Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 258 ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»: 550 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το Ταµείο «Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση» θα παράσχει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και χρηµατοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας (275 εκατ. από το ΕΤΕΑΝ και 275 εκατ. από τις τράπεζες). Η διαδικασία υπογραφής των συµβάσεων µεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών για την προσχώρηση σε συνεργασία στο νέο Ταµείο έχει ολοκληρωθεί. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν άµεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης. Επιλέξιµες για χρηµατοδότηση είναι οι υφιστάµενες και υπό ίδρυση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονοµικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριµένη δράση θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαµορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισµού της επιχειρήσεως. Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από έως Ευρώ ανάλογα µε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωµής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 µήνες. Τα επενδυτικά δάνεια διαµορφώνονται από έως ευρώ µε διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 µήνες έως 2 έτη, ανάλογα µε το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µέσω της ιστοσελίδας και από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Η λίστα των τραπεζών και τα κεφάλαια που προσέφεραν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ, τα οποία υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισµό του ταµείου, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK NEA PROTON BANK ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EFG EUROBANK SA ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ PROBANK A.E. ATTICA BANK ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (συµπ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ (σε ευρώ) Σε δηλώσεις του για τις δράσεις του Ταµείου ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κ. Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής: «Ξεκινάει σήµερα το Πρόγραµµα «Επιχειρηµατική επανεκκίνηση» µε τα πιο χαµηλότοκα δάνεια στην αγορά. Το ΕΤΕΑΝ ξεκινάει το πρόγραµµα αυτό, δίνοντας το ίδιο 275 εκατοµµύρια ευρώ κι έχοντας συµφωνήσει µε 14 τράπεζες ότι θα δώσουν και εκείνες από την πλευρά τους, ακόµα 275 εκατοµµύρια ευρώ. Άρα µιλάµε για ένα πρόγραµµα για κεφάλαια κίνησης και για επενδύσεις, που αφορά σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 550 εκατοµµυρίων ευρώ, µε επιδοτούµενο επιτόκιο κατά 50%. Πράγµα που σηµαίνει ότι µε τις σηµερινές τιµές τα δάνεια από το πρόγραµµα «επιχειρηµατική επανεκκίνηση» θα είναι στο ύψος περίπου του 4,5%. Είναι πιστεύω µια ευκαιρία για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάτι για το οποίο χρειάστηκε να δουλέψουµε για κάµποσους µήνες, λόγω και των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστηµα. Αυτή την ώρα όµως ολοκληρώθηκε η διαδροµή και από σήµερα µπορεί οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, είτε εκείνοι που έχουν υφιστάµενες σήµερα επιχειρήσεις είτε αυτοί που θέλουν να δηµιουργήσουν καινούριες επιχειρήσεις, να απευθυνθούν σε 14 διαφορετικές τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά όλων των µεγάλων τραπεζών, - 2 -

3 προκειµένου να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραµµα, που είναι το πιο φιλικό πρόγραµµα που υπάρχει σήµερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά». ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ξεκίνησε ένα νέο πρόγραµµα για επιδοτήσεις µικροµεσαίων και µεγαλύτερων εταιρειών, ώστε να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. ίνει έως ευρώ επιδότηση για την κάλυψη δαπανών υπεργολαβίας στο πεδίο της έρευνας αλλά και τους κόστους νέων υπαλλήλων, εξοπλισµού, πιστοποίησης και άλλων επενδύσεων. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Βιοµηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 σύµφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης, εστιάζεται σε οκτώ επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις. Οι τοµείς είναι: 1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία 2. Τρόφιµα/ Ποτά 3. Ενέργεια 4. Περιβάλλον 5. Χηµικές διεργασίες 6. Φαρµακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα 7. Υλικά 8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοµατισµοί ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε µεγέθους, µε παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει µία τουλάχιστον ετήσια οικονοµική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους ή εµφανίζεται στα επίσηµα φορολογικά τους στοιχεία. Τι χρηµατοδοτείται: απάνες προσωπικού απάνες για όργανα και εξοπλισµό απάνες για αγορά τεχνολογίας τεχνογνωσίας απάνες για έρευνα επί συµβάσει (από νοµικά και φυσικά πρόσωπα) Συµπληρωµατικές δαπάνες απάνες αναλωσίµων και λοιπών εξόδων απάνες κατοχύρωσης δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Η πρόταση για επιχορήγηση µπορεί να υποβληθεί από µία και µόνο επιχείρηση ή από κοινού σύµπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες µεταξύ τους επιχειρήσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η µία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται από τους ενδιαφερόµενους ως Συντονιστής, αλλά κάθε µία ευθύνεται εξ ολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας). ίνεται η δυνατότητα τµήµα του έργου να εκτελείται, επί συµβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ως φορείς ΕΤΑ (Νοµικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω: - 3 -

4 - ΑΕΙ (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι.), ηµόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα - Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ - Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/ Εξειδικευµένες Επιχειρήσεις µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου Όροι και προϋποθέσεις Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων µεµονωµένων ή συµπράξεων επιχειρήσεων είναι: - Μία ή δύο επιχειρήσεις για µήνες θα λάβουν έως Τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις για µήνες θα λάβουν έως Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι απαραίτητη η υπογραφή συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων όπου η µια εξ αυτών ορίζεται από τους ενδιαφερόµενους ως κοινός εκπρόσωπος (Συντονιστής). Ο Συντονιστής είναι ο κοινός εκπρόσωπος των φορέων που συµπράττουν για την υλοποίηση και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση του έργου. Παράλληλα, κάθε δικαιούχος (εταίρος της σύµπραξης) διατηρεί την ευθύνη εξολοκλήρου απέναντι στη ΓΓΕΤ για το επιµέρους τµήµα του έργου που δεσµεύεται να υλοποιήσει. Η επιχείρηση, για λογαριασµό της οποίας ο υπεργολάβος υλοποιεί έρευνα επί συµβάσει, συνυποβάλλει προσύµφωνο υπεργολαβίας µε τον αντίστοιχο φορέα ΕΤΑ. Ο υπεργολάβος ευθύνεται εξ ολοκλήρου και µόνο απέναντι στην επιχείρηση µε την οποία έχει συνάψει σύµβαση υπεργολαβίας. Η ανάθεση σε αντίστοιχο φορέα στο εξωτερικό επιτρέπεται εφόσον οι παρεχόµενες υπηρεσίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου και δεν παρέχονται ή δεν µπορούν να παρασχεθούν µε την απαιτούµενη ποιότητα ή µε εύλογο κόστος από αντίστοιχους φορείς στην ελληνική επικράτεια. Αποδέκτες των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις, οι οποίες και είναι νοµικά υπεύθυνες έναντι της ΓΓΕΤ. Η δαπάνη της υπεργολαβίας από φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ δεν µπορεί να ξεπερνά το 35% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. ικαιούχοι είναι µόνο οι επιχειρήσεις µε νοµική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ του ιδιωτικού ή/και του δηµόσιου τοµέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισµοί. Κάθε επιχείρηση µπορεί να υποβάλει µέχρι δύο προτάσεις είτε µεµονωµένα είτε ως εταίρος σε σύµπραξη. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων των δύο προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από µεγάλη επιχείρηση (πάνω από 250 εργαζόµενους) θα πρέπει να έχει αναλύσει, µε εσωτερική µελέτη, τη βιωσιµότητα του ενισχυόµενου έργου ή δραστηριότητας τόσο µε την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης, όσο και χωρίς αυτήν. Στη µελέτη αυτή θα πρέπει να επιβεβαιώνονται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια: - ουσιώδη αύξηση του µεγέθους του έργου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης - 4 -

5 - ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρµογής του έργου/ της δραστηριότητας ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης - ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το έργο/ τη δραστηριότητα ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης - ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη έργου/ δραστηριότητας. Η σχετική µελέτη θα υποβληθεί και θα αξιολογηθεί µαζί µε την πρόταση. Υπογραµµίζεται πως η επίδειξη της ύπαρξης τέτοιου κινήτρου αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση µεγάλης επιχείρησης από την πράξη. Ως ηµεροµηνία σύστασης ή ίδρυσης µιας επιχείρησης νοείται η ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης ραστηριότητας της οικείας.ο.υ. εν θα χρηµατοδοτούνται προτάσεις που ήδη χρηµατοδοτούνται από άλλες δηµόσιες (εθνικές ή κοινοτικές) πηγές. εν επιτρέπονται οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις ως προς τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (EE C 244/02 της ). Περίοδος υποβολής Από 13/5/2013 έως 13/6/2013 (ώρα 15:00). Πληροφορίες στην Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, Αθήνα, Τηλ (ΣΥΝΤΑΞΗ/ΠΗΓΗ: Σ.Ο.Λ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ON LINE ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/05/2013 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του ότι στις 31 Μαΐου 2013 λήγει η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το Πρόγραµµα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ». Το πρόγραµµα, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας για τις επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα, δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµένους χώρους µε άρτιες υποδοµές. Επίσης, στοχεύει στην αντιµετώπιση των οχλήσεων που δηµιουργούν και των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες - 5 -

6 περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η αποµάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται, αρχικά, µε το συνολικό ποσό των ( ηµόσια απάνη), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού Εφαρµογής. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το Ελληνικό ηµόσιο κατά 15%. Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που δηµοσιεύθηκε στις 14/12/2012. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι τις ώρα 24:00, µέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), Η ράση «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα» θα υλοποιηθεί από τη ιεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων καθώς και από τον Ενδιάµεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΣΥΝΕ ΡΙΑ Το Επιµελητήριο Πιερίας ενηµερώνει τα µέλη του για τις κάτωθι Εκθέσεις Συνέδρια Επιχειρηµατικές Αποστολές: 38 η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ Χρόνος: 24 Μαΐου 02 Ιουνίου 2013 Τόπος: Κύπρος, Λευκωσία Σηµείωση: Ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. 10% έκπτωση για όσους επιβεβαιώσουν συµµετοχή έως τις 19 Απριλίου και επιπλέον 10% σε όσους συµµετείχαν το 2011 ή/και το Πληροφορίες: Αρχή Κρατικών Εκθέσεων, κα Στέλλα Μπεκιάρη τηλ , fax: , website: INDUSTRIAL AUTOMATION & MACH-TECH, ιεθνείς Εκθέσεις Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων και Αυτοµατισµού Χρόνος: Μαΐου 2013 Τόπος: Βουδαπέστη, Ουγγαρία Χώρος: Hungexpo Budapest Fair Center ιοργάνωση: HUNGEXPO Πληροφορίες: Hungexpo, τηλ , fax: , website : (Στην ίδια ιστοσελίδα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για όλες τις εκθέσεις που διοργανώνει η HUNGEXPO) - 6 -

7 «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2013», 22 η Πανελλήνια Εµπορική Έκθεση Χρόνος: 30 Μαΐου 02 Ιουνίου 2013 Τόπος: Κοµοτηνή Χώρος: ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο ιοργάνωση: Προϊόντα /Υπηρεσίες: Πληροφορίες:.Ε.Θ. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ηλιακά συστήµατα, φωτοβολταϊκά, δοµικά υλικά, θέρµανση-ψύξη, κλιµατισµός, ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό, γεωργικά µηχανήµατα, αγροτικά προϊόντα, προκατασκευασµένες κατοικίες, έπιπλα, ενδύµατα, τρόφιµα, δερµάτινα είδη, είδη λαϊκής τέχνης, συστήµατα επεξεργασίας νερού κ.α. Θεόδωρος Κούκαλιας, τηλ , website: I.C. FaBE 2013, 1 ο ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής Τροφίµων και Βιοσυστηµάτων Χρόνος: 30 Μαΐου 02 Ιουνίου 2013 Τόπος: Σκιάθος Χώρος: Ξενοδοχείο «Σκιάθος Palace» ιοργάνωση: Εργαστήριο Μεταποίησης Τροφίµων και Βιοσυστηµάτων του Τµήµατος Μηχανικής Βιοσυστηµάτων του ΤΕΙ Λάρισας Σηµείωση: Προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν στην παραγωγή τροφίµων, αγροτικών και βιοσυστηµικών προϊόντων, µηχανηµάτων κ.τ.λ. Πληροφορίες: Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Τροφίµων και Βιοσυστηµάτων, τηλ , ( ρ. Πετρωτός), ( ρ. Φιλίντας), website: 4 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Χρόνος: Ιουνίου 2013 Τόπος: Αθήνα Χώρος: Μετρό Συντάγµατος, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ιοργάνωση: VERTICOM Πληροφορίες: Vertical Communications, τηλ , fax: , website: 5 η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΟΡ ΑΙΑ 2013» Χρόνος: Ιουνίου 2013 Τόπος: Πτολεµαϊδα Χώρος: Χώρος Τεχνικών Σχολών ιοργάνωση: Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαϊδας Σηµείωση: Εµπορική, Ενεργειακή και Ανθοκοµική Έκθεση Πληροφορίες: κ. Σοφ. Μποτονάκης, κιν: , Εµπορικός Σύλλογος ΠτολεµαΪδας, τηλ & fax: , , website:

8 «EXPO-AEGEAN, 1 ο Ελληνοτουρκικό Εµπορικό, Τουριστικό και Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χρόνος: Ιουνίου 2013 Τόπος: Μυτιλήνη Χώρος: Μαρίνα Μυτιλήνης ιοργάνωση: Σηµείωση: ΗΧΩ Α.Ε. Έκπτωση 20% σε όλα τα µέλη των Επιµελητηρίων και µεµονωµένους εκθέτες που βρίσκονται εκτός Λέσβου. Οικονοµικό πακέτο για µεταφορά, διαµονή και διατροφή (PICCOLO TRAVEL, τηλ , Παράλληλες εκδηλώσεις: ιεθνές Συνέδριο Μεταφορών και Logistics (ΕΕΣΥΜ), Forum εκθετών και επισκεπτών για Εµπόριο-Μεταφορές-Τουρισµό, Β2Β επιχειρηµατικές συναντήσεις Πληροφορίες: ΗΧΩ Α.Ε. κ. ηµήτρης Τσαµούρας, τηλ: , fax: , website: κα Άννα Κρεµλή, τηλ , κιν , website: SIAL BRAZIL, ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών Χρόνος: Ιουνίου 2013 Τόπος: Σάο Πάολο, Βραζιλία Χώρος: Expo Center Norte Sao Paulo ιοργάνωση: BTS INFORMA-COMEXPONSIUM Προϊόντα: Γαλακτοκοµικά, φρούτα και λαχανικά κατεψυγµένα και κονσερβοποιηµένα, προϊόντα κρέατος και πουλερικών, οίνοι και αποστάγµατα, αλκοολούχα και µη ποτά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αρτοσκευάσµατα, προϊόντα υγιεινής διατροφής, σνακς, κ.α. Πληροφορίες: ΟΠΕ, κα Ε. Ζωγοπούλου, τηλ: , fax: , website: ΟΠΕ Πρόσκληση συµµετοχής ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Εξοπλισµού FINE FOOD 9 12 Σεπτεµβρίου 2013, Σύδνεϋ Αυστραλίας. Αφορά σε τρόφιµα, ποτά, γαλακτοκοµικά, είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κατεψυγµένα, προϊόντα κρέατος, ψάρια, προϊόντα υγιεινής διατροφής, καθώς και υλικά συσκευασίας και εξοπλισµό. Πληροφορίες: κ. Ζωή Στοϊκάκη, τηλ , fax , website: Αιτήσεις συµµετοχής µέχρι ΣΕΒΕ Επιχειρηµατική Αποστολή στο Τελ Αβίβ, 09/07/2013 Επιχειρηµατική αποστολή, Β2Β επιχειρηµατικές συναντήσεις και εκδήλωση για την περαιτέρω ανάπτυξη των Ελληνο-Ισραηλινών οικονοµικών σχέσεων µε οµιλητές και από τις δύο χώρες. Θετικές προοπτικές εντοπίζονται στους τοµείς: τροφίµων, καπνού, φαρµακευτικών, δοµικών υλικών, έτοιµου ενδύµατος, µικροηλεκτρονικής. ικαίωµα συµµετοχής: ΦΠΑ, τα έξοδα µετάβασης και διαµονής βαρύνουν τους επιχειρηµατίες. Πληροφορίες: κα Ευτυχία Χριστάκη- Τζίκα, τηλ , fax: , website:

9 Επιχειρηµατική Αποστολή στο Βελιγράδι το 1 ο δεκαήµερο του Ιουνίου Η επιχειρηµατική αποστολή θα πραγµατοποιηθεί το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου 2013 και διοργανώνεται από το Γραφείο της Αν. Γενικής Γραµµατέα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας µας, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βελιγράδι και το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. Το κόστος συµµετοχής ανά άτοµο (οδικώς) ανέρχεται σε ευρώ για συµµετοχή 25 ατόµων και ευρώ για συµµετοχή 45 ατόµων. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται: µεταφορά και επιστροφή µε λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας, δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 * µε ηµιδιατροφή, µετακινήσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Το πρόγραµµα των προκαθορισµένων συναντήσεων θα καταρτισθεί από το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι. Πληροφορίες: Γραφείο ΟΕΥ Βόρειας Ελλάδας, τηλ , fax: , ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να έχετε άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες για εκθέσεις και επιχειρηµατικές πληροφορίες µέσα από την ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας που ανανεώνεται σε καθηµερινή βάση. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ιεύθυνση: 28ης Οκτωµβρίου 9 Τ.Κ Κατερίνη Τηλ.: Φαξ: Web: ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ - 9 -