15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002666635 2015-03-26"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου Μαρούσι Πληροφορίες: Αριστέα Σταθάκη Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι Αρ. πρωτ. : 49281/Β4 Αναρτητέα στη Διαύγεια Αναρτητέα στο Μητρώο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός CPV: , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ » Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Προσφορών Διαδικτυακή Πύλη ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημερομηνία Ανάρτησης Έναρξης Πρόσκλησης στη Υποβολής Διαδικτυακή Πύλη Προσφορών του ΕΣΗΔΗΣ Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών :00 μ.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.208,90 πλέον ΦΠΑ 23% ή 1.486,95 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 1

2 Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.2 Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.3 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 1.4 Τις διατάξεις του Ν.3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις»(φεκ 29-Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.5 Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992(L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α ) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 1.6 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 1.7 Το Ν. 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.8 Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 1.9 Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α ) «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/92 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 1.12 Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και λοιπές διατάξεις» Τις διατάξεις του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » 1.14 Το Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 2

3 1.15 Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α ) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο» Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και συνάδουν με την φύση των υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν: 2.1 Τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677Β ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 2.2 Την απόφαση με αριθμ /Υ1 (ΦΕΚ 2988/Β / ) του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.3 Την αριθμ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ: Β3699-Π0Ε) απόφαση με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών α) αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, β) αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών που τυχόν θα κατατεθούν στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών διεθνών διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν από την Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού για την προμήθεια ειδών ή παροχής υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα έτη και ως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών. 2.6 Την αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7A6Ξ9-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ:14PROC ) Διακήρυξη για την «Προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων » 2.7 Την αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ: ΩΞ4Π465ΦΘ3-Ρ3Ξ) Απόφαση με θέμα «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης» 2.8 Την αρ. πρωτ. 1017/ Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αρ. πρωτ /Β4/ εισερχομένου εγγράφου. 2.9 Την αριθμ. Φ.253/Β6/28934/2006 (ΦΕΚ 391Β ) Υπουργική Απόφαση για την εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 Υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες κ.λ.π.» (ΦΕΚ 272-Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3

4 2.11 Την αριθμ. Φ.151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373 Β ) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις Φ.151/121019/Β6/ (ΦΕΚ 2216 Β ), Φ.151/68639/Β6/2010 (ΦΕΚ 922 Β ), Φ.151/67431/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307 Β ) και Φ.151/40925/Β6/2012 (ΦΕΚ 1280 Β ) όμοιά της. 3. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 4. Τα κάτωθι έγγραφα: 4.1. Το αρ. πρωτ. 3699/ έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014, στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων». 4.2 Το αρ. πρωτ /Δ14/ έγγραφο με θέμα «Αίτηση έγκρισης Πίστωσης έτους 2015» με αριθμό ΑΔΑΜ:14REQ Το αρ. 196/ Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε. με αριθμό ΑΔΑΜ:14REQ με το οποίο διαβιβάζεται η αρ. πρωτ. 2/68734/ (ΑΔΑ: ΩΙΦΔΗ-2Ρ9) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 4.4 Το αρ. πρωτ. φ 251/108806/Β6/ έγγραφο του Τμήματος Β της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων. 4.5 Το αρ. πρωτ. 4590/ (ΑΔΑ: 7ΘΘ9ΟΞΤΒ-Τ20) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια οδηγία Το αρ. πρωτ. 4591/ (ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κατευθυντήρια οδηγία 6. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Την προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης και χωρίς να τροποποιούνται οι αρχικοί όροι της σύμβασης της με αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7Α6Ξ9-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ: 14PROC ) Διακήρυξης με αντικείμενο την «Προμήθεια Εντύπων για την διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων », σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους σε συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του αντικειμένου «Προμήθεια Εντύπων για την διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων » με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χιλίων διακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.208,90 ) πλέον ΦΠΑ 23% ή χιλίων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (1.486,95 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 2. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α, Β και Γ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών Παράρτημα Α Όροι Πρόσκλησης διαγωνισμού Παράρτημα Β Τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα Γ 4

5 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική Διακήρυξη με αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7Α6Ξ9-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ: 14PROC ). 4. Η παρούσα Πρόσκληση αφορά συστημικούς διαγωνισμούς: α. με Α/Α Συστήματος 8190 για το είδος με Αύξοντα Αριθμό 6 β. με Α/Α Συστήματος 8191 για το είδος με Αύξοντα Αριθμό 7 του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της Πρόσκλησης, σύμφωνα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν συστημικά τις προσφορές τους στους αντίστοιχους συστημικούς διαγωνισμούς ανάλογα με το είδος ή τα είδη που επιθυμούν να προσφέρουν, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ της παρούσας. Η Προσφορά για κάθε συστημικό διαγωνισμό θα αφορά στη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας είδους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο Σύστημα ορίζεται η 27η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 2η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.. 6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού). 8. Το τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματά της (που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής), είναι αναρτημένα στο Δικτυακό τόπο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.: (κατηγορία: προκηρύξεις/διαγωνισμοί/υποτροφίες), στη Διαύγεια καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 9. Η Πρόσκληση μαζί με τα Παραρτήματά της διατίθεται και σε έντυπη μορφή δωρεάν από το γραφείο 2039 καθώς και η δυνατότητα λήψης δείγματος των προμηθευόμενων ειδών (Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού- Τμήμα Α, Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες στα τηλέφωνα: κα Αριστέα Σταθάκη, κα Κωνσταντίνα Πανάγου). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς την παρούσα Πρόσκληση σε έντυπη μορφή με εντολή τους σε ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής τους με χρέωση του παραλήπτη. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εσωτερική διανομή: 1. Διεύθυνση Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Τμήμα Α 2. Όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (αποστολή με ) 3. Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την ανάρτηση του παρόντος στην Ιστοσελίδα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (αποστολή με ) 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Αντίκειμενο Προεκτιμώμενη Αμοιβή Χρηματοδότηση Η παρούσα πρόσκληση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αφορά την ανάθεση σύμβασης/εων προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους » σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ, για τα είδη του Πίνακα Ι του παρόντος Παραρτήματος. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται σε χίλια διακόσια οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (1.208,90 ) πλέον ΦΠΑ 23% ή χίλια τετρακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (1.486,95 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0843 του Ειδικού Φορέα του οικονομικού έτους Α/ Α 6 7 ΕΙΔΗ (Ως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Γ : Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών) Δελτίο ταυτότητας (CPV: ) Μπλοκ Φ.50Χ3 (CPV: ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πίνακας Ι: Προμηθευόμενα Είδη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ,90 247, , , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.208, ,95 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συστημικά την προσφορά τους - στους αντίστοιχους συστημικούς διαγωνισμούς - για ένα ή περισσότερα είδη ή και για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ανωτέρω Πίνακα. Τα είδη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ της παρούσας Πρόσκλησης. Η προσφορά θα αφορά στη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Όροι Πρόσκλησης Διαγωνισμού Άρθρο 1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κατά περίπτωσης κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα: 1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου.pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και της παρ. 1 του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: α. δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. β. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. γ. δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. δ. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και 7

8 ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. ε. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, προσδιορίζοντας το σαφώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του εδαφ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 στ. δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν.3588/2007 (Α 153) ζ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ η. οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης θ. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης. ι. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών του άρθρου 4 του Παραρτήματος Β της αρχικής Διακήρυξης με αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7Α6Ξ9-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ: 14PROC ), της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/ Τεχνική Προσφορά Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf. το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου (Πίνακας συμμόρφωσης), πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα ηλεκτρονικά αρχεία. Διευκρινίζεται ότι η Τεχνική προσφορά θα υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού και σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Τεχνική περιγραφή υπογεγραμμένη ψηφιακά του προσφερόμενου είδους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ. 2 Δήλωση Χρόνου ισχύος προσφοράς υπογεγραμμένη ψηφιακά, σύμφωνα με το άρθρο 7 της αρχικής διακήρυξης με αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7Α6Ξ9- ΦΓΩ, ΑΔΑΜ: 14PROC ) και το άρθρο 13 του ΠΔ 118/07. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 3 Δήλωση, υπογεγραμμένη ψηφιακά, στην οποία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής 8

9 του τελικού προϊόντος που προσφέρουν κατά το άρθρο 18, παρ. 1 του Π.Δ. 118/07. - Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. - Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στη προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενό προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους υπογεγραμμένη ψηφιακά προς την Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποια ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στη οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.3 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf., το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε: α. η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα Πρόσκληση. β. η τιμή μονάδος θα δίνεται σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπερ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων σύμφωνα με το άρθρο 8 του Παραρτήματος Β της αρχικής διακήρυξης με αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7Α6Ξ9-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ: 14PROC ). γ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. δ. Η Οικονομική προσφορά θα υπογράφεται ψηφιακά από τον ίδιο τον προμηθευτή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. ε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται για το σύνολο του(των) προκηρυχθέντος(ων) είδους(ων), η προσφορά απορρίπτεται ως 9

10 απαράδεκτη. Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος της ποσότητας σε κάθε είδος. Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ζ. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. η. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς για κάθε είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη του είδους του Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης. Άρθρο 2 Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-κατακύρωση-υπογραφή σύμβασης 2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf. και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4 του Παραρτήματος Β της αρχικής Διακήρυξης με αρ. πρωτ /Β4/ (ΑΔΑ:7Α6Ξ9-ΦΓΩ, ΑΔΑΜ: 14PROC ). Η υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει μετά την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ως άνω Διακήρυξης. 10

11 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 15PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Πίνακας Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές για το ΕΙΔΟΣ 6: ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΣ 6: ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) -Διαστάσεις: 0,12m χ 0,15 m -Χάρτης: μπριστόλ 160 γραμ. -Εκτύπωση: διπλή -Συσκευασία: συσκευασμένα σε δέματα των 200 τεμαχίων -Συνολική ποσότητα: τεμάχια, εκ των οποίων: α) τεμάχια, χρώμα: λευκό αφορά «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ» - κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας ΝΑΙ β) τεμάχια, χρώμα: μπλε αφορά «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ» - κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας γ) τεμάχια, χρώμα: λευκό αφορά «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» - κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας 11

12 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 15PROC ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πίνακας Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές για το Είδος 7: ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3 ΕΙΔΟΣ 7: ΜΠΛΟΚ Φ.50Χ3(ΚΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) -Διαστάσεις: 0,21m χ0,29m -Χάρτης: χημικός ή καρπονιζέ (τριπλός χρώματος Λευκό, Ρόζ και κίτρινο) -Χρώμα εξωφύλλου :Καφέ -Εκτύπωση: τριπλή, με αρίθμηση -Συσκευασία: συσκευασμένα σε δέματα των 10 τεμαχίων -Συνολική Ποσότητα: 160 τεμάχια, εκ των οποίων: α) 40 τεμάχια αφορούν «Μπλοκ Άλματος» κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας ΝΑΙ β) 40 τεμάχια αφορούν «Μπλοκ Δρόμου» κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας γ) 40 τεμάχια αφορούν «Μπλοκ Κολύμβησης» κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας δ) 40 τεμάχια αφορούν «Μπλοκ ΣΦΑΙΡΑΣ» κατά το υπόδειγμα της Υπηρεσίας 12

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340

Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 Λαγκαδάς, 29-05-2015 Αριθμ. Πρωτ. 340 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προτύπων διαλυμάτων, υλικών και αναλωσίμων πεδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.5 του Ευρωπαϊκού Έργου CIVILWATER

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα