ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΤΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙ- ΚΗΣ - Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙ- ΚΗΣ ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ - PROJECT MANAGEMENT ΕΡΓΟ ΗΜΟΙ ΙΕΚ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 22 ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ stasi.edu & & kek. k. k. kek. ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΙΕΚ ΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΚΥΒΕΛΗΣ kek. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΕΚ - Σ.Β.Ι.Ε. ΕΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ u. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 1 από 52

2 ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ "ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ" ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΡΟΝ - ΑΥΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΚΥΒΕΛΗΣ kek. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167 (ΕΙΣΟ ΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟ EUROTRAINING ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ training. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 2 από 52

3 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ "ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ" ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ- ΣΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167 (ΕΙΣΟ ΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38) Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι stasi.edu. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & et. KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167 (ΕΙΣΟ ΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 3 από 52

4 ΚΕΝΤΡΑ - ΚΤΙΣΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ siaki. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΕΚ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ KΕΝΤΡΟ PARTHENON ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167 (ΕΙΣΟ ΟΣ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ "ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ" ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΤΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & & & & et. et. et. et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 4 από 52

5 ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕΛΛΗΝΗΣ & et. m ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & et. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΕΥΤΥΧΙΑΣ stasi.edu ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 22 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΦΟΥΣΑΣ ΕΠΕ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ r ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 5 από 52

6 ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΟ ΚΛΑ Ο ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙ- ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 22 ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΕΥΤΥΧΙΑΣ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι stasi.edu stasi.edu stasi.edu stasi.edu stasi.edu stasi.edu & k stasi.edu. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 6 από 52

7 ΚΕΝΤΡΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (κτίστες, επιχρίσεις, επενδυσεις δαπέδων και τοίχων, χρωµατισµοί) ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑ Α ΕΥΤΥΧΙΑΣ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΛΙΟΣΙΩΝ & m m m ika stasi.edu ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 7 από 52

8 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ , ΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 8 από 52

9 ΚΕΝΤΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΙΕΚ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑ Α ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ stasi.edu & , 4 ika. opolis., polis. ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 22 ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΠ. ΣΚΛΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΙΕΚ ΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ kek. et. et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 9 από 52

10 ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΦΝΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΕΚ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΠΕ ERGOWAY ΕΠΕ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ et. et. et. et. ΑΦΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 10 από 52

11 ΚΕΝΤΡΑ ΑΦΝΗΣ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΦΝΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑ Α & ika. ΑΦΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΙΕΚ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑ Α & ika. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ (GIS, CAD ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑ- ΦΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ) ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , , ek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 11 από 52

12 ΚΕΝΤΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΙΟΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΟΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ AUTOCAD ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΚΗ & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 12 από 52

13 ΚΕΝΤΡΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΙΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΟΥΣΑ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ siaki. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟ- ΓΟΙ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 21 PRIM ΑΣΠΑ PRIM ΑΣΠΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & & r r ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 13 από 52

14 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΤΙΣΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 21 ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 21 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 21 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΛΥΚΕΙΟ PRIM ΑΣΠΑ PRIM ΑΣΠΑ PRIM ΑΣΠΑ PRIM ΑΣΠΑ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΚΙΝΩΣΑΤΗ 88Α ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ & & & & r r r r ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 14 από 52

15 ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ- ΣΕΩΣ ΚΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΕΙΡΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟ PRIM ΑΣΠΑ PRIM ΑΣΠΑ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΚ ΚΕΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ 22 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΚΙΝΩΣΑΤΗ 88Α ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 5ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ & & r r & t. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 15 από 52

16 ΚΕΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ- ΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ, ΙΕΚ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 16 από 52

17 ΚΕΝΤΡΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ- ΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ AMACON ΑΕ AMACON ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΑΝ ΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΝ ΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΒΕΡΩΦ 34Α , , ki-ekp. ki-ekp. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 17 από 52

18 ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ MANAGEMENT ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩ- ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΙΕΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε Β. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Β. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Z-INVEST ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΒΕΡΩΦ 34Α o ΧΛΜ Ε.Ο. - ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΙΚΗ ΧΙΟΥ 5 & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΑ ΧΙΟΥ 5 & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ki-ekp. ki-ekp. eiako. r ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 18 από 52

19 ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡ-ΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡ-ΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡ-ΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡ-ΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚ ΑΡ-ΝΑΝΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙϊΑΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΥΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ PRIM ΑΣΠΑ PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΚ ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ PRIM ΑΣΠΑ ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Γ. ΚΡΑΝΙ ΙΩΤΗ ΚΡΑΝΙ Ι ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ & & r r stasi.edu , , & ek. r kokek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 19 από 52

20 ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΣ ΙΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 21 ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΚΗ Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ , , & & kokek. ek. r ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα από 52

21 ΚΕΝΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. EUROTEAM Α.Ε. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥMΗ Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝ ΥΛΗ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ kek. asnet. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΦΑΡΡΜΟΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ & t. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΕΒΑ ΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΙΟΕΩΝ ΙΕΚ, ΤΕΙ ACME - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΚ 4o ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙ ΑΣ - ΑΡΤΑΚΗΣ & ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙ Α , , ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 21 από 52

22 ΚΕΝΤΡΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΡΑΜΑΣ ΥΤ ΑΤΤ ΥΤ ΑΤΤ Ω ΕΚΑΝΗ ΣΟΥ Ω ΕΚΑΝΗ ΣΟΥ ΡΑΜΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΩ ΡΟ ΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙϊΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΚ Μ.Ι.Τ. EUROTEAM Α.Ε. ΕΨΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΑΝ. ΜΑΚΡΗ & ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΡΑΜΑ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ ΚΩΣ 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ & r kek ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 22 από 52

23 ΚΕΝΤΡΑ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ- ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ- ΠΟΛΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΟΡΦΕΑ ΙΑΧΕΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΏ- ΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ "" ΚΕΚ ΘΡΑΚΗΣ "" ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΚ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. 1ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤ ΠΑΡΟ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 1ο ΧΛΜ ΑΓΡΟΤ ΠΑΡΟ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΟΥ 1 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ & & & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 23 από 52

24 ΚΕΝΤΡΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ & t. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Σ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Σ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΙΟΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΙΟΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ ΙΕΚ ΚΕΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΚ, ΤΕΙ ACME - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ACME - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ 5ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ 4o ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙ ΑΣ - ΑΡΤΑΚΗΣ & ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙ Α ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ 4o ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙ ΑΣ - ΑΡΤΑΚΗΣ & ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙ Α ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ & , , , , t. kokek. kokek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα από 52

25 ΚΕΝΤΡΑ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Υ ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ Ο ΟΠΟΙΪΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL - Α.Ε. PRIM ΑΣΠΑ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & k & r ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα από 52

26 ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙ ΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23 Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. EUROTEAM Α.Ε. Σ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ - Ι. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΚ 23 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ r kek. r ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤ ΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ C++ ΣΕ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε 14o ΧΛΜ Ε.Ο. - ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΙΚΗ eiako. ΘΕΡΜΗΣ (ΚΑΤΆ- ΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ki-ekp ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 26 από 52

27 ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΕΣ) ΑΕΙ, ΤΕΙ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΕΚ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΙΕΚ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΠΑΣΤΕΡ ΠΑΣΤΕΡ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ m , kek. opolis., polis. kek. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β ΙΚΗ e.forthnet. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β ΙΚΗ e.forthnet. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 27 από 52

28 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΕΡ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕ ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Β ΙΚΗ e.forthnet. ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΛΙΟΣΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΚΥΒΕΛΗΣ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΚΗ , opolis., polis. kek & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 28 από 52

29 ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΚΗ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ & & k , , 4 m opolis., polis. m opolis., polis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 29 από 52

30 ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ- ΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΘΕΡΜΟΥ ΡΑΥ- ΛΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΙΕΚ ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΚ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ , , , ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & opolis., polis. m ek. m tikis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 30 από 52

31 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ , 4 opolis., polis. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & et. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗ- ΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 22 ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ & et. ΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΕΣ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ , 4 opolis., polis. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 22 ΚΕΚ Μ.Ι.Τ. ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ & r ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ , 4 m opolis., polis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 31 από 52

32 ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ MS OFFICE ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΤΙΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΑΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Υ/Η - AUTOCAD ΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (σκυροκονιαστές) ΛΥΚΕΙΟ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ ΙΟΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΩΝ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ΠΙΨΟΥ 9 (ΠΡΩΗΝ 7) & ΜΑΤΖΑΡΟΥ ΓΩΝΙΑ ΙΚΗ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΛΛΗΝΗΣ , opolis., polis. m , , ek. m ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 32 από 52

33 ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΓΚΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 21 (ΚΕΚ) ΙΑΥΛΟΣ ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΕΓΜΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗ- ΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΕΚ 23 Χ. ΠΕΠΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΛΛΗΝΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ο ΧΛΜ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ - ΛΑΓΚΑ Α 570 ΛΑΓΚΑ ΑΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΓΩΓΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΡΤΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΑΒΕΡΩΦ 34Α & & m et. et & ki-ekp. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 33 από 52

34 ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΥΨΑ ΟΡΟΥ - ΣΟΒΑΤΖΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ- ΣΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΧΕ ΙΑΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΙΕΚ, ΤΕΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΕ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ 14o ΧΛΜ Ε.Ο. - ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ & ΟΜΗΡΟΥ ΨΑΧΝΑ & ki-ekp. t. eiako & ki-ekp. t. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 34 από 52

35 ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΜΕΝΤΩΡ Α.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΤΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 35 από 52

36 ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝ ΩΝ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κ.λπ. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΚ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. ΑΚΜΩΝ - Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε. "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 36 από 52

37 ΚΕΝΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝ ΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL - Α.Ε. Β. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΚΕΚ ΓΑΙΑ ΑΜΚΕ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΙΟΥ 5 & ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΑ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ & ΕΥΖΩΝΩΝ ΓΩΝΙΑ 621 ΣΕΡΡΕΣ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 37 από 52

38 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Z-INVEST ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗ ΣΗ Α.Ε. AMACON ΑΕ AMACON ΑΕ Ι.Μ.Ο.Α. (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑ Α ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΝ ΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΝ ΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ & ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ & ika. r rthnet , , et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 38 από 52

39 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , , , , ek. ek. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΚ, ΑΙΓΕΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ , 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 39 από 52

40 ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΤΙΣΤΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ AMACON ΑΕ "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" ΧΑΝ ΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ , , , , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 40 από 52

41 ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ , , ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΕΥΡΩΙ ΕΑ" ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ ΙΤΣΑ , ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ,, ΛΥΚΕΙΟ 21 ΚΕΚ ΥΝΑΜΙΚΗ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 229 & ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΛΑΡΙΣΑ & thnet. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 41 από 52

42 ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ (ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MASTER ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤ ΑΒΕΡΩΦ 34Α ΑΦΡΟ ΙΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ , , ki-ekp. ek. ΜΑΓΝΗΣΙΑ Σ ΒΟΛΟΥ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23 ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΟΥΚΙ Ι ΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ & et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 42 από 52

43 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ CONSUL ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ EUROTEAM Α.Ε. ΕΠΙ ΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΑ kek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 43 από 52

44 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ- ΝΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΠ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 44 από 52

45 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 45 από 52

46 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ tikis. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ tikis. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 46 από 52

47 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΕΚ, ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ARTE TECHNOLOGY ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΟΥ ΟΒΙΚΟΥ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ Ο ΗΣΣΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ & tikis. tikis. tikis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 47 από 52

48 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT) ΑΕΙ, ΤΕΙ 15 ΚΕΚ ΠΥΞΙ Α Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 & ΡΕΑΣ ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ & r ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΚ ΠΥΞΙ Α Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 & ΡΕΑΣ ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ & r ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΚ ΠΥΞΙ Α Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 & ΡΕΑΣ ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ & r ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ tikis. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ tikis. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΤΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ tikis. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 48 από 52

49 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΚΥ ΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΣΚΥΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΛΥΚΕΙΟ "ΑΠΟΨΗ" ΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΝΤ. Π.Ν.Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κ. ΚΑΒΑΦΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Κ. ΚΑΒΑΦΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ , & & opolis., polis. asnet. asnet. asnet. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 49 από 52

50 ΚΕΝΤΡΑ ΡΟ ΟΠΗΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΤΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΓΚΡΟΚΟΝΙΑ- ΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΕΣ) ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΚΩΛΕΤΗ ΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΕΡΜΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 270 ΑΜΑΛΙΑ Α ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΙΦΙΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ , , & opolis., polis. opolis., polis. asnet. ika. kokek. kokek. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 50 από 52

51 ΚΕΝΤΡΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ ΙΟΥ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Σ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΝ (ΑΜΚΕ) ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΚ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΕΚ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΕΛΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Α & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 22 ΚΕΚ ΠΥΞΙ Α & ΦΥΤΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ & Ε.Ο. ΜΟΙΡΩΝ - ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ Ε.Ο. ΜΟΙΡΩΝ - ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΜΟΙΡΕΣ Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 & ΡΕΑΣ ΝΈΟ ΙΚΟΝΙΟ k. kek & r ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΝ. ΧΑΛΚΟΣ - ΕΥΑΓ. ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ " ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" 6o ΧΛΜ ΧΑΛ Ι ΑΣ - ΚΥΜΗΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 51 από 52

52 ΚΕΝΤΡΑ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ ΚΑΡΦΑ ΧΙΟΣ et. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ KAI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" Σελίδα 52 από 52

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- ΠΟΛΗ ΟΡΦΕΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΙΔΕΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & & & ΕΝΝΟΙΕΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΩΝ 25 Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ - Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Κ.Ε.Κ.

ΑΡ. ΚΑΤΑΡΤΙ- ΖΟΜΕΝΩΝ 25 Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ - Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Κ.Ε.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΟΒΡΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 E.DIS.I. NET A.E.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 111 27100 ΠΥΡΓΟΣ 2621040200 olykek@olympiakokek.

20 E.DIS.I. NET A.E.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 111 27100 ΠΥΡΓΟΣ 2621040200 olykek@olympiakokek. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΡΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΒΡΟΥ ΦΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 20 ΚΕΚ ΝΕΛΕ Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ 59035 2332041888 kekneleh@otenet.gr ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕ- ΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΕΚ, ΙΕΚ, ΜΟΥΕΙΟΛΟΓΙΑ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΩΝ, ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ, ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 20 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 20 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 20 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 20 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6.500 ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΣ ΠΟΛΥΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr 1.260 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 Οκτωβρίου 2007

Proslipsis.gr 1.260 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 1. ΚΕΚ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (20) 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.06.06 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10:00 ΠΜ & ΛΗΞΗ 15:00 ΜΜ 994 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.06.06 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10:00 ΠΜ & ΛΗΞΗ 15:00 ΜΜ 994 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ -ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε 7.000 άνεργες γυναίκες και 500 ΑΜΕΑ" ΤΡΙΤΗ 13.06.06 - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 11:00 ΠΜ & ΛΗΞΗ 15:00 ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός: 38.400.000, Αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα

Συνολικός προϋπολογισμός: 38.400.000, Αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΚΕΚ) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Οι «περιφέρειες σταδιακής εξόδου» συνδέονται εξ ίσου με τον στόχο «Σύγκλιση» και περιλαμβάνουν δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ) ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός: 52.300.000 Αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα

Συνολικός προϋπολογισμός: 52.300.000 Αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΚΕΚ) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Οι περιφέρειες σύγκλισης συνδέονται με τον στόχο «Σύγκλιση», ο οποίος συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΣ Η ΠΑΡΕΜΒΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΔΟ- ΠΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΟΜΟΤΗ- ΔΙΟΙΣΗ ΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΠΕ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 2/2006

ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών του διαγωνισµού 2/2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας 5 (ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

33ο Ε.Λ.ΑΘΗΝΩΝ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 4ο Ε.Λ. ΒΥΡΩΝΑ. 5ο Ε.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 1ο Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 1ο Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ. 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

33ο Ε.Λ.ΑΘΗΝΩΝ. 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 4ο Ε.Λ. ΒΥΡΩΝΑ. 5ο Ε.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 1ο Ε.Λ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 1ο Ε.Λ. ΤΑΥΡΟΥ. 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α - Μητρώο ΚΣΕ περιοχή: Α ΑΘΗΝΑΣ (1) 1-9087 006035 / 11/10/2002 16ο Ε.Λ. ΑΘΗΝΩΝ 1-9090 1-9092 1-9093 1-9094 1-9095 1-176 1-9920 1-163 1-9838 1-9097 1-155 1-8827 1-9099 1-8850 1-9922 1-8852 1-132

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΤΙΤΛΟ ΕΞ ΑΠΟΤΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Ε ΧΡΗΗ Η/Υ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ ΤΙ ΧΡΗΗ ΤΠΕ - ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ- POWER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης Στις 3 Περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός: 25.900.000 Αριθμός ωφελουμένων: 2.055 άτομα

Συνολικός προϋπολογισμός: 25.900.000 Αριθμός ωφελουμένων: 2.055 άτομα ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Οι περιφέρειες σύγκλισης συνδέονται με τον στόχο «Σύγκλιση», ο οποίος συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

5οχλµ. Αγ.Νικολάου - Λακκώνια. Χαριλάου Τρικούπη & Βαλτινών Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ) Ερατύρας 3 (Σταθµός Λαρίσης)

5οχλµ. Αγ.Νικολάου - Λακκώνια. Χαριλάου Τρικούπη & Βαλτινών Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ) Ερατύρας 3 (Σταθµός Λαρίσης) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΛΙΜ/ΜΟΥ 1 ΚΕΚ - IRIS ΑΙΓΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 24 & ΡΟΥΒΑΛΗ 2691022846 2 EUROCOURSE ΚΕΚ (ecourse@otenet.gr) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός: 16.500.000, Αριθμός ωφελουμένων: 1.310 άτομα

Συνολικός προϋπολογισμός: 16.500.000, Αριθμός ωφελουμένων: 1.310 άτομα ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Οι «περιφέρειες σταδιακής εξόδου» συνδέονται εξ ίσου με τον στόχο «Σύγκλιση» και περιλαμβάνουν δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ KAI 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ - POWER POINT ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 ΕΤΩΝ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΣ ΡΟΔΟ- ΠΗΣ ΚΟΜΟ- ΤΗΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ- ΔΙΚΑΣΤΙ ΜΑ ΚΟΜΟΤΗ- ΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣ ΩΣ ΧΤΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΒΛΑ & ΠΕΤΡΕΣ ΛΥΚΕΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Στις 8 περιφέρειες σύγκλισης Στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου

Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Στις 8 περιφέρειες σύγκλισης Στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Στις 8 περιφέρειες σύγκλισης Στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 01/03/2010

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 01/03/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101126 1 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ 101126000405 Τ.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 101201 3 101201 1 101201 1 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 101201100806 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 101201100860

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 6.500 ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗ- ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ- ΔΟΣ ΚΟΡΙΝ- ΘΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΜΙΔΕΑΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Ενδιάµεσο Αποτέλεσµα)

Αποτελέσµατα Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Ενδιάµεσο Αποτέλεσµα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ:(3) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ:(3.2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα