ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΟΡΦΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΑΧΕΡΙΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗ "" ΚΕΚ ΘΡΑΚΗ "" ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ - ΚΕΚ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΑΝ. ΜΑΚΡΗ & ΔΑΜΑΚΗΝΟΥ ΔΡΑΜΑ ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΑΛΑΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ. ΚΑΒΑΦΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Κ. ΚΑΒΑΦΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 1 από 59

2 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΕΙ, ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΙ) ΤΕ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΓΚΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ ΚΑΙ ΚΤΙΤΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΩΛΕΤΗ ΚΩΛΕΤΗ , , 4 opolis., polis. opolis., polis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 2 από 59

3 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΕΠΙΤΑΤΕ ΘΕΡΜΗ ΘΕΡΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ C++ Ε ΑΥΤΟΜΑΤΙ- ΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ (ΚΑΤΑ- ΚΕΥΕ ΑΠΟ ΦΥΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΥΕ) ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ o ΧΛΜ Ε.Ο. - ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ geiako. ki-ekp ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 3 από 59

4 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ ΚΑΙ ΚΤΙΤΕ) ΑΕΙ, ΤΕΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΙΕΚ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΤΑΤΕ ΙΕΚ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΛΥΚΕΙΟ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΛΛΗΝΗ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡ ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ m , kek. opolis., polis. kek. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β e.fothnet. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 4 από 59

5 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΕΡ ΠΑΤΕΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β e.fothnet. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β e.fothnet. ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΩΛΕΤΗ , 4 opolis., polis. ΤΕΧΝΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΚ ΙΑΩΝ ΛΙΟΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ kek. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΕΙ, ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΙ) ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 5 από 59

6 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΤΕ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΝΤΗΡΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΡΓΟΜΑΘΗΗ Α.Ε. ΕΡΓΟΜΑΘΗΗ Α.Ε. ΑΕΙ, ΤΕΙ ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΕΛΛΗΝΗ ΚΩΛΕΤΗ ΠΕΛΛΗΝΗ & & & k , m opolis., polis. m ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 6 από 59

7 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΕ ΤΕΧΝΙΚΕ/ΚΑΤΑ- ΚΕΥΑΤΙΚΕ ΕΤΑΙΡΙΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΙΕΚ ΚΕΚ ΙΑΩΝ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ MASTER ΚΑΙ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΩΛΕΤΗ ΚΩΛΕΤΗ ΛΙΟΙΩΝ ΠΕΛΛΗΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , , , , opolis., polis. opolis., polis. m kek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 7 από 59

8 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΠΕΛΛΗΝΗ m ΕΠΙΚΕΥΑΤΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑ tikis. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥ- ΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ - ΚΕΚ ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΩΛΕΤΗ , 4 opolis., polis. ΥΝΤΗΡΗΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ- ΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ 22 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & & et. et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 8 από 59

9 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΕ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ ΚΑΙ ΚΤΙΤΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΩΛΕΤΗ , 4 opolis., polis. ΧΕΙΡΙΤΕ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 22 ΚΕΚ Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΑΡΝΩΝΟ ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ & ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΜΕ ΤΟ MS OFFICE ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΥΚΕΙΟ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΕΛΛΗΝΗ ΚΩΛΕΤΗ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΩΛΕΤΗ , 4 m opolis., polis , 4 opolis., polis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 9 από 59

10 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΑΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ Υ/Η - AUTOCAD ΤΕ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (σκυροκονιαστές) ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ MASTER ΚΑΙ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΕΛΛΗΝΗ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΛΛΗΝΗ ΠΕΛΛΗΝΗ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ m , , & kek. m m et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 10 από 59

11 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΓΙΑΝΝΙΤΩΝ ΚΥΔΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΓΚΟΛΛΗΤΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΝΤΗΡΗΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΕΙ, ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΙ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α 21 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΗ Α.Ε. ΚΕΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ ΠΑΝΤΑΖΗ Ο.Ε. "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙ ΑΝΩΝΥΜΟ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ο ΧΛΜ ΧΡΥΑΥΓΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ 570 ΛΑΓΚΑΔΑ 5ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΟΜΟΥΛΗ & ΕΥΖΩΝΩΝ ΓΩΝΙΑ 621 ΕΡΡΕ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΩΛΕΤΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΤΕΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΤΕΡΙ & et , opolis., polis. asnet. asnet. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 11 από 59

12 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΙΡΙΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΡΙΓΛΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ - ΚΕΚ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΤΕΡΙ ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & asnet. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 12 από 59

13 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΠΟΝΤΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ - ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙϊΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΧΕΙΡΙΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ - ΚΕΚ EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL - Α.Ε. ΕΛΕΚΤΙΚΑ Z-INVEST ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗ Η Α.Ε. AMACON ΑΕ ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΩΚΡΑΤΟΥ ΛΑΡΙΑ ΧΑΝΔΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ & tika othnet , 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 13 από 59

14 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΙΑΤΙΤΑ ΕΠΙΤΑΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΕΧΝΙΤΕ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΩΝ ΤΑΘΜΩΝ AMACON ΑΕ Ι.Μ.Ο.Α. (ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε. ΧΑΝΔΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΑΤΙΤΑ , et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 14 από 59

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΙΩΝ ΧΕΙΡΙΤΕ Η/Υ ΑΡΤΑ ΑΡΤΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΗ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ - ΥΝΤΗΡΗΤΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΕ ΔΙΦΟΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α ΕΠΙΤΑΤΕ ΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ MASTER ΚΑΙ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ. ΚΛΕΙΟΥΡΑ - Ι. ΤΙΡΩΝΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟΜΑΘΗΗ Α.Ε. 21 ΕΡΓΟΜΑΘΗΗ Α.Ε. 23 PRIM ΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟ. ΚΛΕΙΟΥΡΑ - Ι. ΤΙΡΩΝΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. EUROTEAM Α.Ε.. ΚΛΕΙΟΥΡΑ - Ι. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΙΕΚ 23 ΤΙΡΩΝΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΡΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΥΡΡΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΥΡΡΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ , , & & & kek. kek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 15 από 59

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΛΟΓΙΤΙΚΗ ΙΕΚ 23 Χ. ΠΕΠΟΝΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΥΨΑΔΟΡΟΥ - ΟΒΑΤΖΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ- ΤΕ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟ ΕΠΕ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ Ε.Π.Ε ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΓΩΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΡΤΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ 14o ΧΛΜ Ε.Ο. - ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ & & ki-ekp. ki-ekp. t. geiako. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 16 από 59

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΧΕΔΙΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟ ΕΠΕ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ & ki-ekp. t. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 17 από 59

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ- ΤΗ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΕΠΙΤΑΤΕ ΤΕΧΝΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 18 από 59

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ - ΥΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κ.λπ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ - ΥΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ , ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 19 από 59

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΧΕΙΡΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ - ΥΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΤΙΤΕ, ΕΠΙΧΡΙΕΙ, ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΜΟΙ) ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΙΕΚ, ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΕΠΙΤΑΤΕ ΑΙΓΕΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Α.Ε. AMACON ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΑ ΧΑΝΔΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ , , 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα από 59

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΥΝΤΗΡΗΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΥΝΤΗΡΗΤΕ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Α.Ε. "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ , , , , , , ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 21 από 59

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΡΙΗ ΛΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕ ΛΑΡΙΗ ΜΑΓΝΗΙΑ ΛΑΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ,, ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ Α.Ε. 21 ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΛΑΡΙΑ 6o ΧΛΜ ΧΑΛΔΙΔΑ - ΚΥΜΗ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ & thnet ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 22 από 59

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΠΑΛΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΕΥΚΑΔΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΓΥΜΝΑΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ MASTER ΚΑΙ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟ ΧΙΟΥ 5 & ΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΑΤΡΑ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , , kokek. kek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 23 από 59

24 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑ ΑΧΑΪΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙϊΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΑΤΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ- ΥΝΤΗΡΗΤΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΨΥΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΧΕΙΡΙΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ Α PRIM ΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟ PRIM ΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ MASTER ΚΑΙ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟ PRIM ΑΠΑ ΑΝΩΝΥΜΟ ΥΓΧΡΟΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ Α.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Λ. ΠΕΙΡΑΙΩ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ & & , , & stasi.edu. kek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα από 59

25 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑ ΤΕΧΝΙΤΕ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΧΡΟΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ Α.Ε. ΥΓΧΡΟΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕ ΥΠΗΡΕΙΕ Α.Ε. EUROTEAM Α.Ε. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Λ. ΠΕΙΡΑΙΩ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ Λ. ΠΕΙΡΑΙΩ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΤΕΡΙ kek. asnet. ΑΧΑΪΑ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΕΚ, ΤΕΙ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα από 59

26 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΑΠΙΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΦΑΡΡΜΟΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟ ΕΠΕ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ & t. ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΜΕΑΠΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΤΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΩΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΤΡΏ- ΕΩΝ ΙΕΚ, ΤΕΙ ACME - ΑΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. 4o ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ & ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ , , & & & ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 26 από 59

27 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΦΑΡΜΟΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟ ΕΠΕ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ & t. ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΕΑΠΙΩΝ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΕΧΝΙΤΕ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟ ΕΠΕ ΙΕΚ ΚΕΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ, ΤΕΙ ACME - ΑΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ACME - ΑΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ 5ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ ΒΕΡΟΙΑ 4o ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ & ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟ 4o ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ & ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ & , , , , t. kokek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 27 από 59

28 ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΠΙΤΑΤΕ ΦΘΙΩΤΙΔΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. ΕΛΕΚΤΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΤΕΡΙ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ & & asnet. tika. kokek. kokek. k. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 28 από 59

29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΕ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙ- ΚΗ - ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙ- ΚΗ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ stasi.edu. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ kek. ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΟΥ - PROJECT MANAGEMENT ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 22 ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ & & k. k. ΕΡΓΟΔΗΜΟΙ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ kek. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ kek. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΕΚ -.Β.Ι.Ε. ΕΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ u. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 29 από 59

30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΗ Η/Υ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ "ΕΥΚΛΕΙΔΗ" ΛΙΟΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΡΟΝ - ΑΥΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗ ΕΠΕ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩ 167 (ΕΙΟΔΟ ΑΛΚΜΗΝΗ 36-38) kek. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΤΑΗ ΛΥΚΕΙΟ EUROTRAINING ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ taining. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 30 από 59

31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ "ΕΥΚΛΕΙΔΗ" ΛΙΟΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ- ΤΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ ΤΕΧΝΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩ 167 (ΕΙΟΔΟ ΑΛΚΜΗΝΗ 36-38) Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & stasi.edu. et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 31 από 59

32 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩ 167 (ΕΙΟΔΟ ΑΛΚΜΗΝΗ 36-38) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ- ΚΤΙΤΕ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΡΩΕΡΓΑΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΟΥΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ siaki. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΙΕΚ, ΓΥΜΝΑΙΟ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩ 167 (ΕΙΟΔΟ ΑΛΚΜΗΝΗ 36-38) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ "ΕΥΚΛΕΙΔΗ" ΛΙΟΙΩΝ ΚΤΙΤΕ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 32 από 59

33 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΤΑΤΕ ΥΝΤΗΡΗΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΤΕΧΝΙΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕΛΛΗΝΗ & & & & et. et. et. et. m ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & et. ΕΦΑΡΜΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΕΥΤΥΧΙΑ stasi.edu. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 33 από 59

34 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΩΝ ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. ΟΥΡΜΕΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕ ΕΠΙΧΡΙΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ 22 ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΦΟΥΑ ΕΠΕ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ stasi.edu. stasi.edu. stasi.edu. stasi.edu. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 34 από 59

35 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΙ- ΚΟ ΚΛΑΔΟ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙ- ΤΕ ΤΕΧΝΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΕΠΙΤΑΤΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕ ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ) 22 ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΕΛΛΗΝΗ ΠΕΛΛΗΝΗ & stasi.edu. stasi.edu. k. stasi.edu. m m ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 35 από 59

36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (κτίστες, επιχρίσεις, επενδυσεις δαπέδων και τοίχων, χρωματισμοί) ΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΝΤΗΡΗΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΤΑΚΕΥΑΤΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟ ΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ ΚΕΚ ΙΑΩΝ ΚΕΚ ΙΑΩΝ ΚΕΚ ΙΑΩΝ ΠΕΛΛΗΝΗ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ ΛΙΟΙΩΝ ΛΙΟΙΩΝ ΛΙΟΙΩΝ & m tika. stasi.edu. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 36 από 59

37 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΤΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΤΕ ΥΓΚΟΛΛΗΤΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. "ΕΥΡΩΙΔΕΑ" ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΪΚΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ , ΤΕ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Ε.Ε. ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΕΙΡΙΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΚ ΔΙΑΤΑΗ ΑΤΙΚΗ Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙΔΙ stasi.edu. ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΧΟΛΗΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ" ελίδα 37 από 59