της τα βιογραφικά στοιχεία που κατέθεσε ο υποψήφιος σύμφωνα με το νόμο και διαμόρφωσε την άποψη της με βάση την εκπαιδευτική του εμπειρία και δραστηριότητα, την ποιότητα και ποσότητα του δημοσιευμένου έργου του, σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης και την εν γένει προσφορά του στο Τμήμα. Ο κος Μαρούλης έχει πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία και πολυετή προσφορά στο εκπαιδευτικό έργο του τμήματος, που αφορά οργάνωση και διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και οργάνωση εργαστηρίων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια του υποψηφίου στην ερευνητική διάσταση την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά την εκλογή του στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή. Έχει δημιουργήσει ομάδα με αξιοσημείωτη δραστηριότητα στους τομείς των ιατρικών και βιολογικών εφαρμογών της επεξεργασίας σήματος και εικόνας και στον τομέα της οργανολογίας (instrumentation) με οκτώ από τις δημοσιευμένες εργασίες του σε 10

11 κορυφαία περιοδικά και με διεθνή αναγνώριση, όπως αυτή τεκμαίρεται από τον αριθμό ετεροαναφορών που το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει. 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολυετή προσφορά του υποψηφίου στο τμήμα, τα μέλη της επιτροπής προτείνουν ομόφωνα την εκλογή του κ. Μαρούλη στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα μέλη της Επιτροπής Σ. Θεοδωρίδης Α. Στουραΐτης Κ. Πεκμεστζή Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής 11

12 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Π1. C. Caroubalos, C. Perche, C. Metaxaki, E. Sangriotis and D. Maroulis, "Method for an automatic analysis of the ECG", J. Biomedical Engineering, Elsevier, Vol. 10, Issue 4, pp , Π2. D. Maroulis, G. Dumas, J.-L.Bougeret, C. Caroubalos, M. Poquerusse, "The Digital System ARTEMIS for Real Time Processing of Radio Transient Emission in the Solar Corona", Solar Physics, Springer, Vol. 147, pp , Π3. D. Maroulis, G. Dumas, C. Caroubalos, J.-L. Bougeret, X. Moussas, C. Alissandrakis, N. Patavalis, Artemis mark-iv, The new Greek-French Digital Radio Spectrograph at Thermopyles, Greece, Solar Physics, Springer, Vol. 172, pp , Π4. J.-L. Bougeret, P. Zarka, C. Caroubalos, M. Karlicky, Y. Leblanc, D. Maroulis, A. Hilaris, X. Moussas, C. Alissandrakis, G. Dumas, C. Perche, "A shock associated radio event and related phenomena observed from the base of the solar corona to 1 AU", Geophysical Research Letters, Amer. Geophysical Union, Vol.25, pp , Π5. P. Papageorgas, H. Winter, H. Albrecht, D. Maroulis, N. Theofanous, "A Multichannel Photon-Counting System for Gas Analysis with Raman-Scattering Technique, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 48, No. 66, pp , Π6. E. Stiliaris, D. Baltadoros, M. Barbarosou, S. Cohen, D. Economou, T.A. Filippas, E.N. Gazis, N. Giokaris, H. Herminghaus, A. Karabarbounis, D. Maroulis, E. Meintanis, N.H. Papadakis, C.N. Papanicolas, P. Phinou, N. Sparveris, N. Uzunoglou, A. Zolfaghari: "The IASA RaceTrack Microtron Facility", Nuclear Physics, Elsevier, Vol. A663, pp , Π7. C.Caroubalos, C.Alissandrakis, A.Hillaris, A.Nindos, P.Tsitsipis, X.Moussas, J- L.Bougeret, K.Bouratzis, G.Dumas, G.Kanellakis, A.Kontogeorgos, D.Maroulis, N.Patavalis, C.Perche, J.Polygiannakis, P.Preka-Papadema, Artemis IV Radio Observations of the 14 July 2000 Large Solar Event Solar Physics, Springer, Vol. 204, pp , Π8. Caroubalos C, Maroulis D, Patavalis N, Bougeret JL, Dumas G, Perche C, Alissandrakis C, Hillaris A, Moussas X, Preka-Papadema P, Kontogeorgos A, Tsitsipis P, Kanelakis G The new multichannel radiospectrograph ARTEMIS- IV/HECATE, of the University of Athens, Experimental Astronomy, Springer, Vol. 11, pp ,

13 Π9. D. Maroulis, D. Iakovidis, S. Karkanis and D. Karras, "COLD: A Versatile System for Detection of Colorectal Lesions in Endoscopic Images", Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 70, pp , Π10. S. Karkanis, D. Iakovidis, D. Maroulis, D. Karras, M. Tzivras, "Computer Aided Tumor Detection in Endoscopic Video using Color Wavelet Features", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 7, pp , Π11. D. Maroulis, S. Aronis, V. Nassiopoulou, N. Grammenos, C. Vassilakis, "A Web Browser for ISDN Card Phones", Journal of Internet Technology, Vol.5, No.3, pp , Π12. D. Iakovidis, D. Maroulis, S. Karkanis, P. Papageorgas and M. Tzivras, "Texture Multichannel Measurements for Cancer Precursors Identification using Support Vector Machines", Measurement, Elsevier Science, Vol. 36, No.3, pp , Π13. P. Papageorgas, D. Maroulis, H. Winter, S. Karkanis, H. Albrecht, N. Theofanous, "Multi-channel Gas Analyzer: The Data Acquisition and Control System. Measurement Improvement With Blue Laser Light, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 53, No. 1, pp 58-66, Π14. P. Papageorgas, D. Maroulis, G. Anagnostopoulos, H. Albrecht, B. Wagner, D. Iakovidis, N. Theofanous, A High-Performance Imaging and Control System for a Micromirror-Based Laser-Scanning Endoscope Device, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 55, No 5, pp , October Π15. I. Flaounas, D. Iakovidis, and D. Maroulis, Cascading SVMS as a Tool for Medical Diagnosis Using Multiclass Gene Expression Data, International Journal of Artificial Intelligence Tools, World Scientific, Vol. 15, No. 3, pp , Π16. D. Iakovidis, D. Maroulis, and D. Bariamis, FPGA Architecture for Fast Parallel Computation of Co-occurrence Matrices, Special Issue on FPGA-based Reconfigurable Computing, Journal of Microprocessors and Microsystems, Elsevier Science, Vol. 31, No. 2, pp , Μετά την εκλογή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Π17. D. Iakovidis, D. Maroulis, and S. Karkanis, An Intelligent System for Automatic Detection of Gastrointestinal Adenomas in Video Endoscopy, Computers in Biology and Medicine, Elsevier Science, Vol. 36, No. 10, pp , Π18. H. Albrecht, P. Papageorgas, D. Maroulis, N. Theofanous, S. Karkanis, B. Wagner, M. Schurr, C. Depeursinge, A. Menciassi, "Structure and characterization of an enhanced laser-scanning endoscope based on microelectromechanical mirrors", Journal of Electronic Imaging, SPIE, Vol. 15, No. 2, pp , Π19. S. Athineos, N. Sgouros, P. Papageorgas, D. Maroulis, M. Sangriotis, N. Theofanous, Photorealistic Integral Photography using a Ray Traced Model of the Capturing Optics, Journal of Electronic Imaging, SPIE, Vol. 15, No. 4, pp , Oct./Dec

14 Π20. D. Maroulis, I. Flaounas, D. Iakovidis, and S. Karkanis, Microarray-MD: A system for exploratory analysis of microarray gene expression data, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 83, No. 2, pp , Π21. D. Maroulis, M. Savelonas, D. Iakovidis, S. Karkanis, N. Dimitropoulos, Variable Background Active Contour Model for Computer-Aided Delineation of Nodules in Thyroid Ultrasound Images, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 11, No. 5, pp , Π22. D. Iakovidis, M. Savelonas, S. Karkanis, D. Maroulis, A Genetically Optimized Level Set Approach to Segmentation of Thyroid Ultrasound Images, special issue on Computational Intelligence in Medicine and Biology, Applied Intelligence, Springer, Vol. 27, No. 3, pp , Π23. D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis, P. Papageorgas Hardware Implementation of a Disparity Estimation Scheme for Real-Time Compression in 3D Imaging Applications, Journal of Visual Communication and Image Representation, Elsevier Science, Vol. 19, No 1, pp. 1-11, Jan Π24. D. Maroulis, D. Iakovidis, D. Bariamis, "FPGA-based System for Real-time Video Texture Analysis", Journal of VLSI Signal Processing Systems, Springer, vol. 53, No 3, pp , Π25. M. Savelonas, D. Iakovidis, D. Maroulis, LBP-guided Active Contours, Pattern Recognition Letters, Elsevier Science, vol. 29, Issue 9, pp , July Π26. E. Zacharia, D. Maroulis, "An Original Genetic Approach to the Fully-Automatic Gridding of Microarray Images" IEEE Transactions on Medical Imaging, vol.27, no.6, pp , June Π27. D. Bariamis, D. Maroulis, D. Iakovidis, "Adaptable, Fast, Area-Efficient Architecture for Logarithm Approximation with Arbitrary Accuracy on FPGA", Journal of Signal Processing Systems, Springer, vol. 58, no. 3, pp , Π28. M.A. Savelonas, D.K. Iakovidis, I. Legakis, D. Maroulis, Active Contours Guided by Echogenicity and Texture for Delineation of Thyroid Nodules in Ultrasound Images, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 13, No. 4, pp , Π29. M.A. Savelonas, D. Maroulis, M. Sangriotis, A Computer-Aided System for Malignancy Risk Assessment of Nodules in Thyroid US Images based on Boundary Features, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Elsevier Science, Vol. 96, no. 1, pp , Π30. D. Chaikalis, N. Sgouros, D. Maroulis and M. Sangriotis, Real-Time Compression Architecture for Efficient Coding in Autostereoscopic Displays, Journal of Real- Time Image Processing, Springer,vol. 5, no.1, pp 45-56, Π31. D. Iakovidis, E. Keramidas, D. Maroulis, "Fusion of Fuzzy Statistical Distributions for Classification of Thyroid Ultrasound Patterns," special issue on Intelligent Data Analysis for Decision Support in Medicine, (eds. F. Tortonella, P. Soda, M. Pechenizkiy, and A. Tsymbal), Artificial Intelligence in Medicine, Elsevier, Vol. 50, Issue 1, pp , Π32. I. Legakis, M. Savelonas, D. Maroulis, D. Iakovidis, "Computer-based Nodule Malignancy Risk Assessment in Thyroid Ultrasound Images", accepted in International Journal of Computers and Applications, ACTA Press,

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. 1/10 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ Πίνακας περιεχομένων : Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΕΒ. 2015 I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΕΒ. 2015 Διεύθυνση: 3 ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 35 100 Λαμία Τηλέφωνo: +30 22310 60159 II. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. : mkrinidi@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : Μιχαήλ : Κρηνίδης : Δημήτριος : Νίκη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1981 ΠΟΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Τ.Κ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή

Γραπτή Αξιολόγηση Υποψηφίων για κάλυψη προκηρυχθείσας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 7275314 email: arapoyanni@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ημερίδα Μικρο/νανο Ηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα Corallia Clusters Initiative 19 Νοεμβρίου 2008 Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Παρουσίαση Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ. Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Κ. ΛΕΡΟΣ Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης!

Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης! Σχολή ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης! Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πολυτεχνείου Κρήτης www.ece.tuc.gr Open House Περιεχόμενα 1. Με τί ασχολείται ο ΗΜΜΥ; 2. Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Π Θ Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ερευνητικές δραστηριότητες Στέλιος Σίσκος, Αναπληρωτής καθηγητής Δ/ντής Τομέα Ηλεκτρονικής και Η/Υ Aristotle University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χ. Γεωργίου 1 (xgeorgio@hol.gr),. Κάβουρας 2 (cavouras@hol.gr), Ν. ηµητρόπουλος 3, Σ. Θεοδωρίδης 1 (stheodor@di.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. "Αντίστροφος µετασχηµατισµός Hough και οι εφαρµογές του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας"

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αντίστροφος µετασχηµατισµός Hough και οι εφαρµογές του στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ρ. Αναστάσιος Λ. Κεσίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΤΥΧΙΟ Τίτλος πτυχίου ίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Τίτλος Σχολής-Ιδρύµατος Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Ευστράτιος Όνοµα πατέρα: Φώτιος Όνοµα µητέρας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τ. ΤΑΜΠΑΚΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΤΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ημερομ. Γέννησης: 25 Ιουλίου 1962 Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΙΤΛΟΙ ΡΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Οκτώβριος 2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Παπαμάρκος Απασχόληση: Καθηγητής.Π.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις

Εμπειρία - Προηγούμενες θέσεις Χρήστος Π. Καστώρης o Ημερ. Γεννήσεως: 28 Οκτ.1950 o Τόπος Γέννησης: Γόννοι - Λάρισας o Οικογ. Κατάσταση: Έγγαμος με δύο (2) παιδιά o Τηλ. 6972777813/ 2310245800/ 2495093117 o E-mail: xkastori@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list

http://prlab.ceid.upatras.gr/index.php?module=laboratory&labpage=stuff_list Σκάρλας Λάμπρος Τηλέφωνο: 2610996985, 6972676101 email: skarlas@ceid.upatras.gr Βαθμίδα: Π.Δ. 407/1980 Μαθήματα 2008-2009: Ώρες Σπουδαστών URL Περιγραφή: Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Σπουδές ΠΡΟΓ/ΣΜΟΣ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ

Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Σπάρτη,.../.../2014 Αριθμ. Πρωτ.: Προς: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Παντελής Επώνυμο Μπουμπούλης Υπηκοότητα Ελληνική Ημ/νία Γέννησης 23/02/1976 Διεύθυνση Σερφιώτου 86-88 Πειραιάς Τηλέφωνο 210-4533469, 210-4537064 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΓΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΓΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» Ιωάννινα, 29/05/2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΓΑ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ» Ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 2170/11.05.2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ, σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα