ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ: 26/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.170,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας 2. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) 3. Προϋπολογισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) 4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) 5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

2 Άνοιξη, 19/07/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Φύλαξη των χώρων εκδηλώσεων (Διόνυσος) κατά την διάρκεια του φεστιβάλ Διονύσια 2018 Δήμου Διονύσου Απευθείας ανάθεση 2.170,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Κωδικοί CPV: Υπηρεσίες φύλαξης ΑΔΑΜ: 18REQ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ.Α.: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ Η κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ο αναλογούν φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόμιμη κράτηση. 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο Δήμος Διονύσου διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο του θεσμού φεστιβάλ Διονύσια Για την σωστή διεξαγωγή των εκδηλώσεων απαιτείται φύλαξη των χώρων των εκδηλώσεων από εταιρεία security, διότι οι καρέκλες, ο διαμορφωμένος χώρος, τα μηχανήματα ηχοφωτιστικών εγκαταστάσεων και οι χημικές τουαλέτες πρέπει να φυλάσσονται κατά τις ώρες των εκδηλώσεων, αλλά με μεγαλύτερη φροντίδα μετά το πέρας αυτών και κατά την διάρκεια της νύχτας και του πρωινού. Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες του την Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 09 Σεπτεμβρίου. Εξελίσσεται σε δύο χώρους: τον χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού τραίνου στον Διόνυσο και τον αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου στον Διόνυσο. Η φύλαξη θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πεζή περιπολία. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών. Η αρχή της φύλαξης θα είναι από τις 03/09/2018 στις 12:00 - μέχρι 10/09/2018 και ώρα 12:00, στον χώρο του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Διονύσου. Σημειώνουμε ότι μόνο για την 05/09/2018 από 12:00 μ.μ. - έως 06/09/2018 και ώρα 12:00 μ.μ., η φύλαξη θα μεταφερθεί στον αρχαιολογικό χώρο του βωμού Διονύσου. 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το συνολικό κόστος της παρούσας υπηρεσίας θα ανέλθει στο ποσό των 2.170,00 συμπ. ΦΠΑ 24%. Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: Υπηρεσίες φύλαξης Φύλαξη Διονυσίων από 03/09/2018 έως 09/09/2018 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΩΡΕΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) , ,00 Καθαρή Αξία 1.750,00 ΦΠΑ 24% 420,00 Γενικό Σύνολο 2.170,00 (συμπ. ΦΠΑ) 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Ο Ανάδοχος θα είναι εγκατεστημένος στο σημείο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, ώστε να του επιτρέπεται να εποπτεύει τους φυλασσόμενους χώρους, θα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και προσοχή, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει αμέσως σε περιπτώσεις που θα συμβεί οτιδήποτε σε βάρος των φυλασσόμενων χώρων. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως το προσωπικό που θα διαθέσει, να επιβλέπει εξωτερικά, περιμετρικά αλλά και εσωτερικά τους χώρους εκδηλώσεων, όπου θα υπάρχουν οι καρέκλες και τα ηχοφωτιστικά συστήματα αλλά και ό,τι άλλο υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 3. Σε περίπτωση ληστείας ή οποιασδήποτε δολιοφθοράς, θα ειδοποιεί τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 4. Παράλληλα ο φύλακας θα πράττει στην ενδεχόμενη περίπτωση ό,τι επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της ληστείας ή της δολιοφθοράς, καθώς επίσης και πάσης άλλης παρανόμου πράξεως. 5. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου. 6. Όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται σε βιβλίο συμβάντων, ενώ το προσωπικό θα ενημερώνει άμεσα το κέντρο λήψεως συμβάντων του αναδόχου και την Ελληνική Αστυνομία ανάλογα με την σοβαρότητα των περιστατικών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει ο Ανάδοχος. 7. Ο Ανάδοχος θα παρέχει άμεση βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Αστυνομία κατά τη διεξαγωγή έρευνας στους χώρους φύλαξης. 8. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 9. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 11. O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει. 12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 13. Πριν το τέλος της υπηρεσίας του, ο φύλακας οφείλει να εκτελεί έναν γενικό έλεγχο των φυλασσόμενων χώρων. 14. Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο όλες τις ημέρες της εβδομάδος, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και Αργιών. 15. Η ανάθεση δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 περίπτ. 31 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α / ). 16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κάθε φορά μετά την παροχή υπηρεσιών σε κάθε εκδήλωση, μετά την έκδοση και την προσκόμιση ισόποσου τιμολογίου, κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Διονύσου και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου. 17. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 18. Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα αρμόδια δικαστήρια. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ Άνοιξη, 19/07/ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV: Υπηρεσίες φύλαξης Φύλαξη Διονυσίων από 03/09/2018 έως 09/09/2018 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΩΡΕΣ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 24 7 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) Καθαρή Αξία ΦΠΑ 24% Γενικό Σύνολο (συμπ. ΦΠΑ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ:..,. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.., ΕΥΡΩ.. (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 6

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 36/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.300,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017» ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017» ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 19/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017» ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.480,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 39/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.300,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 02/08/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25939 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ: 20/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.000,00,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ: 18/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.660,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕΛΕΤΗ: 25/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.924,04, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 35/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.332,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ (PODIUM)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ (PODIUM) ΜΕΛΕΤΗ: 24/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ (PODIUM) Η ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 15.7135.0017 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗ ΔΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗ ΔΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 21/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗ ΔΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.550,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Μηχανές προβολής 19REQ

CPV: Μηχανές προβολής 19REQ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 19/03/2019 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:12875 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕΛΕΤΗ: 15/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 4.924,04, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: 16/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΆΛΚΗΣΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 23.665,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 20/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΙΟΝΥΣΟΣ Η ΑΡΧΑΙΑ ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΘΑΝΑΣΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Η ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 40/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 992,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος,04/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 41976 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 12/2018 ΜΕΛΕΤΗ: 12/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 5 Ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 682,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 22/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 40478 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΡΟΔΟ» ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΡΟΔΟ» ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗ. ΜΕΛΕΤΗ: 10/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΤΟ ΡΟΔΟ» ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗ. Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 13/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 13/2018 ΜΕΛΕΤΗ: 13/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 350,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών πιάνων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια τριών ηλεκτρικών πιάνων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Διονύσου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 14/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 39514 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 31/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 08/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: 472,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..16η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/7/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 231/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..16η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/7/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 231/2017.. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..16η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..31/7/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 231/2017.. ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την φύλαξη των χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 04/06/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19606 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 2132030665

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ» ΤΗΣ ΦΙΛΠΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ» ΤΗΣ ΦΙΛΠΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ: 09/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ» ΤΗΣ ΦΙΛΠΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 450,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 2015»

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 2015» Αριθμ.Μελέτης: 55 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 56.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 68.880,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγια 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018 ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 4 Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.560,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Άγιος Στέφανος,23 /4 /2018 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Αρ. Πρωτ.: 14992 Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή Τηλ: 2132030638 FAX: 2132030630 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 12/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 5ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ο. ΟΙΟΝ ΑΓΙΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.850,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις δαπάνες)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις δαπάνες) ΜΕΛΕΤΗ: 03/2018 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις δαπάνες) - Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 8.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 19/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44223 Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόµενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..14η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..4/7/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 201/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..14η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..4/7/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης:.. 201/2017.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..14η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..4/7/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης:.. 201/2017.. ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 600,00, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προϋπολογισμός: ,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Παροχή Υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 17.000,00 με Φ.Π.Α. Αριθμός μελέτης:20/2019

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 88 /2016 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2017» ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 07/08/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 26405 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 2132030665

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κοινωνική Συνοχή ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη » με ΚΩΔ. «MIS ».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κοινωνική Συνοχή ΕΚΤ» του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη » με ΚΩΔ. «MIS ». ΕΝΩΣΗ - ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 107/2017 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ CATERING ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ CATERING ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 07/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ CATERING ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 5.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: 27/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2018 Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 30.380,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Ενοικίαση πλαστικών καθισμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Διονύσου για το έτος 2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 01/08/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:. 25876 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 54A / 15 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.450,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.243,50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2019» Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.

για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2019» Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΕΝΩΣΗ - ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Γυναικών Θυμάτων Βίας έτους 2019» Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 117/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..28/11/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 337/2017..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..28/11/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ..Αριθ. Απόφασης: 337/2017.. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..24η/2017.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της..28/11/2017.. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ..Αριθ. Απόφασης: 337/2017.. ΘΕΜΑ 11 ο : «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για την φύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 3/7/2013 Αρ. Πρωτ. 22555 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 06/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 42305 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Τριανταφυλλίδου Ειρήνη ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ ΙΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ ΙΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 10/2018 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΟΡΩ ΙΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.500,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ 15.6471.0006 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης εργασιών περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

ΘΕΜΑ: Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης εργασιών περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδης Θεόδωρος Τηλ. 2313.329.563 Email:

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού: ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 42/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυµάτων Βίας» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων

Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Ημερομηνία: 9/3/2017 Αρ. πρωτ:7736 Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων οχημάτων Προϋπολογισμός : 10.000,00 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ. 66 /2017 ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.000,00 Φ.Π.Α. : 4.320,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 22.320,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΗΜΟΣ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Aριθμ. Πρωτ.: 4210 Ηράκλειο, 15/1/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: 34/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2017 Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 35.756,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, β) του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης «Δ. Κιντής», γ) του χώρου παρκινγκ μπροστά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.Α Aριθµ. Μελέτης 1/2018 CPV: 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέµατα ασφάλειας) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.Α. 10-6112.100 Ημερομηνία : 29/1/2018 Αριθμ. Πρωτ. : 959/ΠΡ193 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Τμήμα Κίνησης ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 40 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη δαπάνη προμήθειας πανό για τις εκδηλώσεις του Νομικού Προσώπου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.476,00 συμπεριλαμβανομένου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.»

ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.» ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ 84400 ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 099563264 ΔOY ΠΑΡΟΥ ΤΗΛ: 2284025300 FAX: 2284025284 Email: deyap@otenet.gr Αριθμός μελέτης: 41/2018 ΜΕΛΕΤΗ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.» Προϋπολογισμός δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Α. 10-6112.100 Aριθµ. Μελέτης :1/2018 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέµατα υγείας) Ημερομηνία : 29/1/2018 Αριθμ. Πρωτ. : 956/ΠΡ 192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: 05/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 30.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/ ) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/ ) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αριθμός Μελέτης : 19/2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.138,15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κομοτηνής δύο ετών, για τα έτη 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης :3/2017 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : 14/3/2017 Αριθμ. Πρωτ. : 2984/ΠΡ416

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8/2017. ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών ηχολήπτη προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2018».

ΜΕΛΕΤΗ 8/2017. ΘΕΜΑ : «Παροχή υπηρεσιών ηχολήπτη προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για το έτος 2018». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.12.21 15:32:15 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πληρωμής προνοιακών ΣΥΚΙΕΣ 17/10/2016 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 41077 CPV s: 48611000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Δ. Ε. Υ.Α. Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ 2018 Σελίδα: 1 από 6 Άρθρο 1ο. : Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: 11/2018 ΜΕΛΕΤΗ για την υλοποίηση Φιλοξενίας των Γάλλων μαθητών του College Michel Colucci της πόλης Rougemont-le Chateau,από την Δευτέρα 7 Μαΐου έως την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2017 ΤΙΤΛΟΣ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραµα, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραµα, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραµα, 19-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ Θ Ε Μ Α: «Φύλαξη κτιρίων και χώρων του ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη» ΕΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.550,80 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών 2016 και β) του Δημοτικού Θεάτρου Ηλιούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νεάπολη 3/11/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3033 Κ.Ε.Υ.Ν.Σ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το τεύχος αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας για διάστηµα ενός έτους, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια έτους 2017

Μελέτη για παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια έτους 2017 ΝΠΔΔ Άγιος Στέφανος: 12/05/2017 Αριθμ. πρωτ : 404 Μελέτη για παροχή υπηρεσίας για την μεταφορά μελών ΚΑΠΗ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια μπάνια έτους 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης λογισμικού.

Υπηρεσίες συντήρησης υποστήριξης λογισμικού. Υπηρεσίες συντήρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 Αρ. Μελέτης Απευθείας Ανάθεσης: 10/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό», και το

να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό», και το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτ.προυπολ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM1: 16/08/2017 18:22:49. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 43/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου - Μεστών για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS»

ΜΕΛΕΤΗ: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου - Μεστών για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Χίου - Μεστών για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS» Προϋπολογισμός Δαπάνης 58.715,39......ΕΥΡΩ. Φ.Π.Α. 17%..... 9.981,62...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015»

ΜΕΛΕΤΗ. Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» Αρ. Μελέτης: 8 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λεύκτρου Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 ΦΠΑ (23%): 4.600,00 ΣΥΝΟΛΟ: 24.600,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: 17/2017. Εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: 17/2017. Εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 7/2/2017 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/ση: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ. 32100 Αριθμός Μελέτης: 17/2017 Εκδηλώσεις Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 21/12/2018 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ: 44670 Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Μελέτης: 7/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ

[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Μελέτης: 7/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Αριθμ. Μελέτης: 7/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΦΥΛΑΞΗ ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης: /2016. Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμός Μελέτης: /2016. Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 27/4/2016 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9512 Αριθμός Μελέτης: /2016 Προμήθεια ιματισμού για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων οικ. Έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συγκεκριμένα απαιτείται η παροχή υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Συγκεκριμένα απαιτείται η παροχή υπηρεσίας, όπως αναφέρονται παρακάτω Μελέτη: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμός: 2.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΚΑ 10-6261.001 CPV 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 23/10/2017 Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Διευθύνουσα Αρχή των Ευρωπαϊκών Εδαφικών Προγραμμάτων Συνεργασίας Υπουργείο Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών (Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Κερατσίνι 30/09/2014. Αρ. Πρωτ. Κερατσίνι 30/09/2014 Αρ. Πρωτ. Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κερατσινίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού.

ΜΕΛΕΤΗ παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού. ΜΕΛΕΤΗ : 01/2017 ΜΕΛΕΤΗ παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμισης Λογισμικού εξοπλισμού. Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3600,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ- ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2017 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. 00.6117.007 CPV: 85121100-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 08 / 06 / 2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την 32/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015.

2. Την 32/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα