ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας : Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλέφωνο : Fax: Θέμα: 1 η Επικαιροποίηση του Καταλόγου Εγγεγραμμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 1. Το Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α / ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την με αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 326/ (Φ.Ε.Κ. 716/τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αρ 41549/Γ ΚΠΣ/2847/ (Φ.Ε.Κ. 1501/τ. Β / )» Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣΣΑ 493/ (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Την με αρ. πρωτ. 905/ απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική περίοδο (ΑΔΑ:7ΗΧΨ7ΛΚ-ΙΩ8) 6. Την με αρ. πρωτ. 1996/ (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ ». 7. Την αρ. πρωτ. 979/ (ΑΔΑ: Ω8Χ07ΛΚ-Ν1Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να εγγραφούν στον Κατάλογο Παροχών Υπηρεσιών Τεχνικής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο σελ. 1

2 8. Τις από και Εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης του Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την επικαιροποίηση του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για τα φυσικά νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση επικαιροποίησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της με αριθμ 1996/ (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα «Έγκριση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, του ΕΠ «Κρήτη» » : A/A Επωνυμία Κατηγορία (Μητρώο) Εγγραφής 1 ADVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Β2, Β3 2 ALLWEB SOLUTIONS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. Β1, Β3 3 AVMap Ψηφιακών Εφαρμογών Α.Ε. Β1, Β4 4 BEE GROUP A.E. Β1,,Β4,Β5,Γ1 5 C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.,Β4,Β5 6 CHOOSE Α.Ε. Β3,Β4,Γ1 7 CITLOS A.E. Β1, 8 COMMITMENT TO SUCCESS ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ Β1,,Β6 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (COM2S) 9 COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. Β1 DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,Β5,Β6 10 Α.Ε. 11 EEO GROUP A.E.,Β4,Β5 12 EMETRIS A.E. 13 ENVIROPLAN S.A. 14 EXPOWORK ΑΕ Γ1 15 HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 16 INTEGRATED PLANNING PERMITTING & CONTROL - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. KiNNO (KNOWLEDGE & INNOVATION CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.) Β1,,Β4,Β5,Γ1,Γ5 19 LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 20 MKS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Β4 21 NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ,Β4,Β5,Γ1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 22 OMAS A.E 23 ON LINE DATA A.E. Β1,Β3 24 ORANGE A.E. Β4 σελ. 2

3 25 PCM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΘΟΔΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Π.Ε. Β3 26 PLANET A.E.,Β6 27 PLAS A.E. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ &,Γ5 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 28 POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. Β1,,Β4 29 REDECON A.E.,Γ5 30 RE-DE-PLAN Α.Ε. 31 REMACO A.E. Β1,,Β5,Β6 32 RISE RESEARCH & INNOVATION STRATEGY EXPERTS 33 SINGULARLOGIC A.E. Β1, 34 SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.,Β5,Β6 35 TESSERA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Β4 36 TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ,Β4,Β5 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37 VM & A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 38 XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Β2 39 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 40 ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS A.E. Β1, 41 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 42 ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 43 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 44 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 45 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. (COMNCOM) Β1, 46 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.,Β4,Β6 47 ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ,Β4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 48 ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Β1,,Β4,Γ5 49 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 51 ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 52 ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. Β2 53 ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.,Β5 54 ΒΑΒΙΖΟΣ ΖΑΝΝΑΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε. - ECO CONSULTANTS SA 55 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Π. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ - Α. 56 ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ Ε.Ε. 57 ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. 58 ΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 59 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β2 60 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β3 σελ. 3

4 61 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ Β3 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 63 ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 64 ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. 65 ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Β1,Β2 66 ΕΤΑΜ Α.Ε. 67 ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 68 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 69 ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. 70 ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. INNOLAND LTD 71 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. IDS,Β4,Β5,Γ5 72 ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Β1,Β3 73 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 74 ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε. 75 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Λ. & Ι. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. 76 ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Β3 77 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε. Β2 78 ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 79 ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. Β2 80 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,Β5 Ε.Π.Ε. 81 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β3 82 ΜΑΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 83 ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ / Δ.Τ. ΜΙΛΗΤΟΣ ΑΕ Β4,Γ1 84 ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β3 85 ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. 86 ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.,Β4,Β5,Γ1 87 ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 88 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β3 89 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. - Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. "PREMIUM CONSULTING",Β5 90 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ. ΕΠΕ/DEBRIEF Β4,Γ1,Γ5 91 ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε. Β1,Β4 92 ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Π.Ε. 93 ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΙΚΕ (TEAM SYMPRAXIS),Β4,Γ1 94 ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 95 Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ - Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. Β1,Β2 "INFOΔΗΜ" 96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. Δ.Τ. "MTC - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 97 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ 98 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΣΙΑΝΗ Β3 99 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. Γ1 100 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ Χ. ΜΑΡΙΑ Β3 σελ. 4

5 102 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Β3 103 ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. 104 ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Β1,,Β4,Γ1,Γ5 105 ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 106 Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ AEGIS 107 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. Β3 108 ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 109 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 110 ΣΥΒΙΛΛΑ Ε.Π.Ε. 111 ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ Ε.Π.Ε. 112 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 113 ΣΧΙΝΑΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 114 ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. 115 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. Β3,Β6 116 ΤΕΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 117 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 118 ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 119 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 120 ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 121 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 122 ΦΡΑΝΤΖΗΣ Ι. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 123 ΧΑΤΖΗ Α. - ΡΟΥΠΑ Ε. Ο.Ε. 4obs 124 ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τα εγγεγραμμένα φυσικά νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης μέχρι τις 31/1/2019 διαγράφονται από τον Κατάλογο και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω πίνακα. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμα τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής. Τα εγγεγραμμένα φυσικά νομικά πρόσωπα που υπέβαλλαν αίτημα επικαιροποίησης με ελλειπή στοιχεία, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, θα ενημερωθούν σχετικά και εφόσον αυτά προσκομισθούν και αξιολογηθούν, θα αποφασισθεί η επικαιροποίηση ή όχι της εγγραφή τους με την έκδοση σχετικής απόφασης. Την έγκριση του επικαιροποιημένου καταλόγου ακολουθεί η έκδοση και αποστολή στους Δυνητικούς Παρόχους Βεβαίωσης Διατήρησης της Εγγραφής ή μη, κατά περίπτωση. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. Κοινοποίηση: Ενδιαφερόμενοι Σύμβουλοι O Περιφερειάρχης Κρήτης Εσωτερική Διανομή: 1. Φάκελος Έργου 2. Χρονολογικό Αρχείο Σταύρος Αρναουτάκης σελ. 5