Προς o Τη Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών o Την υποψήφια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς o Τη Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών o Την υποψήφια"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Δι.Πα.Ε. Ημερομηνία: o χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 678/ Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax: Προς o Τη Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών o Την υποψήφια ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας της δημοσιευμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 64/04 (Τravel Support - Course Office) των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» (Λειτουργία - Ανάπτυξη)», κωδικός ΟΠΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη συνεδρίαση με αριθμό /0.0.05, λαμβάνοντας υπόψη: α) Τον ιδρυτικό νόμο 9/005 του Δι.Πα.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 577/007, το νόμο 4009/0 και το νόμο 486/0 και ισχύει β) Την με αριθμό ΚΑ/679/996 (ΦΕΚ Β 86/996) Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 6 του νόμου 794/009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 848/00 γ) Τις διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης του άρθρου 9 της ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 86 τεύχος Β/996), όπως εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή, τροποποιήθηκε και ισχύει δ) Την απόφαση ένταξης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία Ανάπτυξη)», κωδικός ΟΠΣ 00056, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ε) Την υπ αριθ. πρωτ. 6/ εισήγηση της κ. Παρασκευής Μόσχου, Γραμματέως του ΔΙΠΑΕ και στ) τα υπ αριθ. / και / πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων αποφασίζει Την ακόλουθη κατάταξη των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις που αφορούν στην πρόσκληση Α.Π. 64/4..04 και σύμφωνα με τα υπ αριθ. / και / πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους: Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας είναι οι εξής:

2 . Σερεμέτη Πάολα-Σοφία με αριθ. πρωτ. 67/ Χριστοδούλου Σταύρος με αριθ. πρωτ. 57/ Αγγελίδου Εύα με αριθ. πρωτ. 59/ Τσακίρη Δέσποινα με αριθ. πρωτ. 7/ Νάκου Στυλιανή με αριθ. πρωτ. 9/ Δερματά Λεμονιά με αριθ. πρωτ. 95/ Νικολοπούλου Ευγενία με αριθ. πρωτ. 0/ Παντελίδη Ιωάννα με αριθ. πρωτ. 40/ Γεωργίου Αικατερίνη με αριθ. πρωτ. 4/ Ματράγκου Χριστίνα με αριθ. πρωτ. 5/ Μυγδαλιά Αγγελική με αριθ. πρωτ. 55/ Μποσνέα Λουλούδα με αριθ. πρωτ. 56/ Σισμανίδου Ιωάννα με αριθ. πρωτ. 59/ Πόδα Αικατερίνη με αριθ. πρωτ. 6/ Φιλιππόπουλος Ιωάννης με αριθ. πρωτ. 6/ Δεληγιάννη Ελένη με αριθ. πρωτ. 69/ Η κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υποβληθέντων φακέλων των προτάσεων, διαπίστωσε ότι δεν πληρούν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της πρόσκλησης οι εξής υποψήφιοι, οι οποίοι αποκλείονται για το λόγο αυτό από την περαιτέρω αξιολόγηση: α) Λόγω μη αποδεδειγμένης άριστης γνώσης αγγλικών: )Χριστοδούλου Σταύρος κάτοχος IELTS 6,5 ενώ ως άριστη γνώση αναφέρεται το 7,5 και η πρόσκληση ζητά «αποδεδειγμένη άριστη γνώση» ) Παντελίδη Ιωάννα κάτοχος μόνον Cambridge First Certificate που αναφέρεται ως καλή γνώση και όχι ως άριστη ) Μυγδαλιά Αγγελική με ΚΠΓ Γ που αναφέρεται ως πολύ καλή γνώση, και όχι άριστη β) Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης κατ ελάχιστον αποδεδειγμένης τριετούς επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα ανάλογης υποστήριξης, όπως ρητώς αναφέρεται στην 64/4--4 πρόσκληση:

3 Τσακίρη Δέσποινας Δερματά Λεμονιάς Νάκου Στυλιανής Γεωργίου Αικατερίνης Ματράγκου Χριστίνας Μποσνέα Λουλούδας Σισμανίδου Ιωάννας Πόδα Αικατερίνης Δεληγιάννη Ελένης Η Επιτροπή έκρινε ότι οι κάτωθι τέσσερις (4) υποψήφιοι πληρούν το ο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό τους κάλεσε σε συνέντευξη: ) Σερεμέτη Πάολα-Σοφία ) Αγγελίδου Εύα ) Νικολοπούλου Ευγενία 4) Φιλιππόπουλος Ιωάννης κριτήριο της πρόσκλησης Η οριστική των υποψηφίων και η συνακόλουθη κατάταξή τους, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, την οποία αποδέχεται πλήρως και ομόφωνα η Ε.Δι.Ε.Λ. έχει ως εξής: Σερεμέτη Πάολα-Σοφία (0-0), ελάχ. 5 Σπουδές πρώτου κύκλου 0 0%,00

4 7 έτη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Οργάνωση και Λειτουργία ΔιΠαΕ: οργάνωση και υποστήριξη διαχείρισης και παρακολούθησης των ΠΜΣ των Σχολών ΣΕΤ και ΣΟΔΝΕ, προβολή και κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των ΠΜΣ του Ιδρύματος, οργάνωση, προετοιμασία και υποστήριξη εκδηλώσεων, οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση της μετακίνησης και παραμονής επισκεπτών καθηγητών, οργάνωση και διαχείριση αρχειοθέτησης φακέλων φοιτητών και ΠΜΣ καθώς και επεξεργασία καταχωρισμένων στοιχείων με χρήση λογισμικού, 8 σύνταξη έγγραφων αναφορών ως προς το εκτελεσθέν έργο / 50% 4,00 Δανικό Τεχνολογικό ίδρυμα,5 έτη: μεταφράστρια γραμματέας διοίκησης στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας / 4,4 έτη Κολλέγιο Ανατόλια/ ACT: Γραφείο Διασύνδεσης, εξυπηρέτηση φοιτητών σε θέματα σταδιοδρομίας και συμβουλής για μεταπτυχιακά πτυχία / μήνες Global Events: Τουριστικό τμήμα συνεδρίων, υπεύθυνη Χορηγιών / 4 μήνες Νorth Colege / έτος ΩΜΕΓΑ Διεθνείς Μεταφορές. Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας όπως αυτή προκύπτει 9 0%,80 και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 8,80 Φιλιππόπουλος Ιωάννης (0-0), ελάχ. 5 Σπουδές πρώτου κύκλου 0 0%,00 έτη και 8 μήνες σε ερευνητικό έργο Α.Π.Θ. "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών ΑΠ" με αντικείμενο "εκθέσεις πεπραγμένων διαχείρισης έργου - 7,00 50%,50 υλοποίηση σεμιναρίων-ενημέρωση ηλεκτρονικών βάσεων, διαμόρφωση μητρώων-διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων" Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας όπως αυτή προκύπτει 9,00 0%,80 και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 8,0 4

5 Νικολοπούλου Ευγενία (0-0), ελάχ. 5 Σπουδές πρώτου κύκλου 0 0%,00,5 έτος σε Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, "Οργανωτική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη υποέργου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" / έτη και 8 μήνες, ειδική συνεργάτης Δημάρχου Πύργου: Επικοινωνία με 5,50 φορείς και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων / 8,5 μήνες 50%,75 ΤΕΙ Πάτρας: διοικητική υποστήριξη Τμήματος Μουσειολογίας-Μουσειογραφίας / έτος Δήμος Πύργου: διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας όπως αυτή προκύπτει 7 0%,40 και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 7,5 Αγγελίδου Εύα (0-0), ελάχ. 5 Σπουδές πρώτου κύκλου 0 0%,00 έτος στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας "παροχή έργου οικονομικής-τεχνολογικής υποστήριξης σε ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα" / 5 έτη- στην Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που 5,00 αναλύονται ως εξής: [ έτη Εθνικές ταυτότητες-σχολική βία, 50%,50 μήνες σε ΣΕΠ, δράσεις συμβουλευτικής με οπτική του φύλου, 4 μήνες εθνοπολιτισμική επιχειρηματικότητα»] / μήνες σε μεταφορική εταιρεία Ευαγγελινός Συνολική αποτίμηση της υποψηφιότητας όπως αυτή 7 0%,40 προκύπτει και μέσα από τη διαδικασία συνέντευξης 5

6 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 6,90 Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, κατά την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό, τους υποβληθέντες τίτλους σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά, την αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάλογης υποστήριξης, κατά προτίμηση σε εκπαιδευτικό οργανισμό, τουλάχιστον για τρία έτη, καθώς και την πραγματοποιηθείσα στις και στις συνέντευξη των τεσσάρων κατά τα ως άνω υποβαλλόντων προτάσεις, στην με αριθμό 64/4--04 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης έργου «Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (Τravel Support - Course Office) των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, και σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω, αποφασίζει την ακόλουθη κατάταξη των υποψηφίων:. Πάολα-Σοφία Σερεμέτη.. Ιωάννης Φιλιππόπουλος. Νικολοπούλου Ευγενία 4. Αγγελίδου Εύα Επομένως, η Ε.Δι.Ε.Λ. αποδέχεται την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, σύμφωνα με την οποία ως επικρατέστερη υποψήφια, λαμβάνοντας υπόψη τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναδεικνύεται η κ. Πάολα-Σοφία Σερεμέτη. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός δέκα (0) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του ΕΛΕ/ΔΙΠΑΕ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος Aντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ. Επιτροπής. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 10 o Άρτα, 15/07/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 15 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 737/21-01-15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 05/20-01-2015 Σήμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης... 2 Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Άξονας Προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 01/10/2014 Αριθμ. Πρωτ: 136 Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τσιλαλής

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Αθήνα, 05/12/2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: 75Μ346ΨΖ2Ν-ΡΒΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/7/14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 56240/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs

«Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs Τίτλος Έργου: Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness (INTRA) Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή Παπασαλή, Κωδικός Έργου: 80212 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2 015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 27 Απρίλιος 2015 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου Α 1-546 40 Αριθ. Πρωτ: 30817 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα