Όχι στο κλείσιµο του ΙΚΑ είπε το ηµ.συµβούλιο Γαλατσίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όχι στο κλείσιµο του ΙΚΑ είπε το ηµ.συµβούλιο Γαλατσίου"

Transcript

1 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 413 ΤΙΜΗ 0,10 Όχι στο κλείσιµο του ΙΚΑ είπε το ηµ.συµβούλιο Γαλατσίου Το ενδεχόµενο διακοπής της λειτουργίας της τοπικής Μονάδας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Γαλατσίου επανέρχεται στην επικαιρότητα καθώς η Κεντρική ιοίκηση του Ιδρύµατος φαίνεται πως µεθοδεύει τη συγχώνευση και αναστολή της λειτουργίας αρκετών τέτοιων Μονάδων του ΙΚΑ στο νοµό Αττικής. Το θέµα Τηλεφωνήστε για όποιο µικρό ή µεγάλο πρόβληµα αντιµετωπίζει η γειτονιά ή η περιοχή σας σελ. 10 Το Γαλάτσι ανέδειξε τον Μ. Βουράκη ως Συµπαραστάτη του ηµότη και της Επιχείρησης ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2015 Προσλήψεις στους ήµους από τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ... σελ. 8 ήταν προγραµµατισµένο να συζητηθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος, µε τον χαρακτήρα του επείγοντος, ωστόσο µετά την έγκαιρη αντίδραση της δηµοτικής µας αρχής, η συζήτησή του µετατέθηκε για το µεθεπόµενο.σ. σελ. 4 σελ. 13 ΜΕΧΡΙ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ σελ. 3 Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης µπροστά σου!

2 2 Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014 νέα Η νέα συµφωνία δια χειρός ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αυτό είναι το κείµενο της νέας συµφωνίας που υπέγραψε η χώρα µας στο Eurogroup την περασµένη Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Καλό είναι να γνωρίζουµε τί προβλέπει επειδή µε αυτή θα πορευτούµε µέχρι την υπογραφή κάποιας άλλης γύρω στον Ιούνιο και επειδή σωστός πολίτης είναι ο ενηµερωµένος πολίτης. «Το Eurogroup επαναλαµβάνει την εκτίµησή του για τις αξιοσηµείωτες προσπάθειες προσαρµογής που έχουν αναληφθεί από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τα τελευταία χρόνια. Κατά τις τελευταίες εβδοµάδες, έχουµε, µαζί µε τους θεσµούς, εµπλακεί σε έντονο και εποικοδοµητικό διάλογο µε τις νέες ελληνικές αρχές και καταλήξαµε σε κοινό έδαφος σήµερα. Το Eurogroup σηµειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάµενης συµφωνίας, το αίτηµα από τις ελληνικές αρχές για µία παράταση της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από µία σειρά δεσµεύσεων. Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης µε βάση των συνθηκών στην τρέχουσα συµφωνία, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδο- µένης ευελιξίας η οποία θα εξεταστεί από κοινού µε τις ελληνικές αρχές και τους θεσµούς. Αυτή η επέκταση θα γεφυρώσει επίσης τον χρόνο για συζητήσεις για µία πιθανή επόµενη (follow-up) συµφωνία µεταξύ του Eurogroup, των θεσµών και της Ελλάδας. Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν µία πρώτη λίστα µε µέτρα µεταρρυθµίσεων, µε βάση την τρέχουσα συµφωνία, έως το τέλος της ευτέρας 23 Φεβρουαρίου. Οι θεσµοί θα παράσχουν µία πρώτη άποψη για το εάν αυτή είναι ικανοποιητικά κατανοητή για να αποτελέσει ένα έγκυρο σηµείο έναρξης για µία επιτυχή κατάληξη της αξιολόγησης. Η λίστα θα συγκεκριµενοποιηθεί περαιτέρω και εν συνεχεία θα συµφωνηθεί µε τους θεσµούς έως το τέλος του Απριλίου. Μόνο η έγκριση των συµπερασµάτων της αξιολόγησης για την διευρυµένη συµφωνία από τους θεσµούς θα επιτρέψει µε τη σειρά της την οποία εκταµίευση της δόσης του τρέχοντος προγράµµατος του EFSF και την µεταβίβαση των SMP κερδών του Και τα δύο και πάλι υπόκεινται σε έγκριση από το Eurogroup. Εν όψει της αξιολόγησης των θεσµών το Eurogroup συµφωνεί ότι τα κεφάλαια, έως τώρα διαθέσιµα στο «µαξιλάρι» (buffer) του ΤΧΣ, θα πρέπει να κρατούνται από EFSF, άνευ δικαιωµάτων τρίτων για τη διάρκεια της επέκτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιµα για τη διάρκεια της επέκτασης της MMFA και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έξοδα εξυγίανσης. Θα διατεθούν µόνο κατόπιν αιτήµατος από την EKT/SSM. Υπό αυτό το πρίσµα, χαιρετίζουµε την δέσµευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν από κοινού σε στενή συνεννόηση µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσµούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυµίζουµε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Επίσης συµφωνούµε ότι το ΝΤ θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο του. Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσµευσή τους σε µια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν εκκρεµούσες µεταρρυθµίσεις για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δηµόσιου τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόµενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια. Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηµατική δέσµευσή τους για την τήρηση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως. Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσµευτεί να διασφαλίσουν το κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσµα ή έσοδα χρηµατοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιµότητας του χρέους σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεµβρίου Οι θεσµοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οικονοµικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος του Υπό το πρίσµα αυτών των δεσµεύσεων, χαιρετίζουµε ότι σε αρκετούς τοµείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών µπορούν να συµβάλουν σε µια ενίσχυση και καλύτερη εφαρµογή της ισχύουσας ρύθµισης. Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των µέτρων και από µονοµερείς αλλαγές στις πολιτικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δηµοσιονοµικούς στόχους, την οικονοµική ανάκαµψη ή την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσµούς. Βάσει του αιτήµατος, των δεσµεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συµβουλών των θεσµών, και της ση- µερινής συµφωνίας, θα ξεκινήσουµε τις εθνικές διαδικασίες µε στόχο να καταλήξουµε σε µια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement µέχρι τέσσερις µήνες από το δ.σ. του EFSF. Επίσης καλούµε τους θεσµούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου αµέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Παραµένουµε δεσµευµένοι να παρέχουµε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα µέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσµεύσεις της εντός του συµφωνηθέντος πλαισίου». ΤΗΛ FAX ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α. Αλκυόνης 10, Τ.Κ Γαλάτσι ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: ικαιούχος Σήµατος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ site: ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΜΑΙΡΗ ΓΚΙΩΝΗ - ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ: Ιδιώτες ευρώ ηµόσιο, Τράπεζες ευρώ

3 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 3 Μέχρι τις 6 Μαρτίου οι αιτήσεις για τα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Ενηλίκων στο ήµο Γαλατσίου Ο ήµος Γαλατσίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας ιά Βίου Μάθησης και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ιά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν µε επιτυχία τη λειτουργία του Κ..Β.Μ του ήµου Γαλατσίου στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εµβέλειας. Το Κ..Β.Μ του ήµου Γαλατσίου θα δεχτεί συµπληρωµατικές αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράµµατα (µπροστά από τα προγράµµατα είναι οι κωδικοί τους): 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Καινοτοµία - Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Επιχειρήσεων (25 ώρες) 1.3 Επιχειρηµατικότητα και Τουριστική - Πολιτιστική Ανάπτυξη (25 ώρες) 1.4 Αγροτική Επιχειρηµατικότητα - Marketing Αγροτικών Προϊόντων (25 ώρες) 1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή - Πιστοποίηση - ιάθεση (25 ώρες) 1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα - e-επιχειρείν (25 ώρες) 1.8 ηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση (25 ώρες) 1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές (25 ώρες) 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές ράσεις (25 ώρες) 2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 ώρες) 2.6 Ασφάλεια - Ποιότητα Τροφίµων (25 ώρες) 2.7 Αστικοί λαχανόκηποι (25 ώρες) 2.8 Πρακτικές συµβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 ώρες) 2.9 Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες (25 ώρες) 2.10 ιαµόρφωση και διακόσµηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) 4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) (25 ώρες) 4.5 Αγγλικά για τον τουρισµό (Α2) (25 ώρες) 4.6 Γαλλικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) (25 ώρες) 4.7 Γερµανικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) (25 ώρες) 4.8 Ιταλικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) (25 ώρες) 4.9 Ισπανικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) (25 ώρες) 4.10 Ρωσικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) (25 ώρες) 4.12 Τουρκικά για τον τουρισµό (Α1-Α2) (25 ώρες) 4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες) 4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 (50 ώρες) 4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 (50 ώρες) 4.16 Βασικά Γαλλικά Α2 (50 ώρες) 4.17 Βασικά Γερµανικά Α1 (50 ώρες) 4.18 Βασικά Γερµανικά Α2 (50 ώρες) 4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 (50 ώρες) 4.20 Βασικά Ιταλικά Α2 (50 ώρες) 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ 5.1 ιαχείριση εργασιακού άγχους/εναρµόνιση επαγγελµατικής & προσωπικής ζωής (25 ώρες) 5.3 Αποτελεσµατική ηγεσία στην εργασία (25 ώρες) 5.5 ιαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων (25 ώρες) 5.6 Επικοινωνία και δυναµική της Οµάδας (25 ώρες) 5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία (25 ώρες) 5.9 Αντιµετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθηµερινή ζωή (25 ώρες) 6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 6.1 Ιστορία της Τέχνης (25 ώρες) 6.2 Εικαστικό Εργαστήρι (50 ώρες) 6.3 Φωτογραφία (25 ώρες) 6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική µου παράσταση) (50 ώρες) 6.7 Εργαστήρι µουσικής (50 ώρες) 6.8 Εργαστήρι ηµιουργικής Γραφής (50 ώρες) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8.1 Εθελοντισµός: ιαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία (25 ώρες) 8.5 Εναλλακτικές µορφές τουρισµού: Γενικό πλαίσιο (10 ώρες) 8.10 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες (25 ώρες) 8.12 Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής µε παραδοσιακές συνταγές (35 ώρες) 8.15 Άθληση στην Τρίτη Ηλικία (25 ώρες) 8.16 Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας (15 ώρες) 8.17 Εργαστήρι Μαγειρικής µε παραδοσιακές συνταγές (35 ώρες) 8.19 Οικιακή µελισσοκοµία (25 ώρες) 8.21 Αρωµατικά - Φαρµακευτικά Φυτά (25 ώρες) 8.26 Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α1 (50 ώρες) 8.27 Βασικά Τουρκικά Επιπέδου Α2 (50 ώρες) 8.32 Αρχιτεκτονική κήπων (25 ώρες) 8.36 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία (25 ώρες) 8.37 Εξαρτήσεις και πρόληψη (15 ώρες) 8.44 Εργαστήρι δηµιουργίας κοσµήµατος (50 ώρες) 8.50 Τοπικοί παραδοσιακοί χοροί (50 ώρες) 8.51 Κοπτική ραπτική (50 ώρες) 8.63 Κατανοώ το φορολογικό σύστηµα και φτιάχνω τη φορολογική µου δήλωση (12 ώρες) Τα παραπάνω προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερο- µένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνοµικής ταυτότητας. Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στα τηλέφωνα και και στο ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές από την Τρίτη 24/2/2015 έως την Παρασκευή 6/3/2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας γι αυτό σπεύσατε! Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τίτλο Πράξεων «Κέντρα ιά Βίου Μάθησης - Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας & Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα ιά Βίου Μάθησης Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας & Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα- µείο) και από εθνικούς πόρους.

4 4 Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014 Όχι στο κλείσιµο του ΙΚΑ είπε το ηµ. Συµβούλιο Γαλατσίου Το ενδεχόµενο διακοπής της λειτουργίας της τοπικής Μονάδας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Γαλατσίου επανέρχεται στην επικαιρότητα καθώς η Κεντρική ιοίκηση του Ιδρύµατος φαίνεται πως µεθοδεύει τη συγχώνευση και αναστολή της λειτουργίας αρκετών τέτοιων Μονάδων του ΙΚΑ στο νοµό Αττικής. Το θέµα ήταν προγραµµατισµένο να συζητηθεί στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος, µε τον χαρακτήρα του επείγοντος, ωστόσο µετά την έγκαιρη αντίδραση της δηµοτικής µας αρχής, η συζήτησή του µετατέθηκε για το µεθεπόµενο.σ. Με το υπ αριθ.πρωτ. 070/17/ έγγραφό της, µε θέµα «Συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας Οργανικών Μονάδων ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο ν. Αττικής», η Γενική ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εισηγείτο, µεταξύ άλλων, προς το.σ. του Ιδρύµατος και την αναστολή της λειτουργίας του τοπικού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Γαλατσίου και τη µεταφορά της ασφαλιστικής περιοχής του Γαλατσίου στο τοπικό Υποκατάστηµα ΙΚΑ ΕΤΑΜ Πατησίων µε κύρια αιτιολογία τη µείωση του ετήσιου κόστους για το Ιδρυµα. «Η αναστολή λειτουργίας του τοπικού Υποκαταστήµατος του Γαλατσίου και η µεταφορά της αρ- µοδιότητας της ασφαλιστικής περιοχής στο Υποκατάστηµα Πατησίων, θα επιτρέψει την καλύτερη λειτουργία του υποκαταστήµατος υπό την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί µε τη µεταφορά του προσωπικού του υποκ/τος Γαλατσίου. Επίσης µε την αναστολή της λειτουργίας αυτής θα εξοικονο- µηθεί η δαπάνη από το λειτουργικό κόστος του Υποκαταστήµατος και το ποσό του µηναίου µισθώµατος για τη στέγαση των υπηρεσιών του που ανέρχονται σε ευρώ µηνιαίως ή ευρώ ετησίως. Στα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Υποκαταστήµατος θα πρέπει να προστεθούν οι δαπάνες για θέρµανση, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, καθαριότητα, παροχή ηλεκτρονικής επικοινωίας µε το δίκτυο ΟΠΣ µέσω παρόχου κλπ.» Αυτά ανέφερε µεταξύ άλλων το παραπάνω έγγραφο στις 16 Φεβρουαρίου. Έγκαιρη ήταν η ενη- µέρωση του δηµάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου επί του θέµατος και άµεση η αντίδρασή του καθώς στενοί συνεργάτες του, που κινούνται στο χώρο του Ιδρύµατος, κινητοποιήθηκαν κάνοντας επαφές σε πολιτικό επίπεδο - υπήρξε παρέµβαση του αν. υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Στρατούλη και της βουλευτού Β Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην δηµοτικής συµβούλου Γαλατσίου Ελένης Αυλωνίτου - ενώ εκτάκτως συγκλήθηκε και το ηµοτικό Συµβούλιο της πόλης την περασµένη Παρασκευή, το µεσηµέρι, προκειµένου να εκφράσει άποψη για το θέµα. Πράγµατι το ηµοτικό Συµβούλιο Γαλατσίου οµόφωνα εξέφρασε την κατηγορηµατική αντίθεσή του σε κάθε προσπάθεια κλεισίµατος του τοπικού υποκαταστήµατος ΙΚΑ Γαλατσίου. Συγκεκριµένα το Ψήφισµα στο οποίο κατέληξαν τα µέλη του Σώµατος αναφέρει τα εξής: «Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια κλεισίµατος (αναστολή λειτουργίας) του παραρτήµατος του ΙΚΑ Γαλατσίου, από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως µέρος των αντιλαϊκών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στο χώρο της υγείας (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας) που εκτυλίσσονται τα τελευταία χρόνια.»οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι του Γαλατσίου θα ταλαιπωρούνται ακόµη περισσότερο µε το κλείσιµο του τοπικού παραρτήµατος και θα επιβαρύνονται µε ακόµα παραπάνω έξοδα από την τσέπη τους κάθε φορά.»το ΙΚΑ Γαλατσίου, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από κατοίκους, έχει υποστεί µια απαράδεκτη, σχεδιασµένη αποψίλωση τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να το κλείσουν. Παρά την αφαί- µαξη σε προσωπικό, εξυπηρετεί καθηµερινά περίπου 300 άτοµα για τις υγειονοµικές υπηρεσίες (από αριθµούς 3πλάσιους ή 4πλάσιους πριν από 3-4 χρόνια) και εκατοντάδες ακόµα στις διοικητικές υπηρεσίες, όπου αντί για 36 άτοµα προσωπικό που έπρεπε να διαθέτει, έχουν αποµείνει µόλις 12. Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι έχουν κλείσει τα δύο πλησιέστερα νοσοκοµεία στο Γαλάτσι και ειδικότερα, το Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Πατησίων στην οδό Χαλκίδος στα Πατήσια και το 7ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ στην οδό Καυτατζόγλου.»Η πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τα τελευταία χρόνια, µεγαλώνει τους κινδύνους για την υγεία του λαού. Εδώ και χρόνια, αυτός ο σχεδιασµός οδηγεί στη συνολική υποβάθµιση όλων των δηµόσιων δοµών υγείας-πρόνοιας, στην εισβολή των επιχειρήσεων στα δηµόσια νοσοκοµεία και άλλα ιδρύ- µατα, στο κλείσιµο κάποιων από αυτά, στη συνεχή αύξηση του κόστους εξετάσεων, φαρµάκων, θεραπειών. Θέλουν την υγεία εµπόρευµα, που θα το απολαµβάνει αυτός που θα µπορεί να το πληρώνει. Αυτή την πολιτική πληρώνουν πολύ ακριβά χιλιάδες οικογένειες εργαζοµένων, ανέργων, αυτοαπασχολούµενων, συνταξιούχων.»απαιτουμε 1. ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ το υποκατάστηµα του ΙΚΑ στο Γαλάτσι. 2. Ενίσχυση των υπηρεσιών που παρέχει, µε κάλυψη όλων των αναγκών που υπάρχουν σε προσωπικό, τόσο για τις υγειονοµικές υπηρεσίες (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό) όσο και για τις διοικητικές υπηρεσίες, µε µόνιµη - σταθερή σχέση εργασίας. ηµιουργία πολυδύναµου κέντρου υγείας πρωτοβάθµιας περίθαλψης εικοσιτετράωρης λειτουργίας για όλους, ασφαλισµένους και ανασφάλιστους. 3. Να σφραγιστούν τα βιβλιάρια ασθενείας ανέργων και υποαπασχολούµενων για να έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.» Η έγκαιρη και σε πολλαπλά επίπεδα κινητοποίηση του ήµου Γαλατσίου φαίνεται πως έπιασε τόπο καθώς στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στις 19 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε η αναστολή των διαδικασιών που αφορούσαν τις συγχωνεύσεις ή τις καταργήσεις των περιφερειακών οργανωτικών του µονάδων και αντίστοιχων Μονάδων του ΙΚΑ στο λεκανοπέδιο Αττικής. Συγκεκριµένα, το Ιδρυµα στις 20 του µήνα εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα εξής: «Η ιοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κάνει γνωστό ότι το θέµα που αφορά στην αναδιοργάνωση τµήµατος των Περιφερειακών Οργανωτικών του Μονάδων και αντίστοιχων µονάδων στο Λεκανοπέδιο Αττικής συζητήθηε στη συνεδρίαση του.σ. του Ιδρύ- µατος στις 19/2/2015 όπου και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:»για την ολοκλήρωση των σχετικών αποφάσεων θα προηγηθεί διάλογος µε την ΠΟΣΕ ΙΚΑ και πλήρης ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους ηµάρχους, τους βουλευτές και τους τοπικούς φορείς της περιοχής. Η τελική εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.»Κατόπιν αυτού, δεν προωθούνται ή δεν ολοκληρώνονται οι όποιες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις. ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

5 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά µε ενστάσεις του Ελληνικού ηµοσίου για διεκδίκηση οικοδοµηµένων εκτάσεων που βρίσκονται εντός σχεδίου Όπως µας έγινε γνωστό από τον ηµερήσιο τύπο αλλά και από τους ίδιους τους δηµότες του ήµου Γαλατσίου που προσέρχονται καθηµερινά στο ηµοτικό Κατάστηµα, χιλιάδες ειδοποιητήρια έχουν αποσταλεί ταχυδροµικά από τη Γενική Γραµµατεία ηµόσιας Περιουσίας, σύµφωνα µε τα οποία το Ελληνικό ηµόσιο έχει υποβάλλει ενστάσεις µε αντικείµενο την διεκδίκηση εκτάσεων που έχουν ανοικοδοµηθεί και βρίσκονται εντός σχεδίου, και οι οποίες ήταν χαρακτηρισµένες στο µακρινό παρελθόν ως δασικές και δηµόσιες. Το πρόβληµα ανέκυψε από το γεγονός ότι οι εκτάσεις αυτές αν και αποχαρακτηρίστηκαν ως δασικές, διατήρησαν το δηµόσιο χαρακτήρα τους. Κατ ακολουθία, και σύµφωνα πάντα µε την προβλεπόµενη στο νόµο διαδικασία, κατά τον χρόνο που οι ως άνω ενστάσεις θα συζητηθούν, οι πολίτες θα πρέπει να παραστούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής του Κτηµατολογίου η οποία θα αξιολογήσει την ορθότητα τους. Για την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής, οι πολίτες θα ενηµερωθούν από τα πινάκια που θα τοιχοκολληθούν στο Γραφείο Κτηµατογράφησης (Στράβωνος 3, Νέα Ιωνία), στο ηµοτικό Κατάστηµα (οδός Αρχιµήδους αριθµ. 2 και Ιπποκράτους, Γαλάτσι) και στην ιστοσελίδα του Κτηµατολογίου. Πάντως και σύµφωνα µε ενηµέρωσή µας, για την συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών ενστάσεων, το Κτηµατολόγιο έχει εισηγηθεί την απόρριψή τους, στηριζόµενο στα έγγραφα-συµβόλαια που είχαν καταθέσει οι ιδιώτες - ιδιοκτήτες κατά το αρχικό στάδιο της κτηµατογράφησης (όπου ορθώς είχαν αναρτηθεί τα δικαιώµατα των τελευταίων) σε συνδυασµό πλέον µε την διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3127/2003. Ο ήµος Γαλατσίου, αν και τυπικά δεν εµπλέκεται στην εν λόγω διαδικασία, προκειµένου να συνδράµει τους ιδιοκτήτες των ως άνω ακινήτων στο θέµα που έχει ανακύψει, ενηµερώνει τους τελευταίους ότι έχει ορίσει την ικηγόρο κ. Μαρίνα Γκίζη, ειδική συνεργάτιδα του δήµου µας στα θέµατα του κτηµατολογίου, ως υπεύθυνη σχετικά, στην οποία και µπορούν, εφόσον το επιθυµούν, να απευθύνονται κατά τις ηµέρες Τρίτη και Πέµπτη και κατά τις ώρες από 15:00 έως 17:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος) και στo τηλέφωνo , για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και συµβουλές σχετικά µε το ανωτέρω ζήτηµά τους. Επιπρόσθετα, ο ήµος Γαλατσίου, για τον ίδιο ως άνω σκοπό, θα πραγµατοποιήσει ενηµέρωση των ως άνω ιδιοκτητών ακινήτων την Πέµπτη 5 Μαρτίου 2015 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου µας «Θάνος Κωστόπουλος» που βρίσκεται στο ισόγειο του ηµοτικού Καταστήµατος. Επίσης ανακοινώνεται ότι κατά την συζήτηση των ως άνω ενστάσεων ενώπιον του Κτηµατολογίου θα παραστεί και ο ίδιος ο ήµαρχος, προκειµένου να συνδράµει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στο ζήτηµα που έχει ανακύψει. Ο ήµαρχος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6 6 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014 Γράφει ο ΝΤΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ιεύθυνση Σπουδών των φροντιστηρίων «Πρόταση» applefi ÙËÓ ÚÈÛÙÂ ˆ ÙËÓ ÂÏ Ù, Ó ÚfiÙ appleô ÚfiÌÔ Τη φωτιά άναψαν οι δηλώσεις του υπουργού παιδείας για την κατάργηση των Πρότυπων σχολείων. Τα Πρότυπα - Πειραµατικά καταργούνται ως τέτοια και µένουν µόνο τρία (3) πειραµατικά σχολεία στα οποία η εισαγωγή θα γίνεται µε κλήρωση κι όχι µε εξετάσεις. υτό ήταν! Σωρεία δηλώσεων, κυρίως πολιτικών, αντεγκλήσεις, διαξιφισµοί ιδεολογικοπολιτικοί και ελάχιστη εκπαιδευτική ουσία. Οι ασαφείς δηλώσεις του υπουργού στη Βουλή άφησαν ακόµα περισσότερο περιθώριο για να «ξεφύγουµε». «Μαρξιστική» η ανάλυση του υπουργού, ο οποίος «µέσα στην ιδεολογική σύγχυση του, προς τα κάτω, εξισωτισµού που τον κατατρύχει, δεν αντιλαµβάνεται ότι λειτουργεί ως ο καλύτερος διαφηµιστής της ιδιωτικής ελίτ παιδείας των προνοµιούχων». «Ο άνθρωπος συνεπής µε την δήθεν ιδεολογία του προσπαθεί να ξαναφέρει τα πράγµατα εκεί που οι δυστυχείς αυτή την εποχή πασόκοι, την άφησαν. Στην ισοπέδωση, στις καταλήψεις, στις φωνές, στις διαµαρτυρίες.το ΠΑΣΟΚ, έχοντας ανάγκη από την αριστερά, παραχώρησε την παιδεία στους κοµµατικούς ινστρούχτορες της αριστεράς διευκολύνοντάς τους µε µέτρα κοµµουνιστικής κοπής και εµπνεύσεως» είναι η αµείλικτη κριτική που ασκείται προφανώς «από τα δεξιά» του υπουργού. Ξεχνάνε βέβαια όλοι αυτοί οι πολέµιοι ότι η πάλαι ποτέ κραταιά Σοβιετική Ένωση ήταν φανατικός υπέρµαχος των πρότυπων σχολείων, των υποτροφιών και των αριστείων. Από την εκπαίδευση ως τον αθλητισµό, συνεχώς ξεχώριζαν τους άριστους και τους προωθούσαν σε όλα τα επίπεδα κι από πολύ µικρή ηλικία. Από την άλλη υπάρχει η κριτική «από τα αριστερά». Κατηγορούν τον υπουργό ότι απεµπολεί την αριστερή έννοια της πρωτοπορίας. Θαυµάστε: «η εξασφάλιση «ίσων ευκαιριών» δεν γίνεται µε νόµους, αλλά µε θετική, ενεργό προσπάθεια για βελτίωση της παραγωγικότητας και του εθνικού εισοδήµατος η οποία θα επιτρέψει σε µια αριστερή κυβέρνηση να δώσει ίσες ευκαιρίες στη νέα γενιά. Η αταλάντευτη προσήλωση στην τακτική αυτή θα καταστείλει τις πρακτικές της διαπλοκής, της διαφθοράς, του νεποτισµού και, εντέλει, της µετριοκρατίας, που διαπνέουν τον δηµόσιο βίο και θα µετουσιώσει σε πραγµατικότητα τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για καινοτοµία και πρωτοπορία. Τελικά, δηλαδή, η Αριστεία θα πρέπει να θεωρείται και να επιδιώκεται ως η πιο προχωρηµένη αντίληψη ενός αριστερού ριζοσπάστη». Μάλιστα όπως είπαµε από την αρχή, προς το παρόν ελάχιστη εκπαιδευτική ουσία. Μια σαφέστατη προσπάθεια βλέπουµε να χρησιµοποιήσει (µε την κακή έννοια του όρου) ο καθένας το σχολείο για τους δικούς του στόχους και τους δικούς του σκοπούς. Ξεχνώντας ότι στο σχολείο φοιτούν µικρά πλασµατάκια που πρέπει να αναπτυχθούν, να διαµορφώσουν χαρακτήρες, να κοινωνικοποιηθούν, να µάθουν να συνεργάζονται οµαδικά κι όχι να ανταγωνίζονται άσκοπα, να µάθουν να ρωτούν και να µάθουν να µαθαίνουν. Να µάθουν να απολαµβάνουν τη γνώση κι όχι να αγχώνονται ή να καταπιέζονται από αυτή. Να µάθουν τη χαρά της έρευνας, της ανακάλυψης, της παραγωγής νέας γνώσης. Η αριστεία στην έρευνα και τη γνώση είναι και θα πρέπει να είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα κάθε χώρας. Τι σηµαίνει όµως αριστεία σε παιδιά 11 και 12 χρόνων, δεν είναι καθόλου σαφές. Εξεταζόµενα σε Γλώσσα, Μαθηµατικά και Φυσικές Επιστήµες δείχνουν απλά την ικανότητά τους να απαντούν σε ό,τι έχουν µάθει, όπως το έχουν µάθει, σε αυτά τα µαθήµατα και σε πολύ συγκεκρι- µένη ύλη. Ε και; Όσοι γράψουν καλύτερα είναι οι Άριστοι, οι ταλαντούχοι, η επόµενη επιστηµονική ελίτ; Ας µη θυµηθούµε τι τύχη θα είχε ο καηµένος ο Αϊνστάιν σε τέτοιες εξετάσεις Ανεπρόκοπο θα τον αποτιµούσαν, αφού είναι γνωστές οι τραγικές σχολικές επιδόσεις του. Ας σκεφτούµε πώς µέσα από τέτοιες εξετάσεις θα αναδειχθούν οι επόµενοι ταλαντούχοι νοµικοί µας εάν δεν έχουν καλές επιδόσεις στα αδιάφορα για αυτούς µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες. Ας σκεφτούµε πώς από αυτές τις εξετάσεις θα αναδειχθούν τα ταλέντα στις νέες τεχνολογίες και τους υπολογιστές, τα παιδιά που στα 15 τους έχουν ικανότητες χάκερ και αργότερα γίνονται περιζήτητα από τις εταιρείες πληροφορικής, όταν είναι γνωστό σε όλους τους εκπαιδευτικούς ότι αυτά τα παιδιά είναι συνήθως µέτριοι µαθητές του τύπου «έξυπνος αλλά δεν διαβάζει». Ας σκεφτούµε µήπως είναι πολύ νωρίς για να κρίνουµε και να αποτιµήσουµε τις ικανότητες ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία, όταν αυτές είναι ακόµα υπό διαµόρφωση και όταν όλοι οι παιδοψυχολόγοι φωνάζουν ότι τα παιδιά δεν ωριµάζουν όλα ταυτόχρονα, δεν είναι όλα «έτοιµα» στην ίδια ηλικία. Π.χ. όλοι ξέρουµε ότι τα κορίτσια κατά µέσο όρο ωριµάζουν γρηγορότερα από τα αγόρια. εν χρειάζεται και πολύ σοφία. Όλοι/ες λίγο-πολύ µπορούµε να θυµηθούµε εκείνο/νη τον/την αντικοινωνικό/κή, µέτριων σχολικών επιδόσεων συµµαθητή/τριά µας που αργότερα διέπρεψε στη ζωή του/της. Όµως είπαµε. Κυριαρχούν οι σκοπιµότητες. Γι αυτό και πρέπει να µάθουµε να ξεχωρίζουµε την ακριβή έννοια κάθε λέξης. Αλλιώς γινόµαστε θύµα της παραπλάνησης κάθε πολιτικού, κάθε δηµοσιογράφου, κάθε προπαγανδιστή. Να µάθουµε να ξεχωρίζουµε την έννοια του Πρότυπου από την έννοια του Πειραµατικού σχολείου. Το µεν πρώτο απευθύνεται ή θέλει να διαµορφώσει τις εκάστοτε ελίτ ενώ το δεύτερο έχει καθαρά παιδαγωγικούς σκοπούς. Το Πειραµατικό έχει ως µαθητές και αυτούς του 10 και του 15 και του 19. Κατά το δυνατόν, είναι δείγµα αντιπροσωπευτικό του µαθητικού πληθυσµού. Παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων, όλων των δυνατοτήτων και ενδιαφερόντων. Στόχος του είναι να πειραµατιστεί δοκιµάζοντας νέες εκπαιδευτικές µεθόδους, νέα υλικά, νέους τρόπους διδασκαλίας έτσι ώστε αν αυτοί πετύχουν να µπορούν να εφαρµοστούν και στα υπόλοιπα σχολεία. Γι αυτό ακριβώς και θέλει µαθητές όλων των επιπέδων και ικανοτήτων. Γι αυτό και δεν έχει τα ίδια ακριβώς αναλυτικά προγράµµατα µε τα υπόλοιπα σχολεία ενώ έχει το δικαίωµα να παίρνει πρωτοβουλίες. Πρότυπο και Πειραµατικό είναι σχολεία αντίστροφης λογικής. Στα µεν Πρότυπα δεν έχει νόηµα να εφαρµόζεις δοκι- µαστικά καινοτόµες µεθόδους αφού µε τέτοια ποιότητα µαθητών όλα τα συστήµατα λίγο-πολύ θα πετύχουν, στα δε Πειραµατικά δεν έχει νόηµα η ύπαρξη εξετάσεων αφού πρέπει να είναι µικρογραφία του συνολικού µαθητικού πληθυσµού. Και για την Ιστορία: το θεωρού- µενο ως καλύτερο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα, αυτό της Φιλανδίας δεν έχει Πρότυπα σχολεία, ούτε καν εξετάσεις, παρά µόνο στην τελευταία τάξη. Υπάρχει παντελής έλλειψη ανταγωνισµού. Γιατί εκεί το σχολείο καταφέρνει να «παίρνει» από κάθε παιδί ξεχωριστά ό,τι καλύτερο µπορεί. Καταφέρνει να προωθεί την ατοµική ικανότητα κάθε παιδιού ξεχωριστά ενώ φροντίζει για το σύνολο. Καταφέρνει να δηµιουργεί «άριστους» χωρίς να δηµιουργεί «άχρηστους». Εδώ ποιος θα το καταφέρει;

7 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 7 Yπαγωγή οφειλών προς τους ΟΤΑ στη ρύθµιση για τα χρέη προτείνει η ΚΕ Ε Την υπαγωγή των οφειλών προς τους δή- µους της χώρας στη ρύθµιση για τα χρέη προτείνει µε επιστολή του ο πρόεδρος στην ΚΕ Ε Γιώργος Πατούλης στην αναπληρώτρια υπουργό Οικονοµικών Νάντια Βαλαβάνη. Ειδικότερα ο κ. Πατούλης προτείνει, στο πλαίσιο της ρύθµισης χρεών που προωθεί η κυβέρνηση, να υπαχθούν σ αυτή όλες οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους ήµους, µέχρι την 31η εκεµβρίου 2014 και να δύνανται να εξοφληθούν µέχρι και σε 100 µηνιαίες δόσεις, µε ελάχιστη δόση 20 ευρώ. 1 Ô ÓÙ ÏÏ ÎÙÈÎfi ÚÈ µè Ï Ô Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το 1ο Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου της Τράπεζας Χρόνου, την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος». Συνολικά διατέθηκαν 996 βιβλία, 370 ανταλλάχθηκαν ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται διαθέσιµα στο γραφείο της Τράπεζας Χρόνου προς ανταλλαγή! Η οµάδα της Τράπεζας Χρόνου θέλει να ευχαριστήσει θερµά τα µέλη της για το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή τους, τους χορηγούς της για τις δωρεές τους σε βιβλία, σχολικά βοηθήµατα και σελιδοδείκτες, καθώς και όσους βοήθησαν στη διεξαγωγή του Ανταλλακτικού Παζαριού! Ένα νέο παζάρι θα ανακοινωθεί σύντοµα ενώ όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες, σηµειώστε τους τρόπους επικοινωνίας µε την Τράπεζα Χρόνου: - https://www.facebook.com/trapezaxronoudimosgalatsiou - - τηλ Ζέζας Άγγελος

8 8 Α Υ Τ Ο Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014 Προσλήψεις από ΑΣΕΠ στους ήµους ροµολογούνται άµεσα οι προσλήψεις στους δήµους και η κάλυψη των κενών θέσεων από τους αδιόριστους του ΑΣΕΠ, όπως προέκυψε από την συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι της ΚΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Γ. Κατρούγκαλο. Από πλευράς ΚΕ Ε στη συνάντηση συµµετείχαν οι Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος, ηµήτρης Καφαντάρης αντιπρόεδρος, Γιάννης Μουράτογλου γενικός γραµµατέας, και οι επικεφαλής των παρατάξεων στο Σ της ΚΕ Ε, Απόστολος Κοιµήσης, Γιώργος Ιωακει- µίδης και ηµήτρης Μπίρµπας. Ο κ. Κατρούγκαλος ανακοίνωσε στους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου η πρόσληψη όλων των επιτυχόντων αδιόριστων του ΑΣΕΠ που για τους δήµους αριθµούν τις Το σύστηµα που θα εφαρµοστεί θα είναι ανάλογο µε τον υπόλοιπο δη- µόσιο τοµέα. Θα καταγραφούν οι ανάγκες αλλά και οι δυνατότητες κάθε δήµου σύµφωνα µε τα οικονοµικά του. Θα υπάρξει και ένα είδος εντοπιότητας αφού η δεξαµενή που θα δηµιουργηθεί θα χωριστεί σε περιφέρειες έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να καταλάβουν θέσεις στην περιοχή που ενδιαφέρονται. Αφού γίνουν όλες οι καταγραφές θα υπάρξει αξιολόγηση των αναγκών και κάθε δήµος θα λάβει τον αριθµό και τις ειδικότητες που του αντιστοιχούν. Στο αµέσως προσεχές διάστηµα οι δήµοι θα λάβουν εγκύκλιο για την καταγραφή των αναγκών τους. Ευνοϊκές, µάλιστα, ρυθµίσεις θα υπάρξουν και για τους µικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήµους. Ο κ. Κατρούγκαλος σηµείωσε ότι παράλληλα θα υπάρξουν και νοµοθετικές ρυθµίσεις έτσι ώστε να γίνει απλούστευση των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων µε κατασταλτικό και όχι προληπτικό έλεγχο. Τέλος συµφωνήθηκε ότι θα ξεκινήσει συνεργασία ΚΕ Ε και Υπουργείου έτσι ώστε να υπάρξει προγραµµατισµός των προσλήψεων µέχρι το Από την Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησε το πρόγραµµα «Ακαδη- µία Πληροφορικής» το οποίο ανέπτυξε ο ΟΑΕ σε συνεργασία µε τη Microsoft Hellas. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία για τη δωρεάν εκπαίδευση ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, χάρη στην οποία όσοι από τους εγγεγραµµένους ανέργους το επιθυµούν, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα ακόµη προσόν στην προσπάθειά τους για (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας. Όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης παραµέτρου, από την Πέµπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα µέσω της ιαδυκτιακής πύλης του ΟΑΕ. Στα τέλη κάθε µήνα οι αιτούµενοι θα παραλαµβάνουν µέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου, κατάλληλους κωδικούς ώστε να µπορούν να κάνουν χρήση των προσφερόµενων υπηρεσιών. ωρεάν µαθήµατα πληροφορικής σε άνεργους από τον ΟΑΕ Με την ολοκλήρωση των µαθη- µάτων, κάθε εγγεγραµµένος θα έχει αποκτήσει εφόδια που θα ενισχύουν σηµαντικά το εργασιακό του προφίλ. Το πρόγραµµα «Ακαδηµία Πληροφορικής» έχει αναπτυχθεί µε ορίζοντα τριετίας και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης µιας µεγάλης γκάµας µαθηµάτων για όλα τα επίπεδα, µε προοπτική να εµπλουτιστεί, ώστε να παρέχει ακόµη περισσότερα οφέλη. Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση, τις εξής υπηρεσίες: Παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περισσότερα από θέµατα τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λειτουργικά συστήµατα, εφαρµογές γραφείου, δίκτυα υπολογιστών, προγραµµατισµός, συστή- µατα ERP και CRM, βάσεις δεδοµένων κ.ο.κ. Ο εκπαιδευόµενος, µέσω ενός µοναδικού κωδικού, θα έχει πρόσβαση στα µαθήµατα από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο, ενώ θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα download των µαθηµάτων. Παροχή δωρεάν διαδικτυακής υποδοµής µέσω του Office 365 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης. Real-time εκπαίδευση µέσω της πλατφόρµας (Lync): υνατότητα e- learning µε τη βοήθεια ενός «εξελιγ- µένου Skype», το οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές να διοργανώνουν online εκπαιδεύσεις µέσω video, εφαρµογών, ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να τους κάνουν σχόλια και ερωτήσεις σε πραγµατικό χρόνο. υνατότητα εύκολης δηµιουργίας portals µαθηµάτων: µέσω της πλατφόρµας Sharepoint Online, οι χρήστες θα µπορούν να δηµιουργούν µε απλό τρόπο online σελίδες εκπαιδευτικού υλικού τις οποίες στη συνέχεια θα µοιράζονται µε τους εκπαιδευόµενους στο πλαίσιο των µαθηµάτων. υνατότητα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης , µε 50 GB αποθηκευτικό χώρο, ηµερολόγιο και tasks. υνατότητα web office: Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των web εκδόσεων Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Onenote καθώς και Project Server. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ, στη διεύθυνση