ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει 10 εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 ECTS αλλά και διδακτικές μονάδες (σε μια ισοδυναμία ECTS/Δ.Μ.), κατανεμημένες σε 30 ECTS/ Δ.Μ. κάθε εξάμηνο. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (ελεύθερης ή από λίστα, εντός κι εκτός σχολής), ερευνητική εργασία και διπλωματική εργασία. Ένας ικανός και απαραίτητος αριθμός μαθημάτων κορμού συνδυάζεται με την εξατομικευμένη δυνατότητα επιλογής περαιτέρω μαθημάτων επιλογής και συνεπώς της διαμόρφωσης ενός προσωπικού προγράμματος σπουδών ανταποκρινόμενου στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα & προβληματισμούς του σπουδαστή. Ως προς τα μαθήματα σχεδιασμού προτείνεται η διαδοχή κλίμακας (τάξης μεγέθους/έκτασης παρέμβασης) χωρίς να προδιαγράφονται χρήσεις, θέματα, τύποι κτιριακοί κλπ. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πρώτος προσδιορισμός περιεχομένου των μαθημάτων επιγραμματικά, όμως απαραίτητα στοιχεία θα οριστούν στις επίσημες περιγραφές (syllabus). Στα εργαστηριακά μαθήματα σχεδιασμού διαφορετικοί διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν διαφορετικό θέμα, διαφορετική διατύπωση, τόπο παρέμβασης και εναλλακτική προσέγγιση με βάση και αφετηρία την αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του, ορίζοντας έτσι ένα άλλο τύπο μαθημάτων επιλογής. Tα ειδικά θέματα θεωρίας αλλά και σχεδιασμού των ανωτέρων εξαμήνων, εκλαμβάνονται επίσης ως υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, δηλαδή ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει από μια σειρά προτεινόμενων "θεματικών" από διαφορετικούς διδάσκοντες, ή μπορεί να αναπτύξει κάποιες ανεξάρτητες ερευνητικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με διδάσκοντες της επιλογής του (independent study). Αν συνδυαστεί θεματικά ένα ειδικό θέμα θεωρίας με ένα ειδικό θέμα σχεδιασμού προκύπτουν 12 ECTS δηλαδή ένα δεύτερο ολοκληρωμένο μάθημα σχεδιασμού με έντονη θεωρητική αναζήτηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ PROGRAM OF STUDY PER SEMESTER ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (περισσότερα: στην περιγραφή μάθηματος) REQUIRED COURSES (details: please refer to individual course descriptions) ECTS / Δ.Μ. 1o ΕΤΟΣ 1 ο Εξάμηνο 1st Semester Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 Architectural Design 1 (Εισαγωγή Introduction Patterns Assemblies) Χωρικές Αναπαραστάσεις 1 Spatial Representation 1 (Αναλογικές Ψηφιακές Εικαστικές Analog Digital Artistic Creative Mixed Media) 6 3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 1 History of Art & Architecture 1 (20 ος αιώνας 20th century) 6 4. Δομικές Tέχνες, Eπινόηση & Eφαρμογή 1 Building Arts, Technics & Εngineering 1 (Εισαγωγή Τεκτονικά Ζητήματα Introduction to Tectonics) 6 2 ο Εξάμηνο 2nd Semester Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2 Architectural Design 2 (Ανιχνεύοντας την αστική κλίμακα Recognizing the urban condition) Χωρικές Αναπαραστάσεις 2 Spatial Representation 2 (Αναλογικές Ψηφιακές Εικαστικές Analog Digital Artistic Creative Mixed Media) 6 7. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 2 History of Art & Architecture 2 (Αντίστροφη χρονολογική πορεία Reverse Chronological Survey) 6 8. Δομικές Tέχνες, Eπινόηση & Eφαρμογή 2 Building Arts, Technics & Εngineering 2 (Μελετητική Τεκμηρίωση Integration & Project Documentation) 6 1

2 2o ΕΤΟΣ 3ο Εξάμηνο 3rd Semester Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3 Architectural Design 3 (Πρώτο κτίριο Villa First Building Design Villa) Αρχιτεκτονική και Πόλη Architecture and the City Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 3 History of Art & Architecture 3 (Αντίστροφη χρονολογική πορεία Reverse Chronological Survey) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 1 Architectural Technology 1 (Σχεδιασμός Λεπτομέρειας και Αντικειμένου Detail Design Development) 6 4ο Εξάμηνο 4th Semester Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 Architectural Design 4 (Ιστορικός τόπος αποκατάσταση παρέμβαση Historic context restoration intervention) Αρχιτεκτονική και Τοπίο Architecture and Landscape Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 4 History of Art & Architecture 4 (Ειδικά Θέματα Σύνθεση Εποχών Selected Topics Spanning Eras) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 2 Architectural Technology 2 (Νέα Μέσα Σχεδιασμού & Υλοποίησης Contemporary Design & Fabrication Media ΒΙΜ) 6 3o ΕΤΟΣ 5ο Εξάμηνο 5th Semester Αστικός Σχεδιασμός 1 Urban Design 1 (Αστικό συγκρότημα Urban Building Complex) Θεωρίες Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού Theories of Architecture and Urban Design Αρχιτεκτονική και Δίκαιο Architecture and Rights (Επισκόπηση Επαγγελματικών & Νομικών Ζητημάτων Survey of Professional & Legal Matters) Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 3 Architectural Technology 3 (Προωθημένα Θέματα Τεκτονικής Advanced Topics in Tectonics) 6 6ο Εξάμηνο 6th Semester Αστικός Σχεδιασμός 2 Urban Design 2 (Αστικό «τετράγωνο» Urban Block Scale Intervention) Αρχιτεκτονική, Κοινωνία και Ανθρωπολογία Architecture, Society and Anthropology Σχεδιασμός Ευρύτερης Κλίμακας Design & Planning at Greater Scales (Τοπογραφία, Χωροταξία, Γεωγραφία Topography, Geography, GIS...) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Μέσα Διαχείρισης Environmental Design & Control Systems (Aειφορία & Ενέργεια Sustainable Praxis & Energy) 6 2

3 4o ΕΤΟΣ 7ο Εξάμηνο 7th Semester Αστικός Σχεδιασμός 3 Urban Design 3 (Αστικός τομέας Urban Sector Intervention) Αρχιτεκτονική & Μαθηματικά Architecture & Mathematics (ή σχετικό μάθημα θετικών επιστημών εκτός Calculus or relevant science course at UoI) Ελεύθερη επιλογή εκτός Σχολής Elective beyond the School of Arch. (από συγκεκριμένη λίστα πιθανών επιλογών from a specific list of options) Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού 1 Special Design Topics 1 (τοπίο, αποκατάσταση, αντικείμενο, εσωτερικά, εικαστικά, περιβαλλοντικά, ψηφιακά...) Ειδικά Θέματα Θεωρίας 1 Special Theory Topics 1 (αντιστοίχως, διερεύνηση ιστορική, κριτική historical, critical, theoretical perspectives of above) 6 8ο Εξάμηνο 8th Semester Αστικός Σχεδιασμός 4 Urban Design 4 (Υποδομές, Τοπίο, Νέες Αστικότητες Infrastructures, Landscapes, New Urbanities) Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δομικών Συστημάτων 1 Structural Design & Systems Engineering 1 (Δομικές Επιστήμες Building Sciences Approach) Ελεύθερη επιλογή εκτός Σχολής Elective beyond the School of Arch. (ελεύθερη επιλογή σπουδαστή εντός/εκτός Π.Ι. individual choice of student) Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού 2 Special Design Topics 2 (τοπίο, αποκατάσταση, αντικείμενο, εσωτερικά, εικαστικά, περιβαλλοντικά, ψηφιακά...) Ειδικά Θέματα Θεωρίας 2 Special Theory Topics 2 (αντιστοίχως, διερεύνηση ιστορική, κριτική historical, critical, theoretical perspectives of above) 6 5o ΕΤΟΣ 9ο Εξάμηνο 9th Semester Πολεοδομικός Σχεδιασμός City Planning (Σχεδιασμός Αυτόνομης Πολεοδομικής Ενότητας σε Φάσεις Phased Design of Autonomous Urban Entity) Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δομικών Συστημάτων 2 Structural Design & Systems Engineering 2 (Δομικές Επιστήμες Building Sciences Approach) Ερευνητική Εργασία Pre-thesis / Thesis Research Component Ξενόγλωσσο Σκέλος Ερευνητικής Foreign Language Thesis Research Paper (ή Ξένη Γλώσσα & Ορολογία or Language of Choice & Terminology) 2 10ο Εξάμηνο 10th Semester Διπλωματική Εργασία Thesis Design Component 30 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1 ο ΕΤΟΣ ECTS / Δ. Μ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 1 & 2 Architectural Design 1 & 2 Το κεντροβαρικό αυτό εργαστηριακό μάθημα του προγράμματος σπουδών συνίσταται στην πρακτική του σχεδιασμού (αφορά την εκπόνηση «μελετών», δηλαδή σχεδιαστικών προτάσεων) και τη θεωρία του σχεδιασμού (αφορά την εξοικείωση με το γραπτό λόγο περί της ανάλυσης και κριτικής της σχεδιαστικής πράξης, μέσω διαλέξεων και αναγνωσμάτων, γραπτών εργασιών και εξετάσεων). Το πρώτο εξάμηνο αποτελεί εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και του ανθρωποδημιούργητου περιβάλλοντος μέσω μιας αλληλουχίας σχεδιαστικών ερωτημάτων. Κατά το δεύτερο εξάμηνο επιχειρείται μια ανίχνευση της αστικής κλίμακας. Βαθμολογική οργάνωση: 70% πρακτική, 30% θεωρία. 2. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών 1 & 2 History of Art & Architecture 1 & 2 Έμφαση κατά το πρώτο έτος σπουδών δίνεται χρονολογικά στη σύγχρονη ιστορία και μοντέρνα τέχνη, του 20ου κυρίως αιώνα, και εκπαιδευτικά στη δι-επιστημονική σκέψη καθώς και στο συγκερασμό κριτικών προσεγγίσεων μεταξύ των καλών τεχνών και της αρχιτεκτονικής. Ενθαρρύνεται η ερευνητική πρωτοβουλία των φοιτητών πρώτιστα μέσω της σύνταξης σχολαστικών αναφορών και επιστημονικών κειμένων/εργασιών ώστε να αντιστραφεί το προηγούμενο καθεστώς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την παθητική αποστήθιση σε παρόμοια μαθήματα. Βαθμολογική οργάνωση: 35% Εξέταση Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, 35% Εξέταση Ιστορίας Τέχνης, 30% Ερευνητική εργασία. 3. Χωρικές Αναπαραστάσεις 1 & 2 Spatial Representation 1 & 2 Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα πεδία των οπτικών σπουδών και των αναπαραστατικών μέσων, με έμφαση στην ευρύτερη έννοια της «επικοινωνίας». Το μάθημα υποδιαιρείται σε τρία ισοδύναμα μέτωπα: τις ψηφιακές αναπαραστάσεις (ηλεκτρονικές απεικονίσεις και γραμμικό σχέδιο στον υπολογιστή), αναλογικές αναπαραστάσεις (αποτυπώσεις υφισταμένων χώρων και γραμμικό σχέδιο «με το χέρι»), εικαστικές αναπαραστάσεις (εκ του φυσικού απεικονίσεις, ζωγραφική, ελεύθερο σχέδιο, χρώμα, κολάζ, μεικτά μέσα). Θεωρείται ότι στα παραπάνω, ο όρος «απεικόνιση», αποτελεί επί μέρους εκδοχή του γενικότερου όρου «αναπαράσταση». Βαθμολόγηση: 33% Ψηφιακά μέσα, 34% Αναλογικά, 33% Εικαστικά. 4

5 4. Δομικές τέχνες, επινόηση & εφαρμογή 1 & 2 Building Arts, Technologies and Εngineering 1 & 2 Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα πεδία των τεχνικών σπουδών και συσχετίζει τη σχεδιαστική σκέψη με την πρακτική εφαρμογή των μελετών, την υλοποίηση έργων, τα φέροντα συστήματα και τα δομικά υλικά. Εξετάζεται η ενεργειακή υπόσταση ή και «λειτουργία» του δομημένου περιβάλλοντος και μελετώνται οι πολλαπλές περιβαλλοντικές πτυχές της αρχιτεκτονικής. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται μια σταδιακή γεφύρωση της αντίληψης περί μεγάλης κλίμακας (φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ή, σε μετέπειτα εξάμηνα, πόλης και κοινωνίας) με τη μικρή κλίμακα (υλοποίηση επιμέρους μελέτης, αντίληψη περί καινοτομίας). Το μάθημα συνίσταται σε πρακτικές ασκήσεις (που εξελίσσουν ζητήματα των σχεδιαστικών θεμάτων από τον Αρχ. Σχεδιασμό 1) καθώς και σε θεωρητικό σκέλος (με διαλέξεις επισκεπτών διδασκόντων από το Παν. Ιωαννίνων ή εκτός). Εκ μέρους των φοιτητών η παθητική προσέγγιση της «κάλυψης μιας δεδομένης ύλης» αναμένεται να δώσει τη θέση της στην ενεργητική διαμόρφωση μιας ερευνητικής πρωτοβουλίας και εξέλιξης των ενδιαφερόντων τους υπό την αρωγή των διδασκόντων. Βαθμολόγηση: 40% Πρακτικές ασκήσεις, 30% Εξετάσεις, 30% Ερευνητική εργασία. 5

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF ARTS ARCHITECTURAL DESIGN VISUAL COMMUNICATION

MASTER OF ARTS ARCHITECTURAL DESIGN VISUAL COMMUNICATION ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN MASTER OF ARTS ARCHITECTURAL DESIGN VISUAL COMMUNICATION MASTER OF ARTS VISUAL COMMUNICATION ARCHITECTURAL DESIGN ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ DERBY

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF ARTS ARCHITECTURAL DESIGN VISUAL COMMUNICATION

MASTER OF ARTS ARCHITECTURAL DESIGN VISUAL COMMUNICATION ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN MASTER OF ARTS ARCHITECTURAL DESIGN VISUAL COMMUNICATION MASTER OF ARTS VISUAL COMMUNICATION ARCHITECTURAL DESIGN ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ DERBY

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιρροή των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών Φύλου στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τέχνης του Εξωτερικού

Η Επιρροή των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών Φύλου στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τέχνης του Εξωτερικού Η Επιρροή των Γυναικείων Σπουδών και των Σπουδών Φύλου στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Τέχνης του Εξωτερικού Κωστής Σταφυλάκης Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσφέρει ένα ευρύτερο πλαίσιο κατανόησης

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Σωστές

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW www.unic.ac.cy 0 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW 0 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SCHOOL OF BUSINESS 0 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ SCHOOL OF

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Μάιος- Ιούνιος 2010 21 ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευμορφίλη Καμαρινοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ για ένταξη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πανεπιστήμιο Πατρών. Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα. T: 2610 997 553, www.arch.upatras.gr Φωτογραφία: Γιώργης Γερόλυμπος Department of Architecture. University of Patras.

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Ρ Τ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Η Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ο Ο Τ Η Σ Η Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Γενικές Πληροφορίες 002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: A. Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία B. Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα