ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΧΕΔΙΟ. Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ερμού 17 Ταχ. Κώδικας : Tηλέφωνο: , Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/2/2012 Αριθ.Πρωτ.:ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68 ΠΡΟΣ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού α) Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Υπ όψιν Προϊσταμένου Δ/νσης β) Δ/νση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Υπ όψιν Προϊσταμένης Δ/νσης κας Λαγογιάννη γ) Δ/νση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπ όψιν Προϊσταμένης Δ/νσης κας Ματσέλη δ) Δ/νση Θεάτρου και Χορού Υπ όψιν Προϊσταμένου κου Σκλεπάρη ε) Δ/νση Μουσικής Υπ όψιν Προϊσταμένου κου Κωστάκη στ) Δ/νση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων Υπ όψιν Προϊσταμένου κου Κουτσούρη ΚΟΙΝ: Yπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού α) Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπ όψιν Γενικής κας Λ. Μενδώνη β) Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Υπ όψιν Γενικής κας Μ. Παναγοπούλου γ) Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπ όψιν Γενικής κας Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη δ) Γενική Δ/νση Σύγχρονου Πολιτισμού Υπ όψιν Γενικής κας Ζ. Καζαζάκη

2 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α 32)» ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία σας, της διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας φορέων παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών (πχ ερασιτεχνικές σχολές χορού, ανώτερες ιδιωτικές σχολές χορού ή και δραματικής τέχνης, μουσικές σχολές/ωδεία, αρχαιοπωλεία, καταστήματα εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων-έργων τέχνης, δημοπράτες, συντηρητές έργων τέχνης, τεχνικοί συντήρησης έργων τέχνης, τεχνίτες συντήρησης έργων τέχνης-αποκατάστασης, Ηλεκτρονικοί Ραδιοσυζεύξεων LINK, Μηχανικοί Ήχου, Τεχνίτες Σκηνικών-Ζωγράφος κλπ ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία των ανωτέρω περιπτώσεων παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών. Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, ο ενδιαφερόμενος θα λειτουργεί ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του ιδιωτικού φορέα να απαγορεύσει τη λειτουργία τους, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 3. Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΠΟΤ (Γενική Γραμματεία Πολιτισμού) καθώς και οι περιορισμοί που καταργούνται για κάθε ένα από αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.3919/2011.

3 Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3919/ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού α) Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/1983) Άρθρο 5, παρ. 3 Το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται να είναι Διευθυντής το πολύ σε δύο Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού εφόσον βρίσκονται στον ίδιο νομό Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού α) Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α/1983) Άρθρο 3 παρ.δ Το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται να ιδρύσει έως δύο Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού. 2 1 Άρθρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα 2 Άρθρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα

4 3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού α) Ν 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/1981) Άρθρο 9 παρ. 4 Το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται να ιδρύσει έως δύο Αν. σχολές Χορού 3 4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης α) Ν 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/1981) Άρθρο 9 παρ. 4 Το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται να ιδρύσει έως δύο Αν. Σχολές Δραμ. Τέχνης 4 3 Άρθρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα 4 Άρθρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα

5 5. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείων - Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών α) Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) Άρθρο 10, παρ. 13, εδ. β Περιορισμός της δυνατότητας του ίδιου προσώπου να είναι Διευθυντής σε περισσότερες σχολές: 5 Ο Διευθυντής Ωδείου ή Μουσικής Σχολής μπορεί να διευθύνει ένα Ωδείο ή Μουσική Σχολή και δύο Παραρτήματα αυτών, εφόσον εδρεύουν στην ίδια πόλη, ή και ένα παράρτημα του εκπαιδευτηρίου, εφόσον η έδρα του βρίσκεται σε διαφορετική πόλη, ή δύο μουσικά εκπαιδευτήρια. 5 Άρθρο 2 παρ. 2ε του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα

6 6. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για αρχαιοπωλεία α) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ. 2β Η επιχείρηση πρέπει να εδρεύει σε πόλη όπου υπάρχει αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ.Τ. 6 β1) Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/ (ΦΕΚ 669/Β/ ) Άρθρο 3, παρ. 2α β2) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ. 2α Για να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα άδεια αρχαιοπώλη θα πρέπει να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών. (Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση εργοδότη συνοδευόμενη και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το παραπάνω χρονικό διάστημα). 7 γ1) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ. 2γ και Άρθρο 32 παρ.12 γ2) Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/ (ΦΕΚ 669/Β/ ) Άρθρο 3 παρ. 2β (iv) Οι αρχαιοπώλες δεν δύνανται να είναι και συλλέκτες μνημείων ούτε να ασκούν ή να ασκούσαν επάγγελμα σχετικό με προστασία μνημείων. 8 6 Άρθρο 2 παρ. 2γ) του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή.

7 7. Επιχειρήσεις εμπόρων νεοτέρων κινητών μνημείων α1) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ. 2γ και Άρθρο 32 παρ.12 α2)υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/ (ΦΕΚ 669/Β/ Άρθρο 3 παρ. 2β (iv) Ο έμπορος νεοτέρων κινητών μνημείων δεν μπορεί να είναι και συλλέκτης μνημείων ούτε να ασκεί ή να ασκούσε επάγγελμα σχετικό με προστασία μνημείων. 9 β) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ. 2β Η επιχείρηση πρέπει να εδρεύει σε πόλη όπου υπάρχει αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ.Τ. 10 γ1 ) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ. 2α γ2) Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/ (ΦΕΚ 669/Β/ Άρθρο 3, παρ.2α Για να χορηγηθεί άδεια σε έμπορο νεοτέρων κινητών μνημείων θα πρέπει να έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων 8 Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων 9 Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων 10 Άρθρο 2 παρ. 2γ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή 11 Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων

8 8. Διεξαγωγή δημοπρασιών αρχαίων και νεοτέρων μνημείων α) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/2008 (ΦΕΚ 669/Β/ ) Άρθρο 9 παρ. 2ε Υφίσταται ο περιορισμός να μην είναι εν ενεργεία ή και συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ασχολούνται ή ασχολήθηκαν στο παρελθόν με την προστασία μνημείων. Επιπλέον να μην είναι συλλέκτες μνημείων. 12 β1) Ν. 3028/2002 Άρθρο 32 παρ.8 β2) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/2008 (ΦΕΚ 669/Β/ ) Άρθρο 5 παρ.1 Εκδίδεται άδεια από Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για έγκριση συγκεκριμένου κάθε φορά καταλόγου του δημοπράτη. 13 γ) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/2008 (ΦΕΚ 669/Β/ ) Άρθρο 9 παρ. 2δ Η επιχείρηση πρέπει να εδρεύει σε πόλη όπου υπάρχει αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟ.Τ. 14 δ) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/2008 (ΦΕΚ 669/Β/ ) Άρθρο 9 παρ. 2α Οι δημοπράτες πρέπει να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων 13 Άρθρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: «απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος παύει να ισχύει μετά πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος» και Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων

9 9. Συντηρητές έργων τέχνης (άδεια για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων) α) Ν. 2557/97 Άρθρο 9 παρ.6 β) Ν. 3028/2002 Άρθρο 43 Διατήρηση διοικητικής άδειας από το ΥΠΠΟΤ Άρθρο 2 παρ. 2γ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή 15 Άρθρο 2 παρ 2 στ του ν.3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων 16 Άρθρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδοτεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

10 10. Επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον κινηματογραφικό κλάδο: 1) Ηλεκτρονικοί Ραδιοσυζεύξεων LINK 2) Μηχανικοί Ήχου 3) Τεχνίτες Σκηνικών (Ζωγράφος) 4) Τεχνίτες Σκηνικών (Πλαστικός) 5) Σκηνοθέτες 6) Βοηθοί Ενδυματολόγων 7) Βοηθοί Ηχολήπτη (Μπούμαν) 8) Βοηθοί Μακινίστα 9) Βοηθοί Μοντέρ 10) Βοηθοί Σκηνογράφου 11) Βοηθοί Σκηνογράφου- Ενδυματολόγου 12)Βοηθοί Σκηνοθέτη 13) Βοηθοί Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό (Floor Manager) 14) Βοηθοί Τεχνουργού Ειδικών Εφέ 15) Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ 16) Βοηθοί Διευθυντών Παραγωγής 17) Ενδυματολόγοι 18) Σκηνογράφοιενδυματολόγοι 19) Σχεδιαστές Ήχου 20) Τεχνουργοί Ειδικών Εφφέ 21) Τεχνικοί Δικτύου Εκπομπής (RF) 22) Τεχνικοί Εμφανιστές Εκτυπωτές 23) Τεχνικοί Μεταγραφών 24) Βοηθοί Τεχνικών Εργαστηρίων 25) Τεχνικοί Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ 26) Βοηθοί Εικονολήπτη (Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής) 27) Χειριστές ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (μοντέρ) 28) Χειριστές κινηματογραφ. μηχανής λήψης (cameraman) α) ΥΠΠΟΤ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/Β/ ) Διατήρηση διοικητικής άδειας από το ΥΠ.ΠΟ.Τ Άρθρο 3 παρ 1 του ν. 3919/2011 που αναφέρεται στην κατάργηση περιορισμού για: απαίτηση προηγούμενης διοικητικής

11 29) Χειριστές κονσόλας μείξης εικόνας 30) Βοηθοί Χειριστών Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης 31) Δ/ντές φωτογραφίας 32) Εικονολήπτες 33) Ηχολήπτες 34) Φωτογράφοι σκηνής 35) Τεχνικοί Μίξης Ήχου 36) Τεχνικοί Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας (Εταλονέρ) 37) Μηχανικοί Τηλεόρασης - Master Control 38) Χειριστές AUTO CUE 39) Τεχνικοί Προϊστάμενοι Εργαστηρίων 40) Τεχνικοί Ροής Προγράμματος 41) Μακινίστες 42) Γραμματείς λήψεων (σκρίπτ) 43) Γραμματείς παραγωγής 44) Δ/ντές παραγωγής 45) Τεχνικοί Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 46) Φροντιστές και Βοηθοί Φροντιστές 47) Άδεια chef ηλεκτρολόγου 48) Άδεια Α Ηλεκτρολόγου (Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων) 49) Άδεια Β Ηλεκτρολόγου (Βοηθού Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων) 50) Άδεια Χειριστή Γεννήτριας 51) Άδεια Σκηνογράφου 52) Άδεια Τεχνίτη Ξυλουργού άδειας για την άσκηση επαγγέλματος, πέραν εκείνων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο Κεφάλαιο Β του παρόντος, όταν η χορήγηση της άδειας αυτής συναρτάται προς την, αντικειμενικώς διαπιστούμενη κατά δεσμία αρμοδιότητα, συνδρομή νόμιμων προϋποθέσεων, παύει να ισχύει μετά πάροδοτεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος

12 53) Άδεια μακιγιέρ/μακιγιέζ 54) Άδεια κομμωτού/κομμώτρι ας 55) Άδεια Τεχνικού Ειδικών Ηχητικών εφφέ με χρήση Η/Υ 56) Άδεια Τεχνικού Ρύθμισης Εικόνας

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των επαγγελμάτων που είναι καταχωρημένα στον παραπάνω πίνακα. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η πρόσβαση στη λειτουργία των ιδιωτικών φορέων θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: α) Ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει το επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α), θα καταθέτει στην Υπηρεσία σας ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) ή στις Περιφέρειες/Δήμους όπου προβλέπεται, αναγγελία έναρξης άσκησής του (απλή επιστολή), η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, όπως ακριβώς κατέθετε αυτά πριν την εφαρμογή του νέου νόμου. Η ανακοίνωση /βεβαίωση λειτουργίας θα αντικαθιστά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται κανονικά και με την ίδια διαδικασία. β) Οι Υπηρεσίες σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο. Η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.. γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, θα εκδίδουν ανακοίνωση/βεβαίωση λειτουργίας (απλή επιστολή) (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης λειτουργίας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος, πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που κατατίθεται στην υπηρεσία σας, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί ελεύθερα το επάγγελμα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.

14 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Διατηρείται η έκδοση προηγούμενης διοικητικής άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για τα επαγγέλματα του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεοτέρων μνημείων, καθώς και του συντηρητή έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καθώς σύμφωνα και με την από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και πληρούται η αρχή της αναλογικότητος. 2. Να διαβιβάσετε το εν λόγω έγγραφο σε όποιες Υπηρεσίες-Φορείς θεωρείτε ότι εμπλέκονται λόγω αρμοδιότητας (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες κλπ) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓEΩΡΓIΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Εσωτερική διανομή: - ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ

15 Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης διεξαγωγής δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων» (αναγράφεται ο φορέας) ΠΡΟΣ: Ε.Κ.Ε. ή αρμόδια Δ/νση ΥΠΠΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) Όνοµα: Επώνυµο: Όνοµα Πατέρα: Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα Μητέρας: Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:* Αριθ. Διαβατηρίου:* Α.Φ.Μ: Αριθ. Βιβλιαρίου Υγείας:* Επώνυµο Μητέρας: Αριθ. Άδειας Οδήγησης:* Ιθαγένεια: Ηµεροµηνία γέννησης: Τόπος Γέννησης: Τόπος Χώρα: Κατοικίας Πόλη: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Τηλ: Fax: E mail: * συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Επωνυμία: Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης: Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για ΑΕ και ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (για ΟΕ και ΕΕ): Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Έδρα Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δήμος / Κοινότητα: Νομός: Τηλ: Fax: E mail: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 1 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που

16 δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται από δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής 1 ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ: Τηλ: Fax: E mail: Παρακαλώ για την χορήγηση αναγγελίας έναρξης διεξαγωγής δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων. (αναγράφεται ο φορέας) Επωνυμία επιχείρησης: Εγκεκριμένος Τίτλος (αν υπάρχει): Διεύθυνση επιχείρησης Α.Φ.Μ. : Δήμος/Κοινότητα: Οδός: Αριθ.: ΤΚ: Δ.Ο.Υ.: Τηλ: Fax: E mail: Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 2, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 2. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου » Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση: 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 3. Να την παραλάβετε από Ε.Κ.Ε.: 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:.. (Ημερομηνία) Ο/Η αιτών/ούσα (Σφραγίδα-υπογραφή)

17 Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών». ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. Κατάλογο των κινητών μνημείων που τίθενται σε δημοπρασία ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣ ΘΕΙ 2. Φωτογραφίες των δημοπρατούμενων μνημείων 3. Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων 4. Τα στοιχεία του εντολέα του φορέα διεξαγωγής δημοπρασίας 5. Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου 6. Σύμβαση παραγγελίας-εντολής του κυρίου ή κατόχου του κινητού μνημείου για τη δημοπρασία αυτού 7. Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεοτέρων μνημείων, επιπλέον απαιτείται έγγραφο που να αποδεικνύει σχετική επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης 8. Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεοτέρων μνημείων, επιπλέον απαιτείται έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό

18 9. Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεοτέρων μνημείων, επιπλέον απαιτείται η προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή μέλη των μουσείων που ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν τα κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του Ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ * Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η π ο υ α π α ι τ ε ί τ α ι π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό π ο ι ν ι κ ο ύ μ η τ ρ ώ ο υ α ν α γ ρ ά φ ε τ ε σ τ ι ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ α κ ά τ ω θ ι : Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού μη κήρυξης σε πτώχευση, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους ** Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τα εχέγγυα αυτά δεν τα παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχτηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μία από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μη συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων της διοίκησής τους. *** Όταν το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακώς επιλέγετε την αντίστοιχη στήλη του ανωτέρω πίνακα **** Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος-πάροχος υπηρεσιών είναι νομικό πρόσωπο συμπληρώνονται και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει. Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) Αίτημα: Υπηρεσία Υποβολής : Άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεοτέρων κινητών μνημείων από φυσικό πρόσωπο. (αναγράφεται ο φορέας) Δ/νση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΤ ή Έ.Κ.Ε. Αριθμ. πρωτοκόλλου : Ημ/νία Αιτήματος: Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα : Επώνυμο : Αιτών: Όνομα : Επώνυμο : Αίτημα: Υπηρεσία Υποβολής : Αριθμ. πρωτοκόλλου : Άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεοτέρων κινητών μνημείων από νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση που ο πάροχος της εν λόγω υπηρεσίας είναι νομικό πρόσωπο). (αναγράφεται Δ/νση Νεότερης ο φορέας) Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΥΠΠΟΤ ή Έ.Κ.Ε. Ημ/νία Αιτήματος:

20 Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα : Επώνυμο : Επωνυμία: Εγκεκριμένος τίτλος : Νόμιμος εκπρόσωπος : Όνομα : Επώνυμο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Εντός τριμήνου από την αναγγελία έναρξης διεξαγωγής δημοπρασίας νεοτέρων κινητών μνημείων η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο φορέας λειτουργεί ελευθέρως (αρ. 3 του Ν.3919/2011 ΦΕΚ 32 τ.α ). Ο Υπάλληλος (υπογραφή)

21 Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βεβαιώνεται ότι (1) πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία- διεξαγωγή (2) από την (3).. Η παρούσα δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου. (4).20 Ο. (υπογραφή) (1) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ) ή του νομικού προσώπου (επωνυμία, νόμιμος εκπρόσωπος). (2) Αναγράφεται ο φορέας για τον οποίο χορηγείται η παρούσα βεβαίωση. (3) Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λειτουργεί ελεύθερα (4) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: 45ΒΜΘ-ΞΦΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 4-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.120760. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Οικονοµικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ- ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ 1.Για την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου-πολυϊατρείου χρειάζεται αναγγελία έναρξης λειτουργίας (Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 27 η Ιανουαρίου 2012, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Δικαιολογητικά για την έκδοση ΕΣΛ τουριστικών καταλυμάτων Για την έκδοση/ανανέωση ή αλλαγή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) του τουριστικού καταλύματός σας θα χρειαστείτε έναν σημαντικό αριθμό δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συμπεριλαμβάνονται τα Νηπιαγωγεία δυναμικότητας έως 60 νηπίων) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Αμαρούσιο Αμαρούσιο, Αρ. Πρωτ. /ΙΑ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Θ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 8.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/04396οικ. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό

Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Επιχειρήσεις εκμίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό Κ.Υ.Α. αριθμ. 7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΥΦΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 12 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. Β1/ οικ18203 / 2038 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.

2. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 25-07 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/4189 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κατερίνη, 06/06/2011 ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1903 ΑΔΑ: 4Α3ΩΓ-ΑΧ Ταχ. Δ/νση : Παρμενίωνος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα